Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Płocka informuje, że od dnia 7 kwietnia 2020 r.,wprowadza elektroniczną komunikację z wykonawcami do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.

Elektroniczną komunikacją zostaje objęta wszelka korespondencja występująca w postępowaniu wszczętym po 6 kwietnia 2020 r., w tym: składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów.

Elektroniczna komunikacja z wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej, zwanej dalej Platformą. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

W przypadku braku możliwości złożenia przez wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów w postaci elektronicznej, Wydział Zamówień Publicznych dopuszcza formę tradycyjną (forma papierowa).


UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Archiwum ogłoszeń: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Ogłoszenia z 2020 roku:
 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-29
 
,,Wykonanie drenażu budynków Zespołu Szkół Nr 5 w Płocku ul. Kutrzeby 2a – etap I .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. 1.3 Załącznik nr 3 do OPZ - Etapy realizacji - drenaż ZS nr 5 , Data dodania: 2020-05-07
2. 1.1 Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 1 do OPZ ZS nr 5 , Data dodania: 2020-05-14
3. STWiO , Data dodania: 2020-05-15
4. Przedmiar robót drenaż ZS nr 5 I etap , Data dodania: 2020-05-15
5. 1.2 Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 2 do OPZ ZS n... , Data dodania: 2020-05-15
6. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2020-05-29
7. SIWZ , Data dodania: 2020-05-29
8. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-29
9. Dok badań podłoża gruntowego i projekt geotechni , Data dodania: 2020-05-29
10. Projekt budow , Data dodania: 2020-05-29
11. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2020-05-29
12. wzór umowy , Data dodania: 2020-05-29

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-27
 
Konserwacja rowów (wraz z zimowym utrzymaniem), zbiorników retencyjnych, rzek oraz terenów oczyszczalni wód deszczowych (z wylotami) na terenie miasta Płocka w latach 2020 – 2022.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział III - Wzór Umowy , Data dodania: 2020-05-27
2. Dział II - OPZ , Data dodania: 2020-05-27
3. SIWZ Instrukcja , Data dodania: 2020-05-27
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-05-27

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-26
 
Wieże lęgowe dla jerzyków -budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wieże lęgowe dla jerzyków_Opinia geotechniczna , Data dodania: 2019-08-06
2. Wieże lęgowe dla jerzyków_Projekt budowlany , Data dodania: 2019-08-06
3. Wieże lęgowe dla jerzyków_STWiOR , Data dodania: 2019-10-13
4. Wieże lęgowe dla jerzyków_Projekt branży elektryczno teletechniczn... , Data dodania: 2019-10-13
5. Wieże lęgowe dla jerzyków_Obliczenia konstrukcji wież , Data dodania: 2019-10-13
6. Wieże lęgowe dla jerzyków_Projekt konstrukcyjny fundamentów , Data dodania: 2019-11-12
7. Wieże lęgowe dla jerzyków_Projekt wykonawczy , Data dodania: 2019-11-15
8. DECYZJA NR 305-2019 , Data dodania: 2020-02-14
9. wytyczne dotyczące zabezpieczenia zieleni na czas budowy , Data dodania: 2020-05-26
10. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-05-26
11. Uzupełnienie do projektu wykonawczego , Data dodania: 2020-05-26
12. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-26
13. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-05-26
14. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2020-05-26
15. PRZED , Data dodania: 2020-05-26
16. SZKICE TYCZ , Data dodania: 2020-05-26
17. TABLICE INFORMAC , Data dodania: 2020-05-26

