Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Archiwum ogłoszeń: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Ogłoszenia z 2014 roku:
 

 

Ogłoszenie z dnia 2014-12-18
 
Usługa konserwacji/przeglądy systemów sygnalizacji pożaru SSP, pomiar szczelności czujek izotopowych, systemów gaszenia gazem SUG (badania UDT 3 zbiorników) oraz systemu oddymiania w obiektach Urzędu Miasta Płocka (pl. Stary Rynek 1 - kompleks budynków A, B, C, E oraz ul. Kolegialna 9) w latach 2015 – 2016.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2014-12-18
2. Zalacznik nr 1_zestawienie SSP do OPZ , Data dodania: 2014-12-18
3. wzor umowy z zalacznikami , Data dodania: 2014-12-18
4. Zalacznik nr 2_warunki konerwacji SSP do OPZ , Data dodania: 2014-12-18
5. Zalacznik nr 3_instrukcja konserwacji wg IBP do OPZ , Data dodania: 2014-12-18
6. Zalacznik nr 4_Warunki konserwacji SUG do OPZ , Data dodania: 2014-12-18
7. Zalacznik nr 5_Zestawienie systemow gaszenia gazem i butli z gazem do ... , Data dodania: 2014-12-18
8. Zalacznik nr 6_UDT SUG do OPZ , Data dodania: 2014-12-18
9. Zalacznik nr 7 warunki konserwacji systemu oddymiania do OPZ , Data dodania: 2014-12-18
10. ogloszenie , Data dodania: 2014-12-18
11. wynik , Data dodania: 2015-01-05

 

Ogłoszenie z dnia 2014-12-11
 
Usługa konserwacji/przeglądy systemów sygnalizacji pożaru SSP, pomiar szczelności czujek izotopowych, systemów gaszenia gazem SUG (badania UDT 3 zbiorników) oraz system oddymiania w obiektach Urzędu Miasta Płocka w latach 2015-2016.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2014-12-11
2. Zalacznik nr 1_zestawienie SSP do OPZ , Data dodania: 2014-12-11
3. Zalacznik nr 2_warunki konerwacji SSP do OPZ , Data dodania: 2014-12-11
4. Zalacznik nr 5_Zestawienie systemow gaszenia gazem i butli z gazem do ... , Data dodania: 2014-12-11
5. Zalacznik nr 6_UDT SUG do OPZ , Data dodania: 2014-12-11
6. Zalacznik nr 7 warunki konserwacji systemu oddymiania do OPZ , Data dodania: 2014-12-11
7. Zalacznik nr 4_Warunki konserwacji SUG do OPZ , Data dodania: 2014-12-11
8. Zalacznik nr 3_instrukcja konserwacji wg IBP do OPZ. , Data dodania: 2014-12-11
9. wzor umowy z zalacznikami , Data dodania: 2014-12-11
10. ogloszenie , Data dodania: 2014-12-11
11. ogloszenie o uniewaznieniu , Data dodania: 2014-12-18

 

Ogłoszenie z dnia 2014-12-11
 
Najem 23 sztuk kabin sanitarnych (WC) wraz z ich obsługą serwisową (najem podstawowy) oraz krótkotrwały najem pojedynczych kabin wraz z obsługą serwisową (najem uzupełniający)
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zal. nr 2 - Projekt umowy , Data dodania: 2014-12-11
2. Zal. nr 4 - Formularz cenowy , Data dodania: 2014-12-11
3. Zal. nr 3 - FORMULARZ OFERTY , Data dodania: 2014-12-11
4. Zal. nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2014-12-11
5. Ogloszenie o zamowieniu , Data dodania: 2014-12-11
6. Informacja o wyborze , Data dodania: 2014-12-18

 

