Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Archiwum ogłoszeń: 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Ogłoszenia z 2017 roku:
 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-22
 
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych, w ramach realizacji projektu pn. Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. siwz , Data dodania: 2017-03-22
2. Opis przedmiotu zamówienia - Dział II , Data dodania: 2017-03-22
3. Wzór umowy - Dział III , Data dodania: 2017-03-22
4. Ogłoszenie , Data dodania: 2017-03-22

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-14
 
Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na działce o nr ewid. 259 zlokalizowanej pomiędzy ulicami Lachmana i Piaska w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załacznik nr 7 do opz , Data dodania: 2014-10-30
2. Załącznik nr 1 do opz-I , Data dodania: 2017-02-02
3. Załącznik nr 2 do opz-I , Data dodania: 2017-02-02
4. Załącznik nr 3 do opz-I , Data dodania: 2017-02-02
5. Załącznik nr 5 do opz-I , Data dodania: 2017-02-02
6. Załącznik nr 6 do opz.-I , Data dodania: 2017-02-02
7. Załącznik nr 3a do opz. , Data dodania: 2017-02-10
8. Załącznik nr 3b do opz , Data dodania: 2017-02-10
9. załącznik nr 4 do opz-I , Data dodania: 2017-02-10
10. Załącznik nr 8 do opz-II , Data dodania: 2017-02-23
11. Załącznik nr 9 do opz. Przykładowy sposób wykonania ogrodzenia wok... , Data dodania: 2017-03-09
12. SIWZ_Dział II _Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-03-14
13. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-03-14
14. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy _Parking , Data dodania: 2017-03-14
15. SIWZ_Dział III_ Wzór umowy_ Parking , Data dodania: 2017-03-14
16. Dokument , Data dodania: 2017-03-14

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-13
 
Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 5-6 lat w ramach zadania pn.: Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 przy ul Piasta Kołodzieja 4 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Płock_PROJEKT-BW07 , Data dodania: 2016-12-19
2. Płock_PROJEKT-BW04 , Data dodania: 2016-12-19
3. Płock_PROJEKT-BW03 , Data dodania: 2016-12-19
4. Płock_PROJEKT-BW01_PZT , Data dodania: 2016-12-19
5. Str tyt Proj Bud , Data dodania: 2016-12-20
6. Płock_PROJEKT-BW02 , Data dodania: 2017-01-27
7. Płock_PROJEKT-BW05 , Data dodania: 2017-01-27
8. Płock_PROJEKT-BW06 , Data dodania: 2017-01-27
9. Płock_PROJEKT-BW08 , Data dodania: 2017-01-28
10. Opis proj bud 1 , Data dodania: 2017-01-29
11. Opis STWiOR OgBud , Data dodania: 2017-01-30
12. Str tyt STWiOR OgBud , Data dodania: 2017-01-30
13. przedmiar robót , Data dodania: 2017-03-02
14. Dział II -Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2017-03-13
15. Dział III wzór umowy - 2 , Data dodania: 2017-03-13
16. Plan Zapewnienia Jakosci , Data dodania: 2017-03-13
17. Wnisek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-03-13
18. Ogłoszenie , Data dodania: 2017-03-13
19. Dział I - SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców_instalacje , Data dodania: 2017-03-13
20. Lokalizacja nasadzeń drzew - zał. nr 10 , Data dodania: 2017-03-14
21. zmiana ogłoszenia , Data dodania: 2017-03-15

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-02
 
Wykonanie badań laboratoryjnych przy robotach drogowych i mostowych realizowanych w ramach zadania pn. Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do węzła Długa .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2017-03-02
2. Dział III - wzór umowy , Data dodania: 2017-03-02
3. Zestawienie Badań Laboratoryjnych , Data dodania: 2017-03-02
4. Wykaz akredytacji , Data dodania: 2017-03-02
5. Ogłoszenie , Data dodania: 2017-03-02
6. Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-03-02
7. Wykaz akredytacji - Załacznik nr 4 do SIWZ , Data dodania: 2017-03-02
8. zapytanie, odpowiedz , Data dodania: 2017-03-13
9. zapytanie, odpowiedz 2 , Data dodania: 2017-03-15
10. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-03-16

