Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Archiwum ogłoszeń: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Ogłoszenia z 2019 roku:
 

Ogłoszenie z dnia 2019-11-18
 
Dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji projektu pn.: Poszerzamy horyzonty- rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział III Wzór umowy , Data dodania: 2019-11-18
2. Dział II OPZ część 1 , Data dodania: 2019-11-18
3. Dział II OPZ część 2 , Data dodania: 2019-11-18
4. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-11-18
5. wersja edytowalna załaczników , Data dodania: 2019-11-18
6. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx. , Data dodania: 2019-11-18

 

Ogłoszenie z dnia 2019-11-18
 
Budowa ulicy Parcele na odcinku od skrzyżowania ulic: Borowicka, Liściasta i Wierzbowa do skrzyżowania z ulicami: Św. Huberta i bł bpa Leona Wetmańskiego od 1+330 do 2+100 km wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku – etap I w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Organizacje_Ruchu , Data dodania: 2019-11-18
2. Projekty_Wykonawcze , Data dodania: 2019-11-18
3. Projekty_Budowlane , Data dodania: 2019-11-18
4. Przedmiary_Robót , Data dodania: 2019-11-18
5. Szczegolowa Specyfikacja Techniczna , Data dodania: 2019-11-18
6. Załączniki + decyzje , Data dodania: 2019-11-18
7. SIWZ , Data dodania: 2019-11-18
8. Dział III wzór umowy. , Data dodania: 2019-11-18
9. ogloszenie. , Data dodania: 2019-11-18
10. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-11-18

 

Ogłoszenie z dnia 2019-11-15
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Przeprowadzenie kursów zawodowych i szkoleń dla uczniów i nauczycieli będących uczestnikami projektów pn.: - Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku , - Zawody przyszłości ,- Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Opis przedmiotu zamówienia część 1 , Data dodania: 2019-11-15
2. Opis przedmiotu zamówienia część 2 , Data dodania: 2019-11-15
3. Opis przedmiotu zamówienia część 3 , Data dodania: 2019-11-15
4. opis przedmiotu zamówienia część 4 , Data dodania: 2019-11-15
5. Opis przedmiotu zamowienia część 5 , Data dodania: 2019-11-15
6. istotne postanowienia umowy część 1 , Data dodania: 2019-11-15
7. istotne postanowienia umowy część 2 , Data dodania: 2019-11-15
8. istotne postanowienia umowy część 3 , Data dodania: 2019-11-15
9. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2019-11-15
10. istotne postanowienia umowy część 4 , Data dodania: 2019-11-15
11. istotne postanowienia umowy część 5 , Data dodania: 2019-11-15
12. załączniki wersja edytowalna , Data dodania: 2019-11-15

 

Ogłoszenie z dnia 2019-11-14
 
Dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji projektów pn.: - Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku , - Zawody przyszłości , - Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku , - Mój dom – moje miejsce współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział III wzór umowy - część 1 , Data dodania: 2019-11-14
2. Dział III wzór umowy - część 2 , Data dodania: 2019-11-14
3. Dział III wzór umowy - część 3 , Data dodania: 2019-11-14
4. Dział III wzór umowy - część 4 , Data dodania: 2019-11-14
5. OPIS TIK część 1 , Data dodania: 2019-11-14
6. OPIS TIK część 2 , Data dodania: 2019-11-14
7. OPIS TIK część 3 , Data dodania: 2019-11-14
8. OPIS TIK część 4 , Data dodania: 2019-11-14
9. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-11-14
10. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2019-11-14

 

Ogłoszenie z dnia 2019-11-06
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Dostawa i montaż systemu wizyjnego oraz dozór i ochrona mienia Gminy Płock położonego na Nabrzeżu im. Stanisława Górnickiego w Płocku, tj. działek nr ewid.: 999/8 (część), 999/5, 998/2, 999/10, 997/7 (część), 1055, 484/35 (część), 484/36 obręb 8 oraz 1/10 (część), 1/13 (część) obręb 11 położonych przy ul. Nabrzeże im. Stanisława Górnickiego i ul. Rybaki w Płocku z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załacznik nr 2-rozm. kamer , Data dodania: 2019-11-05
2. Załącznik nr 1 wymagania sprzętowe , Data dodania: 2019-11-06
3. Przedmiar robót , Data dodania: 2019-11-06
4. Część II Wzór umowy , Data dodania: 2019-11-06
5. Część I Wzór umowy , Data dodania: 2019-11-06
6. Część II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-11-06
7. Część I opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-11-06
8. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2019-11-06
9. mapa poglądowa , Data dodania: 2019-11-06
10. odpowiedź na pytania z dnia 07.11.2019 r. , Data dodania: 2019-11-08
11. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-11-13
12. informacja o wyniku dla części 1 , Data dodania: 2019-11-14

 

Ogłoszenie z dnia 2019-10-25
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Świadczenie w roku 2020 powszechnych usług pocztowych, innych niż powszechne usług pocztowych oraz usług w obrocie krajowym i zagranicznym.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-10-24
2. Dział I - Instrukcja dla Wykonawcy , Data dodania: 2019-10-25
3. Dział III - Istotne postanowienia umowy , Data dodania: 2019-10-25
4. Istotne postanowienia umowy poprawione 29.10.2019 roku , Data dodania: 2019-10-29
5. Opis przedmiotu zamówienia poprawiony 29.10.2019 roku , Data dodania: 2019-10-29
6. załączniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2019-10-29
7. zapytania i odpowiedzi nr 1 , Data dodania: 2019-10-29
8. zapytanie i odpowiedź nr 2 , Data dodania: 2019-10-31
9. zapytanie i odpowiedź nr 3 , Data dodania: 2019-11-05
10. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-11-07
11. informacja o wyniku postępowania , Data dodania: 2019-11-19

 

Ogłoszenie z dnia 2019-10-17
 
Postępowanie z art 138o na usługi społeczne: Przeprowadzenie kursów zawodowych i szkoleń dla uczniów i nauczycieli będących uczestnikami projektów pn.- Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku ,- Zawody przyszłości ,- Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr w Płocku współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Część 1 opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-10-17
2. Część 2 opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-10-17
3. Część 3 opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-10-17
4. Część 4 opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-10-17
5. Część 5 opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-10-17
6. Część 6 opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-10-17
7. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2019-10-17
8. Wzór umowy część 1 , Data dodania: 2019-10-17
9. Wzór umowy część 2 , Data dodania: 2019-10-17
10. Wzór umowy część 3 , Data dodania: 2019-10-17
11. Wzór umowy część 4 , Data dodania: 2019-10-17
12. Wzór umowy część 5 , Data dodania: 2019-10-17
13. Wzór umowy część 6 , Data dodania: 2019-10-17
14. ogłoszenie_o_ zamówieniu , Data dodania: 2019-10-21
15. załączniki wersja edytowalna , Data dodania: 2019-10-21
16. informacja z otwarcia , Data dodania: 2019-10-25
17. unieważnienie częśc 2,4,5,6 , Data dodania: 2019-10-29
18. informacja o wyborze część 1 i 3 , Data dodania: 2019-10-31
19. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część 3 , Data dodania: 2019-11-15

 

 

Ogłoszenie z dnia 2019-09-27
 
Dostawa kamer w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział III Wzór umowy , Data dodania: 2019-09-27
2. Dział II OPZ część 1 i 2 , Data dodania: 2019-09-27
3. załaczniki wersja edytowalna , Data dodania: 2019-09-27
4. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-09-27
5. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx. , Data dodania: 2019-09-27
6. informacja o unieważnieniu część 1 i 2 , Data dodania: 2019-10-08

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2019-09-23
 
Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-09-20
2. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-09-20
3. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-09-23
4. załączniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2019-09-23
5. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2019-09-23
6. zapytania i odpowiedzi (1) , Data dodania: 2019-09-24
7. zapytania, odpowiedzi 2, zmiana SIWZ , Data dodania: 2019-09-25
8. zapytania nr 3 , Data dodania: 2019-09-27
9. odpowiedzi na zapytania nr 3, zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2019-09-27
10. zapytania i odpowiedzi (4) , Data dodania: 2019-09-27
11. zmiana treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert , Data dodania: 2019-09-27
12. zapytania i odpowiedzi (5,6) , Data dodania: 2019-09-27
13. zapytania 7 , Data dodania: 2019-10-02
14. zapytania, odpowiedzi (7,8) , Data dodania: 2019-10-02
15. zmiana terminu skłdania ofert 2 , Data dodania: 2019-10-02
16. zapytania, odpowiedzi ( 9) , Data dodania: 2019-10-03
17. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-10-07
18. informacja o wyborze , Data dodania: 2019-10-15

 

 

Ogłoszenie z dnia 2019-09-09
 
Iluminacja Zabytkowej Świątyni na Szlaku Jakubowym – Imielnica wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną przy ul. Wyszogrodzkiej 166 w Płocku Uwaga: Wizja lokalna odbędzie się w dniu 16.09.2019 r. o godz. 12:30
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. STWIORB , Data dodania: 2019-07-31
2. Przedmiar robót , Data dodania: 2019-07-31
3. Dokumentacja PB , Data dodania: 2019-08-04
4. Dokumentacja PW , Data dodania: 2019-08-04
5. Dokumentacja PW1 , Data dodania: 2019-09-02
6. Pozwolenie na budowę - Imielnica , Data dodania: 2019-09-04
7. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-09-09
8. SIWZ_Dział II_ Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-09-09
9. SIWZ_Dział III_Wzór umowy -Iluminacja , Data dodania: 2019-09-09
10. Zał. do Instrukcji - wersja edyt. , Data dodania: 2019-09-09
11. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2019-09-09
12. pytanie i odp. z dnia 13.09.2019 r. , Data dodania: 2019-09-13
13. Zmiana SIWZ , Data dodania: 2019-09-16
14. 20190919_PW_IE_Imielnica_Rew_1 , Data dodania: 2019-09-20
15. Zał. 2 - ODPOWIEDŹ projektanta. , Data dodania: 2019-09-20
16. Zał. 1 - Pytania do przetargu , Data dodania: 2019-09-20
17. Zapytania i odpowiedzi , Data dodania: 2019-09-20
18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2019-09-20
19. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-09-25
20. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2019-09-25
21. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2019-09-30

 

Ogłoszenie z dnia 2019-09-05
 
Dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych szkół zawodowych dla potrzeb realizacji projektów pn.: - Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku , - Zawody przyszłości - Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.-UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do dnia 24.09.2019 r. do godz. 11:30.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział III wzór umowy - część 1 , Data dodania: 2019-09-05
2. Dział III wzór umowy - część 2,3,4,5 , Data dodania: 2019-09-05
3. Dział II Opis przedmiotu zamówienia Część 1 , Data dodania: 2019-09-05
4. Dział II Opis przedmiotu zamówienia Część 2 , Data dodania: 2019-09-05
5. Dział II Opis przedmiotu zamówienia Część 3 , Data dodania: 2019-09-05
6. Dział II Opis przedmiotu zamówienia Część 5 , Data dodania: 2019-09-05
7. Dział II Opis przedmiotu zamówienia Część 4 , Data dodania: 2019-09-05
8. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-09-05
9. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx. , Data dodania: 2019-09-05
10. załączniki wersja edytowalna , Data dodania: 2019-09-05
11. zapytanie 1 i odp, zmiana OPZ mi SIWZ , Data dodania: 2019-09-13
12. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2019-09-13
13. zmodyfikowany OPZ część 2 , Data dodania: 2019-09-13
14. zmodyfokowany OPZ część 4 , Data dodania: 2019-09-13
15. ogloszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2019-09-16
16. pytania 2,3 wraz z odpowiedziami, zmiana SIWZ , Data dodania: 2019-09-16
17. Zmodyfikowany Dział III Wzór umowy Część 2 , Data dodania: 2019-09-16
18. ogloszenie o zmianie ogłoszenia -termin , Data dodania: 2019-09-17
19. zmiana treści SIWZ- termin , Data dodania: 2019-09-17
20. ogloszenie o zmianie ogłoszenia 19.09.2019 , Data dodania: 2019-09-19
21. zmiana SIWZ 19.09.2019 , Data dodania: 2019-09-19
22. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2019-09-24
23. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-09-24
24. unieważnienie część 2 , Data dodania: 2019-09-26
25. informacja o wyborze częśc 1 i 5 , Data dodania: 2019-10-04
26. informacja o wyborze cz. 4 , Data dodania: 2019-10-10
27. informacja o wyborze część 3 , Data dodania: 2019-10-15
28. informacj o odstapieniu cz. 3,4 , Data dodania: 2019-11-05
29. unieważnienie część 4 , Data dodania: 2019-11-06

