Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Płocka informuje, że od dnia 7 kwietnia 2020 r.,wprowadza elektroniczną komunikację z wykonawcami do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.

Elektroniczną komunikacją zostaje objęta wszelka korespondencja występująca w postępowaniu wszczętym po 6 kwietnia 2020 r., w tym: składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów.

Elektroniczna komunikacja z wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej, zwanej dalej Platformą. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

W przypadku braku możliwości złożenia przez wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów w postaci elektronicznej, Wydział Zamówień Publicznych dopuszcza formę tradycyjną (forma papierowa).


UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Archiwum ogłoszeń: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Ogłoszenia z 2020 roku:
 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-15
 
Rozbudowa Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 - budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Płock przedmiar br. elektryczna , Data dodania: 2019-11-20
2. Płock-przedmiar br. budowlana pdf , Data dodania: 2020-01-16
3. Uzgod. Wodociągi Płockie -rysunek , Data dodania: 2020-01-28
4. Uzgodnienie Fortum - Schemat węzła cieplnego , Data dodania: 2020-01-28
5. Decyzja nr 588 - 2019 CTR , Data dodania: 2020-04-27
6. Inst. odgromowa - rzut dachu (dokum. powykonawcza - stan istniejący) ... , Data dodania: 2020-04-27
7. Przedmiar branża sanitarna , Data dodania: 2020-04-27
8. TABLICA INFORMACYJNA NA PRZETARG , Data dodania: 2020-04-27
9. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2020-04-28
10. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2020-04-28
11. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy - CTR , Data dodania: 2020-05-15
12. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-15
13. SIWZ_Dział III_Wwzór umowy - CT-R , Data dodania: 2020-05-15
14. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2020-05-15
15. PB opracowanie wielobran , Data dodania: 2020-05-15
16. Projekt wykonawczy konstrukcji - zami , Data dodania: 2020-05-15
17. Projekty Wykona , Data dodania: 2020-05-15
18. Specyfikacje br. budowlana, sanitarna, elektry , Data dodania: 2020-05-15
19. Załaczniki CTR - zdjęcia , rys , Data dodania: 2020-05-15

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-03-24
 
Wykonanie remontu łazienek na parterze, I i II piętrze, dwóch szatni w zapleczu sali gimnastycznej w segmencie A budynku przy ul. Kossobudzkiego 7 oraz czterech szatni w segmencie C2 w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Szkole Podstawowej nr 3 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. przedmiary , Data dodania: 2020-03-24
2. SIWZ , Data dodania: 2020-03-24
3. projekt umowy , Data dodania: 2020-03-24
4. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2020-03-24
5. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2020-03-24
6. Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2020-03-24
7. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2020-03-24
8. modyfikacja SWIZ 25.03. , Data dodania: 2020-03-25
9. modyfikacja 2 SWIZ 25.03. , Data dodania: 2020-03-25
10. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA , Data dodania: 2020-03-25
11. modyfikacja SWIZ, zmiany w umowie 31.03 , Data dodania: 2020-03-31
12. wizja lokalna , Data dodania: 2020-04-07
13. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-04-08
14. wynik na stronę , Data dodania: 2020-04-23

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-03-13
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego (z prawem opcji) nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej w następujących częściach: Część I – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej nad realizacją inwestycji; Część II – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją inwestycji Program Funkcjonalno-Użytkowy Stadionu dostępny pod adresem http://bip.ump.pl/?do=zp&zp=zpo&id=5247 Zmiana terminu składania ofert
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załacznik nr 2 Umowa na budowę Stadionu , Data dodania: 2020-02-12
2. Załącznik nr 1 do Umowy - wymagania EBI (05.02.2020) , Data dodania: 2020-03-12
3. Załacznik nr 4 Tabela elementow scalonych teletechnik. , Data dodania: 2020-03-12
4. Załacznik nr 5 Tabela elementow scalonych elektryk. , Data dodania: 2020-03-12
5. Umowa - nadzór branża elektryczna , Data dodania: 2020-03-13
6. Umowa - nadzór branża teletechniczna , Data dodania: 2020-03-13
7. Załacznik nr 5 Tabela elementow scalonych elektryk , Data dodania: 2020-03-13
8. Załacznik nr 4 Tabela elementow scalonych teletechnik , Data dodania: 2020-03-13
9. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-03-13
10. Dział I SIWZ nadzór , Data dodania: 2020-03-13
11. Dział II - Opis przedmiotu zamówienia nadzór ostateczne , Data dodania: 2020-03-13
12. Załącznik nr 3 Istotne postanowienia gwarancji , Data dodania: 2020-03-13
13. zmiana treści siwz , Data dodania: 2020-03-17
14. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2020-03-17
15. Zmiana 2 -SIWZ , Data dodania: 2020-03-26
16. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-03-30
17. informacja o unieważnienieu postępowania , Data dodania: 2020-04-17

