Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Archiwum ogłoszeń: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Ogłoszenia z 2018 roku:
 

Ogłoszenie z dnia 2018-07-12
 
Budowa placu zabaw przy ulicy Otolińskiej 23 na działce o nr 171/45, obręb 6 realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów pod place i skwery .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. tablica budowy , Data dodania: 2016-07-25
2. Przedmiar budowy placu zabaw przy ulicy Otolińskiej w Płocku - skan.... , Data dodania: 2018-05-14
3. wniosek materiałowy , Data dodania: 2018-06-07
4. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2018-07-12
5. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-07-12
6. SIWZ , Data dodania: 2018-07-12
7. Badania geotechni , Data dodania: 2018-07-12
8. Projekt budow , Data dodania: 2018-07-12
9. Projekt wykona , Data dodania: 2018-07-12
10. ST , Data dodania: 2018-07-12
11. oświadczenie do umowy , Data dodania: 2018-07-12
12. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-07-13

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-07-10
 
Remont mola spacerowego w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Projekt Wykonawczy , Data dodania: 2018-05-18
2. Przedmiar-pomocniczy , Data dodania: 2018-05-18
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , Data dodania: 2018-05-18
4. Projekt Budowlany , Data dodania: 2018-05-18
5. Załącznik nr 1 do Umowy - Tablice (opis) , Data dodania: 2018-05-18
6. Załacznik nr 1 - tablica_utrudnienia , Data dodania: 2018-05-18
7. Oświadczenie split payment , Data dodania: 2018-07-04
8. Załącznik nr 8 do Umowy - Oświadczenie dalszy Podwykonawca (16.04.2... , Data dodania: 2018-07-06
9. Załącznik nr 10 - Dokumentacja powykonawcza Molo (20.04.2018) , Data dodania: 2018-07-06
10. Załącznik nr 11 do Umowy - Gwarancja jakości (16.04.2018) , Data dodania: 2018-07-06
11. Załącznik nr 2 - EBI (16.04.2018) , Data dodania: 2018-07-06
12. Załącznik nr 7 do Umowy - Oświadczenie (16.04.2018) , Data dodania: 2018-07-06
13. Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie Podwykonawcy (16.04.2018).pd... , Data dodania: 2018-07-06
14. Załącznik nr 6 do Umowy - Oświadczenie o dalszych podwykonawcach (1... , Data dodania: 2018-07-06
15. Załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o podwykonawcach (16.04.2018... , Data dodania: 2018-07-06
16. Załącznik nr 4 do Umowy - Oświadczenie (16.04.2018) , Data dodania: 2018-07-06
17. Załącznik nr 9 do Umowy - Oświadczenie podwykonawcy (16.04.2018).pd... , Data dodania: 2018-07-06
18. zał. nr 4 do OPZ Wytyczne , Data dodania: 2018-07-06
19. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA +zał -remont mola , Data dodania: 2018-07-06
20. wzór umowy , Data dodania: 2018-07-10
21. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-07-10
22. SIWZ , Data dodania: 2018-07-10
23. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-07-10

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-07-06
 
Budowa ulicy Borowickiej na odcinku od skrzyżowania ulicy Borowickiej z ulicą Botaniczną do skrzyżowania ulic Borowicka-Liściasta- Wierzbowa-Parcele (włącznie) od 0+953 do 1+330 km wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku – etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Decyzja Nr. 2-2009 ozezwoleniu na realizację inwestycji drogowej111.p... , Data dodania: 2009-09-23
2. Zał. nr 9 Rysunek_zamienny_do_Projektu_Wykonawczego , Data dodania: 2014-07-09
3. Decyzja ZRID ul. Wierzbowa, Cisowa i sięgacz Cedrowej , Data dodania: 2016-06-16
4. Decyzja ZRID ul. Borowicka , Data dodania: 2016-07-01
5. Decyzja nr 203-2006 pozw. na bud. kan. deszczowa , Data dodania: 2016-07-01
6. zgłoszenie na przebudowę przyłączy wodociągowych ul .Borowicka.pd... , Data dodania: 2016-07-01
7. Zał. nr 1, 1a, 1b, 1,c do opz wiaty przystankowe , Data dodania: 2017-06-30
8. Zał. nr 7 Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-06-30
9. Zał. A - zakres realiz. zadania ul. Borowicka -II , Data dodania: 2017-07-06
10. Decyzja Nr 2-2010 zamienna w części Liściasta-Podgórze , Data dodania: 2017-07-11
11. Decyzja ZRID 2-2015 Parcele , Data dodania: 2017-07-11
12. Zał. nr 2 studnia kablowa SK-2 , Data dodania: 2017-07-11
13. zał. nr 2a studnia kanal. deszczowej KD23 - Liściasta , Data dodania: 2017-07-11
14. Zał. nr 3 odcinek sieci kanalizacji deszczowej wraz z studniami D3.1... , Data dodania: 2017-07-11
15. Zał. nr 4 odcinek kabla oświetleniowego zasilającego do ul. Cedrowe... , Data dodania: 2017-07-11
16. Zał. nr 5 od latarni nr 48 do projektowanej latarni 1-9 w ul. Liści... , Data dodania: 2017-07-11
17. Zał. nr 8 kanalizacja sanitarna , Data dodania: 2017-07-12
18. Zał. nr 6 Inwentaryzacja drogi cz.II - ul. Borowicka etap I , Data dodania: 2017-07-12
19. Zał. nr 6 Inwentaryzacja drogi Cz. I - ul. Borowicka etap I , Data dodania: 2017-07-12
20. Zał. nr 11 Borowicka_PW_przekroje_droga serwisowa_17-07-2017 , Data dodania: 2017-07-18
21. Decyzja nr 4-2015 z dn. 06.05.2015 r. o zmianie zezwolenia na realizac... , Data dodania: 2018-03-15
22. Zał. nr 13 Borowicka-drogowy PW-2018-6-28-2 etap rzędne Liściasta i... , Data dodania: 2018-06-29
23. Zał. nr 14 Borowicka-drogowy PW-2018-6-25-2 rzędne wlot ul. Bez nazw... , Data dodania: 2018-06-29
24. Zał. nr 12 - Przekrój konstrukcyjno- normalny. Połączenie nawierzc... , Data dodania: 2018-06-29
25. Borowicka_PB_opis_str_15-15-06-2018 , Data dodania: 2018-06-29
26. Borowicka_PB_rys_3-15-06-2018 zmiana , Data dodania: 2018-06-29
27. Zał. nr 10 Borowicka drogowy - , Data dodania: 2018-06-29
28. Borowicka Rys. 2B PZT -zamienny , Data dodania: 2018-07-02
29. Oświadczenie split payment , Data dodania: 2018-07-04
30. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-07-06
31. SIWZ , Data dodania: 2018-07-06
32. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-07-06
33. wzór umowy , Data dodania: 2018-07-06
34. Borowicka -Przebudowa Oświetlenia , Data dodania: 2018-07-06
35. Branża telekomunikac , Data dodania: 2018-07-06
36. Dokum. Liściasta-Par , Data dodania: 2018-07-06
37. Dokum. Par , Data dodania: 2018-07-06
38. Dokum. Wierzbowa, Ced , Data dodania: 2018-07-06
39. Dokumentacja E , Data dodania: 2018-07-06
40. GAZ Borow , Data dodania: 2018-07-06
41. Projekty_Budowlane_ , Data dodania: 2018-07-06
42. Przedm , Data dodania: 2018-07-06
43. SST_Zielen , Data dodania: 2018-07-06
44. Zieleń Borow , Data dodania: 2018-07-06
45. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-07-06
46. Branza_Dro , Data dodania: 2018-07-06
47. Kanalizacja deszc , Data dodania: 2018-07-06
48. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA , Data dodania: 2018-07-16
49. zmiana treści siwz 1 , Data dodania: 2018-07-16

 

Ogłoszenie z dnia 2018-07-06
 
Wykonanie i dostawa koszulek technicznych, ręczników sportowych, sportowych chust wielofunkcyjnych na 7. Półmaraton Dwóch Mostów, w tym bieg ¹/₂ Dwóch Mostów
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. koszulka3 , Data dodania: 2018-07-06
2. Buff , Data dodania: 2018-07-06
3. recznik_2018 , Data dodania: 2018-07-06
4. wzór umowy , Data dodania: 2018-07-06
5. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-07-06
6. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-07-06
7. SIWZ , Data dodania: 2018-07-06
8. oświadczenie , Data dodania: 2018-07-06
9. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-07-06
10. ogłoszenie o zmianie , Data dodania: 2018-07-10
11. zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-07-10
12. zapytania nr 1 , Data dodania: 2018-07-10
13. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-07-16
14. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności , Data dodania: 2018-07-16

 

Ogłoszenie z dnia 2018-07-03
 
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartości rynkowe nieruchomości gruntowych niezabudowanych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Część 1 -Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-07-03
2. Część 2 - Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-07-03
3. Część 3 - Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-07-03
4. ogłoszenie o zamóweinu , Data dodania: 2018-07-03
5. Część 1 wzór umowy , Data dodania: 2018-07-03
6. Część 2 wzór umowy , Data dodania: 2018-07-03
7. Część 3 wzór umowy , Data dodania: 2018-07-03
8. SIWZ , Data dodania: 2018-07-03
9. oświadczenie do umowy , Data dodania: 2018-07-04
10. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-07-11
11. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności , Data dodania: 2018-07-11

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-29
 
Remont i przebudowa pomieszczeń budynku po Gimnazjum Nr 4 w celu dostosowania do potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 17 wraz z wymianą instalacji hydrantowej.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 6 , Data dodania: 2018-06-29
2. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2018-06-29
3. branza elektryczna , Data dodania: 2018-06-29
4. branza sanitarna , Data dodania: 2018-06-29
5. Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-06-29
6. Wzór umowy część II , Data dodania: 2018-06-29
7. Wzór umowy część I , Data dodania: 2018-06-29
8. Zakres robót budowlanych w budynku przy ul. Miodowej 18 - załącznik... , Data dodania: 2018-06-29
9. branza budowlana , Data dodania: 2018-06-29
10. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2018-06-29
11. ogloszenie. , Data dodania: 2018-06-29
12. ogloszenie_p , Data dodania: 2018-06-29
13. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-07-16
14. unieważnienie część 1 , Data dodania: 2018-07-17

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-28
 
Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW nr 1 przy ul. Gradowskiego 24 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Rys. 1 - do OPZ SOSW nr1 , Data dodania: 2018-06-01
2. decyzja pozwolenia na budowę - SOSW nr 1 , Data dodania: 2018-06-01
3. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-06-04
4. Załącznik do Planu Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2018-06-04
5. Zał. nr 1 do OPZ - warunki dopuszczenia zamienników , Data dodania: 2018-06-07
6. Przedmiar - Budowa windy zewn. w SOSW nr 1-br. budowlana , Data dodania: 2018-06-28
7. Załaczniki - formularze w wersji edyt. , Data dodania: 2018-06-28
8. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy- SOSW nr 1 , Data dodania: 2018-06-28
9. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - SOSW nr 1 (77) , Data dodania: 2018-06-28
10. SIWZ_Dział II_ OPZ - SOSW nr 1 - , Data dodania: 2018-06-28
11. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-06-28
12. Dokumentacja i przedm , Data dodania: 2018-06-28
13. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-07-12
14. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2018-07-12

