Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Archiwum ogłoszeń: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Ogłoszenia z 2017 roku:
 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-12-14
 
Dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku w ramach realizacji projektu pn.: Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. formularz oferty - zał. nr 1 , Data dodania: 2017-12-01
2. OPZ_SZCZEGÓŁOWY cz 2 , Data dodania: 2017-12-01
3. OPZ_SZCZEGÓŁOWY cz 1 , Data dodania: 2017-12-01
4. OPZ_SZCZEGÓŁOWY cz 3 , Data dodania: 2017-12-01
5. OPZ_SZCZEGÓŁOWY cz 4 , Data dodania: 2017-12-01
6. OPZ_SZCZEGÓŁOWY cz 5 , Data dodania: 2017-12-01
7. WZÓR UMOWY_CZ 1 , Data dodania: 2017-12-01
8. WZÓR UMOWY_CZ 2 , Data dodania: 2017-12-01
9. WZÓR UMOWY_CZ 3 , Data dodania: 2017-12-01
10. WZÓR UMOWY_CZ 4 , Data dodania: 2017-12-01
11. WZÓR UMOWY_CZ 5 , Data dodania: 2017-12-01
12. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-12-14
13. informacja o wyborze części V i o unieważnieniu części I,II,III.p... , Data dodania: 2017-12-27

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-12-05
 
Wykonywanie badania ogólnego stanu zdrowia, badań specjalistycznych w odniesieniu do kotów wolno żyjących (dzikich) .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-12-05
2. wzór umowy , Data dodania: 2017-12-05
3. ogłoszenie , Data dodania: 2017-12-05
4. informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2017-12-14

 

Ogłoszenie z dnia 2017-12-01
 
Dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku w ramach realizacji projektu pn.: Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Uwaga ! Zmiana terminu otwarcia ofert. Nowy termin: 14.12.2017r
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. formularz oferty - zał. nr 1 , Data dodania: 2017-12-01
2. OPZ_SZCZEGÓŁOWY cz 2 , Data dodania: 2017-12-01
3. OPZ_SZCZEGÓŁOWY cz 1 , Data dodania: 2017-12-01
4. OPZ_SZCZEGÓŁOWY cz 3 , Data dodania: 2017-12-01
5. OPZ_SZCZEGÓŁOWY cz 4 , Data dodania: 2017-12-01
6. OPZ_SZCZEGÓŁOWY cz 5 , Data dodania: 2017-12-01
7. WZÓR UMOWY_CZ 1 , Data dodania: 2017-12-01
8. WZÓR UMOWY_CZ 2 , Data dodania: 2017-12-01
9. WZÓR UMOWY_CZ 3 , Data dodania: 2017-12-01
10. WZÓR UMOWY_CZ 4 , Data dodania: 2017-12-01
11. WZÓR UMOWY_CZ 5 , Data dodania: 2017-12-01
12. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-12-01
13. odpowiedzi na zapytania, zmiana terminu otwarcia , Data dodania: 2017-12-08
14. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-12-14

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-11-27
 
Usługa przeprowadzenia kursu spawania elektrycznego stali nietopliwych elektrodą topliwą w osłonie CO2 – MAG 135 dla 13 w ramach realizacji projektu pn.: Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-11-27
2. Załączniki nr 1, nr 2, nr 3 - wersja edytowalna , Data dodania: 2017-11-27
3. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-27
4. Wzór umowy , Data dodania: 2017-11-27
5. Załączniki nr 1, nr 2, nr 3. — pdf , Data dodania: 2017-11-27
6. zmiana w OPZ , Data dodania: 2017-11-29
7. zestawienie_ofert , Data dodania: 2017-12-11
8. informacja_o_wyborze , Data dodania: 2017-12-13

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-11-07
 
Usługi w zakresie stałej konserwacji: centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej, wodno – kanalizacyjnej oraz węzłów cieplnych w budynkach Urzędu Miasta Płocka w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2019r
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 , Data dodania: 2017-11-07
2. wzór umowy konserwacja zał. nr 3 , Data dodania: 2017-11-07
3. Wykaz osób - zał. nr 4 , Data dodania: 2017-11-07
4. Formularz cenowy - zał. nr 1 , Data dodania: 2017-11-07
5. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-11-07
6. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-11-14

 

Ogłoszenie z dnia 2017-11-06
 
Zakup i dostawa materiałów biurowych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn.: ’’W przyszłość bez obaw II’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.1.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik Nr 1 - FORMULARZ OFERT wersja edytowalna , Data dodania: 2017-11-06
2. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-11-06
3. Załącznik Nr 1 - FORMULARZ OFERTY , Data dodania: 2017-11-06
4. Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-11-06
5. Załącznik Nr 3 - Wzór umowy , Data dodania: 2017-11-06
6. Informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-11-20

 

Ogłoszenie z dnia 2017-10-30
 
Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 17 w Płocku dla potrzeb realizacji projektu pn.: ,,Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Tabela nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-10-13
2. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-10-16
3. Załącznik Nr 1, Nr 2, - wersja edytowalna , Data dodania: 2017-10-28
4. Załącznik Nr 1, Nr 2, - pdf , Data dodania: 2017-10-28
5. Ogłoszenie o zamówieniu - szkolenia stacjonarne , Data dodania: 2017-10-30
6. wzór umowy-stacjonarne , Data dodania: 2017-10-30
7. Informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-11-09
8. Informacja o wyborze , Data dodania: 2017-11-09

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-10-18
 
Zakup miejsc na szkoleniach/kursach dla czynnych zawodowo nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 17 w Płocku dl potrzeb realizacji projektu pn.: ,,Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 - wersja edytowalna , Data dodania: 2017-10-17
2. Tabela nr 1 wyjazdowe , Data dodania: 2017-10-17
3. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-10-17
4. wzór umowy , Data dodania: 2017-10-17
5. Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 - pdf , Data dodania: 2017-10-17
6. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-10-18
7. Informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-10-30

