Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Archiwum ogłoszeń: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Ogłoszenia z 2018 roku:
 

Ogłoszenie z dnia 2018-08-31
 
Budowa wybiegu dla psów Psi uśmiech na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku – budżet obywatelski.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. A3_ detale chodnik Podolszyce Północ dz. ew. 2906150 obr. 1 , Data dodania: 2018-08-29
2. A4_ fundament pod słupy wiaty Podolszyce Północ dz. ew. 2906150 obr... , Data dodania: 2018-08-29
3. A2 _pzt architektura Podolszyce Północ dz. ew. 2906150 obr. 1 , Data dodania: 2018-08-29
4. Przedmiar Podolszyce Północ dz. ew. 2906150 obr. 1 , Data dodania: 2018-08-29
5. A1_pzt Podolszyce Północ dz. ew. 2906150 obr. 1 , Data dodania: 2018-08-29
6. Bioz Podolszyce Północ dz. ew. 2906150 obr. 1 , Data dodania: 2018-08-29
7. STWiOR Podolszyce Północ , Data dodania: 2018-08-29
8. Załącznik nr 1 formularz ofertowy , Data dodania: 2018-08-31
9. Załącznik nr 5 Wykaz osób , Data dodania: 2018-08-31
10. Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2018-08-31
11. klauzula informacyjna z art 13 RODO , Data dodania: 2018-08-31
12. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-08-31
13. wzór umowy , Data dodania: 2018-08-31
14. Załącznik nr 5 Wykaz osób , Data dodania: 2018-08-31
15. Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2018-08-31
16. Załącznik nr 1 formularz ofertowy , Data dodania: 2018-08-31
17. Opis techniczny Podolszyce Północ dz. ew. 2906150 obr. 1 , Data dodania: 2018-08-31
18. rysunki , Data dodania: 2018-08-31
19. zmiana treści ogłoszenia , Data dodania: 2018-09-06
20. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2018-10-03

 

Ogłoszenie z dnia 2018-08-31
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją inwestycji pn. Remont mola spacerowego w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Projekt Wykonawczy , Data dodania: 2018-06-12
2. Przedmiar-pomocniczy , Data dodania: 2018-06-12
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , Data dodania: 2018-06-12
4. Projekt Budowlany , Data dodania: 2018-06-12
5. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-08-31
6. Wzór umowy , Data dodania: 2018-08-31
7. Załącznik nr 2 - Wykaz osób , Data dodania: 2018-08-31
8. Załacznik nr 1 - Formularz oferty , Data dodania: 2018-08-31
9. Załacznik nr 3 - Tabela elementów rozliczeniowych , Data dodania: 2018-08-31
10. zał 1 do OPZ , Data dodania: 2018-08-31
11. Zał. 2 do OPZ , Data dodania: 2018-08-31
12. ogłoszenie o przetargu , Data dodania: 2018-08-31
13. wynik , Data dodania: 2018-09-18

 

Ogłoszenie z dnia 2018-08-31
 
Przebudowa holu II piętra północnego narożnika budynku głównego Urzędu Miasta Płocka, polegającej na wydzieleniu pomieszczenia z przeznaczeniem na jadalnię dla pracowników.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , Data dodania: 2018-08-31
2. ogłoszenie. , Data dodania: 2018-08-31
3. rysunek , Data dodania: 2018-08-31
4. klauzula informacyjna z art 13 RODO , Data dodania: 2018-08-31
5. przedmiar , Data dodania: 2018-08-31
6. Wzór umowy przebudowa holu II piętra UMP. , Data dodania: 2018-08-31
7. wynik - naroznik , Data dodania: 2018-09-07

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-07-17
 
Dostawa wraz z montażem sprzętu i wyposażenia do sali koncertowej – oświetlenie sceniczne w ramach projektu Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-07-17
2. ogłoszenie , Data dodania: 2018-07-17
3. wzór umowy , Data dodania: 2018-07-17
4. formularz oferty , Data dodania: 2018-07-17
5. klauzula informacyjna z art 13 RODO , Data dodania: 2018-07-17
6. wynik , Data dodania: 2018-07-24

