Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Archiwum ogłoszeń: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Ogłoszenia z 2018 roku:
 

Ogłoszenie z dnia 2018-11-14
 
Konserwacja i remonty urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta Płocka w 2019 roku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zał. nr 7 do OPZ - Protokół z przeglądu , Data dodania: 2018-11-07
2. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY-2019 , Data dodania: 2018-11-07
3. zal. nr 2 do OPZ - dot. wprowadzenia zasad gospodarki materiałami roz... , Data dodania: 2018-11-07
4. zal. nr 1 do OPZ- zarzadzenie MZD 25_2011 , Data dodania: 2018-11-07
5. zal. nr 3 do OPZ-dot. wprowadzenia Instrukcji na odtworzenie nawierzch... , Data dodania: 2018-11-07
6. zal. nr 5 do OPZ - dot. wytycznych do prac projektowych i odbiorów 18... , Data dodania: 2018-11-07
7. zal. nr 6 do OPZ - dot. wprowadzenia Instrukcji wykonania prac zwiazan... , Data dodania: 2018-11-07
8. zal. nr 4 do OPZ - dot. wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i... , Data dodania: 2018-11-07
9. Zał. nr 8 do OPZ - Szacunkowy zakres robót , Data dodania: 2018-11-14
10. Załączniki do Instrukcji dla wykonawcy _ wersja edyt. , Data dodania: 2018-11-14
11. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy _Konserwacja i remonty urz... , Data dodania: 2018-11-14
12. SIWZ_Dział II_ Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-11-14
13. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2018-11-14
14. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2018-11-14

 

Ogłoszenie z dnia 2018-10-30
 
Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych samochodowych (jednorzędowych, dwurzędowych, zmniejszonych), motocyklowych (dwurzędowych), motorowerowych (dwurzędowych), produkcja w/w wtórników, oraz przeprowadzenie zniszczenia tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie , Data dodania: 2018-10-30
2. Dział I - SIWZ , Data dodania: 2018-10-30
3. Dział II - OPZ , Data dodania: 2018-10-30
4. Dział III - Umowa , Data dodania: 2018-10-30
5. modyfikacja , Data dodania: 2018-11-05
6. Oświadczenie o prztynależności , Data dodania: 2018-11-14
7. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-11-14

 

Ogłoszenie z dnia 2018-10-17
 
Zakup i dostawa sprzętu do wyposażenia Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku dla potrzeb realizacji projektu pn. Przedszkolni giganci – wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku oraz w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020 .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. OPIS Przedmiotu , Data dodania: 2018-10-15
2. WZÓR UMOWY - część II Sprzęt multimedialny. , Data dodania: 2018-10-15
3. WZÓR UMOWY - część III Sprzęt RTV. , Data dodania: 2018-10-15
4. WZÓR UMOWY - część I ISprzęt komputerowy. , Data dodania: 2018-10-16
5. ogloszenie. , Data dodania: 2018-10-17
6. OPIS sprzęt część I sprzęt komputerowy — kopia , Data dodania: 2018-10-17
7. OPIS sprzęt część III sprzęt RTV , Data dodania: 2018-10-17
8. OPIS sprzęt część II sprzęt multimedialny , Data dodania: 2018-10-17
9. SIWZ , Data dodania: 2018-10-17
10. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-10-25

 

Ogłoszenie z dnia 2018-10-17
 
Kompleksowa usługa ubezpieczenia Gminy-Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia osobowego oraz ubezpieczeń komunikacyjnych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1.2 do SIWZ Część 1 Formularz Cenowy , Data dodania: 2018-10-16
2. Załącznik nr 2.2 do SIWZ Część 2 Formularz Cenowy , Data dodania: 2018-10-16
3. Załącznik nr 3.A Wykaz pojazdów i ryzyka_12.10. , Data dodania: 2018-10-16
4. Załącznik nr 3.B b do SIWZ – Zaświadczenie szkodowe pozostałe.pd... , Data dodania: 2018-10-16
5. Załącznik nr 3.B a do SIWZ – Zaświadczenie szkodowe wraz z wykaze... , Data dodania: 2018-10-16
6. Załącznik nr 3.C (a,b) do SIWZ - Zaświadczenie szkodowe pozostałe.... , Data dodania: 2018-10-16
7. Załącznik nr 1.C _Szkodowość od dnia 01.03.2016. , Data dodania: 2018-10-16
8. Załącznik nr 1.D do SIWZ Wykaz jednostek podległych Gminie-Miasto P... , Data dodania: 2018-10-16
9. Zalacznik nr 1.A - Zestawienie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia_vf... , Data dodania: 2018-10-16
10. Załącznik nr 1.E Wykaz i Opis nieruchomości i zabezpieczen ppoż. i... , Data dodania: 2018-10-16
11. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-10-17
12. SIWZ_Część I II III_ , Data dodania: 2018-10-17
13. Załacznik nr 1.1_Formularz ofertowy_Część 1 , Data dodania: 2018-10-17
14. Załacznik nr 2.1_Formularz ofertowy_Część 2 , Data dodania: 2018-10-17
15. Załacznik nr 3.1_Formularz oferty_Część 3 , Data dodania: 2018-10-17
16. Załacznik nr 3_OPZ Cześc 3_komunikacja , Data dodania: 2018-10-17
17. Załącznik 3.2 Formularz Cenowy Komunikacja_z uwzględnieniem liczb p... , Data dodania: 2018-10-17
18. Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ Część I , Data dodania: 2018-10-17
19. Załącznik nr 1.3 do SIWZ Część 1_ PD, EEI, TPL, NNW i mosty Wz... , Data dodania: 2018-10-17
20. Załącznik nr 2 do SIWZ OPZ Część 2 , Data dodania: 2018-10-17
21. Załącznik nr 2.3 do SIWZ Część 2_TPL nadwyżkowe Wzór Umowy , Data dodania: 2018-10-17
22. Załącznik nr 3.3 do SIWZ Część 3_komunikacja Wzór Umowy , Data dodania: 2018-10-17
23. Załącznik nr 1.B do SIWZ Opis Obiektów Mostowych_ , Data dodania: 2018-10-17
24. ogłoszenie opublikowane , Data dodania: 2018-10-19
25. JEDZ , Data dodania: 2018-10-19
26. JEDZ , Data dodania: 2018-10-19
27. zapytania 1 , Data dodania: 2018-11-08
28. zapytania 2 , Data dodania: 2018-11-08
29. zapytania 3 , Data dodania: 2018-11-08
30. zapytania 4 , Data dodania: 2018-11-08
31. zapytania 5 , Data dodania: 2018-11-08
32. zapytania 6 , Data dodania: 2018-11-08
33. zapytania 7 , Data dodania: 2018-11-08

 

Ogłoszenie z dnia 2018-10-17
 
Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu obrotowego krótkoterminowego o charakterze odnawialnym na pokrycie przejściowych deficytów budżetów miasta Płock
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-10-17
2. SIWZ , Data dodania: 2018-10-19
3. OPis przedmiotu zamwienia , Data dodania: 2018-10-19
4. Istotne elementy umowy kredytowej , Data dodania: 2018-10-19
5. 2018-OJS202-459582-pl , Data dodania: 2018-10-19
6. jedz , Data dodania: 2018-10-19
7. JEDZ , Data dodania: 2018-10-19
8. sprostowanie - ogłoszenie zmian. 22.10.2018 , Data dodania: 2018-10-23
9. zmiana treści siwz nr 1 , Data dodania: 2018-10-23
10. zapytanie nr 1 , Data dodania: 2018-11-05
11. odpowiedzi na zapytania nr 1 , Data dodania: 2018-11-05
12. Z - IV kw. 2017 , Data dodania: 2018-11-07
13. N - IV kw. 2017 , Data dodania: 2018-11-07
14. RB -28 korekta , Data dodania: 2018-11-07
15. 27S KOR1 , Data dodania: 2018-11-07
16. NDS_3 , Data dodania: 2018-11-07
17. Z_3 , Data dodania: 2018-11-07
18. 28s_3 , Data dodania: 2018-11-07
19. N_3 , Data dodania: 2018-11-07
20. 27s_3 , Data dodania: 2018-11-07

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-09-24
 
Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik graf. nr 1_2018_07_30 , Data dodania: 2018-07-31
2. PFU_Stadion Płock , Data dodania: 2018-08-16
3. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-09-24
4. JEDZ , Data dodania: 2018-09-25
5. JEDZ , Data dodania: 2018-09-25
6. Zał_nr_2_do_OPZ_ tablica_budowy_ , Data dodania: 2018-09-25
7. Zał_nr_3_do_OPZ_Wykaz_czynności_kodeks_pracy (2) , Data dodania: 2018-09-25
8. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-09-25
9. Zał_nr_1_do_OPZ_terminarz_ligowy , Data dodania: 2018-09-25
10. 2.INWENTARYZACJE S , Data dodania: 2018-09-25
11. 3.DOKUMENTACJA GEOTECHNI , Data dodania: 2018-09-25
12. 4..ZIE , Data dodania: 2018-09-25
13. 5.WARUNKI M , Data dodania: 2018-09-25
14. 6.INFORMACJE,WYTY , Data dodania: 2018-09-25
15. 7.DECYZJE ADMINISTRAC , Data dodania: 2018-09-25
16. 8.MAPA ZADADNICZA_DO C. , Data dodania: 2018-09-25
17. ogłoszenie opublikowane , Data dodania: 2018-09-25
18. 9.ZARZĄDZENIA I UCHW , Data dodania: 2018-09-25
19. 10.OŚWIADCZENIE, PEŁNOMOCN , Data dodania: 2018-09-25
20. Dział III wzór umowy stadion , Data dodania: 2018-09-25
21. Zał. nr 11 do umowy tabela_elementów_scalonych. , Data dodania: 2018-09-25
22. Zał. nr 11 do umowy tabela_elementów_scalonych , Data dodania: 2018-09-25
23. Zał. nr 12 ZZK do umowy , Data dodania: 2018-09-25
24. Zał. nr 12 do umowy ZZK , Data dodania: 2018-09-25
25. Zał. nr 1 do umowy oświadczenie podwykonwcy , Data dodania: 2018-09-25
26. Zał. nr 2 do umowy oświadczenie dalszego podwykonawcy , Data dodania: 2018-09-25
27. Zał. nr 3 do umowy oświadczenie o podwykonawcach , Data dodania: 2018-09-25
28. Zał. nr 4 do umowy oświadczenie o dalszych podwykonawcach , Data dodania: 2018-09-25
29. Zał. nr 5 do umowy , Data dodania: 2018-09-25
30. Zał. nr 6 do umowy oświadczenie dalszy podwykonawca - bieżące , Data dodania: 2018-09-25
31. Zał. nr 7 do umowy oświadczenie przekaz , Data dodania: 2018-09-25
32. Zał. nr 8 do umowy Protokół kolaudacyjny , Data dodania: 2018-09-25
33. Zał. nr 9 do umowy Protokół odbioru dokumentacji , Data dodania: 2018-09-25
34. Zał. nr 10 do umowy Gwarancja , Data dodania: 2018-09-25
35. Zał. nr 13 do umowy wniosek materiałowy , Data dodania: 2018-09-25
36. Formularz wniosku i zobowiąznie wersji edytowalnej , Data dodania: 2018-09-25
37. SIWZ , Data dodania: 2018-09-25
38. 1.OBIEKTY ISTNIEJ , Data dodania: 2018-09-25
39. ogłoszenie zmian , Data dodania: 2018-09-27
40. ogłoszenie o zmianie opublikowane , Data dodania: 2018-10-02
41. kopia odwołania , Data dodania: 2018-10-04
42. pismo o przystąpienie do postępowania odwoławczego , Data dodania: 2018-10-04
43. pytania nr 1 z dnia 01.10.2018 r. , Data dodania: 2018-10-05
44. pytania nr 2 z dnia 04.10.2018. , Data dodania: 2018-10-05
45. Odpowiedź na pytania nr 1 , Data dodania: 2018-10-10
46. pytania nr 3 z dnia 11.10.2018 , Data dodania: 2018-10-11
47. pytania nr 4 z dnia 11.10.2018 , Data dodania: 2018-10-11
48. Zmiana treści SIWZ (1) , Data dodania: 2018-10-12
49. Odp. na pytania nr 2 z dnia 04.10.2018 r. , Data dodania: 2018-10-15
50. pytania nr 5 z dnia 18.10.2018 r , Data dodania: 2018-10-18
51. Zmiana treści SIWZ (3) , Data dodania: 2018-10-23
52. Zmiana treści SIWZ (4) , Data dodania: 2018-10-23
53. odpowiedź na pytanie nr 4 i 5 oraz zmiana SIWZ , Data dodania: 2018-10-23
54. odpowiedź na pytanie nr 3 oraz zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-10-23
55. Zmiana treści SIWZ (2) , Data dodania: 2018-10-23
56. ogłoszenie o zmianie (2) , Data dodania: 2018-10-23
57. Postanowienie_RDOS_stadion_420.319.2018 , Data dodania: 2018-10-24
58. Załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-10-25
59. Opublikowane ogłoszenie o zmianie (2) , Data dodania: 2018-10-30
60. pytania nr 6 z dnia 07.11.2018 r. , Data dodania: 2018-11-07

 

Ogłoszenie z dnia 2018-09-17
 
Budowa ulicy Swojskiej na odcinku od wybudowanego skrzyżowania ulicy Swojskiej z ul. Czwartaków do zmodernizowanej w latach ubiegłych ulicy Swojskiej wraz z sięgaczami i brakującą infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Decyzja nr 241-2011 przebudowa ul. Kombatantów 31.05.2011 r. , Data dodania: 2014-02-13
2. decyzja nr 558-2013 o zmianie pozwolenia z dnia 28.11.2013 r. , Data dodania: 2014-02-13
3. Inwentaryzacja dendrologiczna i Projekt nasadzeń , Data dodania: 2017-11-09
4. Decyzja nr 499-2017 o zmianie pozwolenia na budowę , Data dodania: 2017-11-09
5. Aneks do dokumentacji ul. Swojska , Data dodania: 2018-02-02
6. Projekt techniczny przebudowy sieci wodociągowej , Data dodania: 2018-03-15
7. Zaświadczenie z dn. 13.03.2018 r. przebudowa sieci wodociągowej ul. ... , Data dodania: 2018-03-22
8. Zał. nr 1 do opz - PZT -przebudowa urządzeń elektroen. usunięcie k... , Data dodania: 2018-05-24
9. Zał. nr 2 Inwentaryzacja Swojska- Czwartaków , Data dodania: 2018-05-24
10. Zał. nr 3 Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-05-29
11. Uzupełnienie do Inwentaryzacji demdrologicznej , Data dodania: 2018-05-29
12. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-09-17
13. SIWZ , Data dodania: 2018-09-17
14. wzór umowy , Data dodania: 2018-09-17
15. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-09-17
16. Organizacje r , Data dodania: 2018-09-17
17. Projekt elektry , Data dodania: 2018-09-17
18. Projekt sanit , Data dodania: 2018-09-17
19. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-09-17
20. Projekt dro , Data dodania: 2018-09-17
21. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 76-2018 z dnia 19.07.... , Data dodania: 2018-09-21
22. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 77-2018 z dnia 23.07.... , Data dodania: 2018-09-21
23. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2018-09-27
24. zmiana treści siwz nr 1 , Data dodania: 2018-09-27
25. zmiana treśći siwz nr 1 , Data dodania: 2018-10-04
26. załączniki edytowalne , Data dodania: 2018-10-05
27. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-10-09
28. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2018-10-26

 

Ogłoszenie z dnia 2018-09-14
 
Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary – Budżet Obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. oświadczenie , Data dodania: 2018-08-03
2. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-09-14
3. Dział III - wzór umowy_ , Data dodania: 2018-09-14
4. Dział I - SIWZ_ , Data dodania: 2018-09-14
5. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-09-14
6. Dec , Data dodania: 2018-09-14
7. Projekt budow , Data dodania: 2018-09-14
8. Projekt wykona , Data dodania: 2018-09-14
9. Przed , Data dodania: 2018-09-14
10. ST , Data dodania: 2018-09-14
11. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-09-14
12. załaczniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2018-09-27
13. zapytanie, odpowiedź , Data dodania: 2018-09-27
14. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-10-01
15. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-10-08