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-10-16
 
Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 17 w Płocku dl potrzeb realizacji projektu pn.: ,,Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Tabela nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-10-13
2. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-10-16
3. wzór umowy-stacjonarne , Data dodania: 2017-10-16
4. Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3 - wersja edytowalna , Data dodania: 2017-10-17
5. Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3 - pdf , Data dodania: 2017-10-17
6. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-10-17
7. Informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-10-30

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-10-10
 
Zakup miejsc na szkoleniach/kursach dla czynnych zawodowo dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Płocku dla potrzeb realizacji projektu pn.: ,,Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku’’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Tabela nr 1 wyjazdowe , Data dodania: 2017-10-10
2. wzór umowy , Data dodania: 2017-10-10
3. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-10-10
4. Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3. , Data dodania: 2017-10-17
5. Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3. — pdf , Data dodania: 2017-10-17
6. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym , Data dodania: 2017-10-17
7. Unieważnienie , Data dodania: 2017-10-25

 

Ogłoszenie z dnia 2017-10-09
 
Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Płocku dla potrzeb realizacji projektu pn.: ,,Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku’’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3 - wersja edytowalna , Data dodania: 2017-10-09
2. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości do 30 000 Euro , Data dodania: 2017-10-09
3. OPZ , Data dodania: 2017-10-09
4. Tabela nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-10-09
5. wzór umowy , Data dodania: 2017-10-09
6. Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3. pdf , Data dodania: 2017-10-09
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚĆ 1 , Data dodania: 2017-10-20
8. Informacja o unieważnieniu - Części 2,3,4,5 , Data dodania: 2017-10-20

 

Ogłoszenie z dnia 2017-10-05
 
Przeprowadzenie badań społecznych dotyczących pozyskania opinii płocczan o jakości życia w mieście, działaniach Urzędu Miasta Płocka oraz Prezydenta Miasta Płocka
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wzor_umowy_przeprowadzenie_badan , Data dodania: 2017-10-05
2. Opz , Data dodania: 2017-10-05
3. ogloszenie_badania , Data dodania: 2017-10-05
4. FORMULARZ_OFERTY_BADANIA_edytowalny , Data dodania: 2017-10-05
5. zestawienie_ofert , Data dodania: 2017-10-13
6. wybor_badania_spoleczne , Data dodania: 2017-10-25
7. ponowny_wybor , Data dodania: 2017-11-13

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-29
 
Świadczenie usługi edukacyjnej – studia podyplomowe z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego dla pracowników Urzędu Miasta Płocka w ramach realizacji projektu pn. Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: 09.10.2017 r., godz. 12.00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wzor_umowy , Data dodania: 2017-09-29
2. OPZ , Data dodania: 2017-09-29
3. zalacznikie_edytowalne_studia_podyplomowe_ppp , Data dodania: 2017-09-29
4. ogloszenie_studiappp , Data dodania: 2017-09-29
5. przedluzenie_terminu_skladania_ofert , Data dodania: 2017-10-03
6. zmiana_wzoru_umowy , Data dodania: 2017-10-05
7. wzor_umowy_zmieniony , Data dodania: 2017-10-05
8. wybor_studia_podyplomowe_ppp , Data dodania: 2017-10-17

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-28
 
Przeprowadzenie szkolenia i/lub kursu dla czynnych zawodowo nauczycieli Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku, w ramach realizacji projektu pn.: Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ZAŁACZNIKI DO OGŁOSZENIA - FORMULARZE - wersja edyt. , Data dodania: 2017-09-28
2. WZÓR UMOWY , Data dodania: 2017-09-28
3. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA , Data dodania: 2017-09-28
4. ZAŁACZNIKI DO OGŁOSZENIA - FORMULARZE , Data dodania: 2017-09-28
5. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU , Data dodania: 2017-09-28
6. Informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2017-10-11

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-27
 
Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla czynnych zawodowo nauczycieli Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku, w ramach realizacji projektu pn.: Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zalaczniki_edytowalne_studia_MP31 , Data dodania: 2017-09-27
2. ogloszenie_MP31 , Data dodania: 2017-09-27
3. opz_studia_podyplomoweMP31 , Data dodania: 2017-09-27
4. wzor_umowy_studia_podyplomoweMP31 , Data dodania: 2017-09-27
5. wybor , Data dodania: 2017-10-11

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-27
 
Dostawa materiałów biurowych do prowadzenia zajęć dla potrzeb realizacji projektów pn.: Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku oraz pn.: Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku realizowanych w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Formularz cenowy - załącznik nr 1 do Oferty - wersja edyt.. , Data dodania: 2017-09-26
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -materiały biurowe , Data dodania: 2017-09-27
3. Istotne postanowienia umowy , Data dodania: 2017-09-27
4. FORMULARZ OFERTY — Część 2 , Data dodania: 2017-09-27
5. FORMULARZ OFERTY - Częśc 1 , Data dodania: 2017-09-27
6. Formularz cenowy - załącznik nr 1 do Oferty , Data dodania: 2017-09-27
7. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-09-27
8. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa materiałów biurowych , Data dodania: 2017-10-06
9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2017-10-12