 

 

Ogłoszenie z dnia 2019-08-09
 
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 26 w Płocku na potrzeby rodzinnego domu dziecka.UWAGA! Wizja lokalna 21.08.2019 roku, godzina 9.00.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-08-09
2. SIWZ_ , Data dodania: 2019-08-09
3. wzór umowy , Data dodania: 2019-08-09
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2019-08-09
5. branża budow , Data dodania: 2019-08-09
6. branża elektry , Data dodania: 2019-08-09
7. branża sanit , Data dodania: 2019-08-09
8. branża teletechni , Data dodania: 2019-08-09
9. zmiana treści SIWZ - wzoru umowy , Data dodania: 2019-08-12
10. zapytania nr 1 , Data dodania: 2019-08-13
11. informacja o wizji lokalnej , Data dodania: 2019-08-20
12. odpowiedzi na zapytania nr 1 , Data dodania: 2019-08-21
13. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-08-26
14. informacja o wyniku , Data dodania: 2019-09-05

 

Ogłoszenie z dnia 2019-07-25
 
Budowa ulicy Maneżowej na odcinku od ulicy Spółdzielczej do ulicy Strzeleckiej w Płocku wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Maneżowej . Uwaga: Termin składania ofert został przesunięty na dzień 13.08.2019 r. godz. 12:00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załacznik nr 1 do opz , Data dodania: 2019-05-20
2. Załącznik nr 2 do opz , Data dodania: 2019-05-20
3. Załącznik 4 do opz , Data dodania: 2019-06-26
4. Załącznik nr 3a do opz. , Data dodania: 2019-07-12
5. Załącznik nr 3b do opz. , Data dodania: 2019-07-12
6. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-07-25
7. SPROSTOWANIE do ZRID na Maneżową z WRM , Data dodania: 2019-07-25
8. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-07-25
9. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-07-25
10. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2019-07-25
11. Czasowa i stała organizacja r , Data dodania: 2019-07-25
12. Projekty budow , Data dodania: 2019-07-25
13. Projekty wykona , Data dodania: 2019-07-25
14. Przedm , Data dodania: 2019-07-25
15. Specyfikacje techni , Data dodania: 2019-07-25
16. Załączniki formalno-pr , Data dodania: 2019-07-25
17. załączniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2019-07-25
18. Pytanie nr 1 z dnia 02.08.2019 , Data dodania: 2019-08-02
19. Pytanie nr 2 z dnia 05.08.2019 , Data dodania: 2019-08-05
20. PR_drogowy_Maneżowa_v4 , Data dodania: 2019-08-06
21. odpowiedzi na zapytania nr 1 i 2 , Data dodania: 2019-08-06
22. ogłoszenie o zmianie terminu , Data dodania: 2019-08-07
23. Zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2019-08-07
24. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności , Data dodania: 2019-08-13
25. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-08-13
26. wynik , Data dodania: 2019-08-27

 

Ogłoszenie z dnia 2019-07-22
 
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Szkoły Podstawowej Nr 15 w Płocku dla potrzeb realizacji projektu pn.: Z podstawówką w świat współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx. , Data dodania: 2019-07-22
2. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-07-22
3. Dział II OPZ , Data dodania: 2019-07-22
4. załączniki wersja edytowalna , Data dodania: 2019-07-22
5. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-07-22
6. informacja z otwarcia , Data dodania: 2019-07-30
7. wynik , Data dodania: 2019-08-09

 

Ogłoszenie z dnia 2019-07-19
 
Budowa sięgacza od ulicy Okopowej wraz z brakującą infrastrukturą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sięgacza ulicy Okopowej .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Energa Operator_przdłużenie uzgodnienia dokumentacji , Data dodania: 2019-05-09
2. Energa Oświetlenie_przedłużenie uzgodnienia dokumentacji , Data dodania: 2019-05-09
3. Postanowienie do Decyzji Nr 5_2015 , Data dodania: 2019-05-09
4. ZRID_Decyzja Nr 5_2015 , Data dodania: 2019-05-09
5. Branża_Drogowa , Data dodania: 2019-06-13
6. Branża_Elektryczna , Data dodania: 2019-06-13
7. Branża_Sanitarna , Data dodania: 2019-06-13
8. Branża_Zieleń , Data dodania: 2019-06-13
9. ZRID_Projekty Budowlane , Data dodania: 2019-06-13
10. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-07-19
11. Dział II opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2019-07-19
12. Załącznik nr 4 do opz- wniosek materiałowy 1 , Data dodania: 2019-07-19
13. ogłoszenie , Data dodania: 2019-07-19
14. przedłużenie uzgodnienia dok.i war.tech. w zakresie oświetlenia , Data dodania: 2019-07-19
15. załaczniki wersja edytowalna , Data dodania: 2019-07-19
16. SIWZ , Data dodania: 2019-07-19
17. inf. z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-08-05
18. unieważnienie , Data dodania: 2019-08-14

 

Ogłoszenie z dnia 2019-07-17
 
Budowa placu zabaw wraz z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej w Płocku na działkach o nr ewidencyjnych: 2030/1, 2032/9, 2032/10, 2033/1 obręb nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej – Budżet Obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Tablica informacyjna , Data dodania: 2014-10-30
2. Porpawki_Borowicka_Wszystko_Rysunki , Data dodania: 2018-09-18
3. PB_Branża_elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
4. PB_Rysunki_Branża_Elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
5. PB_Branża_Architetkura , Data dodania: 2018-09-24
6. PB_Rysunki_Branża_Architektura , Data dodania: 2018-09-24
7. PW_Branża_Architektura_Branża_Elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
8. PW_Rysunki_Branża_Architektura_Branża_Elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
9. STWiORB_Płock_Borowicka_całość_scalone , Data dodania: 2018-10-11
10. Przedmiar robót , Data dodania: 2018-12-28
11. Wniosek materiałowy , Data dodania: 2019-02-22
12. SIWZ_Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-07-16
13. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-07-16
14. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-07-17
15. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2019-07-17
16. Uzgodni , Data dodania: 2019-07-17
17. Załączniki do Instrukcji - wersja edyt. , Data dodania: 2019-07-23
18. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2019-08-01
19. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-08-01
20. Informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2019-08-07

 

Ogłoszenie z dnia 2019-07-12
 
Budowa ulicy Ośnickiej na odcinku od ul. Dziedziniec do ul. Górnej wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Ośnickiej wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku. WZP.271.1.85.2019.JM
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wzór umowy , Data dodania: 2019-07-12
2. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-07-12
3. SIWZ , Data dodania: 2019-07-12
4. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2019-07-12
5. PB i PW-budowa ulicy Ośnic , Data dodania: 2019-07-12
6. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2019-07-12
7. załączniki edytowalne , Data dodania: 2019-07-17
8. zapytanie nr 1 , Data dodania: 2019-07-18
9. odpowiedzi na zapytania nr 1 , Data dodania: 2019-07-19
10. zapytania nr 2 i odpowiedzi , Data dodania: 2019-07-22
11. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA , Data dodania: 2019-07-25
12. zmiana terminu składania ofert , Data dodania: 2019-07-25
13. zapytania nr 3 i odpowiedzi , Data dodania: 2019-07-30
14. informacja z otwrcia ofert , Data dodania: 2019-08-05
15. informacja o wyborze , Data dodania: 2019-08-16

 

Ogłoszenie z dnia 2019-07-10
 
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Szkół Podstawowych dla potrzeb realizacji projektu pn.: Z podstawówką w świat współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. załączniki wersja edytowalna , Data dodania: 2019-07-10
2. Dział II Opis przedzmiotu zamówienia Część I , Data dodania: 2019-07-10
3. Dział II Opis przedmiotu zamówienia Część II , Data dodania: 2019-07-10
4. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-07-10
5. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx. , Data dodania: 2019-07-10
6. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-07-10
7. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2019-07-18
8. informacja z otwarcia , Data dodania: 2019-07-18
9. unieważnienie cz. I , Data dodania: 2019-07-19
10. informacja o wyborze cz. II , Data dodania: 2019-08-02

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2019-06-24
 
Budowa flow parku podzielonego na strefę street workout i strefę parkour oraz kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych- budżet obywatelski.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Decyzja_pozwolenie-na-budowe-Płock , Data dodania: 2018-04-19
2. Załącznik graficzny Nr 2 Flow Park. , Data dodania: 2019-01-14
3. Załącznik graficzny Nr 1 Flow Park. , Data dodania: 2019-01-14
4. Dział III - wzór umowy , Data dodania: 2019-05-29
5. Dział II - opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-05-29
6. Załącznik Nr 1-5 , Data dodania: 2019-06-11
7. Załącznik Nr2 , Data dodania: 2019-06-11
8. 07 Opis techniczny - PW , Data dodania: 2019-06-11
9. Płocki-Katalog-Mebli-Miejskich_2 , Data dodania: 2019-06-11
10. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2019-06-24
11. SIWZ_ , Data dodania: 2019-06-24
12. załączniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2019-06-24
13. Dokumentacja - Nowoczesne bo , Data dodania: 2019-06-24
14. Flow Park dokument , Data dodania: 2019-06-24
15. Uzupełnienie dokument , Data dodania: 2019-06-24
16. uzupełnienie OPZ , Data dodania: 2019-06-26
17. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2019-07-09
18. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-07-09
19. informacja o wyborze , Data dodania: 2019-07-30

 

 

Ogłoszenie z dnia 2019-06-19
 
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2019-06-19
2. SIWZ , Data dodania: 2019-06-19
3. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-06-19
4. wzór umowy , Data dodania: 2019-06-19
5. szczegółowy_opis_przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-06-19
6. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2019-06-19
7. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA , Data dodania: 2019-06-21
8. zapytania nr 1 , Data dodania: 2019-06-21
9. odpowiedź na zapytanie nr 1 , Data dodania: 2019-06-24
10. zapytanie i odpowiedź na zapytanie nr 2 , Data dodania: 2019-06-27
11. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-07-01
12. informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2019-07-16
13. informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty 2 , Data dodania: 2019-07-19

 

Ogłoszenie z dnia 2019-06-14
 
Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-06-14
2. Umowa gadżety , Data dodania: 2019-06-14
3. i-love-plock , Data dodania: 2019-06-14
4. Logo-i-love-plockk , Data dodania: 2019-06-14
5. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-06-14
6. ogloszenie , Data dodania: 2019-06-14
7. zmiana terminu składania ofert , Data dodania: 2019-06-19
8. zmiana ogłoszenia , Data dodania: 2019-06-19
9. pytanie i odpowiedź , Data dodania: 2019-06-21
10. modyfikacja opz , Data dodania: 2019-06-24
11. nowy opis przedmiotu zamówienia. , Data dodania: 2019-06-24
12. informacja z otwarcia ofert (2) , Data dodania: 2019-07-04
13. informackja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2019-07-17

 

Ogłoszenie z dnia 2019-06-13
 
Dostawa pomocy edukacyjnych w zakresie robotyki / programowania dla Szkoły Podstawowej Nr 15 w Płocku dla potrzeb realizacji projektu pn.: Z podstawówką w świat współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-06-13
2. Dział II OPZ , Data dodania: 2019-06-13
3. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx. , Data dodania: 2019-06-13
4. załaczniki wersja edytowalna , Data dodania: 2019-06-13
5. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-06-13
6. informacja z otwarcia , Data dodania: 2019-06-24
7. informacja o wyborze , Data dodania: 2019-06-25

 

Ogłoszenie z dnia 2019-06-13
 
Budowa sięgacza od ulicy Okopowej wraz z brakującą infrastrukturą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sięgacza ulicy Okopowej .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Energa Oświetlenie_przedłużenie uzgodnienia dokumentacji , Data dodania: 2019-05-09
2. Energa Operator_przdłużenie uzgodnienia dokumentacji , Data dodania: 2019-05-09
3. Postanowienie do Decyzji Nr 5_2015 , Data dodania: 2019-05-09
4. ZRID_Decyzja Nr 5_2015 , Data dodania: 2019-05-09
5. SIWZ , Data dodania: 2019-06-13
6. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-06-13
7. Branża_Drogowa , Data dodania: 2019-06-13
8. Branża_Elektryczna , Data dodania: 2019-06-13
9. Branża_Sanitarna , Data dodania: 2019-06-13
10. Branża_Zieleń , Data dodania: 2019-06-13
11. ZRID_Projekty Budowlane , Data dodania: 2019-06-13
12. ogloszenie. , Data dodania: 2019-06-13
13. Załącznik nr 4 do opz- wniosek materiałowy 1 , Data dodania: 2019-06-13
14. Dział II opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2019-06-13
15. przedłużenie uzgodnienia dok.i war.tech w zakresie oswietlenia ulicz... , Data dodania: 2019-06-24
16. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-06-28
17. unieważnienie , Data dodania: 2019-07-04

