Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Płocka informuje, że od dnia 7 kwietnia 2020 r.,wprowadza elektroniczną komunikację z wykonawcami do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.

Elektroniczną komunikacją zostaje objęta wszelka korespondencja występująca w postępowaniu wszczętym po 6 kwietnia 2020 r., w tym: składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów.

Elektroniczna komunikacja z wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej, zwanej dalej Platformą. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

W przypadku braku możliwości złożenia przez wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów w postaci elektronicznej, Wydział Zamówień Publicznych dopuszcza formę tradycyjną (forma papierowa).


UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Archiwum ogłoszeń: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Ogłoszenia z 2020 roku:
 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-07-23
 
Remont budynku Rogatki Warszawskiej – Filia Nr 2 Książnicy Płockiej przy ul. Kilińskiego 8 A w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. pozwolenie na budowę nr 202_2020 z 24 czerwca 2020 , Data dodania: 2020-07-08
2. PBW , Data dodania: 2020-07-16
3. Przedmiary , Data dodania: 2020-07-16
4. specyfikacje , Data dodania: 2020-07-16
5. załączniki do umowy , Data dodania: 2020-07-23
6. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-07-23
7. DZIAŁ II -opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-07-23
8. DZIAŁ I - instrukcja dla wykonawców , Data dodania: 2020-07-23
9. ogloszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2020-07-23
10. załaczniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2020-07-23
11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2020-07-29
12. zmiana treści siwz nr 1 , Data dodania: 2020-07-29
13. wizja lokalna , Data dodania: 2020-07-29
14. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-08-07
15. oświadczenie - grupa kapitałowa , Data dodania: 2020-08-07

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-07-10
 
Budowa placu zabaw wraz z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej w Płocku na działkach o nr ewid. 2030/1, 2032/9, 2032/10 i 2033/1 obręb 0001 realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Plac zabawa z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej - Budżet Obywatelski .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. PB_Branża_elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
2. PB_Rysunki_Branża_Elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
3. PB_Branża_Architetkura , Data dodania: 2018-09-24
4. PB_Rysunki_Branża_Architektura , Data dodania: 2018-09-24
5. PW_Branża_Architektura_Branża_Elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
6. PW_Rysunki_Branża_Architektura_Branża_Elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
7. STWiORB_Płock_Borowicka_całość_scalone , Data dodania: 2018-10-11
8. Decyzja Nr 163-18_zezwolenie na lokalizację urządzeń , Data dodania: 2018-10-11
9. Zgoda na lokalizację chodnika w pasie drogowym , Data dodania: 2018-10-11
10. Opinia Centrum Kontroli Placów Zabaw , Data dodania: 2018-10-11
11. Pozytywna opinia projektu zagospodarowania_WKŚ , Data dodania: 2018-10-11
12. Zaświadczenie Prezydenta Miasta Płocka zd. 26.07.2018 , Data dodania: 2018-10-11
13. Przedmiar robót , Data dodania: 2018-12-28
14. PW_ogrodzenie terenu. Bramka_uzupełnienie , Data dodania: 2018-12-28
15. Projekt zagospodarowania terenu_plac zabaw przy Borowickiej , Data dodania: 2019-01-25
16. A-3.1_Ławka z oparciem - uszczegółowienie rysunku str. 45 , Data dodania: 2020-02-06
17. A-3.3_Stojak na rowery - uszczegółowienie rys. str. 47 , Data dodania: 2020-02-06
18. A-3.2_kosz na odpady - uszczegółowienie rysunku str. 46 , Data dodania: 2020-02-06
19. A-5_Nasadzenia_roślinnośc_uszczegółowienie rysunku str 52 , Data dodania: 2020-02-06
20. Zał. 1 do umowy , Data dodania: 2020-07-03
21. Zał. 1a do umowy , Data dodania: 2020-07-03
22. Zał. 2 do umowy , Data dodania: 2020-07-03
23. Zał. 3 do umowy , Data dodania: 2020-07-03
24. Zał. 4 do umowy , Data dodania: 2020-07-03
25. Zał. 6 do umowy , Data dodania: 2020-07-03
26. Zał. 7 do umowy , Data dodania: 2020-07-03
27. Zał. 8 do umowy , Data dodania: 2020-07-03
28. Zał. 9 do umowy , Data dodania: 2020-07-03
29. Zał. 10 do umowy , Data dodania: 2020-07-03
30. Zał. 11 do umowy , Data dodania: 2020-07-03
31. Zał. 12 do umowy , Data dodania: 2020-07-03
32. Załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o podwykonawcach (11.03.2020... , Data dodania: 2020-07-10
33. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-07-10
34. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-07-10
35. załaczniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2020-07-10
36. Zał. nr 1 do OPZ_Istotne postanowienia gwarancji należytego wykonani... , Data dodania: 2020-07-10
37. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-07-10
38. ogłoszenie o zamówieniu (2) , Data dodania: 2020-07-10
39. informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-07-27
40. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2020-07-27

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-07-10
 
Sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział III Wzór umowy , Data dodania: 2020-07-10
2. Dział I Instrukcja dla Wykonawcy , Data dodania: 2020-07-10
3. załącznik 1 do OPZ , Data dodania: 2020-07-10
4. załacznik nr 2 do OPZ , Data dodania: 2020-07-10
5. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-07-10
6. ogłoszenie , Data dodania: 2020-07-10
7. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2020-07-20
8. Informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-07-20
9. informacja o wyborze , Data dodania: 2020-07-27

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-07-09
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych budowy skweru osiedlowego zlokalizowanego między ul. Tadeusza Gintera i ul. Braci Jeziorowskich wraz z uzyskaniem właściwych decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej, zatwierdzających projekty budowlane i zezwalających na wykonanie robót budowlanych lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu przy ul. Braci Jeziorowskich
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Koncepcja zagospodarowania skweru osiedlowego między ul Tadeusza Gint... , Data dodania: 2019-12-19
2. Plansza 1 , Data dodania: 2019-12-19
3. Plansza 2 , Data dodania: 2019-12-19
4. Plansza 3 , Data dodania: 2019-12-19
5. Plansza 4 , Data dodania: 2019-12-19
6. Plansza 5 , Data dodania: 2019-12-19
7. Plansza 6 , Data dodania: 2019-12-19
8. Załacznik nr 1 do Umowy - EBI , Data dodania: 2020-05-11
9. Załącznik nr 2 - do Umowy - Karta pobytu nadzoru autorskiego , Data dodania: 2020-05-11
10. tabela elementów scalonych - skwer osiedlowy przy ul. Braci Jeziorows... , Data dodania: 2020-05-29
11. Tabela Elementów Scalonych - wzór , Data dodania: 2020-06-17
12. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-06-26
13. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-06-26
14. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-07-09
15. Załaczniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2020-07-09
16. ogłoszenie o zamówieniu (2) , Data dodania: 2020-07-09
17. Thumb , Data dodania: 2020-07-09
18. informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-07-17
19. wynik , Data dodania: 2020-07-28