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-26
 
Wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na naprawie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw przy ul. Krakówka na Osiedlu Radziwie w Płocku, na działce o nr ewid. gruntów 1328, położonej w obrębie nr 12 – Radziwie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tereny zielone i parki rekreacyjne .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. STR_1_SPEC. , Data dodania: 2017-09-11
2. SPECYFIKACJA PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
3. PZ PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
4. RZUT PLACU ZABAW PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
5. ZESTAW. ARCHITEKT.PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
6. STR_2 , Data dodania: 2017-09-11
7. STR_OPIS , Data dodania: 2017-09-11
8. STR_1 , Data dodania: 2017-09-11
9. DETAL OGRODZENIA PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
10. DETALE NAW 1 PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
11. DETALE NAW 2 PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
12. OŚW , Data dodania: 2017-09-11
13. INFORMACJA BIOZ , Data dodania: 2017-09-11
14. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-09-11
15. PRZEDMIAR ROBÓT , Data dodania: 2017-09-11
16. wzór umowy , Data dodania: 2017-09-11
17. informacja dodatkowa , Data dodania: 2017-09-12
18. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-09-26
19. ogłoszenie o przetargu , Data dodania: 2017-09-26
20. karty katalo , Data dodania: 2017-09-26
21. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2017-10-05

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-14
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. mapa zasadnicza-Centralny Park Rekreacji(1) , Data dodania: 2017-09-06
2. mapa zasadnicza-Centralny Park Rekreacji(2) , Data dodania: 2017-09-06
3. załącznik graficzny-zakres rzeczowy Centralny Park , Data dodania: 2017-09-06
4. Tabela elementów scalonych-Centralny Park Rekreacyjny , Data dodania: 2017-09-06
5. Zał. -Wykaz wykonanych usług , Data dodania: 2017-09-07
6. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-09-14
7. Zał. -Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówi... , Data dodania: 2017-09-14
8. Formularz oferty - załącznik Nr 1 , Data dodania: 2017-09-14
9. Wzór umowy , Data dodania: 2017-09-14
10. Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2017-09-14
11. Koncepcja urbanistyczna osiedla Dobrzyńska w Płocku - załacznik Nr ... , Data dodania: 2017-09-14
12. informacja z otwarcia , Data dodania: 2017-09-28
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2017-10-24

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-11
 
Wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na naprawie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw przy ul. Krakówka na Osiedlu Radziwie w Płocku, na działce o nr ewid. gruntów 1328, położonej w obrębie nr 12 – Radziwie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tereny zielone i parki rekreacyjne . UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SPECYFIKACJA PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
2. STR_1_SPEC. , Data dodania: 2017-09-11
3. RZUT PLACU ZABAW PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
4. PZ PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
5. ZESTAW. ARCHITEKT.PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
6. STR_2 , Data dodania: 2017-09-11
7. STR_OPIS , Data dodania: 2017-09-11
8. STR_1 , Data dodania: 2017-09-11
9. DETAL OGRODZENIA PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
10. DETALE NAW 1 PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
11. OŚW , Data dodania: 2017-09-11
12. INFORMACJA BIOZ , Data dodania: 2017-09-11
13. DETALE NAW 2 PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
14. PRZEDMIAR ROBÓT , Data dodania: 2017-09-11
15. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-09-11
16. wzór umowy , Data dodania: 2017-09-11
17. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-09-11
18. ogłoszenie o przetargu , Data dodania: 2017-09-11
19. informacja dodatkowa , Data dodania: 2017-09-12
20. zmiana terminu składania ofert, zapytania , Data dodania: 2017-09-15
21. odpowiedzi na zapytania , Data dodania: 2017-09-18
22. karty katalo , Data dodania: 2017-09-18
23. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2017-09-26

 

Ogłoszenie z dnia 2017-08-14
 
Wykonanie badań geologiczno-inżynierskich dla opracowania programu funkcjonalno-użytkowego i określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych na terenie działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 484/27, 480, 474/1, 470/4, 470/3, 469/4, 469/6 zlokalizowanych przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku dla zadania Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej, usunięcie szkód powstałych wskutek ruchów osuwiskowych ziemi oraz usunięcie zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-07-31
2. wzór umowy , Data dodania: 2017-08-03
3. ogłoszenie o przetargu , Data dodania: 2017-08-14
4. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-09-06

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-31
 
Wykonanie badań geologiczno-inżynierskich dla opracowania programu funkcjonalno-użytkowego i określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych na terenie działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 484/27, 480, 474/1, 470/4, 470/3, 469/4, 469/6 zlokalizowanych przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku dla zadania Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej, usunięcie szkód powstałych wskutek ruchów osuwiskowych ziemi oraz usunięcie zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie o przetargu , Data dodania: 2017-07-31
2. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-07-31
3. wzór umowy , Data dodania: 2017-07-31
4. zapytanie i odpowiedź 1 , Data dodania: 2017-08-03
5. zapytanie i odpowiedź 2 , Data dodania: 2017-08-04
6. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2017-08-14

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-26
 
Organizacja oraz przeprowadzenie programu profilaktyki zintegrowanej pn. Archipelag Skarbów Fundacji Instytut Profilaktyki Zintegrowanej z siedzibą Kobyłka k. Warszawy, ul. Ogrodowa 8 dla uczniów klas II gimnazjalnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych (bez diagnozy ryzykownych zachowań młodzieży i bez szkoleń rad pedagogicznych) w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 na terenie miasta Płocka
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wzór umowy , Data dodania: 2017-07-12
2. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-07-12
3. Załącznik nr 1 do umowy , Data dodania: 2017-07-12
4. Załącznik nr 2 do umowy , Data dodania: 2017-07-12
5. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-07-26
6. wynik , Data dodania: 2017-08-07

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-20
 
Dostosowanie bazy lokalowej szkół do zmian w związku z reformą oświaty – dostawa i montaż wyposażenia zaplecza sanitarno-szatniowego bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 17 i Gimnazjum nr 4 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Rozmieszczenie wyposażenia - Gimnazjum nr 4 , Data dodania: 2017-07-20
2. Zestawienie wyposażenia zaplecza bloku sportowego Gimnazjum nr 4 , Data dodania: 2017-07-20
3. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-07-20
4. Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 , Data dodania: 2017-07-20
5. Wzór Umowy - załacznik nr 3 , Data dodania: 2017-07-20
6. Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2017-07-20
7. Załącznik nr 1 formularz ofertowy , Data dodania: 2017-07-20
8. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-07-20
9. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-08-02

