Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Archiwum ogłoszeń: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Ogłoszenia z 2013 roku:
 

Ogłoszenie z dnia 2013-12-30
 
-------------Zapytanie ofertowe w postępowaniu poniżej 20 000 PLN------------ Wykonywanie usługi przemieszczania pojazdów lub ich części z parkingu strzeżonego znajdującego się przy ul. Otolińskiej 25 w Płocku i z parkingu strzeżonego znajdującego się w Bielsku przy ul. Płockiej 24 na parking znajdujący się w Płocku przy ul. Jędrzejewo 1 oraz wykonywanie dokumentacji przewożonych pojazdów. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert na 13.01.2014 r. do godz. 13.00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. przemieszczanie pojazdow , Data dodania: 2013-12-30

 

Ogłoszenie z dnia 2013-12-30
 
-------------Zapytanie ofertowe w postępowaniu poniżej 20 000 PLN------------ Wykonanie usługi usuwania, przemieszczania i holowania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne lub ich części z terenu miasta Płocka, prowadzenie własnego parkingu strzeżonego dla tych pojazdów usuniętych z drogi zgodnego z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące materiały niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1293) oraz pobieranie opłat za usunięcie pojazdów z drogi, przechowywanie i czynności związane z wydaniem ich z parkingu strzeżonego na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. materialy niebezpieczne , Data dodania: 2013-12-30

 

Ogłoszenie z dnia 2013-12-30
 
-------------Zapytanie ofertowe w postępowaniu poniżej 20 000 PLN------------ Wykonanie usługi utylizacji przez stację demontażu pojazdów usuniętych z dróg z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) na parkingi strzeżone i nieodebrane przez właścicieli w terminie 3 miesięcy oraz pojazdów usuniętych z dróg z art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) na parkingi strzeżone i nieodebrane przez wlaścicieli w terminie 6 miesięcy, przejętych na mocy prawomocnych postanowień sądów na własność Gminy - Miasto Płock - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert na 13.01.2014 r. do godz. 13.00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie utylizacja do 20 000 zl , Data dodania: 2013-12-30

 

Ogłoszenie z dnia 2013-12-30
 
Stała konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów alarmowych: sygnalizacji pożaru /SSP/, sygnalizacji włamania i napadu /SSW/, telewizji przemysłowej /CCTV/, kontroli dostępu oraz instalacji wideodomofonowej znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Płocka, położonych w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie 30.12 , Data dodania: 2013-12-30
2. Umowa_30.12.2013 , Data dodania: 2013-12-30

 

Ogłoszenie z dnia 2013-12-23
 
Odbiór odpadów komunalnych z obiektów Urzędu Miasta Płocka w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opz , Data dodania: 2013-12-23
2. umowa projekt , Data dodania: 2013-12-23
3. ogloszenie odpady , Data dodania: 2013-12-23
4. wynik , Data dodania: 2014-01-08

 

Ogłoszenie z dnia 2013-12-16
 
Stała konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów alarmowych: sygnalizacji pożaru /SSP/, sygnalizacji włamania i napadu /SSW/, telewizji przemysłowej /CCTV/, kontroli dostępu oraz instalacji wideodomofonowej znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Płocka, położonych w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie , Data dodania: 2013-12-16
2. Umowa_systemy alarmowe_p.poz_OSTATECZNA_WZP , Data dodania: 2013-12-16

 

Ogłoszenie z dnia 2013-12-16
 
Dostawa mebli, w tym mebli biurowych oraz krzeseł i stołów do pomieszczeń Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku, realizowana w ramach zadania pn. Wyposażenie nowopowstającego żłobka na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. meble dla administracji, krzesla i stoly - specyfikacja , Data dodania: 2013-12-16
2. Istotne postanowienia umowy , Data dodania: 2013-12-16
3. Opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2013-12-16
4. Przetarg pisemny - meble ZM nr 2 , Data dodania: 2013-12-16
5. wynik BOK , Data dodania: 2013-12-20

