Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Archiwum ogłoszeń: 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Ogłoszenia z 2017 roku:
 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-10-09
 
Konserwacja rowów wodno – ściekowych (wraz z zimowym utrzymaniem), zbiorników retencyjnych, rzek oraz terenów oczyszczalni wód deszczowych (z wylotami) na terenie miasta Płocka w latach 2017 – 2019.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ_ , Data dodania: 2017-10-09
2. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2017-10-09
3. wzór umowy , Data dodania: 2017-10-09
4. formularz cenowy- wersja edytowalna , Data dodania: 2017-10-10
5. formularz cenowy PDF , Data dodania: 2017-10-10
6. OPZ , Data dodania: 2017-10-10
7. formularze edytowalne. , Data dodania: 2017-10-16
8. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-10-18

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-10-04
 
Budowa parkingu przy ul. Otolińskiej w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Projekt Zieleni - str. 11 , Data dodania: 2017-09-28
2. pozwolenie na budowę , Data dodania: 2017-10-04
3. Przedmiar - br. drogowa , Data dodania: 2017-10-04
4. opinia geotechniczna , Data dodania: 2017-10-04
5. PB PW branża drogowa , Data dodania: 2017-10-04
6. Projekt Zieleni - str. 1-10 , Data dodania: 2017-10-04
7. Przedmiar - br. elektryczna , Data dodania: 2017-10-04
8. PB PW branża elektryczna , Data dodania: 2017-10-04
9. STWIORB branża drogowa , Data dodania: 2017-10-04
10. SIWZ -Dział III umowa , Data dodania: 2017-10-04
11. SIWZ Dział II OPZ , Data dodania: 2017-10-04
12. ogłoszenie 04.10.2017 , Data dodania: 2017-10-04
13. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2017-10-04
14. STWiORB branża elektryczna , Data dodania: 2017-10-04
15. UWAGA - zmiana str.9 - PB PW - br. drogowa , Data dodania: 2017-10-04
16. odpowiedzi na pytania , Data dodania: 2017-10-13
17. informacja z otwarcia , Data dodania: 2017-10-20
18. Oświadczenie o prztynależności , Data dodania: 2017-10-20

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-27
 
Dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektów o numerach RPMA.10.01.01-14-7263/16 i RPMA.10.01.0114-7199/16 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-09-27
2. załączniki wersji edytowalnej , Data dodania: 2017-09-27
3. Dział III - Część I wzór umowy , Data dodania: 2017-09-27
4. Dział III - Część III wzór umowy , Data dodania: 2017-09-27
5. Dział III - Część IV wzór umowy , Data dodania: 2017-09-27
6. Dział III - Część V wzór umowy , Data dodania: 2017-09-27
7. Dział III - Część VII wzór umowy , Data dodania: 2017-09-27
8. Dział III - Część VIII wzór umowy , Data dodania: 2017-09-27
9. Dział III-Część II wzór umowy , Data dodania: 2017-09-27
10. SIWZ , Data dodania: 2017-09-27
11. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-09-27
12. OPIS sprzęt cyfrowy dla SP 1 i SP 17 , Data dodania: 2017-09-27
13. OPIS sprzęt komputerowy SOSW , Data dodania: 2017-09-27
14. OPIS sprzęt komputerowy SP 1 (1) , Data dodania: 2017-09-27
15. OPIS sprzęt komputerowy SP 17 , Data dodania: 2017-09-27
16. OPIS sprzęt multimedialny SOSW , Data dodania: 2017-09-27
17. OPIS urządzenia wielofunkcyjne i drukarka 3D SP 1 i SP 17 , Data dodania: 2017-09-27
18. OPIS urządzenia wielofunkcyjne i sprzęt biurowy SOSW , Data dodania: 2017-09-27
19. Dział III-Część VI wzór umowy , Data dodania: 2017-09-27
20. OPIS sprzęt multimedialny SP 17 i SP 1 , Data dodania: 2017-09-27
21. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2017-10-04
22. Zmiana treści SIWZ oraz odp. na pytania , Data dodania: 2017-10-04
23. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-10-11
24. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności , Data dodania: 2017-10-11
25. unieważnienie postępowania (części IV i V) , Data dodania: 2017-10-20

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-19
 
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektów o numerach RPMA.10.01.01-14-7263/16 i RPMA.10.01.01-14-7199/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.1 - Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ_pomoce_dydaktyczne , Data dodania: 2017-09-19
2. OPZ_CZ.1_pracownie_przyrodnicze , Data dodania: 2017-09-19
3. OPZ_CZ.2_ksiazki_podreczniki_karty_pracy_SOSW , Data dodania: 2017-09-19
4. OPZ_CZ.3_książki, zeszyty_cwiczen_karty pracy_SP1_i_SP 17 , Data dodania: 2017-09-19
5. OPZ_CZ.4_gry i pomoce_edukacyjne_SOSW , Data dodania: 2017-09-19
6. OPZ_CZ.5_gry i pomoce_edukacyjne_SP_1_i_SP_17 , Data dodania: 2017-09-19
7. OPZ_CZ.6_pomoce multimedialne_i_gry_komputerowe_SOSW , Data dodania: 2017-09-19
8. OPZ_CZ.7_pomoce_multimedialne_i_gry komputerowe_SP 1_i_SP 17 , Data dodania: 2017-09-19
9. OPZ_CZ.8_pomoce_interaktywne , Data dodania: 2017-09-19
10. OPZ_CZ.9_arteterapia , Data dodania: 2017-09-19
11. OPZ_CZ.10_pracownia_robotyki , Data dodania: 2017-09-19
12. OPZ_CZ.11_pracownia_mechatroniki , Data dodania: 2017-09-19
13. OPZ_CZ.12_pracownia_ceramiki , Data dodania: 2017-09-19
14. OPZ-CZ.13_wyposazenie_SOSW , Data dodania: 2017-09-19
15. OPZ_CZ.14_wyposażenie_SI_SP 1_i_SP 17 , Data dodania: 2017-09-19
16. OPZ_CZ. 15_meble_SOSW , Data dodania: 2017-09-19
17. OPZ_CZ. 16_meble_SP 1_i_SP 17 , Data dodania: 2017-09-19
18. OPZ_CZ.17_komunikator , Data dodania: 2017-09-19
19. wzor_umowy- części 1,2,3,4,5,9,13,14,17 13.09.2017-1 , Data dodania: 2017-09-19
20. wzor_umowy - część 6 i 7 , Data dodania: 2017-09-19
21. wzor_umowy- części 8, 10, 11, 12 , Data dodania: 2017-09-19
22. wzor_umowy-3 - część 15 i 16 , Data dodania: 2017-09-19
23. OPZ , Data dodania: 2017-09-19
24. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-09-19
25. oswiadczenie_grupa_kapitalowa_edytowalne , Data dodania: 2017-09-29
26. informacja_otwarcie , Data dodania: 2017-09-29
27. wybor , Data dodania: 2017-10-19

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-19
 
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej położonej w Płocku, obręb Nr 1, Podolszyce-Borowiczki , oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działki nr 2015/19 o pow. 0,3767 ha i 2015/24 o pow. 0,0123 ha, które w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. Z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) przeszły na własność Gminy – Miasto Płock, w celu określenia wysokości odszkodowania na rzecz byłego właściciela nieruchomości – osoby fizycznej. Ww. Działki zostały wydzielone i przejęte decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31.08.2016 roku Nr WGD-II-ZP.6831.76.2014.MJ zatwierdzającą projekt podziału działki nr 2015/2.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2017-09-19
2. wzór umowy , Data dodania: 2017-09-19
3. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-09-19
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-09-19
5. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-09-28
6. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-10-05

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-19
 
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Płock pod budowę dróg publicznych dla 66 działek (55 operatów szacunkowych) położonych w Płocku w obrębach nr 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 i 13.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2017-09-19
2. Wzór umowy część I , Data dodania: 2017-09-19
3. Wzór umowy - część II , Data dodania: 2017-09-19
4. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-09-19
5. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-09-19
6. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-09-28
7. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-10-11

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-14
 
Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlano-montażowymi realizowanymi w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną dla części inwestycji obejmującej Budowę promenady wiślanej (nabrzeże) wraz z falochronami.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2017-09-14
2. EGZ I TOM IV , Data dodania: 2017-09-14
3. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ , Data dodania: 2017-09-14
4. notice-3 , Data dodania: 2017-09-14
5. Załącznik - Istotne postanowienia gwarancji , Data dodania: 2017-09-14
6. Usługi - 360520-2017 - TED Tenders Electronic Daily , Data dodania: 2017-09-14
7. Rysunki zamienne do prefabryka , Data dodania: 2017-09-14
8. EGZ.I. TOM.I , Data dodania: 2017-09-14
9. wzór umowy , Data dodania: 2017-09-14
10. Załacznik - Karta pobytu nadzoru autorskiego , Data dodania: 2017-09-14
11. Załącznik nr 2 do umowy , Data dodania: 2017-09-14
12. JEDZ , Data dodania: 2017-09-14
13. EGZ.I TOM V , Data dodania: 2017-09-14
14. EGZ.I TOM II , Data dodania: 2017-09-14
15. EGZ.I TOM VI , Data dodania: 2017-09-14
16. Załacznik - Tabela elementow rozliczeniowych , Data dodania: 2017-09-14
17. EGZ. I TOM III , Data dodania: 2017-09-14
18. Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2017-09-14
19. zapytania nr 1 , Data dodania: 2017-09-26
20. odpowiedzi na zapytania 1 , Data dodania: 2017-09-28

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-08
 
Konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie akcji zimowej w Rejonie IV w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ Rejon IV , Data dodania: 2017-09-08
2. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-09-08
3. wzór umowy Rejon IV , Data dodania: 2017-09-08
4. Załącznik nr 1 do OPZ , Data dodania: 2017-09-08
5. załącznik nr 1 -śmieci wzór umowy , Data dodania: 2017-09-08
6. załącznik nr 2 do OPZ śmietniczki , Data dodania: 2017-09-08
7. załącznik nr 2 do umowy śmietniczki , Data dodania: 2017-09-08
8. załącznik nr 3 do OPZ Wykaz chodników do akcji zimowej , Data dodania: 2017-09-08
9. załącznik nr 3 do umowy Wykaz chodników do akcji zimowej , Data dodania: 2017-09-08
10. załącznik nr 4 do OPZ przystanki , Data dodania: 2017-09-08
11. załącznik nr 4 do wzoru umowy przystanki , Data dodania: 2017-09-08
12. załącznik nr 5 do umowy Formularz CENOWY , Data dodania: 2017-09-08
13. załącznik nr 5 do OPZ Formularz ofertowy , Data dodania: 2017-09-08
14. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ REJON IV. , Data dodania: 2017-09-08
15. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ REJON IV , Data dodania: 2017-09-08
16. Załacznik nr 6 - wzór tablicy , Data dodania: 2017-09-08
17. załacznik nr 6 do OPZ , Data dodania: 2017-09-08
18. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-09-08
19. Poprawiony formularz JEDZ IV , Data dodania: 2017-09-21
20. Poprawiony formularz JEDZ IV , Data dodania: 2017-09-21
21. Wersja edytowalna formularzy. , Data dodania: 2017-10-03
22. Pytania i odpowiedż z dnia 09.10.2017 r. , Data dodania: 2017-10-09
23. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-10-17

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-08
 
Konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie akcji zimowej na Skarpie Wiślanej w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. 2017-OJS172-352443-pl , Data dodania: 2017-09-08
2. załącznik nr 10 - edytowalny , Data dodania: 2017-09-08
3. załącznik nr 10 - formularz cenowy , Data dodania: 2017-09-08
4. SIWZ , Data dodania: 2017-09-08
5. JEDZ , Data dodania: 2017-09-08
6. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ. , Data dodania: 2017-09-08
7. opis przedmiotu zamówi , Data dodania: 2017-09-08
8. wzór u , Data dodania: 2017-09-08
9. zmiana tresci siwz nr 1 , Data dodania: 2017-09-14
10. zapytania nr 1 , Data dodania: 2017-09-26
11. edytowane formularze. , Data dodania: 2017-10-03
12. zapytania nr 2 , Data dodania: 2017-10-09
13. odpowiedzi na zapytania nr 1 , Data dodania: 2017-10-09
14. odpowiedzi na zapytania nr 2 , Data dodania: 2017-10-09
15. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-10-17

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-08
 
Konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie akcji zimowej w Rejonie I w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II SIWZ - OPZ , Data dodania: 2017-09-08
2. Dział III SIWZ - wzór umowy rejon I , Data dodania: 2017-09-08
3. SIWZ , Data dodania: 2017-09-08
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-09-08
5. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 1. , Data dodania: 2017-09-08
6. formularza-JEDZ 1 , Data dodania: 2017-09-08
7. załaczniki do , Data dodania: 2017-09-08
8. załaczniki do u , Data dodania: 2017-09-08
9. Formularz oferty, Zobowiązanie podmiotu trzeciego. , Data dodania: 2017-10-03
10. zapytania i odpowiedzi , Data dodania: 2017-10-09
11. informacja z otwarcia ofert 1 , Data dodania: 2017-10-18

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-07
 
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ulicy Górnej (rondo i fragment ulicy Górnej od Stacji Uzdatniania Wody do ronda) i Filtrowej (od ulicy Wyszogrodzkiej do ronda w ulicy Górnej) w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa ulicy Filtrowej oraz ul. Górnej (rondo)
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. załącznik nr 1 do opz - Zakres robót graficznie - dokończenie etap... , Data dodania: 2017-05-10
2. Załącznik nr 7 do opz- wniosek materiałowy 1 , Data dodania: 2017-05-10
3. Załącznik nr 2 do opz -decyzja-I , Data dodania: 2017-05-10
4. Załącznik 3a do opz - Inwentaryzacja powykonawcza kan deszczowej G... , Data dodania: 2017-05-10
5. Załącznik 3b do opz - Inwentaryzacja powykonawcza kan deszczowej Gó... , Data dodania: 2017-05-10
6. Załącznik 4a do opz - Inwentaryzacja powykonawcza br drogowej Gó... , Data dodania: 2017-05-10
7. Załącznik 4b do opz - Inwentaryzacja powykonawcza br drogowe Górn... , Data dodania: 2017-05-10
8. Załącznik 5a do opz - Inwentaryzacja powykonawcza br elektr Górna... , Data dodania: 2017-05-10
9. Załącznik 5b do opz - Inwentaryzacja powykonawcza br elektr kabla o... , Data dodania: 2017-05-10
10. Załącznik 6 do opz - tablica , Data dodania: 2017-05-10
11. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.1-1 , Data dodania: 2017-05-10
12. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.2 , Data dodania: 2017-05-10
13. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.3 , Data dodania: 2017-05-10
14. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.4 , Data dodania: 2017-05-10
15. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.5 , Data dodania: 2017-05-10
16. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.6 , Data dodania: 2017-05-10
17. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.7 , Data dodania: 2017-05-10
18. Załącznik 1FA_orientacyjny zakres przebudowy , Data dodania: 2017-05-10
19. Załącznik 1Fg_Mapa inwentaryzacji wysokościowej , Data dodania: 2017-05-23
20. Załącznik nr 9 do opz , Data dodania: 2017-05-24
21. Załącznik 2FA_zgłoszenie wykonania robót , Data dodania: 2017-05-30
22. Załacznik 1Fa_inwentaryzacja_skrzyżowanie ul. Filtrowej z ul. Chabro... , Data dodania: 2017-05-30
23. Załacznik 1Fb_inwentaryzacja_skrzyżowanie ul. Filtrowej z ul. Agrest... , Data dodania: 2017-05-30
24. Załacznik 1Fc_inwentaryzacja_skrzyżowanie ul. Filtrowej z ul. Kalino... , Data dodania: 2017-05-30
25. Załacznik 1Fe_wjazd na działkę 493_1 , Data dodania: 2017-05-30
26. Załacznik 1Fd_inwentaryzacja oświetlenia_skrzyżowanie ul. Filtrowej... , Data dodania: 2017-05-30
27. Załacznik 1Ff_inwentaryzacja drzew i krzewów do wycinki , Data dodania: 2017-05-30
28. Załacznik 1Fh_Wykaz_inwentaryzacja drzew i krzewów wskazanych do usu... , Data dodania: 2017-06-14
29. Decyzja 552017OR-P_usunięcie drzew i krzewów-1 , Data dodania: 2017-07-25
30. Ogłoszenie o zamówieniu 07.09.2017 , Data dodania: 2017-09-07
31. SIWZ , Data dodania: 2017-09-07
32. wzór umowy , Data dodania: 2017-09-07
33. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-09-07
34. br dro , Data dodania: 2017-09-07
35. br sanit , Data dodania: 2017-09-07
36. GÓRNA_ DOKUMENT , Data dodania: 2017-09-07
37. Ogłoszenie o zamówieniu 07.09.2017_p , Data dodania: 2017-09-07
38. Operat Pomiarowy_Filt , Data dodania: 2017-09-07
39. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-09-25
40. unieważnienie , Data dodania: 2017-10-05