Ogłoszenie z dnia 2014-12-10
 
Zorganizowanie wypoczynku zimowego w formie zimowiska z programem profilaktycznym dotyczacym profilaktyki uzależnień dla 80 dzieci ze szkół podstawowych gimnazjalnych z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie , Data dodania: 2014-12-10
2. Umowa_zimowiska , Data dodania: 2014-12-10
3. Zalaczniki Nr 1,3,4,5,6 , Data dodania: 2014-12-10
4. Opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2014-12-10
5. formularz cenowy - zal nr 2 , Data dodania: 2014-12-10
6. formularz cenowy - zal nr 2 , Data dodania: 2014-12-12
7. Zalaczniki Nr 1,3,4,5,6 , Data dodania: 2014-12-12
8. Wyjasnienia - zimowisko 2015r. , Data dodania: 2014-12-12
9. zestawienie ofert poprawione , Data dodania: 2014-12-19
10. Wynik , Data dodania: 2014-12-23

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2014-11-14
 
------ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu poniżej 20 000 PLN ------- Gmina Miasto Płock zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi Specjalisty ds. finansowo-księgowych w ramach projektu: Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zapytanie ofertowe14.11.2014 , Data dodania: 2014-11-14

 

Ogłoszenie z dnia 2014-11-12
 
Zakup i dostawa niszczarki przemysłowej wraz z urządzeniem kompaktującym ścinki.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wzor umowy , Data dodania: 2014-11-12
2. Opis Przedmiotu Zamowienia , Data dodania: 2014-11-12
3. Ogloszenie , Data dodania: 2014-11-12
4. Wykonawcy-Wynik , Data dodania: 2014-11-20

 

Ogłoszenie z dnia 2014-11-06
 
Dostawa wkładów filtracyjnych do urządzeń oczyszczających zainstalowanych we wpustach ulicznych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Płocka .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zal. nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2014-11-06
2. Zal. nr 3 - FORMULARZ OFERTY , Data dodania: 2014-11-06
3. Zal. nr 2 - Wzor umowy , Data dodania: 2014-11-06
4. Ogloszenie o zamowieniu , Data dodania: 2014-11-06

 

Ogłoszenie z dnia 2014-11-05
 
Zamówienie poniżej 20.000 tys.---Zamawiający Gmina - Miasto Płock zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: Część I.: Wykonanie usługi usuwania, przemieszczania i holowania pojazdów lub ich części z terenu miasta Płocka na parking strzeżony znajdujący się w Płocku przy ul. Jędrzejewo 1 oraz pobierania opłat za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie, czynności związane z wydaniem ich z parkingu strzeżonego na podstawie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) . Część II.: Wykonanie usługi usuwania, przemieszczania i holowania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne lub ich części z terenu miasta Płocka, prowadzenie własnego parkingu strzeżonego dla tych pojazdów usuniętych z drogi zgodnego z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące materiały niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1293) oraz pobieranie opłat za usunięcie pojazdów z drogi, przechowywanie i czynności związane z wydaniem ich z parkingu strzeżonego na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Opis przedmiotu zamowienia na holowanie pojazdow na 2015 r. , Data dodania: 2014-11-05
2. skan- pisma , Data dodania: 2014-11-05

 

 

Ogłoszenie z dnia 2014-10-30
 
Wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych dla Urzędu Miasta Płocka na 2015 rok .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zalaczniki , Data dodania: 2014-10-30
2. ogloszenie , Data dodania: 2014-10-30
3. formularz ofertowy , Data dodania: 2014-10-30
4. ogloszenie o wyborze - kalendarze , Data dodania: 2014-11-06

 

 

Ogłoszenie z dnia 2014-10-24
 
Dostawa urządzeń do dozowania wody, naturalnej wody źródlanej Kacprowy Zdrój, wody gazowanej i niegazowanej typu Ustronianka i Piwniczanka w 2015 roku na potrzeby Urzędu Miasta Płocka.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Ogloszenie , Data dodania: 2014-10-24
2. Opis przedmiotu zamowienia WODA 2015 , Data dodania: 2014-10-24
3. Wzor umowy , Data dodania: 2014-10-24
4. Wykonawcy zmiana OPZ , Data dodania: 2014-10-31
5. Zmiana OPZ , Data dodania: 2014-11-03
6. Wykonawcy-Wynik , Data dodania: 2014-11-12

 

 