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-21
 
Rozbudowa ulicy Pocztowej w Płocku na odcinku od mostu na rzece Słupiance do granicy miasta Płocka bez sięgacza ulicy Pocztowej biegnącego w kierunku przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa ulicy Pocztowej
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 3 do opz - tablica budowy , Data dodania: 2016-07-25
2. Załącznik nr 1 do opz -zakres ul. Pocztowa , Data dodania: 2018-06-07
3. Załącznik nr 4 do opz- wniosek materiałowy 1 , Data dodania: 2018-06-07
4. Załącznik nr 2 do opz - decyzja , Data dodania: 2018-06-07
5. Załącznik nr 2b do opz - decyzja , Data dodania: 2018-06-07
6. Załącznik nr 2a do opz - decyzja , Data dodania: 2018-06-07
7. SIWZ _DZIAŁ II_Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-06-21
8. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-06-21
9. Dokument , Data dodania: 2018-06-21
10. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy-boisko-ul.Pocztowa , Data dodania: 2018-06-21
11. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - ul.Pocztowa , Data dodania: 2018-06-21
12. Zmiana SIWZ , Data dodania: 2018-06-22
13. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-07-06
14. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2018-07-06
15. Informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2018-07-11

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-15
 
Rozbudowa ulicy Maszewskiej na odcinku od wybudowanego w roku 2015 fragmentu ulicy Maszewskiej do ulicy Długiej (droga wewnętrzna w zarządzie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego) w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Maszewskiej wraz z brakująca infrastrukturą .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zał. 3 do OPZ , Data dodania: 2014-12-14
2. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2018-06-14
3. Dział III - wzór umowy , Data dodania: 2018-06-14
4. Dział I - SIWZ , Data dodania: 2018-06-14
5. Dział II - OPZ , Data dodania: 2018-06-14
6. Zał. nr 1 do opz , Data dodania: 2018-06-14
7. Ogłoszenie , Data dodania: 2018-06-15
8. STWiOR ul.Masze , Data dodania: 2018-06-15
9. Przedmiar ul.Masze , Data dodania: 2018-06-15
10. Projekty_Budowlane_ul.Masze , Data dodania: 2018-06-15
11. Projekt Wykonawczy ul.Masze , Data dodania: 2018-06-15
12. klauzula informacyjna z art 13 RODO , Data dodania: 2018-06-18
13. zmiana SIWZ , Data dodania: 2018-06-27
14. zmiana terminu , Data dodania: 2018-06-27
15. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-07-06
16. Wynik - ogłoszenie , Data dodania: 2018-07-13

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-08
 
Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW nr 1 przy ul. Gradowskiego 24 w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Rys. 1 - do OPZ SOSW nr1 , Data dodania: 2018-06-01
2. decyzja pozwolenia na budowę - SOSW nr 1 , Data dodania: 2018-06-01
3. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-06-04
4. Załącznik do Planu Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2018-06-04
5. Zał. nr 1 do OPZ - warunki dopuszczenia zamienników , Data dodania: 2018-06-07
6. Załaczniki - formularze w wersji edyt. , Data dodania: 2018-06-07
7. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia - SOSW nr 1 , Data dodania: 2018-06-07
8. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - SOSW nr 1 , Data dodania: 2018-06-07
9. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy- SOSW nr 1 , Data dodania: 2018-06-07
10. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-06-08
11. Dokumentacja i przedm , Data dodania: 2018-06-08
12. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-06-25
13. Informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-06-27

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-08
 
Budowa ulicy Swojskiej na odcinku od wybudowanego skrzyżowania ulicy Swojskiej z ul. Czwartaków do zmodernizowanej w latach ubiegłych ulicy Swojskiej wraz z sięgaczami i brakującą infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Decyzja nr 241-2011 przebudowa ul. Kombatantów 31.05.2011 r. , Data dodania: 2014-02-13
2. decyzja nr 558-2013 o zmianie pozwolenia z dnia 28.11.2013 r. , Data dodania: 2014-02-13
3. Inwentaryzacja dendrologiczna i Projekt nasadzeń , Data dodania: 2017-11-09
4. Decyzja nr 499-2017 o zmianie pozwolenia na budowę , Data dodania: 2017-11-09
5. Aneks do dokumentacji ul. Swojska , Data dodania: 2018-02-02
6. Projekt techniczny przebudowy sieci wodociągowej , Data dodania: 2018-03-15
7. Zaświadczenie z dn. 13.03.2018 r. przebudowa sieci wodociągowej ul. ... , Data dodania: 2018-03-22
8. Uzupełnienie do Inwentaryzacji demdrologicznej , Data dodania: 2018-05-29
9. Zał. nr 3 Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-06-04
10. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-06-08
11. wzór umowy , Data dodania: 2018-06-08
12. OPZ , Data dodania: 2018-06-08
13. Organizacje r , Data dodania: 2018-06-08
14. Projekt elektry , Data dodania: 2018-06-08
15. Projekt sanit , Data dodania: 2018-06-08
16. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-06-08
17. Projekt dro , Data dodania: 2018-06-08
18. Zał. nr 2 Inwentaryzacja Swojska- Czwartaków , Data dodania: 2018-06-08
19. Zał. nr 1 Projekt Zagospodarowania Terenu - usunięcie kolizji Energa... , Data dodania: 2018-06-08
20. SIWZ_ , Data dodania: 2018-06-08
21. informacja w sprawie zmiany terminu wprowadzenia czasowej organizacji ... , Data dodania: 2018-06-15
22. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-06-25
23. unieważnienie , Data dodania: 2018-07-02

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-07
 
Remont i przebudowa pomieszczeń budynku po Gimnazjum Nr 4 w celu dostosowania do potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 17 wraz z wymianą instalacji hydrantowej
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2018-06-06
2. Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 6 , Data dodania: 2018-06-06
3. Zakres robót budowlanych w budynku przy ul. Miodowej 18 - załącznik... , Data dodania: 2018-06-06
4. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-06-06
5. branza budowlana , Data dodania: 2018-06-06
6. branza sanitarna , Data dodania: 2018-06-06
7. branza elektryczna , Data dodania: 2018-06-06
8. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy — kopia , Data dodania: 2018-06-07
9. załaczniki edytowalne , Data dodania: 2018-06-07
10. ogloszenie. , Data dodania: 2018-06-07
11. ogloszenie_p , Data dodania: 2018-06-07
12. Wzór umowy część II , Data dodania: 2018-06-07
13. Wzór umowy część I , Data dodania: 2018-06-07
14. uniewaznienie , Data dodania: 2018-06-25

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-05
 
Dostawa wraz z montażem sprzętu i wyposażenia do sali koncertowej – konstrukcja sceny – w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-06-05
2. SIWZ , Data dodania: 2018-06-05
3. opz , Data dodania: 2018-06-05
4. wzór umowy , Data dodania: 2018-06-05
5. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-06-05
6. zmiana treści siwz , Data dodania: 2018-06-11
7. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-06-14
8. wynik , Data dodania: 2018-06-19

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-24
 
Zagospodarowanie terenu istniejącego boiska sportowego przy ul. Hermana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Tereny zielone i parki rekreacyjne w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-05-24
2. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2018-05-24
3. SIWZ , Data dodania: 2018-05-24
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-05-24
5. 1 Projekt budow , Data dodania: 2018-05-24
6. 2 Projekt wykona , Data dodania: 2018-05-24
7. 3 Specyfikacje techni , Data dodania: 2018-05-24
8. 4 Przed , Data dodania: 2018-05-24
9. 5 Zdj , Data dodania: 2018-05-24
10. 6 Badania geotechni , Data dodania: 2018-05-24
11. 7 Warunki Decyzje Uzgodnienia - s , Data dodania: 2018-05-24
12. Ujednolicony opis techniczny branży architektoniczno-budowl , Data dodania: 2018-05-24
13. AKTUALNY Przedmiar dnia 25.05.2018-1 , Data dodania: 2018-05-25
14. Informacja dla wykonawców , Data dodania: 2018-05-25
15. Załącznik nr 4 do SIWZ - Dział I - Tabela równoważności , Data dodania: 2018-05-30
16. Zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-05-30
17. Ogłoszenie o zmianie , Data dodania: 2018-05-30
18. Załączniik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-05-30
19. Aktualny formularz oferty , Data dodania: 2018-06-05
20. Zmiana treście SIWZ 2 , Data dodania: 2018-06-05
21. Informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-06-08
22. wynik , Data dodania: 2018-06-29

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-18
 
Wykonanie ok. 36 operatów szacunkowych lub opinii w celu naliczenia opłat adiacenckich wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem – opłaty adiacenckie.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2018-05-18
2. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-05-18
3. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2018-05-18
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-05-18
5. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-05-28
6. wynik , Data dodania: 2018-06-08

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-18
 
Remont pomieszczeń biblioteki szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Przedmiar robót - r. budowl. i sanitarne , Data dodania: 2018-02-19
2. Załacznik_Zestawienie Materiałów ( materiał pomocniczy) , Data dodania: 2018-03-06
3. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy- biblioteka , Data dodania: 2018-05-18
4. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-05-18
5. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - biblioteka , Data dodania: 2018-05-18
6. Formularze -wersja edyt. , Data dodania: 2018-05-18
7. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-05-18
8. Branża elektryczna Biblioteka LO Małachowsk , Data dodania: 2018-05-18
9. projekt wykona , Data dodania: 2018-05-18
10. projekt budow , Data dodania: 2018-05-18
11. specyfik , Data dodania: 2018-05-18
12. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-06-04
13. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2018-07-02

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-18
 
Remont mola spacerowego w Płocku UWAGA! Wizja lokalna: 28.05.2018 r., godz. 11:00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wzór umowy , Data dodania: 2018-05-17
2. Projekt Wykonawczy , Data dodania: 2018-05-18
3. Przedmiar-pomocniczy , Data dodania: 2018-05-18
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , Data dodania: 2018-05-18
5. Projekt Budowlany , Data dodania: 2018-05-18
6. Załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o podwykonawcach (16.04.2018... , Data dodania: 2018-05-18
7. Załącznik nr 8 do Umowy - Oświadczenie dalszy Podwykonawca (16.04.2... , Data dodania: 2018-05-18
8. Załącznik nr 7 do Umowy - Oświadczenie (16.04.2018) , Data dodania: 2018-05-18
9. Załącznik nr 2 - EBI (16.04.2018) , Data dodania: 2018-05-18
10. Załącznik nr 11 do Umowy - Gwarancja jakości (16.04.2018) , Data dodania: 2018-05-18
11. Załacznik nr 1 - tablica_utrudnienia , Data dodania: 2018-05-18
12. Załącznik nr 10 - Dokumentacja powykonawcza Molo (20.04.2018) , Data dodania: 2018-05-18
13. Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie Podwykonawcy (16.04.2018).pd... , Data dodania: 2018-05-18
14. Załącznik nr 1 do Umowy - Tablice (opis) , Data dodania: 2018-05-18
15. Załącznik nr 9 do Umowy - Oświadczenie podwykonawcy (16.04.2018).pd... , Data dodania: 2018-05-18
16. Załącznik nr 6 do Umowy - Oświadczenie o dalszych podwykonawcach (1... , Data dodania: 2018-05-18
17. Załącznik nr 4 do Umowy - Oświadczenie (16.04.2018) , Data dodania: 2018-05-18
18. zał. nr 4 do OPZ Wytyczne , Data dodania: 2018-05-18
19. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , Data dodania: 2018-05-18
20. SIWZ , Data dodania: 2018-05-18
21. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-05-18
22. wizja_lokalna , Data dodania: 2018-05-24
23. zapytania, zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-05-29
24. Ujednolicony Wzór umowy z dnia 05.06.2018 roku , Data dodania: 2018-06-05
25. Ujednolicona SIWZ z dnia 05.06.2018 roku , Data dodania: 2018-06-05
26. zapytania, odpowiedzi, zmiana treśc SIWZ , Data dodania: 2018-06-05
27. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-06-20
28. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-06-25