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-06
 
Budowa ulicy Borowickiej na odcinku od skrzyżowania ulicy Borowickiej z ulicą Botaniczną do skrzyżowania ulic Borowicka-Liściasta- Wierzbowa-Parcele (włącznie) od 0+953 do 1+330 km wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku – etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Decyzja Nr. 2-2009 ozezwoleniu na realizację inwestycji drogowej111.p... , Data dodania: 2009-09-23
2. Zał. nr 9 Rysunek_zamienny_do_Projektu_Wykonawczego , Data dodania: 2014-07-09
3. Decyzja ZRID ul. Wierzbowa, Cisowa i sięgacz Cedrowej , Data dodania: 2016-06-16
4. Decyzja ZRID ul. Borowicka , Data dodania: 2016-07-01
5. Decyzja nr 203-2006 pozw. na bud. kan. deszczowa , Data dodania: 2016-07-01
6. zgłoszenie na przebudowę przyłączy wodociągowych ul .Borowicka.pd... , Data dodania: 2016-07-01
7. Zał. nr 1, 1a, 1b, 1,c do opz wiaty przystankowe , Data dodania: 2017-06-30
8. Zał. nr 7 Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-06-30
9. Zał. A - zakres realiz. zadania ul. Borowicka -II , Data dodania: 2017-07-06
10. Decyzja Nr 2-2010 zamienna w części Liściasta-Podgórze , Data dodania: 2017-07-11
11. Decyzja ZRID 2-2015 Parcele , Data dodania: 2017-07-11
12. Zał. nr 2 studnia kablowa SK-2 , Data dodania: 2017-07-11
13. zał. nr 2a studnia kanal. deszczowej KD23 - Liściasta , Data dodania: 2017-07-11
14. Zał. nr 3 odcinek sieci kanalizacji deszczowej wraz z studniami D3.1... , Data dodania: 2017-07-11
15. Zał. nr 4 odcinek kabla oświetleniowego zasilającego do ul. Cedrowe... , Data dodania: 2017-07-11
16. Zał. nr 5 od latarni nr 48 do projektowanej latarni 1-9 w ul. Liści... , Data dodania: 2017-07-11
17. Zał. nr 8 kanalizacja sanitarna , Data dodania: 2017-07-12
18. Zał. nr 6 Inwentaryzacja drogi cz.II - ul. Borowicka etap I , Data dodania: 2017-07-12
19. Zał. nr 6 Inwentaryzacja drogi Cz. I - ul. Borowicka etap I , Data dodania: 2017-07-12
20. Zał. nr 11 Borowicka_PW_przekroje_droga serwisowa_17-07-2017 , Data dodania: 2017-07-18
21. Zał. nr 10 Borowicka-drogowy PW-2017-7-17-2 etap Etap2 , Data dodania: 2017-07-18
22. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2017-09-06
23. SIWZ , Data dodania: 2017-09-06
24. wzór umowy 06.09 , Data dodania: 2017-09-06
25. OPZ ul. Borowicka - etap II , Data dodania: 2017-09-06
26. Borowicka -Przebudowa Oświetlenia , Data dodania: 2017-09-06
27. Branza_Dro , Data dodania: 2017-09-06
28. Branża telekomunikac , Data dodania: 2017-09-06
29. Dokum. Liściasta-Par , Data dodania: 2017-09-06
30. Dokum. Par , Data dodania: 2017-09-06
31. Dokum. Wierzbowa, Ced , Data dodania: 2017-09-06
32. GAZ Borow , Data dodania: 2017-09-06
33. Kanalizacja deszc , Data dodania: 2017-09-06
34. Projekty_Budowlane_ , Data dodania: 2017-09-06
35. Przedm , Data dodania: 2017-09-06
36. Dokumentacja E , Data dodania: 2017-09-06
37. zapytania nr 1 , Data dodania: 2017-09-14
38. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2017-09-18
39. odpowiedzi na zapytania nr 1 , Data dodania: 2017-09-18
40. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-09-21
41. unieważnienie , Data dodania: 2017-09-26

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-08-25
 
Przebudowa ulic Kołłątaja i Rozego wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga i Rozego w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. tablica , Data dodania: 2008-06-05
2. przedmiary Rozego i Kołłątaja , Data dodania: 2017-08-04
3. inwentaryzacja powykonawcza-br.elektryczna , Data dodania: 2017-08-04
4. inwentaryzacja powykonawcza-br.elektryczna2 , Data dodania: 2017-08-04
5. inwentaryzacja-kan.deszcz. , Data dodania: 2017-08-04
6. inwentaryzacja-kan.sanitarna , Data dodania: 2017-08-04
7. inwentaryzacja-sieć wodociągowa , Data dodania: 2017-08-04
8. Kolłataja włącz.do kan.deszcz.-inwentaryzacja , Data dodania: 2017-08-04
9. Rozego włącz.do kan.deszcz.-inwentaryzacja , Data dodania: 2017-08-04
10. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-08-25
11. BRANŻA DRO , Data dodania: 2017-08-25
12. BRANŻA ELEKTRY , Data dodania: 2017-08-25
13. BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZC , Data dodania: 2017-08-25
14. BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANIT , Data dodania: 2017-08-25
15. BRANŻA SANITARNA - PRZYŁĄCZA WODOCIĄ , Data dodania: 2017-08-25
16. BRANŻA SANITARNA - WODOC , Data dodania: 2017-08-25
17. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TE , Data dodania: 2017-08-25
18. ZIE , Data dodania: 2017-08-25
19. wzór umowy , Data dodania: 2017-08-25
20. Dział I - Instrukcja dla wykonawców -SIWZ_ , Data dodania: 2017-08-25
21. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-08-25
22. zapytanie i odpowiedź 1 , Data dodania: 2017-09-04
23. załączniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2017-09-06
24. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-09-11
25. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej , Data dodania: 2017-09-11
26. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-09-19

 

Ogłoszenie z dnia 2017-08-25
 
Rozbudowa budynku stróżówki o wiatę wraz z rozbudową oświetlenia na działkach o nr ewid. 293/49, 2906/153 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. tablica , Data dodania: 2008-06-05
2. Specyfikacja Płock wiata budowlana , Data dodania: 2017-03-30
3. Płock PDF WYKONAWCZY , Data dodania: 2017-03-30
4. Specyfikacja Płock wiata elektryczna , Data dodania: 2017-06-12
5. Płock Park Północny przedmiar br. budowlana. , Data dodania: 2017-06-12
6. PŁOCK Park Północny - przedmiar br. elektryczna , Data dodania: 2017-06-12
7. Odpowiedź na pismo , Data dodania: 2017-06-12
8. opz_plac_skladowy , Data dodania: 2017-07-21
9. wzor_umowy_plac_skladowy , Data dodania: 2017-07-21
10. zalaczniki_edytowalne , Data dodania: 2017-07-24
11. PŁOCK PDF BUDOWLANY -WIATA , Data dodania: 2017-08-16
12. SIWZ_plac_skladowy_Park_Polnocny2 , Data dodania: 2017-08-25
13. OGLOSZENIE , Data dodania: 2017-08-25
14. Zapytanie wraz z odpowiedzią , Data dodania: 2017-08-31
15. informacja_otwarcie , Data dodania: 2017-09-11
16. wybor_plac_skladowy , Data dodania: 2017-09-22

 

Ogłoszenie z dnia 2017-08-09
 
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ulicy Górnej (rondo i fragment ulicy Górnej od Stacji Uzdatniania Wody do ronda) i Filtrowej (od ulicy Wyszogrodzkiej do ronda w ulicy Górnej) w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa ulicy Filtrowej oraz ul. Górnej (rondo)
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. załącznik nr 1 do opz - Zakres robót graficznie - dokończenie etap... , Data dodania: 2017-05-10
2. Załącznik nr 2 do opz -decyzja-I , Data dodania: 2017-05-10
3. Załącznik nr 7 do opz- wniosek materiałowy 1 , Data dodania: 2017-05-10
4. Załącznik 3a do opz - Inwentaryzacja powykonawcza kan deszczowej G... , Data dodania: 2017-05-10
5. Załącznik 3b do opz - Inwentaryzacja powykonawcza kan deszczowej Gó... , Data dodania: 2017-05-10
6. Załącznik 4a do opz - Inwentaryzacja powykonawcza br drogowej Gó... , Data dodania: 2017-05-10
7. Załącznik 4b do opz - Inwentaryzacja powykonawcza br drogowe Górn... , Data dodania: 2017-05-10
8. Załącznik 5a do opz - Inwentaryzacja powykonawcza br elektr Górna... , Data dodania: 2017-05-10
9. Załącznik 5b do opz - Inwentaryzacja powykonawcza br elektr kabla o... , Data dodania: 2017-05-10
10. Załącznik 6 do opz - tablica , Data dodania: 2017-05-10
11. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.1-1 , Data dodania: 2017-05-10
12. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.2 , Data dodania: 2017-05-10
13. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.3 , Data dodania: 2017-05-10
14. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.4 , Data dodania: 2017-05-10
15. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.5 , Data dodania: 2017-05-10
16. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.6 , Data dodania: 2017-05-10
17. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.7 , Data dodania: 2017-05-10
18. Załącznik 1FA_orientacyjny zakres przebudowy , Data dodania: 2017-05-10
19. Załącznik 1Fg_Mapa inwentaryzacji wysokościowej , Data dodania: 2017-05-23
20. Załącznik nr 9 do opz , Data dodania: 2017-05-24
21. Załącznik 2FA_zgłoszenie wykonania robót , Data dodania: 2017-05-30
22. Załacznik 1Fa_inwentaryzacja_skrzyżowanie ul. Filtrowej z ul. Chabro... , Data dodania: 2017-05-30
23. Załacznik 1Fb_inwentaryzacja_skrzyżowanie ul. Filtrowej z ul. Agrest... , Data dodania: 2017-05-30
24. Załacznik 1Fc_inwentaryzacja_skrzyżowanie ul. Filtrowej z ul. Kalino... , Data dodania: 2017-05-30
25. Załacznik 1Fe_wjazd na działkę 493_1 , Data dodania: 2017-05-30
26. Załacznik 1Fd_inwentaryzacja oświetlenia_skrzyżowanie ul. Filtrowej... , Data dodania: 2017-05-30
27. Załacznik 1Ff_inwentaryzacja drzew i krzewów do wycinki , Data dodania: 2017-05-30
28. Załacznik 1Fh_Wykaz_inwentaryzacja drzew i krzewów wskazanych do usu... , Data dodania: 2017-06-14
29. Oświadczenie o prztynależności , Data dodania: 2017-06-29
30. Decyzja 552017OR-P_usunięcie drzew i krzewów-1 , Data dodania: 2017-07-25
31. SIWZ Dział II OPZ , Data dodania: 2017-08-09
32. SIWZ -Dział III umowa , Data dodania: 2017-08-09
33. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2017-08-09
34. ogłoszenie o zam. 566707 , Data dodania: 2017-08-09
35. GÓRNA_ DOKUMENT , Data dodania: 2017-08-09
36. Operat Pomiarowy_Filt , Data dodania: 2017-08-09
37. br sanit , Data dodania: 2017-08-09
38. br dro , Data dodania: 2017-08-09
39. pytania i odpowiedzi 19.08.2017 , Data dodania: 2017-08-18
40. informacja z otwarcia 25.08.17. , Data dodania: 2017-08-25
41. unieważnienie , Data dodania: 2017-08-31

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-31
 
Dostawa autobusów hybrydowych o długości do 18,75 m – klasa MEGA UWAGA! - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. AKTUALNY TERMIN SKŁADANIA OFERT 25.09.2017r. godz. 12:00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie , Data dodania: 2017-07-28
2. ogloszenie_opublikowane , Data dodania: 2017-08-01
3. JEDZ_MEGA_edytowalny_word. , Data dodania: 2017-08-01
4. JEDZ_MEGA , Data dodania: 2017-08-01
5. SIWZ_AUTOBUSY_MEGA , Data dodania: 2017-08-01
6. OPZ_MEGA , Data dodania: 2017-08-01
7. wzor_umowy AUTOBUSY_MEGA , Data dodania: 2017-08-01
8. zalacznik_do_umowy , Data dodania: 2017-08-01
9. zapytania , Data dodania: 2017-08-08
10. zapytania2 , Data dodania: 2017-08-11
11. odpowiedzi1 , Data dodania: 2017-08-11
12. odpowiedzi2_MEGA , Data dodania: 2017-08-17
13. zapytania3 , Data dodania: 2017-08-18
14. formularz_oferty_edytowalny , Data dodania: 2017-08-21
15. odpowiedzi3 , Data dodania: 2017-08-21
16. wzor_umowy_MEGA_tekst_jednolity , Data dodania: 2017-08-21
17. gwarancja_autobusy_MEGA_tekst jednolity , Data dodania: 2017-08-22
18. pismo_zalaczniki_MEGA , Data dodania: 2017-08-22
19. wzor_umowy_MEGA_tekst_jednolity_24.08 pdf , Data dodania: 2017-08-24
20. ogłoszenie autobusy MEGA - 24.08. , Data dodania: 2017-08-24
21. AUTOBUSY MEGA treść zapytania, odp., przesunięcie terminu składani... , Data dodania: 2017-08-24
22. aktualny_formularz_oferty_edytowalny , Data dodania: 2017-08-25
23. ogloszenie_o_sprostowaniu2_MEGA , Data dodania: 2017-08-25
24. informacja_o_zmianie_ogloszenia_25.08 , Data dodania: 2017-08-25
25. ogłoszenie o zmianie MEGA 08.09. , Data dodania: 2017-09-08
26. Zapytania i odpowiedzi MEGA 08.09. , Data dodania: 2017-09-08
27. JEDZ_MEGA_edytowalny_odt , Data dodania: 2017-09-14
28. gwarancja_autobusy_MEGA _załącznik_Nr 1_ tekst jednolity_15.09 , Data dodania: 2017-09-15
29. odpowiedz_15.09 , Data dodania: 2017-09-15
30. informacja_otwarcie , Data dodania: 2017-09-25

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-31
 
Dostawa autobusów hybrydowych o długości do 12,5 m klasy MAXI. UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. AKTUALNY TERMIN SKŁADANIA OFERT 25.09.2017r. godz. 11:30
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Ogloszenie_autobusy_MAXI , Data dodania: 2017-07-28
2. Ogłoszenie autobusy opublikowane , Data dodania: 2017-08-01
3. DZIAŁ I - SIW AUTOBUSY MAXI , Data dodania: 2017-08-01
4. DZIAŁ II SIWZ -OPZ - autobusy MAXI , Data dodania: 2017-08-01
5. Dział III SIWZ- Wzór umowy , Data dodania: 2017-08-01
6. gwarancja autobusy MAXI - załącznik Nr 1 do umowy , Data dodania: 2017-08-01
7. JEDZ_MAXI , Data dodania: 2017-08-01
8. JEDZ_MAXI- wersja edytowalna. , Data dodania: 2017-08-01
9. Zapytania - treść , Data dodania: 2017-08-08
10. Zapytania z dnia 10.08.2017 r. treść , Data dodania: 2017-08-11
11. Odpowiedź na zapytania z 07.08.2017 r. , Data dodania: 2017-08-11
12. odpowiedzi2_MAXI , Data dodania: 2017-08-17
13. zapytania3 , Data dodania: 2017-08-18
14. formularz_oferty_edytowalny_MAXI , Data dodania: 2017-08-21
15. odpowiedzi3 , Data dodania: 2017-08-21
16. wzor_umowy_MAXI_tekst_jednolity , Data dodania: 2017-08-21
17. gwarancja_autobusy_MAXI_tekst jednolity , Data dodania: 2017-08-22
18. pismo_zalacznik_MAXI , Data dodania: 2017-08-22
19. wzor_umowy_MAXI_tekst_jednolity_24.08. pdf , Data dodania: 2017-08-24
20. OGLOSZENIE AUTOBUSY MAXI - 24.08. , Data dodania: 2017-08-24
21. AUTOBUSY MAXI treść zapytania, odp. przesuniecie terminu składania ... , Data dodania: 2017-08-24
22. aktualny formularz_oferty_edytowalny_MAXI , Data dodania: 2017-08-25
23. Ogłoszenie o sprostowaniu 2 , Data dodania: 2017-08-25
24. 25.08.2017r. informacja o zmianie ogloszenia , Data dodania: 2017-08-25
25. MAXI - zapytanie i odpowiedź, zmiana terminu , Data dodania: 2017-09-08
26. Ogłoszenie o zmianie MAXI 08.09. , Data dodania: 2017-09-08
27. zapytanie i odpowiedź 15.09.2017 r. , Data dodania: 2017-09-15
28. gwarancja autobusy MAXI - załącznik Nr 1 do umowy - tekst jednolity ... , Data dodania: 2017-09-15
29. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-09-25

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-28
 
Budowa skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na Winiarach – budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załacznik nr 1 str. 2 , Data dodania: 2017-02-14
2. Załącznik nr 1 str. 1 , Data dodania: 2017-02-14
3. Zgłoszenie budowy skweru na Winiarach , Data dodania: 2017-02-14
4. Przedmiar robót_branża elektryczna , Data dodania: 2017-02-14
5. Przedmiar robót_dojście do ul. Dobrzyńskiej , Data dodania: 2017-02-14
6. Przedmiar_skwer , Data dodania: 2017-02-14
7. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2017-07-28
8. Siwz , Data dodania: 2017-07-28
9. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-07-28
10. PROJEKT BUDOW , Data dodania: 2017-07-28
11. PROJEKT BUDOWLANY_ dojście do ul. Dobrzyńs , Data dodania: 2017-07-28
12. PROJEKT WYKONA , Data dodania: 2017-07-28
13. PROJEKT WYKONAWCZY ANE , Data dodania: 2017-07-28
14. ST , Data dodania: 2017-07-28
15. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2017-07-28
16. wzór umowy , Data dodania: 2017-07-28
17. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-08-16
18. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-08-31

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-25
 
Sporządzenie operatów szacunkowych lub opinii dotyczących wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna)
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-07-25
2. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2017-07-25
3. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-07-25
4. SIWZ , Data dodania: 2017-07-25
5. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-08-04