 

Ogłoszenie z dnia 2018-09-07
 
Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Północnego na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski ’’
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. WODNY PLAC ZABAW_PB , Data dodania: 2017-11-01
2. WPZ_PW_Z6_MELIORACJA , Data dodania: 2017-11-01
3. WPZ_PW_Z5_ELEKTRYKA , Data dodania: 2018-01-24
4. WPZ_PW_Z7_STWIOR , Data dodania: 2018-01-24
5. WPZ_PW_Z3_TECHNOLOGIA , Data dodania: 2018-01-24
6. WPZ_PW_Z2_KONSTRUKCJA , Data dodania: 2018-01-24
7. WPZ_PW_Z1_ARCHITEKTURA , Data dodania: 2018-01-24
8. WPZ_PW_Z8_PRZEDMIAR , Data dodania: 2018-01-24
9. WPZ_PW_Z4_WODKAN , Data dodania: 2018-01-24
10. konstrukcja_aneks , Data dodania: 2018-02-01
11. TAB_wodny , Data dodania: 2018-02-06
12. decyzja o pozwoleniu na budowę , Data dodania: 2018-02-06
13. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-09-05
14. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-09-07
15. SIWZ_ , Data dodania: 2018-09-07
16. wzór umowy , Data dodania: 2018-09-07
17. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-09-07
18. odpowiedź na pismo wykonawcy , Data dodania: 2018-09-17
19. zmiana treści siwz nr 1 , Data dodania: 2018-09-17
20. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-09-24
21. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-10-09

 

Ogłoszenie z dnia 2018-08-28
 
Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 w Płocku - budżet obywatelski.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. oświadczenie , Data dodania: 2018-07-06
2. plan zapewnienia jakości , Data dodania: 2018-08-08
3. wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-08-08
4. Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-08-28
5. Wzór umowy , Data dodania: 2018-08-28
6. SIWZ , Data dodania: 2018-08-28
7. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-08-28
8. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONA , Data dodania: 2018-08-28
9. ZAŁĄCZNIKI do , Data dodania: 2018-08-28
10. PRZEDMIARY- boiska S , Data dodania: 2018-08-28
11. zapytania nr 1 , Data dodania: 2018-09-05
12. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2018-09-10
13. odpowiedzi na zapytania nr 1 , Data dodania: 2018-09-10
14. zapytania nr 2 , Data dodania: 2018-09-10
15. Pismo WRM-IV.6743.190.2018.JGr z dnia 25.07.2018r. , Data dodania: 2018-09-10
16. odpowiedzi na zapytania nr 2 , Data dodania: 2018-09-11
17. informacja o uniewaznieniu postępowania , Data dodania: 2018-09-14

 

Ogłoszenie z dnia 2018-08-23
 
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Budowa przystani cumowniczej u ujścia rzeki Rosicy w Płocku wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę/dokonaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ _ Dział II _ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , Data dodania: 2018-08-23
2. SIWZ _ Dział III _ WZÓR UMOWY , Data dodania: 2018-08-23
3. Załącznik nr 1 do Opz - Istotne postanowienia gwarancji , Data dodania: 2018-08-23
4. Załacznik nr 2 do Opz - Tabela elementow scalonych , Data dodania: 2018-08-23
5. Załącznik nr 1 do Umowy - Karta pobytu nadzoru autorskiego (29.03.20... , Data dodania: 2018-08-23
6. Załącznik nr 2 do Umowy - Harmonogram postępu prac (29.03.2018) , Data dodania: 2018-08-23
7. Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór protokołu odbioru (29.03.2018) , Data dodania: 2018-08-23
8. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-08-23
9. SIWZ _ Dział I_ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY , Data dodania: 2018-08-23
10. unieważnienie postępowania , Data dodania: 2018-09-11

 

Ogłoszenie z dnia 2018-08-14
 
Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW nr 1 przy ul. Gradowskiego 24 w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Rys. 1 - do OPZ SOSW nr1 , Data dodania: 2018-06-01
2. decyzja pozwolenia na budowę - SOSW nr 1 , Data dodania: 2018-06-01
3. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-06-04
4. Załącznik do Planu Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2018-06-04
5. Zał. nr 1 do OPZ - warunki dopuszczenia zamienników , Data dodania: 2018-06-07
6. Przedmiar - Budowa windy zewn. w SOSW nr 1-br. budowlana , Data dodania: 2018-06-28
7. Załaczniki - formularze w wersji edyt. , Data dodania: 2018-08-13
8. SIWZ_Dział II_ OPZ - SOSW nr 1 - , Data dodania: 2018-08-13
9. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - SOSW nr 1 (77) , Data dodania: 2018-08-13
10. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy- SOSW nr 1 , Data dodania: 2018-08-14
11. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-08-14
12. Dokumentacja i przedm , Data dodania: 2018-08-14
13. Zmiana SIWZ , Data dodania: 2018-08-22
14. Informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-08-29

 

Ogłoszenie z dnia 2018-08-08
 
Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 w Płocku - budżet obywatelski.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-08-08
2. Wzór umowy , Data dodania: 2018-08-08
3. SIWZ , Data dodania: 2018-08-08
4. Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-08-08
5. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONA , Data dodania: 2018-08-08
6. PRZEDMIARY- boiska S , Data dodania: 2018-08-08
7. ZAŁĄCZNIKI do , Data dodania: 2018-08-08
8. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-08-08
9. plan zapewnienia jakości , Data dodania: 2018-08-08
10. wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-08-08
11. zmiana treści siwz 1 , Data dodania: 2018-08-10
12. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2018-08-27
13. , Data dodania: 2018-08-28

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-08-07
 
Remont mola spacerowego w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Projekt Wykonawczy , Data dodania: 2018-05-18
2. Przedmiar-pomocniczy , Data dodania: 2018-05-18
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , Data dodania: 2018-05-18
4. Projekt Budowlany , Data dodania: 2018-05-18
5. Załacznik nr 1 - tablica_utrudnienia , Data dodania: 2018-05-18
6. Załącznik nr 1 do Umowy - Tablice (opis) , Data dodania: 2018-05-18
7. oświadczenie split paymant , Data dodania: 2018-07-06
8. Załącznik nr 10 - Dokumentacja powykonawcza Molo (20.04.2018) , Data dodania: 2018-08-03
9. Załącznik nr 2 - EBI (16.04.2018) , Data dodania: 2018-08-03
10. Załącznik nr 11 do Umowy - Gwarancja jakości (16.04.2018) , Data dodania: 2018-08-03
11. zał. nr 4 do OPZ Wytyczne. , Data dodania: 2018-08-03
12. UMOWA - molo (wzór) 10.07.2018 , Data dodania: 2018-08-03
13. Załącznik nr 8 do Umowy - Oświadczenie dalszy Podwykonawca (16.04.2... , Data dodania: 2018-08-03
14. Załącznik nr 7 do Umowy - Oświadczenie (16.04.2018) , Data dodania: 2018-08-03
15. Załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o podwykonawcach (16.04.2018... , Data dodania: 2018-08-03
16. Załącznik nr 9 do Umowy - Oświadczenie podwykonawcy (16.04.2018).pd... , Data dodania: 2018-08-03
17. Załącznik nr 4 do Umowy - Oświadczenie (16.04.2018) , Data dodania: 2018-08-03
18. Załącznik nr 6 do Umowy - Oświadczenie o dalszych podwykonawcach (1... , Data dodania: 2018-08-03
19. Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie Podwykonawcy (16.04.2018).pd... , Data dodania: 2018-08-03
20. SIWZ , Data dodania: 2018-08-07
21. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA +zał -remont mola , Data dodania: 2018-08-07
22. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-08-07
23. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-08-07
24. zapytanie, odpowiedź , Data dodania: 2018-08-10
25. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-08-22
26. wynik , Data dodania: 2018-09-05

 

Ogłoszenie z dnia 2018-08-06
 
Obsługa bankowa budżetu Miasta Płocka
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2018-08-06
2. Istotne postanowienia - umowy -Opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2018-08-06
3. załącznik nr 1 - wykaz miejskich jednostek budzetowych , Data dodania: 2018-08-06
4. Specyfikacja bankowa , Data dodania: 2018-08-06
5. 2018-OJS149-342048-pl , Data dodania: 2018-08-06
6. jedz pdf , Data dodania: 2018-08-06
7. jedz , Data dodania: 2018-08-06
8. Zapytanie przetargowe nr 2 , Data dodania: 2018-08-21
9. Zapytanie przetargowe nr 1 , Data dodania: 2018-08-21
10. Zapytanie przetargowe nr 3 , Data dodania: 2018-08-21
11. Zapytanie przetargowe nr 4 , Data dodania: 2018-08-22
12. Zapytanie przetargowe nr 5 , Data dodania: 2018-08-23
13. Zapytanie przetargowe nr 6 , Data dodania: 2018-08-27
14. Odpowiedzi na zapytania nr 1 , Data dodania: 2018-08-31
15. odpowiedzi na zapytania nr 2 , Data dodania: 2018-08-31
16. I 2018 , Data dodania: 2018-08-31
17. II 2017 , Data dodania: 2018-08-31
18. I 2017 , Data dodania: 2018-08-31
19. IV 2017 , Data dodania: 2018-08-31
20. III 2017 , Data dodania: 2018-08-31
21. odpowiedzi na zapytania nr 2 - ad 5 , Data dodania: 2018-08-31
22. odpowiedzi na zapytania nr 3 , Data dodania: 2018-08-31
23. I 2016 , Data dodania: 2018-08-31
24. II 2016 , Data dodania: 2018-08-31
25. III 2016 , Data dodania: 2018-08-31
26. IV 2016 , Data dodania: 2018-08-31
27. zapytania nr 7 , Data dodania: 2018-08-31
28. zmiana treści siwz nr 1 w związku z odpowiedzią na zapytanie nr 2.p... , Data dodania: 2018-09-04
29. odpowiedzi na zapytania nr 7 , Data dodania: 2018-09-06
30. sprostowanie ogłoszenia nr 1 , Data dodania: 2018-09-06
31. sprostowanie ogłoszenia nr 2 , Data dodania: 2018-09-06
32. odpowiedzi na zapytania nr 6 , Data dodania: 2018-09-07
33. Poręczenia na dzień 31.07.2018 roku dla banku , Data dodania: 2018-09-10
34. Ad. 12 Wykaz zadań majątkowych na 31.08.2018 r , Data dodania: 2018-09-10
35. Zadłużenie na dzień 31.07.2018 r. , Data dodania: 2018-09-10
36. odpowiedzi na zapytania nr 4 , Data dodania: 2018-09-10
37. Zadłużenie Ad 9 pkt f , Data dodania: 2018-09-11
38. Ad. 9 pkt h , Data dodania: 2018-09-11
39. odpowiedzi na zapytania nr 5. , Data dodania: 2018-09-11
40. zapytania nr 8 , Data dodania: 2018-09-11
41. zapytanie nr 9 , Data dodania: 2018-09-12
42. zapytania nr 10 , Data dodania: 2018-09-18
43. załączniki edytowalne , Data dodania: 2018-09-18
44. odpowiedzi na zapytania nr 8 , Data dodania: 2018-09-18
45. odpowiedzi na zapytania nr 9 , Data dodania: 2018-09-18
46. odpowiedzi na zapytania nr 10 , Data dodania: 2018-09-18
47. sprostowanie ogłoszenia nr 3 , Data dodania: 2018-09-18
48. zapytania nr 11 , Data dodania: 2018-09-20
49. odpowiedzi na zapytanie nr 11 , Data dodania: 2018-09-20
50. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-09-26
51. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-09-28

 

Ogłoszenie z dnia 2018-08-02
 
Budowa placu zabaw, siłowni pod chmurką oraz obiektów małej architektury na działce o nr ewid. 212, przy ul. Tokarskiej w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ul. Tokarskiej – budżet obywatelski oraz roboty budowlano - montażowe polegające na naprawie powierzchni poliuretanowej placu zabaw oraz urządzeń zabawowych zamontowanych na placu zabaw przy ul. Krakówka na osiedlu Radziwie w Płocku, na działce o mr ewid. gruntów 1328, położonej w obrębie 12, w ramach zadania inwestycyjnego Tereny zielone i parki rekreacyjne .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2017-09-06
2. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-09-06
3. 2018.01.04_Przedmiar Robót_naprawa , Data dodania: 2018-02-19
4. Załącznik nr 1a_wzór nawierzchni , Data dodania: 2018-03-16
5. regulamin_PLAC_ZABAW , Data dodania: 2018-07-26
6. regulamin_siłownia , Data dodania: 2018-07-26
7. opis przemiotu zamówienia , Data dodania: 2018-07-31
8. oświadczenie , Data dodania: 2018-07-31
9. dok. proj. Tokarska , Data dodania: 2018-07-31
10. SPECYFIKACJA , Data dodania: 2018-07-31
11. PROJEKT , Data dodania: 2018-07-31
12. Zabawki Zamontowane_karty katalogowe , Data dodania: 2018-07-31
13. Dział III wzór umowy plac KRAKÓWKA — Część II , Data dodania: 2018-08-02
14. Dział III wzór umowy plac TOKARSKA - Część I , Data dodania: 2018-08-02
15. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy — kopia , Data dodania: 2018-08-02
16. ogloszenie. , Data dodania: 2018-08-02
17. modyfikacja SIWZ , Data dodania: 2018-08-07
18. informacja z otwarcia. , Data dodania: 2018-08-17
19. uniewaznienie , Data dodania: 2018-08-24

 

Ogłoszenie z dnia 2018-07-31
 
Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. 9 PRZEDMIAR_BRANŻA SANITARNA_BOISKA SP 16 , Data dodania: 2018-05-28
2. 6 PROJKET WYKONAWCZY_BRANŻA SANITARNA_BOISKA SP 16 , Data dodania: 2018-05-28
3. 11 przedm rob branża budowlana , Data dodania: 2018-06-04
4. 7 STWIOR_BRANŻA SANITARNA_BOISKA SP 16 , Data dodania: 2018-06-05
5. 1 DECYZJA NR 238-2018 , Data dodania: 2018-06-06
6. 3 PB_BOISKA SP 16 BRANŻA BUDOWLANA , Data dodania: 2018-06-06
7. 5 STWIOR_BRANŻA BUDOWLANA_BOISKA SP 16 , Data dodania: 2018-06-12
8. 4 PW_BRANŻA BUDOWLANA_BOISKA SP 16 , Data dodania: 2018-06-12
9. oświadczenie , Data dodania: 2018-07-06
10. Przekrój poprzeczny. , Data dodania: 2018-07-26
11. Sposób montażu słupków do siatkówki. , Data dodania: 2018-07-26
12. Detal kosza do koszykówki. , Data dodania: 2018-07-26
13. Piłkochwyty. , Data dodania: 2018-07-26
14. Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-07-31
15. SIWZ_ , Data dodania: 2018-07-31
16. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2018-07-31
17. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-07-31
18. zapytania, odpowiedzi, zmiana SIWZ , Data dodania: 2018-08-10
19. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-08-16
20. informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2018-08-31

 

Ogłoszenie z dnia 2018-07-27
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza – prace przygotowawcze .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zalecenia pokonkursowe - zał. nr 2 , Data dodania: 2018-07-13
2. Tabela elementów scalonych , Data dodania: 2018-07-13
3. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-07-26
4. Część opisowa , Data dodania: 2018-07-27
5. p1 , Data dodania: 2018-07-27
6. p2 , Data dodania: 2018-07-27
7. p3 , Data dodania: 2018-07-27
8. p4 , Data dodania: 2018-07-27
9. oświadczenie do umowy , Data dodania: 2018-07-27
10. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-07-27
11. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2018-07-27
12. załaczniki wersji edytowalnej , Data dodania: 2018-07-27
13. SIWZ , Data dodania: 2018-07-27
14. Pytanie z dnia 30.07.2018 r. i odp. , Data dodania: 2018-08-01
15. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-08-06
16. wynik , Data dodania: 2018-09-04

 