Ogłoszenie z dnia 2014-10-17
 
Dostawa urządzeń do dozowania wody, naturalnej wody źródlanej Kacprowy Zdrój, wody gazowanej i niegazowanej typu Ustronianka i Piwniczanka w 2015 roku na potrzeby Urzędu Miasta Płocka.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wzor umowy , Data dodania: 2014-10-17
2. Opis przedmiotu zamowienia WODA 2015 , Data dodania: 2014-10-17
3. Ogloszenie , Data dodania: 2014-10-17
4. Uniewaznienie , Data dodania: 2014-10-23

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2014-10-14
 
Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku Pl. Stary Rynek 1 zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie kompleksowej ewaluacji polityk publicznych na koniec kadencji władz samorządowych Miasta Płocka w ramach projektu: Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet V Dobre rządzenia , Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora , Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zapytanie 14.10.20140001 , Data dodania: 2014-10-14

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2014-10-07
 
Odbiór odpadów komunalnych z obiektów Urzędu Miasta Płocka w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. umowa odpady , Data dodania: 2014-10-07
2. ogloszenie , Data dodania: 2014-10-07
3. opz , Data dodania: 2014-10-07
4. ogloszenie o wyborze 13.10.2014 , Data dodania: 2014-10-13

 

Ogłoszenie z dnia 2014-10-03
 
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z terenu Miasta Płocka w ramach projektu pn.: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie o zamowienie publiczne o wartosci ponizej 30 000 euro , Data dodania: 2014-10-03
2. Opis przedmiotu zamowienia, zalacznik Nr 1,Nr 2, Nr 3 , Data dodania: 2014-10-03
3. zalacznik nr 4 - wykaz osob , Data dodania: 2014-10-03
4. ogloszenie zmiana warunkow i terminu , Data dodania: 2014-10-07
5. UMOWA aktualna , Data dodania: 2014-10-07
6. poprawiony formularz oferty zalacznik nr 3 , Data dodania: 2014-10-07
7. spis ofert , Data dodania: 2014-10-22
8. wybor , Data dodania: 2014-10-24

 

 

Ogłoszenie z dnia 2014-09-05
 
Gmina Miasto Płock zaprasza do składania ofert na wynajęcie sal na przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach projektu Potencjał -Działanie -Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zapytanie ofertowe20001 , Data dodania: 2014-09-05

 

Ogłoszenie z dnia 2014-09-03
 
Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach miasta Płocka oraz wykonanie bieżącej konserwacji elementów i ozdób dekoracji świątecznej po sezonie 2014/2015, pozostawionych na kamienicach Starego Rynku w Płocku wraz z usuwaniem awarii powstałych na skutek nieprzewidzianych warunków atmosferycznych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. dekoracja swiateczna-umowa , Data dodania: 2014-09-03
2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA zal 2 , Data dodania: 2014-09-03
3. Przetarg pisemny - ogloszenie , Data dodania: 2014-09-03
4. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zal. 3 , Data dodania: 2014-09-03

 

Ogłoszenie z dnia 2014-08-21
 
Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku pl. Stary Rynek 1 zaprasza do składania ofert na organizację seminarium pn. Zatrudnienie w sektorze ekonomia społeczna w ramach projektu pn.: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zapytanie owes , Data dodania: 2014-08-21
2. Zapytanie ofertowe - Seminarium OWES-1 , Data dodania: 2014-08-21

 

Ogłoszenie z dnia 2014-08-20
 
Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku Pl. Stary Rynek 1 zaprasza do składania ofert na współorganizację wydarzenia lokalnego pod nazwą Dzień Płockich Inicjatyw Pozarządowych Obywatelski Płock w ramach projektu: Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenia , Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora , Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zapytanie0001 , Data dodania: 2014-08-20

 

Ogłoszenie z dnia 2014-08-04
 
Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych, akcesoriów do pracy z dziećmi na potrzeby nowo utworzonej grupy w Żłobku Miejskim nr 4 w Płocku, realizowanej w ramach zadania pn Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego nr 4 przy ul. Lachmana 10 w Płocku – kontynuacja wraz z zapewnieniem funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. formularz oferty , Data dodania: 2014-08-04
2. opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2014-08-04
3. ogloszenie o zamowieniu , Data dodania: 2014-08-04
4. wzor umowy - zabawki , Data dodania: 2014-08-04
5. Zalacznik do opisu przedmiotu zamowienia ZM4 -zabawki, pomoce dydaktyc... , Data dodania: 2014-08-04