 

Ogłoszenie z dnia 2019-06-12
 
Dostawa sprzętu dla Nowego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w ramach realizacji projektu pn.: Mój dom – Moje Miejsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-06-12
2. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-06-12
3. Dział III Wzór umowy , Data dodania: 2019-06-12
4. załączniki wersja edytowalna , Data dodania: 2019-06-12
5. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx. , Data dodania: 2019-06-12
6. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2019-06-21
7. informacja z otwarcia , Data dodania: 2019-06-21
8. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2019-07-02

 

 

Ogłoszenie z dnia 2019-05-30
 
Zagospodarowanie Placu Mościckiego w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Nazwy własne , Data dodania: 2019-05-08
2. Zał. nr 2 do OPZ- Tabela równoważności , Data dodania: 2019-05-15
3. Zał. nr 2 do OPZ- Tabela równoważności , Data dodania: 2019-05-15
4. Nazwy własne - br. elektryczna , Data dodania: 2019-05-21
5. aktualizacja inwentaryzacji zielen , Data dodania: 2019-05-29
6. dok. pierwotna Plac Mościckieg , Data dodania: 2019-05-29
7. Projekt zamienn , Data dodania: 2019-05-30
8. Zał. do instrukcji - wersja edyt. , Data dodania: 2019-05-30
9. SIWZ_ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-05-30
10. SIWZ_Dział II_ Opis przedmiotu zamówienia -plac Mościckiego , Data dodania: 2019-05-30
11. SIWZ_Dział III_Wzór umowy -Plac Mościckiego - wersja ostateczna- 28... , Data dodania: 2019-05-30
12. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2019-05-30
13. Zapytania i odpowiedzi (1) , Data dodania: 2019-06-07
14. Zapytania i odpowiedzi (2) , Data dodania: 2019-06-10
15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2019-06-12
16. Zapytania i odpowiedzi (3) , Data dodania: 2019-06-12
17. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-06-21
18. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2019-06-21
19. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2019-07-03

 

Ogłoszenie z dnia 2019-05-30
 
Dostawa pomocy edukacyjnych w zakresie robotyki / programowania dla Szkoły Podstawowej Nr 12 i Nr 20 w Płocku dla potrzeb realizacji projektu pn.: Z podstawówką w świat współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. załączniki wersja edytowalna , Data dodania: 2019-05-30
2. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-05-30
3. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-05-30
4. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-05-30
5. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx. , Data dodania: 2019-05-30
6. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2019-06-07
7. informacja z otwarcia , Data dodania: 2019-06-07
8. informacja o wyborze , Data dodania: 2019-06-18

 

Ogłoszenie z dnia 2019-05-29
 
Budowa flow parku podzielonego na strefę street workout i strefę parkour oraz kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych- budżet obywatelski.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Decyzja_pozwolenie-na-budowe-Płock , Data dodania: 2018-04-19
2. Załącznik graficzny Nr 2 Flow Park. , Data dodania: 2019-01-14
3. Załącznik graficzny Nr 1 Flow Park. , Data dodania: 2019-01-14
4. SIWZ_ , Data dodania: 2019-05-29
5. Dział III - wzór umowy , Data dodania: 2019-05-29
6. Dział II - opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-05-29
7. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2019-05-29
8. Flow Park dokument , Data dodania: 2019-05-29
9. Uzupełnienie dokument , Data dodania: 2019-05-29
10. Dokumentacja - Nowoczesne bo , Data dodania: 2019-05-29
11. zapytanie nr 1 , Data dodania: 2019-06-03
12. załaczniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2019-06-07
13. zapytanie nr 2 , Data dodania: 2019-06-07
14. zmiana terminu składania ofert , Data dodania: 2019-06-10
15. odpowiedzi na zapytania 1,2 , Data dodania: 2019-06-11
16. Załącznik Nr 1-5 , Data dodania: 2019-06-11
17. Załącznik Nr2 , Data dodania: 2019-06-11
18. 07 Opis techniczny - PW , Data dodania: 2019-06-11
19. Płocki-Katalog-Mebli-Miejskich_2 , Data dodania: 2019-06-11
20. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-06-17
21. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2019-06-18

 

Ogłoszenie z dnia 2019-05-29
 
Remont pokrycia dachowego na budynku warsztatów ZSB nr 1 przy ul. Mościckiego 4 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Ekspertyza budowlana dachu warszt. ZSB nr 1 , Data dodania: 2019-04-05
2. Specyfikacja techniczna , Data dodania: 2019-04-05
3. Przedmiar - remont dachu hali warszt. ZSB nr 1 , Data dodania: 2019-04-05
4. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-04-18
5. Zał. do Planu Zapewnienia Jakości - ZSB nr 1 , Data dodania: 2019-04-18
6. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2019-04-18
7. wzór umowy , Data dodania: 2019-05-27
8. SIWZ_ , Data dodania: 2019-05-29
9. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2019-05-29
10. Proj. bud-wyk. rem. dachu hali warszt. ZSB nr 1 - komin , Data dodania: 2019-05-29
11. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-06-13
12. wynik , Data dodania: 2019-06-27

 

Ogłoszenie z dnia 2019-05-24
 
Przegląd eksploatacyjny, czyszczenie separatorów i osadników/ piaskowników na terenie miasta Płocka oraz odbiór i unieszkodliwienie odpadów powstających w wyniku tej usługi w 2019 roku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ_Dział III_ Wzór umowy , Data dodania: 2019-05-24
2. Tabela nr 1 czyszczenie , Data dodania: 2019-05-24
3. Formularz cenowy - Zał. nr 5 do Instrukcji , Data dodania: 2019-05-24
4. Zał. nr 1-4 do Instrukcji - wrsja edyt. , Data dodania: 2019-05-24
5. SIWZ_Dział I_Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-05-24
6. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-05-24
7. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2019-05-24
8. Zapytania i odpowiedzi , Data dodania: 2019-05-29
9. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2019-06-03
10. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-06-03
11. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2019-06-06

 

Ogłoszenie z dnia 2019-05-22
 
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Szkół Podstawowych dla potrzeb realizacji projektu pn.: Z podstawówką w świat współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-05-22
2. Dział II OPZ część I , Data dodania: 2019-05-22
3. Dział II OPZ część III , Data dodania: 2019-05-22
4. Dział II OPZ część IV , Data dodania: 2019-05-22
5. Dział II OPZ część V , Data dodania: 2019-05-22
6. Dział II OPZ część II , Data dodania: 2019-05-22
7. wersja edytowalna załaczników , Data dodania: 2019-05-22
8. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-05-22
9. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx. , Data dodania: 2019-05-22
10. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2019-05-30
11. informacja z otwarcia , Data dodania: 2019-05-30
12. informacja o wyborze cz. I , Data dodania: 2019-06-17
13. unieważnienie część III , Data dodania: 2019-06-18
14. informacja o wyborze cz. II, V , Data dodania: 2019-07-03
15. uniewaznienie cz. IV , Data dodania: 2019-07-04

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2019-05-14
 
Przebudowa ulicy Stanisława Stommy oraz budowy parkingu i remontu placu manewrowego na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Stommy wraz z brakującą infrastrukturą .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II Opis przedmiotu umowy , Data dodania: 2019-05-14
2. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-05-14
3. SIWZ , Data dodania: 2019-05-14
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2019-05-14
5. załączniki wersji edytowalnej , Data dodania: 2019-05-14
6. Thumb , Data dodania: 2019-05-14
7. Dokumentacja Parkingu przy MP 12_wersja przetar , Data dodania: 2019-05-14
8. Dokumentacja Stommy_wersja przetar , Data dodania: 2019-05-14
9. Pytania nr 1 z dnia 24.05.2019 r. , Data dodania: 2019-05-24
10. decyzja 295 , Data dodania: 2019-05-27
11. decyzja 294 , Data dodania: 2019-05-27
12. Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert , Data dodania: 2019-05-27
13. Odp. na pytania z dnia 24.05.2019 r. , Data dodania: 2019-05-27
14. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-05-31
15. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności , Data dodania: 2019-05-31
16. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2019-07-02

 

Ogłoszenie z dnia 2019-05-10
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 22 w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Formularze załączników - wersja edyt. , Data dodania: 2019-05-10
2. SIWZ Dział I - Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-05-10
3. SIWZ_Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-05-10
4. SIWZ_Dział III - Wzór umowy — SP-22 , Data dodania: 2019-05-10
5. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2019-05-10
6. , Data dodania: 2019-05-10
7. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-05-27
8. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2019-05-28
9. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2019-06-13

 

Ogłoszenie z dnia 2019-05-10
 
Dostawa i wykonanie robót budowlano - montażowych znaków informacyjnych wspomagających osoby niewidome i niedowidzące na terenie Płockiego Nabrzeża Wiślanego
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zał. graficzny - Lokalizacja elementów oznakowania cz. I , Data dodania: 2019-05-08
2. zał. graficzny - Lokalizacja elementów oznakowania cz. II , Data dodania: 2019-05-08
3. SIWZ_Dział III _Wzór UMOWY , Data dodania: 2019-05-09
4. Załącznik nr 1do Umowy - EBI (25.04.2019) , Data dodania: 2019-05-09
5. Załącznik nr 2 do Umowy - Oświadczenie Podwykonawcy (25.04.2019).pd... , Data dodania: 2019-05-09
6. Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie (25.04.2019) , Data dodania: 2019-05-09
7. Załącznik nr 4 do Umowy - Oświadczenie o podwykonawcach (25.04.2019... , Data dodania: 2019-05-09
8. Załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o dalszych podwykonawcach (2... , Data dodania: 2019-05-09
9. Załącznik nr 6 do Umowy - Oświadczenie (25.04.2019) , Data dodania: 2019-05-09
10. Załącznik nr 7 do Umowy - Oświadczenie dalszy Podwykonawca (25.04.2... , Data dodania: 2019-05-09
11. Załącznik nr 8 do Umowy - Oświadczenie podwykonawcy (25.04.2019).pd... , Data dodania: 2019-05-09
12. Załącznik nr 9 do Umowy - Oświadczenie o umowach podwykonawczych (2... , Data dodania: 2019-05-09
13. Załącznik nr 10 do Umowy - Gwarancja jakości (25.04.2019) , Data dodania: 2019-05-09
14. SIWZ_ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-05-10
15. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2019-05-10
16. SIWZ_Dział II_ Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-05-10
17. Formularze - wersja edyt. , Data dodania: 2019-05-10
18. Zapytania i odpowiedzi , Data dodania: 2019-05-23
19. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-05-27
20. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2019-05-28
21. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2019-06-06

 

 

Ogłoszenie z dnia 2019-05-08
 
Dostawa pomocy edukacyjnych w zakresie robotyki / programowania dla Szkół Podstawowych dla potrzeb realizacji projektu pn.: Z podstawówką w świat współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-05-08
2. Dział II OPZ cz. 1 , Data dodania: 2019-05-08
3. Dział II OPZ cz. 2 , Data dodania: 2019-05-08
4. Dział II OPZ cz. 3 , Data dodania: 2019-05-08
5. Dział II OPZ cz. 4 , Data dodania: 2019-05-08
6. załaczniki wersja edytowalna , Data dodania: 2019-05-08
7. ogloszenie. , Data dodania: 2019-05-08
8. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-05-08
9. informacja z otwarcia , Data dodania: 2019-05-16
10. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2019-05-16
11. uniewaznienie część 1 , Data dodania: 2019-05-22
12. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 3 i 4 , Data dodania: 2019-05-29
13. unieważnienie cz. 2 , Data dodania: 2019-06-05

 