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-26
 
Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, zlokalizowanego w Płocku, na działce ewidencyjnej gruntu nr:846 (obręb ewidencyjny 9 – Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna: Płock).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zgłoszenie zamiaru budowy , Data dodania: 2019-08-28
2. Ekspertyza i projekt remontu pokrycia dachowego w pawilonie Akwarium i... , Data dodania: 2019-08-28
3. Specyfikacje techniczne , Data dodania: 2019-08-28
4. Załącznik nr 1a do Umowy - Tablice informacyjne (opis). , Data dodania: 2020-05-13
5. Załacznik nr 1a - tablica_utrudnienia , Data dodania: 2020-05-13
6. Załącznik nr 2 do Umowy - EBI (11.03.2020) , Data dodania: 2020-05-13
7. Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie Podwykonawcy (11.03.2020).do... , Data dodania: 2020-05-13
8. Załącznik nr 4 do Umowy - Oświadczenie (11.03.2020). , Data dodania: 2020-05-13
9. Załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o podwykonawcach (11.03.2020... , Data dodania: 2020-05-13
10. Załącznik nr 6 do Umowy - Oświadczenie o dalszych podwykonawcach (1... , Data dodania: 2020-05-13
11. Załącznik nr 7 do Umowy - Oświadczenie (11.03.2020). , Data dodania: 2020-05-13
12. Załącznik nr 8 do Umowy - Oświadczenie dalszy Podwykonawca (11.03.2... , Data dodania: 2020-05-13
13. Załącznik nr 10 do Umowy - Oświadczenie o umowach podwykonawczych (... , Data dodania: 2020-05-13
14. Załącznik nr 11 do Umowy -Wytyczne do sporządzenia dokumentacji pow... , Data dodania: 2020-05-13
15. Załącznik nr 12 do Umowy - Gwarancja jakości (11.03.2020). , Data dodania: 2020-05-13
16. Załącznik nr 9 do Umowy - Oświadczenie podwykonawcy (11.03.2020).do... , Data dodania: 2020-05-13
17. Dział II Opis predmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-19
18. zał.1 do OPZ , Data dodania: 2020-05-19
19. Przedmiar robót , Data dodania: 2020-05-19
20. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-05-26
21. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-05-26
22. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx. , Data dodania: 2020-05-26

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-20
 
Budowa ulicy Ziołowej w Płocku wraz z infrastrukturą techniczną
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. MZD -szafa oświetleniowa , Data dodania: 2020-03-10
2. Załącznik nr 1a - tablica_utrudnienia , Data dodania: 2020-03-23
3. Lawendowa -przedmiar szafa SOT i latarnia 26,1 , Data dodania: 2020-03-23
4. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-20
5. SIWZ_Dział III_ Wzór umowy , Data dodania: 2020-05-20
6. Załacznik nr 1 do umowy- Wniosek o zatwierdzenie materiałów (11.03... , Data dodania: 2020-05-20
7. Załącznik nr 1a do Umowy - Tablice informacyjne (opis) , Data dodania: 2020-05-20
8. Załącznik nr 2 do Umowy - EBI (11.03.2020) , Data dodania: 2020-05-20
9. Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie Podwykonawcy (11.03.2020).pd... , Data dodania: 2020-05-20
10. Załącznik nr 4 do Umowy - Oświadczenie (11.03.2020) , Data dodania: 2020-05-20
11. Załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o podwykonawcach (11.03.2020... , Data dodania: 2020-05-20
12. Załącznik nr 6 do Umowy - Oświadczenie o dalszych podwykonawcach (1... , Data dodania: 2020-05-20
13. Załącznik nr 7 do Umowy - Oświadczenie (11.03.2020) , Data dodania: 2020-05-20
14. Załącznik nr 8 do Umowy - Oświadczenie dalszy Podwykonawca (11.03.2... , Data dodania: 2020-05-20
15. Załącznik nr 9 do Umowy - Oświadczenie podwykonawcy (11.03.2020).pd... , Data dodania: 2020-05-20
16. Załącznik nr 10 do Umowy - Oświadczenie o umowach podwykonawczych (... , Data dodania: 2020-05-20
17. Załącznik nr 11 do Umowy -Wytyczne do sporządzenia dokumentacji pow... , Data dodania: 2020-05-20
18. Załącznik nr 12 do Umowy - Gwarancja jakości (11.03.2020) , Data dodania: 2020-05-20
19. Zał. do Instrukcji - wersja edyt. , Data dodania: 2020-05-20
20. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy - ul. Ziołowa , Data dodania: 2020-05-20
21. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2020-05-20
22. Dokument , Data dodania: 2020-05-20
23. Zapytania i odpowiedzi-3 , Data dodania: 2020-05-28
24. Zapytania i odpowiedzi-2 , Data dodania: 2020-05-28
25. Zapytania i odpowiedzi-2 (2) , Data dodania: 2020-05-28
26. Zapytania i odpowiedzi- 4 , Data dodania: 2020-05-29