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-03-13
 
Przegląd eksploatacyjny, czyszczenie separatorów i osadników/piaskowników na terenie miasta Płocka oraz odbiór i unieszkodliwienie odpadów powstających w wyniku tej usługi w 2020 roku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-03-13
2. Tabela nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-03-13
3. Załącznik nr 5 Formularz cenowy , Data dodania: 2020-03-13
4. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-03-13
5. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-03-13
6. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-03-13
7. Zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2020-03-17
8. Zmiana ogłoszenia , Data dodania: 2020-03-17
9. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2020-03-31
10. informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-03-31
11. Wynik , Data dodania: 2020-04-30

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-03-12
 
Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-03-12
2. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-03-12
3. Dział II opis przedmiotu zamówieniu , Data dodania: 2020-03-12
4. Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2020-03-12
5. Branża_konstrukcyjn-budow , Data dodania: 2020-03-12
6. Branża_sanit , Data dodania: 2020-03-12
7. Uzgodnienia_War , Data dodania: 2020-03-12
8. tablice informacyjne , Data dodania: 2020-03-12
9. Zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2020-03-17
10. Zmiana ogłoszenia , Data dodania: 2020-03-17
11. Zmiana treści SIWZ (2) , Data dodania: 2020-03-31
12. ogłoszenie o zmianie terminu , Data dodania: 2020-03-31
13. zmiana treści siwz sp 21 , Data dodania: 2020-04-06
14. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-04-09
15. wynik , Data dodania: 2020-05-04

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-03-12
 
Wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych. Zmiana terminu składania ofert
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. załącznik 1 do umowy - formularz cenowy , Data dodania: 2020-03-12
2. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2020-03-12
3. siwz , Data dodania: 2020-03-12
4. wzór umowy , Data dodania: 2020-03-12
5. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-03-12
6. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2020-03-12
7. odpowiedź na zapytanie nr 1 oraz zmiana treści siwz , Data dodania: 2020-03-16
8. odpowiedź na zapytanie nr 2 oraz zmiana terminu składania ofert , Data dodania: 2020-03-17
9. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2020-03-17
10. odpowiedzi na zapytania nr 3 , Data dodania: 2020-03-23
11. odpowiedzi na zapytania nr 4 , Data dodania: 2020-03-24
12. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-03-30
13. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2020-06-01

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-03-11
 
Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wzor_umowy , Data dodania: 2020-03-11
2. SIWZ_materialy_promocyjne , Data dodania: 2020-03-11
3. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-03-11
4. ogloszenie , Data dodania: 2020-03-11
5. zapytanie_odpowiedz , Data dodania: 2020-03-12
6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2020-03-13
7. zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2020-03-13
8. odpowiedzi na zapytania nr 2 , Data dodania: 2020-03-17
9. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2020-03-19
10. informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-03-19
11. Wynik , Data dodania: 2020-03-26

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-03-10
 
Sukcesywne wykonywanie i dostawa opakowań bezkwasowych na potrzeby Urzędu Miasta Płocka w 2020 r. Zmiana terminu składania ofert
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-03-10
2. Formularz cenowy Zał 2 , Data dodania: 2020-03-10
3. Dział I _SIWZ , Data dodania: 2020-03-10
4. Dział III Wzór umowy , Data dodania: 2020-03-10
5. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx. , Data dodania: 2020-03-10
6. wzór 2 koperta karty wynagrodzenia , Data dodania: 2020-03-12
7. wzór 1 koperta dowody osobiste , Data dodania: 2020-03-12
8. wzór 3 koperty akta przedsiębiorcy , Data dodania: 2020-03-12
9. pytanie i odpowiedź , Data dodania: 2020-03-12
10. zmiana treści siwz i terminu składania ofert , Data dodania: 2020-03-17
11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2020-03-17
12. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-03-30
13. wynik , Data dodania: 2020-04-01