Ogłoszenie z dnia 2019-05-08
 
Budowa placu zabaw wraz z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej w Płocku na działkach o nr ewidencyjnych: 2030/1, 2032/9, 2032/10, 2033/1 obręb nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej – Budżet Obywatelski .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. PB_Branża_elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
2. PB_Rysunki_Branża_Elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
3. PB_Branża_Architetkura , Data dodania: 2018-09-24
4. PB_Rysunki_Branża_Architektura , Data dodania: 2018-09-24
5. PW_Branża_Architektura_Branża_Elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
6. PW_Rysunki_Branża_Architektura_Branża_Elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
7. STWiORB_Płock_Borowicka_całość_scalone , Data dodania: 2018-10-11
8. projekt zagospodarowania , Data dodania: 2018-10-18
9. Przedmiar robót , Data dodania: 2018-12-28
10. PW_ogrodzenie terenu. Bramka_uzupełnienie , Data dodania: 2018-12-28
11. Uzgodnienia , Data dodania: 2019-02-14
12. Dział II -opis przdmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-02-14
13. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-05-08
14. ogloszenie , Data dodania: 2019-05-08
15. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-05-08
16. załączniki do SiWZ , Data dodania: 2019-05-14
17. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-05-23
18. uniewaznienie , Data dodania: 2019-06-04

 

Ogłoszenie z dnia 2019-05-08
 
Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i al. Piłsudskiego na działkach o nr ewid. 1192/1 i 1195/13 obręb 10 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - etap I.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. 3. Tabela elementów scalonych boisko SP 2 ul. Piaska , Data dodania: 2019-02-11
2. zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-03-22
3. wzór regulaminu_PLAC_ZABAW_zał nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.... , Data dodania: 2019-03-22
4. Projekt budowlany , Data dodania: 2019-04-03
5. STWiOR , Data dodania: 2019-04-03
6. Przedmiary , Data dodania: 2019-04-03
7. Projekt wykonawczy , Data dodania: 2019-04-03
8. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , Data dodania: 2019-04-03
9. OP_DB_2018_129_PZ_ArchiPlaneta_Plock_20180427 , Data dodania: 2019-04-04
10. ZAŚWIADCZENIE dot. zamiaru budowy placu zabaw przy Piłsudskiego , Data dodania: 2019-04-04
11. zał. 1_OPZ_BUDOWA PLACU ZABAW_Piłsudskiego_I ETAP , Data dodania: 2019-04-29
12. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-05-08
13. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-05-08
14. ogloszenie , Data dodania: 2019-05-08
15. załączniki do SIWZ , Data dodania: 2019-05-14
16. zapytanie nr 1 , Data dodania: 2019-05-17
17. zapytanie nr 2 , Data dodania: 2019-05-17
18. odpowiedzi na zapytania 1 i 2 , Data dodania: 2019-05-17
19. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-05-23
20. uniewaznienie , Data dodania: 2019-06-04

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2019-04-23
 
Naprawa i wzmocnienie konstrukcji budynku w wyniku powstania pęknięć w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Płocku przy al. Kilińskiego 4
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-02-09
2. ekspertyza zst 1.0 , Data dodania: 2018-08-31
3. STWiORB , Data dodania: 2018-12-17
4. ZST - warsztaty przedmiar 26.02.2019 , Data dodania: 2019-02-27
5. Decyzja o pozwolenie na budowę , Data dodania: 2019-02-27
6. Zał. do Planu Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2019-03-26
7. Opis techniczny do PW poprawionego- Przebudowa inst. CO , Data dodania: 2019-03-27
8. SIWZ_ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-04-23
9. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-04-23
10. SIWZ_Dział III_Wzór umowy -ZST-warsztaty , Data dodania: 2019-04-23
11. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2019-04-23
12. , Data dodania: 2019-04-23
13. Projekt wykonawczy popraw , Data dodania: 2019-04-23
14. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-05-08
15. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2019-05-08
16. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2019-05-31

 

 

Ogłoszenie z dnia 2019-04-18
 
Remont pokrycia dachowego na budynku warsztatów ZSB nr 1 . WZP.271.1.46.2019.JM przy ul. Mościckiego 4 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Ekspertyza budowlana dachu warszt. ZSB nr 1 , Data dodania: 2019-04-05
2. Specyfikacja techniczna , Data dodania: 2019-04-05
3. Przedmiar - remont dachu hali warszt. ZSB nr 1 , Data dodania: 2019-04-05
4. SIWZ_ , Data dodania: 2019-04-18
5. wzór umowy , Data dodania: 2019-04-18
6. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-04-18
7. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2019-04-18
8. Zał. do Planu Zapewnienia Jakości - ZSB nr 1 , Data dodania: 2019-04-18
9. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2019-04-18
10. Proj. bud-wyk. rem. dachu hali warszt. ZSB nr 1 - komin , Data dodania: 2019-04-18
11. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2019-04-18
12. odpowiedzi na zapytania 1 , Data dodania: 2019-04-29
13. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-05-07
14. unieważnienie , Data dodania: 2019-05-22

 

Ogłoszenie z dnia 2019-04-17
 
Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW nr 1 przy ul. Gradowskiego 24 w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. decyzja pozwolenia na budowę - SOSW nr 1 , Data dodania: 2018-06-01
2. Zał. nr 1 do OPZ - warunki dopuszczenia zamienników , Data dodania: 2018-06-07
3. Przedmiar Robót_28_12_2018 - br. teletechn. , Data dodania: 2019-02-20
4. Przedmiar - Winda SOSW nr 1 -elektryczne-07.03.2019 , Data dodania: 2019-02-28
5. Przedmiar - Budowa windy SOSW nr 1 - br. budowl.-07.03.2019 , Data dodania: 2019-02-28
6. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2019-03-07
7. Rys. 1 - do OPZ SOSW nr1 , Data dodania: 2019-03-07
8. Załącznik do Planu Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2019-03-26
9. SIWZ_ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy - WINDA 2019 , Data dodania: 2019-04-17
10. SIWZ_Dział II_ Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-04-17
11. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - SOSW nr 1 , Data dodania: 2019-04-17
12. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2019-04-17
13. BRANŻA ELEKTRY , Data dodania: 2019-04-17
14. BRANŻA TELETECHNI , Data dodania: 2019-04-17
15. BRANŻA BUDOW , Data dodania: 2019-04-17
16. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2019-05-06
17. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-05-06
18. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2019-05-31

 

 

Ogłoszenie z dnia 2019-04-11
 
Remont i przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Miodowej 18 w celu dostosowania do potrzeb Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku – III etap.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Pozwolenie na budowę , Data dodania: 2018-03-26
2. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku SP 17 ul. Miodowa 1... , Data dodania: 2019-02-01
3. M-ż umywalki , Data dodania: 2019-03-19
4. Przebudowa grzejnika , Data dodania: 2019-03-19
5. Przedmiar - branża sanitarna SP 17 , Data dodania: 2019-03-19
6. Przedmiar - branża budowlana - remont SP17 , Data dodania: 2019-03-27
7. Przedmiar - branża budowlana - przebudowa III etap SP 17 , Data dodania: 2019-04-05
8. Projekt budowlano-wykonawczy - przebudowa pomieszczeń , Data dodania: 2019-04-11
9. postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP , Data dodania: 2019-04-11
10. WZP - SP 17 - II etap , Data dodania: 2019-04-11
11. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-04-11
12. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-04-11
13. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2019-04-11
14. Zakres robót budowlanych w budynku przy ul. Miodowej 18 - załącznik... , Data dodania: 2019-04-11
15. Załącznik nr 2 do OPZ - rzut I piętra , Data dodania: 2019-04-11
16. Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2019-04-11
17. Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 6 , Data dodania: 2019-04-11
18. Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 , Data dodania: 2019-04-11
19. ogloszenie. , Data dodania: 2019-04-11
20. zmiana ogloszenia o zamówieniu , Data dodania: 2019-04-23
21. pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert (2) , Data dodania: 2019-04-23
22. AD.1.1 , Data dodania: 2019-04-23
23. AD.1.2 , Data dodania: 2019-04-23
24. AD.1.3 , Data dodania: 2019-04-23
25. AD.2.2 , Data dodania: 2019-04-23
26. AD.3.1 , Data dodania: 2019-04-23
27. AD.2.1 , Data dodania: 2019-04-23
28. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-04-29
29. wynik , Data dodania: 2019-05-31

 

Ogłoszenie z dnia 2019-04-11
 
Sporządzenie do 193 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasto Płock na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-04-11
2. Dział II - Opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2019-04-11
3. Dział III - wzór umowy , Data dodania: 2019-04-11
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2019-04-11
5. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-04-19
6. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2019-05-08

 

Ogłoszenie z dnia 2019-04-10
 
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych niezabudowanych z naniesieniami: Część I-20 operatów szacunkowych dla 35 działek położonych w Płocku, Część II-2 operaty szacunkowe dla 6 działek położonych w gminie Bodzanów.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II OPZ Część I , Data dodania: 2019-04-10
2. Dział II OPZ Część II , Data dodania: 2019-04-10
3. Dział III wzór umowy Część I , Data dodania: 2019-04-10
4. Dział III wzór umowy Część II , Data dodania: 2019-04-10
5. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx. , Data dodania: 2019-04-10
6. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-04-10
7. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-04-18
8. informacja o wyborze cz. I , Data dodania: 2019-05-06
9. informacja o wyborze cz. II , Data dodania: 2019-05-08

 

Ogłoszenie z dnia 2019-04-04
 
Budowa placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego i siłowni street workout na osiedlu Dobrzyńska/ Miodowa realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacyjnego w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. PW_PZT.2 Projekt zagospodarowania terenu - Standard , Data dodania: 2018-09-20
2. skan_aneks do projektu wykonawczego , Data dodania: 2018-12-03
3. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-04-04
4. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-04-04
5. ST , Data dodania: 2019-04-04
6. PRZED , Data dodania: 2019-04-04
7. PROJEKT ZGŁOSZ , Data dodania: 2019-04-04
8. PROJEKT WYKONA , Data dodania: 2019-04-04
9. PROJEKT BUDOW , Data dodania: 2019-04-04
10. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2019-04-04
11. OPZ-plac zabaw i boisko CPR , Data dodania: 2019-04-04
12. załaczniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2019-04-09
13. zapytanie nr 1 , Data dodania: 2019-04-16
14. zapytanie nr 2 , Data dodania: 2019-04-16
15. zapytanie nr 3 , Data dodania: 2019-04-16
16. Załącznik graficzny do odp.na zapytania-CPR , Data dodania: 2019-04-18
17. odpowiedzi na zapytania , Data dodania: 2019-04-18
18. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-04-23
19. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2019-05-06

 

Ogłoszenie z dnia 2019-04-03
 
Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i al. Piłsudskiego na działkach o nr ewid. 1192/1 i 1195/13 obręb 10 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - etap I.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-03-22
2. wzór regulaminu_PLAC_ZABAW_zał nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.... , Data dodania: 2019-03-22
3. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-04-03
4. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-04-03
5. Projekt budowlany , Data dodania: 2019-04-03
6. STWiOR , Data dodania: 2019-04-03
7. Przedmiary , Data dodania: 2019-04-03
8. Projekt wykonawczy , Data dodania: 2019-04-03
9. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , Data dodania: 2019-04-03
10. ogloszenie , Data dodania: 2019-04-03
11. ZAŚWIADCZENIE dot. zamiaru budowy placu zabaw przy Piłsudskiego , Data dodania: 2019-04-04
12. OP_DB_2018_129_PZ_ArchiPlaneta_Plock_20180427 , Data dodania: 2019-04-04
13. modyfikacja SIWZ , Data dodania: 2019-04-04
14. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. , Data dodania: 2019-04-16
15. pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert , Data dodania: 2019-04-16
16. unieważnienie postępowania , Data dodania: 2019-04-23

 

Ogłoszenie z dnia 2019-04-03
 
Budowa ulicy Strażackiej w Płocku na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Popłacińskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą . WZP.271.1.36.2019 JM
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 2 do OPZ ul. Strażacka , Data dodania: 2019-01-31
2. Załącznik nr 3 do OPZ ul. Strażacka , Data dodania: 2019-01-31
3. Załącznik nr 4 do OPZ ul. Strażacka , Data dodania: 2019-01-31
4. Załącznik nr 5 do OPZ ul. Strażacka , Data dodania: 2019-01-31
5. Załącznik nr 6 do OPZ ul. Strażacka , Data dodania: 2019-01-31
6. Załącznik nr 7 do OPZ ul. Strażacka , Data dodania: 2019-01-31
7. Załącznik nr 9 do OPZ ul. Strażacka , Data dodania: 2019-01-31
8. załącznik nr 1 do OPZ , Data dodania: 2019-01-31
9. Załącznik nr 8 do OPZ ul. Strażacka , Data dodania: 2019-03-18
10. Załącznik nr 11 do OPZ ul. Strażacka , Data dodania: 2019-03-29
11. SIWZ_ , Data dodania: 2019-04-03
12. wzór umow strażacka , Data dodania: 2019-04-03
13. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-04-03
14. uzgodnienie energa , Data dodania: 2019-04-03
15. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2019-04-03
16. Dokumenta , Data dodania: 2019-04-03
17. Dokumentacja do , Data dodania: 2019-04-03
18. zapytanie nr 1 , Data dodania: 2019-04-04
19. odpowiedzi na zapytania nr 1 , Data dodania: 2019-04-11
20. załączniki edytowalne , Data dodania: 2019-04-16
21. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-04-18
22. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2019-05-08

