Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. BZN - 16.

 

Ustanawianie na nieruchomościach będących własnością Gminy - Miasto Płock służebności przesyłu oraz przejścia lub przejazdu.

Podmiotem, na rzecz którego może być ustanowiona służebność przesyłu, jest wyłącznie przedsiębiorca, który jest właścicielem urządzeń, służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych, lub który zamierza wybudować takie urządzenia.

W przypadku ustanawiania służebności przesyłu dla planowanej do realizacji inwestycji infrastrukturalnej zalecane jest, żeby wniosek o ustanowienie służebności był złożony nie wcześniej niż po dokonaniu uzgodnień na Naradzie koordynacyjnej uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (gdy jest to wymagane przepisami prawa).

Ustanawianie służebności na działkach gminnych następuje odpłatnie. Odpłatność ustanawiana jest jednorazowo zgodnie ze stawkami ustalonymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3751/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku. Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z zawarciem aktu notarialnego i ujawnieniem służebności w księgach wieczystych, kosztów wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz innych kosztów niezbędnych do ustanowienia służebności.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5).

WYMAGANE DOKUMENTY:
- w przypadku służebności przejścia i przejazdu mapa poglądowa z zaznaczeniem przebiegu planowanej służebności w wersji papierowej (przed podpisaniem protokołu uzgodnień
wnioskodawca może być zobowiązany do dostarczenia mapy zasadniczej z zaznaczeniem ostatecznego przebiegu służebności),
- w przypadku służebności przesyłu mapa do celów projektowych - 2 szt. (dot. inwestycji planowanych) lub mapa zasadnicza - 2 szt. (dot. inwestycji zrealizowanych) z zaznaczeniem przebiegu planowanej służebności w wersji papierowej oraz jako plik pdf przekazana na nośniku danych lub na adres e-mail bzn@plock.eu,
- w przypadku gdy wnioskodawca nie jest inwestorem należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument wskazujący na umocowanie do działania w imieniu inwestora.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: ok. 3 m-cy w zależności od złożoności sprawy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: podpisanie umowy w formie aktu notarialnego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5.

SPRAWĘ PROWADZI: Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy, Zespół Rozdysponowywania Nieruchomości.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364-55-55.

PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, poz.933, poz. 1132) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147, poz. 2260; z 2017r. poz. 820, poz. 1509, poz. 624, poz. 1595, poz. 1529).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30,
piątek 8.30-15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. BZN - 16.
data publikacji: 
piątek, 24 listopada 2017, godz. 12:05
ostatnia zmiana: 
czwartek, 18 stycznia 2018, godz. 10:26 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
153

Stopka