 

Ogłoszenie z dnia 2014-08-04
 
Gmina Miasto Płock zaprasza do składania ofert na współorganizację wydarzenia lokalnego pod nazwą Dzień Płockich Inicjatyw Pozarządowych Obywatelski Płock w ramach projektu: Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenia , Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. 1 , Data dodania: 2014-08-04
2. 2 , Data dodania: 2014-08-04
3. zalacznik , Data dodania: 2014-08-04
4. protokol z post.0001 , Data dodania: 2014-08-19

 

Ogłoszenie z dnia 2014-07-30
 
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro-----Skanowanie materiałów archiwalnych byłego Urzędu Miejskiego w Płocku dotyczących zgromadzonych rejestrów gruntów, skorowidzów oraz zmian z zakresu ewidencji gruntów i budynków z lat 1973-1990, wytworzonych przez służby geodezyjne prowadzące ewidencję gruntów i budynków.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. przedmiot zamowienia - skan. , Data dodania: 2014-07-30
2. warunki techniczne , Data dodania: 2014-07-30
3. WZOR UMOWY skanowanie , Data dodania: 2014-07-30
4. Zaproszenie , Data dodania: 2014-07-30
5. Odpowiedzi WZP.271.2.74.2014.EZ , Data dodania: 2014-08-05
6. Informacja po otwarciu ofert , Data dodania: 2014-08-07
7. Informacja o wyborze , Data dodania: 2014-08-11

 

Ogłoszenie z dnia 2014-07-18
 
Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 poprzez dobudowę do stanu istniejącego opraw oświetleniowych części boiskowej sali gimnastycznej w celu poprawy parametrów oświetleniowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zal. nr 6 - FORMULARZ OFERTY , Data dodania: 2014-07-18
2. Zalacznik do PW , Data dodania: 2014-07-18
3. Zal. nr 7 -WYKAZ OSOB , KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIEN... , Data dodania: 2014-07-18
4. Zal. nr 7 -WYKAZ OSOB , KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIEN... , Data dodania: 2014-07-18
5. Zal. nr 6 - FORMULARZ OFERTY , Data dodania: 2014-07-18
6. Zal. nr 5 - Wzor umowy , Data dodania: 2014-07-18
7. Zal. nr 1 - Opis Przedmiotu Zamowienia , Data dodania: 2014-07-18
8. Zal. nr 2 - PW_szkola_16 , Data dodania: 2014-07-18
9. Zal. nr 3 - UMP_SP16_PB_STWIOR , Data dodania: 2014-07-18
10. Zal. nr 4 - Przedmiar robot , Data dodania: 2014-07-18
11. Ogloszenie o zamowieniu- III przetarg , Data dodania: 2014-07-18
12. wynik do wykonawcow , Data dodania: 2014-08-01

 

Ogłoszenie z dnia 2014-07-09
 
Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 poprzez dobudowę do stanu istniejącego opraw oświetleniowych części boiskowej sali gimnastycznej w celu poprawy parametrów oświetleniowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Ogloszenie o zamowieniu - II przetarg , Data dodania: 2014-07-09
2. Zal. nr 1 - Opis Przedmiotu Zamowienia , Data dodania: 2014-07-09
3. Zal. nr 2 - PW_szkola_16 , Data dodania: 2014-07-09
4. Zal. nr 3 - UMP_SP16_PB_STWIOR , Data dodania: 2014-07-09
5. Zal. nr 4 - Przedmiar robot , Data dodania: 2014-07-09
6. Zal. nr 5 - Wzor umowy , Data dodania: 2014-07-09
7. Zal. nr 6 - FORMULARZ OFERTY , Data dodania: 2014-07-09
8. Zal. nr 6 - FORMULARZ OFERTY , Data dodania: 2014-07-09
9. Zal. nr 7 -WYKAZ OSOB , KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIEN... , Data dodania: 2014-07-09
10. Zal. nr 7 -WYKAZ OSOB , KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIEN... , Data dodania: 2014-07-09
11. Zalacznik do PW , Data dodania: 2014-07-09
12. Informacja-SP-16 , Data dodania: 2014-07-18