 

Ogłoszenie z dnia 2019-04-02
 
Radosny plac zabaw Siedemnasteczka – budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. 3. STWIORB , Data dodania: 2019-03-13
2. 1. Projekt Budowlany , Data dodania: 2019-03-13
3. 2. Projekt Wykonawczy , Data dodania: 2019-03-13
4. Załącznik nr 1 do OPZ , Data dodania: 2019-03-18
5. 4. Przedmiar_Plac_zabaw_SP 17 , Data dodania: 2019-03-22
6. Załącznik nr 2 do OPZ , Data dodania: 2019-03-22
7. Dział II Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2019-04-02
8. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-04-02
9. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2019-04-02
10. SIWZ , Data dodania: 2019-04-02
11. załączniki wersji edytowalnej , Data dodania: 2019-04-10
12. Odp. na pytanie z dnia 09.04.2019 r. , Data dodania: 2019-04-11
13. Odp. na pytanie z dnia 11.04.2019 r. , Data dodania: 2019-04-12
14. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności , Data dodania: 2019-04-17
15. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-04-17
16. wynik , Data dodania: 2019-05-10

 

Ogłoszenie z dnia 2019-04-02
 
Dostawa pomocy edukacyjnych w zakresie robotyki / programowania dla Szkół Podstawowych dla potrzeb realizacji projektu pn.: Z podstawówką w świat współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. załaczniki wersja edytowalna , Data dodania: 2019-04-02
2. Dział II OPZ część 8 , Data dodania: 2019-04-02
3. Dział II OPZ część 1 , Data dodania: 2019-04-02
4. Dział II OPZ część 2 , Data dodania: 2019-04-02
5. Dział II OPZ część 3 , Data dodania: 2019-04-02
6. Dział II OPZ część 4 , Data dodania: 2019-04-02
7. Dział II OPZ część 5 , Data dodania: 2019-04-02
8. Dział II OPZ część 6 , Data dodania: 2019-04-02
9. Dział II OPZ część 7 , Data dodania: 2019-04-02
10. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-04-02
11. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx. , Data dodania: 2019-04-02
12. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-04-02
13. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2019-04-10
14. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-04-10
15. uniewaznienie cz. 5 i 8 na stronę , Data dodania: 2019-04-15
16. unieważnienie cz. 3 i 6 , Data dodania: 2019-04-25
17. wynik cz. 1,2,4,7 , Data dodania: 2019-04-26

 

Ogłoszenie z dnia 2019-03-28
 
Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW nr 1 przy ul. Gradowskiego 24 w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. decyzja pozwolenia na budowę - SOSW nr 1 , Data dodania: 2018-06-01
2. Zał. nr 1 do OPZ - warunki dopuszczenia zamienników , Data dodania: 2018-06-07
3. Przedmiar Robót_28_12_2018 - br. teletechn. , Data dodania: 2019-02-20
4. Przedmiar - Winda SOSW nr 1 -elektryczne-07.03.2019 , Data dodania: 2019-02-28
5. Przedmiar - Budowa windy SOSW nr 1 - br. budowl.-07.03.2019 , Data dodania: 2019-02-28
6. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2019-03-07
7. Rys. 1 - do OPZ SOSW nr1 , Data dodania: 2019-03-07
8. Załącznik do Planu Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2019-03-26
9. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - SOSW nr 1 -2019r. , Data dodania: 2019-03-28
10. SIWZ_Dział II_ Opis przedmiotu zamówienia -SOSW nr 1 -2019r. , Data dodania: 2019-03-28
11. SIWZ_ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy - SOSW nr 1 -2019r. , Data dodania: 2019-03-28
12. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2019-03-28
13. BRANŻA BUDOW , Data dodania: 2019-03-28
14. BRANŻA ELEKTRY , Data dodania: 2019-03-28
15. BRANŻA TELETECHNI , Data dodania: 2019-03-28
16. Informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2019-04-15

 

Ogłoszenie z dnia 2019-03-27
 
Sporządzenie do 65 operatów szacunkowych dla określenia wartości rynkowej nieruchomości niezabudowanych w celu sprzedaży w trybie przetargowym lub bezprzetargowym, wykupu lub zamiany nieruchomości.- Uwaga! zmiana terminu składania ofert do dnia 09.04.2019 do godz. 10:30
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-03-27
2. Dział II OPZ , Data dodania: 2019-03-27
3. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx. , Data dodania: 2019-03-27
4. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-03-27
5. pytanie i odpowiedź , Data dodania: 2019-04-03
6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2019-04-03
7. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2019-04-09
8. informacja z otwarcia , Data dodania: 2019-04-09
9. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2019-04-23

 

Ogłoszenie z dnia 2019-03-26
 
Naprawa i wzmocnienie konstrukcji budynku w wyniku powstania pęknięć w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Płocku przy al. Kilińskiego 4
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-02-09
2. ekspertyza zst 1.0 , Data dodania: 2018-08-31
3. STWiORB , Data dodania: 2018-12-17
4. ZST - warsztaty przedmiar 26.02.2019 , Data dodania: 2019-02-27
5. Decyzja o pozwolenie na budowę , Data dodania: 2019-02-27
6. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-03-22
7. Zał. do Planu Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2019-03-26
8. SIWZ_Dział III_Wzór umowy -ZST-warsztaty , Data dodania: 2019-03-26
9. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2019-03-26
10. SIWZ_ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-03-26
11. , Data dodania: 2019-03-26
12. Projekt wykonawczy popraw , Data dodania: 2019-03-26
13. Opis techniczny do PW poprawionego- Przebudowa inst. CO , Data dodania: 2019-03-27
14. PB , Data dodania: 2019-03-27
15. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-04-10
16. Informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2019-04-15

 

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2019-03-19
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie zlewni zlokalizowanej w obrębie 0009-Wyszogrodzka ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Spółdzielczej pod wiaduktem na terenie miasta Płocka realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Koncepcja_Spółdzielcza_war.I , Data dodania: 2018-02-01
2. Koncepcja_Spółdzielcza_war.IIa , Data dodania: 2018-02-01
3. Koncepcja_Spółdzielcza_war.IIb , Data dodania: 2018-02-01
4. obręb_9 i 10.dwg Wyszogrodzka fragment- szara , Data dodania: 2018-02-01
5. opis techniczny. , Data dodania: 2018-02-01
6. Rys.1a , Data dodania: 2018-02-01
7. Rys.2a , Data dodania: 2018-02-01
8. Wariant I. , Data dodania: 2018-02-01
9. schemat połączenia zbiornika retencyjnego , Data dodania: 2018-02-01
10. Wariant II a,b. , Data dodania: 2018-02-01
11. opis techniczny , Data dodania: 2018-02-05
12. KONCEPCJA_SPÓŁDZIELCZA_WAR.IIB , Data dodania: 2018-02-06
13. KONCEPCJA_SPÓŁDZIELCZA_WAR.I , Data dodania: 2018-02-06
14. KONCEPCJA_SPÓŁDZIELCZA_WAR.IIA , Data dodania: 2018-02-06
15. Rys.1a , Data dodania: 2018-02-13
16. Rys.1a , Data dodania: 2018-02-13
17. Rys.2a , Data dodania: 2018-02-13
18. Rys.3a , Data dodania: 2018-02-13
19. Rys.3a , Data dodania: 2018-02-13
20. Rys.3a , Data dodania: 2018-02-13
21. schemat połączenia zbiornika retencyjnego otwartego , Data dodania: 2018-02-13
22. schemat połączenia zbiornika retencyjnego podziemnego , Data dodania: 2018-02-13
23. plot , Data dodania: 2018-02-13
24. Iwentaryzacja ul.Chopina skrzyżowanie z ul.Otolińską , Data dodania: 2019-03-11
25. Dział II opis przedmiotu zamowienia przebudowa kan.desz. Spółdzielc... , Data dodania: 2019-03-19
26. Wzór Tabeli elementów scalonych przeb.kan. deszczowej , Data dodania: 2019-03-19
27. Dział III Wzór umowy-kan.deszczowa Spółdzielcza-Chopina , Data dodania: 2019-03-19
28. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-03-19
29. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2019-03-19
30. Thumb , Data dodania: 2019-03-19
31. 12.03. , Data dodania: 2019-03-19
32. załączniki wersji edytowalnej , Data dodania: 2019-04-01
33. Informacja z otwarcia , Data dodania: 2019-04-03
34. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności , Data dodania: 2019-04-03
35. Wynik , Data dodania: 2019-05-08

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2019-03-13
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zagospodarowania Placu Gabriela Narutowicza wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej zezwalających na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza – prace przygotowawcze .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zalecenia pokonkursowe - zał. nr 3 , Data dodania: 2018-07-13
2. Część opisowa - zał. nr 2 , Data dodania: 2018-07-26
3. warunki techniczne - zał. nr 8 , Data dodania: 2019-02-14
4. warunki techniczne- zał. nr 6 , Data dodania: 2019-02-14
5. warunki techniczne - zał. nr 7 , Data dodania: 2019-02-14
6. warunki techniczne - zał nr 5 , Data dodania: 2019-02-14
7. warunki techniczne - zał. nr 4 , Data dodania: 2019-02-14
8. warunki techniczne - zał. nr 9 , Data dodania: 2019-02-14
9. opz - Plac Narutowicza , Data dodania: 2019-02-15
10. Tabela elementów scalonych , Data dodania: 2019-02-15
11. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zał. nr... , Data dodania: 2019-02-26
12. zał. do decyzji , Data dodania: 2019-02-26
13. SIWZ , Data dodania: 2019-03-13
14. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-03-13
15. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2019-03-13
16. Część graficzna - zał. , Data dodania: 2019-03-13
17. załączniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2019-03-14
18. zapytania nr 1 , Data dodania: 2019-03-20
19. odp. na zapytania , Data dodania: 2019-03-20
20. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-03-22
21. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2019-04-25

 

Ogłoszenie z dnia 2019-03-08
 
Przeprowadzenie badań marketingowych w sieci komunikacji miejskiej organizowanych przez Gminę-Miasto Płock w zakresie: wielkości popytu na liniach miejskich , wielkości popytu, struktury popytu oraz przychodowości na liniach podmiejskich . WZP.271.1.24.2019.JM
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2019-03-08
2. 3. wzór umowy , Data dodania: 2019-03-08
3. 2. OPZ , Data dodania: 2019-03-08
4. 1. SIWZ , Data dodania: 2019-03-08
5. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2019-03-08
6. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-03-19
7. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2019-04-02

 

Ogłoszenie z dnia 2019-03-08
 
Sukcesywne wykonywanie i dostawa druków i formularzy urzędowych oraz papieru firmowego na potrzeby Urzędu Miasta Płocka w 2019 roku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. FORMULARZ CENOWY - druki 2019_I , Data dodania: 2019-03-08
2. Dział II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - druki 2019_I , Data dodania: 2019-03-08
3. Dział II - papier firmowy 2019 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_I , Data dodania: 2019-03-08
4. papier firmowy 2019 - FORMULARZ CENOWY_I , Data dodania: 2019-03-08
5. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-03-08
6. wzór umowy - część I , Data dodania: 2019-03-08
7. wzór umowy - część II , Data dodania: 2019-03-08
8. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2019-03-08
9. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-03-18
10. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2019-03-27

 

Ogłoszenie z dnia 2019-03-04
 
Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego Gminy Płock wraz z udziałem w gruncie z uwzględnieniem ewentualnych nakładów (nakłady są obliczone tylko w przypadku adaptacji strychów).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-03-04
2. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-03-04
3. Dział III Wzór umowy_ , Data dodania: 2019-03-04
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2019-03-04
5. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-03-12
6. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2019-03-12
7. wynik , Data dodania: 2019-03-25

 