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-07-08
 
Zielone płuca dla Płocka – nasadzenia w 2020 r. na rzecz bioróżnorodności i klimatu.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zał. nr 2 do OPZ i umowy Szczegółowy form. cenowy - do wypełn. p... , Data dodania: 2020-07-07
2. Dział III Wzór umowy , Data dodania: 2020-07-08
3. załaczniki do Instrukcji wersja edytowalna , Data dodania: 2020-07-08
4. Dział II OPZ , Data dodania: 2020-07-08
5. Zał. nr 2 do Instrukcji - Formularz cenowy , Data dodania: 2020-07-08
6. Zał. nr 3 do OPZ STWiOR , Data dodania: 2020-07-08
7. Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2020-07-08
8. ogłoszenie , Data dodania: 2020-07-08
9. Informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-07-16
10. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2020-07-16
11. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2020-08-06

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-06-29
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego (z prawem opcji) w branży elektrycznej nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy Stadionu dostępny pod adresem http://bip.ump.pl/?do=zp&zp=zpo&id=5247
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załacznik nr 2 Umowa na budowę Stadionu , Data dodania: 2020-06-24
2. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-06-29
3. Dział I SIWZ nadzór , Data dodania: 2020-06-29
4. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2020-06-29
5. Dział II - opis przedmiotu zamówienia - elektryk , Data dodania: 2020-06-29
6. ZAŁĄCZNIK nr 1 do umowy , Data dodania: 2020-06-29
7. Załącznik nr 3 Istotne postanowienia gwarancji , Data dodania: 2020-06-29
8. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-07-07
9. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2020-08-04

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-06-27
 
,,Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 17 przy ul. Szymona Kossobudzkiego 10 w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Geologia przedszkole Płock , Data dodania: 2019-12-04
2. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - zał. nr. 8 do OPZ , Data dodania: 2020-05-19
3. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2020-06-27
4. wzór umowy , Data dodania: 2020-06-27
5. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-06-27
6. SIWZ , Data dodania: 2020-06-27
7. Załącznik do Programu Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2020-06-27
8. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2020-06-27
9. Wyposaż , Data dodania: 2020-06-27
10. Specyfik , Data dodania: 2020-06-27
11. Przedm , Data dodania: 2020-06-27
12. Projekt wykona , Data dodania: 2020-06-27
13. Projekt budow , Data dodania: 2020-06-27
14. WENTYLACJA Specyfikacja materiałowa , Data dodania: 2020-07-08
15. ZESTAWIENIE STOLARKI okiennej i drzwiowej , Data dodania: 2020-07-08
16. zapytania, odpowiedzi, zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2020-07-08
17. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-07-16

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-06-26
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych budowy skweru osiedlowego zlokalizowanego między ul. Tadeusza Gintera i ul. Braci Jeziorowskich wraz z uzyskaniem właściwych decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej, zatwierdzających projekty budowlane i zezwalających na wykonanie robót budowlanych lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu przy ul. Braci Jeziorowskich
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Koncepcja zagospodarowania skweru osiedlowego między ul Tadeusza Gint... , Data dodania: 2019-12-19
2. Plansza 1 , Data dodania: 2019-12-19
3. Plansza 2 , Data dodania: 2019-12-19
4. Plansza 3 , Data dodania: 2019-12-19
5. Plansza 4 , Data dodania: 2019-12-19
6. Plansza 5 , Data dodania: 2019-12-19
7. Plansza 6 , Data dodania: 2019-12-19
8. Załacznik nr 1 do Umowy - EBI , Data dodania: 2020-05-11
9. Załącznik nr 2 - do Umowy - Karta pobytu nadzoru autorskiego , Data dodania: 2020-05-11
10. tabela elementów scalonych - skwer osiedlowy przy ul. Braci Jeziorows... , Data dodania: 2020-05-29
11. Tabela Elementów Scalonych - wzór , Data dodania: 2020-06-17
12. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-06-26
13. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-06-26
14. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-06-26
15. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-06-26
16. ogłoszenie o zmianie , Data dodania: 2020-06-27
17. informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-07-06
18. unieważnienie , Data dodania: 2020-07-07

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-06-25
 
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ulicy Bliskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulicy Bliskiej .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis do tablicy informującej o utrudnieniach. , Data dodania: 2020-06-05
2. tablica utrudnienia , Data dodania: 2020-06-05
3. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-06-18
4. Dział III Wzór umowy , Data dodania: 2020-06-25
5. Dokumentacja WZP ul. Bliska , Data dodania: 2020-06-25
6. Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2020-06-25
7. OGŁOSZENIE , Data dodania: 2020-06-25
8. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2020-07-10
9. informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-07-10
10. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2020-08-06

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-06-24
 
Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 21 – Budżet Obywatelski.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Mp21_zgłoszenie , Data dodania: 2020-05-22
2. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2020-05-25
3. Załącznik nr 1 - tablica utrudnienia , Data dodania: 2020-06-05
4. Załącznik nr2 - - opis do tablicy informującej o utrudnieniach.do... , Data dodania: 2020-06-05
5. Załącznik do Programu Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2020-06-10
6. Zdjęcie nr 1 - urządzenia zabawowe do demontażu , Data dodania: 2020-06-12
7. Zdjęcie 2 - urządzenia zabawowe do demontażu , Data dodania: 2020-06-12
8. Dział I SIWZ instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2020-06-24
9. Dzaił III Wzór umowy , Data dodania: 2020-06-24
10. PB , Data dodania: 2020-06-24
11. przedmiar_specyfikacja , Data dodania: 2020-06-24
12. PW , Data dodania: 2020-06-24
13. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-06-24
14. OGŁOSZENIE , Data dodania: 2020-06-24
15. pytanie 1 i odpowiedź , Data dodania: 2020-06-26
16. pytanie 2 i odpowiedź , Data dodania: 2020-07-03
17. Zdjęcie chodnika do przebudowy oraz terenu na którym usytuowane b... , Data dodania: 2020-07-03
18. Zdjęcie 2. - urządzenia zabawowe do demontażu , Data dodania: 2020-07-03
19. Zdjęcie nr 1 chodnika do przebudowy , Data dodania: 2020-07-03
20. Zdjęcie nr 1. - urządzenia zabawowe do demontażu , Data dodania: 2020-07-03
21. zdjęcie placu zabaw przed przebudową , Data dodania: 2020-07-03
22. pytanie 3 i odpowiedź , Data dodania: 2020-07-03
23. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2020-07-09
24. informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-07-09
25. informacja o wyborze , Data dodania: 2020-07-20