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-18
 
Zagospodarowanie terenu waz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola nr 11 przy ul. Bielskiej 26/1 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. STWiO_Plac zabaw przy MP nr 11_Płock , Data dodania: 2016-11-07
2. Zagospodarowanie terenu Miejskiego Przedszkola nr 11 - zakkres likwida... , Data dodania: 2017-06-13
3. Przedmiar - plac zabaw dla dzieci w wieku 4-5 lat - Miejskie Przedszko... , Data dodania: 2017-06-13
4. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2017-06-16
5. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-06-16
6. Załącznik nr 5 Wykaz osób , Data dodania: 2017-06-16
7. Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2017-06-16
8. Załacznik nr 3 - wzór umowy , Data dodania: 2017-07-18
9. Załacznik nr 2 -Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2017-07-18
10. Załącznik nr 1 formularz ofertowy , Data dodania: 2017-07-18
11. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-07-18
12. PRO , Data dodania: 2017-07-18
13. wynik , Data dodania: 2017-07-27

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-14
 
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Przyjaznych serc przy ul. Krótkiej 6A w Płocku do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Ekspertya ppoż. DPS Płock Rys. 2 - Rzut Parteru , Data dodania: 2017-06-20
2. Ekpertyza ppoż. DPS Płock Rys. 3 - Rzut I piętra , Data dodania: 2017-06-20
3. Ekspertyza ppoż. DPS Płock Rys. 4 - Rzut II piętra , Data dodania: 2017-06-20
4. Ekpertyza ppoż. DPS Płock Rys. 1 - PZT , Data dodania: 2017-06-20
5. Ekspertyza ppoż. DPS Płock Rys. 5 - Przekrój , Data dodania: 2017-06-20
6. Ekspertyza ppoż. DPS Płock , Data dodania: 2017-06-20
7. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-07-14
8. Wzór umowy , Data dodania: 2017-07-14
9. postanowienia , Data dodania: 2017-07-14
10. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-07-14
11. wynik , Data dodania: 2017-07-26

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-12
 
Organizacja oraz przeprowadzenie programu profilaktyki zintegrowanej pn. Archipelag Skarbów Fundacji Instytut Profilaktyki Zintegrowanej z siedzibą Kobyłka k. Warszawy, ul. Ogrodowa 8 dla uczniów klas II gimnazjalnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych (bez diagnozy ryzykownych zachowań młodzieży i bez szkoleń rad pedagogicznych) w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 na terenie miasta Płocka
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie , Data dodania: 2017-07-12
2. wzór umowy , Data dodania: 2017-07-12
3. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-07-12
4. Załącznik nr 1 do umowy , Data dodania: 2017-07-12
5. Załącznik nr 2 do umowy , Data dodania: 2017-07-12
6. unieważnienie , Data dodania: 2017-07-26

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-03
 
Zagospodarowanie terenu waz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola nr 11 przy ul. Bielskiej 26/1 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. STWiO_Plac zabaw przy MP nr 11_Płock , Data dodania: 2016-11-07
2. Zagospodarowanie terenu Miejskiego Przedszkola nr 11 - zakkres likwida... , Data dodania: 2017-06-13
3. Przedmiar - plac zabaw dla dzieci w wieku 4-5 lat - Miejskie Przedszko... , Data dodania: 2017-06-13
4. Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2017-06-16
5. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2017-06-16
6. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-06-16
7. WZÓR UMOWY , Data dodania: 2017-06-16
8. Załącznik nr 1 formularz ofertowy , Data dodania: 2017-06-16
9. Załącznik nr 5 Wykaz osób , Data dodania: 2017-06-16
10. Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2017-06-16
11. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-07-03
12. PRO , Data dodania: 2017-07-03
13. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-07-13

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-30
 
Dostawa karmy dla kotów wolno żyjących będących pod opieką karmicieli (karmicielek) z terenu Gminy Miasto – Płock.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-06-30
2. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-06-30
3. wzór umowy , Data dodania: 2017-06-30
4. Załącznik nr 1 formularz ofertowy , Data dodania: 2017-06-30
5. wynik , Data dodania: 2017-07-17

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-28
 
Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku DPS Przyjaznych Serc w Płocku, ul. Krótka 6A
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Specyfikacja -br. elektryczna , Data dodania: 2017-03-21
2. Specyfikacja - br. sanitarna , Data dodania: 2017-03-23
3. załączniki , Data dodania: 2017-06-19
4. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-06-19
5. OPZ - DPS ul Krótka p-poż , Data dodania: 2017-06-19
6. wzór umowy , Data dodania: 2017-06-19
7. ogłoszenie , Data dodania: 2017-06-28
8. P , Data dodania: 2017-06-28
9. Przedmiar br. budow , Data dodania: 2017-06-28
10. Przedmiar br. elektry , Data dodania: 2017-06-28
11. Przedmiar br. sanit , Data dodania: 2017-06-28
12. Specyfikacja - br. budow , Data dodania: 2017-06-28
13. wzory załączników , Data dodania: 2017-06-28
14. wynik , Data dodania: 2017-07-12

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-19
 
Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku DPS Przyjaznych Serc w Płocku, ul. Krótka 6A
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Specyfikacja -br. elektryczna , Data dodania: 2017-03-21
2. Specyfikacja - br. sanitarna , Data dodania: 2017-03-23
3. ogłoszenie , Data dodania: 2017-06-19
4. załączniki , Data dodania: 2017-06-19
5. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-06-19
6. OPZ - DPS ul Krótka p-poż , Data dodania: 2017-06-19
7. wzór umowy , Data dodania: 2017-06-19
8. P , Data dodania: 2017-06-19
9. Przedmiar br. budow , Data dodania: 2017-06-19
10. Przedmiar br. elektry , Data dodania: 2017-06-19
11. Przedmiar br. sanit , Data dodania: 2017-06-19
12. Specyfikacja - br. budow , Data dodania: 2017-06-19
13. unieważnienie , Data dodania: 2017-06-28