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-19
 
Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie miasta Płocka na podstawie zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Płocka projektu modernizacji oraz przeliczenie rzędnych punktów sytuacyjno-wysokościowych z układu Kronsztad 60 do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH terenu miasta Płocka.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-19
2. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-05-19
3. Załącznik nr 1 do umowy , Data dodania: 2020-05-19
4. Ogłoszenie , Data dodania: 2020-05-19
5. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-05-19
6. Odp. na pytania i zmiana warunków udziału , Data dodania: 2020-05-25
7. ogłoszenie o zmianie terminu , Data dodania: 2020-05-25
8. zmiana terminu otwarcia ofert , Data dodania: 2020-05-26
9. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-05-29

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-19
 
Remont łazienek w segmencie B, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w klasach segmentu D w budynku Szkoły Podstawowej Nr 23 przy ul. Walecznych 20 w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Rys. nr 1 do OPZ , Data dodania: 2020-05-06
2. Zdjęcie wejścia do łazienki - parter , Data dodania: 2020-05-06
3. Zdjęcie wejścia do łazienki - I piętro , Data dodania: 2020-05-06
4. Zdjęcie wejścia do łazienek -II piętro , Data dodania: 2020-05-06
5. wzór umowy , Data dodania: 2020-05-19
6. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2020-05-19
7. siwz , Data dodania: 2020-05-19
8. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-19
9. Przedm , Data dodania: 2020-05-19
10. STW , Data dodania: 2020-05-19
11. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2020-05-19
12. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - zał. nr. 8 do OPZ , Data dodania: 2020-05-19
13. Załącznik do Programu Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2020-05-19
14. Dokument , Data dodania: 2020-05-19

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-15
 
Rozbudowa Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 - budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Płock przedmiar br. elektryczna , Data dodania: 2019-11-20
2. Płock-przedmiar br. budowlana pdf , Data dodania: 2020-01-16
3. Uzgod. Wodociągi Płockie -rysunek , Data dodania: 2020-01-28
4. Uzgodnienie Fortum - Schemat węzła cieplnego , Data dodania: 2020-01-28
5. Decyzja nr 588 - 2019 CTR , Data dodania: 2020-04-27
6. Inst. odgromowa - rzut dachu (dokum. powykonawcza - stan istniejący) ... , Data dodania: 2020-04-27
7. Przedmiar branża sanitarna , Data dodania: 2020-04-27
8. TABLICA INFORMACYJNA NA PRZETARG , Data dodania: 2020-04-27
9. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2020-04-28
10. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2020-04-28
11. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy - CTR , Data dodania: 2020-05-15
12. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-15
13. SIWZ_Dział III_Wwzór umowy - CT-R , Data dodania: 2020-05-15
14. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2020-05-15
15. PB opracowanie wielobranżowe , Data dodania: 2020-05-15
16. Projekt wykonawczy konstrukcji - zamienny , Data dodania: 2020-05-15
17. Projekty Wykonawcze , Data dodania: 2020-05-15
18. Załaczniki CTR - zdjęcia , rysunki , Data dodania: 2020-05-15
19. Specyfikacje br. budowlana, sanitarna, elektryczna , Data dodania: 2020-05-15
20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2020-05-20
21. legenda- system kanałów prostokątnych i okrągłych , Data dodania: 2020-05-22
22. Zestaw. materiałów linii wywiewnej W1 , Data dodania: 2020-05-22
23. Zestaw. materiłów linii nawiewnej Wyc1 , Data dodania: 2020-05-22
24. Zestawienie materiałów wezła cieplnego , Data dodania: 2020-05-22
25. Zestaw. materiałów liniai nawiewnej N1 , Data dodania: 2020-05-22
26. Zestaw. materiał. przebud. istn. lini nawiewnego na parterze , Data dodania: 2020-05-22
27. Zest.materiałów Wyc2 , Data dodania: 2020-05-22
28. Zestaw. mat. przebud. lini nawiewnej na pietrze , Data dodania: 2020-05-22
29. Zestaw. mat. linii wywiewnej na piętrze , Data dodania: 2020-05-22
30. Zapytania i odpowiedzi-1.odt.x , Data dodania: 2020-05-22
31. Zapytania i odpowiedzi-1 , Data dodania: 2020-05-22
32. Zapytania i odpowiedzi - 2 , Data dodania: 2020-05-28