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-06-17
 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ex 20 01 99 (odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zwane dalej również medycznymi) z aptek położonych na terenie Gminy-Miasto Płock w Sektorze IV
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział I SIWZ medyczne , Data dodania: 2020-06-17
2. Zał. nr 5 formularz cenowy , Data dodania: 2020-06-17
3. OPZ dla Sektora IV medyczne , Data dodania: 2020-06-17
4. ogloszenie. , Data dodania: 2020-06-17
5. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-06-17
6. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-06-26
7. wynik , Data dodania: 2020-07-03

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-06-17
 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ex 20 01 99 (odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zwane dalej również medycznymi) z aptek położonych na terenie Gminy-Miasto Płock w Sektorze III
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-06-17
2. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-06-17
3. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-06-17
4. Załącznik nr 5 Formularz cenowy , Data dodania: 2020-06-17
5. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-06-17
6. Załącznik nr 5 Formularz cenowy , Data dodania: 2020-06-17
7. informacja z otwarcia ofert Sektor III , Data dodania: 2020-06-26
8. wynik , Data dodania: 2020-07-06

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-06-17
 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ex 20 01 99 (odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zwane dalej również medycznymi) z aptek położonych na terenie Gminy-Miasto Płock w Sektorze II .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Formularz cenowy Sektor II medyczne , Data dodania: 2020-06-09
2. OPZ dla Sektora II , Data dodania: 2020-06-17
3. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-06-17
4. wzór umowy , Data dodania: 2020-06-17
5. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-06-17
6. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-06-26
7. informacja o wyborze , Data dodania: 2020-07-03

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-06-17
 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ex 20 01 99 (odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zwane dalej również medycznymi) z aptek położonych na terenie Gminy-Miasto Płock w Sektorze I .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. OPZ dla Sektora I medyczne , Data dodania: 2020-06-17
2. wzór umowy , Data dodania: 2020-06-17
3. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-06-17
4. Dział I SIWZ medyczne , Data dodania: 2020-06-17
5. Formularz cenowy Sektor I medyczne , Data dodania: 2020-06-17
6. informacja z otwarcia ofert sektor I , Data dodania: 2020-06-26
7. informacja o wyborze , Data dodania: 2020-07-06

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-06-17
 
Budowa ulicy Cisowej wraz z brakującą infrastrukturą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. PB_Projekt Elektryczny , Data dodania: 2016-03-21
2. Zał. nr 1b do opz - drzewa do wycinki ul. Cisowa , Data dodania: 2020-02-24
3. Zał. nr 1d do opz - Inwentaryzacja drogi ul. Botaniczna , Data dodania: 2020-02-24
4. Zał. nr 1c do opz - Inwentaryzacja drogi ul. Jesionowa , Data dodania: 2020-02-24
5. Zał. nr 1a do opz - wykonanie lini oświetlenia ulicznego skrzyżowan... , Data dodania: 2020-02-25
6. Decyzja ZRID ul. Wierzbowa, Cisowa i sięgacz Cedrowej , Data dodania: 2020-05-21
7. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2020-06-01
8. TABLICA INFORMACYJNA NA PRZETARG , Data dodania: 2020-06-01
9. opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2020-06-17
10. Branża drogowa , Data dodania: 2020-06-17
11. Branża elektryczna , Data dodania: 2020-06-17
12. Kan. deszczowa ul. Cisowa - Wierzbowa , Data dodania: 2020-06-17
13. Kanaliz. sanitarna i przebudowa przyłączy Cisowa , Data dodania: 2020-06-17
14. Kanalizacja deszczowa Cisowa , Data dodania: 2020-06-17
15. PB_Branża Drogowa , Data dodania: 2020-06-17
16. PB_Branża Sanitarna - Kanalizacja Deszczowa , Data dodania: 2020-06-17
17. PB_Branża Sanitarna - Kanalizacja Sanitarna , Data dodania: 2020-06-17
18. PB_Branża Sanitarna - Przebudowa Sieci Gazowej , Data dodania: 2020-06-17
19. PB_Branża Sanitarna - Sieć Wodociągowa , Data dodania: 2020-06-17
20. PB_Projekt Geotechniczny , Data dodania: 2020-06-17
21. PB_Projekt Zagospodarowania Terenu , Data dodania: 2020-06-17
22. Sieć gazowa , Data dodania: 2020-06-17
23. Sieć wodociagowa i przebud. przyłaczy ul .Cisowa , Data dodania: 2020-06-17
24. SIWZ , Data dodania: 2020-06-17
25. ogloszenie. , Data dodania: 2020-06-17
26. UMOWA , Data dodania: 2020-06-17
27. modyfikacja umowy 17.06 , Data dodania: 2020-06-17
28. Zał. nr 1 do Decyzji ZRID nr 1-2016 z dnia 10.02.2016 r. projekt podz... , Data dodania: 2020-06-17
29. informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-07-02
30. grupa kapitałowa , Data dodania: 2020-07-02
31. wynik , Data dodania: 2020-07-14

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-06-12
 
Integracyjno- sensoryczny plac zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. STWiORB , Data dodania: 2020-05-20
2. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2020-05-25
3. Załącznik do Programu Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2020-05-25
4. Zdjęcie nr1 - piłkochwyty do rozbiórki , Data dodania: 2020-05-25
5. Zdjęcie nr 2 - chodnik do rozbiórki , Data dodania: 2020-05-25
6. Zaświadczenie nr WRM-IV.6743.72.2020. GR , Data dodania: 2020-05-29
7. Załącznik nr2 - - opis do tablicy informującej o utrudnieniach.do... , Data dodania: 2020-06-05
8. Załącznik nr 1 - tablica utrudnienia , Data dodania: 2020-06-05
9. SIWZ - instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2020-06-12
10. załączniki do SIWZ wersja edytowalna , Data dodania: 2020-06-12
11. Projekt , Data dodania: 2020-06-12
12. Projekt uzupełnienie , Data dodania: 2020-06-12
13. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-06-12
14. Dział III Wzór umowy , Data dodania: 2020-06-12
15. Ogłoszenie o zamowieniu , Data dodania: 2020-06-12
16. informacja i przedmiar , Data dodania: 2020-06-22
17. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2020-06-29
18. informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-06-29
19. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2020-07-02