Ogłoszenie z dnia 2019-03-01
 
Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 16 w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Tablica informacyjna , Data dodania: 2014-10-30
2. 9 PRZEDMIAR_BRANŻA SANITARNA_BOISKA SP 16 , Data dodania: 2018-05-28
3. 6 PROJKET WYKONAWCZY_BRANŻA SANITARNA_BOISKA SP 16 , Data dodania: 2018-05-28
4. 7 STWIOR_BRANŻA SANITARNA_BOISKA SP 16 , Data dodania: 2018-06-05
5. 2 OŚWIADCZENIE , Data dodania: 2018-06-05
6. 1 DECYZJA NR 238-2018 , Data dodania: 2018-06-06
7. 3 PB_BOISKA SP 16 BRANŻA BUDOWLANA , Data dodania: 2018-06-06
8. 5 STWIOR_BRANŻA BUDOWLANA_BOISKA SP 16 , Data dodania: 2018-06-12
9. 4 PW_BRANŻA BUDOWLANA_BOISKA SP 16 , Data dodania: 2018-06-12
10. Przekrój poprzeczny. , Data dodania: 2018-07-26
11. Sposób montażu słupków do siatkówki. , Data dodania: 2018-07-26
12. Detal kosza do koszykówki. , Data dodania: 2018-07-26
13. Piłkochwyty. , Data dodania: 2018-07-26
14. Decyzja na wycinkę. , Data dodania: 2018-09-05
15. Decyzja na wycinkę nowe terminy. , Data dodania: 2018-10-26
16. 1a. Decyzja nr 71 2019 z 6 lutego 2019 o zmianie pozwolenia SP 16. , Data dodania: 2019-02-13
17. 3a. PB zamienny boiska SP 16. , Data dodania: 2019-02-13
18. Przedmiar br. budowlana, elaktryczna SP 16. , Data dodania: 2019-02-22
19. Wniosek materiałowy , Data dodania: 2019-02-22
20. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - boiska SP-16 , Data dodania: 2019-03-01
21. SIWZ Dział I - Instrukcja dla wykonawcy - boiska SP-16 , Data dodania: 2019-03-01
22. SIWZ Dział II_ Opis przedmiotu zamówienia - boiska SP-16 , Data dodania: 2019-03-01
23. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2019-03-01
24. Formularze załączników - wersja edyt. , Data dodania: 2019-03-05
25. zapytania nr 1 , Data dodania: 2019-03-07
26. Zapytania i odpowiedzi —1 , Data dodania: 2019-03-11
27. Zmiana terminu składania ofert , Data dodania: 2019-03-14
28. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2019-03-14
29. Zapytania i odpowiedzi - 2 , Data dodania: 2019-03-18
30. Zapytania i odpowiedzi —3 , Data dodania: 2019-03-19
31. Zapytania i odpowiedzi —4 , Data dodania: 2019-03-20
32. Prawidłowa odpowiedź -dot. Zapytania i odpowiedzi —4 , Data dodania: 2019-03-21
33. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-03-25
34. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2019-04-03

 

Ogłoszenie z dnia 2019-02-28
 
Wykonanie remontu 6 sal na IIp w segmencie A w budynku przy ul. Kossobudzkiego 7 oraz 2 sal na parterze i 4 sal na Ip w segmencie C2 w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 4 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Płocku. UWAGA !!! Wizja lokalna odbędzie się w dniu 7 marca 2019 r(czwartek)o godz. 11.00.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Przdmiar SP3 2019 II Piętro , Data dodania: 2019-02-13
2. SP 3 Segment C2 parter , Data dodania: 2019-02-25
3. Szkoła Podstawowa NR 3 Segment A IIp , Data dodania: 2019-02-25
4. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2019-02-25
5. SP 3 Segment C2 I p , Data dodania: 2019-02-25
6. Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 6 , Data dodania: 2019-02-25
7. Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 , Data dodania: 2019-02-28
8. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-02-28
9. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-02-28
10. pdf-projekt , Data dodania: 2019-02-28
11. pdf-specyfikacja , Data dodania: 2019-02-28
12. ogloszenie. , Data dodania: 2019-02-28
13. ogloszenie_p , Data dodania: 2019-02-28
14. Przedmiar robót budowlanych - SP 3 , Data dodania: 2019-02-28
15. wizja lokalna , Data dodania: 2019-03-05
16. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-03-15
17. wynik , Data dodania: 2019-03-21

 

Ogłoszenie z dnia 2019-02-27
 
Przebudowa łazienek wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Przyszkolnej 22 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-02-27
2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa , Data dodania: 2019-02-27
3. SP15-Łazieni, OPZ , Data dodania: 2019-02-27
4. SP15-Plan zapewnienia jakości. , Data dodania: 2019-02-27
5. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-02-27
6. ogloszenie. , Data dodania: 2019-02-27
7. pytania i odpow. 04.03. , Data dodania: 2019-03-04
8. pytania i odpow. 2 , Data dodania: 2019-03-06
9. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-03-14
10. uniewaznienie , Data dodania: 2019-03-20
11. sprostowanie informacji o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2019-03-22

 

 

Ogłoszenie z dnia 2019-02-27
 
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę budynku oraz zagospodarowanie terenu dla potrzeb nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 przy ul. Szymona Kossobudzkiego 10 w Płocku wraz z uzyskaniem decyzji udzielającej pozwolenia na budowę . WZP.271.1.20.2019.JM
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opz , Data dodania: 2019-02-27
2. SIWZ , Data dodania: 2019-02-27
3. załącniki edytowalne , Data dodania: 2019-02-27
4. MP 17 - budowa 6 oddziałów PF-U 2019r. , Data dodania: 2019-02-27
5. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2019-02-27
6. mapa zasadnicza , Data dodania: 2019-02-27
7. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2019-02-27
8. Wzór umowy , Data dodania: 2019-02-27
9. zapytanie nr 1 , Data dodania: 2019-03-04
10. zapytanie nr 2 , Data dodania: 2019-03-04
11. zapytanie nr 3 , Data dodania: 2019-03-04
12. odpowiedzi na zapytania 1,2,3 , Data dodania: 2019-03-04
13. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA , Data dodania: 2019-03-04
14. zapytanie nr 4 , Data dodania: 2019-03-05
15. odpowiedzi na zapytania nr 4 , Data dodania: 2019-03-06
16. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-03-11
17. ocena ofert , Data dodania: 2019-03-21
18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2019-03-21

 

Ogłoszenie z dnia 2019-02-26
 
Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 w Płocku – budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. sanit oświadczenie proj , Data dodania: 2018-07-06
2. sanit podpis na str tytuł , Data dodania: 2018-07-06
3. GEOLOGIA , Data dodania: 2018-07-12
4. ESTETYZACJA , Data dodania: 2018-07-12
5. pzt-Układ2 , Data dodania: 2018-07-13
6. studnia i drenaż-Układ2 , Data dodania: 2018-07-13
7. OPIS PB-W , Data dodania: 2018-07-31
8. Drenaż boisk, studnia chłonna , Data dodania: 2018-07-31
9. Przedmiar - instalacja odgromowa , Data dodania: 2018-07-31
10. Przedmiar - modernizacja boisk SP 11 , Data dodania: 2019-01-23
11. Przedmiar - docieplenie ścian fundamentowych SP 11 , Data dodania: 2019-01-23
12. Przedmiar - Malowanie piłkochwytu i montaż siatki , Data dodania: 2019-01-23
13. STWIORB , Data dodania: 2019-01-24
14. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2019-01-31
15. Załącznik nr 3 do OPZ - rysunek piłkochwytu , Data dodania: 2019-01-31
16. Załącznik nr 2 do OPZ - zakres wykonania instalacji odgromowej budyn... , Data dodania: 2019-01-31
17. Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 6 , Data dodania: 2019-01-31
18. Załącznik nr 1 do OPZ - zakres docieplenia ściany fundamentowej bud... , Data dodania: 2019-01-31
19. Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2019-02-08
20. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-02-26
21. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-02-26
22. zalaczniki do SIWZ , Data dodania: 2019-02-26
23. ogloszenie. , Data dodania: 2019-02-26
24. pytania i odpowiedzi. , Data dodania: 2019-03-08
25. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-03-13
26. sprostowanie inf. z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-03-14
27. wynik () , Data dodania: 2019-03-29

 

Ogłoszenie z dnia 2019-02-26
 
Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Płocku, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24. WZP.271.1.17.JM
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Specyfikacja Techniczna , Data dodania: 2018-08-08
2. Przedmiar robót , Data dodania: 2018-08-13
3. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2019-02-26
4. wzór umowy , Data dodania: 2019-02-26
5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , Data dodania: 2019-02-26
6. Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 5 , Data dodania: 2019-02-26
7. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2019-02-26
8. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2019-02-26
9. PW , Data dodania: 2019-02-26
10. SIWZ_ , Data dodania: 2019-02-26
11. Zapytanie nr 1 , Data dodania: 2019-03-04
12. odpowiedzi na zapytania nr 1 , Data dodania: 2019-03-06
13. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-03-13
14. informacja z wyborze najkorzystniejszej ofert , Data dodania: 2019-04-02

 

Ogłoszenie z dnia 2019-02-25
 
Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca Dzieci Płocka – budżet obywatelski.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 2 do OPZ , Data dodania: 2019-01-29
2. Załącznik nr 1 do OPZ , Data dodania: 2019-01-29
3. Załącznik nr 3 do OPZ , Data dodania: 2019-01-31
4. Załącznik nr 4 do OPZ , Data dodania: 2019-01-31
5. HZPiT - Dzieci Płocka- Przedmiar br. bud. , Data dodania: 2019-02-04
6. HZPiT - Dzieci Płocka- Przedmiar br. elektryczna , Data dodania: 2019-02-11
7. Załacznik nr 6 - Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2019-02-22
8. Załącznik nr 5 - Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2019-02-22
9. Załacznik nr 5 - Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2019-02-22
10. Załacznik nr 6 - Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2019-02-22
11. Załączniki do Instrukcji dla wykonawcy - wersja edyt. , Data dodania: 2019-02-22
12. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - Dzieci Płocka , Data dodania: 2019-02-22
13. SIWZ_Dział II_ Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2019-02-25
14. SIWZ_ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-02-25
15. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2019-02-25
16. Zmiana SIWZ , Data dodania: 2019-02-28
17. Załącznik nr 1.1 , Data dodania: 2019-03-06
18. Załacznik nr 3 , Data dodania: 2019-03-06
19. Załączni nr 1 , Data dodania: 2019-03-06
20. Załącznik nr 2 , Data dodania: 2019-03-06
21. Zapytania i odpowiedzi - 1 , Data dodania: 2019-03-06
22. Zapytania nr 2 , Data dodania: 2019-03-07
23. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA , Data dodania: 2019-03-07
24. zmiana terminu składania ofert , Data dodania: 2019-03-07
25. zapytania nr 2 prawidłowe , Data dodania: 2019-03-08
26. odpowiedzi na zapytania nr 2 , Data dodania: 2019-03-08
27. Zalacznik nr1 Rzut sali widowiskowej , Data dodania: 2019-03-08
28. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-03-15
29. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2019-03-29

 

Ogłoszenie z dnia 2019-02-20
 
Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dla potrzeb realizacji projektów pn. Licealny akcelerator edukacji , realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 - Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-02-20
2. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-02-20
3. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-02-20
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-02-20
5. Załączniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2019-02-20
6. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2019-02-20
7. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2019-03-01

 

Ogłoszenie z dnia 2019-02-20
 
Budowa placu zabaw, siłowni pod chmurką oraz obiektów małej architektury na działce o nr ewid. 212, przy ul. Tokarskiej w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ul. Tokarskiej – budżet obywatelski .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. regulamin_PLAC_ZABAW , Data dodania: 2018-07-26
2. regulamin_siłownia , Data dodania: 2018-07-26
3. dok. proj. Tokarska , Data dodania: 2018-12-19
4. ogloszenie. , Data dodania: 2019-02-20
5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - DZIAŁ II , Data dodania: 2019-02-20
6. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-02-20
7. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-02-20
8. zalaczniki do SIWZ , Data dodania: 2019-02-20
9. modyfikacja SIWZ, , Data dodania: 2019-02-21
10. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-03-07
11. wynik , Data dodania: 2019-03-29

 