Ogłoszenie z dnia 2018-07-18
 
Remont i przebudowa pomieszczeń budynku po Gimnazjum Nr 4 w celu dostosowania do potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 17 wraz z wymianą instalacji hydrantowej - etap 1
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zakres robót budowlanych w budynku przy ul. Miodowej 18 - załącznik... , Data dodania: 2018-06-29
2. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-07-18
3. SIWZ , Data dodania: 2018-07-18
4. Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-07-18
5. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-07-18
6. branza budow , Data dodania: 2018-07-18
7. branza elektry , Data dodania: 2018-07-18
8. branza sanit , Data dodania: 2018-07-18
9. Wzór umowy , Data dodania: 2018-07-18
10. Zakres robót budowlanych remontowych -etap I - bez etapu II , Data dodania: 2018-07-18
11. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-08-02
12. wynik , Data dodania: 2018-08-06

 

Ogłoszenie z dnia 2018-07-12
 
Budowa placu zabaw przy ulicy Otolińskiej 23 na działce o nr 171/45, obręb 6 realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów pod place i skwery .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. tablica budowy , Data dodania: 2016-07-25
2. Przedmiar budowy placu zabaw przy ulicy Otolińskiej w Płocku - skan.... , Data dodania: 2018-05-14
3. wniosek materiałowy , Data dodania: 2018-06-07
4. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2018-07-12
5. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-07-12
6. SIWZ , Data dodania: 2018-07-12
7. Badania geotechni , Data dodania: 2018-07-12
8. Projekt budow , Data dodania: 2018-07-12
9. Projekt wykona , Data dodania: 2018-07-12
10. ST , Data dodania: 2018-07-12
11. oświadczenie do umowy , Data dodania: 2018-07-12
12. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-07-13
13. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-07-27
14. wynik , Data dodania: 2018-08-02

 

Ogłoszenie z dnia 2018-07-11
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Poprzecznej w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Oświadczenie split payment , Data dodania: 2018-07-04
2. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-07-11
3. SIWZ , Data dodania: 2018-07-11
4. do umowy - Tabela Elementów Scalonych do projektowania - Poprzeczna.p... , Data dodania: 2018-07-11
5. wzór umowy , Data dodania: 2018-07-11
6. PFU - Poprzeczna - Dla zamów , Data dodania: 2018-07-11
7. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-07-11
8. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-07-11
9. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-07-26
10. wynik , Data dodania: 2018-08-07

 

Ogłoszenie z dnia 2018-07-10
 
Remont mola spacerowego w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Projekt Wykonawczy , Data dodania: 2018-05-18
2. Przedmiar-pomocniczy , Data dodania: 2018-05-18
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , Data dodania: 2018-05-18
4. Projekt Budowlany , Data dodania: 2018-05-18
5. Załącznik nr 1 do Umowy - Tablice (opis) , Data dodania: 2018-05-18
6. Załacznik nr 1 - tablica_utrudnienia , Data dodania: 2018-05-18
7. Oświadczenie split payment , Data dodania: 2018-07-04
8. Załącznik nr 10 - Dokumentacja powykonawcza Molo (20.04.2018) , Data dodania: 2018-07-06
9. Załącznik nr 8 do Umowy - Oświadczenie dalszy Podwykonawca (16.04.2... , Data dodania: 2018-07-06
10. Załącznik nr 11 do Umowy - Gwarancja jakości (16.04.2018) , Data dodania: 2018-07-06
11. Załącznik nr 2 - EBI (16.04.2018) , Data dodania: 2018-07-06
12. Załącznik nr 7 do Umowy - Oświadczenie (16.04.2018) , Data dodania: 2018-07-06
13. Załącznik nr 6 do Umowy - Oświadczenie o dalszych podwykonawcach (1... , Data dodania: 2018-07-06
14. Załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o podwykonawcach (16.04.2018... , Data dodania: 2018-07-06
15. Załącznik nr 9 do Umowy - Oświadczenie podwykonawcy (16.04.2018).pd... , Data dodania: 2018-07-06
16. Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie Podwykonawcy (16.04.2018).pd... , Data dodania: 2018-07-06
17. Załącznik nr 4 do Umowy - Oświadczenie (16.04.2018) , Data dodania: 2018-07-06
18. zał. nr 4 do OPZ Wytyczne , Data dodania: 2018-07-06
19. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA +zał -remont mola , Data dodania: 2018-07-06
20. wzór umowy , Data dodania: 2018-07-10
21. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-07-10
22. SIWZ , Data dodania: 2018-07-10
23. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-07-10
24. załączniki edytowalne , Data dodania: 2018-07-20
25. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-07-26
26. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności , Data dodania: 2018-07-26
27. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-07-31

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-07-06
 
Budowa ulicy Borowickiej na odcinku od skrzyżowania ulicy Borowickiej z ulicą Botaniczną do skrzyżowania ulic Borowicka-Liściasta- Wierzbowa-Parcele (włącznie) od 0+953 do 1+330 km wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku – etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Decyzja Nr. 2-2009 ozezwoleniu na realizację inwestycji drogowej111.p... , Data dodania: 2009-09-23
2. Zał. nr 9 Rysunek_zamienny_do_Projektu_Wykonawczego , Data dodania: 2014-07-09
3. Decyzja ZRID ul. Wierzbowa, Cisowa i sięgacz Cedrowej , Data dodania: 2016-06-16
4. Decyzja ZRID ul. Borowicka , Data dodania: 2016-07-01
5. Decyzja nr 203-2006 pozw. na bud. kan. deszczowa , Data dodania: 2016-07-01
6. zgłoszenie na przebudowę przyłączy wodociągowych ul .Borowicka.pd... , Data dodania: 2016-07-01
7. Zał. nr 1, 1a, 1b, 1,c do opz wiaty przystankowe , Data dodania: 2017-06-30
8. Zał. nr 7 Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-06-30
9. Zał. A - zakres realiz. zadania ul. Borowicka -II , Data dodania: 2017-07-06
10. Decyzja Nr 2-2010 zamienna w części Liściasta-Podgórze , Data dodania: 2017-07-11
11. Decyzja ZRID 2-2015 Parcele , Data dodania: 2017-07-11
12. Zał. nr 2 studnia kablowa SK-2 , Data dodania: 2017-07-11
13. zał. nr 2a studnia kanal. deszczowej KD23 - Liściasta , Data dodania: 2017-07-11
14. Zał. nr 3 odcinek sieci kanalizacji deszczowej wraz z studniami D3.1... , Data dodania: 2017-07-11
15. Zał. nr 4 odcinek kabla oświetleniowego zasilającego do ul. Cedrowe... , Data dodania: 2017-07-11
16. Zał. nr 5 od latarni nr 48 do projektowanej latarni 1-9 w ul. Liści... , Data dodania: 2017-07-11
17. Zał. nr 8 kanalizacja sanitarna , Data dodania: 2017-07-12
18. Zał. nr 6 Inwentaryzacja drogi cz.II - ul. Borowicka etap I , Data dodania: 2017-07-12
19. Zał. nr 6 Inwentaryzacja drogi Cz. I - ul. Borowicka etap I , Data dodania: 2017-07-12
20. Zał. nr 11 Borowicka_PW_przekroje_droga serwisowa_17-07-2017 , Data dodania: 2017-07-18
21. Decyzja nr 4-2015 z dn. 06.05.2015 r. o zmianie zezwolenia na realizac... , Data dodania: 2018-03-15
22. Zał. nr 13 Borowicka-drogowy PW-2018-6-28-2 etap rzędne Liściasta i... , Data dodania: 2018-06-29
23. Zał. nr 14 Borowicka-drogowy PW-2018-6-25-2 rzędne wlot ul. Bez nazw... , Data dodania: 2018-06-29
24. Zał. nr 12 - Przekrój konstrukcyjno- normalny. Połączenie nawierzc... , Data dodania: 2018-06-29
25. Borowicka_PB_opis_str_15-15-06-2018 , Data dodania: 2018-06-29
26. Borowicka_PB_rys_3-15-06-2018 zmiana , Data dodania: 2018-06-29
27. Zał. nr 10 Borowicka drogowy - , Data dodania: 2018-06-29
28. Borowicka Rys. 2B PZT -zamienny , Data dodania: 2018-07-02
29. Oświadczenie split payment , Data dodania: 2018-07-04
30. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-07-06
31. SIWZ , Data dodania: 2018-07-06
32. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-07-06
33. wzór umowy , Data dodania: 2018-07-06
34. Borowicka -Przebudowa Oświetlenia , Data dodania: 2018-07-06
35. Branża telekomunikac , Data dodania: 2018-07-06
36. Dokum. Liściasta-Par , Data dodania: 2018-07-06
37. Dokum. Par , Data dodania: 2018-07-06
38. Dokum. Wierzbowa, Ced , Data dodania: 2018-07-06
39. Dokumentacja E , Data dodania: 2018-07-06
40. GAZ Borow , Data dodania: 2018-07-06
41. Projekty_Budowlane_ , Data dodania: 2018-07-06
42. Przedm , Data dodania: 2018-07-06
43. SST_Zielen , Data dodania: 2018-07-06
44. Zieleń Borow , Data dodania: 2018-07-06
45. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-07-06
46. Branza_Dro , Data dodania: 2018-07-06
47. Kanalizacja deszc , Data dodania: 2018-07-06
48. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA , Data dodania: 2018-07-16
49. zmiana treści siwz 1 , Data dodania: 2018-07-16
50. informacja o otwarcia ofert , Data dodania: 2018-07-30
51. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2018-08-14

 

Ogłoszenie z dnia 2018-07-06
 
Wykonanie i dostawa koszulek technicznych, ręczników sportowych, sportowych chust wielofunkcyjnych na 7. Półmaraton Dwóch Mostów, w tym bieg ¹/₂ Dwóch Mostów
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. koszulka3 , Data dodania: 2018-07-06
2. Buff , Data dodania: 2018-07-06
3. recznik_2018 , Data dodania: 2018-07-06
4. wzór umowy , Data dodania: 2018-07-06
5. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-07-06
6. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-07-06
7. SIWZ , Data dodania: 2018-07-06
8. oświadczenie , Data dodania: 2018-07-06
9. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-07-06
10. ogłoszenie o zmianie , Data dodania: 2018-07-10
11. zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-07-10
12. zapytania nr 1 , Data dodania: 2018-07-10
13. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-07-16
14. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności , Data dodania: 2018-07-16
15. wynik , Data dodania: 2018-07-26

 

Ogłoszenie z dnia 2018-07-03
 
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartości rynkowe nieruchomości gruntowych niezabudowanych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Część 1 -Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-07-03
2. Część 2 - Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-07-03
3. Część 3 - Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-07-03
4. ogłoszenie o zamóweinu , Data dodania: 2018-07-03
5. Część 1 wzór umowy , Data dodania: 2018-07-03
6. Część 2 wzór umowy , Data dodania: 2018-07-03
7. Część 3 wzór umowy , Data dodania: 2018-07-03
8. SIWZ , Data dodania: 2018-07-03
9. oświadczenie do umowy , Data dodania: 2018-07-04
10. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-07-11
11. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności , Data dodania: 2018-07-11
12. Wynik i unieważnienie dla cz. 2 , Data dodania: 2018-07-30

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-29
 
Remont i przebudowa pomieszczeń budynku po Gimnazjum Nr 4 w celu dostosowania do potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 17 wraz z wymianą instalacji hydrantowej.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 6 , Data dodania: 2018-06-29
2. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2018-06-29
3. branza elektryczna , Data dodania: 2018-06-29
4. branza sanitarna , Data dodania: 2018-06-29
5. Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-06-29
6. Wzór umowy część II , Data dodania: 2018-06-29
7. Wzór umowy część I , Data dodania: 2018-06-29
8. Zakres robót budowlanych w budynku przy ul. Miodowej 18 - załącznik... , Data dodania: 2018-06-29
9. branza budowlana , Data dodania: 2018-06-29
10. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2018-06-29
11. ogloszenie. , Data dodania: 2018-06-29
12. ogloszenie_p , Data dodania: 2018-06-29
13. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-07-16
14. unieważnienie część 1 , Data dodania: 2018-07-17
15. wynik , Data dodania: 2018-07-20

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-28
 
Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW nr 1 przy ul. Gradowskiego 24 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Rys. 1 - do OPZ SOSW nr1 , Data dodania: 2018-06-01
2. decyzja pozwolenia na budowę - SOSW nr 1 , Data dodania: 2018-06-01
3. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-06-04
4. Załącznik do Planu Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2018-06-04
5. Zał. nr 1 do OPZ - warunki dopuszczenia zamienników , Data dodania: 2018-06-07
6. Przedmiar - Budowa windy zewn. w SOSW nr 1-br. budowlana , Data dodania: 2018-06-28
7. Załaczniki - formularze w wersji edyt. , Data dodania: 2018-06-28
8. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy- SOSW nr 1 , Data dodania: 2018-06-28
9. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - SOSW nr 1 (77) , Data dodania: 2018-06-28
10. SIWZ_Dział II_ OPZ - SOSW nr 1 - , Data dodania: 2018-06-28
11. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-06-28
12. Dokumentacja i przedm , Data dodania: 2018-06-28
13. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-07-12
14. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2018-07-12
15. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2018-07-23
16. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-08-13

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-27
 
Organizacja Imprezy pn.: ,,Forum PPP w Płocku’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział I - Instrukcja dla oferenta , Data dodania: 2018-06-27
2. Dział III - projekt umowy , Data dodania: 2018-06-27
3. Dział II - OPZ , Data dodania: 2018-06-27
4. ogłoszenie , Data dodania: 2018-06-27
5. Modyfikacja SIWZ , Data dodania: 2018-06-28
6. zmiana ogłoszenia , Data dodania: 2018-06-28
7. pytania i odp. zmiana terminu , Data dodania: 2018-07-06
8. ogłoszenie zmiana terminu , Data dodania: 2018-07-06
9. formularz i oświadczenia- edytowane , Data dodania: 2018-07-09
10. dodatkowe wyjasnienia , Data dodania: 2018-07-09
11. Oświadczenie o prztynależności , Data dodania: 2018-07-12
12. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-07-12
13. informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert , Data dodania: 2018-07-31

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-21
 
Rozbudowa ulicy Pocztowej w Płocku na odcinku od mostu na rzece Słupiance do granicy miasta Płocka bez sięgacza ulicy Pocztowej biegnącego w kierunku przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa ulicy Pocztowej
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 3 do opz - tablica budowy , Data dodania: 2016-07-25
2. Załącznik nr 1 do opz -zakres ul. Pocztowa , Data dodania: 2018-06-07
3. Załącznik nr 4 do opz- wniosek materiałowy 1 , Data dodania: 2018-06-07
4. Załącznik nr 2 do opz - decyzja , Data dodania: 2018-06-07
5. Załącznik nr 2b do opz - decyzja , Data dodania: 2018-06-07
6. Załącznik nr 2a do opz - decyzja , Data dodania: 2018-06-07
7. SIWZ _DZIAŁ II_Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-06-21
8. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-06-21
9. Dokument , Data dodania: 2018-06-21
10. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy-boisko-ul.Pocztowa , Data dodania: 2018-06-21
11. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - ul.Pocztowa , Data dodania: 2018-06-21
12. Zmiana SIWZ , Data dodania: 2018-06-22
13. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-07-06
14. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2018-07-06
15. Informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2018-07-11

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-15
 
Rozbudowa ulicy Maszewskiej na odcinku od wybudowanego w roku 2015 fragmentu ulicy Maszewskiej do ulicy Długiej (droga wewnętrzna w zarządzie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego) w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Maszewskiej wraz z brakująca infrastrukturą .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zał. 3 do OPZ , Data dodania: 2014-12-14
2. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2018-06-14
3. Dział III - wzór umowy , Data dodania: 2018-06-14
4. Dział I - SIWZ , Data dodania: 2018-06-14
5. Dział II - OPZ , Data dodania: 2018-06-14
6. Zał. nr 1 do opz , Data dodania: 2018-06-14
7. Ogłoszenie , Data dodania: 2018-06-15
8. STWiOR ul.Masze , Data dodania: 2018-06-15
9. Przedmiar ul.Masze , Data dodania: 2018-06-15
10. Projekty_Budowlane_ul.Masze , Data dodania: 2018-06-15
11. Projekt Wykonawczy ul.Masze , Data dodania: 2018-06-15
12. klauzula informacyjna z art 13 RODO , Data dodania: 2018-06-18
13. zmiana SIWZ , Data dodania: 2018-06-27
14. zmiana terminu , Data dodania: 2018-06-27
15. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-07-06
16. Wynik - ogłoszenie , Data dodania: 2018-07-13