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-06-08
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego (z prawem opcji) nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej w następujących częściach: Część I – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej nad realizacją inwestycji; Część II – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją inwestycji Program Funkcjonalno-Użytkowy Stadionu dostępny pod adresem http://bip.ump.pl/?do=zp&zp=zpo&id=5247
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załacznik nr 5 Tabela elementow scalonych elektryk. , Data dodania: 2020-06-04
2. Załącznik nr 3 Istotne postanowienia gwarancji , Data dodania: 2020-06-04
3. Załacznik nr 4 Tabela elementow scalonych teletechnik. , Data dodania: 2020-06-04
4. Załacznik nr 2 Umowa na budowę Stadionu , Data dodania: 2020-06-04
5. ZACZNIK nr 1 do Umowy , Data dodania: 2020-06-04
6. UMOWA nadzór teletechniczny , Data dodania: 2020-06-04
7. UMOWA - elektryk , Data dodania: 2020-06-04
8. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-06-08
9. Dział I SIWZ nadzór , Data dodania: 2020-06-08
10. opis przedmiotu zamówienia - elektryk i teletechnik , Data dodania: 2020-06-08
11. Odp. na pytanie , Data dodania: 2020-06-16
12. zmiana treści siwz , Data dodania: 2020-06-18
13. załączniki edytowalne , Data dodania: 2020-06-18
14. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-06-19
15. informacja o unieważnieniu postępowania w Części II , Data dodania: 2020-06-22
16. wynik , Data dodania: 2020-07-10

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-06-05
 
Modernizacja infrastruktury urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM w Urzędzie Miasta Płocka w ramach poprawy poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego komórek organizacyjnych UMP
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-06-05
2. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-06-05
3. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-06-05
4. załączniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2020-06-05
5. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-06-05
6. Zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2020-06-08
7. Odpowiedź na pytanie , Data dodania: 2020-06-10
8. Zmiana treści SIWZ (2) , Data dodania: 2020-06-10
9. Zmiana ogłoszenia , Data dodania: 2020-06-10
10. Pytanie (2) i odpowiedź , Data dodania: 2020-06-12
11. Pytanie (2) i odpowiedź.odt.x , Data dodania: 2020-06-12
12. informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-06-17
13. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2020-06-17
14. wynik , Data dodania: 2020-06-30

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-29
 
,,Wykonanie drenażu budynków Zespołu Szkół Nr 5 w Płocku ul. Kutrzeby 2a – etap I .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. 1.3 Załącznik nr 3 do OPZ - Etapy realizacji - drenaż ZS nr 5 , Data dodania: 2020-05-07
2. 1.1 Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 1 do OPZ ZS nr 5 , Data dodania: 2020-05-14
3. STWiO , Data dodania: 2020-05-15
4. Przedmiar robót drenaż ZS nr 5 I etap , Data dodania: 2020-05-15
5. 1.2 Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 2 do OPZ ZS n... , Data dodania: 2020-05-15
6. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2020-05-29
7. SIWZ , Data dodania: 2020-05-29
8. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-29
9. Dok badań podłoża gruntowego i projekt geotechni , Data dodania: 2020-05-29
10. Projekt budow , Data dodania: 2020-05-29
11. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2020-05-29
12. wzór umowy , Data dodania: 2020-05-29
13. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-06-15
14. sprostowanie informacji z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-06-15
15. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2020-06-26

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-27
 
Konserwacja rowów (wraz z zimowym utrzymaniem), zbiorników retencyjnych, rzek oraz terenów oczyszczalni wód deszczowych (z wylotami) na terenie miasta Płocka w latach 2020 – 2022.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział III - Wzór Umowy , Data dodania: 2020-05-27
2. Dział II - OPZ , Data dodania: 2020-05-27
3. SIWZ Instrukcja , Data dodania: 2020-05-27
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-05-27
5. Pytanie i odpowiedź , Data dodania: 2020-06-01
6. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-06-05
7. informacja o wyborze , Data dodania: 2020-06-17

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-26
 
Wieże lęgowe dla jerzyków -budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wieże lęgowe dla jerzyków_Opinia geotechniczna , Data dodania: 2019-08-06
2. Wieże lęgowe dla jerzyków_Projekt budowlany , Data dodania: 2019-08-06
3. Wieże lęgowe dla jerzyków_STWiOR , Data dodania: 2019-10-13
4. Wieże lęgowe dla jerzyków_Projekt branży elektryczno teletechniczn... , Data dodania: 2019-10-13
5. Wieże lęgowe dla jerzyków_Obliczenia konstrukcji wież , Data dodania: 2019-10-13
6. Wieże lęgowe dla jerzyków_Projekt konstrukcyjny fundamentów , Data dodania: 2019-11-12
7. Wieże lęgowe dla jerzyków_Projekt wykonawczy , Data dodania: 2019-11-15
8. DECYZJA NR 305-2019 , Data dodania: 2020-02-14
9. wytyczne dotyczące zabezpieczenia zieleni na czas budowy , Data dodania: 2020-05-26
10. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-05-26
11. Uzupełnienie do projektu wykonawczego , Data dodania: 2020-05-26
12. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-26
13. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-05-26
14. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2020-05-26
15. SZKICE TYCZ , Data dodania: 2020-05-26
16. PRZED , Data dodania: 2020-05-26
17. TABLICE INFORMAC , Data dodania: 2020-05-26
18. Załaczniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2020-06-03
19. Zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2020-06-08
20. Informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-06-10
21. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2020-06-10
22. wynik , Data dodania: 2020-07-01