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-26
 
Zagospodarowanie skweru przy ul. Kochanowskiego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Decyzja na wycinkę 22 2018 OR-P Skwer Kochanowskiego. , Data dodania: 2018-04-05
2. Koncepcja_Skwer_Kochanowskiego , Data dodania: 2018-05-11
3. Koncepcja_Skwer_Kochanowskiego_Wizualizacje , Data dodania: 2018-05-11
4. 2_Przedmiar Płock Kochanowskiego , Data dodania: 2018-05-11
5. PW_Skwer_Kochanowskiego , Data dodania: 2018-05-11
6. PB_Skan , Data dodania: 2018-05-11
7. 3_Opinia_geotechniczna , Data dodania: 2018-05-11
8. 4_STWiORB_Płock_Kochanowskiego_całość_scalone , Data dodania: 2018-05-11
9. 5_BIOZ_PZT_Płock_Kochanowskiego , Data dodania: 2018-05-11
10. Załącznik Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2018-05-30
11. Załącznik Wykaz osób , Data dodania: 2018-05-30
12. Załącznik Formularz ofertowy , Data dodania: 2018-05-30
13. OPZ , Data dodania: 2018-05-30
14. PZJ , Data dodania: 2018-05-30
15. klauzula informacyjna z art 13 RODO , Data dodania: 2018-06-26
16. wzór umowy , Data dodania: 2018-06-26
17. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-06-26
18. wynik , Data dodania: 2018-07-13

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-22
 
Opracowanie operatów wodnoprwanych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych, w tym opracowanie: Etap I - operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Brzeźnicy poprzez wylot W-8B (ul. Przemysłowa) Płocku; Etap II – operatu wodnoprwanego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprwanego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Wisły poprzez wyloty W1, W2 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załacznik nr 1 do OPZ (Etap I , Data dodania: 2018-06-22
2. Załacznik nr 2 do OPZ (Etap I , Data dodania: 2018-06-22
3. Załącznik nr 3 do OPZ (Etap II , Data dodania: 2018-06-22
4. umowa na operaty wodnoprawne , Data dodania: 2018-06-22
5. opis przedmiotu zamówienia 20.06.2018 roku , Data dodania: 2018-06-22
6. ogloszenie , Data dodania: 2018-06-22
7. wynik , Data dodania: 2018-07-02

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-19
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją inwestycji pn. Remont mola spacerowego w Płocku . Uwaga ! Zmiana terminu składania ofert na 10 lipca 2018 roku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Projekt Wykonawczy , Data dodania: 2018-06-12
2. Przedmiar-pomocniczy , Data dodania: 2018-06-12
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , Data dodania: 2018-06-12
4. Projekt Budowlany , Data dodania: 2018-06-12
5. zał 1 do OPZ , Data dodania: 2018-06-19
6. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-06-19
7. Wzór umowy , Data dodania: 2018-06-19
8. zał 1 do OPZ , Data dodania: 2018-06-19
9. Zał. 2 do OPZ , Data dodania: 2018-06-19
10. Załącznik nr 2 - Wykaz osób , Data dodania: 2018-06-19
11. Załącznik nr 2 - Wykaz osób , Data dodania: 2018-06-19
12. ogłoszenie o przetargu , Data dodania: 2018-06-19
13. Załacznik nr 1 - Formularz oferty , Data dodania: 2018-06-19
14. Załacznik nr 1 - Formularz oferty , Data dodania: 2018-06-19
15. zmiana terminu skladania ofert , Data dodania: 2018-06-25
16. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-07-03

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-15
 
Wykonanie usługi polegającej na wypożyczeniu i konserwacji separatorów ruchu drogowego U-25 C, wys. 80 cm, w ilości 506 mb. w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Boryszewo w ulicy Otolińskiej do węzła Bielska .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Umowa - wypożyczenie separatorów ruchu (11.06.2018) akc. MG , Data dodania: 2018-06-13
2. OPZ - separatory ruchu (11.06.2018) , Data dodania: 2018-06-13
3. Zał. nr 2 do Opz - TER (14.06.2018) V.2.ods , Data dodania: 2018-06-14
4. ogloszenie , Data dodania: 2018-06-15
5. załaczniki w formie edytowalnej , Data dodania: 2018-06-15
6. PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU , Data dodania: 2018-06-15
7. informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert , Data dodania: 2018-06-27