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-03-10
 
Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i al. Piłsudskiego na działkach o nr ewid. 1192/1 i 1195/13 obręb 10 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów pod place i skwery Zmiana terminu składania ofert
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. OP_DB_2018_129_PZ_ArchiPlaneta_Plock_20180427 , Data dodania: 2019-01-15
2. ZAŚWIADCZENIE dot. zamiaru budowy placu zabaw przy Piłsudskiego , Data dodania: 2019-03-22
3. 1 - wzór regulaminu korzystania z placu zabaw , Data dodania: 2019-03-22
4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT_budowa placu zabaw ... , Data dodania: 2020-03-02
5. 2 - wzór regulaminu korzystania z siłowni , Data dodania: 2020-03-02
6. Przedmiar robót_plac zabaw przy Piłsudskiego , Data dodania: 2020-03-02
7. Projekt budowlany , Data dodania: 2020-03-03
8. Projekt wykonawczy , Data dodania: 2020-03-03
9. Projekt zieleni , Data dodania: 2020-03-03
10. OPZ , Data dodania: 2020-03-09
11. tablica informacyjna , Data dodania: 2020-03-09
12. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-03-10
13. SIWZ -Dział I Instrukcja dla Wykonawcy , Data dodania: 2020-03-10
14. załaczniki edytowalne , Data dodania: 2020-03-10
15. ogloszenie. , Data dodania: 2020-03-10
16. zmiana treści siwz , Data dodania: 2020-03-17
17. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2020-03-17
18. pytania i odpowiedzi 20.03 , Data dodania: 2020-03-20
19. Zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2020-03-27
20. Informacja o otwarciu , Data dodania: 2020-03-31
21. uniewaznienie , Data dodania: 2020-04-09

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-03-06
 
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę Łącznika w kompleksie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 przy ul. Czwartaków 6 w Płocku oraz wykonanie robót budowlanych wynikających z zaleceń ekspertyzy technicznej dotyczącej budynku Małej Szkoły.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Ekspertyzy techn. , Data dodania: 2020-02-20
2. Badania geotechn. , Data dodania: 2020-02-20
3. Instrukcja ppoż. , Data dodania: 2020-02-20
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-03-06
5. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-03-06
6. Dział II - OPZ , Data dodania: 2020-03-06
7. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-03-06
8. projekt koncepc , Data dodania: 2020-03-06
9. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2020-03-16

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-03-05
 
Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 16 przy ul. Zgliczyńskiego 8
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. STWiOR , Data dodania: 2014-12-18
2. PRZEDMIAR , Data dodania: 2020-02-20
3. Załącznik nr 2 do OPZ , Data dodania: 2020-02-26
4. Załącznik nr 1 do OPZ , Data dodania: 2020-02-26
5. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2020-02-26
6. SIWZ_Dział III _Wzór umowy , Data dodania: 2020-03-04
7. SIWZ_ Dział I_ Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2020-03-05
8. Zał. do Instrukcji - wersja edyt. , Data dodania: 2020-03-05
9. SIWZ_Dział II_Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2020-03-05
10. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2020-03-05
11. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2020-03-05
12. , Data dodania: 2020-03-05
13. Plan Zapewnienia Jakości. , Data dodania: 2020-03-05
14. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2020-03-05
15. Odp. na pytanie z dnia 10.03.2020r. , Data dodania: 2020-03-11
16. Zmiana ogłoszenia , Data dodania: 2020-03-17
17. Zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2020-03-17
18. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-03-30
19. wynik 5423 , Data dodania: 2020-04-23

 

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2020-02-27
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży akustycznej nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej . Program Funkcjonalno-Użytkowy Stadionu dostępny pod adresem http://bip.ump.pl/?do=zp&zp=zpo&id=5247
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załacznik nr 2 Umowa na budowę Stadionu , Data dodania: 2020-02-25
2. Załacznik nr 4 Tabela elementow scalonych. , Data dodania: 2020-02-25
3. Załącznik nr 2 do umowy - Karta pobytu nadzoru , Data dodania: 2020-02-27
4. Załącznik nr 1 do Umowy - wymagania EBI , Data dodania: 2020-02-27
5. Załacznik nr 4 Tabela elementow scalonych , Data dodania: 2020-02-27
6. Załącznik nr 3 Istotne postanowienia gwarancji , Data dodania: 2020-02-27
7. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2020-02-27
8. Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-02-27
9. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-02-27
10. załaczniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2020-02-27
11. SIWZ , Data dodania: 2020-02-27
12. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-03-09
13. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2020-03-27

 

 