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-26
 
Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, zlokalizowanego w Płocku, na działce ewidencyjnej gruntu nr:846 (obręb ewidencyjny 9 – Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna: Płock).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zgłoszenie zamiaru budowy , Data dodania: 2019-08-28
2. Ekspertyza i projekt remontu pokrycia dachowego w pawilonie Akwarium i... , Data dodania: 2019-08-28
3. Specyfikacje techniczne , Data dodania: 2019-08-28
4. Załącznik nr 1a do Umowy - Tablice informacyjne (opis). , Data dodania: 2020-05-13
5. Załacznik nr 1a - tablica_utrudnienia , Data dodania: 2020-05-13
6. Załącznik nr 2 do Umowy - EBI (11.03.2020) , Data dodania: 2020-05-13
7. Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie Podwykonawcy (11.03.2020).do... , Data dodania: 2020-05-13
8. Załącznik nr 4 do Umowy - Oświadczenie (11.03.2020). , Data dodania: 2020-05-13
9. Załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o podwykonawcach (11.03.2020... , Data dodania: 2020-05-13
10. Załącznik nr 6 do Umowy - Oświadczenie o dalszych podwykonawcach (1... , Data dodania: 2020-05-13
11. Załącznik nr 7 do Umowy - Oświadczenie (11.03.2020). , Data dodania: 2020-05-13
12. Załącznik nr 8 do Umowy - Oświadczenie dalszy Podwykonawca (11.03.2... , Data dodania: 2020-05-13
13. Załącznik nr 10 do Umowy - Oświadczenie o umowach podwykonawczych (... , Data dodania: 2020-05-13
14. Załącznik nr 11 do Umowy -Wytyczne do sporządzenia dokumentacji pow... , Data dodania: 2020-05-13
15. Załącznik nr 12 do Umowy - Gwarancja jakości (11.03.2020). , Data dodania: 2020-05-13
16. Załącznik nr 9 do Umowy - Oświadczenie podwykonawcy (11.03.2020).do... , Data dodania: 2020-05-13
17. Dział II Opis predmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-19
18. zał.1 do OPZ , Data dodania: 2020-05-19
19. Przedmiar robót , Data dodania: 2020-05-19
20. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-05-26
21. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-05-26
22. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx. , Data dodania: 2020-05-26
23. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2020-06-10
24. informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-06-10
25. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2020-06-26

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-20
 
Budowa ulicy Ziołowej w Płocku wraz z infrastrukturą techniczną
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. MZD -szafa oświetleniowa , Data dodania: 2020-03-10
2. Załącznik nr 1a - tablica_utrudnienia , Data dodania: 2020-03-23
3. Lawendowa -przedmiar szafa SOT i latarnia 26,1 , Data dodania: 2020-03-23
4. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-20
5. SIWZ_Dział III_ Wzór umowy , Data dodania: 2020-05-20
6. Załacznik nr 1 do umowy- Wniosek o zatwierdzenie materiałów (11.03... , Data dodania: 2020-05-20
7. Załącznik nr 1a do Umowy - Tablice informacyjne (opis) , Data dodania: 2020-05-20
8. Załącznik nr 2 do Umowy - EBI (11.03.2020) , Data dodania: 2020-05-20
9. Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie Podwykonawcy (11.03.2020).pd... , Data dodania: 2020-05-20
10. Załącznik nr 4 do Umowy - Oświadczenie (11.03.2020) , Data dodania: 2020-05-20
11. Załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o podwykonawcach (11.03.2020... , Data dodania: 2020-05-20
12. Załącznik nr 6 do Umowy - Oświadczenie o dalszych podwykonawcach (1... , Data dodania: 2020-05-20
13. Załącznik nr 7 do Umowy - Oświadczenie (11.03.2020) , Data dodania: 2020-05-20
14. Załącznik nr 8 do Umowy - Oświadczenie dalszy Podwykonawca (11.03.2... , Data dodania: 2020-05-20
15. Załącznik nr 9 do Umowy - Oświadczenie podwykonawcy (11.03.2020).pd... , Data dodania: 2020-05-20
16. Załącznik nr 10 do Umowy - Oświadczenie o umowach podwykonawczych (... , Data dodania: 2020-05-20
17. Załącznik nr 11 do Umowy -Wytyczne do sporządzenia dokumentacji pow... , Data dodania: 2020-05-20
18. Załącznik nr 12 do Umowy - Gwarancja jakości (11.03.2020) , Data dodania: 2020-05-20
19. Zał. do Instrukcji - wersja edyt. , Data dodania: 2020-05-20
20. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy - ul. Ziołowa , Data dodania: 2020-05-20
21. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2020-05-20
22. Dokument , Data dodania: 2020-05-20
23. Zapytania i odpowiedzi-3 , Data dodania: 2020-05-28
24. Zapytania i odpowiedzi-2 , Data dodania: 2020-05-28
25. Zapytania i odpowiedzi-2 (2) , Data dodania: 2020-05-28
26. Zapytania i odpowiedzi- 4 , Data dodania: 2020-05-29
27. Pytanie i Odpowiedź. , Data dodania: 2020-06-01
28. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-06-04
29. wynik , Data dodania: 2020-06-29

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-19
 
Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie miasta Płocka na podstawie zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Płocka projektu modernizacji oraz przeliczenie rzędnych punktów sytuacyjno-wysokościowych z układu Kronsztad 60 do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH terenu miasta Płocka.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-19
2. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-05-19
3. Załącznik nr 1 do umowy , Data dodania: 2020-05-19
4. Ogłoszenie , Data dodania: 2020-05-19
5. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-05-19
6. Odp. na pytania i zmiana warunków udziału , Data dodania: 2020-05-25
7. ogłoszenie o zmianie terminu , Data dodania: 2020-05-25
8. zmiana terminu otwarcia ofert , Data dodania: 2020-05-26
9. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-05-29
10. wynik , Data dodania: 2020-07-07

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-19
 
Remont łazienek w segmencie B, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w klasach segmentu D w budynku Szkoły Podstawowej Nr 23 przy ul. Walecznych 20 w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Rys. nr 1 do OPZ , Data dodania: 2020-05-06
2. Zdjęcie wejścia do łazienki - parter , Data dodania: 2020-05-06
3. Zdjęcie wejścia do łazienki - I piętro , Data dodania: 2020-05-06
4. Zdjęcie wejścia do łazienek -II piętro , Data dodania: 2020-05-06
5. wzór umowy , Data dodania: 2020-05-19
6. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2020-05-19
7. siwz , Data dodania: 2020-05-19
8. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-19
9. Przedm , Data dodania: 2020-05-19
10. STW , Data dodania: 2020-05-19
11. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2020-05-19
12. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - zał. nr. 8 do OPZ , Data dodania: 2020-05-19
13. Załącznik do Programu Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2020-05-19
14. Dokument , Data dodania: 2020-05-19
15. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-06-04
16. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2020-06-15