 

Ogłoszenie z dnia 2014-06-30
 
Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 poprzez dobudowę do stanu istniejącego opraw oświetleniowych części boiskowej sali gimnastycznej w celu poprawy parametrów oświetleniowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zal. nr 6 - FORMULARZ OFERTY , Data dodania: 2014-06-30
2. Zal. nr 6 - FORMULARZ OFERTY , Data dodania: 2014-06-30
3. Zalacznik do PW , Data dodania: 2014-06-30
4. Zal. nr 7 -WYKAZ OSOB , KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIEN... , Data dodania: 2014-06-30
5. Zal. nr 7 -WYKAZ OSOB , KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIEN... , Data dodania: 2014-06-30
6. Ogloszenie o zamowieniu , Data dodania: 2014-06-30
7. Zal. nr 5 - Wzor umowy , Data dodania: 2014-06-30
8. Zal. nr 1 - Opis Przedmiotu Zamowienia , Data dodania: 2014-06-30
9. Zal. nr 4 - Przedmiar robot , Data dodania: 2014-06-30
10. Zal. nr 2 - PW_szkola_16 , Data dodania: 2014-06-30
11. Zal. nr 3 - UMP_SP16_PB_STWIOR , Data dodania: 2014-06-30
12. Zmiana Ogloszenia - SP-16 , Data dodania: 2014-07-01
13. Informacja - Sp-16 , Data dodania: 2014-07-09

 

Ogłoszenie z dnia 2014-06-17
 
Organizacja oraz przeprowadzenie programu profilaktycznego pt. Archipelag Skarbów Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld, dla uczniów klas II gimnazjum w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 na terenie miasta Płocka oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie , Data dodania: 2014-06-17
2. Umowa Archipelag Skarbow_2014 aktualna , Data dodania: 2014-06-17
3. Opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2014-06-17
4. Zalacznik do Opisu przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2014-06-17
5. Zalaczniki do ogloszenia , Data dodania: 2014-06-18
6. wynik , Data dodania: 2014-06-24

 

Ogłoszenie z dnia 2014-06-06
 
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Armii Krajowej i Batalionu Parasol do jaru Rosicy na cele rekreacyjne w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar – prace przygotowawcze
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. OPZ , Data dodania: 2014-06-06
2. ogloszenie , Data dodania: 2014-06-06
3. tabela elementow scalonych , Data dodania: 2014-06-06
4. tabela elementow scalonych , Data dodania: 2014-06-06
5. wzor_umowy_Zielony Jar , Data dodania: 2014-06-06
6. Zalacznik nr 1 do o.p.z. , Data dodania: 2014-06-06
7. Zalacznik nr 2 do o.p.z. , Data dodania: 2014-06-06
8. Zalacznik nr 3 do o.p.z. , Data dodania: 2014-06-06
9. zalacznik nr 4 do o.p.z. , Data dodania: 2014-06-06
10. wynik , Data dodania: 2014-06-30

 

Ogłoszenie z dnia 2014-05-26
 
Wykonanie usługi usuwania, przemieszczania i holowania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne lub ich części z terenu miasta Płocka, prowadzenie własnego parkingu strzeżonego dla tych pojazdów usuniętych z drogi zgodnego z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące materiały niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1293) oraz pobieranie opłat za usunięcie pojazdów z drogi, przechowywanie i czynności związane z wydaniem ich z parkingu strzeżonego na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie , Data dodania: 2014-05-26
2. Opis przedmiotu zamowienia na holowanie pojazdow 2014 r. , Data dodania: 2014-05-26

 

Ogłoszenie z dnia 2014-05-21
 
------ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu poniżej 20 000 PLN ------- Gmina Miasto Płock zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi Specjalisty ds. finansowo-księgowych w ramach projektu: Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zapytanie na specjaliste , Data dodania: 2014-05-21