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-11
 
Wdrożenie, udostępnienie i utrzymanie internetowej platformy (generatora wniosków) do obsługi procedur zlecania organizacjom pozarządowym wykonania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy – Miasta Płock, w trybach określonych w art. 11 oraz art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2018 roku, poz. 450 z późniejszymi zmianami).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY-1 , Data dodania: 2018-05-24
2. Wzór umowy , Data dodania: 2018-06-11
3. Opis przedmiotu zmównienia , Data dodania: 2018-06-11
4. ogłoszenie o zamówieniu, Załacznik nr 1 i 2 , Data dodania: 2018-06-11
5. informacja o wyborze , Data dodania: 2018-07-05

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-07
 
Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla czynnych zawodowo nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, w ramach realizacji projektu pn.: Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Ogłoszenie zostało zamieszczone w bazie konkurencyjności pod numerem 1116781
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-06-07
2. Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu , Data dodania: 2018-06-07
3. istotne postanowienia umowy , Data dodania: 2018-06-07
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-06-07
5. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2018-06-19

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-06
 
Opracowanie operatów wodnoprwanych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych, w tym opracowanie: Etap I - operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Brzeźnicy poprzez wylot W-8B (ul. Przemysłowa) Płocku; Etap II – operatu wodnoprwanego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprwanego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Wisły poprzez wyloty W1, W2 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-06-06
2. umowa na operaty wodnoprawne2 , Data dodania: 2018-06-06
3. ogloszenie , Data dodania: 2018-06-06
4. zamknięcie przetargu , Data dodania: 2018-06-22

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-05
 
Zakup defibrylatorów AED na potrzeby realizacji projektu w ramach VI Budżetu Obywatelskiego pn.: AED i Ty – to reakcja społeczeństwa ratuje życie. UWAGA: Zmianie uległ termin składania ofert na dzień 15.06.2018 r. godzina 11:00.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2018-06-04
2. Załącznik nr 1 formularz oferty , Data dodania: 2018-06-05
3. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-06-05
4. Załącznik nr 1 formularz oferty , Data dodania: 2018-06-05
5. Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-06-05
6. Załącznik nr 3 istotne postanowienia umowy , Data dodania: 2018-06-05
7. Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2018-06-05
8. Pytanie i odp. , Data dodania: 2018-06-11
9. Pytania i odp. 2 Przesunięcie terminu składania ofert , Data dodania: 2018-06-12
10. wynik , Data dodania: 2018-06-28

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-30
 
Zagospodarowanie skweru przy ul. Kochanowskiego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Decyzja na wycinkę 22 2018 OR-P Skwer Kochanowskiego. , Data dodania: 2018-04-05
2. Koncepcja_Skwer_Kochanowskiego , Data dodania: 2018-05-11
3. Koncepcja_Skwer_Kochanowskiego_Wizualizacje , Data dodania: 2018-05-11
4. 2_Przedmiar Płock Kochanowskiego , Data dodania: 2018-05-11
5. PW_Skwer_Kochanowskiego , Data dodania: 2018-05-11
6. PB_Skan , Data dodania: 2018-05-11
7. 3_Opinia_geotechniczna , Data dodania: 2018-05-11
8. 4_STWiORB_Płock_Kochanowskiego_całość_scalone , Data dodania: 2018-05-11
9. 5_BIOZ_PZT_Płock_Kochanowskiego , Data dodania: 2018-05-11
10. Załącznik Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2018-05-30
11. Załącznik Wykaz osób , Data dodania: 2018-05-30
12. Załącznik Formularz ofertowy , Data dodania: 2018-05-30
13. OPZ , Data dodania: 2018-05-30
14. klauzula informacyjna z art 13 RODO , Data dodania: 2018-05-30
15. Wzór umowy , Data dodania: 2018-05-30
16. PZJ , Data dodania: 2018-05-30
17. ogłoszenie , Data dodania: 2018-05-30
18. unieważnienie , Data dodania: 2018-06-19

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-23
 
Naprawa nawierzchni poliuretanowej placu zabaw oraz urządzeń zabawowych zamontowanych na placu zabaw przy ul. Krakówka na Osiedlu Radziwie w Płocku, na działce o nr ewid. gruntów 1328, położonej w obrębie nr 12 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tereny zielone i parki rekreacyjne .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-05-23
2. wzór umowy , Data dodania: 2018-05-23
3. DOKUMENTACJA _2 , Data dodania: 2018-05-23
4. ogłoszenie. , Data dodania: 2018-05-23
5. Unieważnienie , Data dodania: 2018-05-30

