Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Archiwum ogłoszeń: 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Ogłoszenia z 2017 roku:
 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-28
 
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych, w ramach realizacji projektu pn. Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyniku , Data dodania: 2017-04-28

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-28
 
’’Przebudowę alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei w Płocku’’ realizowane w ramach projektu pn. ’’Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-04-28

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-27
 
Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Płocka wraz z kompleksowym systemem do jej zarządzania i udostępniania na stronach internetowych Urzędu Miasta Płocka oraz do aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z opracowaniem Prognozy oddziaływania na środowisko.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wybor_mapa , Data dodania: 2017-04-27

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-26
 
Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na działce o numerze ewidencyjnym 259 zlokalizowanej pomiędzy ulicami Lachmana i Piaska w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2017-04-26
2. , Data dodania: 2017-04-27

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-26
 
Wykonanie prac remontowych w budynku Gimnazjum nr 6 w Płocku w pomieszczeniach sal lekcyjnych i korytarzach parteru i II piętra , Al. Jachowicza 20.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-04-26

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-25
 
Wymiana podłóg w segmencie C w Szkole Podstawowej nr 23.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-04-25

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-20
 
Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do węzła Długa
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-04-20

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-19
 
Budowa skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na Winiarach – budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie , Data dodania: 2017-04-19

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-19
 
Remont instalacji wentylacji mechanicznej bloku żywieniowego w Przedszkolu nr 37 w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wybor_przedszkole_37 , Data dodania: 2017-04-19

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-19
 
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych, w ramach realizacji projektu pn Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-04-19

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-19
 
Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Informacja o wyborze , Data dodania: 2017-04-19

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-18
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock - sektor IV
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie sektor 4 , Data dodania: 2017-04-18

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-18
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock - sektor III
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie sektor 3 , Data dodania: 2017-04-18

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-18
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock - sektor II
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie sektor 2 , Data dodania: 2017-04-18

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-18
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock - sektor I
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie sektor 1 , Data dodania: 2017-04-18

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-12
 
Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów w Urzędzie Miasta Płocka w ramach realizacji projektu pn. Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyniku , Data dodania: 2017-04-12

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-11
 
Wykonanie badań laboratoryjnych przy robotach drogowych i mostowych realizowanych w ramach zadania pn. Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do węzła Długa .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-04-11

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-11
 
Dostawa busa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie , Data dodania: 2017-04-11

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-10
 
Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 5-6 lat w ramach zadania pn.: Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 przy ul Piasta Kołodzieja 4 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-04-10

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-04
 
Przegląd eksploatacyjny, czyszczenie separatorów i osadników na terenie miasta Płocka oraz odbiór i unieszkodliwianie odpadów powstających w wyniku tej usługi w 2017 roku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-04-04

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-03
 
Najem zaprojektowanego, wybudowanego, zainstalowanego i uruchomionego, systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka, składającego się z 20 punktów kamerowych
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wybór oferty najkorzystniejszej , Data dodania: 2017-04-03

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-03
 
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych, w ramach realizacji projektu pn. Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie części 2, 4, 5 , Data dodania: 2017-04-03

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-30
 
Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Winiarach - budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie , Data dodania: 2017-03-30

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-28
 
Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Jasnej w Płocku – III etap – parter – segment A (bez sali gimnastycznej i zaplecza) i segment B.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wybor , Data dodania: 2017-03-28

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-28
 
Dostawa busa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie , Data dodania: 2017-03-28

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-20
 
Obsadzenie kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka kwiatami jednorocznymi oraz ich kompleksowa pielęgnacja w 2017r.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2017-03-20

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-08
 
Zagospodarowanie Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień w ramach projektu pn. ’’Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2017-03-08

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-07
 
,,Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15’’ w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-03-07

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-06
 
Sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta Płocka w 2017 roku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik - wybór oferty najkorzystniejszej , Data dodania: 2017-03-06

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-03
 
,,Usługa sprzątania pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2017-03-03

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-01
 
Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla Miasta Płocka mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania, zaprojektowania i wykonania inwestycji pn. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2017-03-01

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-27
 
Wykonanie robót budowlanych obejmujących: rowerowy plac zabaw – pumptrack, betonowy tor płaski do jazdy na rolkach, plac do wypoczynku oraz zieleni w ramach zadania inwestycyjnego pn: Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach – budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2017-02-27

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-16
 
Wykonanie operatów szacunkowych wyceny lokali mieszkalnych zasobu komunalnego Gminy wraz z udziałem w gruncie z uwzględnieniem ewentualnych nakładów.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2017-02-16

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-16
 
Dostawa busa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie , Data dodania: 2017-02-16

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-14
 
Budowa Centrum Sportowo-rekreacyjnego w Płocku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2017-02-14

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-01
 
Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza realizowanego na podstawie projektu pn. Przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Płock – prace przygotowawcze w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wybor_stadion , Data dodania: 2017-02-01

 

Ogłoszenie z dnia 2017-01-18
 
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki gruntu: - nr 235/1 o pow. 0,0867 ha, objętej KW PL1P/00087065/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa w, użytkowaniu wieczystym Gminy - Miasto Płock
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wynik na stronę , Data dodania: 2017-01-18

 

Ogłoszenie z dnia 2017-01-13
 
Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-01-13

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-01-12
 
Zorganizowanie wypoczynku zimowego w formie zimowiska z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień dla 90 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka.UWAGA! Postępowanie na usługi społeczne.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-01-12
2. uzupełnienie informacji o wyborze , Data dodania: 2017-01-16
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po dokonaniu powtorzeni... , Data dodania: 2017-01-17

 
   
 
Stopka