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-14
 
Zakup sześciu zestawów unitów stomatologicznych wraz ze sprzętem do gabinetów stomatologicznych
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Za┼é─ůcznik 1 Wykaz oferowanego sprz─Ötu , Data dodania: 2020-05-14
2. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-14
3. ogłoszenie , Data dodania: 2020-05-14
4. SIWZ - Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2020-05-14
5. Dział III Wzór umowy , Data dodania: 2020-05-14
6. pytanie i odpowiedź, modyfikacja SIWZ , Data dodania: 2020-05-19
7. Zmieniony Załącznik 1 Wykaz oferowanego sprzętu , Data dodania: 2020-05-19
8. zapytanie i odpowiedź , Data dodania: 2020-05-20
9. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - unity , Data dodania: 2020-05-21
10. pytanie i odpowiedź 3, zmiana SIWZ.odt.x , Data dodania: 2020-05-21
11. pytanie i odpowiedź 3, zmiana SIWZ , Data dodania: 2020-05-21
12. informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-05-27
13. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2020-05-27

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-12
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej (z prawem opcji) nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej . Program Funkcjonalno-Użytkowy Stadionu dostępny pod adresem http://bip.ump.pl/?do=zp&zp=zpo&id=5247
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-05-12
2. Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-12
3. Dział I SIWZ Instrukacja , Data dodania: 2020-05-12
4. Załącznik nr 4 do OPZ Tabela elementow scalonych teletechnik. , Data dodania: 2020-05-12
5. Załącznik nr 2 do OPZ - Umowa na budowę Stadionu , Data dodania: 2020-05-12
6. Załącznik nr 3 do OPZ Istotne postanowienia gwarancji , Data dodania: 2020-05-12
7. Załącznik nr 4 do OPZ Tabela elementow scalonych teletechnik , Data dodania: 2020-05-12
8. Załącznik nr 1 do Umowy - wymagania EBI , Data dodania: 2020-05-12
9. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2020-05-12
10. pytanie i odpowiedź , Data dodania: 2020-05-19
11. informacja z otwarcia ofert_-1 , Data dodania: 2020-05-22
12. informacja o uniewaznieniu postepowania , Data dodania: 2020-05-25

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-04
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlano – montażowych dla zadania inwestycyjnego pn.: Tereny zielone i parki rekreacyjne w Płocku , w formule zaprojektuj i wybuduj , w ramach którego, planowane jest: 1) doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe przy ulicy Chopina 16 (Część I), 2) doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ul. Parkowej (Cześć II), 3) zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Otolińskiej 5 (Część III).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2020-05-04
2. Dział III - Wzór umowy Część I , Data dodania: 2020-05-04
3. Dział III - Wzór umowy Część II , Data dodania: 2020-05-04
4. Dział III - Wzór umowy Część III , Data dodania: 2020-05-04
5. Dział II -OPZ Część I , Data dodania: 2020-05-04
6. Dział II - OPZ Część II , Data dodania: 2020-05-04
7. Dział II - OPZ Część III , Data dodania: 2020-05-04
8. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-05-04
9. PF-U Otolińs , Data dodania: 2020-05-04
10. PF-U Par , Data dodania: 2020-05-04
11. PF-U Chopin , Data dodania: 2020-05-04
12. zapytania i odpowiedzi (1)-2 , Data dodania: 2020-05-12
13. zapytania i odpowiedzi (1)-2.odt.x , Data dodania: 2020-05-12
14. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-05-19