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-08
 
Naprawa nawierzchni poliuretanowej placu zabaw oraz urządzeń zabawowych zamontowanych na placu zabaw przy ul. Krakówka na Osiedlu Radziwie w Płocku, na działce o nr ewid. gruntów 1328, położonej w obrębie nr 12 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tereny zielone i parki rekreacyjne .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-05-08
2. wzór umowy , Data dodania: 2018-05-08
3. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-05-08
4. DOKUMENTACJ , Data dodania: 2018-05-08
5. unieważnienie , Data dodania: 2018-05-23

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-26
 
Przebudowa wewnętrznej instalacji p.poż (hydrantowej) w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Płocku, ul. Misjonarska 22 .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Przedmiar , Data dodania: 2018-03-27
2. STWIOR , Data dodania: 2018-03-28
3. PT remontu instalacji hydrantowej , Data dodania: 2018-03-29
4. projekt umowy , Data dodania: 2018-04-24
5. ogłoszenia , Data dodania: 2018-04-26
6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , Data dodania: 2018-04-26
7. WYNIK , Data dodania: 2018-05-14

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-17
 
naprawa nawierzchni poliuretanowej placu zabaw oraz urządzeń zabawowych zamontowanych na placu zabaw przy ul. Krakówka na Osiedlu Radziwie w Płocku, na działce o nr ewid. gruntów 1328, położonej w obrębie nr 12 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tereny zielone i parki rekreacyjne .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. 2018.03.12_OPZ NAPRAWA PLACU KRAKÓ , Data dodania: 2018-04-17
2. 2018.03.12_wzór umowy_Naprawa placu , Data dodania: 2018-04-17
3. OGŁOSZENIE , Data dodania: 2018-04-17
4. DOKUMENTACJ , Data dodania: 2018-04-17
5. uniewaznienie , Data dodania: 2018-04-24

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-16
 
Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola nr 11 przy ul. Bielskiej 26/1 w Płocku – etap I.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. UZGODNIENIE , Data dodania: 2016-11-07
2. 05 , Data dodania: 2016-11-07
3. 01 , Data dodania: 2016-11-07
4. 02 , Data dodania: 2016-11-07
5. 04 , Data dodania: 2016-11-07
6. STWiO_Plac zabaw przy MP nr 11_Płock , Data dodania: 2016-11-07
7. 191 op MP11 zabawki rev1 , Data dodania: 2016-11-23
8. Z2 , Data dodania: 2017-01-11
9. Z1 , Data dodania: 2017-01-11
10. 03 , Data dodania: 2017-01-11
11. Przedmiar robót - plac zabaw dla dzieci 4-5 lat - MP11 , Data dodania: 2018-03-29
12. Plan zagospodarowania terenu MP 11- załącznik nr 1a do OPZ , Data dodania: 2018-03-30
13. Wykaz doświadczenia - Załącznik nr 4 , Data dodania: 2018-04-05
14. Wykaz osób - Załącznik nr 5 , Data dodania: 2018-04-05
15. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 , Data dodania: 2018-04-05
16. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-04-05
17. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2018-04-05
18. Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 2 , Data dodania: 2018-04-16
19. WZÓR UMOWY - załącznik nr 3 , Data dodania: 2018-04-16
20. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-04-16
21. odpowiedzi na zapytania , Data dodania: 2018-04-18
22. odpowiedzi na zapytania II , Data dodania: 2018-04-19
23. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2018-04-24

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-05
 
Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola nr 11 przy ul. Bielskiej 26/1 w Płocku – etap I.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. UZGODNIENIE , Data dodania: 2016-11-07
2. 05 , Data dodania: 2016-11-07
3. 01 , Data dodania: 2016-11-07
4. 02 , Data dodania: 2016-11-07
5. 04 , Data dodania: 2016-11-07
6. STWiO_Plac zabaw przy MP nr 11_Płock , Data dodania: 2016-11-07
7. 191 op MP11 zabawki rev1 , Data dodania: 2016-11-23
8. Z2 , Data dodania: 2017-01-11
9. Z1 , Data dodania: 2017-01-11
10. 03 , Data dodania: 2017-01-11
11. Przedmiar robót - plac zabaw dla dzieci 4-5 lat - MP11 , Data dodania: 2018-03-29
12. Plan zagospodarowania terenu MP 11- załącznik nr 1a do OPZ , Data dodania: 2018-03-30
13. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-04-05
14. Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 2 , Data dodania: 2018-04-05
15. wzór umowy - załącznik nr 3 , Data dodania: 2018-04-05
16. Wykaz doświadczenia - Załącznik nr 4 , Data dodania: 2018-04-05
17. Wykaz osób - Załącznik nr 5 , Data dodania: 2018-04-05
18. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 , Data dodania: 2018-04-05
19. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-04-05
20. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2018-04-05
21. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2018-04-16