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-28
 
Budowa skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na Winiarach – budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załacznik nr 1 str. 2 , Data dodania: 2017-02-14
2. Załącznik nr 1 str. 1 , Data dodania: 2017-02-14
3. Zgłoszenie budowy skweru na Winiarach , Data dodania: 2017-02-14
4. Przedmiar robót_branża elektryczna , Data dodania: 2017-02-14
5. Przedmiar robót_dojście do ul. Dobrzyńskiej , Data dodania: 2017-02-14
6. Przedmiar_skwer , Data dodania: 2017-02-14
7. Ogłoszenie , Data dodania: 2017-02-28
8. WZÓR UMOWY , Data dodania: 2017-02-28
9. SIWZ_ , Data dodania: 2017-02-28
10. OPZ , Data dodania: 2017-02-28
11. PROJEKT BUDOW , Data dodania: 2017-02-28
12. PROJEKT BUDOWLANY_ dojście do ul. Dobrzyńs , Data dodania: 2017-02-28
13. PROJEKT WYKONA , Data dodania: 2017-02-28
14. PROJEKT WYKONAWCZY ANE , Data dodania: 2017-02-28
15. ST , Data dodania: 2017-02-28
16. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-03-17

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-24
 
Obsadzenie kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka kwiatami jednorocznymi oraz ich kompleksowa pielęgnacja w 2017r.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wykaz obiektów - zał. 2 , Data dodania: 2017-02-13
2. Wykaz ilosciowy roslin - zał. 3 , Data dodania: 2017-02-13
3. Wycena roslin - zał. 5 , Data dodania: 2017-02-13
4. STWiOR zał. 4 , Data dodania: 2017-02-24
5. SIWZ , Data dodania: 2017-02-24
6. Dział II opis przedm. zamów. , Data dodania: 2017-02-24
7. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2017-02-24
8. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-02-24
9. Formularz cenowy zał. 1 , Data dodania: 2017-02-24
10. zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2017-02-27
11. załączniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2017-02-28
12. informacja z otwarcia , Data dodania: 2017-03-06
13. informacja na stronę , Data dodania: 2017-03-20

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-20
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock sektor IV
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. notice 4 , Data dodania: 2017-02-20
2. 2017-OJS036-065270-pl , Data dodania: 2017-02-21
3. JEDZ 4 , Data dodania: 2017-02-21
4. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 4. , Data dodania: 2017-02-21
5. wzór umowy sektor 4 , Data dodania: 2017-02-21
6. SIWZ sektor 4 , Data dodania: 2017-02-21
7. opis przedmiotu zamówienia - sektor 4 , Data dodania: 2017-02-21
8. opublikowana zmiana treśći ogłoszenia , Data dodania: 2017-02-23
9. sektor IV Odwołanie SUEZ PGK od Ogłsozenia i SIWZ sektor IV , Data dodania: 2017-03-03
10. odwołanie 4 , Data dodania: 2017-03-03
11. zmiana siwz sektor 4 , Data dodania: 2017-03-14
12. uzupełnienie zmiany siwz sektor 4 , Data dodania: 2017-03-14