Ogłoszenie z dnia 2019-02-14
 
Budowa placu zabaw wraz z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej w Płocku na działkach o nr ewidencyjnych: 2030/1, 2032/9, 2032/10, 2033/1 obręb nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej – Budżet Obywatelski .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. PB_Branża_elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
2. PB_Rysunki_Branża_Elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
3. PB_Branża_Architetkura , Data dodania: 2018-09-24
4. PB_Rysunki_Branża_Architektura , Data dodania: 2018-09-24
5. PW_Branża_Architektura_Branża_Elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
6. PW_Rysunki_Branża_Architektura_Branża_Elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
7. STWiORB_Płock_Borowicka_całość_scalone , Data dodania: 2018-10-11
8. projekt zagospodarowania , Data dodania: 2018-10-18
9. Przedmiar robót , Data dodania: 2018-12-28
10. PW_ogrodzenie terenu. Bramka_uzupełnienie , Data dodania: 2018-12-28
11. Uzgodnienia , Data dodania: 2019-02-14
12. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-02-14
13. załaczniki do SIWZ , Data dodania: 2019-02-14
14. Dział II -opis przdmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-02-14
15. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-02-14
16. ogloszenie , Data dodania: 2019-02-14
17. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-03-01
18. wynik Borowicka , Data dodania: 2019-03-29

 

Ogłoszenie z dnia 2019-02-14
 
Wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją alei A.Roguckiego w Płocku, terenów dodatkowych i przyległych do alei.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zał. nr 3 Inwentaryz. powykon. nasadz. na alei Roguck. i ter. przyleg... , Data dodania: 2019-02-11
2. Zał. nr 6 Inwentar. powyk. trawn. i łąk wyk. na al. Rog. i ter. prz... , Data dodania: 2019-02-11
3. Zał. nr 4 Inwentaryz. powykonawcza drzew posadz. na alei A. Roguck. i... , Data dodania: 2019-02-11
4. Zał. nr 5 Inwentar. powyk. krzewów i bylin posadz. na a. Rog. i ter.... , Data dodania: 2019-02-11
5. Zał. nr 7 Inwentar. ziel. istn. zaadapt. na al. Roguc. i ter. przyleg... , Data dodania: 2019-02-11
6. Zał. nr 12 Mat. dot. automat. syst. nawod. , Data dodania: 2019-02-11
7. Zał. nr 9 Tereny dodatk. przyległe do Rog. nr 1, 2, 3 i 4 , Data dodania: 2019-02-11
8. Zał. nr 8 Inwentar. ziel. istn. zaadapt. na al. Rog. i ter. przyległ... , Data dodania: 2019-02-11
9. Zał. nr 2 Zakres przedmiotu umowy , Data dodania: 2019-02-11
10. Zał. nr 10 - wzór umowy , Data dodania: 2019-02-14
11. Dział II - OPZ , Data dodania: 2019-02-14
12. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2019-02-14
13. espd-request , Data dodania: 2019-02-14
14. espd-request , Data dodania: 2019-02-14
15. README , Data dodania: 2019-02-14
16. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_f93a5710-42e0-49ec-8355-a64343a8c7fd.as... , Data dodania: 2019-02-14
17. SIWZ , Data dodania: 2019-02-14
18. Zał. nr 1 do opz i umowy Formularz cen. , Data dodania: 2019-02-14
19. Poprawiony Formularz oferty w wersji edytowalnej , Data dodania: 2019-02-15
20. zamiana treści siwz nr 1 , Data dodania: 2019-02-15
21. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-03-21
22. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2019-03-29

 

 

Ogłoszenie z dnia 2019-02-08
 
Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 w Płocku – budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. sanit oświadczenie proj , Data dodania: 2018-07-06
2. sanit podpis na str tytuł , Data dodania: 2018-07-06
3. GEOLOGIA , Data dodania: 2018-07-12
4. ESTETYZACJA , Data dodania: 2018-07-12
5. pzt-Układ2 , Data dodania: 2018-07-13
6. studnia i drenaż-Układ2 , Data dodania: 2018-07-13
7. OPIS PB-W , Data dodania: 2018-07-31
8. Drenaż boisk, studnia chłonna , Data dodania: 2018-07-31
9. Przedmiar - instalacja odgromowa , Data dodania: 2018-07-31
10. Przedmiar - modernizacja boisk SP 11 , Data dodania: 2019-01-23
11. Przedmiar - docieplenie ścian fundamentowych SP 11 , Data dodania: 2019-01-23
12. Przedmiar - Malowanie piłkochwytu i montaż siatki , Data dodania: 2019-01-23
13. STWIORB , Data dodania: 2019-01-24
14. Załącznik nr 2 do OPZ - zakres wykonania instalacji odgromowej budyn... , Data dodania: 2019-01-31
15. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2019-01-31
16. Załącznik nr 1 do OPZ - zakres docieplenia ściany fundamentowej bud... , Data dodania: 2019-01-31
17. Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 6 , Data dodania: 2019-01-31
18. Załącznik nr 3 do OPZ - rysunek piłkochwytu , Data dodania: 2019-01-31
19. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-02-08
20. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-02-08
21. Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2019-02-08
22. ogloszenie. , Data dodania: 2019-02-08
23. ogloszenie_p , Data dodania: 2019-02-08
24. pytania i odpow. modyfikacja SIWZ 13.02.2019 , Data dodania: 2019-02-13
25. unieważnienie , Data dodania: 2019-02-25

 

 

Ogłoszenie z dnia 2019-01-25
 
Budowa Flow Parku - budżet obywatelski WZP.271.1.2.2019.JM
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik graficzny Nr 2 Flow Park. , Data dodania: 2019-01-14
2. Załącznik graficzny Nr 1 Flow Park. , Data dodania: 2019-01-14
3. SIWZ , Data dodania: 2019-01-25
4. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-01-25
5. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2019-01-25
6. Wzór umow flow park , Data dodania: 2019-01-25
7. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2019-01-25
8. Uzupełnienie dokument , Data dodania: 2019-01-25
9. Flow Park dokument , Data dodania: 2019-01-25
10. PŁOCK ELE_PRD , Data dodania: 2019-02-05
11. zapytanie nr 1 i odpowiedź , Data dodania: 2019-02-05
12. zapytanie nr 2 , Data dodania: 2019-02-12
13. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2019-02-12
14. zmiana terminu składania ofert , Data dodania: 2019-02-12
15. zapytanie nr 3 , Data dodania: 2019-02-13
16. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 , Data dodania: 2019-02-14
17. zmiana terminu składania ofert.2 pdf , Data dodania: 2019-02-14
18. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 , Data dodania: 2019-02-19
19. zmiana terminu składania ofert.3 , Data dodania: 2019-02-19
20. odpowiedzi na zapytania 2 i 3 , Data dodania: 2019-02-20
21. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-02-25
22. informacja o unieważnieniu postepowania , Data dodania: 2019-03-05

 

Ogłoszenie z dnia 2019-01-25
 
Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Północnego na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski ’’ WZP.271.1.1.2019.JM
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. WODNY PLAC ZABAW_PB , Data dodania: 2017-11-01
2. WPZ_PW_Z6_MELIORACJA , Data dodania: 2017-11-01
3. WPZ_PW_Z5_ELEKTRYKA , Data dodania: 2018-01-24
4. WPZ_PW_Z7_STWIOR , Data dodania: 2018-01-24
5. WPZ_PW_Z3_TECHNOLOGIA , Data dodania: 2018-01-24
6. WPZ_PW_Z2_KONSTRUKCJA , Data dodania: 2018-01-24
7. WPZ_PW_Z1_ARCHITEKTURA , Data dodania: 2018-01-24
8. WPZ_PW_Z8_PRZEDMIAR , Data dodania: 2018-01-24
9. WPZ_PW_Z4_WODKAN , Data dodania: 2018-01-24
10. konstrukcja_aneks , Data dodania: 2018-02-01
11. TAB_wodny , Data dodania: 2018-02-06
12. decyzja o pozwoleniu na budowę , Data dodania: 2018-02-06
13. SIWZ , Data dodania: 2019-01-25
14. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-01-25
15. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2019-01-25
16. wzór umow plac wodny , Data dodania: 2019-01-25
17. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2019-01-25
18. załącznik do zapytania nr 1 Karta techniczna UniPlay 040 2014 , Data dodania: 2019-02-07
19. zapytanie nr 1 , Data dodania: 2019-02-07
20. odpowiedź na zapytanie , Data dodania: 2019-02-08
21. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-02-12
22. Informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2019-03-05

 

Ogłoszenie z dnia 2019-01-25
 
Obsadzenie kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka kwiatami jednorocznymi oraz krzewami wraz z ich kompleksowa pielęgnacja w 2019 roku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wykaz obiektów - zał. 2 , Data dodania: 2019-01-22
2. Koszty pielęgn. posadz. materiału - zał. nr 8 , Data dodania: 2019-01-22
3. Wykaz ilosciowy roslin - zał. 3 , Data dodania: 2019-01-22
4. Wycena mat. roslinnego - zał. nr 5 do opz , Data dodania: 2019-01-22
5. Formularz cenowy zał. 1 do OPZ , Data dodania: 2019-01-25
6. STWiOR zał. 4 , Data dodania: 2019-01-25
7. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2019-01-25
8. SIWZ_ , Data dodania: 2019-01-25
9. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2019-01-25
10. Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-01-25
11. zapytanie nr 1 , Data dodania: 2019-01-30
12. zapytania i odpowiedzi , Data dodania: 2019-01-31
13. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-02-05
14. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2019-02-13

 

Ogłoszenie z dnia 2019-01-24
 
Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i al. Piłsudskiego na działkach o nr ewid. 1192/1 i 1195/13 obręb 10 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów pod place i skwery .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Przedmiar budowy placu zabaw przy ulicy Piłsudskiego w Płocku - skan... , Data dodania: 2018-05-18
2. Przedmiar budowy placu zabaw przy ulicy Piłsudskiego w Płocku - ośw... , Data dodania: 2019-01-15
3. OP_DB_2018_129_PZ_ArchiPlaneta_Plock_20180427 , Data dodania: 2019-01-15
4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PIŁSUDZKIEGO 28.05... , Data dodania: 2019-01-15
5. Projekt budowlany , Data dodania: 2019-01-21
6. Projekt wykonawczy , Data dodania: 2019-01-21
7. Projekt zieleni , Data dodania: 2019-01-21
8. ogloszenie. , Data dodania: 2019-01-24
9. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-01-24
10. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-01-24
11. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-01-24
12. modyfikacja SIWZ , Data dodania: 2019-01-31
13. zalaczniki wersja edytowalna , Data dodania: 2019-02-05
14. pytania i odpowiedzi 05.02 , Data dodania: 2019-02-05
15. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-02-08
16. oświadczenie gr. kapitał , Data dodania: 2019-02-08
17. uniewaznienie , Data dodania: 2019-03-04

 

Ogłoszenie z dnia 2019-01-24
 
Zakup busa 9 - osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ_Dzial III_Wzor umowy , Data dodania: 2019-01-24
2. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy_II , Data dodania: 2019-01-24
3. SIWZ_Dzial II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-01-24
4. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx. , Data dodania: 2019-01-24
5. Zapytania i odpowiedzi - 1 , Data dodania: 2019-01-29
6. zapytania i odpowiedzi - 2 , Data dodania: 2019-01-30
7. zapytanie, odpowiedzi 3 , Data dodania: 2019-01-30
8. Zapytania i odpowiedzi -4 , Data dodania: 2019-01-31
9. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-02-04
10. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2019-02-12

 

Ogłoszenie z dnia 2019-01-23
 
Zakup i dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Licealny akcelerator edukacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział III wzór umowy Część II , Data dodania: 2019-01-23
2. Dział I SIWZ , Data dodania: 2019-01-23
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-01-23
4. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-01-23
5. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2019-01-23
6. Dział III wzór umowy Część I , Data dodania: 2019-01-24
7. Zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2019-01-25
8. Załączniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2019-01-29
9. ogłoszenie o zmianie , Data dodania: 2019-01-30
10. Zmiania treści SIWZ (2) , Data dodania: 2019-01-30
11. Zmiana treści SIWZ i odp. na pytania0001 , Data dodania: 2019-01-31
12. ogłoszenie o zmianie (2) , Data dodania: 2019-01-31
13. Zmienione szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-01-31
14. Zmienione Załączniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2019-01-31
15. Zmienio załączniki , Data dodania: 2019-01-31
16. Dział III wzór umowy Część III , Data dodania: 2019-01-31
17. odp. na pytania z dnia 01.02.2019 r. , Data dodania: 2019-02-04
18. Poprawiony Dział III wzór umowy Część III , Data dodania: 2019-02-06
19. sprostowanie , Data dodania: 2019-02-06
20. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-02-07
21. informacja o unieważnieniu postępowania dla części II , Data dodania: 2019-02-13
22. Wynik dla części III (1) , Data dodania: 2019-02-26
23. wynik dla części I , Data dodania: 2019-03-11

 