 

Ogłoszenie z dnia 2014-05-21
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie nawierzchni drogi wraz z chodnikami, wjazdami, dojściami do posesji oraz miejscami postojowymi, oświetleniem ulicznym, odprowadzeniem wód opadowych, odcinkami kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od kolektorów do granic nieruchomości w granicach pasa drogowego wraz z usunięciem kolizji powstałych przy projektowaniu nowej drogi z istniejącym uzbrojeniem technicznym w łączniku (pomiędzy ulicą Lokalną a płn. sięgaczem ulicy Kątowej) wraz z płn. sięgaczem ulicy Kątowej na osiedlu Imielnica w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. OPZ istotne post. umowy, tabela elementow scalonych , Data dodania: 2014-05-21
2. ogloszenie , Data dodania: 2014-05-21
3. Mapa , Data dodania: 2014-05-21
4. warunki_techniczne , Data dodania: 2014-05-21
5. wynik , Data dodania: 2014-05-30

 

Ogłoszenie z dnia 2014-04-29
 
-----------Zapytanie ofertowe w postępowaniu poniżej 20 000 PLN---------- Przeprowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. formularz ofertowy , Data dodania: 2014-04-29
2. zapytanie ofertowe na warsztaty umiejetnosci rodzicielskich , Data dodania: 2014-04-29
3. wynik , Data dodania: 2014-06-10

 

Ogłoszenie z dnia 2014-04-23
 
Wykonanie robót budowlano-montażowych polegajacych na podwyższeniu i wygłuszeniu istniejącego ogrodzenia boiska Orlik do piłki nożnej od strony ul. Zamenhofa, ul. Stefanii Kamińskiej, od strony działek (strony południowo-zachodniej) oraz częściowo na odcinku od strony zaplecza Orlik w ramach zadania inwestycyjnego pn.: “ Budowa podwyższonego ogrodzenia oraz dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku Orlik przy ul. Zamenhofa .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. 2OPZ podwyzszenie ogrodzenia Orlik Zamenhofa , Data dodania: 2014-04-23
2. Przedmiar robot - podwyzszenie i wygluszenie ogrodzenia , Data dodania: 2014-04-23
3. SPECYFIKACJA.TECHNICZNA , Data dodania: 2014-04-23
4. projekt , Data dodania: 2014-04-23
5. Rysunki uzupelniajace + opis techniczny , Data dodania: 2014-04-23
6. U M O W A , Data dodania: 2014-04-23
7. ogloszenie , Data dodania: 2014-04-23

 

Ogłoszenie z dnia 2014-04-23
 
------Zapytanie ofertowe w postępowaniu poniżej 20 000,00zł ------ Wykonanie Raportu za rok 2013 z monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na terenie miasta Płock
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zapytanie ofertowe raport narkotykowy , Data dodania: 2014-04-23
2. Formularz 2014ofertowy raport narkotykowy , Data dodania: 2014-04-23
3. wynik-Raport narkotykowy , Data dodania: 2014-05-23

 

Ogłoszenie z dnia 2014-04-23
 
------Zapytanie ofertowe w postępowaniu poniżej 20 000,00 zł ------ Wykonanie Raportu stanu problemów alkoholowych w mieście Płocku za 2013 rok
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zapytanie ofertowe - raport za 2013r. , Data dodania: 2014-04-23
2. formularz ofertowy - raport za 2013r. , Data dodania: 2014-04-23
3. wynik-Raport alkoholowy , Data dodania: 2014-05-23

 

Ogłoszenie z dnia 2014-04-16
 
Dostawa 130 sztuk stalowych koszy ulicznych na odpady (w kolorach żółtym RAL 1023 – 100 szt. oraz czarnym (młoteczkowy) RAL 9005 – 30 szt.) wraz z daszkami i słupkami do ich zamocowania.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2014-04-16
2. projekt umowy , Data dodania: 2014-04-16
3. ogloszenie , Data dodania: 2014-04-16
4. wzor_kosza_ na_smieci , Data dodania: 2014-04-18
5. wynik , Data dodania: 2014-04-24

