Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Archiwum ogłoszeń: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Ogłoszenia z 2020 roku:
 

Ogłoszenie z dnia 2020-01-22
 
Obsadzenie kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka kwiatami jednorocznymi oraz krzewami wraz z kompleksową pielęgnacją w 2020 roku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wykaz ilosciowy roslin - zał. 3 do opz i umowy , Data dodania: 2020-01-20
2. Wykaz obiektów - zał. 2 do poz i umowy , Data dodania: 2020-01-20
3. załacznik nr 6 do opz i umowy -Koszty pielęgnacji , Data dodania: 2020-01-20
4. Wycena roslin - zał. 5 do opz i umowy , Data dodania: 2020-01-20
5. STWiOR zał. 4 do opz i umowy , Data dodania: 2020-01-20
6. Formularz cenowy zał. 1 do opz i umowy , Data dodania: 2020-01-20
7. Opis przedm. zamów. , Data dodania: 2020-01-22
8. SIWZ_Insrtukcja dla Wykonawcy , Data dodania: 2020-01-22
9. projekt umowy , Data dodania: 2020-01-22
10. ogloszenie. , Data dodania: 2020-01-22

 

Ogłoszenie z dnia 2020-01-16
 
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa Lotniska w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, pełnienie nadzoru autorskiego oraz opracowanie i uzyskanie aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zał. nr 1 do OPZ- decyzja ULC listopad_2019 , Data dodania: 2020-01-14
2. zał. graf nr 1 do dec. ULC , Data dodania: 2020-01-14
3. zał. graf nr 2 do dec. ULC , Data dodania: 2020-01-14
4. SIWZ_Dział II_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - LOTNISKO , Data dodania: 2020-01-16
5. SIWZ_Dział III_ Wzór Umowy - prace projektowe Lotnisko , Data dodania: 2020-01-16
6. Załącznik nr 2 do OPZ - Istotne postanowienia gwarancji , Data dodania: 2020-01-16
7. Załacznik nr 3 do OPZ - Tabela elementow scalonych. , Data dodania: 2020-01-16
8. Załacznik nr 3 do OPZ - Tabela elementow scalonych , Data dodania: 2020-01-16
9. Załącznik nr 1 do Umowy - EBI , Data dodania: 2020-01-16
10. Załącznik nr 2 do Umowy - Karta pobytu nadzoru autorskiego (29.03.20... , Data dodania: 2020-01-16
11. Załącznik nr 3 do Umowy - Harmonogram postępu prac (29.03.2018) , Data dodania: 2020-01-16
12. Załącznik nr 4 do Umowy - Wzór protokołu odbioru (29.03.2018) , Data dodania: 2020-01-16
13. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy - Lotnisko , Data dodania: 2020-01-16
14. Zał. do Instrukcji - wersja edyt. , Data dodania: 2020-01-16
15. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2020-01-16
16. Zmiana SIWZ w zakresie warunków udziału , Data dodania: 2020-01-24
17. Zapytania i odpowiedzi-1 , Data dodania: 2020-01-24
18. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA , Data dodania: 2020-01-24

 

 

Ogłoszenie z dnia 2020-01-08
 
Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka w okresie od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zał. nr - 3-10 -do OPZ , Data dodania: 2020-01-08
2. Załącznik nr 1 do OPZ , Data dodania: 2020-01-08
3. Załącznik nr 2 do OPZ , Data dodania: 2020-01-08
4. Załącznik nr 11 i 12 do OPZ , Data dodania: 2020-01-08
5. SIWZ_Dział I_Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2020-01-08
6. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-01-08
7. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2020-01-08
8. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2020-01-08
9. Zapytania i odpowiedzi , Data dodania: 2020-01-15
10. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2020-01-20
11. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-01-20

 

 
   
 
Stopka