Ogłoszenie z dnia 2020-02-26
 
Wieże lęgowe dla jerzyków -budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wieże lęgowe dla jerzyków_Opinia geotechniczna , Data dodania: 2019-08-06
2. Wieże lęgowe dla jerzyków_Projekt budowlany , Data dodania: 2019-08-06
3. Wieże lęgowe dla jerzyków_STWiOR , Data dodania: 2019-10-13
4. Wieże lęgowe dla jerzyków_Projekt branży elektryczno teletechniczn... , Data dodania: 2019-10-13
5. Wieże lęgowe dla jerzyków_Obliczenia konstrukcji wież , Data dodania: 2019-10-13
6. Wieże lęgowe dla jerzyków_Projekt konstrukcyjny fundamentów , Data dodania: 2019-11-12
7. Wieże lęgowe dla jerzyków_Projekt wykonawczy , Data dodania: 2019-11-15
8. DECYZJA NR 305-2019 , Data dodania: 2020-02-14
9. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-02-26
10. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-02-26
11. Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2020-02-26
12. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-02-26
13. PRZED , Data dodania: 2020-02-26
14. SZKICE TYCZ , Data dodania: 2020-02-26
15. TABLICE INFORMAC , Data dodania: 2020-02-26
16. informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-03-12
17. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2020-03-25

 

Ogłoszenie z dnia 2020-02-26
 
Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Kalinowej 80 w Płocku na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Decyzja Nr 372020 z dnia 11.02.2020 , Data dodania: 2020-02-17
2. Wyposażenie do wywozu i utylizacji , Data dodania: 2020-02-26
3. Dział II - Opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2020-02-26
4. Dział III - wzór umowy , Data dodania: 2020-02-26
5. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-02-26
6. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-02-26
7. BRANŻA BUDOW , Data dodania: 2020-02-26
8. BRANŻA ELEKTRY , Data dodania: 2020-02-26
9. BRANŻA SANIT , Data dodania: 2020-02-26
10. TELETECH , Data dodania: 2020-02-26
11. zapytanie, wizja lokalna , Data dodania: 2020-03-04
12. zapytanie 2 wizja lokalna , Data dodania: 2020-03-09
13. informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-03-12
14. wynik , Data dodania: 2020-03-16

 

 

Ogłoszenie z dnia 2020-02-25
 
Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy Al. Jachowicza 20, na działce o numerze ewidencyjnym 205/2 obr. 7
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. PR rozbudowa monitoringu , Data dodania: 2019-12-10
2. PR pzt_plac zabaw_siłownia zewn.ect , Data dodania: 2019-12-10
3. PR przyłącze wody , Data dodania: 2020-01-14
4. Załacznik nr 1a do Umowy - tablica utrudnienia , Data dodania: 2020-02-06
5. Załacznik nr 1 do Umowy - Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2020-02-25
6. Załącznik nr 1a do Umowy - Tablice informacyjne (opis) , Data dodania: 2020-02-25
7. Załącznik nr 2 do Umowy - EBI , Data dodania: 2020-02-25
8. Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie Podwykonawcy , Data dodania: 2020-02-25
9. Załącznik nr 4 do Umowy - Oświadczenie dalszego podwykonawcy , Data dodania: 2020-02-25
10. Załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o wykonawcy , Data dodania: 2020-02-25
11. Załącznik nr 6 do Umowy - Oświadczenie Podwykonawcy o realizacji ro... , Data dodania: 2020-02-25
12. Załącznik nr 7 do Umowy - Oświadczenie Podwykonawcy , Data dodania: 2020-02-25
13. Załącznik nr 8 do Umowy - Oświadczenie dalszy Podwykonawca , Data dodania: 2020-02-25
14. Załącznik nr 10 do Umowy - Oświadczenie Podwykonawcy dalszego Podwy... , Data dodania: 2020-02-25
15. Załącznik nr 11 do Umowy - Wytyczne do sporządzenia dokumentacji po... , Data dodania: 2020-02-25
16. Załącznik nr 12 do Umowy - Gwarancja jakości , Data dodania: 2020-02-25
17. SIWZ _Dział I_Instrukcja dla wykonawcy. , Data dodania: 2020-02-25
18. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-02-25
19. załącznik do wniosku nr 4- Zestawienie dokumentacji projektowej_SP 1... , Data dodania: 2020-02-25
20. Załącznik nr 9 do Umowy - Oświadczenie wykonawcy i podwykonawcy dot... , Data dodania: 2020-02-25
21. SIWZ_Dział III _ Wzór UMOWY , Data dodania: 2020-02-25
22. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2020-02-25
23. PW nawadnianie terenów ziel. z automat , Data dodania: 2020-02-25
24. PW proj monitoringu i oświetl , Data dodania: 2020-02-25
25. PW przyłącza , Data dodania: 2020-02-25
26. PW pzt plac zabaw siło , Data dodania: 2020-02-25
27. PW wycinki i nasadzeń , Data dodania: 2020-02-25
28. Stwor , Data dodania: 2020-02-25
29. FORMALNO - PR , Data dodania: 2020-02-25
30. Projekt budowlany przyłacze , Data dodania: 2020-02-25
31. Projekt budowlany zgłosz , Data dodania: 2020-02-25
32. Informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-03-11
33. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2020-03-24