 

Ogłoszenie z dnia 2014-04-08
 
Przeprowadzenie 12 wykładów dla 12 rad pedagogicznych w ramach realizacji projektu pn.: Nauczyciel Doskonały realizowanego w ramach Priorytetu III – Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkól, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zalaczniki , Data dodania: 2014-04-08
2. Kopia zalaczniki , Data dodania: 2014-04-08
3. ogloszenie , Data dodania: 2014-04-08
4. Kopia zalaczniki , Data dodania: 2014-04-08
5. wynik , Data dodania: 2014-04-24

 

Ogłoszenie z dnia 2014-03-31
 
-------------Zapytanie ofertowe w postępowaniu poniżej 20 000 PLN------------ Wykonanie usługi usuwania, przemieszczania i holowania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne lub ich części z terenu miasta Płocka, prowadzenie własnego parkingu strzeżonego dla tych pojazdów usuniętych z drogi zgodnego z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące materiały niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1293) oraz pobieranie opłat za usunięcie pojazdów z drogi, przechowywanie i czynności związane z wydaniem ich z parkingu strzeżonego na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. materialy niebezpieczne- zapytanie , Data dodania: 2014-03-31
2. Opis przedmiotu zamowienia . , Data dodania: 2014-03-31

 

 

Ogłoszenie z dnia 2014-03-04
 
Zakup publikacji metodycznych dla potrzeb realizacji projektu pn.: Nauczyciel Doskonały realizowanego w ramach Priorytetu III – Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkól, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Ogloszenie , Data dodania: 2014-03-04
2. Zalacznik nr 2 formularz cenowy. , Data dodania: 2014-03-04
3. OPZ - zalacznik_nr 3 , Data dodania: 2014-03-04

 

Ogłoszenie z dnia 2014-02-25
 
Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku Pl. Stary Rynek 1 zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej podczas wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta Płocka - Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zapytanie ofertowe na catering , Data dodania: 2014-02-25

 

Ogłoszenie z dnia 2014-02-24
 
Zapytanie ofertowe  do 20 000 zł Gmina Miasto Płock zaprasza do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu: Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet V Dobre rządzenia, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Ogloszenie - materialy promocyjne , Data dodania: 2014-02-24
2. rozstrzygniecie materialy promocyjne , Data dodania: 2014-03-14

 

Ogłoszenie z dnia 2014-02-19
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ulicy pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza wraz z brakującą infrastrukturą w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza – prace przygotowawcze
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. umowa-wzor , Data dodania: 2014-02-19
2. Przetarg pisemny - ogloszenie , Data dodania: 2014-02-19
3. OPZ- zal 3 , Data dodania: 2014-02-19
4. Formularz cen.2 , Data dodania: 2014-02-19
5. ogloszenie publiczne , Data dodania: 2014-02-19
6. wyszogrodzka warunki , Data dodania: 2014-02-20
7. mapa z zakresem , Data dodania: 2014-02-21
8. ogl wynik , Data dodania: 2014-03-11

 

Ogłoszenie z dnia 2014-02-11
 
-------------Zapytanie ofertowe w postępowaniu poniżej 20 000 PLN------------ Gmina Miasto Płock zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi Budowa Forum konsultacji społecznych dostępnego dla osób z niepełnosprawnością wzroku w ramach projektu: Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenia, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. skanowanie , Data dodania: 2014-02-11

 

Ogłoszenie z dnia 2014-02-04
 
Zapytanie ofertowe w postępowaniu poniżej 20,000 PLN Gmina Miasto Płock zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi Moderatora w ramach projektu: Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenia, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora , Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zapytanie0014 , Data dodania: 2014-02-04
2. skanowanie0013 , Data dodania: 2014-03-14

 

Ogłoszenie z dnia 2014-02-04
 
Zapytanie ofertowe w postępowaniu poniżej 20,000 PLN Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi Doradcy ds. fundrasingu prowadzącego usługi dla organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zapytanie13 , Data dodania: 2014-02-04
2. Informacja o wyborze -doradca ds.fundrasingu , Data dodania: 2014-02-25