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-25
 
Budowa ulicy Borowickiej na odcinku od skrzyżowania ulicy Borowickiej z ulicą Botaniczną do skrzyżowania ulic Borowicka-Liściasta- Wierzbowa-Parcele (włącznie) od 0+953 do 1+330 km wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku – etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Decyzja Nr. 2-2009 ozezwoleniu na realizację inwestycji drogowej111.p... , Data dodania: 2009-09-23
2. Zał. nr 9 Rysunek_zamienny_do_Projektu_Wykonawczego , Data dodania: 2014-07-09
3. Decyzja ZRID ul. Wierzbowa, Cisowa i sięgacz Cedrowej , Data dodania: 2016-06-16
4. Decyzja ZRID ul. Borowicka , Data dodania: 2016-07-01
5. Decyzja nr 203-2006 pozw. na bud. kan. deszczowa , Data dodania: 2016-07-01
6. zgłoszenie na przebudowę przyłączy wodociągowych ul .Borowicka.pd... , Data dodania: 2016-07-01
7. schemat oświetlenie Borowicka - Cz. Panek , Data dodania: 2017-05-29
8. Zał. nr 1, 1a, 1b, 1,c do opz wiaty przystankowe , Data dodania: 2017-06-30
9. Zał. nr 7 Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-06-30
10. Zał. A - zakres realiz. zadania ul. Borowicka -II , Data dodania: 2017-07-06
11. Decyzja Nr 2-2010 zamienna w części Liściasta-Podgórze , Data dodania: 2017-07-11
12. Decyzja ZRID 2-2015 Parcele , Data dodania: 2017-07-11
13. Zał. nr 2 studnia kablowa SK-2 , Data dodania: 2017-07-11
14. zał. nr 2a studnia kanal. deszczowej KD23 - Liściasta , Data dodania: 2017-07-11
15. Zał. nr 3 odcinek sieci kanalizacji deszczowej wraz z studniami D3.1... , Data dodania: 2017-07-11
16. Zał. nr 4 odcinek kabla oświetleniowego zasilającego do ul. Cedrowe... , Data dodania: 2017-07-11
17. Zał. nr 5 od latarni nr 48 do projektowanej latarni 1-9 w ul. Liści... , Data dodania: 2017-07-11
18. Zał. nr 8 kanalizacja sanitarna , Data dodania: 2017-07-12
19. Zał. nr 4 Inwentaryzacja drogi cz.II - ul. Borowicka etap I , Data dodania: 2017-07-12
20. Zał. nr 4 Inwentaryzacja drogi Cz. I - ul. Borowicka etap I , Data dodania: 2017-07-12
21. Zał. nr 11 Borowicka_PW_przekroje_droga serwisowa_17-07-2017 , Data dodania: 2017-07-18
22. Zał. nr 10 Borowicka-drogowy PW-2017-7-17-2 etap Etap2 , Data dodania: 2017-07-18
23. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2017-07-25
24. SIWZ , Data dodania: 2017-07-25
25. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-07-25
26. Wzór umowy , Data dodania: 2017-07-25
27. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2017-07-25
28. Borowicka -Przebudowa Oświetlenia , Data dodania: 2017-07-26
29. Branza_Dro , Data dodania: 2017-07-26
30. Branża telekomunikac , Data dodania: 2017-07-26
31. Dokum. Liściasta-Par , Data dodania: 2017-07-26
32. Dokum. Par , Data dodania: 2017-07-26
33. Dokum. Wierzbowa, Ced , Data dodania: 2017-07-26
34. GAZ Borow , Data dodania: 2017-07-26
35. Kanalizacja deszc , Data dodania: 2017-07-26
36. Projekty_Budowlane_ , Data dodania: 2017-07-26
37. Przedm , Data dodania: 2017-07-26
38. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 , Data dodania: 2017-08-03
39. zapytania nr 1 , Data dodania: 2017-08-03
40. odpowiedzi na zapytania nr 1 , Data dodania: 2017-08-03
41. zapytania nr 2 , Data dodania: 2017-08-07
42. odpowiedzi na zapytania nr 2 , Data dodania: 2017-08-09
43. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 , Data dodania: 2017-08-11
44. zapytania nr 3 , Data dodania: 2017-08-11
45. odpowiedzi na zapytania nr 3 , Data dodania: 2017-08-11
46. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-08-16
47. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-08-23
48. Dokumentacja E , Data dodania: 2017-09-06

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-24
 
Rozbudowa budynku stróżówki o wiatę wraz z rozbudową oświetlenia na działkach o nr ewid. 293/49, 2906/153 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. tablica , Data dodania: 2008-06-05
2. opz_plac_skladowy , Data dodania: 2017-07-21
3. wzor_umowy_plac_skladowy , Data dodania: 2017-07-21
4. SIWZ_plac_skladowy , Data dodania: 2017-07-24
5. zalaczniki_edytowalne , Data dodania: 2017-07-24
6. OGLOSZENIE , Data dodania: 2017-07-24
7. Budow , Data dodania: 2017-07-24
8. Przedm , Data dodania: 2017-07-24
9. Spefycik , Data dodania: 2017-07-24
10. Informacja_otwarcie , Data dodania: 2017-08-08
11. uniewaznienie , Data dodania: 2017-08-16

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-14
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji’’. UWAGA!Zmiana terminu składania ofert! Nowy termin składania ofert - 31.07.2017r.godz. 09.30
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. mapa zasadnicza-Centralny Park Rekreacji(1) , Data dodania: 2017-04-11
2. mapa zasadnicza-Centralny Park Rekreacji(2) , Data dodania: 2017-04-11
3. SIWZ - Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-05-08
4. Załącznik Nr 5 - tabela elementów scalonych , Data dodania: 2017-05-12
5. Załącznik Nr 5 - tabela elementów scalonych , Data dodania: 2017-05-12
6. Proponowany podział na etapy , Data dodania: 2017-05-12
7. Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna , Data dodania: 2017-07-05
8. OPZ-uzupełnienie Centralny Park , Data dodania: 2017-07-05
9. SIWZ Dział I - Instrukcja dla Wykonawców , Data dodania: 2017-07-14
10. SIWZ -Dział III Wzór umowy , Data dodania: 2017-07-14
11. Ogłoszenie o zamówieniu pdf. , Data dodania: 2017-07-14
12. ETAP I - UM Plock DANE do koncepcji EDYCJ , Data dodania: 2017-07-14
13. ETAP I - WNIOSKI DO KONCEPCJI EDYCJ , Data dodania: 2017-07-14
14. ETAP II - INWENTARYZACJA EDYCJ , Data dodania: 2017-07-14
15. ETAP III - ANALIZY URBANISTYCZNE EDYCJ , Data dodania: 2017-07-14
16. ETAP IV - KONSULTACJE SPOLECZNE KONCEPCJA WYJSCIOWA EDYCJ , Data dodania: 2017-07-14
17. ETAP V - PROJEKT OPIS ED , Data dodania: 2017-07-14
18. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf , Data dodania: 2017-07-18
19. modyfikacja SIWZ - zmiana terminu składania ofert , Data dodania: 2017-07-18
20. Informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-08-07

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-12
 
Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlano-montażowymi realizowanymi w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną dla części inwestycji obejmującej Budowę promenady wiślanej (nabrzeże) wraz z falochronami.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. EGZ.I TOM V , Data dodania: 2017-02-10
2. EGZ.I TOM VI , Data dodania: 2017-02-10
3. EGZ.I. TOM.I , Data dodania: 2017-02-10
4. EGZ.I TOM II , Data dodania: 2017-02-13
5. EGZ I TOM IV , Data dodania: 2017-02-13
6. EGZ. I TOM III , Data dodania: 2017-02-13
7. Załacznik - Tabela elementow rozliczeniowych , Data dodania: 2017-05-31
8. 2. Opis Przedmiotu Zamówienia nowy , Data dodania: 2017-05-31
9. 7. Załącznik - Istotne postanowienia gwarancji , Data dodania: 2017-05-31
10. SIWZ , Data dodania: 2017-07-14
11. wzór umowy , Data dodania: 2017-07-14
12. załacznik nr 1 do Umowy Karta pobytu , Data dodania: 2017-07-14
13. Załącznik nr 2 - Umowa PNW , Data dodania: 2017-07-14
14. notice , Data dodania: 2017-07-14
15. 2017-OJS134-274614-pl , Data dodania: 2017-07-17
16. JEDZ , Data dodania: 2017-07-17
17. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ , Data dodania: 2017-07-17
18. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-08-22
19. Unieważnienie postępowania , Data dodania: 2017-08-31

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-11
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zagospodarowania południowej części Nowego Rynku w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji organu administracji architektoniczno – budowlanej zezwalających na wykonanie robót budowlanych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zalaczniki_edytowalne , Data dodania: 2017-06-14
2. SIWZ_Nowy_Rynek2 , Data dodania: 2017-07-11
3. OGLOSZENIE , Data dodania: 2017-07-11
4. OPZ-Nowy R , Data dodania: 2017-07-11
5. wzor_umowy_Nowy_Rynek2 , Data dodania: 2017-07-11
6. informacja z otwarcia ofert, grupa kapitałowa , Data dodania: 2017-07-19
7. wybor , Data dodania: 2017-08-16

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-07
 
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ulicy Górnej (rondo i fragment ulicy Górnej od Stacji Uzdatniania Wody do ronda) i Filtrowej (od ulicy Wyszogrodzkiej do ronda w ulicy Górnej) w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa ulicy Filtrowej oraz ul. Górnej (rondo)
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. załącznik nr 1 do opz - Zakres robót graficznie - dokończenie etap... , Data dodania: 2017-05-10
2. Załącznik nr 7 do opz- wniosek materiałowy 1 , Data dodania: 2017-05-10
3. Załącznik nr 2 do opz -decyzja-I , Data dodania: 2017-05-10
4. Załącznik 3a do opz - Inwentaryzacja powykonawcza kan deszczowej G... , Data dodania: 2017-05-10
5. Załącznik 3b do opz - Inwentaryzacja powykonawcza kan deszczowej Gó... , Data dodania: 2017-05-10
6. Załącznik 4a do opz - Inwentaryzacja powykonawcza br drogowej Gó... , Data dodania: 2017-05-10
7. Załącznik 4b do opz - Inwentaryzacja powykonawcza br drogowe Górn... , Data dodania: 2017-05-10
8. Załącznik 5a do opz - Inwentaryzacja powykonawcza br elektr Górna... , Data dodania: 2017-05-10
9. Załącznik 5b do opz - Inwentaryzacja powykonawcza br elektr kabla o... , Data dodania: 2017-05-10
10. Załącznik 6 do opz - tablica , Data dodania: 2017-05-10
11. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.1-1 , Data dodania: 2017-05-10
12. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.2 , Data dodania: 2017-05-10
13. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.3 , Data dodania: 2017-05-10
14. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.4 , Data dodania: 2017-05-10
15. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.5 , Data dodania: 2017-05-10
16. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.6 , Data dodania: 2017-05-10
17. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.7 , Data dodania: 2017-05-10
18. Załącznik 1FA_orientacyjny zakres przebudowy , Data dodania: 2017-05-10
19. Załącznik 1Fg_Mapa inwentaryzacji wysokościowej , Data dodania: 2017-05-23
20. Załącznik nr 9 do opz , Data dodania: 2017-05-24
21. Załącznik 2FA_zgłoszenie wykonania robót , Data dodania: 2017-05-30
22. Załacznik 1Fa_inwentaryzacja_skrzyżowanie ul. Filtrowej z ul. Chabro... , Data dodania: 2017-05-30
23. Załacznik 1Fb_inwentaryzacja_skrzyżowanie ul. Filtrowej z ul. Agrest... , Data dodania: 2017-05-30
24. Załacznik 1Fc_inwentaryzacja_skrzyżowanie ul. Filtrowej z ul. Kalino... , Data dodania: 2017-05-30
25. Załacznik 1Fe_wjazd na działkę 493_1 , Data dodania: 2017-05-30
26. Załacznik 1Fd_inwentaryzacja oświetlenia_skrzyżowanie ul. Filtrowej... , Data dodania: 2017-05-30
27. Załacznik 1Ff_inwentaryzacja drzew i krzewów do wycinki , Data dodania: 2017-05-30
28. Załacznik 1Fh_Wykaz_inwentaryzacja drzew i krzewów wskazanych do usu... , Data dodania: 2017-06-14
29. SIWZ Dział III wzór umowy , Data dodania: 2017-06-14
30. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2017-07-07
31. SIWZ Dział II OPZ - , Data dodania: 2017-07-07
32. ogłoszenie , Data dodania: 2017-07-07
33. GÓRNA_ DOKUMENT , Data dodania: 2017-07-07
34. Operat Pomiarowy_Filt , Data dodania: 2017-07-07
35. br sanit , Data dodania: 2017-07-07
36. br dro , Data dodania: 2017-07-07
37. zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2017-07-18
38. Decyzja 552017OR-P_usunięcie drzew i krzewów-1 , Data dodania: 2017-07-18
39. zmiana treści SIWZ II , Data dodania: 2017-07-21
40. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2017-07-21
41. informacja z otwarcia , Data dodania: 2017-07-28
42. unieważnienie ogł , Data dodania: 2017-08-07

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-07
 
Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - I Etap
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. OPZ - Wniosek materialowy , Data dodania: 2016-04-15
2. Decyzja 270-2016 - MKZ , Data dodania: 2016-12-13
3. STWiOR , Data dodania: 2016-12-20
4. Decyzja 522-2016 - Pozwolenie na budowę , Data dodania: 2016-12-22
5. Projekt Budowlany - uzgodniony , Data dodania: 2016-12-22
6. Pismo MKZ - 9.03.17 , Data dodania: 2017-03-10
7. SIWZ_Dział II_ Opis przedmiotu zamówienia _ppoż. , Data dodania: 2017-07-07
8. SIWZ_Dział III_Wzór umowy_ppoż. , Data dodania: 2017-07-07
9. Zał. do Dz.I _I nstrukcja.. _wersja edyt. , Data dodania: 2017-07-07
10. przedmiar Dostosowanie budynków UM Płocka I ETAP , Data dodania: 2017-07-07
11. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy_ ppoż. , Data dodania: 2017-07-07
12. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-07-07
13. Projekt Budow , Data dodania: 2017-07-07
14. PW-budowl , Data dodania: 2017-07-07
15. PW-elekt , Data dodania: 2017-07-07
16. PW-oddymi , Data dodania: 2017-07-07
17. PW-sanit , Data dodania: 2017-07-07
18. PW-zm , Data dodania: 2017-07-07
19. Zapytania i odpowiedzi , Data dodania: 2017-07-21
20. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-07-25
21. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2017-08-08

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-23
 
Roboty budowlano - montażowe polegające na naprawie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przewidziane do realizacji przy ul. Teligi na Osiedlu Radziwie w Płocku na działkach o nr ewid. gruntów 3004/1, 3004/2 i 3004/5, położonych w obrębie ew. nr 12 – Radziwie w ramach zadania inwestycyjnego pn: Tereny zielone i parki rekreacyjne
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Teligi -boisko PRZEDMIAR.ath , Data dodania: 2017-06-14
2. inwentaryzacja geodezyjna 2017-01-30 , Data dodania: 2017-06-14
3. Plock_Teligi_projekt_skan , Data dodania: 2017-06-14
4. Płock_Teligi - Geotechniczne warunki , Data dodania: 2017-06-14
5. Płock_Teligi_STWiOR_skan , Data dodania: 2017-06-14
6. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-06-19
7. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2017-06-23
8. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA , Data dodania: 2017-06-23
9. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego , Data dodania: 2017-06-23
10. SIWZ_ , Data dodania: 2017-06-23
11. OPZ - realizacja - Naprawa Boiska - Teligi - 05.2017 , Data dodania: 2017-06-23
12. WZÓR UMOWY , Data dodania: 2017-06-23
13. wizja lokalna , Data dodania: 2017-06-23
14. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA_p , Data dodania: 2017-06-23
15. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2017-06-23
16. zapytanie nr 1 , Data dodania: 2017-07-03
17. odpowiedź na zapytanie nr 1 , Data dodania: 2017-07-05
18. zapytanie nr 2 , Data dodania: 2017-07-06
19. odpowiedzi na zapytania nr 2 , Data dodania: 2017-07-06
20. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-07-10
21. wynik , Data dodania: 2017-07-13

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-21
 
Sporządzenie operatów szacunkowych lub opinii dotyczących wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2017-06-21
2. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2017-06-21
3. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-06-21
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-06-21
5. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-06-30
6. unieważnienie , Data dodania: 2017-07-04

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-21
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi realizowanymi w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną , z wyłączeniem branży sanitarnej.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. EGZ.I TOM V , Data dodania: 2017-02-10
2. EGZ.I TOM VI , Data dodania: 2017-02-10
3. EGZ.I. TOM.I , Data dodania: 2017-02-10
4. EGZ.I TOM II , Data dodania: 2017-02-13
5. EGZ I TOM IV , Data dodania: 2017-02-13
6. EGZ. I TOM III , Data dodania: 2017-02-13
7. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2017-06-21
8. Załącznik nr 1 - Umowa PNW , Data dodania: 2017-06-21
9. załącznik nr 2 do opz , Data dodania: 2017-06-21
10. Istotne postanowienia gwarancji należytego wykonania umowy , Data dodania: 2017-06-21
11. Załacznik nr 1 do OPZ - Tabela elementów rozliczeniowych , Data dodania: 2017-06-21
12. Dział II - opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-06-21
13. SIWZ , Data dodania: 2017-06-21
14. ogloszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-06-21
15. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach , Data dodania: 2017-06-21
16. Decyzja 972 , Data dodania: 2017-06-21
17. decyzja 972 Prezydenta Miasta Płocka , Data dodania: 2017-06-21
18. decyzja 868 , Data dodania: 2017-06-21
19. decyzja 157 , Data dodania: 2017-06-21
20. decyzja 55 , Data dodania: 2017-06-21
21. Decyzja 7 - Pozwolenie na budowę , Data dodania: 2017-06-21
22. Rysunki zamienne do prefabryka , Data dodania: 2017-06-21
23. Przedmiary - poglą , Data dodania: 2017-06-21
24. DOKUMENT , Data dodania: 2017-06-21
25. załączniki w werski edytowalnej , Data dodania: 2017-06-27
26. Tabela elementów rozliczeniowych , Data dodania: 2017-06-27
27. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej , Data dodania: 2017-06-29
28. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-06-29
29. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-08-01

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-14
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zagospodarowania południowej części Nowego Rynku w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji organu administracji architektoniczno – budowlanej zezwalających na wykonanie robót budowlanych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ_Nowy_Rynek_dokumentacja , Data dodania: 2017-06-14
2. wzor_umowy_Nowy_Rynek , Data dodania: 2017-06-14
3. zalaczniki_edytowalne , Data dodania: 2017-06-14
4. ogloszenie , Data dodania: 2017-06-14
5. OPZ-Nowy R , Data dodania: 2017-06-14
6. Zapytania i odpowiedzi oraz zmiana terminu , Data dodania: 2017-06-23
7. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA- , Data dodania: 2017-06-23
8. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-06-30
9. uniewaznienie , Data dodania: 2017-07-11

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-14
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji'.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. mapa zasadnicza-Centralny Park Rekreacji(1) , Data dodania: 2017-04-11
2. mapa zasadnicza-Centralny Park Rekreacji(2) , Data dodania: 2017-04-11
3. SIWZ - Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-05-08
4. Załącznik Nr 5 - tabela elementów scalonych , Data dodania: 2017-05-12
5. Załącznik Nr 5 - tabela elementów scalonych , Data dodania: 2017-05-12
6. Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna , Data dodania: 2017-05-12
7. Proponowany podział na etapy , Data dodania: 2017-05-12
8. SIWZ -Dział III Wzór umowy , Data dodania: 2017-05-12
9. SIWZ Dział I - Instrukcja dla Wykonawców , Data dodania: 2017-06-14
10. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-06-14
11. ETAP I - UM Plock DANE do koncepcji EDYCJ , Data dodania: 2017-06-14
12. ETAP I - WNIOSKI DO KONCEPCJI EDYCJ , Data dodania: 2017-06-14
13. ETAP II - INWENTARYZACJA EDYCJ , Data dodania: 2017-06-14
14. ETAP III - ANALIZY URBANISTYCZNE EDYCJ , Data dodania: 2017-06-14
15. ETAP IV - KONSULTACJE SPOLECZNE KONCEPCJA WYJSCIOWA EDYCJ , Data dodania: 2017-06-14
16. ETAP V - PROJEKT OPIS ED , Data dodania: 2017-06-14
17. Zmiana terminu -Centralny Park Rekreacji , Data dodania: 2017-06-21
18. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - CPR , Data dodania: 2017-06-21
19. zapytania, odpowiedzi , Data dodania: 2017-06-23
20. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-06-28
21. uniewaznienie_Dobrzynska_04.07 , Data dodania: 2017-07-04

