Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 581/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 09 maja 2007r.

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 694/58 położonej w Płocku przy ul. Kobylińskiego stanowiącej własność Gminy Płock odpłatną służebnością przejścia i przejazdu do nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 416/1 położonej w Płocku przy ul. Bartniczej stanowiącej własność osób fizycznych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128), w oparciu o art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459 z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601) oraz art. 145 § 1 Kodeksu Cywilnego w związku z § 7 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 593/XXXII/04 z dnia 26 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat. - Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:
§ 1

Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kobylińskiego oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 694/58 o pow. 8,1877 ha KW 69749/8 stanowiącej własność Gminy Płock odpłatną służebnością przejścia i przejazdu do nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 416/1 o pow. 0,0600 ha KW 20536 położonej w Płocku przy ul. Bartniczej stanowiącej własność osób fizycznych na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości.

§ 2

Nakłada się na każdoczesnych posiadaczy nieruchomości władnącej obowiązek partycypowania w utrzymaniu urządzeń potrzebnych do wykonania służebności, w sposób jak najmniej utrudniający korzystanie z nieruchomości obciążonej (art. 288 i 289 § 1 K.c.).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 581/07 z dnia 09 maja 2007r.
data publikacji: 
wtorek, 15 maja 2007, godz. 08:22
ostatnia zmiana: 
wtorek, 15 maja 2007, godz. 08:22 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 601

Stopka