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-08
 
Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW nr 1 przy ul. Gradowskiego 24 w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Rys. 1 - do OPZ SOSW nr1 , Data dodania: 2018-06-01
2. decyzja pozwolenia na budowę - SOSW nr 1 , Data dodania: 2018-06-01
3. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-06-04
4. Załącznik do Planu Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2018-06-04
5. Zał. nr 1 do OPZ - warunki dopuszczenia zamienników , Data dodania: 2018-06-07
6. Załaczniki - formularze w wersji edyt. , Data dodania: 2018-06-07
7. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia - SOSW nr 1 , Data dodania: 2018-06-07
8. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - SOSW nr 1 , Data dodania: 2018-06-07
9. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy- SOSW nr 1 , Data dodania: 2018-06-07
10. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-06-08
11. Dokumentacja i przedm , Data dodania: 2018-06-08
12. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-06-25
13. Informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-06-27

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-08
 
Budowa ulicy Swojskiej na odcinku od wybudowanego skrzyżowania ulicy Swojskiej z ul. Czwartaków do zmodernizowanej w latach ubiegłych ulicy Swojskiej wraz z sięgaczami i brakującą infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Decyzja nr 241-2011 przebudowa ul. Kombatantów 31.05.2011 r. , Data dodania: 2014-02-13
2. decyzja nr 558-2013 o zmianie pozwolenia z dnia 28.11.2013 r. , Data dodania: 2014-02-13
3. Inwentaryzacja dendrologiczna i Projekt nasadzeń , Data dodania: 2017-11-09
4. Decyzja nr 499-2017 o zmianie pozwolenia na budowę , Data dodania: 2017-11-09
5. Aneks do dokumentacji ul. Swojska , Data dodania: 2018-02-02
6. Projekt techniczny przebudowy sieci wodociągowej , Data dodania: 2018-03-15
7. Zaświadczenie z dn. 13.03.2018 r. przebudowa sieci wodociągowej ul. ... , Data dodania: 2018-03-22
8. Uzupełnienie do Inwentaryzacji demdrologicznej , Data dodania: 2018-05-29
9. Zał. nr 3 Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-06-04
10. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-06-08
11. wzór umowy , Data dodania: 2018-06-08
12. OPZ , Data dodania: 2018-06-08
13. Organizacje r , Data dodania: 2018-06-08
14. Projekt elektry , Data dodania: 2018-06-08
15. Projekt sanit , Data dodania: 2018-06-08
16. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-06-08
17. Projekt dro , Data dodania: 2018-06-08
18. Zał. nr 2 Inwentaryzacja Swojska- Czwartaków , Data dodania: 2018-06-08
19. Zał. nr 1 Projekt Zagospodarowania Terenu - usunięcie kolizji Energa... , Data dodania: 2018-06-08
20. SIWZ_ , Data dodania: 2018-06-08
21. informacja w sprawie zmiany terminu wprowadzenia czasowej organizacji ... , Data dodania: 2018-06-15
22. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-06-25
23. unieważnienie , Data dodania: 2018-07-02

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-07
 
Remont i przebudowa pomieszczeń budynku po Gimnazjum Nr 4 w celu dostosowania do potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 17 wraz z wymianą instalacji hydrantowej
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2018-06-06
2. Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 6 , Data dodania: 2018-06-06
3. Zakres robót budowlanych w budynku przy ul. Miodowej 18 - załącznik... , Data dodania: 2018-06-06
4. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-06-06
5. branza budowlana , Data dodania: 2018-06-06
6. branza sanitarna , Data dodania: 2018-06-06
7. branza elektryczna , Data dodania: 2018-06-06
8. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy — kopia , Data dodania: 2018-06-07
9. załaczniki edytowalne , Data dodania: 2018-06-07
10. ogloszenie. , Data dodania: 2018-06-07
11. ogloszenie_p , Data dodania: 2018-06-07
12. Wzór umowy część II , Data dodania: 2018-06-07
13. Wzór umowy część I , Data dodania: 2018-06-07
14. uniewaznienie , Data dodania: 2018-06-25

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-05
 
Dostawa wraz z montażem sprzętu i wyposażenia do sali koncertowej – konstrukcja sceny – w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-06-05
2. SIWZ , Data dodania: 2018-06-05
3. opz , Data dodania: 2018-06-05
4. wzór umowy , Data dodania: 2018-06-05
5. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-06-05
6. zmiana treści siwz , Data dodania: 2018-06-11
7. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-06-14
8. wynik , Data dodania: 2018-06-19

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-24
 
Zagospodarowanie terenu istniejącego boiska sportowego przy ul. Hermana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Tereny zielone i parki rekreacyjne w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-05-24
2. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2018-05-24
3. SIWZ , Data dodania: 2018-05-24
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-05-24
5. 1 Projekt budow , Data dodania: 2018-05-24
6. 2 Projekt wykona , Data dodania: 2018-05-24
7. 3 Specyfikacje techni , Data dodania: 2018-05-24
8. 4 Przed , Data dodania: 2018-05-24
9. 5 Zdj , Data dodania: 2018-05-24
10. 6 Badania geotechni , Data dodania: 2018-05-24
11. 7 Warunki Decyzje Uzgodnienia - s , Data dodania: 2018-05-24
12. Ujednolicony opis techniczny branży architektoniczno-budowl , Data dodania: 2018-05-24
13. AKTUALNY Przedmiar dnia 25.05.2018-1 , Data dodania: 2018-05-25
14. Informacja dla wykonawców , Data dodania: 2018-05-25
15. Załącznik nr 4 do SIWZ - Dział I - Tabela równoważności , Data dodania: 2018-05-30
16. Zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-05-30
17. Ogłoszenie o zmianie , Data dodania: 2018-05-30
18. Załączniik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-05-30
19. Aktualny formularz oferty , Data dodania: 2018-06-05
20. Zmiana treście SIWZ 2 , Data dodania: 2018-06-05
21. Informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-06-08
22. wynik , Data dodania: 2018-06-29

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-18
 
Wykonanie ok. 36 operatów szacunkowych lub opinii w celu naliczenia opłat adiacenckich wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem – opłaty adiacenckie.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2018-05-18
2. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-05-18
3. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2018-05-18
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-05-18
5. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-05-28
6. wynik , Data dodania: 2018-06-08

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-18
 
Remont pomieszczeń biblioteki szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Przedmiar robót - r. budowl. i sanitarne , Data dodania: 2018-02-19
2. Załacznik_Zestawienie Materiałów ( materiał pomocniczy) , Data dodania: 2018-03-06
3. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy- biblioteka , Data dodania: 2018-05-18
4. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-05-18
5. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - biblioteka , Data dodania: 2018-05-18
6. Formularze -wersja edyt. , Data dodania: 2018-05-18
7. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-05-18
8. Branża elektryczna Biblioteka LO Małachowsk , Data dodania: 2018-05-18
9. projekt wykona , Data dodania: 2018-05-18
10. projekt budow , Data dodania: 2018-05-18
11. specyfik , Data dodania: 2018-05-18
12. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-06-04
13. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2018-07-02

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-18
 
Remont mola spacerowego w Płocku UWAGA! Wizja lokalna: 28.05.2018 r., godz. 11:00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wzór umowy , Data dodania: 2018-05-17
2. Projekt Wykonawczy , Data dodania: 2018-05-18
3. Przedmiar-pomocniczy , Data dodania: 2018-05-18
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , Data dodania: 2018-05-18
5. Projekt Budowlany , Data dodania: 2018-05-18
6. Załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o podwykonawcach (16.04.2018... , Data dodania: 2018-05-18
7. Załącznik nr 8 do Umowy - Oświadczenie dalszy Podwykonawca (16.04.2... , Data dodania: 2018-05-18
8. Załącznik nr 7 do Umowy - Oświadczenie (16.04.2018) , Data dodania: 2018-05-18
9. Załącznik nr 2 - EBI (16.04.2018) , Data dodania: 2018-05-18
10. Załącznik nr 11 do Umowy - Gwarancja jakości (16.04.2018) , Data dodania: 2018-05-18
11. Załacznik nr 1 - tablica_utrudnienia , Data dodania: 2018-05-18
12. Załącznik nr 10 - Dokumentacja powykonawcza Molo (20.04.2018) , Data dodania: 2018-05-18
13. Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie Podwykonawcy (16.04.2018).pd... , Data dodania: 2018-05-18
14. Załącznik nr 1 do Umowy - Tablice (opis) , Data dodania: 2018-05-18
15. Załącznik nr 9 do Umowy - Oświadczenie podwykonawcy (16.04.2018).pd... , Data dodania: 2018-05-18
16. Załącznik nr 6 do Umowy - Oświadczenie o dalszych podwykonawcach (1... , Data dodania: 2018-05-18
17. Załącznik nr 4 do Umowy - Oświadczenie (16.04.2018) , Data dodania: 2018-05-18
18. zał. nr 4 do OPZ Wytyczne , Data dodania: 2018-05-18
19. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , Data dodania: 2018-05-18
20. SIWZ , Data dodania: 2018-05-18
21. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-05-18
22. wizja_lokalna , Data dodania: 2018-05-24
23. zapytania, zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-05-29
24. Ujednolicony Wzór umowy z dnia 05.06.2018 roku , Data dodania: 2018-06-05
25. Ujednolicona SIWZ z dnia 05.06.2018 roku , Data dodania: 2018-06-05
26. zapytania, odpowiedzi, zmiana treśc SIWZ , Data dodania: 2018-06-05
27. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-06-20
28. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-06-25

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-18
 
Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola nr 11 przy ul. Bielskiej 26/1 w Płocku – etap I.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. STWiO_Plac zabaw przy MP nr 11_Płock , Data dodania: 2016-11-07
2. Plan zagospodarowania terenu MP 11- załącznik nr 1a do OPZ , Data dodania: 2018-03-30
3. PRZEDMIAR ROBÓT - plac zabaw dla dzieci 4-5 lat , Data dodania: 2018-05-15
4. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-05-16
5. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2018-05-16
6. Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-05-17
7. ogloszenie. , Data dodania: 2018-05-18
8. WZÓR UMOWY , Data dodania: 2018-05-18
9. PROJEKT , Data dodania: 2018-05-18
10. SIWZ , Data dodania: 2018-05-18
11. odpowiedż na zapytanie , Data dodania: 2018-05-30
12. załaczniki edytowalne , Data dodania: 2018-05-30
13. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-06-04
14. Oświadczenie o prztynależności , Data dodania: 2018-06-06
15. wynik , Data dodania: 2018-06-08

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-16
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego, siłowni pod chmurką , alejek wraz z oświetleniem oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Źródlanej na osiedlu Wyszogrodzka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na osiedlu Wyszogrodzka – budżet obywatelski w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. PŁOCK PLAC ZABAW PB_PDF , Data dodania: 2017-06-13
2. Tablica_informacyjna , Data dodania: 2017-11-15
3. formularze_edytowalne , Data dodania: 2018-05-15
4. SIWZ_Zrodlana6 , Data dodania: 2018-05-15
5. Wzór_umowy_Zrodlana6 , Data dodania: 2018-05-16
6. OPZ-Żródlana-VI , Data dodania: 2018-05-16
7. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-05-16
8. KOSZ , Data dodania: 2018-05-16
9. , Data dodania: 2018-05-16
10. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-05-30
11. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2018-06-14

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-16
 
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego w budynku Urzędu Miasta Płocka przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Specyfikacja c.o. , Data dodania: 2018-04-17
2. Specyfikacja węzeł , Data dodania: 2018-04-17
3. PT Instalacja c.o. , Data dodania: 2018-04-17
4. PT Węzeł cieplny , Data dodania: 2018-04-17
5. przedmiar węzeł , Data dodania: 2018-04-19
6. przedmiar instalacja c.o. , Data dodania: 2018-05-08
7. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-05-16
8. SIWZ , Data dodania: 2018-05-16
9. wzór umowy , Data dodania: 2018-05-16
10. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-05-16
11. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-05-16
12. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-06-01
13. wynik , Data dodania: 2018-06-08

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-15
 
Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 przy ul. Łączniczek 14 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-04-25
2. wniosek o zatwierdzenie materiałów, urządzeń , Data dodania: 2018-04-25
3. Warunki przyłączenia do sieci gazowej z 09.02.2018 , Data dodania: 2018-04-25
4. Decyzja KM PSP z 19.07.2017 , Data dodania: 2018-04-25
5. Wykaz Nr 2 Wyposażenie łazienek w MP6 w Płocku , Data dodania: 2018-04-25
6. Wykaz Nr 1 Wyposażenie pomieszczeń w MP 6 w Płocku , Data dodania: 2018-04-25
7. Uwagi dotyczące wyceny robót , Data dodania: 2018-04-25
8. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-05-15
9. SIWZ_ , Data dodania: 2018-05-15
10. wzór umowy - przedszkole nr 6o od Ani czerskiej , Data dodania: 2018-05-15
11. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-05-15
12. Audyt energety , Data dodania: 2018-05-15
13. Projekt budow , Data dodania: 2018-05-15
14. Projekt wykona , Data dodania: 2018-05-15
15. Przedm , Data dodania: 2018-05-15
16. Specyfik , Data dodania: 2018-05-15
17. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-05-30
18. wynik , Data dodania: 2018-07-02

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-10
 
Remont i przebudowa pomieszczeń budynku po Gimnazjum Nr 4 w celu dostosowania do potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 17 wraz z wymianą instalacji hydrantowej – I etap.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2018-04-23
2. Zakres robót budowlanych w budynku przy ul. Miodowej 18 - załącznik... , Data dodania: 2018-04-23
3. Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 6 , Data dodania: 2018-04-23
4. branza elektryczna , Data dodania: 2018-04-24
5. branża budowlana , Data dodania: 2018-04-24
6. branza sanitarna , Data dodania: 2018-04-24
7. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-05-10
8. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2018-05-10
9. SIWZ Dział II opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2018-05-10
10. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy — kopia , Data dodania: 2018-05-10
11. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-05-10
12. informacja z otwarcia. , Data dodania: 2018-05-25
13. uniewaznienie , Data dodania: 2018-05-30

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-07
 
Dostawa sprzętu wraz z montażem do klubu filmowego w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe. UWAGA!: Zmiana terminu składania ofert na 21.05.2018 r., godz. 12.00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ_klub_filmowy2 , Data dodania: 2018-05-07
2. opz , Data dodania: 2018-05-07
3. wzor_umowy_klub_filmowy2 , Data dodania: 2018-05-07
4. OGLOSZENIE , Data dodania: 2018-05-07
5. zapytanie_zmiana_terminu_skladania_ofert , Data dodania: 2018-05-11
6. ogloszenie_zmiana , Data dodania: 2018-05-11
7. ogloszenie_o_zmianie2 , Data dodania: 2018-05-11
8. odpowiedz_zmiana_terminu_skladania_ofert , Data dodania: 2018-05-15
9. opz_15.05 , Data dodania: 2018-05-15
10. ogloszenie_o_zmianie_15.05 , Data dodania: 2018-05-15
11. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-05-21
12. informacja o wyniku , Data dodania: 2018-06-19

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-07
 
Budowa budynku placówki opiekuńczo wychowawczej przy ul. Południowej 13
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wniosek materialowy , Data dodania: 2016-04-15
2. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2018-04-06
3. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy- placówka op.-wych. , Data dodania: 2018-05-07
4. SIWZ_Dział II _Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-05-07
5. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2018-05-07
6. Załączniki do Instrukcji - wersja edyt. , Data dodania: 2018-05-07
7. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-05-07
8. , Data dodania: 2018-05-07
9. , Data dodania: 2018-05-07
10. SPEC P , Data dodania: 2018-05-07
11. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-05-22
12. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2018-06-08