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-14
 
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ulicy Górnej (rondo i fragment ulicy Górnej od Stacji Uzdatniania Wody do ronda) i Filtrowej (od ulicy Wyszogrodzkiej do ronda w ulicy Górnej) w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa ulicy Filtrowej oraz ul. Górnej (rondo) .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. załącznik nr 1 do opz - Zakres robót graficznie - dokończenie etap... , Data dodania: 2017-05-10
2. Załącznik nr 7 do opz- wniosek materiałowy 1 , Data dodania: 2017-05-10
3. Załącznik nr 2 do opz -decyzja-I , Data dodania: 2017-05-10
4. Załącznik 3a do opz - Inwentaryzacja powykonawcza kan deszczowej G... , Data dodania: 2017-05-10
5. Załącznik 3b do opz - Inwentaryzacja powykonawcza kan deszczowej Gó... , Data dodania: 2017-05-10
6. Załącznik 4a do opz - Inwentaryzacja powykonawcza br drogowej Gó... , Data dodania: 2017-05-10
7. Załącznik 4b do opz - Inwentaryzacja powykonawcza br drogowe Górn... , Data dodania: 2017-05-10
8. Załącznik 5a do opz - Inwentaryzacja powykonawcza br elektr Górna... , Data dodania: 2017-05-10
9. Załącznik 5b do opz - Inwentaryzacja powykonawcza br elektr kabla o... , Data dodania: 2017-05-10
10. Załącznik 6 do opz - tablica , Data dodania: 2017-05-10
11. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.1-1 , Data dodania: 2017-05-10
12. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.2 , Data dodania: 2017-05-10
13. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.3 , Data dodania: 2017-05-10
14. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.4 , Data dodania: 2017-05-10
15. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.5 , Data dodania: 2017-05-10
16. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.6 , Data dodania: 2017-05-10
17. Załącznik nr 8 do opz Umowa z Energa- Operator S.A.7 , Data dodania: 2017-05-10
18. Załącznik 1FA_orientacyjny zakres przebudowy , Data dodania: 2017-05-10
19. Załącznik 1Fg_Mapa inwentaryzacji wysokościowej , Data dodania: 2017-05-23
20. Załącznik nr 9 do opz , Data dodania: 2017-05-24
21. Załącznik 2FA_zgłoszenie wykonania robót , Data dodania: 2017-05-30
22. Załacznik 1Fa_inwentaryzacja_skrzyżowanie ul. Filtrowej z ul. Chabro... , Data dodania: 2017-05-30
23. Załacznik 1Fb_inwentaryzacja_skrzyżowanie ul. Filtrowej z ul. Agrest... , Data dodania: 2017-05-30
24. Załacznik 1Fc_inwentaryzacja_skrzyżowanie ul. Filtrowej z ul. Kalino... , Data dodania: 2017-05-30
25. Załacznik 1Fe_wjazd na działkę 493_1 , Data dodania: 2017-05-30
26. Załacznik 1Fd_inwentaryzacja oświetlenia_skrzyżowanie ul. Filtrowej... , Data dodania: 2017-05-30
27. Załacznik 1Ff_inwentaryzacja drzew i krzewów do wycinki , Data dodania: 2017-05-30
28. Załacznik 1Fh_Wykaz_inwentaryzacja drzew i krzewów wskazanych do usu... , Data dodania: 2017-06-14
29. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2017-06-14
30. SIWZ Dział II OPZ - , Data dodania: 2017-06-14
31. SIWZ Dział III wzór umowy , Data dodania: 2017-06-14
32. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-06-14
33. GÓRNA_ DOKUMENT , Data dodania: 2017-06-14
34. Operat Pomiarowy_Filt , Data dodania: 2017-06-14
35. br sanit , Data dodania: 2017-06-14
36. br dro , Data dodania: 2017-06-14
37. pytania i odpowiedzi , Data dodania: 2017-06-22
38. Formularz ofertowy - poprawiony , Data dodania: 2017-06-22
39. Oświadczenie o prztynależności , Data dodania: 2017-06-29
40. Informacja z otwarcia , Data dodania: 2017-06-30
41. uniewaznienie , Data dodania: 2017-07-07
42. , Data dodania: 2017-07-07

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-12
 
Zmiana sposobu użytkowania budynku po Gimnazjum nr 2 na potrzeby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami parkingowymi, drogą wewnętrzną oraz infrastrukturą towarzyszącą w Płocku przy ul. J. Z. Jakubowskiego 10
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wniosek materialowy , Data dodania: 2016-04-15
2. S-1 PW , Data dodania: 2016-11-14
3. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2017-05-22
4. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-05-22
5. Tablica informacyjna , Data dodania: 2017-05-22
6. Tabela elementów scalonych , Data dodania: 2017-05-22
7. woda - rzut piwnicy , Data dodania: 2017-05-22
8. Warunki przyłaczenia , Data dodania: 2017-05-30
9. Zestawienie stolarki okienno-drzwiowej , Data dodania: 2017-05-30
10. Przekrój B-B , Data dodania: 2017-05-30
11. Przekrój A-A , Data dodania: 2017-05-30
12. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-06-12
13. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy (2)POKiS , Data dodania: 2017-06-12
14. Dokumentacja projek , Data dodania: 2017-06-12
15. Prawidłowa Tabela elementów scalonych , Data dodania: 2017-06-20
16. Zmiana Tabeli elementów scalonych , Data dodania: 2017-06-20
17. Prawidłowa Tabela elementów scalonych , Data dodania: 2017-06-20
18. Zmiana SIWZ - warunki udziału , Data dodania: 2017-06-23
19. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA_ , Data dodania: 2017-06-23
20. Uzupełnienie do pisma z dnia 23.06.2017 r.dot. zmiany warunków , Data dodania: 2017-06-26
21. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2017-06-27
22. Informacja z otwarcia ofert-POKiS , Data dodania: 2017-06-27
23. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2017-06-27
24. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY , Data dodania: 2017-07-14

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-05
 
Remont łazienek w segmencie D w Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-03-21
2. Przedmiar - Przeb łazienek seg. D - SP23 - br. elektryczna , Data dodania: 2017-04-10
3. Rys.1 -Zeg. D rzut piwnic archiwalny instalacje sanitarne - segment D... , Data dodania: 2017-04-27
4. Rys. 4 - Deg. D rzut II piętra archiwalny - istalacje sanitarne - SP2... , Data dodania: 2017-04-27
5. Rys. 3 - Seg. D rzut I piętra archiwalny - instalacje sanitarne SP23.... , Data dodania: 2017-04-27
6. Rys. 2 -Seg. D rzut parteru archiwalny - instalacje sanitarne SP23.p... , Data dodania: 2017-04-27
7. STWiORB - architektura , Data dodania: 2017-05-08
8. STWiORB - instalacje elektryczne , Data dodania: 2017-05-08
9. STWiORB - instalacje sanitarne , Data dodania: 2017-05-08
10. Przedmiar - przeb. łazienek w seg D w SP23 - branża sanit i budowl..... , Data dodania: 2017-06-01
11. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2017-06-05
12. OPZ - SP 23 - remont łazienek seg. D - II przetarg , Data dodania: 2017-06-05
13. wzor_umowy_SP23_- II przetarg , Data dodania: 2017-06-05
14. SIWZ2_lazienki_SP23 , Data dodania: 2017-06-05
15. ogloszenie , Data dodania: 2017-06-05
16. Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy lazienek w segmencie D - br.... , Data dodania: 2017-06-05
17. Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy łazienek w seg. D - br. ele... , Data dodania: 2017-06-05
18. Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy łazienek w seg. D br. sanit... , Data dodania: 2017-06-05
19. Projekt budowlany br. sanit. - se , Data dodania: 2017-06-05
20. Projekt budowlany przebudowy łazienek seg. A, B, C, D - br. elektrycz... , Data dodania: 2017-06-05
21. Projekt budowlany przebudowy łazienek seg. A,B,C,D w SP23- br. archi... , Data dodania: 2017-06-05
22. Informacja z otwarcia ofert - Remont łazienek , Data dodania: 2017-06-20
23. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2017-06-23

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-05
 
Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla Miasta Płocka mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania partnera prywatnego dla przygotowania, zaprojektowania, i wykonania kompleksowej modernizacji energetycznej około 40 obiektów użyteczności publicznej Gminy – Miasto Płock, w formule partnerstwa publiczno- prywatnego lub koncesji na roboty budowlane lub usługi wraz z zamknięciem finansowym i komercyjnym UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: 21.06.2017 r., godz. 11.30
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zał. wersja edyt. , Data dodania: 2017-06-05
2. SIWZ_Dział III _ Wzór umowy , Data dodania: 2017-06-05
3. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-06-05
4. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy _usługi analityczne , Data dodania: 2017-06-05
5. SIWZ_ Dział II_ Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-06-05
6. zapytania_zmiana_terminu_skladania_ofert , Data dodania: 2017-06-09
7. Ogłoszenie_o_zmianie_ogloszenia , Data dodania: 2017-06-09
8. Modyfikacja SIWZ , Data dodania: 2017-06-16
9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) , Data dodania: 2017-06-16
10. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2017-06-21
11. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-06-21
12. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2017-07-24

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-01
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne. Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień dla 135 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zał Nr 2 - formularz cenowy WERSJA EDYTOWALNA , Data dodania: 2017-06-01
2. Załączniki Nr 7 i Nr 8 WERSJA EDYTOWALNA , Data dodania: 2017-06-01
3. Zał Nr 2 - formularz cenowy , Data dodania: 2017-06-01
4. Załącznik nr 10 - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-06-01
5. Załączniki Nr 7 i Nr 8 , Data dodania: 2017-06-01
6. Załączniki Nr 6 i Nr 9- WERSJA EDYTOWALNA , Data dodania: 2017-06-01
7. ogłoszenie kolonie 2017 r. wraz z załacznikami nr 1, 3,4,5 , Data dodania: 2017-06-01
8. Załączniki Nr 6 i Nr 9 , Data dodania: 2017-06-01
9. Załącznik Nr 11 - Wzór Umowy kolonie , Data dodania: 2017-06-01
10. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-06-09
11. wynik , Data dodania: 2017-06-26
12. Informacja o udzieleniu zamówienia , Data dodania: 2017-07-13

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-01
 
Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlano-montażowymi realizowanymi w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną dla części inwestycji obejmującej Budowę promenady wiślanej (nabrzeże) wraz z falochronami.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. EGZ.I TOM V , Data dodania: 2017-02-10
2. EGZ.I TOM VI , Data dodania: 2017-02-10
3. EGZ.I. TOM.I , Data dodania: 2017-02-10
4. EGZ.I TOM II , Data dodania: 2017-02-13
5. EGZ I TOM IV , Data dodania: 2017-02-13
6. EGZ. I TOM III , Data dodania: 2017-02-13
7. 3. Umowa nadzór autorski NABRZEŻE , Data dodania: 2017-05-22
8. 1. SIWZ 29.05 , Data dodania: 2017-05-29
9. 6. Załacznik - Tabela elementow rozliczeniowych , Data dodania: 2017-05-31
10. 5. Załacznik - Karta pobytu nadzoru autorskiego , Data dodania: 2017-05-31
11. 2. Opis Przedmiotu Zamówienia nowy , Data dodania: 2017-05-31
12. 7. Załącznik - Istotne postanowienia gwarancji , Data dodania: 2017-05-31
13. 2017-OJS104-207783-pl , Data dodania: 2017-06-01
14. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ , Data dodania: 2017-06-01
15. JEDZ , Data dodania: 2017-06-01
16. Rysunki zamienne do prefabryka , Data dodania: 2017-06-01
17. Załącznik nr 2 do umowy , Data dodania: 2017-06-13
18. zmiana treści siwz , Data dodania: 2017-06-14
19. unieważnienie , Data dodania: 2017-07-10

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-31
 
Roboty remontowe w Amfiteatrze w Płocku – uzupełnienie powłok antykorozyjnych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Przeglad2016- p. Żółtowski ZalacznikA , Data dodania: 2017-05-18
2. DSCN5142 , Data dodania: 2017-05-18
3. DSCN5143 , Data dodania: 2017-05-18
4. DSCN5145 , Data dodania: 2017-05-18
5. DSCN5148 , Data dodania: 2017-05-18
6. DSCN5156 , Data dodania: 2017-05-18
7. DSCN5157 , Data dodania: 2017-05-18
8. DSCN5159 , Data dodania: 2017-05-18
9. DSCN5167 , Data dodania: 2017-05-18
10. DSCN5168 , Data dodania: 2017-05-18
11. DSCN5169 , Data dodania: 2017-05-18
12. DSCN5176 , Data dodania: 2017-05-18
13. DSCN5182 , Data dodania: 2017-05-18
14. Dział I - SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców_instalacje , Data dodania: 2017-05-31
15. Dział II OPZ , Data dodania: 2017-05-31
16. Dział III umowa , Data dodania: 2017-05-31
17. ogłoszenie , Data dodania: 2017-05-31
18. Oświadczenie g.kap. , Data dodania: 2017-06-19
19. wynik , Data dodania: 2017-06-23

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-29
 
Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich oraz wykonanie trawników na terenie miasta Płocka w 2017 r. w celu uzupełnienia nasadzeń na istniejących terenach zieleni, w parkach i skwerach wraz z ich trzyletnią kompleksową pielęgnacją w latach następnych
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-05-29
2. SIWZ , Data dodania: 2017-05-31
3. STWiOR , Data dodania: 2017-05-31
4. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ(2) , Data dodania: 2017-05-31
5. Załącznik nr 2 do umowy do wypełnienia poźniej , Data dodania: 2017-05-31
6. Załącznik nr 2 do SIWZ formularz cenowy , Data dodania: 2017-05-31
7. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ(2) , Data dodania: 2017-05-31
8. Załącznik nr 2 do umowy do wypełnienia poźniej , Data dodania: 2017-05-31
9. 2017-OJS103-205705-pl , Data dodania: 2017-05-31
10. Załącznik nr 2 do SIWZ formularz cenowy i zał. nr 1 do umowy , Data dodania: 2017-05-31
11. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-05-31
12. Informacja z otwarcia , Data dodania: 2017-07-06
13. Wynik na stronę , Data dodania: 2017-07-28

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-24
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji’
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. mapa zasadnicza-Centralny Park Rekreacji(1) , Data dodania: 2017-04-11
2. mapa zasadnicza-Centralny Park Rekreacji(2) , Data dodania: 2017-04-11
3. SIWZ - Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-05-08
4. Załącznik Nr 5 - tabela elementów scalonych , Data dodania: 2017-05-12
5. Załącznik Nr 5 - tabela elementów scalonych , Data dodania: 2017-05-12
6. Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna , Data dodania: 2017-05-12
7. Proponowany podział na etapy , Data dodania: 2017-05-12
8. SIWZ -Dział III Wzór umowy , Data dodania: 2017-05-12
9. SIWZ Dział I - Instrukcja dla Wykonawców , Data dodania: 2017-05-24
10. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-05-24
11. ETAP I - UM Plock DANE do koncepcji EDYCJ , Data dodania: 2017-05-24
12. ETAP I - WNIOSKI DO KONCEPCJI EDYCJ , Data dodania: 2017-05-24
13. ETAP II - INWENTARYZACJA EDYCJ , Data dodania: 2017-05-24
14. ETAP III - ANALIZY URBANISTYCZNE EDYCJ , Data dodania: 2017-05-24
15. ETAP IV - KONSULTACJE SPOLECZNE KONCEPCJA WYJSCIOWA EDYCJ , Data dodania: 2017-05-24
16. ETAP V - PROJEKT OPIS ED , Data dodania: 2017-05-24
17. modyfikacja SIWZ UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. , Data dodania: 2017-05-29
18. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2017-05-29
19. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-06-09
20. UNIEWAŻNIENIE , Data dodania: 2017-06-14

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-22
 
Zmiana sposobu użytkowania budynku po Gimnazjum nr 2 na potrzeby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami parkingowymi, drogą wewnętrzną oraz infrastrukturą towarzyszącą w Płocku przy ul. J. Z. Jakubowskiego 10
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wniosek materialowy , Data dodania: 2016-04-15
2. S-1 PW , Data dodania: 2016-11-14
3. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2017-05-22
4. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-05-22
5. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy_POKiS , Data dodania: 2017-05-22
6. Tablica informacyjna , Data dodania: 2017-05-22
7. Tabela elementów scalonych , Data dodania: 2017-05-22
8. woda - rzut piwnicy , Data dodania: 2017-05-22
9. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-05-22
10. Dokumentacja projek , Data dodania: 2017-05-22
11. Warunki przyłaczenia , Data dodania: 2017-05-30
12. Zapytania i odpowiedzi - 1 , Data dodania: 2017-05-30
13. Zestawienie stolarki okienno-drzwiowej , Data dodania: 2017-05-30
14. Przekrój B-B , Data dodania: 2017-05-30
15. Przekrój A-A , Data dodania: 2017-05-30
16. Zapytania i odpowiedzi - 2 , Data dodania: 2017-05-30
17. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-06-06
18. Grupa kapitałowa - Oświadczenie , Data dodania: 2017-06-07
19. informacja o unieważnieniu na stronę , Data dodania: 2017-06-09