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-05
 
naprawa nawierzchni poliuretanowej placu zabaw oraz urządzeń zabawowych zamontowanych na placu zabaw przy ul. Krakówka na Osiedlu Radziwie w Płocku, na działce o nr ewid. gruntów 1328, położonej w obrębie nr 12 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tereny zielone i parki rekreacyjne .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. 2018.03.12_wzór umowy_Naprawa placu , Data dodania: 2018-03-23
2. ogłoszenie , Data dodania: 2018-04-05
3. 2018.03.12_OPZ NAPRAWA PLACU KRAKÓ , Data dodania: 2018-04-05
4. DOKUMENTACJ , Data dodania: 2018-04-05
5. uniewaznienie 2 , Data dodania: 2018-04-16

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-04
 
Dostawa mebli do wyposażenia pracowni szkolnych(biurka, krzesła) w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie , Data dodania: 2018-04-04
2. formularz ofertowy , Data dodania: 2018-04-04
3. umowa meble _wzór , Data dodania: 2018-04-04
4. opz , Data dodania: 2018-04-04
5. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-04-11
6. wynik , Data dodania: 2018-04-16

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-23
 
naprawia nawierzchni poliuretanowej placu zabaw oraz urządzeń zabawowych zamontowanych na placu zabaw przy ul. Krakówka na Osiedlu Radziwie w Płocku, na działce o nr ewid. gruntów 1328, położonej w obrębie nr 12 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tereny zielone i parki rekreacyjne .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie , Data dodania: 2018-03-23
2. 2018.03.12_wzór umowy_Naprawa placu , Data dodania: 2018-03-23
3. 2018.03.12_OPZ NAPRAWA PLACU KRAKÓ , Data dodania: 2018-03-23
4. DOKUMENTACJ , Data dodania: 2018-03-23
5. uniewaznienie , Data dodania: 2018-04-03

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-12
 
Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Miasto Płock .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zal_2A_tereny_do_zalesienia , Data dodania: 2018-03-09
2. formularze_edytowalne , Data dodania: 2018-03-09
3. opz , Data dodania: 2018-03-09
4. wzor_umowy_urzadzenie_lasu , Data dodania: 2018-03-12
5. ogloszenie , Data dodania: 2018-03-12
6. zestawienie_ofert , Data dodania: 2018-03-23
7. wynik , Data dodania: 2018-04-06

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-26
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa ulicy Ziołowej – prace przygotowawcze’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Warunki tech. ul. Ziołowa - oświetlenie - zał. nr 5 , Data dodania: 2018-01-24
2. Warunki tech. ul. Ziołowa - energa operator - zał. nr 7 , Data dodania: 2018-01-24
3. Warunki tech. Petrotel - ul. Ziołowa zał. nr 8 , Data dodania: 2018-01-24
4. Warunki tech. kan. deszczowa - ul. Ziołowa zał. nr 9 , Data dodania: 2018-01-24
5. Warunki tech. - ul. Ziołowa - mzd - zał. nr 4 , Data dodania: 2018-01-24
6. Warunki tech. - wodociągi - u. Ziołowa zał. nr 3 , Data dodania: 2018-01-24
7. ul. Ziołowa mpzp , Data dodania: 2018-02-15
8. mapa zasadnicza , Data dodania: 2018-02-20
9. Zał. Nr 5 - Tabela elementów scalonych - wersja edytowalna , Data dodania: 2018-02-26
10. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-02-26
11. Zał. nr 1- FORMULARZ OFERTY- wersja edytowalna , Data dodania: 2018-02-26
12. Zał. nr 2 - Wykaz osób - wersja edytowalna , Data dodania: 2018-02-26
13. Załącznik Nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-02-26
14. Załącznik nr 4 - UMOWA WZÓR , Data dodania: 2018-02-26
15. Zał. Nr 5 - Tabela elementów scalonych - pdf. , Data dodania: 2018-02-26
16. Zał. nr 2 - Wykaz osób - pdf. , Data dodania: 2018-02-26
17. Zał. nr 1- FORMULARZ OFERTY - pdf. , Data dodania: 2018-02-26