 

 

Ogłoszenie z dnia 2020-02-21
 
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę Łącznika w kompleksie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 przy ul. Czwartaków 6 w Płocku oraz wykonanie robót budowlanych wynikających z zaleceń ekspertyzy technicznej dotyczącej budynku Małej Szkoły.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Ekspertyzy techn. , Data dodania: 2020-02-20
2. Badania geotechn. , Data dodania: 2020-02-20
3. Instrukcja ppoż. , Data dodania: 2020-02-20
4. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-02-21
5. Dział II - OPZ , Data dodania: 2020-02-21
6. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-02-21
7. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-02-21
8. projekt koncepc , Data dodania: 2020-02-21
9. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2020-02-21
10. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2020-03-03

 

Ogłoszenie z dnia 2020-02-20
 
Budowa boiska, zjazdu linowego oraz placu zabaw wraz z chodnikiem i elementami małej architektury w ramach zadania inwestycyjnego pn: Zagospodarowanie Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. tablica , Data dodania: 2015-05-27
2. Park nad Jarem - zgłoszenie niewymagające pozwolenia na budowę. , Data dodania: 2019-11-27
3. Raport z kontroli dokumentacji norma PN-EN 1176 i PN-EN 1177. , Data dodania: 2020-02-05
4. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-02-20
5. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-02-20
6. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-02-20
7. Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2020-02-20
8. Uzgodni , Data dodania: 2020-02-20
9. Zdj , Data dodania: 2020-02-20
10. Tycz , Data dodania: 2020-02-20
11. , Data dodania: 2020-02-20
12. Specyfik , Data dodania: 2020-02-20
13. Przed , Data dodania: 2020-02-20
14. , Data dodania: 2020-02-20
15. , Data dodania: 2020-02-20
16. Geol , Data dodania: 2020-02-20
17. zapytania nr 1,2 , Data dodania: 2020-03-02
18. zapytania 1,2,3 i odpowiedzi , Data dodania: 2020-03-03
19. zapytania 4,5 i odpowiedzi , Data dodania: 2020-03-04
20. zapytanie 6 i odpowiedż , Data dodania: 2020-03-04
21. zapytanie 7, odpowiedź , Data dodania: 2020-03-05
22. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-03-09
23. wynik , Data dodania: 2020-04-15

 

Ogłoszenie z dnia 2020-02-18
 
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-02-18
2. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2020-02-18
3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-02-18
4. SIWZ_Dział I_ Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2020-02-18
5. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2020-02-18
6. Zapytania i odpowiedzi-1 , Data dodania: 2020-02-24
7. Zapytania i odpowiedzi-1 , Data dodania: 2020-02-24
8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2020-02-24
9. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2020-02-28
10. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-02-28
11. Informacja o wyborze oferty - cz. 4. , Data dodania: 2020-03-04
12. Informacja o wyborze oferty - cz. 2 , Data dodania: 2020-03-05
13. Informacja o wyborze oferty - cz. 3 , Data dodania: 2020-03-05
14. Informacja o wyborze oferty - cz. 1 , Data dodania: 2020-03-11

 

Ogłoszenie z dnia 2020-02-18
 
Przebudowa bloku żywieniowego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 w Płocku przy ul. Padlewskiego 2.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. 8. Opis przedmiotu zamówienia+załączniki , Data dodania: 2020-02-17
2. 7. Decyzja , Data dodania: 2020-02-17
3. 6. Przedmiar robót , Data dodania: 2020-02-17
4. 5. Specyfikacje techniczne , Data dodania: 2020-02-17
5. 4. Technologia kuchni , Data dodania: 2020-02-17
6. 2. Projekt br. sanitarna , Data dodania: 2020-02-17
7. 1. Projekt br. arch-bud , Data dodania: 2020-02-17
8. Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2020-02-17
9. ogloszenie. , Data dodania: 2020-02-18
10. SIWZ , Data dodania: 2020-02-18
11. 3. Projekt br. elektryczna , Data dodania: 2020-02-18
12. modyfikacja SIWZ , Data dodania: 2020-02-28
13. grupa kapitalowa , Data dodania: 2020-03-04
14. informacja z otwarcia , Data dodania: 2020-03-04
15. wynik , Data dodania: 2020-03-12