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-18
 
’’Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei w Płocku’’ realizowane w ramach projektu pn. ’’Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Tablice informacyjne , Data dodania: 2014-10-30
2. Rys1 , Data dodania: 2017-02-02
3. Rys3 , Data dodania: 2017-02-02
4. Rys5 , Data dodania: 2017-02-02
5. opis , Data dodania: 2017-02-02
6. Rys4 , Data dodania: 2017-02-03
7. Załącznik graficzny nr 1-zmniejszenie zakresu rzeczowego , Data dodania: 2017-02-06
8. File0010 , Data dodania: 2017-02-08
9. Rys2 , Data dodania: 2017-02-24
10. strona tytulowa , Data dodania: 2017-03-02
11. Załącznik graficzny-projekt MZD-ul.Tysiąclecia , Data dodania: 2017-03-08
12. Załącznik graficzny nr 2-podział na etapy , Data dodania: 2017-03-08
13. decyzja o warunkach zabudowy toalety miejskiej , Data dodania: 2017-03-15
14. zał. nr 2 do decyzji o warunkach zabudowy toalety miejskiej.pdf , Data dodania: 2017-03-15
15. Załącznik Nr 5 - tabela elem scalonych-Roguckiego , Data dodania: 2017-03-23
16. ZGL_28 , Data dodania: 2017-03-27
17. ZGL_str_29 , Data dodania: 2017-03-27
18. ZGL_str_38 , Data dodania: 2017-03-27
19. ZGL_str_37 , Data dodania: 2017-03-27
20. ZGL_st_30 , Data dodania: 2017-03-27
21. ZGL_st_33 , Data dodania: 2017-03-27
22. ZGL_str_34 , Data dodania: 2017-03-27
23. ZGL_str_35 , Data dodania: 2017-03-27
24. ZGL_st_36 , Data dodania: 2017-03-27
25. ZGL_str_1_27_31 , Data dodania: 2017-03-27
26. ZGL_str_32 , Data dodania: 2017-03-27
27. ZGL_str_39_41 , Data dodania: 2017-03-27
28. ZGL_str_42_55 , Data dodania: 2017-03-27
29. Opis do załączników nr I i II , Data dodania: 2017-03-28
30. Załącznik nr I zakres rzeczowy według pozwolenia na budowę , Data dodania: 2017-03-28
31. Załącznik nr II zakres rzeczowy według zgłoszenia , Data dodania: 2017-03-28
32. ZGLOSZENIE , Data dodania: 2017-03-29
33. _domek_dla_owadow_24x12x52cm , Data dodania: 2017-04-07
34. krmnikk3 , Data dodania: 2017-04-07
35. dec , Data dodania: 2017-04-07
36. herbPlock1 , Data dodania: 2017-04-07
37. glorieta_logo_pion_napis_2008_07_01 , Data dodania: 2017-04-07
38. _ladowarnia_solarna-2 , Data dodania: 2017-04-07
39. naklejki-segregacja-foto-5 , Data dodania: 2017-04-07
40. ROG_STRONA_TYTULOWA_ZIELEN_ANEKS , Data dodania: 2017-04-07
41. NATURALNY_SZARY_beton_piaskowany , Data dodania: 2017-04-07
42. PIECZATKA003 , Data dodania: 2017-04-07
43. wykaz rysunkow _23.02.2017_Al. Roguckiego_2017.03.02 , Data dodania: 2017-04-07
44. ROG_W_2017.03.02_PZT_kst , Data dodania: 2017-04-07
45. Z_04 , Data dodania: 2017-04-07
46. Z_07 , Data dodania: 2017-04-07
47. Z_09 , Data dodania: 2017-04-07
48. Z_08 , Data dodania: 2017-04-07
49. Z_13 , Data dodania: 2017-04-07
50. Z_11 , Data dodania: 2017-04-07
51. Z_14 , Data dodania: 2017-04-07
52. Z_15 , Data dodania: 2017-04-07
53. Z_10 , Data dodania: 2017-04-07
54. Z_17 , Data dodania: 2017-04-07
55. Z_18 , Data dodania: 2017-04-07
56. Z_16 , Data dodania: 2017-04-07
57. Z_20 , Data dodania: 2017-04-07
58. Z_21 , Data dodania: 2017-04-07
59. Załączniki do SIWZ - WERSJA EDYTOWALNA , Data dodania: 2017-04-28
60. wykaz_roslin007 , Data dodania: 2017-04-28
61. DZIAŁ I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców , Data dodania: 2017-05-18
62. SIWZ - DZIAŁ II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-05-18
63. Dział III SIWZ - Wzór umowy , Data dodania: 2017-05-18
64. ogłoszenie o zamówieniu Roguckiego 3 , Data dodania: 2017-05-18
65. BUDOWLANY_ZAMIENNY_2016_0 , Data dodania: 2017-05-18
66. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTO , Data dodania: 2017-05-18
67. DOKUM , Data dodania: 2017-05-18
68. , Data dodania: 2017-05-18
69. Konstru , Data dodania: 2017-05-18
70. Mapa do celów projetkowych_cz , Data dodania: 2017-05-18
71. MAPA_DC_ , Data dodania: 2017-05-18
72. , Data dodania: 2017-05-18
73. Tom1_Architektura_Krajob , Data dodania: 2017-05-18
74. Tom2_wo , Data dodania: 2017-05-18
75. Tom3_El , Data dodania: 2017-05-18
76. uprawnienia autora o , Data dodania: 2017-05-18
77. WERSJA EDYTOW , Data dodania: 2017-05-18
78. wersja_edytow , Data dodania: 2017-05-18
79. ZA¥ñCZ , Data dodania: 2017-05-18
80. Zestawienie wpustów i studzi , Data dodania: 2017-05-18
81. ZGLOSZENIE_WOD_KAN_22_03_ , Data dodania: 2017-05-18
82. modyfikacja SIWZ , Data dodania: 2017-05-19
83. AKTUALNA tabela elem scalonych-Roguckiego - ZAŁĄCZNIK Nr 5 , Data dodania: 2017-05-25
84. AKTUALNY WZÓR UMOWY - DZIAŁ III SIWZ , Data dodania: 2017-05-26
85. AKTUALNE Załączniki do SIWZ - WERSJA EDYTOWALNA , Data dodania: 2017-05-26
86. Modyfikacja SIWZ- UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT , Data dodania: 2017-05-26
87. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2017-05-26
88. AKTUALNY OPZ-DZIAŁ II SIWZ , Data dodania: 2017-05-26
89. odpowiedź na zapytanie , Data dodania: 2017-05-31
90. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-06-09
91. grupa kapitałowa ROGUCKIEGO- oświadczenie , Data dodania: 2017-06-09
92. wynik , Data dodania: 2017-06-22

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-16
 
Remont łazienek w segmencie D oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-03-21
2. Przedmiar - Przeb łazienek seg. D - SP23 - br. elektryczna , Data dodania: 2017-04-10
3. Rys.1 -Zeg. D rzut piwnic archiwalny instalacje sanitarne - segment D... , Data dodania: 2017-04-27
4. Rys. 4 - Deg. D rzut II piętra archiwalny - istalacje sanitarne - SP2... , Data dodania: 2017-04-27
5. Rys. 3 - Seg. D rzut I piętra archiwalny - instalacje sanitarne SP23.... , Data dodania: 2017-04-27
6. Rys. 2 -Seg. D rzut parteru archiwalny - instalacje sanitarne SP23.p... , Data dodania: 2017-04-27
7. Przedmiar - SP nr 23 segment D remont łaz. br. sanitarna i budowlana... , Data dodania: 2017-04-28
8. STWiORB - architektura , Data dodania: 2017-05-08
9. STWiORB - instalacje elektryczne , Data dodania: 2017-05-08
10. STWiORB - instalacje sanitarne , Data dodania: 2017-05-08
11. pzj , Data dodania: 2017-05-12
12. Decyzja_pozwolenie_na_budowe , Data dodania: 2017-05-15
13. OPZ _lazienki , Data dodania: 2017-05-16
14. wzor_umowy_SP23_lazienki , Data dodania: 2017-05-16
15. SIWZ_lazienki_SP23 , Data dodania: 2017-05-16
16. ogloszenie , Data dodania: 2017-05-16
17. Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy lazienek w segmencie D - br.... , Data dodania: 2017-05-16
18. Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy łazienek w seg. D - br. ele... , Data dodania: 2017-05-16
19. Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy łazienek w seg. D br. sanit... , Data dodania: 2017-05-16
20. Projekt budowlany przebudowy łazienek seg. A, B, C, D - br. elektrycz... , Data dodania: 2017-05-16
21. Projekt budowlany przebudowy łazienek seg. A,B,C,D w SP23- br. archi... , Data dodania: 2017-05-16
22. unieważnienie SP Nr 23 , Data dodania: 2017-06-02

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-12
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji'.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. mapa zasadnicza-Centralny Park Rekreacji(1) , Data dodania: 2017-04-11
2. mapa zasadnicza-Centralny Park Rekreacji(2) , Data dodania: 2017-04-11
3. SIWZ - Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-05-08
4. Załącznik Nr 5 - tabela elementów scalonych , Data dodania: 2017-05-12
5. Załącznik Nr 5 - tabela elementów scalonych , Data dodania: 2017-05-12
6. SIWZ Dział I - Instrukcja dla Wykonawców , Data dodania: 2017-05-12
7. Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna , Data dodania: 2017-05-12
8. Proponowany podział na etapy , Data dodania: 2017-05-12
9. SIWZ -Dział III Wzór umowy , Data dodania: 2017-05-12
10. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-05-12
11. ETAP V - PROJEKT OPIS ED , Data dodania: 2017-05-12
12. ETAP IV - KONSULTACJE SPOLECZNE KONCEPCJA WYJSCIOWA EDYCJ , Data dodania: 2017-05-12
13. ETAP III - ANALIZY URBANISTYCZNE EDYCJ , Data dodania: 2017-05-12
14. ETAP II - INWENTARYZACJA EDYCJ , Data dodania: 2017-05-12
15. ETAP I - WNIOSKI DO KONCEPCJI EDYCJ , Data dodania: 2017-05-12
16. ETAP I - UM Plock DANE do koncepcji EDYCJ , Data dodania: 2017-05-12
17. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-05-23

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-11
 
Wykonanie (w 2 egzemplarzach) operatu szacunkowego określającego wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego nieruchomości zabudowanych, położonych w Płocku przy Placu Celebry 1 (obręb 4), na których zlokalizowany jest obiekt – hala widowiskowo-sportowa ORLEN ARENA wraz ze wszystkimi budynkami, budowlami i innymi przynależnymi częściami zlokalizowanymi na tych nieruchomościach.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2017-05-11
2. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-05-11
3. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-05-11
4. SIWZ , Data dodania: 2017-05-11
5. zapytanie, odpowiedz , Data dodania: 2017-05-16
6. edytowane formularze , Data dodania: 2017-05-16
7. zapytanie, odpowiedz 2 , Data dodania: 2017-05-17
8. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-05-19
9. informacja na stronę , Data dodania: 2017-05-30

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-05
 
Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno -szatniowego bloku sportowego w budynku Gimnazjum Nr 4 ul. Miodowa 18 w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. decyzja 589_2015 z 09.12.2015 , Data dodania: 2017-02-28
2. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-05-04
3. Dział II - OPZ , Data dodania: 2017-05-05
4. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2017-05-05
5. PZJ , Data dodania: 2017-05-05
6. ogłoszenie , Data dodania: 2017-05-05
7. Dział I - SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców_instalacje , Data dodania: 2017-05-05
8. zmiana , Data dodania: 2017-05-05
9. G4-PW inst. wod , Data dodania: 2017-05-05
10. G4-PW EL , Data dodania: 2017-05-05
11. G4-PW ARCH+KO , Data dodania: 2017-05-05
12. G4-PRZEDM , Data dodania: 2017-05-05
13. G4-PB BUD + , Data dodania: 2017-05-05
14. G4 PW Wentylacja , Data dodania: 2017-05-08
15. informacja z otwarcia , Data dodania: 2017-05-22
16. Oświadczenie o prztynależności , Data dodania: 2017-05-22
17. wynik , Data dodania: 2017-05-29

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-28
 
'Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei w Płocku' realizowana w ramach projektu pn.'Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku'.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Tablice informacyjne , Data dodania: 2014-10-30
2. Rys1 , Data dodania: 2017-02-02
3. Rys3 , Data dodania: 2017-02-02
4. Rys5 , Data dodania: 2017-02-02
5. opis , Data dodania: 2017-02-02
6. Rys4 , Data dodania: 2017-02-03
7. Załącznik graficzny nr 1-zmniejszenie zakresu rzeczowego , Data dodania: 2017-02-06
8. File0010 , Data dodania: 2017-02-08
9. Rys2 , Data dodania: 2017-02-24
10. strona tytulowa , Data dodania: 2017-03-02
11. Załącznik graficzny-projekt MZD-ul.Tysiąclecia , Data dodania: 2017-03-08
12. Załącznik graficzny nr 2-podział na etapy , Data dodania: 2017-03-08
13. decyzja o warunkach zabudowy toalety miejskiej , Data dodania: 2017-03-15
14. zał. nr 2 do decyzji o warunkach zabudowy toalety miejskiej.pdf , Data dodania: 2017-03-15
15. Załącznik Nr 5 - tabela elem scalonych-Roguckiego , Data dodania: 2017-03-23
16. ZGL_28 , Data dodania: 2017-03-27
17. ZGL_str_29 , Data dodania: 2017-03-27
18. ZGL_str_37 , Data dodania: 2017-03-27
19. ZGL_str_38 , Data dodania: 2017-03-27
20. ZGL_st_30 , Data dodania: 2017-03-27
21. ZGL_st_33 , Data dodania: 2017-03-27
22. ZGL_str_34 , Data dodania: 2017-03-27
23. ZGL_str_35 , Data dodania: 2017-03-27
24. ZGL_st_36 , Data dodania: 2017-03-27
25. ZGL_str_1_27_31 , Data dodania: 2017-03-27
26. ZGL_str_32 , Data dodania: 2017-03-27
27. ZGL_str_39_41 , Data dodania: 2017-03-27
28. ZGL_str_42_55 , Data dodania: 2017-03-27
29. Opis do załączników nr I i II , Data dodania: 2017-03-28
30. Załącznik nr I zakres rzeczowy według pozwolenia na budowę , Data dodania: 2017-03-28
31. Załącznik nr II zakres rzeczowy według zgłoszenia , Data dodania: 2017-03-28
32. ZGLOSZENIE , Data dodania: 2017-03-29
33. _domek_dla_owadow_24x12x52cm , Data dodania: 2017-04-07
34. herbPlock1 , Data dodania: 2017-04-07
35. _ladowarnia_solarna-2 , Data dodania: 2017-04-07
36. krmnikk3 , Data dodania: 2017-04-07
37. glorieta_logo_pion_napis_2008_07_01 , Data dodania: 2017-04-07
38. naklejki-segregacja-foto-5 , Data dodania: 2017-04-07
39. dec , Data dodania: 2017-04-07
40. NATURALNY_SZARY_beton_piaskowany , Data dodania: 2017-04-07
41. PIECZATKA003 , Data dodania: 2017-04-07
42. ROG_STRONA_TYTULOWA_ZIELEN_ANEKS , Data dodania: 2017-04-07
43. Z_04 , Data dodania: 2017-04-07
44. ROG_W_2017.03.02_PZT_kst , Data dodania: 2017-04-07
45. wykaz rysunkow _23.02.2017_Al. Roguckiego_2017.03.02 , Data dodania: 2017-04-07
46. Z_09 , Data dodania: 2017-04-07
47. Z_08 , Data dodania: 2017-04-07
48. Z_07 , Data dodania: 2017-04-07
49. Z_15 , Data dodania: 2017-04-07
50. Z_14 , Data dodania: 2017-04-07
51. Z_10 , Data dodania: 2017-04-07
52. Z_13 , Data dodania: 2017-04-07
53. Z_11 , Data dodania: 2017-04-07
54. Z_21 , Data dodania: 2017-04-07
55. Z_20 , Data dodania: 2017-04-07
56. Z_16 , Data dodania: 2017-04-07
57. Z_17 , Data dodania: 2017-04-07
58. Z_18 , Data dodania: 2017-04-07
59. DZIAŁ I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców , Data dodania: 2017-04-28
60. DZIAŁ II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-04-28
61. Dział III SIWZ - Wzór umowy , Data dodania: 2017-04-28
62. Załączniki do SIWZ - WERSJA EDYTOWALNA , Data dodania: 2017-04-28
63. ogłoszenie o zamówieniu 2 , Data dodania: 2017-04-28
64. ZGLOSZENIE_WOD_KAN_22_03_ , Data dodania: 2017-04-28
65. Zestawienie wpustów i studzi , Data dodania: 2017-04-28
66. ZA¥ñCZ , Data dodania: 2017-04-28
67. wersja_edytow , Data dodania: 2017-04-28
68. uprawnienia autora o , Data dodania: 2017-04-28
69. WERSJA EDYTOW , Data dodania: 2017-04-28
70. Tom3_El , Data dodania: 2017-04-28
71. Tom2_wo , Data dodania: 2017-04-28
72. Tom1_Architektura_Krajob , Data dodania: 2017-04-28
73. , Data dodania: 2017-04-28
74. MAPA_DC_ , Data dodania: 2017-04-28
75. Mapa do celów projetkowych_cz , Data dodania: 2017-04-28
76. Konstru , Data dodania: 2017-04-28
77. , Data dodania: 2017-04-28
78. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTO , Data dodania: 2017-04-28
79. DOKUM , Data dodania: 2017-04-28
80. BUDOWLANY_ZAMIENNY_2016_0 , Data dodania: 2017-04-28
81. Dział III SIWZ - Wzór umowy - aktualny , Data dodania: 2017-05-02
82. modyfikacja SIWZ - nowy wzór umowy , Data dodania: 2017-05-02
83. zapytania i odpowiedzi , Data dodania: 2017-05-09
84. informacja z otwarcia ROGUCKIEGO 2 , Data dodania: 2017-05-16
85. informacja z otwarcia o , Data dodania: 2017-05-16
86. informacja o uniewaznieniu ROGUCKIEGO 2 , Data dodania: 2017-05-17

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-27
 
Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną . Uwaga: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 14.06.2017 r. godz. 11:30.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-04-27
2. Dokumentacja_Nabrzez , Data dodania: 2017-04-27
3. SIWZ_ Dział I_ Instrukcja dla Wykon , Data dodania: 2017-04-27
4. Załączniki do Działu II- OPZ -wersja , Data dodania: 2017-04-27
5. Załączniki do Dz. I_Instrukcja dla wykonawcy_ wersja , Data dodania: 2017-04-27
6. SIWZ_ Dział II_Opis Przedmiotu zamówienia z , Data dodania: 2017-04-27
7. SIWZ_Dział III_ Wzór Umowy z załączni , Data dodania: 2017-04-27
8. Zapytania i odpowiedzi _ 1 , Data dodania: 2017-05-11
9. Sprostowanie , Data dodania: 2017-05-11
10. Ekspertyza geotechniczna , Data dodania: 2017-05-16
11. Zapytania i odpowiedzi _ 2 , Data dodania: 2017-05-16
12. Przedmiary - wersja , Data dodania: 2017-05-16
13. Zapytania i odpowiedzi-3 , Data dodania: 2017-05-23
14. Zapytania i odpowiedzi-4 , Data dodania: 2017-05-29
15. Zapytania i odpowiedzi-5 , Data dodania: 2017-05-30
16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2017-06-02
17. Zapytania i odpowiedzi-6 , Data dodania: 2017-06-02
18. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności , Data dodania: 2017-06-14
19. Informacja z otwarcia , Data dodania: 2017-06-14
20. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2017-08-02