 

 

Ogłoszenie z dnia 2013-12-13
 
Dostawa mebli gospodarczych i socjalnych do pomieszczeń Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku, realizowana w ramach zadania pn. Wyposażenie nowopowstającego żłobka na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opz , Data dodania: 2013-12-13
2. opis przedmiotu zamowienia + istotne postanowienia umowy - meble metal... , Data dodania: 2013-12-13
3. ogloszenie , Data dodania: 2013-12-13
4. wynik 20.12 , Data dodania: 2013-12-20

 

Ogłoszenie z dnia 2013-12-11
 
Przeprowadzenie wykładów dla 12 rad pedagogicznych w ramach realizacji projektu pn.: Nauczyciel Doskonały realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Opis przedmiotu Zamowienia , Data dodania: 2013-12-11
2. Istotne postanowienia umowy , Data dodania: 2013-12-11
3. Przetarg pisemny - ogloszenie , Data dodania: 2013-12-11
4. _zalaczniki-wersja_edytowalna_ , Data dodania: 2013-12-17
5. wynik wyklady dla 12 rad ped. , Data dodania: 2014-01-09

 

Ogłoszenie z dnia 2013-12-05
 
Najem 21 sztuk kabin sanitarnych (WC) wraz z ich obsługą serwisową (najem podstawowy) oraz krótkotrwały najem pojedynczych kabin wraz z obsługą serwisową (najem uzupełniający)
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2013-12-05
2. ogloszenie , Data dodania: 2013-12-05
3. Umowa najmu toj toj , Data dodania: 2013-12-05
4. wynik , Data dodania: 2013-12-13

 

Ogłoszenie z dnia 2013-12-02
 
Dostawa wyposażenia, w tym sprzętu kuchennego, naczyń, przyborów kuchennych oraz mebli, do kompleksu kuchennego wraz z magazynami w Żłobku Miejskim nr 2 w Płocku, realizowana w ramach zadania pn. Wyposażenie nowopowstającego żłobka na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zal. nr 3 - Wykaz dostaw -kompleks kuchenny - specyfikacja , Data dodania: 2013-12-02
2. Zal. nr 1 - formularz oferty , Data dodania: 2013-12-02
3. Istotne postanowienia umowy - Zal. nr 4 , Data dodania: 2013-12-02
4. Opis Przedmiotu zamowienia - zal. nr 2 , Data dodania: 2013-12-02
5. Ogloszenie o zamowieniu , Data dodania: 2013-12-02

 

Ogłoszenie z dnia 2013-12-02
 
Dostawa wyposażenia uzupełniającego do pomieszczeń Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku, w tym akcesoriów do łazienek i przyborów do sprzątania i utrzymania czystości w Żłobku, realizowana w ramach zadania pn. Wyposażenie nowopowstałego żłobka na osiedlu Podolszyce w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Opis przedmiotu zamowienia cz. 2 (wyposazenie uzupelniajace - specyfik... , Data dodania: 2013-12-02
2. opis przedmiotu zamowienia cz. 1 , Data dodania: 2013-12-02
3. istotne postanowienia umowy , Data dodania: 2013-12-02
4. przetarg pisemny - ogloszenie , Data dodania: 2013-12-02
5. zmiana opisu przedmitu zamowienia , Data dodania: 2013-12-05
6. wynik na strone - Zl nr 2 , Data dodania: 2013-12-09

 

Ogłoszenie z dnia 2013-12-02
 
Opracowanie wartości osiągniętych efektów Projektu pn. Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV wraz ze sporządzeniem Raportu z osiągniętych efektów Projektu.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie , Data dodania: 2013-12-02
2. opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2013-12-02
3. wzor umowy , Data dodania: 2013-12-02
4. wynik , Data dodania: 2013-12-16

 

 