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-18
 
Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola nr 11 przy ul. Bielskiej 26/1 w Płocku – etap I.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. STWiO_Plac zabaw przy MP nr 11_Płock , Data dodania: 2016-11-07
2. Plan zagospodarowania terenu MP 11- załącznik nr 1a do OPZ , Data dodania: 2018-03-30
3. PRZEDMIAR ROBÓT - plac zabaw dla dzieci 4-5 lat , Data dodania: 2018-05-15
4. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-05-16
5. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2018-05-16
6. Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-05-17
7. ogloszenie. , Data dodania: 2018-05-18
8. WZÓR UMOWY , Data dodania: 2018-05-18
9. PROJEKT , Data dodania: 2018-05-18
10. SIWZ , Data dodania: 2018-05-18
11. odpowiedż na zapytanie , Data dodania: 2018-05-30
12. załaczniki edytowalne , Data dodania: 2018-05-30
13. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-06-04
14. Oświadczenie o prztynależności , Data dodania: 2018-06-06
15. wynik , Data dodania: 2018-06-08

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-16
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego, siłowni pod chmurką , alejek wraz z oświetleniem oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Źródlanej na osiedlu Wyszogrodzka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na osiedlu Wyszogrodzka – budżet obywatelski w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. PŁOCK PLAC ZABAW PB_PDF , Data dodania: 2017-06-13
2. Tablica_informacyjna , Data dodania: 2017-11-15
3. formularze_edytowalne , Data dodania: 2018-05-15
4. SIWZ_Zrodlana6 , Data dodania: 2018-05-15
5. Wzór_umowy_Zrodlana6 , Data dodania: 2018-05-16
6. OPZ-Żródlana-VI , Data dodania: 2018-05-16
7. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-05-16
8. KOSZ , Data dodania: 2018-05-16
9. , Data dodania: 2018-05-16
10. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-05-30
11. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2018-06-14

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-16
 
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego w budynku Urzędu Miasta Płocka przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Specyfikacja c.o. , Data dodania: 2018-04-17
2. Specyfikacja węzeł , Data dodania: 2018-04-17
3. PT Instalacja c.o. , Data dodania: 2018-04-17
4. PT Węzeł cieplny , Data dodania: 2018-04-17
5. przedmiar węzeł , Data dodania: 2018-04-19
6. przedmiar instalacja c.o. , Data dodania: 2018-05-08
7. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-05-16
8. SIWZ , Data dodania: 2018-05-16
9. wzór umowy , Data dodania: 2018-05-16
10. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-05-16
11. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-05-16
12. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-06-01
13. wynik , Data dodania: 2018-06-08

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-15
 
Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 przy ul. Łączniczek 14 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-04-25
2. wniosek o zatwierdzenie materiałów, urządzeń , Data dodania: 2018-04-25
3. Warunki przyłączenia do sieci gazowej z 09.02.2018 , Data dodania: 2018-04-25
4. Decyzja KM PSP z 19.07.2017 , Data dodania: 2018-04-25
5. Wykaz Nr 2 Wyposażenie łazienek w MP6 w Płocku , Data dodania: 2018-04-25
6. Wykaz Nr 1 Wyposażenie pomieszczeń w MP 6 w Płocku , Data dodania: 2018-04-25
7. Uwagi dotyczące wyceny robót , Data dodania: 2018-04-25
8. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-05-15
9. SIWZ_ , Data dodania: 2018-05-15
10. wzór umowy - przedszkole nr 6o od Ani czerskiej , Data dodania: 2018-05-15
11. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-05-15
12. Audyt energety , Data dodania: 2018-05-15
13. Projekt budow , Data dodania: 2018-05-15
14. Projekt wykona , Data dodania: 2018-05-15
15. Przedm , Data dodania: 2018-05-15
16. Specyfik , Data dodania: 2018-05-15
17. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-05-30
18. wynik , Data dodania: 2018-07-02

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-10
 
Remont i przebudowa pomieszczeń budynku po Gimnazjum Nr 4 w celu dostosowania do potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 17 wraz z wymianą instalacji hydrantowej – I etap.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2018-04-23
2. Zakres robót budowlanych w budynku przy ul. Miodowej 18 - załącznik... , Data dodania: 2018-04-23
3. Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 6 , Data dodania: 2018-04-23
4. branza elektryczna , Data dodania: 2018-04-24
5. branża budowlana , Data dodania: 2018-04-24
6. branza sanitarna , Data dodania: 2018-04-24
7. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-05-10
8. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2018-05-10
9. SIWZ Dział II opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2018-05-10
10. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy — kopia , Data dodania: 2018-05-10
11. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-05-10
12. informacja z otwarcia. , Data dodania: 2018-05-25
13. uniewaznienie , Data dodania: 2018-05-30

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-07
 
Dostawa sprzętu wraz z montażem do klubu filmowego w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe. UWAGA!: Zmiana terminu składania ofert na 21.05.2018 r., godz. 12.00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ_klub_filmowy2 , Data dodania: 2018-05-07
2. opz , Data dodania: 2018-05-07
3. wzor_umowy_klub_filmowy2 , Data dodania: 2018-05-07
4. OGLOSZENIE , Data dodania: 2018-05-07
5. zapytanie_zmiana_terminu_skladania_ofert , Data dodania: 2018-05-11
6. ogloszenie_zmiana , Data dodania: 2018-05-11
7. ogloszenie_o_zmianie2 , Data dodania: 2018-05-11
8. odpowiedz_zmiana_terminu_skladania_ofert , Data dodania: 2018-05-15
9. opz_15.05 , Data dodania: 2018-05-15
10. ogloszenie_o_zmianie_15.05 , Data dodania: 2018-05-15
11. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-05-21
12. informacja o wyniku , Data dodania: 2018-06-19

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-07
 
Budowa budynku placówki opiekuńczo wychowawczej przy ul. Południowej 13
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wniosek materialowy , Data dodania: 2016-04-15
2. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2018-04-06
3. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy- placówka op.-wych. , Data dodania: 2018-05-07
4. SIWZ_Dział II _Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-05-07
5. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2018-05-07
6. Załączniki do Instrukcji - wersja edyt. , Data dodania: 2018-05-07
7. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-05-07
8. , Data dodania: 2018-05-07
9. , Data dodania: 2018-05-07
10. SPEC P , Data dodania: 2018-05-07
11. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-05-22
12. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2018-06-08

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-26
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Harcerskiej w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Tablice informacyjne , Data dodania: 2014-10-30
2. Zał. nr 7 do opz_ Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-02-28
3. Zał. nr 1 do opz , Data dodania: 2018-04-10
4. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy-boisko-ul.Harcerska , Data dodania: 2018-04-26
5. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-04-26
6. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - boisko ul. Harcerska , Data dodania: 2018-04-26
7. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-04-26
8. Przedm , Data dodania: 2018-04-26
9. Zał. nr 2 do , Data dodania: 2018-04-26
10. Zał. nr 3 do , Data dodania: 2018-04-26
11. Zapytania i odpowiedzi - 1 , Data dodania: 2018-05-09
12. Załączniki do Instrukcji- wersja edytowalna , Data dodania: 2018-05-09
13. Zmiana SIWZ - termin , Data dodania: 2018-05-11
14. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA , Data dodania: 2018-05-11
15. Zał. do pisma z dn. 14.05.2018r. , Data dodania: 2018-05-14
16. Odpowiedż na zapytanie z dn. 10.05.2018 r. , Data dodania: 2018-05-14
17. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2018-05-16
18. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-05-16
19. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2018-05-24

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-25
 
Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 przy ul. Łączniczek 14 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-04-25
2. SIWZ , Data dodania: 2018-04-25
3. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-04-25
4. wzór umowy , Data dodania: 2018-04-25
5. wniosek o zatwierdzenie materiałów, urządzeń , Data dodania: 2018-04-25
6. Warunki przyłączenia do sieci gazowej z 09.02.2018 , Data dodania: 2018-04-25
7. Wykaz Nr 2 Wyposażenie łazienek w MP6 w Płocku , Data dodania: 2018-04-25
8. Decyzja KM PSP z 19.07.2017 , Data dodania: 2018-04-25
9. Wykaz Nr 1 Wyposażenie pomieszczeń w MP 6 w Płocku , Data dodania: 2018-04-25
10. Audyt energety , Data dodania: 2018-04-25
11. Projekt budow , Data dodania: 2018-04-25
12. Projekt wykona , Data dodania: 2018-04-25
13. Przedm , Data dodania: 2018-04-25
14. Specyfik , Data dodania: 2018-04-25
15. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-04-25
16. Uwagi dotyczące wyceny robót , Data dodania: 2018-04-25
17. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA , Data dodania: 2018-04-26
18. zmiana treści siwz 1 , Data dodania: 2018-04-26
19. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-05-14
20. unieważnienie , Data dodania: 2018-05-14

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-24
 
Remont i przebudowa pomieszczeń budynku po Gimnazjum Nr 4 w celu dostosowania do potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 17 wraz z wymianą instalacji hydrantowej – I etap.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zakres robót budowlanych w budynku przy ul. Miodowej 18 - załącznik... , Data dodania: 2018-04-23
2. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2018-04-23
3. Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 6 , Data dodania: 2018-04-23
4. branza elektryczna , Data dodania: 2018-04-24
5. branża budowlana , Data dodania: 2018-04-24
6. branza sanitarna , Data dodania: 2018-04-24
7. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2018-04-24
8. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2018-04-24
9. SIWZ Dział II opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2018-04-24
10. ogloszenie , Data dodania: 2018-04-24
11. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-05-09
12. unieważnienie , Data dodania: 2018-05-09

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-19
 
Zakup i dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych dla potrzeb realizacji projektu pn.: Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-04-19
2. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawców , Data dodania: 2018-04-19
3. SIWZ_ Dział III _ Wzór umowy_cz 1 , Data dodania: 2018-04-19
4. SIWZ_ Dział III _ Wzór umowy_cz 2 , Data dodania: 2018-04-19
5. Zał. nr 2 - Tabela nr 1 , Data dodania: 2018-04-19
6. Zał. nr 2 - Tabela nr 1 , Data dodania: 2018-04-19
7. Zał. nr 4 - Zestawienie cen jednostkowych (Tabela nr 2) , Data dodania: 2018-04-19
8. Opis przedmiotu zamówienia - część 1 , Data dodania: 2018-04-19
9. Opis przedmiotu zamówienia - część 2 , Data dodania: 2018-04-19
10. Zał. nr 4 - Zestawienie cen jednostkowych (Tabela nr 2) - wrsja edyt.... , Data dodania: 2018-04-19
11. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-04-27
12. unieważnienie , Data dodania: 2018-05-07

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-19
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego, siłowni pod chmurką , alejek wraz z oświetleniem oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Źródlanej na osiedlu Wyszogrodzka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na osiedlu Wyszogrodzka – budżet obywatelski w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. PŁOCK PLAC ZABAW PB_PDF , Data dodania: 2017-06-13
2. Tablica_informacyjna , Data dodania: 2017-11-15
3. formularze_edytowalne , Data dodania: 2018-04-19
4. OPZ_Zrodlana5 , Data dodania: 2018-04-19
5. SIWZ_Zrodlana5 , Data dodania: 2018-04-19
6. wzor_umowy_Zrodlana5 , Data dodania: 2018-04-19
7. OGLOSZENIE , Data dodania: 2018-04-19
8. KOSZ , Data dodania: 2018-04-19
9. , Data dodania: 2018-04-19
10. zapytanie_odpowiedz , Data dodania: 2018-04-27
11. zmiana_wzoru_umowy , Data dodania: 2018-04-27
12. wzor_umowy_Zrodlana5_tekst_jednolity_w_zwiazku_ze_zmiana_z_27.04 , Data dodania: 2018-04-30
13. uniewaznienie , Data dodania: 2018-05-08