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-27
 
Najem zaprojektowanego, wybudowanego, zainstalowanego i uruchomionego, systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka, składającego się z 30 punktów kamerowych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 do umowy , Data dodania: 2017-04-25
2. Załącznik nr 2 do umowy , Data dodania: 2017-04-25
3. Załącznik nr 3 do umowy , Data dodania: 2017-04-25
4. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2017-04-25
5. ogloszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-04-27
6. Dział II opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami , Data dodania: 2017-04-27
7. SIWZ , Data dodania: 2017-04-27
8. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ(2) , Data dodania: 2017-04-27
9. formularz-JEDZ(2) , Data dodania: 2017-04-27
10. 2017-OJS082-158124-pl , Data dodania: 2017-05-04
11. edytowane formularze , Data dodania: 2017-05-16
12. Pytania i odpowiedzi , Data dodania: 2017-05-25
13. Informacja z otwarcia , Data dodania: 2017-06-06
14. wynik , Data dodania: 2017-06-22

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-26
 
Wykonanie operatów szacunkowych dotyczące ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-04-26
2. SIWZ , Data dodania: 2017-04-26
3. Wzór umowy , Data dodania: 2017-04-26
4. unieważnienie , Data dodania: 2017-05-11

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-24
 
Przebudowa urządzeń wodnych melioracji oraz rozbudowa cmentarza komunalnego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. załacznik nr 11 do opz_Inwentaryzacja powyk. RCK(część etapu II).p... , Data dodania: 2017-02-28
2. Załącznik nr 12 - inwentaryzacja powykonawcza drenaż , Data dodania: 2017-02-28
3. Załącznik nr 13 - inwentaryzacja powykonawcza (2) , Data dodania: 2017-02-28
4. Załącznik nr 8 do opz - inwentaryzacja powykonawcza wodoc. , Data dodania: 2017-02-28
5. Załącznik nr 9 do opz - inwentaryzacja powykonawcza KD , Data dodania: 2017-02-28
6. Załącznik nr 15 - Zezwolenie na wycinkę - wycinka wykonana , Data dodania: 2017-02-28
7. załącznik nr 10 do opz_inwentaryzacja powykonawcza_parking , Data dodania: 2017-02-28
8. załącznik nr 6 do opz_decyzja o zmianie 356_2015 , Data dodania: 2017-02-28
9. Załącznik nr 5 do OPZ- Pozwolenie na budowe nr 403_2014 , Data dodania: 2017-02-28
10. załącznik nr 7 do opz_zgłoszenie budowy , Data dodania: 2017-02-28
11. Zał. nr 16 do opz_ Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-02-28
12. załącznik nr 4 do opz_mapa z zakresem część II+OPCJA , Data dodania: 2017-04-21
13. załącznik nr 2 do opz_mapa z zakresem_część II , Data dodania: 2017-04-21
14. Opis przedmiotu zamówienia - Dział II , Data dodania: 2017-04-24
15. Wzór umowy -DZIAŁ III , Data dodania: 2017-04-24
16. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy Cmentarz , Data dodania: 2017-04-24
17. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-04-24
18. Załącznik nr 14 do opz_ niweleta te , Data dodania: 2017-04-24
19. załacznik nr 3 do opz-dokum. projekt , Data dodania: 2017-04-24
20. załacznik nr 1 do opz-dokum. projekt_urządz. oczy , Data dodania: 2017-04-24
21. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-05-09
22. wynik na stronę , Data dodania: 2017-06-01

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-21
 
Przebudowa pomieszczeń biurowych na pomieszczenia biurowo - archiwalne w budynku Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1 wraz z dostawą i montażem regałów archiwalnych przejezdnych w pomieszczeniach archiwum
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. STWiORB , Data dodania: 2016-12-08
2. projekt wentylacji mechanicznej , Data dodania: 2016-12-08
3. projekt wykonawczy b budowlana , Data dodania: 2017-03-15
4. projekt budowlany , Data dodania: 2017-03-15
5. decyzja pozwolenia na budowę , Data dodania: 2017-03-15
6. Zakres zabezpieczenia ścian piwnicznych , Data dodania: 2017-03-15
7. przedmiar robót dla części 1 , Data dodania: 2017-03-17
8. Zał.nr 5 - Formularz cenowy- edyt. , Data dodania: 2017-04-20
9. Zał. nr 5 - Formularz cenowy , Data dodania: 2017-04-21
10. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy _Przebudowa pom. biurowo-ar... , Data dodania: 2017-04-21
11. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-04-21
12. SIWZ_ Dział II_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , Data dodania: 2017-04-21
13. SIWZ_ Dział III_ Wzór umowy_Cz. 1 Przebudowa pom. biurowo-arch..pd... , Data dodania: 2017-04-21
14. SIWZ_ Dział III_Wzór umowy_ Cz.2 Dostawa regałów , Data dodania: 2017-04-21
15. Załaczniki - wersja edyt. , Data dodania: 2017-04-21
16. Termin wizji lokalnej , Data dodania: 2017-04-26
17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2017-04-28
18. zaptania i odpowiedz; zmiana terminu składania ofert , Data dodania: 2017-04-28
19. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2017-05-11
20. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-05-11
21. Prawidłowa informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-05-11
22. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2017-05-24

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-20
 
Budowa skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na Winiarach – budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załacznik nr 1 str. 2 , Data dodania: 2017-02-14
2. Załącznik nr 1 str. 1 , Data dodania: 2017-02-14
3. Zgłoszenie budowy skweru na Winiarach , Data dodania: 2017-02-14
4. Przedmiar robót_branża elektryczna , Data dodania: 2017-02-14
5. Przedmiar robót_dojście do ul. Dobrzyńskiej , Data dodania: 2017-02-14
6. Przedmiar_skwer , Data dodania: 2017-02-14
7. Ogłoszenie , Data dodania: 2017-04-20
8. OPZ 20.04.2017 , Data dodania: 2017-04-20
9. SIWZ , Data dodania: 2017-04-20
10. PROJEKT BUDOW , Data dodania: 2017-04-20
11. PROJEKT BUDOWLANY_ dojście do ul. Dobrzyńs , Data dodania: 2017-04-20
12. WZÓR UMOWY , Data dodania: 2017-04-20
13. PROJEKT WYKONA , Data dodania: 2017-04-20
14. PROJEKT WYKONAWCZY ANE , Data dodania: 2017-04-20
15. ST , Data dodania: 2017-04-20
16. informacja z otwarcia , Data dodania: 2017-05-08
17. wynik , Data dodania: 2017-06-01

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-20
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock - sektor IV
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. 3. wzór umowy , Data dodania: 2017-04-03
2. Załącznik nr 1 A. Dane z Wymiar Odpady , Data dodania: 2017-04-19
3. Załącznik nr 1 E. Odbiór SIV wielorodzinna , Data dodania: 2017-04-19
4. 2017-OJS077-149075-pl , Data dodania: 2017-04-20
5. 1.SIWZ odpady IV , Data dodania: 2017-04-20
6. 2. OPZ SEKTOR IV , Data dodania: 2017-04-20
7. 4. Formularz cenowy Sektor IV , Data dodania: 2017-04-20
8. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 4. , Data dodania: 2017-04-20
9. JEDZ 4 , Data dodania: 2017-04-20
10. edytowany formularz oferty odpady IV. , Data dodania: 2017-05-15
11. informacja z otwarcia ofert 4 , Data dodania: 2017-06-01
12. wynik , Data dodania: 2017-06-12

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-20
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock - sektor III
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. 3. wzór umowy , Data dodania: 2017-04-03
2. Załącznik nr 1 D. Odbiór SIII wielorodzinna , Data dodania: 2017-04-19
3. Załącznik nr 1 A. Dane z Wymiar Odpady , Data dodania: 2017-04-19
4. 2017-OJS077-149074-pl , Data dodania: 2017-04-20
5. 1. SIWZ odpady III , Data dodania: 2017-04-20
6. 2. OPZ SEKTOR III , Data dodania: 2017-04-20
7. 4. Formularz cenowy Sektor III , Data dodania: 2017-04-20
8. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 3. , Data dodania: 2017-04-20
9. JEDZ 3 , Data dodania: 2017-04-20
10. edytowany formularz oferty odpady III. , Data dodania: 2017-05-15
11. informacja z otwarcia ofert sektor 3. , Data dodania: 2017-06-01
12. wynik , Data dodania: 2017-06-12

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-20
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock - sektor II
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wzór umowy , Data dodania: 2017-04-03
2. ogloszenie , Data dodania: 2017-04-20
3. Załącznik nr 1 A. Dane z Wymiar Odpady bez kol. F-1 , Data dodania: 2017-04-20
4. Załącznik nr 1 C. Odbiór SII wielorodzinna , Data dodania: 2017-04-20
5. SIWZ , Data dodania: 2017-04-20
6. Formularz cenowy Sektor II , Data dodania: 2017-04-20
7. OPZ SEKTOR II , Data dodania: 2017-04-20
8. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 2. , Data dodania: 2017-04-20
9. JEDZ 2 , Data dodania: 2017-04-20
10. edytowany formularz oferty odpady II. , Data dodania: 2017-05-15
11. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-06-01
12. wynik , Data dodania: 2017-06-12

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-20
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock - sektor I
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wzór umowy , Data dodania: 2017-04-03
2. ogloszenie , Data dodania: 2017-04-20
3. Załącznik nr 1 B. Odbiór SI wielorodzinna , Data dodania: 2017-04-20
4. Załącznik nr 1 A. Dane z Wymiar Odpady bez kol. F , Data dodania: 2017-04-20
5. SIWZ , Data dodania: 2017-04-20
6. OPZ Sektor I , Data dodania: 2017-04-20
7. Formularz cenowy Sektor I , Data dodania: 2017-04-20
8. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 1. , Data dodania: 2017-04-20
9. JEDZ 1 , Data dodania: 2017-04-20
10. edytowany formularz oferty odpady I. , Data dodania: 2017-05-15
11. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-06-01
12. wynik , Data dodania: 2017-06-12

 

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-05
 
Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno -szatniowego bloku sportowego w budynku Gimnazjum Nr 4 ul. Miodowa 18 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. decyzja 589_2015 z 09.12.2015 , Data dodania: 2017-02-28
2. Przedmiar elek , Data dodania: 2017-03-17
3. Przedmiar bud , Data dodania: 2017-03-22
4. G4- przedmiar wentylacja , Data dodania: 2017-03-24
5. Dział I - SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców_instalacje , Data dodania: 2017-04-05
6. Dział II - OPZ , Data dodania: 2017-04-05
7. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2017-04-05
8. ogłoszenie , Data dodania: 2017-04-05
9. G4-PW WENTYL , Data dodania: 2017-04-05
10. G4-PW inst. wod , Data dodania: 2017-04-05
11. G4-PW EL , Data dodania: 2017-04-05
12. G4-PW ARCH+KO , Data dodania: 2017-04-05
13. G4-PB BUD + , Data dodania: 2017-04-05
14. Przedm , Data dodania: 2017-04-05
15. informacja z otwarcia , Data dodania: 2017-04-20
16. uniewaznienie , Data dodania: 2017-04-25

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-04
 
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych, w ramach realizacji projektu pn. Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej , Data dodania: 2017-03-31
2. SIWZ , Data dodania: 2017-04-04
3. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-04-04
4. Wzór umowy - Dział III , Data dodania: 2017-04-04
5. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-04-04
6. zapytanie, odpowiedź 1 , Data dodania: 2017-04-07
7. załaczniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2017-04-11
8. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-04-13
9. informacja o wyniku , Data dodania: 2017-04-28

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-04
 
Roboty budowlano – montażowe polegające na budowie placu zabaw o nawierzchni syntetycznej przewidziane do realizacji przy ul. Teligi na Osiedlu Radziwie w Płocku, na działce o nr ewid. gruntów 3004/1, położonej w obrębie nr 12 – Radziwie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tereny zielone i parki rekreacyjne .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. huśtawka bocianie gniazdo , Data dodania: 2017-04-04
2. Plock_Teligi_projekt_skan , Data dodania: 2017-04-04
3. Płock_Teligi_STWiOR_skan , Data dodania: 2017-04-04
4. Plan Sytuacyjny - zmiana względem projektu pierwotnego , Data dodania: 2017-04-04
5. Płock_Teligi - Geotechniczne warunki , Data dodania: 2017-04-04
6. Zakres do wykonania - zmiana względem projektu pierwotnego , Data dodania: 2017-04-04
7. Wytyczne dotyczące regulaminu placu zabaw , Data dodania: 2017-04-04
8. Tablice informacyjne , Data dodania: 2017-04-04
9. Wniosek_o_zatwierdzenie_materiałow , Data dodania: 2017-04-04
10. SIWZ_plac_zabaw_Teligi , Data dodania: 2017-04-04
11. OPZ , Data dodania: 2017-04-04
12. wzor_umowy_Teligi , Data dodania: 2017-04-04
13. Ogłoszenie , Data dodania: 2017-04-04
14. Teligi - pl.zabaw PRZEDMIAR.ath-1 , Data dodania: 2017-04-04
15. zalaczniki_edytowalne , Data dodania: 2017-04-04
16. inwentaryzacja geodezyjna 2017-01-30 , Data dodania: 2017-04-04
17. informacja_otwarcie , Data dodania: 2017-04-19
18. wybor_Teligi , Data dodania: 2017-05-09
19. sprostowanie_Teligi , Data dodania: 2017-05-09

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-03
 
Budowa skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na Winiarach – budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załacznik nr 1 str. 2 , Data dodania: 2017-02-14
2. Załącznik nr 1 str. 1 , Data dodania: 2017-02-14
3. Zgłoszenie budowy skweru na Winiarach , Data dodania: 2017-02-14
4. Przedmiar robót_branża elektryczna , Data dodania: 2017-02-14
5. Przedmiar robót_dojście do ul. Dobrzyńskiej , Data dodania: 2017-02-14
6. Przedmiar_skwer , Data dodania: 2017-02-14
7. OPZ , Data dodania: 2017-04-03
8. WZÓR UMOWY , Data dodania: 2017-04-03
9. SIWZ , Data dodania: 2017-04-03
10. ogłoszenie , Data dodania: 2017-04-03
11. ogłoszenie_p , Data dodania: 2017-04-03
12. PROJEKT BUDOW , Data dodania: 2017-04-03
13. PROJEKT BUDOWLANY_ dojście do ul. Dobrzyńs , Data dodania: 2017-04-03
14. PROJEKT WYKONA , Data dodania: 2017-04-03
15. PROJEKT WYKONAWCZY ANE , Data dodania: 2017-04-03
16. ST , Data dodania: 2017-04-03
17. unieważnienie , Data dodania: 2017-04-19

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-03
 
Budowa Centrum Sportowo-rekreacyjnego w Płocku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie , Data dodania: 2017-04-03
2. Opis potrzeb i wymagań Płock , Data dodania: 2017-04-03
3. ogłoszenie opublikowane , Data dodania: 2017-04-05
4. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ , Data dodania: 2017-04-05
5. formularza-JEDZ , Data dodania: 2017-04-05
6. wzór wniosku. , Data dodania: 2017-04-05
7. wzór wniosku , Data dodania: 2017-04-05
8. zapytanie i odpowiedź 1 , Data dodania: 2017-04-24
9. zapytania 2, ogłoszenie zmian , Data dodania: 2017-04-28
10. zapytania, odpowiedzi 3 , Data dodania: 2017-05-25
11. informacja o złożonych wnioskach , Data dodania: 2017-05-29
12. Informacja o PPP , Data dodania: 2017-06-01
13. Opis potrzeb i wymagań Płock_aktualny , Data dodania: 2017-09-15
14. SIWZ , Data dodania: 2017-09-15

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-31
 
Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział III - wzor_umowy_ , Data dodania: 2017-03-31
2. Dział II - opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-03-31
3. Dział IIa - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-03-31
4. SIWZ , Data dodania: 2017-03-31
5. załacznik nr 2 do umowy , Data dodania: 2017-03-31
6. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-03-31
7. , Data dodania: 2017-04-03
8. zapytania i odpowiedzi 1 , Data dodania: 2017-04-05
9. zapytania i odpowiedzi 2 , Data dodania: 2017-04-05
10. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-04-10
11. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej , Data dodania: 2017-04-11
12. Informacja o wyborze , Data dodania: 2017-04-19
13. , Data dodania: 2017-04-19

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-28
 
Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Płocka wraz z kompleksowym systemem do jej zarządzania i udostępniania na stronach internetowych Urzędu Miasta Płocka oraz do aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z opracowaniem Prognozy oddziaływania na środowisko. UWAGA!: termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.04.2017 r. do godz. 12:00.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis_przedmiotu_zamowienia , Data dodania: 2017-03-27
2. wzor_umowy , Data dodania: 2017-03-28
3. Dział I - SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców_mapa_akustyczna , Data dodania: 2017-03-28
4. Ogłoszenie , Data dodania: 2017-03-28
5. zalaczniki_edytowalne , Data dodania: 2017-03-31
6. zapytania_zmiana_terminu_skladania_ofert , Data dodania: 2017-04-03
7. Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia , Data dodania: 2017-04-03
8. odpowiedzi , Data dodania: 2017-04-04
9. zapytanie2_odpowiedzi , Data dodania: 2017-04-06
10. informacja_otwarcie , Data dodania: 2017-04-10
11. wybor_mapa , Data dodania: 2017-04-27