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-19
 
Wygłuszenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. P6021358 , Data dodania: 2017-06-02
2. P6021359 , Data dodania: 2017-06-02
3. P6021361 , Data dodania: 2017-06-02
4. P6021362 , Data dodania: 2017-06-02
5. P6021363 , Data dodania: 2017-06-02
6. Zalecenia adaptacji akustycznej sali sportowej Szkoły Podstawowej nr ... , Data dodania: 2017-06-02
7. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-06-07
8. Wzór umowy , Data dodania: 2017-06-07
9. Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 5 , Data dodania: 2017-06-07
10. ogłoszenie , Data dodania: 2017-06-19
11. załączniki , Data dodania: 2017-06-19
12. odpowiedź na zapytanie , Data dodania: 2017-06-23
13. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2017-06-29

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-16
 
Zagospodarowanie terenu waz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola nr 11 przy ul. Bielskiej 26/1 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. STWiO_Plac zabaw przy MP nr 11_Płock , Data dodania: 2016-11-07
2. Zagospodarowanie terenu Miejskiego Przedszkola nr 11 - zakkres likwida... , Data dodania: 2017-06-13
3. Przedmiar - plac zabaw dla dzieci w wieku 4-5 lat - Miejskie Przedszko... , Data dodania: 2017-06-13
4. Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2017-06-16
5. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2017-06-16
6. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-06-16
7. WZÓR UMOWY , Data dodania: 2017-06-16
8. Załącznik nr 1 formularz ofertowy , Data dodania: 2017-06-16
9. Załącznik nr 5 Wykaz osób , Data dodania: 2017-06-16
10. Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2017-06-16
11. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-06-16
12. PRO , Data dodania: 2017-06-16
13. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-06-30

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-16
 
Wykonanie badań laboratoryjnych przy robotach budowlano-montażowych realizowanych w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Opis przedmiotu zamówienia. , Data dodania: 2017-05-31
2. wzór umowy , Data dodania: 2017-05-31
3. Wykaz akredytacji , Data dodania: 2017-05-31
4. Zestawienie Badań Laboratoryjnych , Data dodania: 2017-05-31
5. ogłoszenie o przetargu , Data dodania: 2017-06-16
6. wynik , Data dodania: 2017-06-27

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-14
 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych odbioru i wykonania robót budowlanych zagospodarowania terenu wokół garaży przy ul. Gintera w Płocku zlokalizowanego na działce o nr ewid. 65/73 obr. 10 wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub decyzji właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi) wg opisu przedmiotu zamówienia.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Warunki deszczówka - Gintera , Data dodania: 2017-06-13
2. warunki MZD- Gintera , Data dodania: 2017-06-13
3. warunki oświetlenie-Gintera-Energa , Data dodania: 2017-06-13
4. ogłoszenie o przetargu , Data dodania: 2017-06-14
5. OPZ , Data dodania: 2017-06-14
6. wzór umowy , Data dodania: 2017-06-14
7. wynik , Data dodania: 2017-06-21

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-09
 
Świadczenie usługi edukacyjnej – studia podyplomowe dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizacji projektu pn. Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wzor_umowy_studia_podypomowe2 , Data dodania: 2017-06-09
2. ogloszenie_studia_podyplomowe2 , Data dodania: 2017-06-09
3. zalaczniki_edytowalne , Data dodania: 2017-06-09
4. opz_studia_podyplomowe2 , Data dodania: 2017-06-09
5. wybor_uniewaznienie , Data dodania: 2017-07-03

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-07
 
Wykonanie remontu pokrycia dachu segmentu nad kuchnią w Miejskim Przedszkolu nr 27 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Rysunek nr 1 - zakres remontu pokrycia dachu w MP27 , Data dodania: 2017-05-18
2. Rys. nr 2 - schemat montażu kominka wentylacyjnego , Data dodania: 2017-05-24
3. Rys. nr 3 - rzut rozmieszczenia kominków wentylacyjnych , Data dodania: 2017-05-24
4. Zdjęcie nr 1 - zdjęcie remontowanego dachu , Data dodania: 2017-05-24
5. Zdjęcie nr 2 - zdjęcie remontowanego dachu , Data dodania: 2017-05-24
6. Przedmiar - branża elektryczna , Data dodania: 2017-05-29
7. Przedmiar - branża budowlana , Data dodania: 2017-05-29
8. Załącznik nr 2 - OPZ , Data dodania: 2017-06-07
9. Załącznik nr 3 wzór umowy , Data dodania: 2017-06-07
10. Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2017-06-07
11. Załącznik nr 5 Wykaz osób , Data dodania: 2017-06-07
12. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-06-07
13. Specyfikacja techniczna , Data dodania: 2017-06-07
14. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2017-06-07
15. Załącznik nr 1 formularz ofertowy , Data dodania: 2017-06-07
16. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-06-07
17. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-06-23

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-06
 
,,Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem właściwej zgody (pozwolenie/zgłoszenie) na wykonanie robót budowlanych polegających na rozebraniu istniejącej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, znajdującą się w budynku biblioteką, infrastrukturą podziemną znajdującą się przy Szkole Podstawowej Nr 18 ul. Jasna 8 na działkach o numerach ewidencyjnym 60, 61, 62 i 63/1 wraz z realizacją przedmiotowych robót rozbiórkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:,,Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18’’w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Jasna , Data dodania: 2017-05-22
2. Jasna granice , Data dodania: 2017-05-22
3. OPINIA GEOTECHNICZNA , Data dodania: 2017-05-22
4. Zał. nr 6 - Tabela Elementów Scalonych , Data dodania: 2017-05-22
5. Zał. nr 4 - Wykaz osób , Data dodania: 2017-05-22
6. Zał. nr 5- Wykaz wykonanych robót , Data dodania: 2017-05-22
7. Zał. nr 3 - FORMULARZ OFERTY , Data dodania: 2017-05-22
8. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 , Data dodania: 2017-05-22
9. Wzór umowy - Załącznik Nr 2 , Data dodania: 2017-05-22
10. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-06-06
11. wynik , Data dodania: 2017-06-19