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-16
 
Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Jasnej w Płocku – III etap – parter – segment A (bez sali gimnastycznej i zaplecza) i segment B. Uwaga: wizja lokalna: 24.02.2017 godz. 12.00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Secyfikacja Wykonania i Odbioru EIP-164 - SP 18 , Data dodania: 2013-08-26
2. EIP-164 projekt , Data dodania: 2014-12-10
3. Przedmiar robót SP 18 - III - etap - parter , Data dodania: 2017-01-11
4. Parametry Serwera SP 18 , Data dodania: 2017-01-17
5. Dział I - SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców_instalacje , Data dodania: 2017-02-16
6. wzor_umowy_instalacje , Data dodania: 2017-02-16
7. Program Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2017-02-16
8. Wniosek_o zatwierdzenie_materialow , Data dodania: 2017-02-16
9. opis_przedmiotu , Data dodania: 2017-02-16
10. Ogłoszenie , Data dodania: 2017-02-16
11. zapytanie_wizja_lokalna , Data dodania: 2017-02-22
12. Projekt Techniczny -SP 18- aktualizacja opraw AW-1 , Data dodania: 2017-02-27
13. zapytania2_odpowiedzi , Data dodania: 2017-02-27
14. informacja z otwarcia , Data dodania: 2017-03-03

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-07
 
Usługa sprzątania pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zał. nr - 3-10 - sprzątanie , Data dodania: 2017-01-18
2. Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-02-06
3. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2017-02-06
4. zał. nr - 11, 12 do umowy , Data dodania: 2017-02-06
5. załącznik Nr 1 do umowy , Data dodania: 2017-02-06
6. Załącznik Nr 2 - protokół odbioru usługi , Data dodania: 2017-02-06
7. Ogłoszenie , Data dodania: 2017-02-07
8. Dział I- Instrukacja dla Wykonawców-1 , Data dodania: 2017-02-07
9. Ogłoszenie_o_zmianie_ogloszenia , Data dodania: 2017-02-07
10. zapytanie i odpowiedzi ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT , Data dodania: 2017-02-10
11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OF... , Data dodania: 2017-02-10
12. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-02-17
13. oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej , Data dodania: 2017-02-17
14. wynik - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2017-03-03

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-03
 
,,Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15' w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Decyzja_zgłoszenie robót budowlanych , Data dodania: 2016-06-13
2. Projekt Budowlany , Data dodania: 2016-06-15
3. STWiORB , Data dodania: 2016-06-17
4. Przedmiar , Data dodania: 2016-06-20
5. Płock Nie wniesienie sprzeciwu , Data dodania: 2016-08-25
6. Płock SP15 STWOIRB , Data dodania: 2016-08-30
7. altana drewniana , Data dodania: 2016-09-07
8. przedmiar boisko SP15 , Data dodania: 2017-01-05
9. Płock SP15 PBW RYS1 zamienny , Data dodania: 2017-02-02
10. Płock SP15 PBW RYS2 zamienny , Data dodania: 2017-02-02
11. 20170127_UM_Płock_odnosnie gruntu , Data dodania: 2017-02-03
12. Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-02-03
13. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2017-02-03
14. Dział I - SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców , Data dodania: 2017-02-03
15. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-02-03
16. Projekt wykona , Data dodania: 2017-02-03
17. PBW Ogólnobudow , Data dodania: 2017-02-03
18. Geol , Data dodania: 2017-02-03
19. Zapytanie wraz z odpowiedzią , Data dodania: 2017-02-16
20. informacja z otwarcia , Data dodania: 2017-02-20
21. oswiadczenie_gk_edytowalna , Data dodania: 2017-02-21
22. wynik , Data dodania: 2017-03-07