Ogłoszenie z dnia 2019-01-21
 
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowej Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła Trzepowo w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Trzepowo w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Pozwolenie wodoprawne na wyloty 13.07.2017 , Data dodania: 2017-07-17
2. Decyzja srodowiskowa , Data dodania: 2017-07-25
3. Decyzja_pozwolenie wodoprawne wyloty I etap , Data dodania: 2017-09-04
4. Decyzja_pozwolenie wodoprawne przepusty II etap , Data dodania: 2017-09-04
5. Decyzja_pozwolenie wodnoprawne rów Sierpecka , Data dodania: 2017-09-06
6. ZAŁ2_OPZ_TES_Nowa_Przemysłowa , Data dodania: 2018-12-19
7. ZAŁ2_OPZ_TES_Nowa_Przemysłowa , Data dodania: 2018-12-19
8. ZAŁ1_OPZ_Istotne postanowienia gwarancji należytego wykonania umowy.... , Data dodania: 2018-12-20
9. ZAŁ3_OPZ_Wykaz czynności_tereny inwestycyjne Trzepowo , Data dodania: 2018-12-20
10. 01-Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-12-20
11. Załącznik nr 9 do Umowy - Oświadczenie podwykonawcy (19.12.2018).pd... , Data dodania: 2018-12-21
12. Załącznik nr 10 do Umowy - Oświadczenie o umowach podwykonawczych (... , Data dodania: 2018-12-21
13. Załącznik nr 11 do Umowy - Dokumentacja powykonawcza tereny inwestyc... , Data dodania: 2018-12-21
14. Załącznik nr 12 do Umowy - Gwarancja jakości (19.12.2018) , Data dodania: 2018-12-21
15. Załącznik nr 2 do Umowy - EBI (19.12.2018) , Data dodania: 2018-12-21
16. Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie Podwykonawcy (19.12.2018).pd... , Data dodania: 2018-12-21
17. Załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o podwykonawcach (19.12.2018... , Data dodania: 2018-12-21
18. Załącznik nr 4 do Umowy - Oświadczenie (19.12.2018) , Data dodania: 2018-12-21
19. Załącznik nr 7 do Umowy - Oświadczenie (19.12.2018) , Data dodania: 2018-12-21
20. Załącznik nr 6 do Umowy - Oświadczenie o dalszych podwykonawcach (1... , Data dodania: 2018-12-21
21. Załącznik nr 8 do Umowy - Oświadczenie dalszy Podwykonawca (19.12.2... , Data dodania: 2018-12-21
22. UMOWA - Nowa Przemysłowa (19.12.2018) akc. MG 15.01. , Data dodania: 2019-01-16
23. Załącznik nr 1 do Umowy - Tablice informacyjne (opis) , Data dodania: 2019-01-17
24. Załacznik nr 1 - tablica_utrudnienia , Data dodania: 2019-01-17
25. Decyzja na użytkowanie 1450_2018 , Data dodania: 2019-01-17
26. WydrukMapy podziałowej Trzepowo , Data dodania: 2019-01-17
27. zrid ostateczny , Data dodania: 2019-01-17
28. espd-request , Data dodania: 2019-01-21
29. README , Data dodania: 2019-01-21
30. espd-request , Data dodania: 2019-01-21
31. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_a517d37c-9557-446d-a65b-1dd32b45ea3d(1)... , Data dodania: 2019-01-21
32. SIWZ , Data dodania: 2019-01-21
33. ogłoszenie o zamówieniu opubikowane , Data dodania: 2019-01-21
34. 01-Projekt_ET , Data dodania: 2019-01-21
35. 02-Projekt_ET , Data dodania: 2019-01-21
36. 03-Przedmiary - mat. pomocn , Data dodania: 2019-01-21
37. Karta Informacyjna Przedsiewzi , Data dodania: 2019-01-21
38. Operat na przepusty NR1 i NR 2_Et , Data dodania: 2019-01-21
39. Operat na rowy i wytotu_Et , Data dodania: 2019-01-21
40. Operat na wyloty_P1i P2_Et , Data dodania: 2019-01-21
41. zmiana treści SIWZ i ogłoszenia , Data dodania: 2019-01-21
42. zapytanie nr 1 , Data dodania: 2019-01-29
43. dokumentacja_zbiorcza , Data dodania: 2019-01-29
44. zapytanie nr 2 , Data dodania: 2019-01-29
45. zapytanie nr 3 , Data dodania: 2019-01-31
46. zapytanie 4 , Data dodania: 2019-02-01
47. zapytanie 5 , Data dodania: 2019-02-01
48. zapytanie nr 6 , Data dodania: 2019-02-05
49. zapytanie nr 7 , Data dodania: 2019-02-05
50. zapytanie nr 8 , Data dodania: 2019-02-06
51. zapytanie nr 9 , Data dodania: 2019-02-06
52. zapytanie nr 10 , Data dodania: 2019-02-06
53. zapytania nr 11 , Data dodania: 2019-02-07
54. Poprawiony Formularz Oferty w wersji edytowalnej , Data dodania: 2019-02-08
55. odpowiedzi na zapytania nr 1, 4, 6, 10 , Data dodania: 2019-02-08
56. zapytanie nr 14 , Data dodania: 2019-02-11
57. odpowiedź na zapytanie nr 5 , Data dodania: 2019-02-11
58. załącznik dot pytania z dnia 01.02.2019 r. - kosztorysy w postaci pl... , Data dodania: 2019-02-11
59. zapytanie nr 12 , Data dodania: 2019-02-13
60. zapytanie nr 13 , Data dodania: 2019-02-13
61. zapytania nr 15 , Data dodania: 2019-02-13
62. odpowiedzi na zapytania nr 2, 3 , Data dodania: 2019-02-14
63. zapytanie nr 16 , Data dodania: 2019-02-14
64. odpowiedzi na zapytania nr 7 i 8 , Data dodania: 2019-02-14
65. zapytanie nr 17 , Data dodania: 2019-02-14
66. zapytanie nr 18 , Data dodania: 2019-02-15
67. zapytanie nr 19 , Data dodania: 2019-02-15
68. odpowiedzi na zapytania nr 13 , Data dodania: 2019-02-15
69. odpowiedź na zapytanie nr 14 , Data dodania: 2019-02-15
70. zmiana treści SIWZ- 15.02.2019r.- zmiana terminu składania ofert , Data dodania: 2019-02-15
71. odpowiedzi na zapytania nr 11 , Data dodania: 2019-02-18
72. załącznik nr1 do pytania nr 11 część II - przekroje_nowoprzemyslo... , Data dodania: 2019-02-18
73. odpowiedzi na zapytania nr 12 , Data dodania: 2019-02-18
74. Opinia Koserwatora Wojewódzkiego _etap 1 , Data dodania: 2019-02-18
75. Opinia Koserwatora_etap 1 , Data dodania: 2019-02-18
76. Opinia Koserwatora_etap 2 , Data dodania: 2019-02-18
77. odpowiedzi na zapytania nr 9 i 15 , Data dodania: 2019-02-18
78. załącznik nr 1 do odpowiedzi z dnia 14.02.19 cz I - Budowa_Nowej_Prz... , Data dodania: 2019-02-18
79. odpowiedzi na zapytania nr 18 , Data dodania: 2019-02-18
80. zmiana treści SIWZ- 18.02.2019r. , Data dodania: 2019-02-18
81. zapytania nr 20 , Data dodania: 2019-02-18
82. zapytanie nr 21 , Data dodania: 2019-02-19
83. odpowiedź na zapytanie nr 16 , Data dodania: 2019-02-19
84. odpowiedzi na zapytanie nr 17 , Data dodania: 2019-02-20
85. załącznik nr 1 - Schemat montażowy wpustu , Data dodania: 2019-02-20
86. odpowiedź na zapytanie nr 19 , Data dodania: 2019-02-20
87. odpowiedzi na zapytanie nr 20 , Data dodania: 2019-02-20
88. odpowiedzi na zapytania nr 21 , Data dodania: 2019-02-20
89. zapytanie nr 22 , Data dodania: 2019-02-25
90. zapytanie nr 23 , Data dodania: 2019-02-25
91. zapytanie nr 24 , Data dodania: 2019-02-25
92. zapytanie nr 25 , Data dodania: 2019-02-25
93. odpowiedź na zapytanie nr 22 , Data dodania: 2019-02-26
94. odpowiedź na zapytanie nr 23 , Data dodania: 2019-02-26
95. załącznik nr 1 do odpowiedzi - Schemat montażowy wpustu etap II.pd... , Data dodania: 2019-02-26
96. odpowiedź na zapytanie nr 24 , Data dodania: 2019-02-26
97. zał nr 1 - D-08.01.01P USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW PERONOWYCH POLIMERO... , Data dodania: 2019-02-26
98. zapytanie nr 26 , Data dodania: 2019-02-26
99. zmiana treści SIWZ 26.02.2019 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT , Data dodania: 2019-02-26
100. odpowiedzi na zapytania nr 26 , Data dodania: 2019-03-01
101. załącznik- SST D-01.02.02.a - Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej..pd... , Data dodania: 2019-03-01
102. odpowiedź na zapytanie nr 25 , Data dodania: 2019-03-01
103. UMOWA - Nowa Przemysłowa (06.03.2019) , Data dodania: 2019-03-06
104. zapytanie nr 27 , Data dodania: 2019-03-07
105. odpowiedź na zapytanie 27 , Data dodania: 2019-03-08
106. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-03-14
107. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2019-03-20

 

Ogłoszenie z dnia 2019-01-10
 
Budowa placu zabaw wraz z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej w Płocku na działkach o nr ewidencyjnych: 2030/1, 2032/9, 2032/10, 2033/1 obręb nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej – Budżet Obywatelski . UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert na 30.01.2019 r. do godziny 12:00.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. PB_Branża_elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
2. PB_Rysunki_Branża_Elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
3. PB_Branża_Architetkura , Data dodania: 2018-09-24
4. PB_Rysunki_Branża_Architektura , Data dodania: 2018-09-24
5. PW_Branża_Architektura_Branża_Elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
6. PW_Rysunki_Branża_Architektura_Branża_Elektryczna , Data dodania: 2018-09-24
7. STWiORB_Płock_Borowicka_całość_scalone , Data dodania: 2018-10-11
8. projekt zagospodarowania , Data dodania: 2018-10-18
9. Przedmiar robót , Data dodania: 2018-12-28
10. PW_ogrodzenie terenu. Bramka_uzupełnienie , Data dodania: 2018-12-28
11. Uzgodnienia , Data dodania: 2019-01-10
12. załaczniki do SIWZ , Data dodania: 2019-01-10
13. Dział II -opis przdmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-01-10
14. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2019-01-10
15. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-01-10
16. ogloszenie. , Data dodania: 2019-01-10
17. modyfikacja SIWZ , Data dodania: 2019-01-14
18. pytanie i odpow. , Data dodania: 2019-01-18
19. modyfikacja 2 SIWZ , Data dodania: 2019-01-23
20. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. , Data dodania: 2019-01-23
21. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2. , Data dodania: 2019-01-24
22. pytania i odpow. modyfikacja SIWZ 3 , Data dodania: 2019-01-24
23. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3. , Data dodania: 2019-01-25
24. modyfikacja 3, pyt. i odp. , Data dodania: 2019-01-25
25. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-01-30
26. oświadczenie-gr. kapitałowa , Data dodania: 2019-01-30
27. unieważnienie , Data dodania: 2019-02-13

 

Ogłoszenie z dnia 2019-01-04
 
Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka w okresie od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Formularze zał. do Instrukcji - wersja edyt. , Data dodania: 2019-01-04
2. zał. nr - 3-10 -do OPZ , Data dodania: 2019-01-04
3. SIWZ_Dział I_Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2019-01-04
4. SIWZ_Dział II_ Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2019-01-04
5. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2019-01-04
6. załącznik nr 1 do OPZ , Data dodania: 2019-01-04
7. załącznik nr 2 do OPZ , Data dodania: 2019-01-04
8. załącznik nr 11 i 12 do OPZ , Data dodania: 2019-01-04
9. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2019-01-04
10. Zapytania i odpowiedzi - 1 , Data dodania: 2019-01-08
11. pytanie i odpowiedz 2 , Data dodania: 2019-01-09
12. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2019-01-14
13. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2019-01-14
14. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2019-01-24

 

Ogłoszenie z dnia 2019-01-02
 
Obsługa Ścianki Wspinaczkowej mieszczącej się w Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN ARENA .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o zamiarze zawarcia umowy , Data dodania: 2019-01-02

 
   
 
Stopka