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-04
 
Rozbudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9 w Płocku w ramach I etapu przedsięwzięcia pn.: Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Przedmiar pdf USC I etap do przetar , Data dodania: 2020-04-17
2. USC Płock br sanitarna I etap_przedmiar , Data dodania: 2020-04-17
3. PZT pdf zagospodarowanie do przetar , Data dodania: 2020-04-17
4. USC - Przedmiar elektryczny - I -etap , Data dodania: 2020-04-17
5. SIWZ , Data dodania: 2020-05-04
6. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2020-05-04
7. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-04
8. wzór umowy , Data dodania: 2020-05-04
9. KONCEPCJA UZUPEŁNIAJĄCA Z INWENTARYZA , Data dodania: 2020-05-04
10. PROJEKT BUDOW , Data dodania: 2020-05-04
11. PROJEKTY WYKONA , Data dodania: 2020-05-04
12. ST , Data dodania: 2020-05-04
13. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2020-05-04
14. ZAPLECZE , Data dodania: 2020-05-04
15. CHODNIKI , Data dodania: 2020-05-04
16. zapytania 1 , Data dodania: 2020-05-11
17. zapytania 2 , Data dodania: 2020-05-11
18. zapytania 3 , Data dodania: 2020-05-11
19. zapytania 4 , Data dodania: 2020-05-11
20. zapytania 5 , Data dodania: 2020-05-11
21. zapytania 6 , Data dodania: 2020-05-11
22. zapytania 7 , Data dodania: 2020-05-12
23. zapytania 8 , Data dodania: 2020-05-12
24. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2020-05-13
25. Stronatył , Data dodania: 2020-05-13
26. ekspertyza , Data dodania: 2020-05-13
27. odpowiedzi na zapytania nr 2 , Data dodania: 2020-05-13
28. odpowiedzi na zapytania nr 5 , Data dodania: 2020-05-13
29. odpowiedzi na zapytania nr 6 , Data dodania: 2020-05-13
30. odpowiedzi na zapytania nr 7 , Data dodania: 2020-05-13
31. odpowiedzi na zapytania nr 8 , Data dodania: 2020-05-14
32. zmiana treści siwz 1 , Data dodania: 2020-05-14
33. E2-011 , Data dodania: 2020-05-19
34. E1-005 , Data dodania: 2020-05-19
35. E1-002 , Data dodania: 2020-05-19
36. E2-014 , Data dodania: 2020-05-19
37. odpowiedzi na zapytania nr 1 , Data dodania: 2020-05-19
38. odpowiedzi na zapytania nr 3 , Data dodania: 2020-05-19
39. informacja z otwarcia ofert USC , Data dodania: 2020-05-27

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-04-22
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Żytniej wraz z sięgaczami (między ul. Zakątek i ul. Pszenna) oraz brakującą infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Żytniej – prace przygotowawcze .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zał. nr 1h do opz - ul. Żytnia -Warunki - Wodocią…gi Płockie , Data dodania: 2020-03-26
2. Tabale Elementów Scalonych ul. Żytnia , Data dodania: 2020-03-27
3. Tabela Elementów Scalonych - ul. Żytnia , Data dodania: 2020-04-03
4. Zał. nr 1e do opz - ul. Żytnia - warunki Oświetlenie z MZD , Data dodania: 2020-04-03
5. Zał. 1g do opz ul. Żytnia - warunki z Energa Oświetlenie , Data dodania: 2020-04-03
6. Zał. nr 1d - ul. Żytnia - warunki WRM odprow. wód opadowych i rozto... , Data dodania: 2020-04-03
7. Zał. nr 1f do opz ul. Żytnia - warunki techn. w zakresie drogi od MZ... , Data dodania: 2020-04-03
8. zał. nr 1c do opz - Etap II sięgacz ul. Pszennej i ul. Zakątek , Data dodania: 2020-04-03
9. Załącznik nr 1a do opz - ul. Żytnia - zakres prac projektowych , Data dodania: 2020-04-20
10. Załącznik nr 1b do opz - Etap I ul. Żytnia z sięgaczami , Data dodania: 2020-04-20
11. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-04-21
12. SIWZ , Data dodania: 2020-04-22
13. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx. , Data dodania: 2020-04-22
14. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2020-04-22
15. Dział II OPZ , Data dodania: 2020-04-22
16. odpowiedzi na zapytania , Data dodania: 2020-04-28
17. ogłoszenie zmian0001 , Data dodania: 2020-04-28
18. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 , Data dodania: 2020-04-29
19. Zmiana terminu , Data dodania: 2020-04-29
20. pytanie 3 wraz z odpowiedzią-1 , Data dodania: 2020-05-04
21. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 , Data dodania: 2020-05-08
22. Załącznik do odpowiedzi- Ul. Żytnia - droga publiczna zakres mpzp ... , Data dodania: 2020-05-08
23. pytanie 4 wraz z odpowiedzią, zmiana terminu składania ofert , Data dodania: 2020-05-08
24. informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-05-13
25. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2020-05-13