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-01-30
 
Zagospodarowanie Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień w Płocku w ramach projektu pn. ’’Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku’’. UWAGA: Zmiana terminu składania ofert: 24.02.2017 r., godz. 12.00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział I - SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców , Data dodania: 2017-01-30
2. Dział II - opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-01-30
3. Dział III SIWZ - Wzór umowy , Data dodania: 2017-01-30
4. Specyfikacje techni , Data dodania: 2017-01-30
5. Przedmiary ro , Data dodania: 2017-01-30
6. PROJEKT Plac Dąbrowsk , Data dodania: 2017-01-30
7. Plac Dąbrowskiego - uzupełni , Data dodania: 2017-01-30
8. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-01-30
9. Architektura- Przedmiar robót - Plac Dąbrowskiego zmieniony , Data dodania: 2017-02-01
10. 1. Architektura - opis projektu , Data dodania: 2017-02-01
11. 2a. Rysunek A-1a wymiarowanie , Data dodania: 2017-02-01
12. 2. Rysunek A-1 zagospodarowanie , Data dodania: 2017-02-01
13. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2017-02-01
14. dodatkowe informacje , Data dodania: 2017-02-01
15. 10.02 - odpowiedzi na zapytania. , Data dodania: 2017-02-10
16. Załączniki - wersja edytowalna, zmieniony Formularz oferty , Data dodania: 2017-02-10
17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf UWAGA ZMIANA TERMINU OTWARCIA... , Data dodania: 2017-02-10
18. zapytanie i odpowiedź 13.02.2017 r. , Data dodania: 2017-02-13
19. Doprecyzowanie odpowiedzi z 13.02.2017r. na zapytanie z 10.02.2017. UW... , Data dodania: 2017-02-15
20. 15.02. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2017-02-15
21. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-02-24
22. wynik , Data dodania: 2017-03-08

 

Ogłoszenie z dnia 2017-01-20
 
Wykonanie robót budowlanych obejmujących: rowerowy plac zabaw – pumptrack, betonowy tor płaski do jazdy na rolkach, plac do wypoczynku oraz zieleni w ramach zadania inwestycyjnego pn: Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach – budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Tablice informacyjne , Data dodania: 2014-10-30
2. Wniosek materialowy , Data dodania: 2016-04-15
3. Projekt budowlany i wykonawczy - Centrum Sportów Ekstremalnych , Data dodania: 2016-06-10
4. 1. CSE - uwagi do dokumentacji. , Data dodania: 2016-07-07
5. Specyfikacja roboty ogólnobudowlane , Data dodania: 2016-07-19
6. SST_pump_Płock , Data dodania: 2016-07-19
7. opinia_geotechniczna , Data dodania: 2016-07-19
8. Plock_Przedmiar , Data dodania: 2016-07-19
9. Przedmiar , Data dodania: 2016-07-19
10. 2. Uwagi do dokumentacji CSE. , Data dodania: 2016-07-26
11. 2a. Odpowiedzi na uwagi do dokumentacji. , Data dodania: 2016-08-04
12. 1a. Odpowiedź na uwagi do dokumentacji. , Data dodania: 2016-08-04
13. Zgłoszenie - Budowa Centrum Sportów Ekstremalnych. , Data dodania: 2016-08-18
14. Dział II SIWZ _ Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-01-13
15. Dział III SIWZ - WZÓR UMOWY , Data dodania: 2017-01-20
16. Dział I - Instrukcja dla wykonawców -SIWZ_ , Data dodania: 2017-01-20
17. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-01-20
18. Załączniki - formularze w wersji edyt. , Data dodania: 2017-01-20
19. pumtrak - zapytania i odpowiedzi , Data dodania: 2017-02-02
20. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-02-07
21. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2017-02-27

 

Ogłoszenie z dnia 2017-01-20
 
Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla Miasta Płocka mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania, zaprojektowania i wykonania inwestycji pn. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II SIWZ _ Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2017-01-03
2. Załaczniki - wersja edyt. , Data dodania: 2017-01-19
3. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy _usługi analityczne , Data dodania: 2017-01-20
4. Dział III SIWZ _ Wzór umowy , Data dodania: 2017-01-20
5. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-01-20
6. Odp. na zapytanie i zmiana SIWZ , Data dodania: 2017-01-30
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2017-01-30
8. zmiana terminu , Data dodania: 2017-02-02
9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_ 2 , Data dodania: 2017-02-02
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3 , Data dodania: 2017-02-06
11. Odp. na zapytanie i zmiana SIWZ _2 , Data dodania: 2017-02-06
12. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-02-15
13. Informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2017-03-01

 