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-26
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Harcerskiej w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Tablice informacyjne , Data dodania: 2014-10-30
2. Zał. nr 7 do opz_ Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-02-28
3. Zał. nr 1 do opz , Data dodania: 2018-04-10
4. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy-boisko-ul.Harcerska , Data dodania: 2018-04-26
5. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-04-26
6. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - boisko ul. Harcerska , Data dodania: 2018-04-26
7. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-04-26
8. Przedm , Data dodania: 2018-04-26
9. Zał. nr 2 do , Data dodania: 2018-04-26
10. Zał. nr 3 do , Data dodania: 2018-04-26
11. Zapytania i odpowiedzi - 1 , Data dodania: 2018-05-09
12. Załączniki do Instrukcji- wersja edytowalna , Data dodania: 2018-05-09
13. Zmiana SIWZ - termin , Data dodania: 2018-05-11
14. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA , Data dodania: 2018-05-11
15. Zał. do pisma z dn. 14.05.2018r. , Data dodania: 2018-05-14
16. Odpowiedż na zapytanie z dn. 10.05.2018 r. , Data dodania: 2018-05-14
17. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2018-05-16
18. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-05-16
19. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2018-05-24

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-25
 
Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 przy ul. Łączniczek 14 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-04-25
2. SIWZ , Data dodania: 2018-04-25
3. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-04-25
4. wzór umowy , Data dodania: 2018-04-25
5. wniosek o zatwierdzenie materiałów, urządzeń , Data dodania: 2018-04-25
6. Warunki przyłączenia do sieci gazowej z 09.02.2018 , Data dodania: 2018-04-25
7. Wykaz Nr 2 Wyposażenie łazienek w MP6 w Płocku , Data dodania: 2018-04-25
8. Decyzja KM PSP z 19.07.2017 , Data dodania: 2018-04-25
9. Wykaz Nr 1 Wyposażenie pomieszczeń w MP 6 w Płocku , Data dodania: 2018-04-25
10. Audyt energety , Data dodania: 2018-04-25
11. Projekt budow , Data dodania: 2018-04-25
12. Projekt wykona , Data dodania: 2018-04-25
13. Przedm , Data dodania: 2018-04-25
14. Specyfik , Data dodania: 2018-04-25
15. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-04-25
16. Uwagi dotyczące wyceny robót , Data dodania: 2018-04-25
17. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA , Data dodania: 2018-04-26
18. zmiana treści siwz 1 , Data dodania: 2018-04-26
19. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-05-14
20. unieważnienie , Data dodania: 2018-05-14

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-24
 
Remont i przebudowa pomieszczeń budynku po Gimnazjum Nr 4 w celu dostosowania do potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 17 wraz z wymianą instalacji hydrantowej – I etap.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zakres robót budowlanych w budynku przy ul. Miodowej 18 - załącznik... , Data dodania: 2018-04-23
2. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2018-04-23
3. Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 6 , Data dodania: 2018-04-23
4. branza elektryczna , Data dodania: 2018-04-24
5. branża budowlana , Data dodania: 2018-04-24
6. branza sanitarna , Data dodania: 2018-04-24
7. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2018-04-24
8. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2018-04-24
9. SIWZ Dział II opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2018-04-24
10. ogloszenie , Data dodania: 2018-04-24
11. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-05-09
12. unieważnienie , Data dodania: 2018-05-09

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-19
 
Zakup i dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych dla potrzeb realizacji projektu pn.: Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-04-19
2. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawców , Data dodania: 2018-04-19
3. SIWZ_ Dział III _ Wzór umowy_cz 1 , Data dodania: 2018-04-19
4. SIWZ_ Dział III _ Wzór umowy_cz 2 , Data dodania: 2018-04-19
5. Zał. nr 2 - Tabela nr 1 , Data dodania: 2018-04-19
6. Zał. nr 2 - Tabela nr 1 , Data dodania: 2018-04-19
7. Zał. nr 4 - Zestawienie cen jednostkowych (Tabela nr 2) , Data dodania: 2018-04-19
8. Opis przedmiotu zamówienia - część 1 , Data dodania: 2018-04-19
9. Opis przedmiotu zamówienia - część 2 , Data dodania: 2018-04-19
10. Zał. nr 4 - Zestawienie cen jednostkowych (Tabela nr 2) - wrsja edyt.... , Data dodania: 2018-04-19
11. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-04-27
12. unieważnienie , Data dodania: 2018-05-07

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-19
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego, siłowni pod chmurką , alejek wraz z oświetleniem oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Źródlanej na osiedlu Wyszogrodzka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na osiedlu Wyszogrodzka – budżet obywatelski w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. PŁOCK PLAC ZABAW PB_PDF , Data dodania: 2017-06-13
2. Tablica_informacyjna , Data dodania: 2017-11-15
3. formularze_edytowalne , Data dodania: 2018-04-19
4. OPZ_Zrodlana5 , Data dodania: 2018-04-19
5. SIWZ_Zrodlana5 , Data dodania: 2018-04-19
6. wzor_umowy_Zrodlana5 , Data dodania: 2018-04-19
7. OGLOSZENIE , Data dodania: 2018-04-19
8. KOSZ , Data dodania: 2018-04-19
9. , Data dodania: 2018-04-19
10. zapytanie_odpowiedz , Data dodania: 2018-04-27
11. zmiana_wzoru_umowy , Data dodania: 2018-04-27
12. wzor_umowy_Zrodlana5_tekst_jednolity_w_zwiazku_ze_zmiana_z_27.04 , Data dodania: 2018-04-30
13. uniewaznienie , Data dodania: 2018-05-08

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-19
 
Przebudowa tarasów oraz zagospodarowanie terenu w Miejskim Przedszkolu nr 14 przy ul. Miodowej 8/1 w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zał. do OPZ - Plan zapewnienia jakości , Data dodania: 2018-04-05
2. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-04-05
3. Przedmiar robót nie objętych projektem , Data dodania: 2018-04-19
4. Przedmiar robót , Data dodania: 2018-04-19
5. Formularze - wersja edyt. , Data dodania: 2018-04-19
6. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy-Tarasy MP-14 , Data dodania: 2018-04-19
7. SIWZ_Dział II - Opis przedmiotu zamówienia - Tarasy - MP-14 , Data dodania: 2018-04-19
8. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - MP-14 Tarasy , Data dodania: 2018-04-19
9. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-04-19
10. Zał. do OPZ - Plan zapewnienia jakości , Data dodania: 2018-04-19
11. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-04-19
12. Projekt budow , Data dodania: 2018-04-19
13. Projekt wykona , Data dodania: 2018-04-19
14. Specyfikacje techni , Data dodania: 2018-04-19
15. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-05-08
16. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2018-05-25

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-17
 
Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu cyfrowego do wyposażenia pracowni szkolnych dla potrzeb realizacji projektu o numerze RPMA.10.01.01-14-7199/16 pn. Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Uwaga: Termin składania ofert uległ zmianie tj. 27.04.2018 r. godz. 12:00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2018-04-17
2. Wzór Zestawienie cen jednostkowy część I sprzęt komputerowy , Data dodania: 2018-04-17
3. Wzór Zestawienie cen jednostkowych część II sprzęt cyfrowy , Data dodania: 2018-04-17
4. OPIS sprzęt cyfrowy dla SP 1 i SP 17 , Data dodania: 2018-04-17
5. OPIS sprzęt komputerowy SP 1 , Data dodania: 2018-04-17
6. Dział III Wzór umowy cz. I. , Data dodania: 2018-04-17
7. Dział III wzór umowy cz. II , Data dodania: 2018-04-17
8. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-04-17
9. Pytania i odp. Zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-04-20
10. ogłoszenie o zmianie , Data dodania: 2018-04-20
11. pytania i odp. , Data dodania: 2018-04-24
12. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-04-27
13. wynik , Data dodania: 2018-05-18
14. informacja o unieważnieniu czynności wyboru , Data dodania: 2018-05-22
15. unieważnienie postępowania dla części I , Data dodania: 2018-06-15

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-16
 
Budowa wodnego placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Parku Północnego na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski ’’
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. WODNY PLAC ZABAW_PB , Data dodania: 2017-11-01
2. WPZ_PW_Z6_MELIORACJA , Data dodania: 2017-11-01
3. WPZ_PW_Z5_ELEKTRYKA , Data dodania: 2018-01-24
4. WPZ_PW_Z7_STWIOR , Data dodania: 2018-01-24
5. WPZ_PW_Z3_TECHNOLOGIA , Data dodania: 2018-01-24
6. WPZ_PW_Z2_KONSTRUKCJA , Data dodania: 2018-01-24
7. WPZ_PW_Z1_ARCHITEKTURA , Data dodania: 2018-01-24
8. WPZ_PW_Z8_PRZEDMIAR , Data dodania: 2018-01-24
9. WPZ_PW_Z4_WODKAN , Data dodania: 2018-01-24
10. konstrukcja_aneks , Data dodania: 2018-02-01
11. TAB_wodny , Data dodania: 2018-02-06
12. decyzja o pozwoleniu na budowę , Data dodania: 2018-02-06
13. OPZ , Data dodania: 2018-02-16
14. wzór umow , Data dodania: 2018-02-16
15. załącznik graficzny - park północny , Data dodania: 2018-02-16
16. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-04-16
17. SIWZ_ , Data dodania: 2018-04-16
18. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-04-16
19. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-05-02
20. unieważnienie , Data dodania: 2018-05-14

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-12
 
Remont pomieszczeń biblioteki szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Przedmiar robót - r. budowl. i sanitarne , Data dodania: 2018-02-19
2. Załacznik_Zestawienie Materiałów ( materiał pomocniczy) , Data dodania: 2018-03-06
3. Wzory załączników - wersja edyt. , Data dodania: 2018-03-23
4. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy- biblioteka , Data dodania: 2018-04-12
5. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-04-12
6. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - biblioteka , Data dodania: 2018-04-12
7. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-04-12
8. Branża elektryczna Biblioteka LO Małachowsk , Data dodania: 2018-04-12
9. projekt wykona , Data dodania: 2018-04-12
10. projekt budow , Data dodania: 2018-04-12
11. specyfik , Data dodania: 2018-04-12
12. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-04-27
13. Informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-04-30

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-06
 
Sporządzenie ok. 125 operatów szacunkowych celem zbycia lub nabycia nieruchomości
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2018-04-06
2. Dział III dla Częsci II- Umowa zabudowane , Data dodania: 2018-04-06
3. Dział III dla Części I - Umowa niezabudowane , Data dodania: 2018-04-06
4. Dział II cz. I opis przedmiotu zamowienia niezabudowane , Data dodania: 2018-04-06
5. Dział II cz.II opis przedmiotu zamowienia zabudowane , Data dodania: 2018-04-06
6. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-04-06
7. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-04-13
8. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności , Data dodania: 2018-04-13
9. wynik część 1 , Data dodania: 2018-05-04
10. wynik częśći 2 , Data dodania: 2018-05-23

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-06
 
Wykonanie robót na zadaniu pn: Remont 5 sal lekcyjnych dla klas II-III z holem w seg. B w Szkole Podstawowej nr 2 ul. Piaska wraz z dwoma salami na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 6 , w ramach zadania Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Scan ZS 1- remont instal , Data dodania: 2018-04-03
2. EIP-168 Projekt , Data dodania: 2018-04-03
3. SIWZ Dział II - Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-04-06
4. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2018-04-06
5. Scan pomieszczeń , Data dodania: 2018-04-06
6. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2018-04-06
7. przedmiary , Data dodania: 2018-04-06
8. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy 1 , Data dodania: 2018-04-06
9. ogłoszenie , Data dodania: 2018-04-06
10. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-04-23
11. Oświadczenie o prztynależności , Data dodania: 2018-04-23
12. wynik , Data dodania: 2018-05-16

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-05
 
Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z piłkochwytami, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej oraz przyłączem kanalizacji deszczowej, budową obiektów małej architektury na działkach o nr ewid. 387/1 i 384/41 w obrębie nr 0004 przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: 24.04.2018 r., godz. 13.00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. PB skan , Data dodania: 2017-07-11
2. Tablica_informacyjna , Data dodania: 2017-11-15
3. ZAŚWIADCZENIE , Data dodania: 2017-11-27
4. zał nr 1 a do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
5. zał nr 1 b do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
6. zał nr 2a do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
7. zał nr 2b do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
8. zał nr 3a do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
9. zał nr 3b do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
10. zał nr 2c do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
11. Wniosek_o_zatwierdzenie_materialow , Data dodania: 2017-12-22
12. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót_boisk... , Data dodania: 2018-04-05
13. SIWZ_Dział I_Instrukcja dla wykonawcy_Krolowej_Jadwigi , Data dodania: 2018-04-05
14. SIWZ _Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-04-05
15. SIWZ_Dział III_ Wzor_umowy_Krolowej_Jadwigi , Data dodania: 2018-04-05
16. Formularze edytowalne , Data dodania: 2018-04-05
17. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2018-04-05
18. ARCHITEK , Data dodania: 2018-04-05
19. SANIT , Data dodania: 2018-04-05
20. UZGODNI , Data dodania: 2018-04-05
21. zapytania_zmiana_terminu_skladania_ofert , Data dodania: 2018-04-17
22. ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia , Data dodania: 2018-04-17
23. odpowiedzi , Data dodania: 2018-04-18
24. informacja_otwarcie , Data dodania: 2018-04-24
25. wybor , Data dodania: 2018-05-11

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-04
 
Sporządzenie ok. 40 operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto Płock
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-03-21
2. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2018-03-21
3. SIWZ , Data dodania: 2018-04-04
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-04-04
5. Odp. na pytania z dnia 05.04.2018 r. , Data dodania: 2018-04-09
6. infromacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-04-12
7. wynik , Data dodania: 2018-05-07

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-28
 
Remont i przebudowa pomieszczeń budynku po Gimnazjum Nr 4 w celu dostosowania do potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 17 wraz z wymianą instalacji hydrantowej.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. STWiOR Instalacja p-poż , Data dodania: 2017-12-05
2. STWiOR Instalacje sanitarne , Data dodania: 2017-12-05
3. PBW Instalacje sanitarne , Data dodania: 2017-12-05
4. Projekt - instalacja p-poż , Data dodania: 2018-01-02
5. Przedmiar robót - instalacje wod - kan . SP 17 , Data dodania: 2018-03-15
6. Przedmiar robót - instalacja wody p-poż. - SP 17 , Data dodania: 2018-03-15
7. Przedmiar robót - roboty budowlane remontowe , Data dodania: 2018-03-20
8. Przedmiar robót - przebudowa , Data dodania: 2018-03-20
9. Pozwolenie na budowę , Data dodania: 2018-03-26
10. ogłoszenie , Data dodania: 2018-03-28
11. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2018-03-28
12. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2018-03-28
13. SIWZ II OPZ , Data dodania: 2018-03-28
14. SIWZ II - OPZ -Zakres robót - załącznik nr 1 do OPZ , Data dodania: 2018-03-28
15. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2018-03-28
16. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2018-03-28
17. Projekt budowlano-wykonawczy - przebudowa pomieszc , Data dodania: 2018-03-28
18. postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego , Data dodania: 2018-03-28
19. konstrukcja wsporcza pod akw , Data dodania: 2018-03-28
20. Dokument , Data dodania: 2018-03-28
21. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-04-12
22. wynik - ogłoszenie , Data dodania: 2018-04-17

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-23
 
Zagospodarowanie terenu istniejącego boiska sportowego przy ul. Hermana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Tereny zielone i parki rekreacyjne w Płocku . Uwaga: Zmianie uległ termin składania ofert na 12.04.2018 r. godz. 12:00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-01-23
2. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2018-03-23
3. SIWZ , Data dodania: 2018-03-23
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-03-23
5. 1 Projekt budow , Data dodania: 2018-03-23
6. 2 Projekt wykona , Data dodania: 2018-03-23
7. 3 Specyfikacje techni , Data dodania: 2018-03-23
8. 4 Przed , Data dodania: 2018-03-23
9. 5 Zdj , Data dodania: 2018-03-23
10. 6 Badania geotechni , Data dodania: 2018-03-23
11. 7 Warunki Decyzje Uzgodnienia - s , Data dodania: 2018-03-23
12. odp. na pytania i zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-04-05
13. ogłoszenie o zmianie , Data dodania: 2018-04-05
14. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-04-12
15. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2018-04-20