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-23
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Budowa ulicy Maneżowej’’ w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 do OPZ - orientacyjna lokalizacja ulicy , Data dodania: 2018-01-24
2. załącznik nr 2 do opz - Warunki z WRM-VII na deszczówkę- Maneżowa... , Data dodania: 2018-01-24
3. załącznik nr 3 do opz - Warunki na oświetlenie z MZD- Maneżowa , Data dodania: 2018-01-24
4. załącznik nr 6 do opz - Maneżowa_struktura własności , Data dodania: 2018-01-24
5. załącznik nr 7 do opz - tabela elementów scalonych Maneżowa - wers... , Data dodania: 2018-02-02
6. załącznik nr 4a do opz - warunki z Wodociągów , Data dodania: 2018-02-15
7. załącznik nr 4b do opz- warunki z Wodociągów , Data dodania: 2018-02-15
8. załącznik nr 5 do opz- warunki Energa Oświetlenie Maneżowa , Data dodania: 2018-02-15
9. załącznik nr 7 do opz - tabela elementów scalonych Maneżowa - pdf.... , Data dodania: 2018-02-23
10. Zał. nr 8- FORMULARZ OFERTY- wersja edytowalna , Data dodania: 2018-02-23
11. Zał. nr 9 - Wykaz osób - wersja edytowalna , Data dodania: 2018-02-23
12. Zał. nr 10 - Wykaz wykonanych usług - wersja edytowalna , Data dodania: 2018-02-23
13. Zał. nr 8- FORMULARZ OFERTY- wersja edytowalna — pdf. , Data dodania: 2018-02-23
14. Zał. nr 9 - Wykaz osób - wersja edytowalna — pdf. , Data dodania: 2018-02-23
15. Zał. nr 10 - Wykaz wykonanych usług - wersja edytowalna — pdf..p... , Data dodania: 2018-02-23
16. Ogłoszenie o zamowieniu publicznym , Data dodania: 2018-02-23
17. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Załącznik nr 12 — pdf. , Data dodania: 2018-02-23
18. WZÓR UMOWY - Załącznik nr 11 — pdf. , Data dodania: 2018-02-23
19. wybor , Data dodania: 2018-03-14

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-21
 
Modernizacja budynku Filii Bibliotecznej Nr 9 Książnicy Płockiej przy ul. Orzechowej 5 a w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zał. nr 7 - Wykaz osób - wersja edytowalna , Data dodania: 2018-02-21
2. Zał. nr 8 - Wykaz wykonanych robót - wersja edytowalna , Data dodania: 2018-02-21
3. Zał. nr 6 - FORMULARZ OFERTY- wersja edytowalna , Data dodania: 2018-02-21
4. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro , Data dodania: 2018-02-21
5. Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-02-21
6. Zał. Nr 2 - Umowa wzór , Data dodania: 2018-02-21
7. Zał. nr 6 - FORMULARZ OFERTY pdf , Data dodania: 2018-02-21
8. Zał. nr 7 - Wykaz osób pdf. , Data dodania: 2018-02-21
9. Zał. nr 4 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru ro , Data dodania: 2018-02-21
10. Zał.nr 5 -Przedmiar ro , Data dodania: 2018-02-21
11. Zał. nr - 3 projekt budowlano wykona , Data dodania: 2018-02-21
12. przedmiar - instalacja odgromowa , Data dodania: 2018-02-22
13. Pismo informacja o przedmiarze instalacji odgromowej. , Data dodania: 2018-02-22
14. Zał. nr 8 - Wykaz wykonanych robót - pdf. , Data dodania: 2018-02-23
15. Informacja o wyborze , Data dodania: 2018-03-12

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-12
 
Dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku w ramach realizacji projektu pn.: Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-02-12
2. formularz oferty - zał. nr 1 , Data dodania: 2018-02-12
3. OPZ_SZCZEGÓŁOWY cz 1 , Data dodania: 2018-02-12
4. OPZ_SZCZEGÓŁOWY cz 2 , Data dodania: 2018-02-12
5. OPZ_SZCZEGÓŁOWY cz 3 , Data dodania: 2018-02-12
6. OPZ_SZCZEGÓŁOWY cz 4 , Data dodania: 2018-02-12
7. OPZ_SZCZEGÓŁOWY cz 5 , Data dodania: 2018-02-12
8. WZÓR UMOWY_CZ 1 , Data dodania: 2018-02-12
9. WZÓR UMOWY_CZ 2 , Data dodania: 2018-02-12
10. WZÓR UMOWY_CZ 3 , Data dodania: 2018-02-12
11. WZÓR UMOWY_CZ 4 , Data dodania: 2018-02-12
12. WZÓR UMOWY_CZ 5 , Data dodania: 2018-02-12
13. wynik , Data dodania: 2018-02-22