Ogłoszenie z dnia 2017-01-16
 
Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do węzła Długa
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. notice , Data dodania: 2017-01-16
2. Dział II - opis przedmiotu zamówi , Data dodania: 2017-01-18
3. Dzial III - wzór u , Data dodania: 2017-01-18
4. 2017-OJS012-017195-pl , Data dodania: 2017-01-18
5. Dział II - dokumentacja projek , Data dodania: 2017-01-18
6. Dział I - , Data dodania: 2017-01-18
7. zapytania nr 1 , Data dodania: 2017-01-18
8. dokumentacja projektowa , Data dodania: 2017-01-20
9. zmiana treści siwz 1 , Data dodania: 2017-02-06
10. zmiana treści siwz 2 , Data dodania: 2017-02-07
11. zmiana treści siwz 3 , Data dodania: 2017-02-10
12. odpowiedzi na zapytania nr 4 , Data dodania: 2017-02-14
13. odpowiedzi na zapytania nr 5 , Data dodania: 2017-02-14
14. odpowiedzi na zapytania nr 2 , Data dodania: 2017-02-14
15. odpowiedzi na zapytania nr 3 , Data dodania: 2017-02-15
16. zapytania nr 6 , Data dodania: 2017-02-15
17. zapytania nr 7 , Data dodania: 2017-02-15
18. odpowiedzi na zapytania nr 8 , Data dodania: 2017-02-15
19. ogłoszenie zmian , Data dodania: 2017-02-17
20. zmiana treści siwz 4 , Data dodania: 2017-02-17
21. zmiana treści siwz 5 , Data dodania: 2017-02-17
22. odpowiedzi na zapytania 6,7,i 9 , Data dodania: 2017-02-24
23. edytowany - formularz oferty , Data dodania: 2017-02-28
24. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2017-03-02

 

Ogłoszenie z dnia 2017-01-09
 
Najem zaprojektowanego, wybudowanego, zainstalowanego i uruchomionego, systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka, składającego się z 20 punktów kamerowych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie o zamowieniu opublikowane , Data dodania: 2017-01-09
2. ogloszenie przed publikacja , Data dodania: 2017-01-09
3. SIWZ , Data dodania: 2017-01-09
4. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ(2) , Data dodania: 2017-01-09
5. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ(2) , Data dodania: 2017-01-09
6. ogloszenie o zmianie , Data dodania: 2017-01-09
7. Dzial II opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2017-01-09
8. Dzial III wzor umowy , Data dodania: 2017-01-09
9. kopia odwołania , Data dodania: 2017-01-20
10. pismo o przystąpienie do postępowania odw. , Data dodania: 2017-01-20
11. zmiana treści siwz , Data dodania: 2017-01-24
12. Zmiana treści SIWZ 2 , Data dodania: 2017-01-26
13. ogłoszenie o zmianie (2) , Data dodania: 2017-02-13
14. zmiana treści SIWZ - termin na składanie ofert , Data dodania: 2017-02-13
15. opublikowana zmiana ogłoszenia2017-OJS031-055799-pl , Data dodania: 2017-02-15
16. zmiana ogłoszenia , Data dodania: 2017-02-20
17. załącznik nr 1 do umowy opis przedmiotu zam , Data dodania: 2017-02-21
18. załącznik nr 2 do umowy , Data dodania: 2017-02-21
19. załącznik nr 3 do umowy , Data dodania: 2017-02-21
20. zmieniony wzór umowy , Data dodania: 2017-02-21
21. zmieniony opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-02-21
22. opublikowane ogłoszenie2017-OJS036-065026-pl , Data dodania: 2017-02-21
23. Zmiana treści SIWZ Dział II, Dział III , Data dodania: 2017-02-21
24. opublikowana zmiana ogłoszenia notice(3) , Data dodania: 2017-02-23
25. zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2017-02-23
26. informacja z otwarcia , Data dodania: 2017-03-10
27. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności , Data dodania: 2017-03-10

 
   
 
Stopka