 

Ogłoszenie z dnia 2020-02-17
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego (z prawem opcji) nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej w następujących częściach: Część I – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej nad realizacją inwestycji; Część II – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją inwestycji
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załacznik nr 2 Umowa na budowę Stadionu , Data dodania: 2020-02-12
2. Załacznik nr 5 Tabela elementow scalonych elektryk. , Data dodania: 2020-02-12
3. Załacznik nr 4 Tabela elementow scalonych teletechnik. , Data dodania: 2020-02-12
4. opis przedmiotu zamówienia nadzór , Data dodania: 2020-02-17
5. wzór umowy - nadzór branża elektryczna (Cz. II) , Data dodania: 2020-02-17
6. wzór umowy - nadzór branża teletechniczna (Cz. I) , Data dodania: 2020-02-17
7. Załącznik nr 1 do Umowy - wymagania EBI (05.02.2020) , Data dodania: 2020-02-17
8. Załącznik nr 3 Istotne postanowienia gwarancji , Data dodania: 2020-02-17
9. Załacznik nr 4 Tabela elementow scalonych teletechnik , Data dodania: 2020-02-17
10. Załacznik nr 5 Tabela elementow scalonych elektryk , Data dodania: 2020-02-17
11. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2020-02-17
12. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-02-17
13. zmiana treści SIWZ 1 , Data dodania: 2020-02-19
14. zapytania nr 1, odpowiedzi , Data dodania: 2020-02-27
15. załaczniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2020-02-27
16. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-03-02
17. wynik , Data dodania: 2020-03-04

 

 

Ogłoszenie z dnia 2020-02-05
 
Rozbiórka i budowa budynku komunalnego nr 47 na osiedlu Miodowa Jar wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach realizacji zadania Rewitalizacja budynków komunalnych na osiedlu Miodowa Jar – etap VI’’
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Badania geotechniczne , Data dodania: 2014-10-15
2. Pozwolenie na budowę , Data dodania: 2014-10-15
3. Aneks do projektu - budynek typ I , Data dodania: 2016-02-03
4. decyzja nr 221_2016 z 28.06.2016r , Data dodania: 2016-07-25
5. Antena_satelitarna_80cm._Blue_Line_White , Data dodania: 2017-12-20
6. ASR_IQ_LTEPROTECTED SAW_karta katalogowa , Data dodania: 2017-12-20
7. Konwerter satelitarny QUATRO Inverto Red Extended 0,3dB , Data dodania: 2017-12-20
8. Multiswitch , Data dodania: 2017-12-20
9. Karta_katalogowa_Multiswitch_9_na_16_MS_BL916B_Blue_Line , Data dodania: 2017-12-20
10. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-02-05
11. Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2020-02-05
12. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-02-05
13. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-02-05
14. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2020-02-05
15. PBW -branża budowlana - budynek t , Data dodania: 2020-02-05
16. PBW- branża sanitarna - budynek t , Data dodania: 2020-02-05
17. Projekt rozbi , Data dodania: 2020-02-05
18. Projekt branży elektrycznej - Miodow , Data dodania: 2020-02-05
19. Roboty sanitarne - przed , Data dodania: 2020-02-05
20. Roboty elektryczne - przed , Data dodania: 2020-02-05
21. Roboty budowlane- przed , Data dodania: 2020-02-05
22. wzór załącznika , Data dodania: 2020-02-06
23. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S... , Data dodania: 2020-02-10
24. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-02-20
25. wynik , Data dodania: 2020-03-10

 