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-31
 
Wykonanie badań laboratoryjnych przy robotach budowlano-montażowych realizowanych w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Opis przedmiotu zamówienia. , Data dodania: 2017-05-31
2. wzór umowy , Data dodania: 2017-05-31
3. Wykaz akredytacji , Data dodania: 2017-05-31
4. ogłoszenie o przetargu , Data dodania: 2017-05-31
5. Zestawienie Badań Laboratoryjnych , Data dodania: 2017-05-31
6. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-06-16

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-26
 
Świadczenie usługi edukacyjnej – studia podyplomowe dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizacji projektu pn. Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opz , Data dodania: 2017-05-26
2. wzor_umowy , Data dodania: 2017-05-26
3. zalaczniki_edytowalne , Data dodania: 2017-05-26
4. ogloszenie , Data dodania: 2017-05-26
5. informacja_o_uniewaznieniu , Data dodania: 2017-06-06

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-22
 
,,Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem właściwej zgody (pozwolenie/zgłoszenie) na wykonanie robót budowlanych polegających na rozebraniu istniejącej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, znajdującą się w budynku biblioteką, infrastrukturą podziemną znajdującą się przy Szkole Podstawowej Nr 18 ul. Jasna 8 na działkach o numerach ewidencyjnym 60, 61, 62 i 63/1 wraz z realizacją przedmiotowych robót rozbiórkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:,,Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18’’w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Jasna , Data dodania: 2017-05-22
2. Jasna granice , Data dodania: 2017-05-22
3. OPINIA GEOTECHNICZNA , Data dodania: 2017-05-22
4. Zał. nr 6 - Tabela Elementów Scalonych , Data dodania: 2017-05-22
5. Zał. nr 4 - Wykaz osób , Data dodania: 2017-05-22
6. Zał. nr 5- Wykaz wykonanych robót , Data dodania: 2017-05-22
7. Zał. nr 3 - FORMULARZ OFERTY , Data dodania: 2017-05-22
8. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-05-22
9. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 , Data dodania: 2017-05-22
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 2 , Data dodania: 2017-05-22
11. Dodatkowy zapis do umowy , Data dodania: 2017-05-29
12. Informacja - wizja lokalna , Data dodania: 2017-05-30
13. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-06-06

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-12
 
Usuwanie barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenów stanowiących własność osób prywatnych i innych podmiotów w granicach administracyjnych miasta Płocka .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie , Data dodania: 2017-05-12
2. formularze_edytowalne , Data dodania: 2017-05-12
3. wzor_umowy_barszcz , Data dodania: 2017-05-12
4. opz_barszcz , Data dodania: 2017-05-12
5. Wykaz_dzialek , Data dodania: 2017-05-12
6. wybor_barszcz , Data dodania: 2017-05-19

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-06
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie terenów zieleni w okresie realizacji zagospodarowania Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień w Płocku oraz przebudowy alei A. Roguckiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ’’Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei w Płocku’’ realizowanego w ramach projektu pn.’’Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik graficzny nr 2-podział na etapy , Data dodania: 2017-04-03
2. Załączniki nr 1- wersja edytowalna , Data dodania: 2017-04-03
3. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-04-06
4. ROG_W_opis zieleni_2017.02.14__kst , Data dodania: 2017-04-06
5. UMOWA nadzór nad zielenią Wieża Ciśnień, Roguckiego , Data dodania: 2017-04-06
6. Załączniki nr 1 , Data dodania: 2017-04-06
7. Załączniki Nr 4- wersja edytowalna - Kopia , Data dodania: 2017-04-06
8. Załączniki Nr 4 , Data dodania: 2017-04-06
9. OPZ , Data dodania: 2017-04-06
10. Specyfikacje techni , Data dodania: 2017-04-06
11. Przedmiary ro , Data dodania: 2017-04-06
12. PROJEKT Plac Dąbrowsk , Data dodania: 2017-04-06
13. zmiana zapisu w umowie. UWAGA ! Zmiana terminu składania ofert. , Data dodania: 2017-04-12
14. zmieniony załącznik nr 1 , Data dodania: 2017-04-12
15. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2017-05-04

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-05
 
,,Aktualizacje operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z powierzchni utwardzonych zanieczyszczonych na terenie miasta Płocka w roku 2017 . UWAGA: zmiana terminu składania ofert: do 19.04.2017 r., godz. 10.00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. załącznik nr 1 do umowy-1. , Data dodania: 2017-03-30
2. formularz_cenowy. , Data dodania: 2017-04-05
3. załącznik nr 1 do OPZ. , Data dodania: 2017-04-05
4. wzor_umowy , Data dodania: 2017-04-05
5. OPZ_05.04 , Data dodania: 2017-04-05
6. ogloszenie_operaty , Data dodania: 2017-04-05
7. zalaczniki_edytowalne , Data dodania: 2017-04-05
8. zapytanie_odpowiedz , Data dodania: 2017-04-12
9. zalacznik_nr_1_do_opz_zmieniony. , Data dodania: 2017-04-12
10. zestawienie_ofert , Data dodania: 2017-04-25
11. wybor_aktualizacja_operatow , Data dodania: 2017-05-15