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-15
 
Rozbudowa Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 - budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Płock przedmiar br. elektryczna , Data dodania: 2019-11-20
2. Płock-przedmiar br. budowlana pdf , Data dodania: 2020-01-16
3. Uzgod. Wodociągi Płockie -rysunek , Data dodania: 2020-01-28
4. Uzgodnienie Fortum - Schemat węzła cieplnego , Data dodania: 2020-01-28
5. Decyzja nr 588 - 2019 CTR , Data dodania: 2020-04-27
6. Inst. odgromowa - rzut dachu (dokum. powykonawcza - stan istniejący) ... , Data dodania: 2020-04-27
7. Przedmiar branża sanitarna , Data dodania: 2020-04-27
8. TABLICA INFORMACYJNA NA PRZETARG , Data dodania: 2020-04-27
9. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2020-04-28
10. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2020-04-28
11. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy - CTR , Data dodania: 2020-05-15
12. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-15
13. SIWZ_Dział III_Wwzór umowy - CT-R , Data dodania: 2020-05-15
14. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2020-05-15
15. PB opracowanie wielobranżowe , Data dodania: 2020-05-15
16. Projekt wykonawczy konstrukcji - zamienny , Data dodania: 2020-05-15
17. Projekty Wykonawcze , Data dodania: 2020-05-15
18. Załaczniki CTR - zdjęcia , rysunki , Data dodania: 2020-05-15
19. Specyfikacje br. budowlana, sanitarna, elektryczna , Data dodania: 2020-05-15
20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2020-05-20
21. legenda- system kanałów prostokątnych i okrągłych , Data dodania: 2020-05-22
22. Zestaw. materiałów liniai nawiewnej N1 , Data dodania: 2020-05-22
23. Zestaw. materiałów linii wywiewnej W1 , Data dodania: 2020-05-22
24. Zestawienie materiałów wezła cieplnego , Data dodania: 2020-05-22
25. Zestaw. materiał. przebud. istn. lini nawiewnego na parterze , Data dodania: 2020-05-22
26. Zestaw. materiłów linii nawiewnej Wyc1 , Data dodania: 2020-05-22
27. Zest.materiałów Wyc2 , Data dodania: 2020-05-22
28. Zestaw. mat. linii wywiewnej na piętrze , Data dodania: 2020-05-22
29. Zestaw. mat. przebud. lini nawiewnej na pietrze , Data dodania: 2020-05-22
30. Zapytania i odpowiedzi-1 , Data dodania: 2020-05-22
31. Zapytania i odpowiedzi-1.odt.x , Data dodania: 2020-05-22
32. Zapytania i odpowiedzi - 2 , Data dodania: 2020-05-28
33. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-06-01
34. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2020-06-12

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-14
 
Zakup sześciu zestawów unitów stomatologicznych wraz ze sprzętem do gabinetów stomatologicznych
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Za┼é─ůcznik 1 Wykaz oferowanego sprz─Ötu , Data dodania: 2020-05-14
2. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-14
3. ogłoszenie , Data dodania: 2020-05-14
4. SIWZ - Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2020-05-14
5. Dział III Wzór umowy , Data dodania: 2020-05-14
6. pytanie i odpowiedź, modyfikacja SIWZ , Data dodania: 2020-05-19
7. Zmieniony Załącznik 1 Wykaz oferowanego sprzętu , Data dodania: 2020-05-19
8. zapytanie i odpowiedź , Data dodania: 2020-05-20
9. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - unity , Data dodania: 2020-05-21
10. pytanie i odpowiedź 3, zmiana SIWZ.odt.x , Data dodania: 2020-05-21
11. pytanie i odpowiedź 3, zmiana SIWZ , Data dodania: 2020-05-21
12. informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-05-27
13. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2020-05-27
14. Informacja o wyborze , Data dodania: 2020-06-09

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-12
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej (z prawem opcji) nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej . Program Funkcjonalno-Użytkowy Stadionu dostępny pod adresem http://bip.ump.pl/?do=zp&zp=zpo&id=5247
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-05-12
2. Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-12
3. Dział I SIWZ Instrukacja , Data dodania: 2020-05-12
4. Załącznik nr 4 do OPZ Tabela elementow scalonych teletechnik. , Data dodania: 2020-05-12
5. Załącznik nr 2 do OPZ - Umowa na budowę Stadionu , Data dodania: 2020-05-12
6. Załącznik nr 3 do OPZ Istotne postanowienia gwarancji , Data dodania: 2020-05-12
7. Załącznik nr 4 do OPZ Tabela elementow scalonych teletechnik , Data dodania: 2020-05-12
8. Załącznik nr 1 do Umowy - wymagania EBI , Data dodania: 2020-05-12
9. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2020-05-12
10. pytanie i odpowiedź , Data dodania: 2020-05-19
11. informacja z otwarcia ofert_-1 , Data dodania: 2020-05-22
12. informacja o uniewaznieniu postepowania , Data dodania: 2020-05-25

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-04
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlano – montażowych dla zadania inwestycyjnego pn.: Tereny zielone i parki rekreacyjne w Płocku , w formule zaprojektuj i wybuduj , w ramach którego, planowane jest: 1) doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe przy ulicy Chopina 16 (Część I), 2) doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ul. Parkowej (Cześć II), 3) zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Otolińskiej 5 (Część III).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2020-05-04
2. Dział III - Wzór umowy Część I , Data dodania: 2020-05-04
3. Dział III - Wzór umowy Część II , Data dodania: 2020-05-04
4. Dział III - Wzór umowy Część III , Data dodania: 2020-05-04
5. Dział II -OPZ Część I , Data dodania: 2020-05-04
6. Dział II - OPZ Część II , Data dodania: 2020-05-04
7. Dział II - OPZ Część III , Data dodania: 2020-05-04
8. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-05-04
9. PF-U Otolińs , Data dodania: 2020-05-04
10. PF-U Par , Data dodania: 2020-05-04
11. PF-U Chopin , Data dodania: 2020-05-04
12. zapytania i odpowiedzi (1)-2 , Data dodania: 2020-05-12
13. zapytania i odpowiedzi (1)-2.odt.x , Data dodania: 2020-05-12
14. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-05-19
15. informacja o wyniku na stronę , Data dodania: 2020-06-03
16. informacja o unieważnieniu czynności wyboru Części II na stronę.p... , Data dodania: 2020-06-04