Ogłoszenie z dnia 2020-02-05
 
Obsadzenie kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka kwiatami jednorocznymi oraz krzewami wraz z kompleksową pielęgnacją w 2020 roku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Formularz cenowy zał. 1 do opz i umowy , Data dodania: 2020-01-20
2. Wycena roslin - zał. 5 do opz i umowy , Data dodania: 2020-01-20
3. Wykaz ilosciowy roslin - zał. 3 do opz i umowy , Data dodania: 2020-01-20
4. Wykaz obiektów - zał. 2 do poz i umowy , Data dodania: 2020-01-20
5. załacznik nr 6 do opz i umowy -Koszty pielęgnacji , Data dodania: 2020-01-20
6. Opis przedm. zamów. , Data dodania: 2020-01-22
7. projekt umowy , Data dodania: 2020-01-22
8. STWiOR zał. 4 , Data dodania: 2020-02-05
9. SIWZ_ , Data dodania: 2020-02-05
10. ogloszenie , Data dodania: 2020-02-05
11. informacja z otwacia ofert , Data dodania: 2020-02-14
12. wynik , Data dodania: 2020-02-20

 

Ogłoszenie z dnia 2020-01-29
 
Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego Gminy Płock wraz z udziałem w gruncie z uwzględnieniem ewentualnych nakładów (nakłady są obliczone tylko w przypadku adaptacji strychów) oraz sporządzenie operatów szacunkowych wyceny udziałów w gruncie.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-01-28
2. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-01-29
3. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-01-29
4. załaczniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2020-01-29
5. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-01-29
6. Thumb , Data dodania: 2020-01-29
7. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2020-02-06
8. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-02-06
9. wynik , Data dodania: 2020-02-11

 

 

Ogłoszenie z dnia 2020-01-28
 
Budowa placu zabaw wraz z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej w Płocku na działkach o nr ewidencyjnych: 2030/1, 2032/9, 2032/10, 2033/1 obręb nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej – Budżet Obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. PB_Branża_elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
2. PB_Rysunki_Branża_Elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
3. PB_Branża_Architetkura , Data dodania: 2018-09-24
4. PB_Rysunki_Branża_Architektura , Data dodania: 2018-09-24
5. PW_Branża_Architektura_Branża_Elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
6. PW_Rysunki_Branża_Architektura_Branża_Elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
7. STWiORB_Płock_Borowicka_całość_scalone , Data dodania: 2018-10-11
8. projekt zagospodarowania , Data dodania: 2018-10-18
9. Przedmiar robót , Data dodania: 2018-12-28
10. PW_ogrodzenie terenu. Bramka_uzupełnienie , Data dodania: 2018-12-28
11. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2020-01-28
12. Uzgodnienia , Data dodania: 2020-01-28
13. 54_Załącznik nr 1 do Umowy - Dokumentacja powykonawcza , Data dodania: 2020-01-28
14. opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2020-01-28
15. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-01-28
16. ogloszenie. , Data dodania: 2020-01-28
17. załączniki edytowalne , Data dodania: 2020-01-29
18. pytania i odpowiedzi 29.01 , Data dodania: 2020-01-29
19. modyfikacja umowy 04.02.2020 , Data dodania: 2020-02-04
20. A-3.2_kosz na odpady - uszczegółowienie rysunku str. 46 , Data dodania: 2020-02-06
21. A-3.3_Stojak na rowery - uszczegółowienie rys. str. 47 , Data dodania: 2020-02-06
22. A-3.1_Ławka z oparciem - uszczegółowienie rysunku str. 45 , Data dodania: 2020-02-06
23. A-5_Nasadzenia_roślinnośc_uszczegółowienie rysunku str 52 , Data dodania: 2020-02-06
24. modyfikacja opz 06.02.2020 , Data dodania: 2020-02-06
25. zmiana ogloszenia. , Data dodania: 2020-02-10
26. pytania z modyfikacją, zmiana terminu składania ofert 10.02. , Data dodania: 2020-02-10
27. grupa kapitalowa , Data dodania: 2020-02-13
28. informacja z otwarcia. , Data dodania: 2020-02-13
29. uniewaznienie postępowania , Data dodania: 2020-02-26

 

Ogłoszenie z dnia 2020-01-22
 
Obsadzenie kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka kwiatami jednorocznymi oraz krzewami wraz z kompleksową pielęgnacją w 2020 roku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Formularz cenowy zał. 1 do opz i umowy , Data dodania: 2020-01-20
2. Wykaz ilosciowy roslin - zał. 3 do opz i umowy , Data dodania: 2020-01-20
3. Wykaz obiektów - zał. 2 do poz i umowy , Data dodania: 2020-01-20
4. załacznik nr 6 do opz i umowy -Koszty pielęgnacji , Data dodania: 2020-01-20
5. STWiOR zał. 4 do opz i umowy , Data dodania: 2020-01-20
6. Wycena roslin - zał. 5 do opz i umowy , Data dodania: 2020-01-20
7. Opis przedm. zamów. , Data dodania: 2020-01-22
8. SIWZ_Insrtukcja dla Wykonawcy , Data dodania: 2020-01-22
9. projekt umowy , Data dodania: 2020-01-22
10. ogloszenie. , Data dodania: 2020-01-22
11. pytania i odpowiedzi , Data dodania: 2020-01-27
12. zmiana terminu składania ofert , Data dodania: 2020-01-28
13. zmiana ogloszenia , Data dodania: 2020-01-28
14. pytania i odpowiedzi 2 , Data dodania: 2020-01-29
15. informacja z otwacia ofert , Data dodania: 2020-02-03
16. unieważnienie postępowania , Data dodania: 2020-02-04