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-31
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji drogowej pn. Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do węzła Długa . Ogłoszenie zamieszczone w bazie konkurencyjności pod nr 1027855
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedmiotu zamówienia nadzór inw elektryka , Data dodania: 2017-03-31
2. Umowa - nadzór branża elektryczna (20.02.2017) akc. MG , Data dodania: 2017-03-31
3. ogłoszenie o przetargu , Data dodania: 2017-03-31
4. Załącznik nr 2 - Wykaz osób , Data dodania: 2017-03-31
5. Załacznik nr 1 , Data dodania: 2017-03-31
6. PB - Obwod , Data dodania: 2017-03-31
7. PFU TRZE , Data dodania: 2017-03-31
8. PW - Obwod , Data dodania: 2017-03-31
9. informacja z otwarcia , Data dodania: 2017-04-20
10. wynik , Data dodania: 2017-04-27

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-30
 
modernizacja budynku Biblioteki Dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 2 w Płocku obejmująca wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu elementów zewnętrznych, łazienki oraz pomieszczeń piwnic
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Rys2 - proj. budowlany , Data dodania: 2016-06-29
2. Rys3 - proj. budowlany , Data dodania: 2016-06-29
3. Rys4 - proj. budowlany , Data dodania: 2016-06-29
4. Rys5 - proj. budowlany , Data dodania: 2016-06-29
5. Rys6 - proj. budowlany , Data dodania: 2016-06-29
6. Rys7 - proj. budowlany , Data dodania: 2016-06-29
7. Rys8 - proj. budowlany , Data dodania: 2016-06-29
8. Rys8 - proj. wykonawczy , Data dodania: 2016-06-29
9. Rys1 - proj. budowlany , Data dodania: 2016-06-29
10. Rys1 - proj. wykonawczy , Data dodania: 2016-06-29
11. opisy - proj. budowlany , Data dodania: 2016-06-29
12. strona tyt - proj. wykonawczy , Data dodania: 2016-06-29
13. OPIS TECHNICZNY , Data dodania: 2016-06-29
14. Skrót do Instr_ wyk_ sys_ CAPATECT_SILIKAT_2013 - Instr_wyk_sys_CAPAT... , Data dodania: 2016-06-29
15. zestawienie zawartości - proj. wykonawczy , Data dodania: 2016-06-29
16. Rys2 - proj. wykonawczy , Data dodania: 2016-06-29
17. Rys3 - proj. wykonawczy , Data dodania: 2016-06-29
18. Rys4 - proj. wykonawczy , Data dodania: 2016-06-29
19. Rys5 - proj. wykonawczy , Data dodania: 2016-06-29
20. Rys6 - proj. wykonawczy , Data dodania: 2016-06-29
21. Rys7 - proj. wykonawczy , Data dodania: 2016-06-29
22. STRONA tyt specyfikacja techniczna , Data dodania: 2016-06-29
23. SPECYFIKACJA TECHNICZNA , Data dodania: 2016-06-29
24. rysunek rozwiązania zamiennego , Data dodania: 2017-03-09
25. strona tyt-remont nawierzchni , Data dodania: 2017-03-09
26. ŁAZIENKA I PIWNICE - rysunki i szkice , Data dodania: 2017-03-27
27. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2017-03-28
28. PRZEDMIAR ROBÓT - II etap , Data dodania: 2017-03-30
29. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-03-30
30. OPZ - II etap , Data dodania: 2017-03-30
31. Wzór Umowy , Data dodania: 2017-03-30
32. ogłoszenie , Data dodania: 2017-03-30
33. Zmiana terminu realizacji , Data dodania: 2017-04-04
34. Wynik , Data dodania: 2017-04-13

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-29
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji drogowej pn. Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do węzła Długa .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedmiotu zamówienia nadzór inw elektryka , Data dodania: 2017-03-29
2. Umowa - nadzór branża elektryczna (20.02.2017) akc. MG , Data dodania: 2017-03-29
3. Załącznik nr 2 - Wykaz osób , Data dodania: 2017-03-29
4. ogłoszenie , Data dodania: 2017-03-29
5. PB - Obwod , Data dodania: 2017-03-29
6. PFU TRZE , Data dodania: 2017-03-29
7. PW - Obwod , Data dodania: 2017-03-29
8. unieważnienie postępowania , Data dodania: 2017-03-30

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-20
 
Usługa cateringowa w ramach realizacji projektu pn.: Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie , Data dodania: 2017-03-20
2. opz , Data dodania: 2017-03-20
3. istotne_postanowienia_umowy , Data dodania: 2017-03-20
4. zalaczniki_edytowalne , Data dodania: 2017-03-20
5. zmiana_opz , Data dodania: 2017-03-23
6. zapytanie_zmiana_terminu , Data dodania: 2017-03-28
7. wybor , Data dodania: 2017-04-05

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-16
 
Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów w Urzędzie Miasta Płocka w ramach realizacji projektu pn. Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. załączniki do ogłoszenia , Data dodania: 2017-03-16
2. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-03-16
3. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-03-16
4. Załącznik nr 6 do ogłoszenia , Data dodania: 2017-03-16
5. informacja o wyniku , Data dodania: 2017-04-12

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-10
 
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Kutrzeby o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z brakującą infrastrukturą techniczną na odcinku od wybudowanej ulicy Kutrzeby do wybudowanej w latach poprzednich ulicy Sikorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa ulicy Kutrzeby – prace przygotowawcze
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Warunki do projektowania oświetlenia_MZD-DI.4202.3.2017CP , Data dodania: 2017-02-27
2. Mapka - Załącznik nr 1 do OPZ , Data dodania: 2017-02-27
3. Warunki z Wodociągów Płockich_TT_5_814_2017 , Data dodania: 2017-02-27
4. Warunki do projektowania ulicy Kutrzeby_MZD-DT.432.2.4.2017.BS , Data dodania: 2017-02-27
5. Mapka własnościowa , Data dodania: 2017-03-01
6. Tabela elementów scalonych , Data dodania: 2017-03-02
7. OPZ , Data dodania: 2017-03-02
8. Wzór umowy , Data dodania: 2017-03-07
9. ogłoszenie , Data dodania: 2017-03-10
10. wynik , Data dodania: 2017-03-21