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-19
 
Przebudowa tarasów oraz zagospodarowanie terenu w Miejskim Przedszkolu nr 14 przy ul. Miodowej 8/1 w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zał. do OPZ - Plan zapewnienia jakości , Data dodania: 2018-04-05
2. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-04-05
3. Przedmiar robót nie objętych projektem , Data dodania: 2018-04-19
4. Przedmiar robót , Data dodania: 2018-04-19
5. Formularze - wersja edyt. , Data dodania: 2018-04-19
6. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy-Tarasy MP-14 , Data dodania: 2018-04-19
7. SIWZ_Dział II - Opis przedmiotu zamówienia - Tarasy - MP-14 , Data dodania: 2018-04-19
8. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - MP-14 Tarasy , Data dodania: 2018-04-19
9. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-04-19
10. Zał. do OPZ - Plan zapewnienia jakości , Data dodania: 2018-04-19
11. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-04-19
12. Projekt budow , Data dodania: 2018-04-19
13. Projekt wykona , Data dodania: 2018-04-19
14. Specyfikacje techni , Data dodania: 2018-04-19
15. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-05-08
16. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2018-05-25

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-17
 
Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu cyfrowego do wyposażenia pracowni szkolnych dla potrzeb realizacji projektu o numerze RPMA.10.01.01-14-7199/16 pn. Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Uwaga: Termin składania ofert uległ zmianie tj. 27.04.2018 r. godz. 12:00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2018-04-17
2. Wzór Zestawienie cen jednostkowy część I sprzęt komputerowy , Data dodania: 2018-04-17
3. Wzór Zestawienie cen jednostkowych część II sprzęt cyfrowy , Data dodania: 2018-04-17
4. OPIS sprzęt cyfrowy dla SP 1 i SP 17 , Data dodania: 2018-04-17
5. OPIS sprzęt komputerowy SP 1 , Data dodania: 2018-04-17
6. Dział III Wzór umowy cz. I. , Data dodania: 2018-04-17
7. Dział III wzór umowy cz. II , Data dodania: 2018-04-17
8. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-04-17
9. Pytania i odp. Zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-04-20
10. ogłoszenie o zmianie , Data dodania: 2018-04-20
11. pytania i odp. , Data dodania: 2018-04-24
12. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-04-27
13. wynik , Data dodania: 2018-05-18
14. informacja o unieważnieniu czynności wyboru , Data dodania: 2018-05-22
15. unieważnienie postępowania dla części I , Data dodania: 2018-06-15

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-16
 
Budowa wodnego placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Parku Północnego na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski ’’
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. WODNY PLAC ZABAW_PB , Data dodania: 2017-11-01
2. WPZ_PW_Z6_MELIORACJA , Data dodania: 2017-11-01
3. WPZ_PW_Z5_ELEKTRYKA , Data dodania: 2018-01-24
4. WPZ_PW_Z7_STWIOR , Data dodania: 2018-01-24
5. WPZ_PW_Z3_TECHNOLOGIA , Data dodania: 2018-01-24
6. WPZ_PW_Z2_KONSTRUKCJA , Data dodania: 2018-01-24
7. WPZ_PW_Z1_ARCHITEKTURA , Data dodania: 2018-01-24
8. WPZ_PW_Z8_PRZEDMIAR , Data dodania: 2018-01-24
9. WPZ_PW_Z4_WODKAN , Data dodania: 2018-01-24
10. konstrukcja_aneks , Data dodania: 2018-02-01
11. TAB_wodny , Data dodania: 2018-02-06
12. decyzja o pozwoleniu na budowę , Data dodania: 2018-02-06
13. OPZ , Data dodania: 2018-02-16
14. wzór umow , Data dodania: 2018-02-16
15. załącznik graficzny - park północny , Data dodania: 2018-02-16
16. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-04-16
17. SIWZ_ , Data dodania: 2018-04-16
18. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-04-16
19. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-05-02
20. unieważnienie , Data dodania: 2018-05-14

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-12
 
Remont pomieszczeń biblioteki szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Przedmiar robót - r. budowl. i sanitarne , Data dodania: 2018-02-19
2. Załacznik_Zestawienie Materiałów ( materiał pomocniczy) , Data dodania: 2018-03-06
3. Wzory załączników - wersja edyt. , Data dodania: 2018-03-23
4. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy- biblioteka , Data dodania: 2018-04-12
5. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-04-12
6. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - biblioteka , Data dodania: 2018-04-12
7. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-04-12
8. Branża elektryczna Biblioteka LO Małachowsk , Data dodania: 2018-04-12
9. projekt wykona , Data dodania: 2018-04-12
10. projekt budow , Data dodania: 2018-04-12
11. specyfik , Data dodania: 2018-04-12
12. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-04-27
13. Informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-04-30

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-06
 
Sporządzenie ok. 125 operatów szacunkowych celem zbycia lub nabycia nieruchomości
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2018-04-06
2. Dział III dla Częsci II- Umowa zabudowane , Data dodania: 2018-04-06
3. Dział III dla Części I - Umowa niezabudowane , Data dodania: 2018-04-06
4. Dział II cz. I opis przedmiotu zamowienia niezabudowane , Data dodania: 2018-04-06
5. Dział II cz.II opis przedmiotu zamowienia zabudowane , Data dodania: 2018-04-06
6. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-04-06
7. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-04-13
8. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności , Data dodania: 2018-04-13
9. wynik część 1 , Data dodania: 2018-05-04
10. wynik częśći 2 , Data dodania: 2018-05-23

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-06
 
Wykonanie robót na zadaniu pn: Remont 5 sal lekcyjnych dla klas II-III z holem w seg. B w Szkole Podstawowej nr 2 ul. Piaska wraz z dwoma salami na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 6 , w ramach zadania Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Scan ZS 1- remont instal , Data dodania: 2018-04-03
2. EIP-168 Projekt , Data dodania: 2018-04-03
3. SIWZ Dział II - Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-04-06
4. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2018-04-06
5. Scan pomieszczeń , Data dodania: 2018-04-06
6. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2018-04-06
7. przedmiary , Data dodania: 2018-04-06
8. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy 1 , Data dodania: 2018-04-06
9. ogłoszenie , Data dodania: 2018-04-06
10. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-04-23
11. Oświadczenie o prztynależności , Data dodania: 2018-04-23
12. wynik , Data dodania: 2018-05-16

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-05
 
Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z piłkochwytami, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej oraz przyłączem kanalizacji deszczowej, budową obiektów małej architektury na działkach o nr ewid. 387/1 i 384/41 w obrębie nr 0004 przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: 24.04.2018 r., godz. 13.00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. PB skan , Data dodania: 2017-07-11
2. Tablica_informacyjna , Data dodania: 2017-11-15
3. ZAŚWIADCZENIE , Data dodania: 2017-11-27
4. zał nr 1 a do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
5. zał nr 1 b do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
6. zał nr 2a do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
7. zał nr 2b do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
8. zał nr 3a do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
9. zał nr 3b do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
10. zał nr 2c do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
11. Wniosek_o_zatwierdzenie_materialow , Data dodania: 2017-12-22
12. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót_boisk... , Data dodania: 2018-04-05
13. SIWZ_Dział I_Instrukcja dla wykonawcy_Krolowej_Jadwigi , Data dodania: 2018-04-05
14. SIWZ _Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-04-05
15. SIWZ_Dział III_ Wzor_umowy_Krolowej_Jadwigi , Data dodania: 2018-04-05
16. Formularze edytowalne , Data dodania: 2018-04-05
17. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2018-04-05
18. ARCHITEK , Data dodania: 2018-04-05
19. SANIT , Data dodania: 2018-04-05
20. UZGODNI , Data dodania: 2018-04-05
21. zapytania_zmiana_terminu_skladania_ofert , Data dodania: 2018-04-17
22. ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia , Data dodania: 2018-04-17
23. odpowiedzi , Data dodania: 2018-04-18
24. informacja_otwarcie , Data dodania: 2018-04-24
25. wybor , Data dodania: 2018-05-11

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-04
 
Sporządzenie ok. 40 operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto Płock
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-03-21
2. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2018-03-21
3. SIWZ , Data dodania: 2018-04-04
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-04-04
5. Odp. na pytania z dnia 05.04.2018 r. , Data dodania: 2018-04-09
6. infromacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-04-12
7. wynik , Data dodania: 2018-05-07

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-28
 
Remont i przebudowa pomieszczeń budynku po Gimnazjum Nr 4 w celu dostosowania do potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 17 wraz z wymianą instalacji hydrantowej.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. STWiOR Instalacja p-poż , Data dodania: 2017-12-05
2. STWiOR Instalacje sanitarne , Data dodania: 2017-12-05
3. PBW Instalacje sanitarne , Data dodania: 2017-12-05
4. Projekt - instalacja p-poż , Data dodania: 2018-01-02
5. Przedmiar robót - instalacje wod - kan . SP 17 , Data dodania: 2018-03-15
6. Przedmiar robót - instalacja wody p-poż. - SP 17 , Data dodania: 2018-03-15
7. Przedmiar robót - roboty budowlane remontowe , Data dodania: 2018-03-20
8. Przedmiar robót - przebudowa , Data dodania: 2018-03-20
9. Pozwolenie na budowę , Data dodania: 2018-03-26
10. ogłoszenie , Data dodania: 2018-03-28
11. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2018-03-28
12. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2018-03-28
13. SIWZ II OPZ , Data dodania: 2018-03-28
14. SIWZ II - OPZ -Zakres robót - załącznik nr 1 do OPZ , Data dodania: 2018-03-28
15. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2018-03-28
16. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2018-03-28
17. Projekt budowlano-wykonawczy - przebudowa pomieszc , Data dodania: 2018-03-28
18. postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego , Data dodania: 2018-03-28
19. konstrukcja wsporcza pod akw , Data dodania: 2018-03-28
20. Dokument , Data dodania: 2018-03-28
21. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-04-12
22. wynik - ogłoszenie , Data dodania: 2018-04-17

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-23
 
Zagospodarowanie terenu istniejącego boiska sportowego przy ul. Hermana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Tereny zielone i parki rekreacyjne w Płocku . Uwaga: Zmianie uległ termin składania ofert na 12.04.2018 r. godz. 12:00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-01-23
2. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2018-03-23
3. SIWZ , Data dodania: 2018-03-23
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-03-23
5. 1 Projekt budow , Data dodania: 2018-03-23
6. 2 Projekt wykona , Data dodania: 2018-03-23
7. 3 Specyfikacje techni , Data dodania: 2018-03-23
8. 4 Przed , Data dodania: 2018-03-23
9. 5 Zdj , Data dodania: 2018-03-23
10. 6 Badania geotechni , Data dodania: 2018-03-23
11. 7 Warunki Decyzje Uzgodnienia - s , Data dodania: 2018-03-23
12. odp. na pytania i zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-04-05
13. ogłoszenie o zmianie , Data dodania: 2018-04-05
14. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-04-12
15. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2018-04-20

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-23
 
Remont pomieszczeń biblioteki szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Przedmiar robót - r. budowl. i sanitarne , Data dodania: 2018-02-19
2. Załacznik_Zestawienie Materiałów ( materiał pomocniczy) , Data dodania: 2018-03-06
3. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy- por.P-P , Data dodania: 2018-03-23
4. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - biblioteka , Data dodania: 2018-03-23
5. Wzory załączników - wersja edyt. , Data dodania: 2018-03-23
6. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-03-23
7. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-03-23
8. Branża elektryczna Biblioteka LO Małachowsk , Data dodania: 2018-03-23
9. projekt wykona , Data dodania: 2018-03-23
10. projekt budow , Data dodania: 2018-03-23
11. specyfik , Data dodania: 2018-03-23
12. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-04-09
13. Informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-04-11