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-30
 
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wymiany drewnianej nawierzchni mola spacerowego, drewnianej konstrukcji elewacji budynku gastronomicznego zlokalizowanego na molo, zabezpieczenia antykorozyjnego zapory przeciwlodowej oraz filarów i konstrukcji mola spacerowego w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załacznik nr 3 - wzór umowy , Data dodania: 2018-01-29
2. ekspertyza , Data dodania: 2018-01-29
3. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-01-30
4. Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy , Data dodania: 2018-01-30
5. Załącznik nr 4 - Wykaz osób , Data dodania: 2018-01-30
6. Załacznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-01-30
7. Zał. nr 2 do Umowy - Karta pobytu nadzoru autorskiego (23.01 , Data dodania: 2018-01-30
8. Zał. nr 1 do Umowy - Wzór protokołu odbioru (23.01 , Data dodania: 2018-01-30
9. informacja o wyborze , Data dodania: 2018-02-07

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-25
 
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki obok Parku Północnego w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Projekt umowy , Data dodania: 2018-01-22
2. OPZ - korty + siatkówka , Data dodania: 2018-01-22
3. Tabela Elementów Scalonych - kompleks nowoczesnych boisk , Data dodania: 2018-01-22
4. Koncepcja- Centrum Sportów Ekstremalnych , Data dodania: 2018-01-25
5. Zagospodarowanie terenu do zaprojektowania , Data dodania: 2018-01-25
6. Budżet Obywatelski - Kompleks Nowoczesnych Boisk , Data dodania: 2018-01-25
7. Mapa do celów projektowych - 2016 , Data dodania: 2018-01-25
8. ogłoszenie , Data dodania: 2018-01-25
9. wynik , Data dodania: 2018-02-08

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-25
 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych budowy parkingu przy ul. Jasnej 15 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z wjazdem od ulicy Na Skarpie
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. mapa zasadnicza_Na Skarpie , Data dodania: 2018-01-24
2. Tabela Elementów Scalonych - Parking przy ul. Jasnej 15 , Data dodania: 2018-01-24
3. ogłoszenie , Data dodania: 2018-01-25
4. OPZ Parking przy ul. Jasnej 15 , Data dodania: 2018-01-25
5. Wzór umowy Parking przy ul. Jasnej 15 , Data dodania: 2018-01-25
6. wynik , Data dodania: 2018-02-12

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-23
 
Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z powierzchni utwardzonych zanieczyszczonych na terenie miasta Płocka wraz z doborem przepływomierzy
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. załącznik nr 1 do umowy. , Data dodania: 2018-01-23
2. załącznik nr 1 do opz. , Data dodania: 2018-01-23
3. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-01-23
4. OPZ , Data dodania: 2018-01-23
5. wzór umowy , Data dodania: 2018-01-23
6. Wykaz osób , Data dodania: 2018-01-23
7. Formularz oferty , Data dodania: 2018-01-23
8. wykaz wykonawców , Data dodania: 2018-02-02
9. wynik , Data dodania: 2018-02-07

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-19
 
Świadczenie usługi holowania pojazdów, prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów, pobierania opłat za holowanie pojazdów usuniętych z drogi . Świadczenie usługi holowania pojazdów, prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów, pobierania opłat za holowanie pojazdów usuniętych z drogi .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zalacznik_do_umowy , Data dodania: 2017-12-11
2. Uchwała_nr_434_Rady_Miasta_Plocka , Data dodania: 2017-12-11
3. ogloszenie , Data dodania: 2018-01-19
4. formularze_edytowalne , Data dodania: 2018-01-19
5. umowa część I - pojazdy do 3,5 ton , Data dodania: 2018-01-19
6. umowa część II - pojazdy powyżej 3,5 ton , Data dodania: 2018-01-19
7. umowa częśc III - materiały niebezpieczne , Data dodania: 2018-01-19
8. opz_holowanie , Data dodania: 2018-01-19
9. uniewaznienie , Data dodania: 2018-01-31

 

 

 
   
 
Stopka