 

Ogłoszenie z dnia 2020-01-16
 
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa Lotniska w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, pełnienie nadzoru autorskiego oraz opracowanie i uzyskanie aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zał. nr 1 do OPZ- decyzja ULC listopad_2019 , Data dodania: 2020-01-14
2. zał. graf nr 1 do dec. ULC , Data dodania: 2020-01-14
3. zał. graf nr 2 do dec. ULC , Data dodania: 2020-01-14
4. SIWZ_Dział II_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - LOTNISKO , Data dodania: 2020-01-16
5. SIWZ_Dział III_ Wzór Umowy - prace projektowe Lotnisko , Data dodania: 2020-01-16
6. Załącznik nr 2 do OPZ - Istotne postanowienia gwarancji , Data dodania: 2020-01-16
7. Załacznik nr 3 do OPZ - Tabela elementow scalonych. , Data dodania: 2020-01-16
8. Załacznik nr 3 do OPZ - Tabela elementow scalonych , Data dodania: 2020-01-16
9. Załącznik nr 1 do Umowy - EBI , Data dodania: 2020-01-16
10. Załącznik nr 2 do Umowy - Karta pobytu nadzoru autorskiego (29.03.20... , Data dodania: 2020-01-16
11. Załącznik nr 3 do Umowy - Harmonogram postępu prac (29.03.2018) , Data dodania: 2020-01-16
12. Załącznik nr 4 do Umowy - Wzór protokołu odbioru (29.03.2018) , Data dodania: 2020-01-16
13. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy - Lotnisko , Data dodania: 2020-01-16
14. Zał. do Instrukcji - wersja edyt. , Data dodania: 2020-01-16
15. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2020-01-16
16. Zmiana SIWZ w zakresie warunków udziału , Data dodania: 2020-01-24
17. Zapytania i odpowiedzi-1 , Data dodania: 2020-01-24
18. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA , Data dodania: 2020-01-24
19. Zapytania i odpowiedzi-2 , Data dodania: 2020-01-27
20. Zmiana SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert , Data dodania: 2020-01-29
21. ogłoszenie o zmianie , Data dodania: 2020-01-29
22. Zapytania i odpowiedzi-3 , Data dodania: 2020-02-03
23. SIWZ_Dział II_ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ze zmianami , Data dodania: 2020-02-03
24. Zapytania i odpowiedzi-4 , Data dodania: 2020-02-04
25. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-02-07
26. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2020-02-07
27. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2020-03-03

 

 

Ogłoszenie z dnia 2020-01-08
 
Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka w okresie od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zał. nr - 3-10 -do OPZ , Data dodania: 2020-01-08
2. Załącznik nr 1 do OPZ , Data dodania: 2020-01-08
3. Załącznik nr 2 do OPZ , Data dodania: 2020-01-08
4. Załącznik nr 11 i 12 do OPZ , Data dodania: 2020-01-08
5. SIWZ_Dział I_Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2020-01-08
6. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-01-08
7. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2020-01-08
8. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2020-01-08
9. Zapytania i odpowiedzi , Data dodania: 2020-01-15
10. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2020-01-20
11. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-01-20
12. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2020-01-28

 

Ogłoszenie z dnia 2020-01-07
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą: Zorganizowanie wypoczynku zimowego w formie zimowiska z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień dla 80 dzieci z miasta Płocka.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wzór umowy , Data dodania: 2020-01-07
2. opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2020-01-07
3. załączniki do ogłoszenia , Data dodania: 2020-01-07
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-01-07
5. Załączniki_zimowiska_ , Data dodania: 2020-01-13
6. zmiana treści ogłoszenia. , Data dodania: 2020-01-14
7. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-01-15
8. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2020-01-24
9. ogłoszenie o zawarciu umowy , Data dodania: 2020-02-06

 
   
 
Stopka