Ogłoszenie z dnia 2013-11-25
 
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Miejskim Przedszkolu Nr l w ramach projektu pn.: Wsparcie na starcie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, w następujących częściach: Część5 Zajęcia specjalistyczne w ramach Programu Terapeutycznego Dla Dzieci z Zaburzeniami w Zachowaniu Część7 Zajęcia terapuetyczne z psychologiem Część14 - Dyżury specjalistów: Psycholog
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedmiotu zamowienia dla czesci 5, 7 i 14 , Data dodania: 2013-11-25
2. ogloszenie cz.5,7,14 , Data dodania: 2013-11-25
3. wzor umowy , Data dodania: 2013-11-25
4. formularz oferty- zal nr 1, wykaz osob- zal nr 2 , Data dodania: 2013-11-26
5. informacja z wyboru , Data dodania: 2013-12-04

 

Ogłoszenie z dnia 2013-11-25
 
Opracowanie wartości osiągniętych efektów Projektu pn. Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV wraz ze sporządzeniem Raportu z osiągniętych efektów Projektu.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2013-11-25
2. wzor umowy , Data dodania: 2013-11-25
3. ogloszenie , Data dodania: 2013-11-25

 

Ogłoszenie z dnia 2013-11-20
 
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Stanisława Stommy wraz z brakującą infrastrukturą.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert na 29.11.2013 r. do godz. 10.00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie o zamowieniu , Data dodania: 2013-11-20
2. opz , Data dodania: 2013-11-20
3. Zalacznik do wzoru umowy , Data dodania: 2013-11-20
4. Mapa. pdf , Data dodania: 2013-11-20
5. MZD , Data dodania: 2013-11-20
6. Fortum , Data dodania: 2013-11-20
7. Energa Operator , Data dodania: 2013-11-20
8. zmiana nr tel. osob do kontaktu , Data dodania: 2013-11-21
9. Wodociagi , Data dodania: 2013-11-21
10. Zapytanie i odp. , Data dodania: 2013-11-27

 

 

Ogłoszenie z dnia 2013-11-18
 
Zakup pakietów stanowiących wyposażenie uczniów na praktykach zawodowych na kierunku fryzjer w ramach realizacji projektu pn.: Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Przetarg pisemny - OGLOSZENIE , Data dodania: 2013-11-18
2. Istotne postanowienia umowy , Data dodania: 2013-11-18
3. opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2013-11-18
4. Zalacznik nr 1 - formularz ofertowy , Data dodania: 2013-11-18
5. wynik - pakiety , Data dodania: 2013-11-25

 

Ogłoszenie z dnia 2013-11-18
 
Dostawa publikacji metodycznych dla potrzeb realizacji projektu pn.: Nauczyciel Doskonały realizowanego w ramach Priorytetu III – Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkól, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie , Data dodania: 2013-11-18
2. opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2013-11-18
3. WYNIK , Data dodania: 2013-11-29

 

Ogłoszenie z dnia 2013-11-14
 
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa terenu w otoczeniu garaży pomiędzy budynkami przy ul.Słodowej 4 i Kredytowej 10 w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zal. nr 2 - wzor umowy , Data dodania: 2013-11-14
2. Zal. nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia Kredytowa , Data dodania: 2013-11-14
3. 2952-2013 , Data dodania: 2013-11-14
4. Ogloszenie o zamowieniu , Data dodania: 2013-11-14
5. Mapka , Data dodania: 2013-11-18
6. Informacja o wyborze oferty . , Data dodania: 2013-11-22

 

Ogłoszenie z dnia 2013-11-13
 
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w ramach projektu pn.: Wsparcie na starcie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, w następujących częściach: Część 7 Zajęcia terapeutyczne z psychologiem Część 14 - Dyżury specjalistów: Psycholog
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedmiotu zamowienia dla czesci 7 i 14 , Data dodania: 2013-11-13
2. ogloszenie cz 7 i 14 , Data dodania: 2013-11-13
3. formularz oferty- zal nr 1, wykaz osob- zal nr 2 , Data dodania: 2013-11-13
4. wzor umowy , Data dodania: 2013-11-13
5. informacja z wyboru cz. 7 , Data dodania: 2013-11-20
6. informacja z wyboru, uniewaznienie , Data dodania: 2013-11-25