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-23
 
Budowa wodnego placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Parku Północnego na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski ’’
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. WODNY PLAC ZABAW_PB , Data dodania: 2017-11-01
2. WPZ_PW_Z6_MELIORACJA , Data dodania: 2017-11-01
3. WPZ_PW_Z5_ELEKTRYKA , Data dodania: 2018-01-24
4. WPZ_PW_Z7_STWIOR , Data dodania: 2018-01-24
5. WPZ_PW_Z3_TECHNOLOGIA , Data dodania: 2018-01-24
6. WPZ_PW_Z2_KONSTRUKCJA , Data dodania: 2018-01-24
7. WPZ_PW_Z1_ARCHITEKTURA , Data dodania: 2018-01-24
8. WPZ_PW_Z8_PRZEDMIAR , Data dodania: 2018-01-24
9. WPZ_PW_Z4_WODKAN , Data dodania: 2018-01-24
10. konstrukcja_aneks , Data dodania: 2018-02-01
11. TAB_wodny , Data dodania: 2018-02-06
12. decyzja o pozwoleniu na budowę , Data dodania: 2018-02-06
13. wzór umow , Data dodania: 2018-02-16
14. załącznik graficzny - park północny , Data dodania: 2018-02-16
15. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-03-23
16. SIWZ , Data dodania: 2018-03-23
17. OPZ , Data dodania: 2018-03-23
18. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-03-23
19. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-04-09
20. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-04-16

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-22
 
Budowa budynku placówki opiekuńczo wychowawczej przy ul. Południowej 13
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wniosek materialowy , Data dodania: 2016-04-15
2. Załączniki do Instrukcji - wersja edyt. , Data dodania: 2018-03-21
3. SIWZ_Dział II _Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-03-22
4. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2018-03-22
5. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy- placówka op.-wych. , Data dodania: 2018-03-22
6. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-03-22
7. , Data dodania: 2018-03-22
8. , Data dodania: 2018-03-22
9. SPEC P , Data dodania: 2018-03-22
10. Wyjaśnienie dot. przedmiaru robót , Data dodania: 2018-03-28
11. Pytanie z dnia 28.03.2018 r. wraz z odp. , Data dodania: 2018-03-30
12. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-04-06
13. Informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-04-13

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-22
 
Przegląd eksploatacyjny, czyszczenie separatorów i osadników na terenie miasta Płocka oraz odbiór i unieszkodliwianie odpadów powstających w wyniku tej usługi w 2018 roku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opz_separatory , Data dodania: 2018-03-21
2. wzor_umowy_separatory_ 2018 , Data dodania: 2018-03-22
3. ogloszenie , Data dodania: 2018-03-22
4. SIWZ_separatory_podpis , Data dodania: 2018-03-22
5. informacja_otwarcie , Data dodania: 2018-03-29
6. informacja o wyborze , Data dodania: 2018-04-11

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-21
 
Sporządzenie ok. 40 operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto Płock
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2018-03-21
2. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-03-21
3. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2018-03-21
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-03-21
5. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2018-04-03

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-14
 
Dostawa wraz z montażem sprzętu i wyposażenia do sali koncertowej – nagłośnienie frontowe – w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: 04.04.2018 r., godz. 12:00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. OPZ_NAGLOSNIENIE2 , Data dodania: 2018-03-06
2. formularze_edytowalne , Data dodania: 2018-03-14
3. SIWZ_naglosnienie2_podpis , Data dodania: 2018-03-14
4. Konstrukcja_13.03.2018 , Data dodania: 2018-03-14
5. OGLOSZENIE , Data dodania: 2018-03-14
6. wzor_umowy_naglosnienie2_ostat. , Data dodania: 2018-03-14
7. zapytania_naglosnienie2 , Data dodania: 2018-03-19
8. ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia , Data dodania: 2018-03-20
9. zapytania2_zmiana_terminu_skladania_ofert , Data dodania: 2018-03-20
10. odpowiedzi_na_zapytania_naglosnienie2 , Data dodania: 2018-03-22
11. opz_22.03 , Data dodania: 2018-03-22
12. zmiana_wzoru_umowy , Data dodania: 2018-03-28
13. wzor_umowy_tekst_jednolity_28.03 , Data dodania: 2018-03-28
14. informacja z otwarcia ofert 04.04.2018 , Data dodania: 2018-04-04
15. wybor , Data dodania: 2018-04-19

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-14
 
Dostawa wraz z montażem sprzętu i wyposażenia do sali koncertowej – oświetlenie sceniczne w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-03-06
2. Dział III - wzor_umowy , Data dodania: 2018-03-14
3. SIWZ , Data dodania: 2018-03-14
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-03-14
5. ogłosznie o zamówieniu opublikowane , Data dodania: 2018-03-21
6. zmiana treści siwz , Data dodania: 2018-03-21
7. zapytanie z dnia 21.03.2018 roku , Data dodania: 2018-03-22
8. odpowiedzi na zapytania , Data dodania: 2018-03-23
9. wzor_umowy_oświetlenie nowe , Data dodania: 2018-03-28
10. zmiana wzoru umowy , Data dodania: 2018-03-28
11. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-04-04
12. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-04-17

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-13
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego, siłowni pod chmurką , alejek wraz z oświetleniem oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Źródlanej na osiedlu Wyszogrodzka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na osiedlu Wyszogrodzka – budżet obywatelski w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. PŁOCK PLAC ZABAW PB_PDF , Data dodania: 2017-06-13
2. Tablica_informacyjna , Data dodania: 2017-11-15
3. formularze_edytowalne , Data dodania: 2018-03-12
4. OPZ_Zrodlana4 , Data dodania: 2018-03-13
5. wzor_umowy_Zrodlana4 , Data dodania: 2018-03-13
6. SIWZ_Zrodlana4_podpis , Data dodania: 2018-03-13
7. OGLOSZENIE , Data dodania: 2018-03-13
8. KOSZ , Data dodania: 2018-03-13
9. , Data dodania: 2018-03-13
10. informacja_otwarcie , Data dodania: 2018-03-28
11. Informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2018-04-11

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-09
 
Wykonanie remontu szatni, świetlicy, 7 sal lekcyjnych w budynku przy ul. Kossobudzkiego 7 oraz remontu 4 sal lekcyjnych wraz z korytarzem na II piętrze w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 4 na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płocku’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SP3 2018 przedmiar PDF , Data dodania: 2018-02-08
2. RYSUNEK NR 1 - Segment A piwnica szatnie , Data dodania: 2018-02-26
3. RYSUNEK NR 1a - Segment A parter , Data dodania: 2018-02-26
4. RYSUNEK NR 2 - Segment A piętro I , Data dodania: 2018-02-26
5. RYSUNEK NR 3 -Segment C 2 II piętro , Data dodania: 2018-02-27
6. PRZEDMIAR - branża budowlana , Data dodania: 2018-03-06
7. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-03-09
8. SIWZ_ , Data dodania: 2018-03-09
9. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2018-03-09
10. Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 6 , Data dodania: 2018-03-09
11. wzór umow , Data dodania: 2018-03-09
12. Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-03-09
13. pdf-pro , Data dodania: 2018-03-09
14. pdf-specyfik , Data dodania: 2018-03-09
15. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-03-09
16. wizja lokalna , Data dodania: 2018-03-14
17. zapytania nr 1 i 2 , Data dodania: 2018-03-22
18. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA , Data dodania: 2018-03-22
19. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA_p , Data dodania: 2018-03-22
20. odpowiedzi na zapytania 1 i 2 , Data dodania: 2018-03-22
21. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-03-28
22. wynik , Data dodania: 2018-04-10

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-08
 
Dostawa materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć i terapii w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku - Materiały dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia zajęć z muzykoterapii
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy_mat. dydaktyczne , Data dodania: 2018-03-08
2. SIWZ- Dział III- Wzór umowy -MP 31 , Data dodania: 2018-03-08
3. SIWZ_ Dział II_ Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-03-08
4. Formularz cenowy - zał. nr 1 do umowy , Data dodania: 2018-03-08
5. Formularz cenowy - zał. nr 1 do umowy , Data dodania: 2018-03-08
6. Załączniki do Instrukcji - wersja edyt. , Data dodania: 2018-03-08
7. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-03-08
8. informacja_otwarcie , Data dodania: 2018-03-16
9. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2018-03-22

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-07
 
Zakup i dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych dla potrzeb realizacji projektu pn.: Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ_ Dział III _ Wzór umowy_cz. 1 , Data dodania: 2018-03-07
2. SIWZ_ Dział III _ Wzór umowy_cz. 2 , Data dodania: 2018-03-07
3. SIWZ_ Dział III _ Wzór umowy_cz. 3 , Data dodania: 2018-03-07
4. Zał. nr 2 - Tabela nr 1 , Data dodania: 2018-03-07
5. Zał. nr 2 - Tabela nr 1 , Data dodania: 2018-03-07
6. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2018-03-07
7. Załączniki do Działu I SIWZ - wersja edyt. , Data dodania: 2018-03-07
8. SIWZ_Dział II _Opis przedmiotu zamówienia- szczegółowy- część 1... , Data dodania: 2018-03-07
9. SIWZ_Dział II _Opis przedmiotu zamówienia- szczegółowy- część 2... , Data dodania: 2018-03-07
10. SIWZ_Dział II _Opis przedmiotu zamówienia- szczegółowy- część 3... , Data dodania: 2018-03-07
11. Zał. nr 4 - Zestawienie cen jednostkowych (Tabela nr 2) - wrsja edyt.... , Data dodania: 2018-03-07
12. Zał. nr 4 - Zestawienie cen jednostkowych (Tabela nr 2) , Data dodania: 2018-03-07
13. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-03-07
14. Zmiana SIWZ , Data dodania: 2018-03-13
15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2018-03-13
16. Odpowiedż na zapytanie , Data dodania: 2018-03-14
17. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-03-22
18. wynik , Data dodania: 2018-04-12

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-07
 
Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z piłkochwytami, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej oraz przyłączem kanalizacji deszczowej, budową obiektów małej architektury na działkach o nr ewid. 387/1 i 384/41 w obrębie nr 0004 przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. PB skan , Data dodania: 2017-07-11
2. Tablica_informacyjna , Data dodania: 2017-11-15
3. ZAŚWIADCZENIE , Data dodania: 2017-11-27
4. zał nr 1 a do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
5. zał nr 1 b do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
6. zał nr 2a do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
7. zał nr 2b do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
8. zał nr 3a do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
9. zał nr 3b do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
10. zał nr 2c do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
11. Wniosek_o_zatwierdzenie_materialow , Data dodania: 2017-12-22
12. wzor_umowy_Krolowej_Jadwigi3 , Data dodania: 2018-03-07
13. OPZ , Data dodania: 2018-03-07
14. formularze_edytowalne , Data dodania: 2018-03-07
15. SIWZ_Krolowej_Jadwigi3 , Data dodania: 2018-03-07
16. OGLOSZENIE , Data dodania: 2018-03-07
17. ARCHITEK , Data dodania: 2018-03-07
18. SANIT , Data dodania: 2018-03-07
19. UZGODNI , Data dodania: 2018-03-07
20. informacja_otwarcie_Krolowej_Jadwigi3 , Data dodania: 2018-03-22
21. Informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2018-04-05

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-07
 
Rozbiórkę i budowę budynku komunalnego nr 35 na osiedlu Miodowa Jar wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach realizacji zadania ,, Rewitalizacja budynków komunalnych na osiedlu Miodowa Jar – etap IV’’
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2018-02-14
2. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-02-15
3. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności , Data dodania: 2018-03-02
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-03-07
5. SIWZ , Data dodania: 2018-03-07
6. Dokumentacja do przetargu - Budynek ul. Miodow , Data dodania: 2018-03-07
7. AKTUALNY Formularz oferty , Data dodania: 2018-03-19
8. Zmiana treści SIWZ AKTUALNY FORMULARZ OFERTY , Data dodania: 2018-03-19
9. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-03-22
10. wynik , Data dodania: 2018-03-30

