Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 2775/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 06 stycznia 2009r.

w sprawie: upoważnienia pani Sylwii Przyłuckiej Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2009 rok.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 i Nr 220, poz. 1420) oraz § 11 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego zarządzeniem nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.
Upoważnia się panią Sylwię Przyłucką Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego jednostki na 2009 rok wg zasad i trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
§ 2.
Źródło finansowania: plan finansowy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku określony w budżecie miasta Płocka na 2009 rok.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 2775/09 z dnia 06 stycznia 2009r.
data publikacji: 
wtorek, 03 lutego 2009, godz. 09:12
ostatnia zmiana: 
wtorek, 03 lutego 2009, godz. 09:12 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
55 217 615

Stopka