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-23
 
Remont pomieszczeń biblioteki szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Przedmiar robót - r. budowl. i sanitarne , Data dodania: 2018-02-19
2. Załacznik_Zestawienie Materiałów ( materiał pomocniczy) , Data dodania: 2018-03-06
3. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy- por.P-P , Data dodania: 2018-03-23
4. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - biblioteka , Data dodania: 2018-03-23
5. Wzory załączników - wersja edyt. , Data dodania: 2018-03-23
6. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-03-23
7. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-03-23
8. Branża elektryczna Biblioteka LO Małachowsk , Data dodania: 2018-03-23
9. projekt wykona , Data dodania: 2018-03-23
10. projekt budow , Data dodania: 2018-03-23
11. specyfik , Data dodania: 2018-03-23
12. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-04-09
13. Informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-04-11

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-23
 
Budowa wodnego placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Parku Północnego na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski ’’
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. WODNY PLAC ZABAW_PB , Data dodania: 2017-11-01
2. WPZ_PW_Z6_MELIORACJA , Data dodania: 2017-11-01
3. WPZ_PW_Z5_ELEKTRYKA , Data dodania: 2018-01-24
4. WPZ_PW_Z7_STWIOR , Data dodania: 2018-01-24
5. WPZ_PW_Z3_TECHNOLOGIA , Data dodania: 2018-01-24
6. WPZ_PW_Z2_KONSTRUKCJA , Data dodania: 2018-01-24
7. WPZ_PW_Z1_ARCHITEKTURA , Data dodania: 2018-01-24
8. WPZ_PW_Z8_PRZEDMIAR , Data dodania: 2018-01-24
9. WPZ_PW_Z4_WODKAN , Data dodania: 2018-01-24
10. konstrukcja_aneks , Data dodania: 2018-02-01
11. TAB_wodny , Data dodania: 2018-02-06
12. decyzja o pozwoleniu na budowę , Data dodania: 2018-02-06
13. wzór umow , Data dodania: 2018-02-16
14. załącznik graficzny - park północny , Data dodania: 2018-02-16
15. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-03-23
16. SIWZ , Data dodania: 2018-03-23
17. OPZ , Data dodania: 2018-03-23
18. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-03-23
19. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-04-09
20. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-04-16

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-22
 
Budowa budynku placówki opiekuńczo wychowawczej przy ul. Południowej 13
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wniosek materialowy , Data dodania: 2016-04-15
2. Załączniki do Instrukcji - wersja edyt. , Data dodania: 2018-03-21
3. SIWZ_Dział II _Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-03-22
4. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2018-03-22
5. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy- placówka op.-wych. , Data dodania: 2018-03-22
6. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-03-22
7. , Data dodania: 2018-03-22
8. , Data dodania: 2018-03-22
9. SPEC P , Data dodania: 2018-03-22
10. Wyjaśnienie dot. przedmiaru robót , Data dodania: 2018-03-28
11. Pytanie z dnia 28.03.2018 r. wraz z odp. , Data dodania: 2018-03-30
12. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-04-06
13. Informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-04-13

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-22
 
Przegląd eksploatacyjny, czyszczenie separatorów i osadników na terenie miasta Płocka oraz odbiór i unieszkodliwianie odpadów powstających w wyniku tej usługi w 2018 roku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opz_separatory , Data dodania: 2018-03-21
2. wzor_umowy_separatory_ 2018 , Data dodania: 2018-03-22
3. ogloszenie , Data dodania: 2018-03-22
4. SIWZ_separatory_podpis , Data dodania: 2018-03-22
5. informacja_otwarcie , Data dodania: 2018-03-29
6. informacja o wyborze , Data dodania: 2018-04-11

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-21
 
Sporządzenie ok. 40 operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto Płock
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2018-03-21
2. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-03-21
3. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2018-03-21
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-03-21
5. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2018-04-03

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-14
 
Dostawa wraz z montażem sprzętu i wyposażenia do sali koncertowej – nagłośnienie frontowe – w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: 04.04.2018 r., godz. 12:00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. OPZ_NAGLOSNIENIE2 , Data dodania: 2018-03-06
2. formularze_edytowalne , Data dodania: 2018-03-14
3. SIWZ_naglosnienie2_podpis , Data dodania: 2018-03-14
4. Konstrukcja_13.03.2018 , Data dodania: 2018-03-14
5. OGLOSZENIE , Data dodania: 2018-03-14
6. wzor_umowy_naglosnienie2_ostat. , Data dodania: 2018-03-14
7. zapytania_naglosnienie2 , Data dodania: 2018-03-19
8. ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia , Data dodania: 2018-03-20
9. zapytania2_zmiana_terminu_skladania_ofert , Data dodania: 2018-03-20
10. odpowiedzi_na_zapytania_naglosnienie2 , Data dodania: 2018-03-22
11. opz_22.03 , Data dodania: 2018-03-22
12. zmiana_wzoru_umowy , Data dodania: 2018-03-28
13. wzor_umowy_tekst_jednolity_28.03 , Data dodania: 2018-03-28
14. informacja z otwarcia ofert 04.04.2018 , Data dodania: 2018-04-04
15. wybor , Data dodania: 2018-04-19

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-14
 
Dostawa wraz z montażem sprzętu i wyposażenia do sali koncertowej – oświetlenie sceniczne w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-03-06
2. Dział III - wzor_umowy , Data dodania: 2018-03-14
3. SIWZ , Data dodania: 2018-03-14
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-03-14
5. ogłosznie o zamówieniu opublikowane , Data dodania: 2018-03-21
6. zmiana treści siwz , Data dodania: 2018-03-21
7. zapytanie z dnia 21.03.2018 roku , Data dodania: 2018-03-22
8. odpowiedzi na zapytania , Data dodania: 2018-03-23
9. wzor_umowy_oświetlenie nowe , Data dodania: 2018-03-28
10. zmiana wzoru umowy , Data dodania: 2018-03-28
11. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-04-04
12. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-04-17

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-13
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego, siłowni pod chmurką , alejek wraz z oświetleniem oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Źródlanej na osiedlu Wyszogrodzka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na osiedlu Wyszogrodzka – budżet obywatelski w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. PŁOCK PLAC ZABAW PB_PDF , Data dodania: 2017-06-13
2. Tablica_informacyjna , Data dodania: 2017-11-15
3. formularze_edytowalne , Data dodania: 2018-03-12
4. OPZ_Zrodlana4 , Data dodania: 2018-03-13
5. wzor_umowy_Zrodlana4 , Data dodania: 2018-03-13
6. SIWZ_Zrodlana4_podpis , Data dodania: 2018-03-13
7. OGLOSZENIE , Data dodania: 2018-03-13
8. KOSZ , Data dodania: 2018-03-13
9. , Data dodania: 2018-03-13
10. informacja_otwarcie , Data dodania: 2018-03-28
11. Informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2018-04-11

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-09
 
Wykonanie remontu szatni, świetlicy, 7 sal lekcyjnych w budynku przy ul. Kossobudzkiego 7 oraz remontu 4 sal lekcyjnych wraz z korytarzem na II piętrze w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 4 na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płocku’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SP3 2018 przedmiar PDF , Data dodania: 2018-02-08
2. RYSUNEK NR 1 - Segment A piwnica szatnie , Data dodania: 2018-02-26
3. RYSUNEK NR 1a - Segment A parter , Data dodania: 2018-02-26
4. RYSUNEK NR 2 - Segment A piętro I , Data dodania: 2018-02-26
5. RYSUNEK NR 3 -Segment C 2 II piętro , Data dodania: 2018-02-27
6. PRZEDMIAR - branża budowlana , Data dodania: 2018-03-06
7. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-03-09
8. SIWZ_ , Data dodania: 2018-03-09
9. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2018-03-09
10. Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 6 , Data dodania: 2018-03-09
11. wzór umow , Data dodania: 2018-03-09
12. Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-03-09
13. pdf-pro , Data dodania: 2018-03-09
14. pdf-specyfik , Data dodania: 2018-03-09
15. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-03-09
16. wizja lokalna , Data dodania: 2018-03-14
17. zapytania nr 1 i 2 , Data dodania: 2018-03-22
18. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA , Data dodania: 2018-03-22
19. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA_p , Data dodania: 2018-03-22
20. odpowiedzi na zapytania 1 i 2 , Data dodania: 2018-03-22
21. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-03-28
22. wynik , Data dodania: 2018-04-10

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-08
 
Dostawa materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć i terapii w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku - Materiały dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia zajęć z muzykoterapii
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy_mat. dydaktyczne , Data dodania: 2018-03-08
2. SIWZ- Dział III- Wzór umowy -MP 31 , Data dodania: 2018-03-08
3. SIWZ_ Dział II_ Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-03-08
4. Formularz cenowy - zał. nr 1 do umowy , Data dodania: 2018-03-08
5. Formularz cenowy - zał. nr 1 do umowy , Data dodania: 2018-03-08
6. Załączniki do Instrukcji - wersja edyt. , Data dodania: 2018-03-08
7. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-03-08
8. informacja_otwarcie , Data dodania: 2018-03-16
9. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2018-03-22

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-07
 
Zakup i dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych dla potrzeb realizacji projektu pn.: Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ_ Dział III _ Wzór umowy_cz. 1 , Data dodania: 2018-03-07
2. SIWZ_ Dział III _ Wzór umowy_cz. 2 , Data dodania: 2018-03-07
3. SIWZ_ Dział III _ Wzór umowy_cz. 3 , Data dodania: 2018-03-07
4. Zał. nr 2 - Tabela nr 1 , Data dodania: 2018-03-07
5. Zał. nr 2 - Tabela nr 1 , Data dodania: 2018-03-07
6. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2018-03-07
7. Załączniki do Działu I SIWZ - wersja edyt. , Data dodania: 2018-03-07
8. SIWZ_Dział II _Opis przedmiotu zamówienia- szczegółowy- część 1... , Data dodania: 2018-03-07
9. SIWZ_Dział II _Opis przedmiotu zamówienia- szczegółowy- część 2... , Data dodania: 2018-03-07
10. SIWZ_Dział II _Opis przedmiotu zamówienia- szczegółowy- część 3... , Data dodania: 2018-03-07
11. Zał. nr 4 - Zestawienie cen jednostkowych (Tabela nr 2) - wrsja edyt.... , Data dodania: 2018-03-07
12. Zał. nr 4 - Zestawienie cen jednostkowych (Tabela nr 2) , Data dodania: 2018-03-07
13. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-03-07
14. Zmiana SIWZ , Data dodania: 2018-03-13
15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2018-03-13
16. Odpowiedż na zapytanie , Data dodania: 2018-03-14
17. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-03-22
18. wynik , Data dodania: 2018-04-12

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-07
 
Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z piłkochwytami, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej oraz przyłączem kanalizacji deszczowej, budową obiektów małej architektury na działkach o nr ewid. 387/1 i 384/41 w obrębie nr 0004 przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. PB skan , Data dodania: 2017-07-11
2. Tablica_informacyjna , Data dodania: 2017-11-15
3. ZAŚWIADCZENIE , Data dodania: 2017-11-27
4. zał nr 1 a do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
5. zał nr 1 b do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
6. zał nr 2a do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
7. zał nr 2b do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
8. zał nr 3a do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
9. zał nr 3b do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
10. zał nr 2c do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
11. Wniosek_o_zatwierdzenie_materialow , Data dodania: 2017-12-22
12. wzor_umowy_Krolowej_Jadwigi3 , Data dodania: 2018-03-07
13. OPZ , Data dodania: 2018-03-07
14. formularze_edytowalne , Data dodania: 2018-03-07
15. SIWZ_Krolowej_Jadwigi3 , Data dodania: 2018-03-07
16. OGLOSZENIE , Data dodania: 2018-03-07
17. ARCHITEK , Data dodania: 2018-03-07
18. SANIT , Data dodania: 2018-03-07
19. UZGODNI , Data dodania: 2018-03-07
20. informacja_otwarcie_Krolowej_Jadwigi3 , Data dodania: 2018-03-22
21. Informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2018-04-05

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-07
 
Rozbiórkę i budowę budynku komunalnego nr 35 na osiedlu Miodowa Jar wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach realizacji zadania ,, Rewitalizacja budynków komunalnych na osiedlu Miodowa Jar – etap IV’’
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2018-02-14
2. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-02-15
3. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności , Data dodania: 2018-03-02
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-03-07
5. SIWZ , Data dodania: 2018-03-07
6. Dokumentacja do przetargu - Budynek ul. Miodow , Data dodania: 2018-03-07
7. AKTUALNY Formularz oferty , Data dodania: 2018-03-19
8. Zmiana treści SIWZ AKTUALNY FORMULARZ OFERTY , Data dodania: 2018-03-19
9. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-03-22
10. wynik , Data dodania: 2018-03-30

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-06
 
Budowa wodnego placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Parku Północnego na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski ’’
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. WODNY PLAC ZABAW_PB , Data dodania: 2017-11-01
2. WPZ_PW_Z6_MELIORACJA , Data dodania: 2017-11-01
3. Załącznik graficzny - park północny - 2 nowe słupy oświetleniow.... , Data dodania: 2018-01-18
4. WPZ_PW_Z5_ELEKTRYKA , Data dodania: 2018-01-24
5. WPZ_PW_Z7_STWIOR , Data dodania: 2018-01-24
6. WPZ_PW_Z3_TECHNOLOGIA , Data dodania: 2018-01-24
7. WPZ_PW_Z2_KONSTRUKCJA , Data dodania: 2018-01-24
8. WPZ_PW_Z1_ARCHITEKTURA , Data dodania: 2018-01-24
9. WPZ_PW_Z8_PRZEDMIAR , Data dodania: 2018-01-24
10. WPZ_PW_Z4_WODKAN , Data dodania: 2018-01-24
11. konstrukcja_aneks , Data dodania: 2018-02-01
12. TAB_wodny , Data dodania: 2018-02-06
13. decyzja o pozwoleniu na budowę , Data dodania: 2018-02-06
14. OPZ , Data dodania: 2018-02-16
15. wzór umow , Data dodania: 2018-02-16
16. załącznik graficzny - park północny , Data dodania: 2018-02-16
17. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-03-06
18. SIWZ_ , Data dodania: 2018-03-06
19. uniważnienie , Data dodania: 2018-03-21

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-27
 
Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 3 w Płocku wraz z wykonaniem ogrodzenia zewnętrznego – II etap
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Rysunek nr1 , Data dodania: 2018-02-13
2. Zgłoszenie , Data dodania: 2018-02-13
3. Rysunek zamienny do rys. projektu zagospodarowania terenu , Data dodania: 2018-02-14
4. Przedmiar - Ogrodzenie Żłobka nr 3 -28.01 , Data dodania: 2018-02-15
5. Przedmiar - Plac zabaw w ŻM nr 3 w Płocku , Data dodania: 2018-02-15
6. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-02-27
7. SIWZ , Data dodania: 2018-02-27
8. wzór umowy , Data dodania: 2018-02-27
9. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-02-27
10. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-02-27
11. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2018-02-27
12. pro , Data dodania: 2018-02-27
13. specyfik , Data dodania: 2018-02-27
14. Uzupełnienie i korekta proj. budow. , Data dodania: 2018-02-27
15. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-02-27
16. poprawiony Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2018-02-28
17. zapytania nr 1 , Data dodania: 2018-03-07
18. odpowiedzi na zapytania nr 1 , Data dodania: 2018-03-07
19. Plac zabaw - kolorystyka nawierzchni , Data dodania: 2018-03-07
20. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-03-14
21. wynik , Data dodania: 2018-03-22

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-21
 
Zagospodarowanie terenu istniejącego boiska sportowego przy ul. Hermana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Tereny zielone i parki rekreacyjne w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-01-23
2. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-02-21
3. SIWZ , Data dodania: 2018-02-21
4. wzór umowy , Data dodania: 2018-02-21
5. 1 Projekt budow , Data dodania: 2018-02-21
6. 2 Projekt wykona , Data dodania: 2018-02-21
7. 3 Specyfikacje techni , Data dodania: 2018-02-21
8. 4 Przed , Data dodania: 2018-02-21
9. 5 Zdj , Data dodania: 2018-02-21
10. 6 Badania geotechni , Data dodania: 2018-02-21
11. 7 Warunki Decyzje Uzgodnienia - s , Data dodania: 2018-02-21
12. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-02-21
13. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA , Data dodania: 2018-03-02
14. zmiana treści siwz , Data dodania: 2018-03-02
15. unieważnienie , Data dodania: 2018-03-15