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-06
 
Budowa wodnego placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Parku Północnego na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski ’’
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. WODNY PLAC ZABAW_PB , Data dodania: 2017-11-01
2. WPZ_PW_Z6_MELIORACJA , Data dodania: 2017-11-01
3. Załącznik graficzny - park północny - 2 nowe słupy oświetleniow.... , Data dodania: 2018-01-18
4. WPZ_PW_Z5_ELEKTRYKA , Data dodania: 2018-01-24
5. WPZ_PW_Z7_STWIOR , Data dodania: 2018-01-24
6. WPZ_PW_Z3_TECHNOLOGIA , Data dodania: 2018-01-24
7. WPZ_PW_Z2_KONSTRUKCJA , Data dodania: 2018-01-24
8. WPZ_PW_Z1_ARCHITEKTURA , Data dodania: 2018-01-24
9. WPZ_PW_Z8_PRZEDMIAR , Data dodania: 2018-01-24
10. WPZ_PW_Z4_WODKAN , Data dodania: 2018-01-24
11. konstrukcja_aneks , Data dodania: 2018-02-01
12. TAB_wodny , Data dodania: 2018-02-06
13. decyzja o pozwoleniu na budowę , Data dodania: 2018-02-06
14. OPZ , Data dodania: 2018-02-16
15. wzór umow , Data dodania: 2018-02-16
16. załącznik graficzny - park północny , Data dodania: 2018-02-16
17. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-03-06
18. SIWZ_ , Data dodania: 2018-03-06
19. uniważnienie , Data dodania: 2018-03-21

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-27
 
Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 3 w Płocku wraz z wykonaniem ogrodzenia zewnętrznego – II etap
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Rysunek nr1 , Data dodania: 2018-02-13
2. Zgłoszenie , Data dodania: 2018-02-13
3. Rysunek zamienny do rys. projektu zagospodarowania terenu , Data dodania: 2018-02-14
4. Przedmiar - Ogrodzenie Żłobka nr 3 -28.01 , Data dodania: 2018-02-15
5. Przedmiar - Plac zabaw w ŻM nr 3 w Płocku , Data dodania: 2018-02-15
6. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-02-27
7. SIWZ , Data dodania: 2018-02-27
8. wzór umowy , Data dodania: 2018-02-27
9. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-02-27
10. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-02-27
11. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2018-02-27
12. pro , Data dodania: 2018-02-27
13. specyfik , Data dodania: 2018-02-27
14. Uzupełnienie i korekta proj. budow. , Data dodania: 2018-02-27
15. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-02-27
16. poprawiony Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2018-02-28
17. zapytania nr 1 , Data dodania: 2018-03-07
18. odpowiedzi na zapytania nr 1 , Data dodania: 2018-03-07
19. Plac zabaw - kolorystyka nawierzchni , Data dodania: 2018-03-07
20. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-03-14
21. wynik , Data dodania: 2018-03-22

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-21
 
Zagospodarowanie terenu istniejącego boiska sportowego przy ul. Hermana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Tereny zielone i parki rekreacyjne w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-01-23
2. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-02-21
3. SIWZ , Data dodania: 2018-02-21
4. wzór umowy , Data dodania: 2018-02-21
5. 1 Projekt budow , Data dodania: 2018-02-21
6. 2 Projekt wykona , Data dodania: 2018-02-21
7. 3 Specyfikacje techni , Data dodania: 2018-02-21
8. 4 Przed , Data dodania: 2018-02-21
9. 5 Zdj , Data dodania: 2018-02-21
10. 6 Badania geotechni , Data dodania: 2018-02-21
11. 7 Warunki Decyzje Uzgodnienia - s , Data dodania: 2018-02-21
12. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-02-21
13. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA , Data dodania: 2018-03-02
14. zmiana treści siwz , Data dodania: 2018-03-02
15. unieważnienie , Data dodania: 2018-03-15

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-20
 
Remont pomieszczeń biblioteki szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Przedmiar robót - r. budowl. i sanitarne , Data dodania: 2018-02-19
2. Załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawcy - Dział I - Tabela równ... , Data dodania: 2018-02-20
3. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia - biblioteka , Data dodania: 2018-02-20
4. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - biblioteka , Data dodania: 2018-02-20
5. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy- biblioteka , Data dodania: 2018-02-20
6. Załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawcy - Dział I - Tabela równ... , Data dodania: 2018-02-20
7. Wzory załączników - wersja edyt. , Data dodania: 2018-02-20
8. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2018-02-20
9. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-02-20
10. Branża elektryczna Biblioteka LO Małachowsk , Data dodania: 2018-02-20
11. projekt wykona , Data dodania: 2018-02-20
12. projekt budow , Data dodania: 2018-02-20
13. specyfik , Data dodania: 2018-02-20
14. dot. wizji lokalnej , Data dodania: 2018-02-28
15. Zapytania i odpowiedzi , Data dodania: 2018-03-06
16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2018-03-06
17. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-03-12
18. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU , Data dodania: 2018-03-14

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-20
 
Dostawa wraz z montażem sprzętu i wyposażenia do sali koncertowej – oświetlenie sceniczne w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2018-02-20
2. Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-02-20
3. SIWZ , Data dodania: 2018-02-20
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-02-20
5. zapytanie, odpowiedz , Data dodania: 2018-02-26
6. zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-02-27
7. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-03-02
8. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-03-06

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-19
 
Dostawa wraz z montażem sprzętu i wyposażenia do sali koncertowej – nagłośnienie frontowe – w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. OPZ , Data dodania: 2018-02-19
2. OGLOSZENIE , Data dodania: 2018-02-19
3. SIWZ , Data dodania: 2018-02-19
4. WZOR_UMOWY , Data dodania: 2018-02-19
5. wzor_umowy_naglosnienie_22.02.2018 , Data dodania: 2018-02-22
6. zapytania_zmiana_terminu_otwarcia , Data dodania: 2018-02-22
7. OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA , Data dodania: 2018-02-22
8. wizualizacja_sceny_konstrukcji , Data dodania: 2018-02-26
9. Nagłośnienie_przedmiot zamówienia_26.02.2018 , Data dodania: 2018-02-26
10. formularze_edytowalne , Data dodania: 2018-02-26
11. zapytania, odpowiedzi, zmiana , Data dodania: 2018-02-26
12. zapytanie, odpowiedź , Data dodania: 2018-02-28
13. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-03-01
14. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-03-02

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-19
 
Dostawa wraz z montażem sprzętu i wyposażenia do sali koncertowej – konstrukcja sceny – w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe. Uwaga - zmiana terminu składania ofert 01.03.2018
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wizualizacja konstrukcji 1 , Data dodania: 2018-02-13
2. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-02-19
3. wzor_umowy , Data dodania: 2018-02-19
4. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-02-19
5. SIWZ , Data dodania: 2018-02-19
6. zapytania nr 1 i 2 oraz odpowiedzi na zapytania , Data dodania: 2018-02-22
7. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA , Data dodania: 2018-02-23
8. zapytania nr 3 oraz odpowiedzi na zapytania , Data dodania: 2018-02-23
9. zapytania nr 4 oraz odpowiedzi na zapytania , Data dodania: 2018-02-23
10. informacja z otwracia ofert , Data dodania: 2018-03-01
11. UNIEWAŻNIENIE , Data dodania: 2018-03-15

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-16
 
Budowa wodnego placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Parku Północnego na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski ’’
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. WODNY PLAC ZABAW_PB , Data dodania: 2017-11-01
2. WPZ_PW_Z6_MELIORACJA , Data dodania: 2017-11-01
3. Załącznik graficzny - park północny - 2 nowe słupy oświetleniow.... , Data dodania: 2018-01-18
4. WPZ_PW_Z5_ELEKTRYKA , Data dodania: 2018-01-24
5. WPZ_PW_Z7_STWIOR , Data dodania: 2018-01-24
6. WPZ_PW_Z3_TECHNOLOGIA , Data dodania: 2018-01-24
7. WPZ_PW_Z2_KONSTRUKCJA , Data dodania: 2018-01-24
8. WPZ_PW_Z1_ARCHITEKTURA , Data dodania: 2018-01-24
9. WPZ_PW_Z8_PRZEDMIAR , Data dodania: 2018-01-24
10. WPZ_PW_Z4_WODKAN , Data dodania: 2018-01-24
11. konstrukcja_aneks , Data dodania: 2018-02-01
12. TAB_wodny , Data dodania: 2018-02-06
13. decyzja o pozwoleniu na budowę , Data dodania: 2018-02-06
14. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-02-16
15. SIWZ_ , Data dodania: 2018-02-16
16. OPZ , Data dodania: 2018-02-16
17. wzór umow , Data dodania: 2018-02-16
18. załącznik graficzny - park północny , Data dodania: 2018-02-16
19. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-02-16
20. unieważnienie , Data dodania: 2018-03-05

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-14
 
Dostawa materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć i terapii w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku - Materiały dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia zajęć z muzykoterapii
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Formularz cenowy - zał. nr 1 do umowy , Data dodania: 2018-02-14
2. Formularz cenowy - zał. nr 1 do umowy , Data dodania: 2018-02-14
3. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy_mat. dydaktyczne , Data dodania: 2018-02-14
4. SIWZ- Dział III- Wzór umowy -MP 31 , Data dodania: 2018-02-14
5. SIWZ_ Dział II_ Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-02-14
6. Załączniki do Instrukcji - wersja edyt. , Data dodania: 2018-02-14
7. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2018-02-14
8. informacja_otwarcie , Data dodania: 2018-02-22
9. Informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2018-03-08

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-14
 
Wykonanie robót na zadaniu pn: Remont 5 sal lekcyjnych dla klas II-III z holem w seg. B w Szkole Podstawowej nr 2 ul. Piaska 5 w ramach zadania Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. EIP-168 Projekt , Data dodania: 2018-02-01
2. Rzut II pomieszczeń do remontu , Data dodania: 2018-02-01
3. Przedmiar-Remont sal lekc. ZS1 - Seg. B - parter , Data dodania: 2018-02-01
4. Scan ZS 1- remont instal , Data dodania: 2018-02-01
5. SIWZ Dział II - Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-02-14
6. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2018-02-14
7. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2018-02-14
8. zmiana ogłoszenia , Data dodania: 2018-02-14
9. skan_14022018111436 , Data dodania: 2018-02-14
10. Przedmiar 2 , Data dodania: 2018-02-14
11. Przedmiar 1 , Data dodania: 2018-02-15
12. informacja o wizji lokalnej , Data dodania: 2018-02-22
13. zapytania i odpowiedzi , Data dodania: 2018-02-23
14. Oświadczenie o prztynależności , Data dodania: 2018-03-02
15. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-03-02
16. Info. o unieważnieniu , Data dodania: 2018-03-12

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-14
 
Wymiana podłóg w segmencie A oraz wymiana drzwi w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 23 w ramach zadania Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Rzut II piętra , Data dodania: 2018-02-01
2. Rzut I piętra , Data dodania: 2018-02-01
3. Rzut piwnic , Data dodania: 2018-02-01
4. Rzut patreru , Data dodania: 2018-02-01
5. przedmiar , Data dodania: 2018-02-05
6. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2018-02-14
7. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2018-02-14
8. SIWZ Dział II - Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-02-14
9. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2018-02-14
10. Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 6 , Data dodania: 2018-02-14
11. ogłoszenie , Data dodania: 2018-02-14
12. zmiana ogłoszenia , Data dodania: 2018-02-14
13. Oświadczenie o prztynależności , Data dodania: 2018-03-01
14. informacja z otwarcia (2) , Data dodania: 2018-03-01
15. informacja z otwarcia - korekta , Data dodania: 2018-03-07
16. wynik - ogłoszenie , Data dodania: 2018-03-16