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-28
 
’’Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei w Płocku’’ realizowane w ramach projektu pn. ’’Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku’’. UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. Aktualny termin składania ofert - 19.04.2017 r. godz. 12:00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Tablice informacyjne , Data dodania: 2014-10-30
2. Rys1 , Data dodania: 2017-02-02
3. Rys3 , Data dodania: 2017-02-02
4. Rys5 , Data dodania: 2017-02-02
5. opis , Data dodania: 2017-02-02
6. opis , Data dodania: 2017-02-02
7. Rys4 , Data dodania: 2017-02-03
8. Załącznik graficzny nr 1-zmniejszenie zakresu rzeczowego , Data dodania: 2017-02-06
9. File0010 , Data dodania: 2017-02-08
10. Rys2 , Data dodania: 2017-02-24
11. strona tytulowa , Data dodania: 2017-03-02
12. strona tytulowa , Data dodania: 2017-03-02
13. Załącznik graficzny-projekt MZD-ul.Tysiąclecia , Data dodania: 2017-03-08
14. Załącznik graficzny nr 2-podział na etapy , Data dodania: 2017-03-08
15. decyzja o warunkach zabudowy toalety miejskiej , Data dodania: 2017-03-15
16. zał. nr 2 do decyzji o warunkach zabudowy toalety miejskiej.pdf , Data dodania: 2017-03-15
17. Załącznik Nr 5 - tabela elem scalonych-Roguckiego , Data dodania: 2017-03-23
18. Dział III SIWZ - Wzór umowy , Data dodania: 2017-03-24
19. DZIAŁ II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-03-24
20. ZGL_28 , Data dodania: 2017-03-27
21. ZGL_str_29 , Data dodania: 2017-03-27
22. ZGL_str_38 , Data dodania: 2017-03-27
23. ZGL_str_37 , Data dodania: 2017-03-27
24. ZGL_st_30 , Data dodania: 2017-03-27
25. ZGL_st_33 , Data dodania: 2017-03-27
26. ZGL_str_34 , Data dodania: 2017-03-27
27. ZGL_str_35 , Data dodania: 2017-03-27
28. ZGL_st_36 , Data dodania: 2017-03-27
29. ZGL_str_1_27_31 , Data dodania: 2017-03-27
30. ZGL_str_32 , Data dodania: 2017-03-27
31. ZGL_str_39_41 , Data dodania: 2017-03-27
32. ZGL_str_42_55 , Data dodania: 2017-03-27
33. DZIAŁ I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców REGUCKIEGO , Data dodania: 2017-03-28
34. Opis do załączników nr I i II , Data dodania: 2017-03-28
35. Załącznik nr I zakres rzeczowy według pozwolenia na budowę , Data dodania: 2017-03-28
36. Załącznik nr II zakres rzeczowy według zgłoszenia , Data dodania: 2017-03-28
37. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-03-28
38. Zestawienie wpustów i studzi , Data dodania: 2017-03-28
39. ZGLOSZENIE_WOD_KAN_22_03_ , Data dodania: 2017-03-28
40. ZA¥ñCZ , Data dodania: 2017-03-28
41. wersja_edytow , Data dodania: 2017-03-28
42. uprawnienia autora o , Data dodania: 2017-03-28
43. Tom3_El , Data dodania: 2017-03-28
44. Tom2_wo , Data dodania: 2017-03-28
45. Tom1_Architektura_Krajob , Data dodania: 2017-03-28
46. , Data dodania: 2017-03-28
47. MAPA_DC_ , Data dodania: 2017-03-28
48. Mapa do celów projetkowych_cz , Data dodania: 2017-03-28
49. Konstru , Data dodania: 2017-03-28
50. , Data dodania: 2017-03-28
51. DOKUM , Data dodania: 2017-03-28
52. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTO , Data dodania: 2017-03-28
53. BUDOWLANY_ZAMIENNY_2016_0 , Data dodania: 2017-03-28
54. WERSJA EDYTOW , Data dodania: 2017-03-28
55. ZGLOSZENIE , Data dodania: 2017-03-29
56. modyfikacja siwz , Data dodania: 2017-04-04
57. zapytania z odpowiedziami UWAGA! Zmiana terminu składania ofert , Data dodania: 2017-04-07
58. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2017-04-07
59. _domek_dla_owadow_24x12x52cm , Data dodania: 2017-04-07
60. herbPlock1 , Data dodania: 2017-04-07
61. naklejki-segregacja-foto-5 , Data dodania: 2017-04-07
62. krmnikk3 , Data dodania: 2017-04-07
63. glorieta_logo_pion_napis_2008_07_01 , Data dodania: 2017-04-07
64. _ladowarnia_solarna-2 , Data dodania: 2017-04-07
65. dec , Data dodania: 2017-04-07
66. NATURALNY_SZARY_beton_piaskowany , Data dodania: 2017-04-07
67. ROG_STRONA_TYTULOWA_ZIELEN_ANEKS , Data dodania: 2017-04-07
68. PIECZATKA003 , Data dodania: 2017-04-07
69. Z_04 , Data dodania: 2017-04-07
70. ROG_W_2017.03.02_PZT_kst , Data dodania: 2017-04-07
71. wykaz rysunkow _23.02.2017_Al. Roguckiego_2017.03.02 , Data dodania: 2017-04-07
72. Z_07 , Data dodania: 2017-04-07
73. Z_09 , Data dodania: 2017-04-07
74. Z_08 , Data dodania: 2017-04-07
75. Z_15 , Data dodania: 2017-04-07
76. Z_13 , Data dodania: 2017-04-07
77. Z_11 , Data dodania: 2017-04-07
78. Z_14 , Data dodania: 2017-04-07
79. Z_10 , Data dodania: 2017-04-07
80. Z_17 , Data dodania: 2017-04-07
81. Z_21 , Data dodania: 2017-04-07
82. Z_20 , Data dodania: 2017-04-07
83. Z_16 , Data dodania: 2017-04-07
84. Z_18 , Data dodania: 2017-04-07
85. Modyfikacja SIWZ - uzupełnienie dokumentacji wykonawczej , Data dodania: 2017-04-07
86. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-04-19
87. Informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-04-28

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-23
 
Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami realizowanymi w ramach inwestycji drogowej pn. Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do węzła Długa dla Zakresu I inwestycji drogowej Uwaga!: zmiana terminu składania ofert na 13.04.2017 r., godz. 11.30, nowy formularz oferty
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II - Opis przedmiotu zamówienia_ nadzór autorski , Data dodania: 2017-03-23
2. Zał. nr 1 do umowy - Karta pobytu nadzoru autorskiego - Etap III (16.... , Data dodania: 2017-03-23
3. SIWZ_Dział III _ Wzór Umowy_ nadzór autorski , Data dodania: 2017-03-23
4. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-03-23
5. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy _nadzór autorski , Data dodania: 2017-03-23
6. dokumentacja projek , Data dodania: 2017-03-23
7. SIWZ_Dział III_Wzór Umowy_nadzór autorski (27.03.2017r) , Data dodania: 2017-03-28
8. Zmiana SIWZ , Data dodania: 2017-03-28
9. Ogłoszenie_o_zmianie_ogloszenia , Data dodania: 2017-04-06
10. zmiana_siwz2_termin_skladania_ofert , Data dodania: 2017-04-06
11. informacja z otwarcia , Data dodania: 2017-04-13
12. Informacja o wyborze oferty- , Data dodania: 2017-05-19

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-22
 
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych, w ramach realizacji projektu pn. Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. siwz , Data dodania: 2017-03-22
2. Opis przedmiotu zamówienia - Dział II , Data dodania: 2017-03-22
3. Wzór umowy - Dział III , Data dodania: 2017-03-22
4. Ogłoszenie , Data dodania: 2017-03-22
5. załączniki edytowalne , Data dodania: 2017-03-27
6. protokół , Data dodania: 2017-03-27
7. zapytania, odpowiedzi zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2017-03-27
8. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-03-31
9. unieważnienie części 2, 4, 5 , Data dodania: 2017-04-03
10. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-04-19
11. , Data dodania: 2017-04-19

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-17
 
Remont instalacji wentylacji mechanicznej bloku żywieniowego w Przedszkolu nr 37 w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. przedmiar robót , Data dodania: 2016-11-08
2. Program_Zapewnienia_Jakosci , Data dodania: 2017-03-16
3. Wniosek_o_zatwierdzenie_materialow , Data dodania: 2017-03-16
4. Dział I - SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców_wentylacja_Przedszkole37.... , Data dodania: 2017-03-17
5. opz_wentylacja_Przeszkole37 , Data dodania: 2017-03-17
6. wzor_umowy_wentylacja_Przedszkole37 , Data dodania: 2017-03-17
7. Ogłoszenie , Data dodania: 2017-03-17
8. Projekt- elekt , Data dodania: 2017-03-17
9. Projekt- wentyl , Data dodania: 2017-03-17
10. Specyfik , Data dodania: 2017-03-17
11. do wykonawców-zapytania i odpowiedzi , Data dodania: 2017-03-24
12. informacja_otwarcie , Data dodania: 2017-04-03
13. wybor_przedszkole_37 , Data dodania: 2017-04-19

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-14
 
Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na działce o nr ewid. 259 zlokalizowanej pomiędzy ulicami Lachmana i Piaska w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załacznik nr 7 do opz , Data dodania: 2014-10-30
2. Załącznik nr 1 do opz-I , Data dodania: 2017-02-02
3. Załącznik nr 2 do opz-I , Data dodania: 2017-02-02
4. Załącznik nr 3 do opz-I , Data dodania: 2017-02-02
5. Załącznik nr 5 do opz-I , Data dodania: 2017-02-02
6. Załącznik nr 6 do opz.-I , Data dodania: 2017-02-02
7. Załącznik nr 3a do opz. , Data dodania: 2017-02-10
8. Załącznik nr 3b do opz , Data dodania: 2017-02-10
9. załącznik nr 4 do opz-I , Data dodania: 2017-02-10
10. Załącznik nr 8 do opz-II , Data dodania: 2017-02-23
11. Załącznik nr 9 do opz. Przykładowy sposób wykonania ogrodzenia wok... , Data dodania: 2017-03-09
12. SIWZ_Dział II _Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-03-14
13. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-03-14
14. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy _Parking , Data dodania: 2017-03-14
15. SIWZ_Dział III_ Wzór umowy_ Parking , Data dodania: 2017-03-14
16. Dokument , Data dodania: 2017-03-14
17. Załącznik 3a1 , Data dodania: 2017-03-24
18. Załącznik 3c , Data dodania: 2017-03-24
19. Załącznik 3a3 , Data dodania: 2017-03-24
20. Załącznik 3a2 , Data dodania: 2017-03-24
21. Załącznik 3b , Data dodania: 2017-03-24
22. Zapytania i odpowiedzi , Data dodania: 2017-03-24
23. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-03-29
24. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2017-04-26

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-13
 
Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 5-6 lat w ramach zadania pn.: Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 przy ul Piasta Kołodzieja 4 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Płock_PROJEKT-BW07 , Data dodania: 2016-12-19
2. Płock_PROJEKT-BW04 , Data dodania: 2016-12-19
3. Płock_PROJEKT-BW03 , Data dodania: 2016-12-19
4. Płock_PROJEKT-BW01_PZT , Data dodania: 2016-12-19
5. Str tyt Proj Bud , Data dodania: 2016-12-20
6. Płock_PROJEKT-BW02 , Data dodania: 2017-01-27
7. Płock_PROJEKT-BW05 , Data dodania: 2017-01-27
8. Płock_PROJEKT-BW06 , Data dodania: 2017-01-27
9. Płock_PROJEKT-BW08 , Data dodania: 2017-01-28
10. Opis proj bud 1 , Data dodania: 2017-01-29
11. Opis STWiOR OgBud , Data dodania: 2017-01-30
12. Str tyt STWiOR OgBud , Data dodania: 2017-01-30
13. przedmiar robót , Data dodania: 2017-03-02
14. Dział II -Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2017-03-13
15. Dział III wzór umowy - 2 , Data dodania: 2017-03-13
16. Plan Zapewnienia Jakosci , Data dodania: 2017-03-13
17. Wnisek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-03-13
18. Ogłoszenie , Data dodania: 2017-03-13
19. Dział I - SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców_instalacje , Data dodania: 2017-03-13
20. Lokalizacja nasadzeń drzew - zał. nr 10 , Data dodania: 2017-03-14
21. zmiana ogłoszenia , Data dodania: 2017-03-15
22. Pytania i odpowiedzi , Data dodania: 2017-03-23
23. Pytania z dnia 23.03.2017 , Data dodania: 2017-03-23
24. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-03-28
25. wynik , Data dodania: 2017-04-10

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-13
 
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Płocka i Jednostek Organizacyjnych. UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 15.05.2017 r. godz. 12:00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-03-13
2. Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-03-13
3. ogloszenie opublikowane , Data dodania: 2017-03-14
4. postanowienia umowy , Data dodania: 2017-03-14
5. SIWZ , Data dodania: 2017-03-14
6. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-03-14
7. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ(2) , Data dodania: 2017-03-14
8. JEDZ(2) , Data dodania: 2017-03-14
9. 2017-OJS075-145753-pl , Data dodania: 2017-04-18
10. Ogłoszenie o zmianie terminu , Data dodania: 2017-04-18
11. Zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2017-04-18
12. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ0001 , Data dodania: 2017-04-21
13. ZMIENIONY FORMULARZ OFERTY , Data dodania: 2017-04-24
14. Zmiana FORMULARZA OFERTY treści SIWZ , Data dodania: 2017-04-24
15. zmiana treści SIWZ (2) , Data dodania: 2017-04-26
16. zmiana SIWZ, ogłoszenie zmian , Data dodania: 2017-04-28
17. 2017-OJS084-164072-pl , Data dodania: 2017-05-04
18. Pytania i odpowiedź cd. , Data dodania: 2017-05-05
19. ZAŁĄCZNIK NR 3 Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Płock p... , Data dodania: 2017-05-05
20. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-05-16
21. oświadczenie , Data dodania: 2017-05-16
22. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-06-14

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-02
 
Wykonanie badań laboratoryjnych przy robotach drogowych i mostowych realizowanych w ramach zadania pn. Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do węzła Długa .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2017-03-02
2. Dział III - wzór umowy , Data dodania: 2017-03-02
3. Zestawienie Badań Laboratoryjnych , Data dodania: 2017-03-02
4. Wykaz akredytacji , Data dodania: 2017-03-02
5. Ogłoszenie , Data dodania: 2017-03-02
6. Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-03-02
7. Wykaz akredytacji - Załacznik nr 4 do SIWZ , Data dodania: 2017-03-02
8. zapytanie, odpowiedz , Data dodania: 2017-03-13
9. zapytanie, odpowiedz 2 , Data dodania: 2017-03-15
10. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-03-16
11. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-04-11
12. , Data dodania: 2017-04-11

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-28
 
Budowa skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na Winiarach – budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załacznik nr 1 str. 2 , Data dodania: 2017-02-14
2. Załącznik nr 1 str. 1 , Data dodania: 2017-02-14
3. Zgłoszenie budowy skweru na Winiarach , Data dodania: 2017-02-14
4. Przedmiar robót_branża elektryczna , Data dodania: 2017-02-14
5. Przedmiar robót_dojście do ul. Dobrzyńskiej , Data dodania: 2017-02-14
6. Przedmiar_skwer , Data dodania: 2017-02-14
7. Ogłoszenie , Data dodania: 2017-02-28
8. WZÓR UMOWY , Data dodania: 2017-02-28
9. SIWZ_ , Data dodania: 2017-02-28
10. OPZ , Data dodania: 2017-02-28
11. PROJEKT BUDOW , Data dodania: 2017-02-28
12. PROJEKT BUDOWLANY_ dojście do ul. Dobrzyńs , Data dodania: 2017-02-28
13. PROJEKT WYKONA , Data dodania: 2017-02-28
14. PROJEKT WYKONAWCZY ANE , Data dodania: 2017-02-28
15. ST , Data dodania: 2017-02-28
16. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-03-17
17. unieważnienie , Data dodania: 2017-03-30

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-24
 
Obsadzenie kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka kwiatami jednorocznymi oraz ich kompleksowa pielęgnacja w 2017r.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wykaz obiektów - zał. 2 , Data dodania: 2017-02-13
2. Wykaz ilosciowy roslin - zał. 3 , Data dodania: 2017-02-13
3. Wycena roslin - zał. 5 , Data dodania: 2017-02-13
4. STWiOR zał. 4 , Data dodania: 2017-02-24
5. SIWZ , Data dodania: 2017-02-24
6. Dział II opis przedm. zamów. , Data dodania: 2017-02-24
7. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2017-02-24
8. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-02-24
9. Formularz cenowy zał. 1 , Data dodania: 2017-02-24
10. zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2017-02-27
11. załączniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2017-02-28
12. informacja z otwarcia , Data dodania: 2017-03-06
13. informacja na stronę , Data dodania: 2017-03-20

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-20
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock sektor IV
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. notice 4 , Data dodania: 2017-02-20
2. 2017-OJS036-065270-pl , Data dodania: 2017-02-21
3. JEDZ 4 , Data dodania: 2017-02-21
4. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 4. , Data dodania: 2017-02-21
5. wzór umowy sektor 4 , Data dodania: 2017-02-21
6. SIWZ sektor 4 , Data dodania: 2017-02-21
7. opis przedmiotu zamówienia - sektor 4 , Data dodania: 2017-02-21
8. opublikowana zmiana treśći ogłoszenia , Data dodania: 2017-02-23
9. sektor IV Odwołanie SUEZ PGK od Ogłsozenia i SIWZ sektor IV , Data dodania: 2017-03-03
10. odwołanie 4 , Data dodania: 2017-03-03
11. zmiana siwz sektor 4 , Data dodania: 2017-03-14
12. uzupełnienie zmiany siwz sektor 4 , Data dodania: 2017-03-14
13. zapytania i odpowiedzi Sektor IV , Data dodania: 2017-03-24
14. zmiana siwz sektor 4 - 24.03.2017 , Data dodania: 2017-03-24
15. ogłoszenie zmian sektor 4 , Data dodania: 2017-03-27
16. zmiana terminu IV , Data dodania: 2017-03-27
17. ogłoszenie zmian , Data dodania: 2017-03-28
18. ujednolicony OPZ sektor 4 , Data dodania: 2017-03-28
19. zapytania z dnia 28.03.2017 roku0001 , Data dodania: 2017-04-03
20. zapytania z dnia 30.03.2017 roku , Data dodania: 2017-04-03
21. odpowiedzi na zapytania z dnia 28.03.2017 roku i 30.03.2017 rok , Data dodania: 2017-04-03
22. ujednolicony wzór umowy na dzień 03.04.2017 , Data dodania: 2017-04-03
23. Załącznik nr 1 E. Odbiór SIV wielorodzinna , Data dodania: 2017-04-03
24. Formularz cenowy Sektor IV , Data dodania: 2017-04-04
25. formularz oferty sektor 4 , Data dodania: 2017-04-04
26. Załącznik nr 1 A. - nowy , Data dodania: 2017-04-06
27. zmiana siwz sektor 1-4 , Data dodania: 2017-04-06
28. informacja z otwarcia ofert sektor 4 , Data dodania: 2017-04-13
29. unieważnienie sektor 4 , Data dodania: 2017-04-18