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-20
 
Remont pomieszczeń biblioteki szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Przedmiar robót - r. budowl. i sanitarne , Data dodania: 2018-02-19
2. Załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawcy - Dział I - Tabela równ... , Data dodania: 2018-02-20
3. SIWZ_Dział II_Opis przedmiotu zamówienia - biblioteka , Data dodania: 2018-02-20
4. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - biblioteka , Data dodania: 2018-02-20
5. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy- biblioteka , Data dodania: 2018-02-20
6. Załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawcy - Dział I - Tabela równ... , Data dodania: 2018-02-20
7. Wzory załączników - wersja edyt. , Data dodania: 2018-02-20
8. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2018-02-20
9. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-02-20
10. Branża elektryczna Biblioteka LO Małachowsk , Data dodania: 2018-02-20
11. projekt wykona , Data dodania: 2018-02-20
12. projekt budow , Data dodania: 2018-02-20
13. specyfik , Data dodania: 2018-02-20
14. dot. wizji lokalnej , Data dodania: 2018-02-28
15. Zapytania i odpowiedzi , Data dodania: 2018-03-06
16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2018-03-06
17. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-03-12
18. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU , Data dodania: 2018-03-14

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-20
 
Dostawa wraz z montażem sprzętu i wyposażenia do sali koncertowej – oświetlenie sceniczne w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2018-02-20
2. Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-02-20
3. SIWZ , Data dodania: 2018-02-20
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-02-20
5. zapytanie, odpowiedz , Data dodania: 2018-02-26
6. zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-02-27
7. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-03-02
8. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-03-06

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-19
 
Dostawa wraz z montażem sprzętu i wyposażenia do sali koncertowej – nagłośnienie frontowe – w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. OPZ , Data dodania: 2018-02-19
2. OGLOSZENIE , Data dodania: 2018-02-19
3. SIWZ , Data dodania: 2018-02-19
4. WZOR_UMOWY , Data dodania: 2018-02-19
5. wzor_umowy_naglosnienie_22.02.2018 , Data dodania: 2018-02-22
6. zapytania_zmiana_terminu_otwarcia , Data dodania: 2018-02-22
7. OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA , Data dodania: 2018-02-22
8. wizualizacja_sceny_konstrukcji , Data dodania: 2018-02-26
9. Nagłośnienie_przedmiot zamówienia_26.02.2018 , Data dodania: 2018-02-26
10. formularze_edytowalne , Data dodania: 2018-02-26
11. zapytania, odpowiedzi, zmiana , Data dodania: 2018-02-26
12. zapytanie, odpowiedź , Data dodania: 2018-02-28
13. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-03-01
14. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-03-02

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-19
 
Dostawa wraz z montażem sprzętu i wyposażenia do sali koncertowej – konstrukcja sceny – w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe. Uwaga - zmiana terminu składania ofert 01.03.2018
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wizualizacja konstrukcji 1 , Data dodania: 2018-02-13
2. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-02-19
3. wzor_umowy , Data dodania: 2018-02-19
4. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-02-19
5. SIWZ , Data dodania: 2018-02-19
6. zapytania nr 1 i 2 oraz odpowiedzi na zapytania , Data dodania: 2018-02-22
7. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA , Data dodania: 2018-02-23
8. zapytania nr 3 oraz odpowiedzi na zapytania , Data dodania: 2018-02-23
9. zapytania nr 4 oraz odpowiedzi na zapytania , Data dodania: 2018-02-23
10. informacja z otwracia ofert , Data dodania: 2018-03-01
11. UNIEWAŻNIENIE , Data dodania: 2018-03-15

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-16
 
Budowa wodnego placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Parku Północnego na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski ’’
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. WODNY PLAC ZABAW_PB , Data dodania: 2017-11-01
2. WPZ_PW_Z6_MELIORACJA , Data dodania: 2017-11-01
3. Załącznik graficzny - park północny - 2 nowe słupy oświetleniow.... , Data dodania: 2018-01-18
4. WPZ_PW_Z5_ELEKTRYKA , Data dodania: 2018-01-24
5. WPZ_PW_Z7_STWIOR , Data dodania: 2018-01-24
6. WPZ_PW_Z3_TECHNOLOGIA , Data dodania: 2018-01-24
7. WPZ_PW_Z2_KONSTRUKCJA , Data dodania: 2018-01-24
8. WPZ_PW_Z1_ARCHITEKTURA , Data dodania: 2018-01-24
9. WPZ_PW_Z8_PRZEDMIAR , Data dodania: 2018-01-24
10. WPZ_PW_Z4_WODKAN , Data dodania: 2018-01-24
11. konstrukcja_aneks , Data dodania: 2018-02-01
12. TAB_wodny , Data dodania: 2018-02-06
13. decyzja o pozwoleniu na budowę , Data dodania: 2018-02-06
14. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-02-16
15. SIWZ_ , Data dodania: 2018-02-16
16. OPZ , Data dodania: 2018-02-16
17. wzór umow , Data dodania: 2018-02-16
18. załącznik graficzny - park północny , Data dodania: 2018-02-16
19. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-02-16
20. unieważnienie , Data dodania: 2018-03-05

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-14
 
Dostawa materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć i terapii w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku - Materiały dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia zajęć z muzykoterapii
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Formularz cenowy - zał. nr 1 do umowy , Data dodania: 2018-02-14
2. Formularz cenowy - zał. nr 1 do umowy , Data dodania: 2018-02-14
3. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy_mat. dydaktyczne , Data dodania: 2018-02-14
4. SIWZ- Dział III- Wzór umowy -MP 31 , Data dodania: 2018-02-14
5. SIWZ_ Dział II_ Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-02-14
6. Załączniki do Instrukcji - wersja edyt. , Data dodania: 2018-02-14
7. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2018-02-14
8. informacja_otwarcie , Data dodania: 2018-02-22
9. Informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2018-03-08

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-14
 
Wykonanie robót na zadaniu pn: Remont 5 sal lekcyjnych dla klas II-III z holem w seg. B w Szkole Podstawowej nr 2 ul. Piaska 5 w ramach zadania Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. EIP-168 Projekt , Data dodania: 2018-02-01
2. Rzut II pomieszczeń do remontu , Data dodania: 2018-02-01
3. Przedmiar-Remont sal lekc. ZS1 - Seg. B - parter , Data dodania: 2018-02-01
4. Scan ZS 1- remont instal , Data dodania: 2018-02-01
5. SIWZ Dział II - Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-02-14
6. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2018-02-14
7. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2018-02-14
8. zmiana ogłoszenia , Data dodania: 2018-02-14
9. skan_14022018111436 , Data dodania: 2018-02-14
10. Przedmiar 2 , Data dodania: 2018-02-14
11. Przedmiar 1 , Data dodania: 2018-02-15
12. informacja o wizji lokalnej , Data dodania: 2018-02-22
13. zapytania i odpowiedzi , Data dodania: 2018-02-23
14. Oświadczenie o prztynależności , Data dodania: 2018-03-02
15. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-03-02
16. Info. o unieważnieniu , Data dodania: 2018-03-12

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-14
 
Wymiana podłóg w segmencie A oraz wymiana drzwi w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 23 w ramach zadania Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Rzut II piętra , Data dodania: 2018-02-01
2. Rzut I piętra , Data dodania: 2018-02-01
3. Rzut piwnic , Data dodania: 2018-02-01
4. Rzut patreru , Data dodania: 2018-02-01
5. przedmiar , Data dodania: 2018-02-05
6. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2018-02-14
7. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2018-02-14
8. SIWZ Dział II - Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-02-14
9. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2018-02-14
10. Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 6 , Data dodania: 2018-02-14
11. ogłoszenie , Data dodania: 2018-02-14
12. zmiana ogłoszenia , Data dodania: 2018-02-14
13. Oświadczenie o prztynależności , Data dodania: 2018-03-01
14. informacja z otwarcia (2) , Data dodania: 2018-03-01
15. informacja z otwarcia - korekta , Data dodania: 2018-03-07
16. wynik - ogłoszenie , Data dodania: 2018-03-16

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-14
 
Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc przy ul. Krótkiej 6A w Płocku do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Uwaga: zmiana terminu składania ofert 9 marca 2018
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. OPZ - DPS budowlane i ppoż. , Data dodania: 2018-02-13
2. wniosek o zatwierdzenie materiałów lub urządzeń , Data dodania: 2018-02-13
3. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-02-14
4. SIWZ , Data dodania: 2018-02-14
5. wzór umowy , Data dodania: 2018-02-14
6. tabela elementów rozliczeniowych , Data dodania: 2018-02-14
7. branża elektryczna bud wykona , Data dodania: 2018-02-14
8. PROJEKT BUDOWLANY I POZWOLENIE NA BUD , Data dodania: 2018-02-14
9. projket wykonawczy br budow , Data dodania: 2018-02-14
10. Przedm , Data dodania: 2018-02-14
11. specyfik , Data dodania: 2018-02-14
12. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-02-14
13. UWAGA - dot. wyceny robót , Data dodania: 2018-02-14
14. wizja lokalna , Data dodania: 2018-02-19
15. zapytania nr 1 , Data dodania: 2018-02-26
16. zapytania nr 2 , Data dodania: 2018-02-26
17. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2018-02-26
18. zmiana terminu składania ofert , Data dodania: 2018-02-26
19. odpowiedzi na zapytania nr 1 , Data dodania: 2018-03-01
20. odpowiedzi na zapytania nr 2 , Data dodania: 2018-03-01
21. zmiana treści siwz , Data dodania: 2018-03-01
22. eksper , Data dodania: 2018-03-01
23. 01_ZAŁ_PRZEDM_DPS_Krótka-rev1 , Data dodania: 2018-03-01
24. zapytania nr 3 , Data dodania: 2018-03-02
25. zapytania nr 4 , Data dodania: 2018-03-02
26. zapytania nr 5 , Data dodania: 2018-03-02
27. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 , Data dodania: 2018-03-02
28. zmiana terminu składania ofert 2 , Data dodania: 2018-03-02
29. zapytania nr 6 , Data dodania: 2018-03-06
30. odpowiedzi na zapytania nr 3 , Data dodania: 2018-03-06
31. odpowiedzi na zapytania nr 4 , Data dodania: 2018-03-06
32. odpowiedzi na zapytania nr 5 , Data dodania: 2018-03-06
33. odpowiedzi na zapytania nr 6 , Data dodania: 2018-03-06
34. sufity podwieszane , Data dodania: 2018-03-06
35. mapa , Data dodania: 2018-03-06
36. lokalizacja przepustów rur sanitarnych , Data dodania: 2018-03-06
37. zapytania nr 7 , Data dodania: 2018-03-07
38. zapytania nr 8 , Data dodania: 2018-03-07
39. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3 , Data dodania: 2018-03-07
40. zmiana terminu składania ofert , Data dodania: 2018-03-07
41. DPS - segmenty obiektu - funkcja , Data dodania: 2018-03-07
42. poprawiona tabela elementów rozliczeniowych - - zał. nr 4 , Data dodania: 2018-03-07
43. odpowiedzi na zapytania nr 7 i 8 , Data dodania: 2018-03-07
44. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-03-12
45. Wynik , Data dodania: 2018-03-28

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-07
 
Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik do formularza oferty , Data dodania: 2018-02-06
2. wzor_umowy_ , Data dodania: 2018-02-07
3. SIWZ , Data dodania: 2018-02-07
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-02-07
5. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-02-07
6. poprawiony formularz oferty , Data dodania: 2018-02-08
7. zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-02-08
8. odpowiedzi na pytania , Data dodania: 2018-02-12
9. informacja z otawrcia , Data dodania: 2018-02-15
10. Oświadczenie o przynależności , Data dodania: 2018-02-15
11. inromacja o wyborze cz. I,III i IV , Data dodania: 2018-03-07
12. punktacja , Data dodania: 2018-03-07
13. informacja o wyborze część II , Data dodania: 2018-03-08
14. punktacja część II , Data dodania: 2018-03-08

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-07
 
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej na terenach stanowiących własność Gminy - Miasto Płock i Skarbu Państwa oraz drzew będących pomnikami przyrody.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zał. 3 do OPZ- mapka strefa ochrony konserwat. , Data dodania: 2018-01-31
2. Załącznik nr 3 - lokalizacja 189 szt. młodych drzew , Data dodania: 2018-01-31
3. DZIAŁ I - SIWZ , Data dodania: 2018-02-07
4. DZIAŁ III - umowa , Data dodania: 2018-02-07
5. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy do wypełnienia , Data dodania: 2018-02-07
6. OGŁOSZENIE , Data dodania: 2018-02-07
7. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 1. , Data dodania: 2018-02-07
8. DZIAŁ II - OPZ pielęgnacje i wycinki od WZP , Data dodania: 2018-02-07
9. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-03-20
10. wynik , Data dodania: 2018-04-11

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-05
 
Obsadzenie kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka kwiatami jednorocznymi oraz ich kompleksowa pielęgnacja w 2018 roku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. STWiOR zał. 4 , Data dodania: 2018-01-31
2. Wycena mat. roslinnego przez Wykonawcę - zał. 5 , Data dodania: 2018-01-31
3. Wykaz ilosciowy roslin - zał. 3 , Data dodania: 2018-01-31
4. Formularz cenowy zał. 1 , Data dodania: 2018-01-31
5. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-02-05
6. SIWZ , Data dodania: 2018-02-06
7. Formularz cenowy zał. 1 , Data dodania: 2018-02-06
8. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2018-02-06
9. Dział II - opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-02-06
10. Wykaz obiektów - zał. 2 , Data dodania: 2018-02-06
11. ogłoszenie o zamówieniu opublikowane , Data dodania: 2018-02-06
12. Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 1. , Data dodania: 2018-02-06
13. Formularz-JEDZ 1 , Data dodania: 2018-02-06
14. zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-02-06
15. załączniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2018-03-05
16. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-03-16
17. informacja o wyniku , Data dodania: 2018-03-28

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-02
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego, siłowni pod chmurką , alejek wraz z oświetleniem oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Źródlanej na osiedlu Wyszogrodzka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na osiedlu Wyszogrodzka – budżet obywatelski w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. PŁOCK PLAC ZABAW PB_PDF , Data dodania: 2017-06-13
2. Przedluzenie_terminu_wprowadzenia_czasowaej_organizac , Data dodania: 2017-11-15
3. Tablica_informacyjna , Data dodania: 2017-11-15
4. SIWZ_Zrodlana3 , Data dodania: 2018-02-02
5. wzor_umowy_Zrodlana3 , Data dodania: 2018-02-02
6. formularze_edytowalne , Data dodania: 2018-02-02
7. OPZ_Zrodlana3 , Data dodania: 2018-02-02
8. OGLOSZENIE , Data dodania: 2018-02-02
9. KOSZ , Data dodania: 2018-02-02
10. , Data dodania: 2018-02-02
11. informacja_otwarcie , Data dodania: 2018-02-19
12. uniewaznienie , Data dodania: 2018-03-09

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-02
 
Zakup 3 samochodów osobowych dla młodzieży z płockich szkół (L.O. im. Marsz. St Małachowskiego, Zespołu szkół nr 3, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 ) Budżet Obywatelski - projekt Mobilna Oświata .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-02-02
2. SIWZ , Data dodania: 2018-02-02
3. wzór umowy , Data dodania: 2018-02-02
4. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-02-02
5. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-02-02
6. zapytanie nr 1 , Data dodania: 2018-02-05
7. odpowiedź na zapytanie nr 1 , Data dodania: 2018-02-05
8. zapytania nr 2 , Data dodania: 2018-02-07
9. odpowiedź na zapytanie nr 2 , Data dodania: 2018-02-07
10. zapytania nr 3 , Data dodania: 2018-02-08
11. odpowiedź na zapytanie nr 3 , Data dodania: 2018-02-08
12. zapytania nr 4 , Data dodania: 2018-02-09
13. odpowiedź na zapytanie nr 4 , Data dodania: 2018-02-09
14. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-02-12
15. wynik , Data dodania: 2018-02-15