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-04-21
 
UWAGA: Zamawiający informuje, iż wizja lokalna odbędzie się w dniu 30.04.2020 r. o godz. 10. Spotkanie przy ul. Zduńskiej 3 przy wejściu do urzędu. Prosimy, aby ograniczyć udział do 1 osoby od strony Wykonawcy z zachowaniem zasad sanitarnych -COVID 19. Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – II etap.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Decyzja 270-2016 - MKZ , Data dodania: 2016-12-13
2. STWiOR , Data dodania: 2016-12-20
3. Decyzja 522-2016 - Pozwolenie na budowę , Data dodania: 2016-12-22
4. Pismo MKZ - 9.03.17 , Data dodania: 2017-03-10
5. Etap II 2020 - Przedmiar . UM P.POŻ , Data dodania: 2020-03-12
6. ZP400PodgladOpublikowanego. , Data dodania: 2020-04-21
7. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-04-21
8. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-04-21
9. Załączniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2020-04-21
10. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-04-21
11. PW-zm , Data dodania: 2020-04-21
12. PW-sanit , Data dodania: 2020-04-21
13. PW-oddymi , Data dodania: 2020-04-21
14. PW-elekt , Data dodania: 2020-04-21
15. PW-budowl , Data dodania: 2020-04-21
16. Projekt Budow , Data dodania: 2020-04-21
17. Odpowiedź na pytania z dnia 29.04.2020 r. , Data dodania: 2020-04-30
18. informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-05-06
19. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2020-05-06

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-04-08
 
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem ulicznym, odprowadzeniem wód roztopowych i opadowych, przebudową istniejącej sieci sanitarnej, przebudową istniejącej sieci wodociągowej, odcinkami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w granicach pasa drogowego wraz z usunięciem kolizji powstałych przy projektowaniu nowej drogi z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem technicznym dla ulicy Gronowej na osiedlu Wyszogrodzka w Płocku u wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Gronowej - prace przygotowawcze .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. skan_23032020103418 , Data dodania: 2020-04-08
2. scan załacznik do warunków Fortum , Data dodania: 2020-04-08
3. skan_23032020103324-1 , Data dodania: 2020-04-08
4. skan , Data dodania: 2020-04-08
5. skan_23032020103442 , Data dodania: 2020-04-08
6. skan_23032020103638 , Data dodania: 2020-04-08
7. skan_23032020104359 , Data dodania: 2020-04-08
8. skan_23032020103559-1 , Data dodania: 2020-04-08
9. Skanowanie za┼éacznik do warunk├│w Wodoci─ůg├│w P┼éoc... , Data dodania: 2020-04-08
10. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-04-08
11. wzór umowy , Data dodania: 2020-04-08
12. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-04-08
13. SIWZ - dział I - Insprukcja dla Wykonawcy , Data dodania: 2020-04-08
14. modyfikacja SWIZ 14.04 , Data dodania: 2020-04-14
15. zmiana ogloszenia. , Data dodania: 2020-04-14
16. pytanie i od. zmiana terminu skła ofert 16.04. , Data dodania: 2020-04-17
17. zmiana ogłoszenia 16.04 , Data dodania: 2020-04-17
18. modyfikacja SIWZ 21.04 , Data dodania: 2020-04-21
19. zmian ogloszenia 21.04. , Data dodania: 2020-04-21
20. Informacja z otwarcia ofert Gronowa , Data dodania: 2020-04-24
21. wynik , Data dodania: 2020-05-11

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-04-07
 
Opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę Łącznika w kompleksie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 przy ul. Czwartaków 6 w Płocku oraz wykonanie robót budowlanych wynikających z zaleceń ekspertyzy technicznej dotyczącej budynku Małej Szkoły.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Ekspertyzy techn. , Data dodania: 2020-02-20
2. Badania geotechn. , Data dodania: 2020-02-20
3. Instrukcja ppoż. , Data dodania: 2020-02-20
4. Dził III - Wzór umowy , Data dodania: 2020-04-07
5. Dział II - OPZ , Data dodania: 2020-04-07
6. SIWZ , Data dodania: 2020-04-07
7. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-04-07
8. projekt koncepc , Data dodania: 2020-04-07
9. zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2020-04-15
10. informacja z otwarcia ofert Sp 22 , Data dodania: 2020-04-22
11. wynik na stronę-2 , Data dodania: 2020-05-12
12. wynik na stronę-2.odt.x , Data dodania: 2020-05-12