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-14
 
Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc przy ul. Krótkiej 6A w Płocku do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Uwaga: zmiana terminu składania ofert 9 marca 2018
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. OPZ - DPS budowlane i ppoż. , Data dodania: 2018-02-13
2. wniosek o zatwierdzenie materiałów lub urządzeń , Data dodania: 2018-02-13
3. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-02-14
4. SIWZ , Data dodania: 2018-02-14
5. wzór umowy , Data dodania: 2018-02-14
6. tabela elementów rozliczeniowych , Data dodania: 2018-02-14
7. branża elektryczna bud wykona , Data dodania: 2018-02-14
8. PROJEKT BUDOWLANY I POZWOLENIE NA BUD , Data dodania: 2018-02-14
9. projket wykonawczy br budow , Data dodania: 2018-02-14
10. Przedm , Data dodania: 2018-02-14
11. specyfik , Data dodania: 2018-02-14
12. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-02-14
13. UWAGA - dot. wyceny robót , Data dodania: 2018-02-14
14. wizja lokalna , Data dodania: 2018-02-19
15. zapytania nr 1 , Data dodania: 2018-02-26
16. zapytania nr 2 , Data dodania: 2018-02-26
17. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2018-02-26
18. zmiana terminu składania ofert , Data dodania: 2018-02-26
19. odpowiedzi na zapytania nr 1 , Data dodania: 2018-03-01
20. odpowiedzi na zapytania nr 2 , Data dodania: 2018-03-01
21. zmiana treści siwz , Data dodania: 2018-03-01
22. eksper , Data dodania: 2018-03-01
23. 01_ZAŁ_PRZEDM_DPS_Krótka-rev1 , Data dodania: 2018-03-01
24. zapytania nr 3 , Data dodania: 2018-03-02
25. zapytania nr 4 , Data dodania: 2018-03-02
26. zapytania nr 5 , Data dodania: 2018-03-02
27. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 , Data dodania: 2018-03-02
28. zmiana terminu składania ofert 2 , Data dodania: 2018-03-02
29. zapytania nr 6 , Data dodania: 2018-03-06
30. odpowiedzi na zapytania nr 3 , Data dodania: 2018-03-06
31. odpowiedzi na zapytania nr 4 , Data dodania: 2018-03-06
32. odpowiedzi na zapytania nr 5 , Data dodania: 2018-03-06
33. odpowiedzi na zapytania nr 6 , Data dodania: 2018-03-06
34. sufity podwieszane , Data dodania: 2018-03-06
35. mapa , Data dodania: 2018-03-06
36. lokalizacja przepustów rur sanitarnych , Data dodania: 2018-03-06
37. zapytania nr 7 , Data dodania: 2018-03-07
38. zapytania nr 8 , Data dodania: 2018-03-07
39. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3 , Data dodania: 2018-03-07
40. zmiana terminu składania ofert , Data dodania: 2018-03-07
41. DPS - segmenty obiektu - funkcja , Data dodania: 2018-03-07
42. poprawiona tabela elementów rozliczeniowych - - zał. nr 4 , Data dodania: 2018-03-07
43. odpowiedzi na zapytania nr 7 i 8 , Data dodania: 2018-03-07
44. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-03-12
45. Wynik , Data dodania: 2018-03-28

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-07
 
Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik do formularza oferty , Data dodania: 2018-02-06
2. wzor_umowy_ , Data dodania: 2018-02-07
3. SIWZ , Data dodania: 2018-02-07
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-02-07
5. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-02-07
6. poprawiony formularz oferty , Data dodania: 2018-02-08
7. zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-02-08
8. odpowiedzi na pytania , Data dodania: 2018-02-12
9. informacja z otawrcia , Data dodania: 2018-02-15
10. Oświadczenie o przynależności , Data dodania: 2018-02-15
11. inromacja o wyborze cz. I,III i IV , Data dodania: 2018-03-07
12. punktacja , Data dodania: 2018-03-07
13. informacja o wyborze część II , Data dodania: 2018-03-08
14. punktacja część II , Data dodania: 2018-03-08

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-07
 
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej na terenach stanowiących własność Gminy - Miasto Płock i Skarbu Państwa oraz drzew będących pomnikami przyrody.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zał. 3 do OPZ- mapka strefa ochrony konserwat. , Data dodania: 2018-01-31
2. Załącznik nr 3 - lokalizacja 189 szt. młodych drzew , Data dodania: 2018-01-31
3. DZIAŁ I - SIWZ , Data dodania: 2018-02-07
4. DZIAŁ III - umowa , Data dodania: 2018-02-07
5. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy do wypełnienia , Data dodania: 2018-02-07
6. OGŁOSZENIE , Data dodania: 2018-02-07
7. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 1. , Data dodania: 2018-02-07
8. DZIAŁ II - OPZ pielęgnacje i wycinki od WZP , Data dodania: 2018-02-07
9. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-03-20
10. wynik , Data dodania: 2018-04-11

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-05
 
Obsadzenie kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka kwiatami jednorocznymi oraz ich kompleksowa pielęgnacja w 2018 roku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. STWiOR zał. 4 , Data dodania: 2018-01-31
2. Wycena mat. roslinnego przez Wykonawcę - zał. 5 , Data dodania: 2018-01-31
3. Wykaz ilosciowy roslin - zał. 3 , Data dodania: 2018-01-31
4. Formularz cenowy zał. 1 , Data dodania: 2018-01-31
5. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-02-05
6. SIWZ , Data dodania: 2018-02-06
7. Formularz cenowy zał. 1 , Data dodania: 2018-02-06
8. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2018-02-06
9. Dział II - opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-02-06
10. Wykaz obiektów - zał. 2 , Data dodania: 2018-02-06
11. ogłoszenie o zamówieniu opublikowane , Data dodania: 2018-02-06
12. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 1. , Data dodania: 2018-02-06
13. Formularz-JEDZ 1 , Data dodania: 2018-02-06
14. zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-02-06
15. załączniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2018-03-05
16. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-03-16
17. informacja o wyniku , Data dodania: 2018-03-28

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-02
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego, siłowni pod chmurką , alejek wraz z oświetleniem oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Źródlanej na osiedlu Wyszogrodzka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na osiedlu Wyszogrodzka – budżet obywatelski w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. PŁOCK PLAC ZABAW PB_PDF , Data dodania: 2017-06-13
2. Przedluzenie_terminu_wprowadzenia_czasowaej_organizac , Data dodania: 2017-11-15
3. Tablica_informacyjna , Data dodania: 2017-11-15
4. SIWZ_Zrodlana3 , Data dodania: 2018-02-02
5. wzor_umowy_Zrodlana3 , Data dodania: 2018-02-02
6. formularze_edytowalne , Data dodania: 2018-02-02
7. OPZ_Zrodlana3 , Data dodania: 2018-02-02
8. OGLOSZENIE , Data dodania: 2018-02-02
9. KOSZ , Data dodania: 2018-02-02
10. , Data dodania: 2018-02-02
11. informacja_otwarcie , Data dodania: 2018-02-19
12. uniewaznienie , Data dodania: 2018-03-09

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-02
 
Zakup 3 samochodów osobowych dla młodzieży z płockich szkół (L.O. im. Marsz. St Małachowskiego, Zespołu szkół nr 3, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 ) Budżet Obywatelski - projekt Mobilna Oświata .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-02-02
2. SIWZ , Data dodania: 2018-02-02
3. wzór umowy , Data dodania: 2018-02-02
4. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-02-02
5. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-02-02
6. zapytanie nr 1 , Data dodania: 2018-02-05
7. odpowiedź na zapytanie nr 1 , Data dodania: 2018-02-05
8. zapytania nr 2 , Data dodania: 2018-02-07
9. odpowiedź na zapytanie nr 2 , Data dodania: 2018-02-07
10. zapytania nr 3 , Data dodania: 2018-02-08
11. odpowiedź na zapytanie nr 3 , Data dodania: 2018-02-08
12. zapytania nr 4 , Data dodania: 2018-02-09
13. odpowiedź na zapytanie nr 4 , Data dodania: 2018-02-09
14. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-02-12
15. wynik , Data dodania: 2018-02-15

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-01
 
Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z piłkochwytami, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej oraz przyłączem kanalizacji deszczowej, budową obiektów małej architektury na działkach o nr ewid. 387/1 i 384/41 w obrębie nr 0004 przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 . UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: 20.02.2018 r., godz. 12.00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. PB skan , Data dodania: 2017-07-11
2. Tablica_informacyjna , Data dodania: 2017-11-15
3. ZAŚWIADCZENIE , Data dodania: 2017-11-27
4. zał nr 1 a do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
5. zał nr 1 b do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
6. zał nr 2a do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
7. zał nr 2b do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
8. zał nr 3a do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
9. zał nr 3b do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
10. zał nr 2c do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
11. Wniosek_o_zatwierdzenie_materialow , Data dodania: 2017-12-22
12. wzor_umowy_Krolowej_Jadwigi2 , Data dodania: 2018-02-01
13. OPZ , Data dodania: 2018-02-01
14. formularze_edytowalne , Data dodania: 2018-02-01
15. SIWZ_Krolowej_Jadwigi2 , Data dodania: 2018-02-01
16. OGLOSZENIE , Data dodania: 2018-02-01
17. ARCHITEK , Data dodania: 2018-02-01
18. SANIT , Data dodania: 2018-02-01
19. UZGODNI , Data dodania: 2018-02-01
20. zapytania_06.02.18_07.02.18 , Data dodania: 2018-02-07
21. budzet , Data dodania: 2018-02-08
22. zapytania2 , Data dodania: 2018-02-08
23. ogloszenie_o_zmianie , Data dodania: 2018-02-13
24. odpowiedzi_zmiana_terminu , Data dodania: 2018-02-13
25. informacja_otwarcie , Data dodania: 2018-02-20
26. uniewaznienie_Krolowej_Jadwigi2 , Data dodania: 2018-03-07

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-30
 
Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni Foto w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-01-16
2. SIWZ , Data dodania: 2018-01-30
3. Dział III - wzór umowy , Data dodania: 2018-01-30
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-01-30
5. zapytania, odpowiedzi, zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-02-06
6. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-02-13

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-25
 
Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 10 przy ul. M.C. Skłodowskiej 2A w Płocku – budżet obywatelski.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zgłoszenie-milcząca zgoda z dnia 27.12.2017r. , Data dodania: 2018-01-18
2. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2018-01-25
3. SIWZ Dział II - Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-01-25
4. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2018-01-25
5. Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 6 , Data dodania: 2018-01-25
6. , Data dodania: 2018-01-25
7. specyfikacja przed , Data dodania: 2018-01-25
8. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2018-01-25
9. ogłoszenie , Data dodania: 2018-01-25
10. pytanie i odpowiedź , Data dodania: 2018-02-06
11. pytanie i odpowiedź 2pdf , Data dodania: 2018-02-07
12. Oświadczenie o prztynależności , Data dodania: 2018-02-12
13. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-02-12
14. WYNIK , Data dodania: 2018-02-26

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-23
 
Dostawa sprzętu wraz z montażem do klubu filmowego w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. OGLOSZENIE , Data dodania: 2018-01-23
2. Umowa_klub_filmowy_23.01_OSTATECZNA , Data dodania: 2018-01-23
3. SIWZ_klub_filmowy_podpis , Data dodania: 2018-01-23
4. opis_przedmiotu_klub_filmowy , Data dodania: 2018-01-23
5. wartosc_szacunkowa , Data dodania: 2018-01-30
6. informacja_otwarcie , Data dodania: 2018-02-02
7. uniewaznienie_klub_filmowy , Data dodania: 2018-03-15

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-23
 
Zagospodarowanie terenu istniejącego boiska sportowego przy ul. Hermana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Tereny zielone i parki rekreacyjne w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2018-01-23
2. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2018-01-23
3. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-01-23
4. 1 Projekt budow , Data dodania: 2018-01-23
5. 2 Projekt wykona , Data dodania: 2018-01-23
6. 3 Specyfikacje techni , Data dodania: 2018-01-23
7. 4 Przed , Data dodania: 2018-01-23
8. 5 Zdj , Data dodania: 2018-01-23
9. 6 Badania geotechni , Data dodania: 2018-01-23
10. 7 Warunki Decyzje Uzgodnienia - s , Data dodania: 2018-01-23
11. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-01-23
12. Zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-02-01
13. Tekst jednolity wzoru umowy , Data dodania: 2018-02-01
14. Informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-02-08
15. unieważnienie , Data dodania: 2018-02-20