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-07
 
Remont podłogi w salach bloku skrzydła A Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. OPZ - Załącznik nr 3 , Data dodania: 2017-03-02
2. rysunek - rzut , Data dodania: 2017-03-02
3. wzór umowy , Data dodania: 2017-03-03
4. ogłoszenie , Data dodania: 2017-03-06
5. wynik , Data dodania: 2017-03-21

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-28
 
Zakup miejsca na szkoleniu z zakresu Terapia behawioralna dla 1 nauczyciela płockiego przedszkola z terenu Miasta Płocka, w ramach realizacji projektu konkursowego pn.: Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie , Data dodania: 2017-02-28
2. wzor_umowy , Data dodania: 2017-02-28
3. OPZ , Data dodania: 2017-02-28
4. uniewaznienie , Data dodania: 2017-03-10

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-21
 
,,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wodnego placu zabaw na terenie Parku Północnego w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodnego placu zabaw – budżet obywatelski . Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 06.03.2017 r. godz. 11.00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. projekt budżetu obywatelskiego na 2017 rok , Data dodania: 2017-01-24
2. wzor_umowy , Data dodania: 2017-02-21
3. Proponowana lokalizacja wodnego placu zabaw , Data dodania: 2017-02-21
4. Tabela Elementów Scalonych , Data dodania: 2017-02-21
5. opz_plac_wodny_21.02 , Data dodania: 2017-02-21
6. ogloszenie , Data dodania: 2017-02-21
7. FORMULARZ_OFERTY_WODNY_PLAC_ZABAW_edytowalny , Data dodania: 2017-02-21
8. wykaz_uslug_wodny_plac_edytowalny , Data dodania: 2017-02-21
9. zapytania_zmiana_terminu , Data dodania: 2017-02-27
10. zapytania2_odpowiedzi , Data dodania: 2017-02-28
11. odpowiedź na zapytanie z 24.02. , Data dodania: 2017-03-01
12. mapa - park wodny , Data dodania: 2017-03-01
13. uzupelnienie_odpowiedzi , Data dodania: 2017-03-02
14. informacja_wybor , Data dodania: 2017-03-10

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-17
 
,,Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości – w piwnicach na parterze i sali gimnastycznej wraz z wymianą zalicznikowego kabla wiz-tu i przeniesieniem układu pomiarowego szkoły przy ul. Padlewskiego 2 w Płocku’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. mapa kolor ZSU i P proponowane zmiany zasilania , Data dodania: 2017-02-16
2. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-02-17
3. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 2 , Data dodania: 2017-02-17
4. wykaz doświadczenia - Zał. Nr 4,wykaz osób - Zał Nr 5 , Data dodania: 2017-02-17
5. wzór umowy - Załącznik Nr 3 , Data dodania: 2017-02-17
6. FORMULARZ OFERTY - ZAŁĄCZNIK NR 1 , Data dodania: 2017-02-17
7. informacja o wyniku , Data dodania: 2017-03-01

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-06
 
Wykonanie remontu podłogi w sali widowiskowej Gimnazjum nr 5 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-02-06
2. Załącznik nr 2 wzór umowy -remont podłogi , Data dodania: 2017-02-06
3. Załącznik nr 8 Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2017-02-06
4. Załącznik nr 6 Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-02-06
5. Załącznik nr 3 - FORMULARZ OFERTY , Data dodania: 2017-02-06
6. Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2017-02-06
7. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-02-06
8. Załącznik nr 5 STWiORB , Data dodania: 2017-02-06
9. Załącznik nr 9 Rysunek boiska do siatkówki , Data dodania: 2017-02-06
10. Załącznik nr 7 Przedmiar robót - remont podłogi w sali widowiskowe... , Data dodania: 2017-02-06
11. Załącznik nr 10 Rys. nr 2 - Rysunek archiwalny sali widowiskowej.pd... , Data dodania: 2017-02-06
12. Informacja o wyborze , Data dodania: 2017-02-20

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-01-02
 
wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu siłowni zewnętrznej wraz ze stojakami na rowery, oświetleniem, małą architekturą, ciągami pieszymi i placami z kostki betonowej i nawierzchni poliuretanowej oraz nasadzeniami roślinności - zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 1087/12, 1087/9, 1087/22 na osiedlu Imielnica w Płocku, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Siłownia zewnętrzna na osiedlu Imielnica – Budżet Obywatelski .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. tablice informacyjne , Data dodania: 2012-04-23
2. tablica , Data dodania: 2015-05-27
3. Aneks do projektu zieleni - Siłownia Imielnica , Data dodania: 2016-09-07
4. 4 Specyfikacja , Data dodania: 2016-09-07
5. 6 Zielen , Data dodania: 2016-09-07
6. Aneks do projektu Silownia Imielnica , Data dodania: 2016-09-07
7. Decyzja zgloszenia , Data dodania: 2016-09-07
8. Estetyzacja- uzgodnienie , Data dodania: 2016-09-07
9. Przedmiar , Data dodania: 2016-09-07
10. Dokumentacja projektowa +Rysunki , Data dodania: 2016-09-07
11. UMOWA - załącznik nr 3 , Data dodania: 2017-01-02
12. OPZ - załącznik nr 2 , Data dodania: 2017-01-02
13. ogłoszenie , Data dodania: 2017-01-02
14. Wniosek o zatwierdzenie materialow , Data dodania: 2017-01-02
15. Poprawiony formularz ofertowy - popr. termin realizacji , Data dodania: 2017-01-05
16. zmiana ogloszenia , Data dodania: 2017-01-12
17. wynik , Data dodania: 2017-01-19

 
   
 
Stopka