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-04-07
 
Wykonanie robót budowlanych modernizacji elewacji frontowej i bocznych oraz izolacji ścian fundamentowych budynku A Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 wraz z pracami towarzyszącymi.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 4 do opz - tablica , Data dodania: 2020-03-13
2. Dział II - OPZ , Data dodania: 2020-04-07
3. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2020-04-07
4. SIWZ , Data dodania: 2020-04-07
5. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-04-07
6. , Data dodania: 2020-04-07
7. , Data dodania: 2020-04-07
8. , Data dodania: 2020-04-07
9. , Data dodania: 2020-04-07
10. obmiar 1 , Data dodania: 2020-04-07
11. obmiar 2 , Data dodania: 2020-04-07
12. obmiar 3 , Data dodania: 2020-04-07
13. przedmiar na elewację 1-16 , Data dodania: 2020-04-09
14. Odp. na pytanie , Data dodania: 2020-04-09
15. przedmiar-2 , Data dodania: 2020-04-14
16. Przedmiar - Remont instalacji odgromowej bud. A - UMP , Data dodania: 2020-04-14
17. Przedmiar pozostałych do przetargu-1 , Data dodania: 2020-04-14
18. zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2020-04-14
19. zmiana treści SIWZ.odt.x , Data dodania: 2020-04-14
20. zmiana treści SIWZ 2 , Data dodania: 2020-04-15
21. informacja z otwarcia ofert UM , Data dodania: 2020-04-22
22. wynik na stronę-1 , Data dodania: 2020-05-08
23. wynik na stronę-1.odt.x , Data dodania: 2020-05-08

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-04-07
 
Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabaw i rekreacji – Budżet Obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - zał. nr. 8 do OPZ , Data dodania: 2019-03-07
2. Zał. nr 6 do OPZ - kolorystyka nawierzchni poliuretanowej , Data dodania: 2020-03-13
3. Załącznik nr 4 do opz - tablica , Data dodania: 2020-03-13
4. Załącznik nr 5.1 do opz -regulamin flow parku , Data dodania: 2020-03-13
5. Załącznik nr 2,3 do opz - zaświadczenie, decyzja , Data dodania: 2020-03-13
6. Załącznik nr 5.2 do opz - regulamin placu zabaw , Data dodania: 2020-03-13
7. Załącznik nr 5.3 do opz - regulamin toru_rowerowo-rolkowego , Data dodania: 2020-03-13
8. Załącznik do Planu Zapewnienia Jakości - zał. nr 7 do OPZ , Data dodania: 2020-03-13
9. Załącznik nr 1 do opz - lokalizacja ogólna , Data dodania: 2020-03-16
10. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-04-07
11. wzór umowy , Data dodania: 2020-04-07
12. SIWZ , Data dodania: 2020-04-07
13. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2020-04-07
14. Geotech , Data dodania: 2020-04-07
15. Przedm , Data dodania: 2020-04-07
16. Projekt konstrukc , Data dodania: 2020-04-07
17. PW+PB br. elektryc , Data dodania: 2020-04-07
18. PZT - P , Data dodania: 2020-04-07
19. Uszczegółowienie dokument , Data dodania: 2020-04-07
20. specyfikacje techni , Data dodania: 2020-04-07
21. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2020-04-07
22. odpowiedzi na zapytania nr 1 , Data dodania: 2020-04-15
23. zmiana godziny otwarcia ofert , Data dodania: 2020-04-22
24. infprmacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-04-23
25. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2020-05-13

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-04-07
 
Prace remontowe na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Płocku w zakresie: korytarza oraz 6 sal lekcyjnych, schodów wejściowych oraz zakupu regałów przesuwnych do biblioteki
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. 1.4 Załącznik Nr 4 do OPZ , Data dodania: 2020-03-10
2. 1.1 Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 1 do OPZ , Data dodania: 2020-03-10
3. 1.2 Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 2 do OPZ , Data dodania: 2020-03-10
4. Przedmiar - SP 5 prace remontowe , Data dodania: 2020-03-10
5. 1.3 Załącznik Nr 3 do OPZ , Data dodania: 2020-03-11
6. 1. OPZ SP5 , Data dodania: 2020-03-16
7. wzór umowy , Data dodania: 2020-04-07
8. 1.2 Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 2 do OPZ , Data dodania: 2020-04-07
9. 1.1 Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 1 do OPZ , Data dodania: 2020-04-07
10. SIWZ , Data dodania: 2020-04-07
11. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2020-04-07
12. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2020-04-07
13. zmiana godziny otwarcia ofert , Data dodania: 2020-04-22
14. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-04-23
15. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2020-05-13

 
   
 
Stopka