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-19
 
Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 przy ul. Jakubowskiego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawcy - Dział I - Tabela równ... , Data dodania: 2018-01-18
2. Załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawcy - Dział I - Tabela równ... , Data dodania: 2018-01-18
3. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy- por.P-P , Data dodania: 2018-01-19
4. Załączniki 1-4 do Instrukcji - wersja edyt. , Data dodania: 2018-01-19
5. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - por.P-P... , Data dodania: 2018-01-19
6. SIWZ_Dział II_ Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-01-19
7. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2018-01-19
8. dezyzja sanit , Data dodania: 2018-01-19
9. projekt bud-wyk, w br bud. i sanita , Data dodania: 2018-01-19
10. projket br. el , Data dodania: 2018-01-19
11. przed , Data dodania: 2018-01-19
12. SPECYFIK , Data dodania: 2018-01-19
13. dot. wizji lokalnej , Data dodania: 2018-01-23
14. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-02-05
15. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2018-02-05
16. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2018-03-09

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-16
 
Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni Foto w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe. UWAGA zmiana terminu składania ofert 29.01.2018
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-01-16
2. SIWZ , Data dodania: 2018-01-16
3. Dział III - wzór umowy , Data dodania: 2018-01-16
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-01-16
5. zmiana treści siwz , Data dodania: 2018-01-22
6. zmiana treści siwz 2 , Data dodania: 2018-01-24
7. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-01-29

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-16
 
Dostawa sprzętu i wyposażenia do studia nagrań w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2018-01-16
2. wzór umowy , Data dodania: 2018-01-16
3. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-01-16
4. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-01-16
5. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-01-16
6. zmiana treści siwz 1 , Data dodania: 2018-01-22
7. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-01-29
8. informacja z otwarcia ofert - sprostowanie , Data dodania: 2018-02-07
9. wynik , Data dodania: 2018-05-16

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-15
 
Konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie akcji zimowej w Rejonie I w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. załącznik nr 5 formularz ofertowy do umowy , Data dodania: 2018-01-10
2. Załącznik nr 4 Przystanki autobusowe- do umowy , Data dodania: 2018-01-10
3. wzór tablicy zał do opisu przedmiotu zamówienia i umowy , Data dodania: 2018-01-10
4. Załącznik nr 4 Przystanki autobusowe- do opisu przedmiotu , Data dodania: 2018-01-10
5. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-01-12
6. załącznik nr 5 formularz ofertowy do opisu przedmiotu zamówienia.od... , Data dodania: 2018-01-15
7. załącznik nr 1 do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , Data dodania: 2018-01-15
8. załącznik nr 3 do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , Data dodania: 2018-01-15
9. załącznik nr 3- do umowy , Data dodania: 2018-01-15
10. załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia wykaz śmietniczek i ... , Data dodania: 2018-01-15
11. załącznik nr 2 do umowy wykaz śmietniczek i pojemników na psie odc... , Data dodania: 2018-01-15
12. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2018-01-15
13. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-01-15
14. załącznik nr 1 do umowy , Data dodania: 2018-01-16
15. Formularz JEDZ I , Data dodania: 2018-01-16
16. Formularz JEDZ I , Data dodania: 2018-01-16
17. opublikowane ogłoszenie , Data dodania: 2018-01-16
18. SIWZ , Data dodania: 2018-01-16
19. Zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-02-05
20. Pytania z dnia 30.01.2018r. , Data dodania: 2018-02-06
21. Odp. na pytania z dnia 30.01.2018 r. , Data dodania: 2018-02-06
22. ogłoszenie o zmianie , Data dodania: 2018-02-08
23. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-02-22
24. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2018-04-10

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-12
 
Wykonania robót budowlanych polegających na budowie dróg wraz z infrastrukturą techniczną dla ulicy Górnej i Filtrowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Filtrowej oraz ul. Górnej (Rondo) oraz budowa ulicy Borowickiej na odcinku od skrzyżowania ulicy Borowickiej z ulicą Botaniczną do skrzyżowania ulic Borowicka-Liściasta- Wierzbowa-Parcele (włącznie) od 0+953 do 1+330 km wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku – etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Projekt_Budowlany_Borowicka_Zielen , Data dodania: 2014-07-29
2. Dział II -OPZ aktualny ul. Borowicka - etap II , Data dodania: 2018-01-12
3. Borowick , Data dodania: 2018-01-12
4. Dział II - OPZ Górna, Filtrowa , Data dodania: 2018-01-12
5. SIWZ_ , Data dodania: 2018-01-12
6. wzór umowy Górna, Filtrowa - część 1 , Data dodania: 2018-01-12
7. wzór umowy BOROWICKA - część 2 , Data dodania: 2018-01-12
8. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-01-12
9. Górna i Filtrow , Data dodania: 2018-01-12
10. zapytania, odpowiedzi, zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-01-18
11. załączniki , Data dodania: 2018-01-29
12. Przedmiar ul. Górna III etap linia nn-0001 , Data dodania: 2018-01-30
13. zapytanie, odpowiedź , Data dodania: 2018-01-30
14. przekazanie projektu zieleni i specyfikacji dla ul Borowickiej , Data dodania: 2018-02-01
15. SST_Zielen , Data dodania: 2018-02-01
16. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-02-05
17. informacja o wyniku , Data dodania: 2018-02-23

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-11
 
Budowa parkingu publicznego typu parkuj i jedź wraz z infrastrukturą w rejonie Cmentarza Komunalnego przy ul. Bielskiej w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ZAŁĄCZNIK NR 16 do opz - decyzja o zezwoleniu na wycinkę , Data dodania: 2015-07-16
2. ZAŁĄCZNIK NR 10 do opz_Inwentaryzacja powyk. RCK(część etapu II 2... , Data dodania: 2017-02-28
3. ZAŁĄCZNIK NR 14 do opz_inwentaryzacja powykonawcza rowu i drenaż.od... , Data dodania: 2017-02-28
4. ZAŁĄCZNIK NR 15 do opz_inwentaryzacja powykonawcza rowu cd. , Data dodania: 2017-02-28
5. ZAŁĄCZNIK NR 7 do opz_inwentaryzacja powykonawcza wodoc. , Data dodania: 2017-02-28
6. ZAŁĄCZNIK NR 8 do opz_inwentaryzacja powykonawcza KD , Data dodania: 2017-02-28
7. ZAŁĄCZNIK NR 9 do opz_inwentaryzacja powykonawcza_parking 2015 , Data dodania: 2017-02-28
8. ZAŁĄCZNIK NR 5 do opz_decyzja o zmianie 356_2015 , Data dodania: 2017-02-28
9. ZAŁĄCZNIK NR 4 do opz - Pozwolenie na budowe nr 403_2014 , Data dodania: 2017-02-28
10. Zał. nr 18 do opz_ Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-02-28
11. ZAŁĄCZNIK NR 13 do opz_Inwentaryzacja_elekt_RCK2017 , Data dodania: 2017-10-16
12. ZAŁĄCZNIK NR 11 do opz_Inwentaryzacja_bud_RCK2017 , Data dodania: 2017-10-16
13. ZAŁĄCZNIK NR 12 do opz_inwentaryzacja_sanitarka i stróżówką_RCK2... , Data dodania: 2017-10-16
14. ZAŁĄCZNIK NR 1A DO OPZ_parking przy cmentarzu , Data dodania: 2017-10-27
15. ZAŁĄCZNIK NR 1B DO OPZ_zasilenie oświetlenia_parking przy cmentarzu... , Data dodania: 2017-10-27
16. Załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawcy - Dział I - Tabela równ... , Data dodania: 2018-01-09
17. Załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawcy - Dział I - Tabela równ... , Data dodania: 2018-01-09
18. Wykaz dokumentacji budowa parkingu przy cmentarzu-a. , Data dodania: 2018-01-10
19. Załącznik nr 2a do OPZ - tabela materiałów (...) , Data dodania: 2018-01-11
20. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2018-01-11
21. SIWZ_ Dział II_Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-01-11
22. SIWZ_Dział III_ Wzór umowy , Data dodania: 2018-01-11
23. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2018-01-11
24. Przedm , Data dodania: 2018-01-11
25. załacznik nr 2 do opz-dokum. projekt_parking przy cment , Data dodania: 2018-01-11
26. Załączniki nr 17 niweleta te , Data dodania: 2018-01-11
27. Załącznik nr 1C do opz_Rewizja inwentaryzacji zieleni_par , Data dodania: 2018-01-11
28. Uzupełnienie SIWZ - zał. nr 5 do Instrukcji , Data dodania: 2018-01-15
29. Zmiana SIWZ - termin , Data dodania: 2018-01-19
30. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2018-01-19
31. Zapytania i odpowiedzi , Data dodania: 2018-01-29
32. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-01-31
33. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2018-02-26

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-05
 
Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego Gminy Płock wraz z udziałem w gruncie z uwzględnieniem ewentualnych nakładów (nakłady są obliczane tylko w przypadku adaptacji strychów).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2018-01-05
2. wzór umowy , Data dodania: 2018-01-05
3. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-01-05
4. Informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-01-15
5. wynik , Data dodania: 2018-01-26

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-03
 
Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Specyfikacja instalacje sanitarne , Data dodania: 2017-03-13
2. Specyfikacja instalacje elektryczne , Data dodania: 2017-03-13
3. 8. OPINIA GEOTECHNICZNA , Data dodania: 2017-04-27
4. 4. Projekt budowlany-elektryka- tom IV 03 2017 , Data dodania: 2017-05-02
5. 3. Projekt budowlany-sanitarka- tom III 03-2017 , Data dodania: 2017-05-02
6. 2. Projekt budowlany-konstrukcja-tom II 03-2017 , Data dodania: 2017-05-02
7. 1. Projekt Budowlany-tom I 03 2017 , Data dodania: 2017-05-02
8. Pozwolenie na budowę SP 18 sala gimnastyczna. , Data dodania: 2017-08-11
9. Sala gimnastyczna sieci , Data dodania: 2017-08-22
10. Sala gimnastyczna instalacje sanitarne-przedmiar , Data dodania: 2017-08-22
11. 7. PW elektryka ANEKS , Data dodania: 2017-11-28
12. PRZEDMIAR ROBOTY BUDOWLANE , Data dodania: 2017-11-28
13. 6. PW - instalacje sanitarne ANEKS. , Data dodania: 2017-11-28
14. PRZEDMIAR BUDOWLANY 171128 , Data dodania: 2017-11-28
15. PRZEDMIAR ELEKTRYCZNE ANEKS WYKONAWCZY , Data dodania: 2017-11-28
16. PRZEDMIAR SANITARNY , Data dodania: 2017-11-28
17. 5. PW architektura konstrukcja ANEKS. , Data dodania: 2017-11-28
18. specyfikacja budowlana SP 171109 , Data dodania: 2017-11-29
19. OPZ , Data dodania: 2017-11-29
20. wzór umowy , Data dodania: 2017-11-30
21. dotyczy pkt 17 - właściwe Zestawienie opracowania - ANEKS Konstrukcj... , Data dodania: 2017-11-30
22. załaczniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2017-12-15
23. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-01-03
24. uzupełnienie opz , Data dodania: 2018-01-03
25. SIWZ_ , Data dodania: 2018-01-03
26. ogłoszenie o zamówieniu_p , Data dodania: 2018-01-03
27. Decyzja na wyci , Data dodania: 2018-01-03
28. Projekt Wykonawczy przyłącze kan. san. i kan. de , Data dodania: 2018-01-03
29. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-01-18
30. wynik , Data dodania: 2018-02-07

 
   
 
Stopka