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-01
 
Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z piłkochwytami, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej oraz przyłączem kanalizacji deszczowej, budową obiektów małej architektury na działkach o nr ewid. 387/1 i 384/41 w obrębie nr 0004 przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 . UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: 20.02.2018 r., godz. 12.00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. PB skan , Data dodania: 2017-07-11
2. Tablica_informacyjna , Data dodania: 2017-11-15
3. ZAŚWIADCZENIE , Data dodania: 2017-11-27
4. zał nr 1 a do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
5. zał nr 1 b do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
6. zał nr 2a do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
7. zał nr 2b do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
8. zał nr 3a do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
9. zał nr 3b do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
10. zał nr 2c do opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
11. Wniosek_o_zatwierdzenie_materialow , Data dodania: 2017-12-22
12. wzor_umowy_Krolowej_Jadwigi2 , Data dodania: 2018-02-01
13. OPZ , Data dodania: 2018-02-01
14. formularze_edytowalne , Data dodania: 2018-02-01
15. SIWZ_Krolowej_Jadwigi2 , Data dodania: 2018-02-01
16. OGLOSZENIE , Data dodania: 2018-02-01
17. ARCHITEK , Data dodania: 2018-02-01
18. SANIT , Data dodania: 2018-02-01
19. UZGODNI , Data dodania: 2018-02-01
20. zapytania_06.02.18_07.02.18 , Data dodania: 2018-02-07
21. budzet , Data dodania: 2018-02-08
22. zapytania2 , Data dodania: 2018-02-08
23. ogloszenie_o_zmianie , Data dodania: 2018-02-13
24. odpowiedzi_zmiana_terminu , Data dodania: 2018-02-13
25. informacja_otwarcie , Data dodania: 2018-02-20
26. uniewaznienie_Krolowej_Jadwigi2 , Data dodania: 2018-03-07

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-30
 
Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni Foto w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-01-16
2. SIWZ , Data dodania: 2018-01-30
3. Dział III - wzór umowy , Data dodania: 2018-01-30
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-01-30
5. zapytania, odpowiedzi, zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-02-06
6. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-02-13

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-25
 
Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 10 przy ul. M.C. Skłodowskiej 2A w Płocku – budżet obywatelski.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zgłoszenie-milcząca zgoda z dnia 27.12.2017r. , Data dodania: 2018-01-18
2. SIWZ Dział I Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2018-01-25
3. SIWZ Dział II - Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-01-25
4. Wniosek o zatwierdzenie materiałów - załacznik nr 7 , Data dodania: 2018-01-25
5. Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 6 , Data dodania: 2018-01-25
6. , Data dodania: 2018-01-25
7. specyfikacja przed , Data dodania: 2018-01-25
8. SIWZ_Dział III_Wzór umowy , Data dodania: 2018-01-25
9. ogłoszenie , Data dodania: 2018-01-25
10. pytanie i odpowiedź , Data dodania: 2018-02-06
11. pytanie i odpowiedź 2pdf , Data dodania: 2018-02-07
12. Oświadczenie o prztynależności , Data dodania: 2018-02-12
13. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-02-12
14. WYNIK , Data dodania: 2018-02-26

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-23
 
Dostawa sprzętu wraz z montażem do klubu filmowego w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. OGLOSZENIE , Data dodania: 2018-01-23
2. Umowa_klub_filmowy_23.01_OSTATECZNA , Data dodania: 2018-01-23
3. SIWZ_klub_filmowy_podpis , Data dodania: 2018-01-23
4. opis_przedmiotu_klub_filmowy , Data dodania: 2018-01-23
5. wartosc_szacunkowa , Data dodania: 2018-01-30
6. informacja_otwarcie , Data dodania: 2018-02-02
7. uniewaznienie_klub_filmowy , Data dodania: 2018-03-15

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-23
 
Zagospodarowanie terenu istniejącego boiska sportowego przy ul. Hermana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Tereny zielone i parki rekreacyjne w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2018-01-23
2. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2018-01-23
3. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-01-23
4. 1 Projekt budow , Data dodania: 2018-01-23
5. 2 Projekt wykona , Data dodania: 2018-01-23
6. 3 Specyfikacje techni , Data dodania: 2018-01-23
7. 4 Przed , Data dodania: 2018-01-23
8. 5 Zdj , Data dodania: 2018-01-23
9. 6 Badania geotechni , Data dodania: 2018-01-23
10. 7 Warunki Decyzje Uzgodnienia - s , Data dodania: 2018-01-23
11. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-01-23
12. Zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-02-01
13. Tekst jednolity wzoru umowy , Data dodania: 2018-02-01
14. Informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-02-08
15. unieważnienie , Data dodania: 2018-02-20

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-19
 
Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 przy ul. Jakubowskiego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawcy - Dział I - Tabela równ... , Data dodania: 2018-01-18
2. Załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawcy - Dział I - Tabela równ... , Data dodania: 2018-01-18
3. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy- por.P-P , Data dodania: 2018-01-19
4. Załączniki 1-4 do Instrukcji - wersja edyt. , Data dodania: 2018-01-19
5. SIWZ_Dział III_Wzór umowy - por.P-P... , Data dodania: 2018-01-19
6. SIWZ_Dział II_ Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-01-19
7. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2018-01-19
8. dezyzja sanit , Data dodania: 2018-01-19
9. projekt bud-wyk, w br bud. i sanita , Data dodania: 2018-01-19
10. projket br. el , Data dodania: 2018-01-19
11. przed , Data dodania: 2018-01-19
12. SPECYFIK , Data dodania: 2018-01-19
13. dot. wizji lokalnej , Data dodania: 2018-01-23
14. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-02-05
15. Wzór oświadczenia- grupa kapitałowa , Data dodania: 2018-02-05
16. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2018-03-09

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-16
 
Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni Foto w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe. UWAGA zmiana terminu składania ofert 29.01.2018
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Dział II - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-01-16
2. SIWZ , Data dodania: 2018-01-16
3. Dział III - wzór umowy , Data dodania: 2018-01-16
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-01-16
5. zmiana treści siwz , Data dodania: 2018-01-22
6. zmiana treści siwz 2 , Data dodania: 2018-01-24
7. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-01-29

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-16
 
Dostawa sprzętu i wyposażenia do studia nagrań w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2018-01-16
2. wzór umowy , Data dodania: 2018-01-16
3. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-01-16
4. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx , Data dodania: 2018-01-16
5. ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_p , Data dodania: 2018-01-16
6. zmiana treści siwz 1 , Data dodania: 2018-01-22
7. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-01-29
8. informacja z otwarcia ofert - sprostowanie , Data dodania: 2018-02-07
9. wynik , Data dodania: 2018-05-16

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-15
 
Konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie akcji zimowej w Rejonie I w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. załącznik nr 5 formularz ofertowy do umowy , Data dodania: 2018-01-10
2. Załącznik nr 4 Przystanki autobusowe- do umowy , Data dodania: 2018-01-10
3. wzór tablicy zał do opisu przedmiotu zamówienia i umowy , Data dodania: 2018-01-10
4. Załącznik nr 4 Przystanki autobusowe- do opisu przedmiotu , Data dodania: 2018-01-10
5. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-01-12
6. załącznik nr 5 formularz ofertowy do opisu przedmiotu zamówienia.od... , Data dodania: 2018-01-15
7. załącznik nr 1 do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , Data dodania: 2018-01-15
8. załącznik nr 3 do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , Data dodania: 2018-01-15
9. załącznik nr 3- do umowy , Data dodania: 2018-01-15
10. załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia wykaz śmietniczek i ... , Data dodania: 2018-01-15
11. załącznik nr 2 do umowy wykaz śmietniczek i pojemników na psie odc... , Data dodania: 2018-01-15
12. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2018-01-15
13. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-01-15
14. załącznik nr 1 do umowy , Data dodania: 2018-01-16
15. Formularz JEDZ I , Data dodania: 2018-01-16
16. Formularz JEDZ I , Data dodania: 2018-01-16
17. opublikowane ogłoszenie , Data dodania: 2018-01-16
18. SIWZ , Data dodania: 2018-01-16
19. Zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-02-05
20. Pytania z dnia 30.01.2018r. , Data dodania: 2018-02-06
21. Odp. na pytania z dnia 30.01.2018 r. , Data dodania: 2018-02-06
22. ogłoszenie o zmianie , Data dodania: 2018-02-08
23. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-02-22
24. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2018-04-10

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-12
 
Wykonania robót budowlanych polegających na budowie dróg wraz z infrastrukturą techniczną dla ulicy Górnej i Filtrowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Filtrowej oraz ul. Górnej (Rondo) oraz budowa ulicy Borowickiej na odcinku od skrzyżowania ulicy Borowickiej z ulicą Botaniczną do skrzyżowania ulic Borowicka-Liściasta- Wierzbowa-Parcele (włącznie) od 0+953 do 1+330 km wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku – etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Projekt_Budowlany_Borowicka_Zielen , Data dodania: 2014-07-29
2. Dział II -OPZ aktualny ul. Borowicka - etap II , Data dodania: 2018-01-12
3. Borowick , Data dodania: 2018-01-12
4. Dział II - OPZ Górna, Filtrowa , Data dodania: 2018-01-12
5. SIWZ_ , Data dodania: 2018-01-12
6. wzór umowy Górna, Filtrowa - część 1 , Data dodania: 2018-01-12
7. wzór umowy BOROWICKA - część 2 , Data dodania: 2018-01-12
8. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-01-12
9. Górna i Filtrow , Data dodania: 2018-01-12
10. zapytania, odpowiedzi, zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2018-01-18
11. załączniki , Data dodania: 2018-01-29
12. Przedmiar ul. Górna III etap linia nn-0001 , Data dodania: 2018-01-30
13. zapytanie, odpowiedź , Data dodania: 2018-01-30
14. przekazanie projektu zieleni i specyfikacji dla ul Borowickiej , Data dodania: 2018-02-01
15. SST_Zielen , Data dodania: 2018-02-01
16. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-02-05
17. informacja o wyniku , Data dodania: 2018-02-23

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-11
 
Budowa parkingu publicznego typu parkuj i jedź wraz z infrastrukturą w rejonie Cmentarza Komunalnego przy ul. Bielskiej w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ZAŁĄCZNIK NR 16 do opz - decyzja o zezwoleniu na wycinkę , Data dodania: 2015-07-16
2. ZAŁĄCZNIK NR 10 do opz_Inwentaryzacja powyk. RCK(część etapu II 2... , Data dodania: 2017-02-28
3. ZAŁĄCZNIK NR 14 do opz_inwentaryzacja powykonawcza rowu i drenaż.od... , Data dodania: 2017-02-28
4. ZAŁĄCZNIK NR 15 do opz_inwentaryzacja powykonawcza rowu cd. , Data dodania: 2017-02-28
5. ZAŁĄCZNIK NR 7 do opz_inwentaryzacja powykonawcza wodoc. , Data dodania: 2017-02-28
6. ZAŁĄCZNIK NR 8 do opz_inwentaryzacja powykonawcza KD , Data dodania: 2017-02-28
7. ZAŁĄCZNIK NR 9 do opz_inwentaryzacja powykonawcza_parking 2015 , Data dodania: 2017-02-28
8. ZAŁĄCZNIK NR 5 do opz_decyzja o zmianie 356_2015 , Data dodania: 2017-02-28
9. ZAŁĄCZNIK NR 4 do opz - Pozwolenie na budowe nr 403_2014 , Data dodania: 2017-02-28
10. Zał. nr 18 do opz_ Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-02-28
11. ZAŁĄCZNIK NR 13 do opz_Inwentaryzacja_elekt_RCK2017 , Data dodania: 2017-10-16
12. ZAŁĄCZNIK NR 11 do opz_Inwentaryzacja_bud_RCK2017 , Data dodania: 2017-10-16
13. ZAŁĄCZNIK NR 12 do opz_inwentaryzacja_sanitarka i stróżówką_RCK2... , Data dodania: 2017-10-16
14. ZAŁĄCZNIK NR 1A DO OPZ_parking przy cmentarzu , Data dodania: 2017-10-27
15. ZAŁĄCZNIK NR 1B DO OPZ_zasilenie oświetlenia_parking przy cmentarzu... , Data dodania: 2017-10-27
16. Załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawcy - Dział I - Tabela równ... , Data dodania: 2018-01-09
17. Załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawcy - Dział I - Tabela równ... , Data dodania: 2018-01-09
18. Wykaz dokumentacji budowa parkingu przy cmentarzu-a. , Data dodania: 2018-01-10
19. Załącznik nr 2a do OPZ - tabela materiałów (...) , Data dodania: 2018-01-11
20. SIWZ _ Dział I _ Instrukcja dla wykonawcy , Data dodania: 2018-01-11
21. SIWZ_ Dział II_Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2018-01-11
22. SIWZ_Dział III_ Wzór umowy , Data dodania: 2018-01-11
23. Ogłoszenie o zamówieniu. , Data dodania: 2018-01-11
24. Przedm , Data dodania: 2018-01-11
25. załacznik nr 2 do opz-dokum. projekt_parking przy cment , Data dodania: 2018-01-11
26. Załączniki nr 17 niweleta te , Data dodania: 2018-01-11
27. Załącznik nr 1C do opz_Rewizja inwentaryzacji zieleni_par , Data dodania: 2018-01-11
28. Uzupełnienie SIWZ - zał. nr 5 do Instrukcji , Data dodania: 2018-01-15
29. Zmiana SIWZ - termin , Data dodania: 2018-01-19
30. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Data dodania: 2018-01-19
31. Zapytania i odpowiedzi , Data dodania: 2018-01-29
32. Informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-01-31
33. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2018-02-26

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-05
 
Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego Gminy Płock wraz z udziałem w gruncie z uwzględnieniem ewentualnych nakładów (nakłady są obliczane tylko w przypadku adaptacji strychów).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SIWZ , Data dodania: 2018-01-05
2. wzór umowy , Data dodania: 2018-01-05
3. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-01-05
4. Informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-01-15
5. wynik , Data dodania: 2018-01-26

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-03
 
Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Specyfikacja instalacje sanitarne , Data dodania: 2017-03-13
2. Specyfikacja instalacje elektryczne , Data dodania: 2017-03-13
3. 8. OPINIA GEOTECHNICZNA , Data dodania: 2017-04-27
4. 4. Projekt budowlany-elektryka- tom IV 03 2017 , Data dodania: 2017-05-02
5. 3. Projekt budowlany-sanitarka- tom III 03-2017 , Data dodania: 2017-05-02
6. 2. Projekt budowlany-konstrukcja-tom II 03-2017 , Data dodania: 2017-05-02
7. 1. Projekt Budowlany-tom I 03 2017 , Data dodania: 2017-05-02
8. Pozwolenie na budowę SP 18 sala gimnastyczna. , Data dodania: 2017-08-11
9. Sala gimnastyczna sieci , Data dodania: 2017-08-22
10. Sala gimnastyczna instalacje sanitarne-przedmiar , Data dodania: 2017-08-22
11. 7. PW elektryka ANEKS , Data dodania: 2017-11-28
12. PRZEDMIAR ROBOTY BUDOWLANE , Data dodania: 2017-11-28
13. 6. PW - instalacje sanitarne ANEKS. , Data dodania: 2017-11-28
14. PRZEDMIAR BUDOWLANY 171128 , Data dodania: 2017-11-28
15. PRZEDMIAR ELEKTRYCZNE ANEKS WYKONAWCZY , Data dodania: 2017-11-28
16. PRZEDMIAR SANITARNY , Data dodania: 2017-11-28
17. 5. PW architektura konstrukcja ANEKS. , Data dodania: 2017-11-28
18. specyfikacja budowlana SP 171109 , Data dodania: 2017-11-29
19. OPZ , Data dodania: 2017-11-29
20. wzór umowy , Data dodania: 2017-11-30
21. dotyczy pkt 17 - właściwe Zestawienie opracowania - ANEKS Konstrukcj... , Data dodania: 2017-11-30
22. załaczniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2017-12-15
23. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-01-03
24. uzupełnienie opz , Data dodania: 2018-01-03
25. SIWZ_ , Data dodania: 2018-01-03
26. ogłoszenie o zamówieniu_p , Data dodania: 2018-01-03
27. Decyzja na wyci , Data dodania: 2018-01-03
28. Projekt Wykonawczy przyłącze kan. san. i kan. de , Data dodania: 2018-01-03
29. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2018-01-18
30. wynik , Data dodania: 2018-02-07

 
   
 
Stopka