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-04
 
Rozbudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9 w Płocku w ramach I etapu przedsięwzięcia pn.: Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Przedmiar pdf USC I etap do przetar , Data dodania: 2020-04-17
2. USC Płock br sanitarna I etap_przedmiar , Data dodania: 2020-04-17
3. PZT pdf zagospodarowanie do przetar , Data dodania: 2020-04-17
4. USC - Przedmiar elektryczny - I -etap , Data dodania: 2020-04-17
5. SIWZ , Data dodania: 2020-05-04
6. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2020-05-04
7. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-04
8. wzór umowy , Data dodania: 2020-05-04
9. KONCEPCJA UZUPEŁNIAJĄCA Z INWENTARYZA , Data dodania: 2020-05-04
10. PROJEKT BUDOW , Data dodania: 2020-05-04
11. PROJEKTY WYKONA , Data dodania: 2020-05-04
12. ST , Data dodania: 2020-05-04
13. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2020-05-04
14. ZAPLECZE , Data dodania: 2020-05-04
15. CHODNIKI , Data dodania: 2020-05-04
16. zapytania 1 , Data dodania: 2020-05-11
17. zapytania 2 , Data dodania: 2020-05-11
18. zapytania 3 , Data dodania: 2020-05-11
19. zapytania 4 , Data dodania: 2020-05-11
20. zapytania 5 , Data dodania: 2020-05-11
21. zapytania 6 , Data dodania: 2020-05-11
22. zapytania 7 , Data dodania: 2020-05-12
23. zapytania 8 , Data dodania: 2020-05-12
24. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2020-05-13
25. Stronatył , Data dodania: 2020-05-13
26. ekspertyza , Data dodania: 2020-05-13
27. odpowiedzi na zapytania nr 2 , Data dodania: 2020-05-13
28. odpowiedzi na zapytania nr 5 , Data dodania: 2020-05-13
29. odpowiedzi na zapytania nr 6 , Data dodania: 2020-05-13
30. odpowiedzi na zapytania nr 7 , Data dodania: 2020-05-13
31. odpowiedzi na zapytania nr 8 , Data dodania: 2020-05-14
32. zmiana treści siwz 1 , Data dodania: 2020-05-14
33. E2-011 , Data dodania: 2020-05-19
34. E1-005 , Data dodania: 2020-05-19
35. E1-002 , Data dodania: 2020-05-19
36. E2-014 , Data dodania: 2020-05-19
37. odpowiedzi na zapytania nr 1 , Data dodania: 2020-05-19
38. odpowiedzi na zapytania nr 3 , Data dodania: 2020-05-19
39. informacja z otwarcia ofert USC , Data dodania: 2020-05-27

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-04-22
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Żytniej wraz z sięgaczami (między ul. Zakątek i ul. Pszenna) oraz brakującą infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Żytniej – prace przygotowawcze .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zał. nr 1h do opz - ul. Żytnia -Warunki - Wodocią…gi Płockie , Data dodania: 2020-03-26
2. Tabale Elementów Scalonych ul. Żytnia , Data dodania: 2020-03-27
3. Tabela Elementów Scalonych - ul. Żytnia , Data dodania: 2020-04-03
4. Zał. nr 1e do opz - ul. Żytnia - warunki Oświetlenie z MZD , Data dodania: 2020-04-03
5. Zał. 1g do opz ul. Żytnia - warunki z Energa Oświetlenie , Data dodania: 2020-04-03
6. Zał. nr 1d - ul. Żytnia - warunki WRM odprow. wód opadowych i rozto... , Data dodania: 2020-04-03
7. Zał. nr 1f do opz ul. Żytnia - warunki techn. w zakresie drogi od MZ... , Data dodania: 2020-04-03
8. zał. nr 1c do opz - Etap II sięgacz ul. Pszennej i ul. Zakątek , Data dodania: 2020-04-03
9. Załącznik nr 1a do opz - ul. Żytnia - zakres prac projektowych , Data dodania: 2020-04-20
10. Załącznik nr 1b do opz - Etap I ul. Żytnia z sięgaczami , Data dodania: 2020-04-20
11. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-04-21
12. SIWZ , Data dodania: 2020-04-22
13. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx. , Data dodania: 2020-04-22
14. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2020-04-22
15. Dział II OPZ , Data dodania: 2020-04-22
16. odpowiedzi na zapytania , Data dodania: 2020-04-28
17. ogłoszenie zmian0001 , Data dodania: 2020-04-28
18. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 , Data dodania: 2020-04-29
19. Zmiana terminu , Data dodania: 2020-04-29
20. pytanie 3 wraz z odpowiedzią-1 , Data dodania: 2020-05-04
21. Załącznik do odpowiedzi- Ul. Żytnia - droga publiczna zakres mpzp ... , Data dodania: 2020-05-08
22. pytanie 4 wraz z odpowiedzią, zmiana terminu składania ofert , Data dodania: 2020-05-08
23. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 , Data dodania: 2020-05-08
24. informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-05-13
25. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2020-05-13
26. informacja o wyborze , Data dodania: 2020-06-01

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-04-21
 
UWAGA: Zamawiający informuje, iż wizja lokalna odbędzie się w dniu 30.04.2020 r. o godz. 10. Spotkanie przy ul. Zduńskiej 3 przy wejściu do urzędu. Prosimy, aby ograniczyć udział do 1 osoby od strony Wykonawcy z zachowaniem zasad sanitarnych -COVID 19. Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – II etap.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Decyzja 270-2016 - MKZ , Data dodania: 2016-12-13
2. STWiOR , Data dodania: 2016-12-20
3. Decyzja 522-2016 - Pozwolenie na budowę , Data dodania: 2016-12-22
4. Pismo MKZ - 9.03.17 , Data dodania: 2017-03-10
5. Etap II 2020 - Przedmiar . UM P.POŻ , Data dodania: 2020-03-12
6. ZP400PodgladOpublikowanego. , Data dodania: 2020-04-21
7. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-04-21
8. Załączniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2020-04-21
9. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-04-21
10. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-04-21
11. PW-zm , Data dodania: 2020-04-21
12. PW-sanit , Data dodania: 2020-04-21
13. PW-oddymi , Data dodania: 2020-04-21
14. PW-elekt , Data dodania: 2020-04-21
15. PW-budowl , Data dodania: 2020-04-21
16. Projekt Budow , Data dodania: 2020-04-21
17. Odpowiedź na pytania z dnia 29.04.2020 r. , Data dodania: 2020-04-30
18. informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-05-06
19. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2020-05-06
20. wynik , Data dodania: 2020-06-15