 

Ogłoszenie z dnia 2014-02-04
 
Zakup 8 sztuk biletów lotniczych na terenie Warszawa - Istambuł, Istambuł - Diyarbarkir, Mardin - Istambuł, Istambuł - Warszawa w ramach realizacji projektu Comenius Regio.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedm. zam.istotne postanowienia umowy , Data dodania: 2014-02-04
2. ogloszenie , Data dodania: 2014-02-04
3. zalacznik nr 1 formularz oferty , Data dodania: 2014-02-05
4. wynik , Data dodania: 2014-02-11

 

Ogłoszenie z dnia 2014-02-03
 
-------------Zapytanie ofertowe w postępowaniu poniżej 20 000 PLN------------ Wykonanie usługi usuwania, przemieszczania i holowania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne lub ich części z terenu miasta Płocka, prowadzenie własnego parkingu strzeżonego dla tych pojazdów usuniętych z drogi zgodnego z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące materiały niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1293) oraz pobieranie opłat za usunięcie pojazdów z drogi, przechowywanie i czynności związane z wydaniem ich z parkingu strzeżonego na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zamowienie - materialy niebezpieczne , Data dodania: 2014-02-03

 

Ogłoszenie z dnia 2014-01-31
 
-------------Zapytanie ofertowe w postępowaniu poniżej 20 000 PLN------------ Dostawa laptopa, aparatu fotograficznego i urządzenia wielofunkcyjnego
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zapytanie ofertowe , Data dodania: 2014-01-31

 

Ogłoszenie z dnia 2014-01-29
 
Usuwaniu śniegu z chodników, przejść dla pieszych, przystanków autobusowych i parkingów będących w utrzymaniu Gminy – Miasto Płock oraz zapewnienie spływu wód roztopowych do wpustów ulicznych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Przetarg pisemny - ogloszenie , Data dodania: 2014-01-29
2. WZOR UMOWY - WYWOZ SNIEGU 2014 , Data dodania: 2014-01-29
3. odpowiedzi na zapytanie - usuwanie sniegu , Data dodania: 2014-01-30
4. Zalacznik nr 2 Wykaz - zmiana zalacznika 30.01.2014 , Data dodania: 2014-01-30
5. wynik , Data dodania: 2014-02-05

 

Ogłoszenie z dnia 2014-01-28
 
-------------Zapytanie ofertowe w postępowaniu poniżej 20 000 PLN------------ Gmina Miasto Płock zaprasza do składania ofert na stanowisko Administratora forum konsultacji społecznych w ramach projektu: Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenia Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie do 20 000 , Data dodania: 2014-01-28
2. skanowanie0012 , Data dodania: 2014-03-14

 

Ogłoszenie z dnia 2014-01-22
 
-------------Zapytanie ofertowe w postępowaniu poniżej 20 000 PLN------------ Gmina Miasto Płock zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi Budowa Forum konsultacji społecznych dostępnego dla osób z niepełnosprawnością wzroku w ramach projektu: Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenia Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie , Data dodania: 2014-01-22
2. skanowanie0007 , Data dodania: 2014-02-11

 

 

Ogłoszenie z dnia 2014-01-15
 
Dostawę urządzeń do dozowania wody oraz wody źródlanej, wody gazowanej i niegazowanej w 2014 r. na potrzeby Urzędu Miasta Płocka>- - - - - - - - - UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert na 23.01.2014 r. do godz. 10.00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wzor umowy , Data dodania: 2014-01-15
2. ogloszenie , Data dodania: 2014-01-15
3. Zmiana opisu przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2014-01-17
4. wynik , Data dodania: 2014-01-24

 

Ogłoszenie z dnia 2014-01-09
 
-------------Zapytanie ofertowe w postępowaniu poniżej 20 000 PLN------------ Gmina Miasto Płock zaprasza do składania ofert na stanowisko Koordynatora współpracy międzysektorowej w ramach projektu: Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenia Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie , Data dodania: 2014-01-09

 
   
 
Stopka