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-20
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock sektor III
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. notice 3 , Data dodania: 2017-02-20
2. 2017-OJS036-065266-pl , Data dodania: 2017-02-21
3. JEDZ 3 , Data dodania: 2017-02-21
4. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 3. , Data dodania: 2017-02-21
5. SIWZ sektor 3 , Data dodania: 2017-02-21
6. wzór umowy sektor 3 , Data dodania: 2017-02-21
7. opis przedmiotu zamówienia sektor 3 , Data dodania: 2017-02-21
8. sektor III Odwołanie SUEZ PGK od Ogłsozenia i SIWZ sektor III , Data dodania: 2017-03-03
9. odwołanie 3 , Data dodania: 2017-03-03
10. zmiana siwz sektor 3 , Data dodania: 2017-03-14
11. uzupełnienie zmiany siwz sektor 3 , Data dodania: 2017-03-14
12. zapytania i odpowiedzi Sektor III , Data dodania: 2017-03-24
13. zmiana siwz sektor 3 - 24.03.2017 , Data dodania: 2017-03-24
14. ogłoszenie zmian sektor 3 , Data dodania: 2017-03-27
15. zmiana terminu III , Data dodania: 2017-03-27
16. ogłoszenie zmian , Data dodania: 2017-03-28
17. ujednolicony OPZ sektor 3 , Data dodania: 2017-03-28
18. zapytania z dnia 28.03.2017 roku0001 , Data dodania: 2017-04-03
19. zapytania z dnia 30.03.2017 roku , Data dodania: 2017-04-03
20. odpowiedzi na zapytania z dnia 28.03.2017 roku i 30.03.2017 rok , Data dodania: 2017-04-03
21. ujednolicony wzór umowy na dzień 03.04.2017 , Data dodania: 2017-04-03
22. Załącznik nr 1 D. Odbiór SIII wielorodzinna , Data dodania: 2017-04-03
23. Formularz cenowy Sektor III. , Data dodania: 2017-04-04
24. formularz oferty sektor 3. , Data dodania: 2017-04-04
25. Załącznik nr 1 A. - nowy , Data dodania: 2017-04-06
26. zmiana siwz sektor 1-4 , Data dodania: 2017-04-06
27. informacja z otwarcia ofert sektor 3 , Data dodania: 2017-04-13
28. unieważnienie sektor 3 , Data dodania: 2017-04-18

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-20
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock sektor II
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. notice 2 , Data dodania: 2017-02-20
2. 2017-OJS036-065264-pl , Data dodania: 2017-02-21
3. JEDZ 2 , Data dodania: 2017-02-21
4. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 2. , Data dodania: 2017-02-21
5. wzór umowy sektor 2 , Data dodania: 2017-02-21
6. siwz sektor 2 , Data dodania: 2017-02-21
7. opis przedmiotu zamówienia sektor 2 , Data dodania: 2017-02-21
8. sektor II Odwołanie SUEZ PGK od Ogłsozenia i SIWZ sektor II , Data dodania: 2017-03-03
9. odwołanie 2 , Data dodania: 2017-03-03
10. zmiana siwz sektor 2 , Data dodania: 2017-03-14
11. uzupełnienie zmiany siwz sektor 2 , Data dodania: 2017-03-14
12. zapytania i odpowiedzi Sektor II , Data dodania: 2017-03-24
13. zmiana siwz sektor 2 - 24.03.2017 , Data dodania: 2017-03-24
14. ogłoszenie zmian sektor 2 , Data dodania: 2017-03-27
15. zmiana terminu II , Data dodania: 2017-03-27
16. ogloszenie zmian opublikowane II , Data dodania: 2017-03-28
17. ujednolicony OPZ 2 , Data dodania: 2017-03-28
18. zapytania z dnia 28.03.2017 roku0001 , Data dodania: 2017-04-03
19. zapytania z 30.03.2017 roku , Data dodania: 2017-04-03
20. odpowiedzi na zapytania z dnia 28.03.2017 roku i 30.03.2017 rok , Data dodania: 2017-04-03
21. ujednolicony wzór umowy na dzień 03.04.2017 , Data dodania: 2017-04-03
22. Załącznik nr 1 C. Odbiór SII wielorodzinna , Data dodania: 2017-04-03
23. Formularz cenowy Sektor II. , Data dodania: 2017-04-04
24. Formularz oferty Sektor II , Data dodania: 2017-04-04
25. Załącznik nr 1 A. - nowy , Data dodania: 2017-04-06
26. zmiana siwz sektor 1-4 , Data dodania: 2017-04-06
27. informacja z otwarcia ofert sektor 2 , Data dodania: 2017-04-13
28. unieważnienie sektor 2 , Data dodania: 2017-04-18

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-20
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock sektor I
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. notice 1 , Data dodania: 2017-02-20
2. 2017-OJS036-065263-pl , Data dodania: 2017-02-21
3. JEDZ 1 , Data dodania: 2017-02-21
4. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 1. , Data dodania: 2017-02-21
5. wzór umowy sektor 1 , Data dodania: 2017-02-21
6. siwz - sektor 1 , Data dodania: 2017-02-21
7. opis przedmiotu zamowienia sektor 1 , Data dodania: 2017-02-21
8. sektor I Odwołanie SUEZ PGK od Ogłoszenia i SIWZ sektor I , Data dodania: 2017-03-03
9. odwołanie 1 , Data dodania: 2017-03-03
10. zmiana siwz sektor 1 , Data dodania: 2017-03-14
11. uzupełnienie zmiany siwz sektor 1 , Data dodania: 2017-03-14
12. zapytania i odpowiedzi Sektor I , Data dodania: 2017-03-24
13. zmiana siwz sektor 1 - 24.03.2017 , Data dodania: 2017-03-24
14. ogłoszenie zmian sektor 1 , Data dodania: 2017-03-27
15. zmiana terminu I , Data dodania: 2017-03-27
16. ogloszenie zmian I , Data dodania: 2017-03-28
17. ujednolicony OPZ 1 , Data dodania: 2017-03-28
18. zapytania z dnia 30.03.2017 roku , Data dodania: 2017-04-03
19. zapytania z dnia 28.03.2017 roku0001 , Data dodania: 2017-04-03
20. odpowiedzi na zapytania z dnia 28.03.2017 roku i 30.03.2017 rok , Data dodania: 2017-04-03
21. ujednolicony wzór umowy na dzień 03.04.2017 , Data dodania: 2017-04-03
22. Załącznik nr 1 B. Odbiór SI wielorodzinna , Data dodania: 2017-04-03
23. Formularz cenowy Sektor I. , Data dodania: 2017-04-04
24. Formularz Oferty Sektor I , Data dodania: 2017-04-04
25. Załącznik nr 1 A. - nowy , Data dodania: 2017-04-06
26. zmiana siwz sektor 1-4 , Data dodania: 2017-04-06
27. informacja z otwarcia ofert sektor 1 , Data dodania: 2017-04-13
28. unieważnienie sektor 1 , Data dodania: 2017-04-18

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-16
 
Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Jasnej w Płocku – III etap – parter – segment A (bez sali gimnastycznej i zaplecza) i segment B. Uwaga: wizja lokalna: 24.02.2017 godz. 12.00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Secyfikacja Wykonania i Odbioru EIP-164 - SP 18 , Data dodania: 2013-08-26
2. EIP-164 projekt , Data dodania: 2014-12-10
3. Przedmiar robót SP 18 - III - etap - parter , Data dodania: 2017-01-11
4. Parametry Serwera SP 18 , Data dodania: 2017-01-17
5. Dział I - SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców_instalacje , Data dodania: 2017-02-16
6. wzor_umowy_instalacje , Data dodania: 2017-02-16
7. Program Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2017-02-16
8. Wniosek_o zatwierdzenie_materialow , Data dodania: 2017-02-16
9. opis_przedmiotu , Data dodania: 2017-02-16
10. Ogłoszenie , Data dodania: 2017-02-16
11. zapytanie_wizja_lokalna , Data dodania: 2017-02-22
12. Projekt Techniczny -SP 18- aktualizacja opraw AW-1 , Data dodania: 2017-02-27
13. zapytania2_odpowiedzi , Data dodania: 2017-02-27
14. informacja z otwarcia , Data dodania: 2017-03-03
15. wybor , Data dodania: 2017-03-28

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-07
 
Usługa sprzątania pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zał. nr - 3-10 - sprzątanie , Data dodania: 2017-01-18
2. Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-02-06
3. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2017-02-06
4. zał. nr - 11, 12 do umowy , Data dodania: 2017-02-06
5. załącznik Nr 1 do umowy , Data dodania: 2017-02-06
6. Załącznik Nr 2 - protokół odbioru usługi , Data dodania: 2017-02-06
7. Ogłoszenie , Data dodania: 2017-02-07
8. Dział I- Instrukacja dla Wykonawców-1 , Data dodania: 2017-02-07
9. Ogłoszenie_o_zmianie_ogloszenia , Data dodania: 2017-02-07
10. zapytanie i odpowiedzi ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT , Data dodania: 2017-02-10
11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OF... , Data dodania: 2017-02-10
12. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-02-17
13. oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej , Data dodania: 2017-02-17
14. wynik - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2017-03-03

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-03
 
,,Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15' w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Decyzja_zgłoszenie robót budowlanych , Data dodania: 2016-06-13
2. Projekt Budowlany , Data dodania: 2016-06-15
3. STWiORB , Data dodania: 2016-06-17
4. Przedmiar , Data dodania: 2016-06-20
5. Płock Nie wniesienie sprzeciwu , Data dodania: 2016-08-25
6. Płock SP15 STWOIRB , Data dodania: 2016-08-30
7. altana drewniana , Data dodania: 2016-09-07
8. przedmiar boisko SP15 , Data dodania: 2017-01-05
9. Płock SP15 PBW RYS1 zamienny , Data dodania: 2017-02-02
10. Płock SP15 PBW RYS2 zamienny , Data dodania: 2017-02-02
11. 20170127_UM_Płock_odnosnie gruntu , Data dodania: 2017-02-03
12. Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-02-03
13. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2017-02-03
14. Dział I - SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców , Data dodania: 2017-02-03
15. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-02-03
16. Projekt wykona , Data dodania: 2017-02-03
17. PBW Ogólnobudow , Data dodania: 2017-02-03
18. Geol , Data dodania: 2017-02-03
19. Zapytanie wraz z odpowiedzią , Data dodania: 2017-02-16
20. informacja z otwarcia , Data dodania: 2017-02-20
21. oswiadczenie_gk_edytowalna , Data dodania: 2017-02-21
22. wynik , Data dodania: 2017-03-07

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-01-30
 
Zagospodarowanie Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień w Płocku w ramach projektu pn. ’’Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku’’. UWAGA: Zmiana terminu składania ofert: 24.02.2017 r., godz. 12.00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział I - SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców , Data dodania: 2017-01-30
2. Dział II - opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-01-30
3. Dział III SIWZ - Wzór umowy , Data dodania: 2017-01-30
4. Specyfikacje techni , Data dodania: 2017-01-30
5. Przedmiary ro , Data dodania: 2017-01-30
6. PROJEKT Plac Dąbrowsk , Data dodania: 2017-01-30
7. Plac Dąbrowskiego - uzupełni , Data dodania: 2017-01-30
8. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-01-30
9. Architektura- Przedmiar robót - Plac Dąbrowskiego zmieniony , Data dodania: 2017-02-01
10. 1. Architektura - opis projektu , Data dodania: 2017-02-01
11. 2a. Rysunek A-1a wymiarowanie , Data dodania: 2017-02-01
12. 2. Rysunek A-1 zagospodarowanie , Data dodania: 2017-02-01
13. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2017-02-01
14. dodatkowe informacje , Data dodania: 2017-02-01
15. 10.02 - odpowiedzi na zapytania. , Data dodania: 2017-02-10
16. Załączniki - wersja edytowalna, zmieniony Formularz oferty , Data dodania: 2017-02-10
17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf UWAGA ZMIANA TERMINU OTWARCIA... , Data dodania: 2017-02-10
18. zapytanie i odpowiedź 13.02.2017 r. , Data dodania: 2017-02-13
19. Doprecyzowanie odpowiedzi z 13.02.2017r. na zapytanie z 10.02.2017. UW... , Data dodania: 2017-02-15
20. 15.02. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2017-02-15
21. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-02-24
22. wynik , Data dodania: 2017-03-08

 

Ogłoszenie z dnia 2017-01-20
 
Wykonanie robót budowlanych obejmujących: rowerowy plac zabaw – pumptrack, betonowy tor płaski do jazdy na rolkach, plac do wypoczynku oraz zieleni w ramach zadania inwestycyjnego pn: Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach – budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Tablice informacyjne , Data dodania: 2014-10-30
2. Wniosek materialowy , Data dodania: 2016-04-15
3. Projekt budowlany i wykonawczy - Centrum Sportów Ekstremalnych , Data dodania: 2016-06-10
4. 1. CSE - uwagi do dokumentacji. , Data dodania: 2016-07-07
5. Specyfikacja roboty ogólnobudowlane , Data dodania: 2016-07-19
6. SST_pump_Płock , Data dodania: 2016-07-19
7. opinia_geotechniczna , Data dodania: 2016-07-19
8. Plock_Przedmiar , Data dodania: 2016-07-19
9. Przedmiar , Data dodania: 2016-07-19
10. 2. Uwagi do dokumentacji CSE. , Data dodania: 2016-07-26
11. 2a. Odpowiedzi na uwagi do dokumentacji. , Data dodania: 2016-08-04
12. 1a. Odpowiedź na uwagi do dokumentacji. , Data dodania: 2016-08-04
13. Zgłoszenie - Budowa Centrum Sportów Ekstremalnych. , Data dodania: 2016-08-18
14. Dział II SIWZ _ Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-01-13
15. Dział III SIWZ - WZÓR UMOWY , Data dodania: 2017-01-20
16. Dział I - Instrukcja dla wykonawców -SIWZ_ , Data dodania: 2017-01-20
17. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-01-20
18. Załączniki - formularze w wersji edyt. , Data dodania: 2017-01-20
19. pumtrak - zapytania i odpowiedzi , Data dodania: 2017-02-02
20. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-02-07
21. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2017-02-27

 

Ogłoszenie z dnia 2017-01-20
 
Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla Miasta Płocka mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania, zaprojektowania i wykonania inwestycji pn. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II SIWZ _ Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2017-01-03
2. Załaczniki - wersja edyt. , Data dodania: 2017-01-19
3. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy _usługi analityczne , Data dodania: 2017-01-20
4. Dział III SIWZ _ Wzór umowy , Data dodania: 2017-01-20
5. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-01-20
6. Odp. na zapytanie i zmiana SIWZ , Data dodania: 2017-01-30
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2017-01-30
8. zmiana terminu , Data dodania: 2017-02-02
9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_ 2 , Data dodania: 2017-02-02
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3 , Data dodania: 2017-02-06
11. Odp. na zapytanie i zmiana SIWZ _2 , Data dodania: 2017-02-06
12. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-02-15
13. Informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2017-03-01

 

Ogłoszenie z dnia 2017-01-16
 
Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do węzła Długa
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. notice , Data dodania: 2017-01-16
2. Dział II - opis przedmiotu zamówi , Data dodania: 2017-01-18
3. Dzial III - wzór u , Data dodania: 2017-01-18
4. 2017-OJS012-017195-pl , Data dodania: 2017-01-18
5. Dział II - dokumentacja projek , Data dodania: 2017-01-18
6. Dział I - , Data dodania: 2017-01-18
7. zapytania nr 1 , Data dodania: 2017-01-18
8. dokumentacja projektowa , Data dodania: 2017-01-20
9. zmiana treści siwz 1 , Data dodania: 2017-02-06
10. zmiana treści siwz 2 , Data dodania: 2017-02-07
11. zmiana treści siwz 3 , Data dodania: 2017-02-10
12. odpowiedzi na zapytania nr 4 , Data dodania: 2017-02-14
13. odpowiedzi na zapytania nr 5 , Data dodania: 2017-02-14
14. odpowiedzi na zapytania nr 2 , Data dodania: 2017-02-14
15. odpowiedzi na zapytania nr 3 , Data dodania: 2017-02-15
16. zapytania nr 6 , Data dodania: 2017-02-15
17. zapytania nr 7 , Data dodania: 2017-02-15
18. odpowiedzi na zapytania nr 8 , Data dodania: 2017-02-15
19. ogłoszenie zmian , Data dodania: 2017-02-17
20. zmiana treści siwz 4 , Data dodania: 2017-02-17
21. zmiana treści siwz 5 , Data dodania: 2017-02-17
22. odpowiedzi na zapytania 6,7,i 9 , Data dodania: 2017-02-24
23. edytowany - formularz oferty , Data dodania: 2017-02-28
24. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-03-02
25. wynik , Data dodania: 2017-04-20

 

Ogłoszenie z dnia 2017-01-09
 
Najem zaprojektowanego, wybudowanego, zainstalowanego i uruchomionego, systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka, składającego się z 20 punktów kamerowych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie o zamowieniu opublikowane , Data dodania: 2017-01-09
2. ogloszenie przed publikacja , Data dodania: 2017-01-09
3. SIWZ , Data dodania: 2017-01-09
4. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ(2) , Data dodania: 2017-01-09
5. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ(2) , Data dodania: 2017-01-09
6. ogloszenie o zmianie , Data dodania: 2017-01-09
7. Dzial II opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2017-01-09
8. Dzial III wzor umowy , Data dodania: 2017-01-09
9. kopia odwołania , Data dodania: 2017-01-20
10. pismo o przystąpienie do postępowania odw. , Data dodania: 2017-01-20
11. zmiana treści siwz , Data dodania: 2017-01-24
12. Zmiana treści SIWZ 2 , Data dodania: 2017-01-26
13. ogłoszenie o zmianie (2) , Data dodania: 2017-02-13
14. zmiana treści SIWZ - termin na składanie ofert , Data dodania: 2017-02-13
15. opublikowana zmiana ogłoszenia2017-OJS031-055799-pl , Data dodania: 2017-02-15
16. zmiana ogłoszenia , Data dodania: 2017-02-20
17. załącznik nr 1 do umowy opis przedmiotu zam , Data dodania: 2017-02-21
18. załącznik nr 2 do umowy , Data dodania: 2017-02-21
19. załącznik nr 3 do umowy , Data dodania: 2017-02-21
20. zmieniony wzór umowy , Data dodania: 2017-02-21
21. zmieniony opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-02-21
22. opublikowane ogłoszenie2017-OJS036-065026-pl , Data dodania: 2017-02-21
23. Zmiana treści SIWZ Dział II, Dział III , Data dodania: 2017-02-21
24. opublikowana zmiana ogłoszenia notice(3) , Data dodania: 2017-02-23
25. zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2017-02-23
26. informacja z otwarcia , Data dodania: 2017-03-10
27. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności , Data dodania: 2017-03-10
28. wybór oferty najkorzystniejszej , Data dodania: 2017-04-03

 
   
 
Stopka