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-04-08
 
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem ulicznym, odprowadzeniem wód roztopowych i opadowych, przebudową istniejącej sieci sanitarnej, przebudową istniejącej sieci wodociągowej, odcinkami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w granicach pasa drogowego wraz z usunięciem kolizji powstałych przy projektowaniu nowej drogi z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem technicznym dla ulicy Gronowej na osiedlu Wyszogrodzka w Płocku u wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Gronowej - prace przygotowawcze .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. skan_23032020103418 , Data dodania: 2020-04-08
2. scan załacznik do warunków Fortum , Data dodania: 2020-04-08
3. skan_23032020103324-1 , Data dodania: 2020-04-08
4. skan , Data dodania: 2020-04-08
5. skan_23032020103442 , Data dodania: 2020-04-08
6. skan_23032020103638 , Data dodania: 2020-04-08
7. skan_23032020104359 , Data dodania: 2020-04-08
8. skan_23032020103559-1 , Data dodania: 2020-04-08
9. Skanowanie za┼éacznik do warunk├│w Wodoci─ůg├│w P┼éoc... , Data dodania: 2020-04-08
10. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-04-08
11. wzór umowy , Data dodania: 2020-04-08
12. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-04-08
13. SIWZ - dział I - Insprukcja dla Wykonawcy , Data dodania: 2020-04-08
14. modyfikacja SWIZ 14.04 , Data dodania: 2020-04-14
15. zmiana ogloszenia. , Data dodania: 2020-04-14
16. pytanie i od. zmiana terminu skła ofert 16.04. , Data dodania: 2020-04-17
17. zmiana ogłoszenia 16.04 , Data dodania: 2020-04-17
18. modyfikacja SIWZ 21.04 , Data dodania: 2020-04-21
19. zmian ogloszenia 21.04. , Data dodania: 2020-04-21
20. Informacja z otwarcia ofert Gronowa , Data dodania: 2020-04-24
21. wynik , Data dodania: 2020-05-11

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-04-07
 
Opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę Łącznika w kompleksie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 przy ul. Czwartaków 6 w Płocku oraz wykonanie robót budowlanych wynikających z zaleceń ekspertyzy technicznej dotyczącej budynku Małej Szkoły.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Ekspertyzy techn. , Data dodania: 2020-02-20
2. Badania geotechn. , Data dodania: 2020-02-20
3. Instrukcja ppoż. , Data dodania: 2020-02-20
4. Dził III - Wzór umowy , Data dodania: 2020-04-07
5. Dział II - OPZ , Data dodania: 2020-04-07
6. SIWZ , Data dodania: 2020-04-07
7. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-04-07
8. projekt koncepc , Data dodania: 2020-04-07
9. zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2020-04-15
10. informacja z otwarcia ofert Sp 22 , Data dodania: 2020-04-22
11. wynik na stronę-2 , Data dodania: 2020-05-12
12. wynik na stronę-2.odt.x , Data dodania: 2020-05-12

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-04-07
 
Wykonanie robót budowlanych modernizacji elewacji frontowej i bocznych oraz izolacji ścian fundamentowych budynku A Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 wraz z pracami towarzyszącymi.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 4 do opz - tablica , Data dodania: 2020-03-13
2. Dział II - OPZ , Data dodania: 2020-04-07
3. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2020-04-07
4. SIWZ , Data dodania: 2020-04-07
5. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-04-07
6. , Data dodania: 2020-04-07
7. , Data dodania: 2020-04-07
8. , Data dodania: 2020-04-07
9. , Data dodania: 2020-04-07
10. obmiar 1 , Data dodania: 2020-04-07
11. obmiar 2 , Data dodania: 2020-04-07
12. obmiar 3 , Data dodania: 2020-04-07
13. przedmiar na elewację 1-16 , Data dodania: 2020-04-09
14. Odp. na pytanie , Data dodania: 2020-04-09
15. przedmiar-2 , Data dodania: 2020-04-14
16. Przedmiar - Remont instalacji odgromowej bud. A - UMP , Data dodania: 2020-04-14
17. Przedmiar pozostałych do przetargu-1 , Data dodania: 2020-04-14
18. zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2020-04-14
19. zmiana treści SIWZ.odt.x , Data dodania: 2020-04-14
20. zmiana treści SIWZ 2 , Data dodania: 2020-04-15
21. informacja z otwarcia ofert UM , Data dodania: 2020-04-22
22. wynik na stronę-1 , Data dodania: 2020-05-08
23. wynik na stronę-1.odt.x , Data dodania: 2020-05-08

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-04-07
 
Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabaw i rekreacji – Budżet Obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - zał. nr. 8 do OPZ , Data dodania: 2019-03-07
2. Zał. nr 6 do OPZ - kolorystyka nawierzchni poliuretanowej , Data dodania: 2020-03-13
3. Załącznik nr 4 do opz - tablica , Data dodania: 2020-03-13
4. Załącznik nr 5.1 do opz -regulamin flow parku , Data dodania: 2020-03-13
5. Załącznik nr 2,3 do opz - zaświadczenie, decyzja , Data dodania: 2020-03-13
6. Załącznik nr 5.2 do opz - regulamin placu zabaw , Data dodania: 2020-03-13
7. Załącznik nr 5.3 do opz - regulamin toru_rowerowo-rolkowego , Data dodania: 2020-03-13
8. Załącznik do Planu Zapewnienia Jakości - zał. nr 7 do OPZ , Data dodania: 2020-03-13
9. Załącznik nr 1 do opz - lokalizacja ogólna , Data dodania: 2020-03-16
10. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-04-07
11. wzór umowy , Data dodania: 2020-04-07
12. SIWZ , Data dodania: 2020-04-07
13. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2020-04-07
14. Geotech , Data dodania: 2020-04-07
15. Przedm , Data dodania: 2020-04-07
16. Projekt konstrukc , Data dodania: 2020-04-07
17. PW+PB br. elektryc , Data dodania: 2020-04-07
18. PZT - P , Data dodania: 2020-04-07
19. Uszczegółowienie dokument , Data dodania: 2020-04-07
20. specyfikacje techni , Data dodania: 2020-04-07
21. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2020-04-07
22. odpowiedzi na zapytania nr 1 , Data dodania: 2020-04-15
23. zmiana godziny otwarcia ofert , Data dodania: 2020-04-22
24. infprmacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-04-23
25. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2020-05-13

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-04-07
 
Prace remontowe na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Płocku w zakresie: korytarza oraz 6 sal lekcyjnych, schodów wejściowych oraz zakupu regałów przesuwnych do biblioteki
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. 1.4 Załącznik Nr 4 do OPZ , Data dodania: 2020-03-10
2. 1.1 Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 1 do OPZ , Data dodania: 2020-03-10
3. 1.2 Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 2 do OPZ , Data dodania: 2020-03-10
4. Przedmiar - SP 5 prace remontowe , Data dodania: 2020-03-10
5. 1.3 Załącznik Nr 3 do OPZ , Data dodania: 2020-03-11
6. 1. OPZ SP5 , Data dodania: 2020-03-16
7. wzór umowy , Data dodania: 2020-04-07
8. 1.2 Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 2 do OPZ , Data dodania: 2020-04-07
9. 1.1 Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 1 do OPZ , Data dodania: 2020-04-07
10. SIWZ , Data dodania: 2020-04-07
11. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2020-04-07
12. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2020-04-07
13. zmiana godziny otwarcia ofert , Data dodania: 2020-04-22
14. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-04-23
15. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2020-05-13

 
   
 
Stopka