 

Ogłoszenie z dnia 2013-11-12
 
- Zapytanie ofertowe w postępowaniu poniżej 20 000 PLN -
Nabór wykonawcy na : Stanowisko prawnika pełniącego dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie ponizej 20 000 tys zl , Data dodania: 2013-11-12
2. rozstrzygniecie_prawnik (1) , Data dodania: 2013-12-13

 

Ogłoszenie z dnia 2013-11-05
 
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w ramach projektu pn.: Wsparcie na starcie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziała nie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, w następujących częściach: Część 8 - Przeprowadzenie prelekcji: Poznaję świat - jak wspomagać rozwój dziecka, Część 9 - Przeprowadzenie prelekcji: Mamo! Tato! Pomóż mi zrozumieć i odkryć siebie, Część 10 - Przeprowadzenie prelekcji: Moje dziecko idzie do szkoły, część 11 - Przeprowadzenie prelekcji: Równość i tolerancja w wychowaniu.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wzor_umowy_ , Data dodania: 2013-10-17
2. ogloszenie , Data dodania: 2013-11-05
3. formularz oferty- zal nr 1, wykaz osob- zal nr 2 , Data dodania: 2013-11-05
4. opis przedmiotu zamowienia dla czesci 8,9,10, 11. , Data dodania: 2013-11-05
5. informacja z wyboru , Data dodania: 2013-11-13

 

Ogłoszenie z dnia 2013-10-30
 
PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 W PŁOCKU (1 CZĘŚĆ) W RAMACH PROJEKTU pn.: MATEMATYKA – NIC TRUDNEGO! WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie 30.10 , Data dodania: 2013-10-30
2. opis przedmiotu zamowienia 30.10 , Data dodania: 2013-10-30
3. wzor umowy 30.10 , Data dodania: 2013-10-30
4. zalaczniki 30.10 , Data dodania: 2013-10-30

 

Ogłoszenie z dnia 2013-10-23
 
Usługa polegająca na przeprowadzeniu doradztwa indywidualnego - w ramach realizacji projektu pn.: Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim - dla 48 uczniów z klas III płockich szkół zawodowych z zakresu wsparcia kompetencji miękkich oraz wprowadzeniu do programów/scenariuszy spotkań niezbędnych poprawek.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zalacznik 2 - Oswiadczenie o zaangazowaniu w realizacje projektow fina... , Data dodania: 2013-10-23
2. Zalacznik 5 - Laboratorium wsparcia kompetencji miekkich - doradztwo i... , Data dodania: 2013-10-23
3. opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2013-10-23
4. ogloszenie , Data dodania: 2013-10-23
5. informacja o wyborze - doradztwo indywidualne , Data dodania: 2013-11-06

 

Ogłoszenie z dnia 2013-10-23
 
Usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dla uczniów klas III płockich szkół zawodowych objętych projektem z zakresu wsparcia kompetencji miękkich oraz wprowadzeniu do programów / scenariuszy zajęć niezbędnych poprawek w ramach realizacji projektu pn.: Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zalacznik 5 - Laboratorium wsparcia kompetencji miekkich - warsztaty g... , Data dodania: 2013-10-23
2. ogloszenie , Data dodania: 2013-10-23
3. opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2013-10-23
4. Zalacznik 2 - Oswiadczenie o zaangazowaniu w realizacje projektow fina... , Data dodania: 2013-10-23
5. informacja o wyborze - warsztaty , Data dodania: 2013-11-06

 

Ogłoszenie z dnia 2013-10-17
 
Wykonanie opracowania pod nazwą: ,,Program funkcjonalno-użytkowy dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania pętli dla autobusów komunikacji miejskiej przy ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku na działce nr 524/15'.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. umowa , Data dodania: 2013-10-17
2. ogloszenie , Data dodania: 2013-10-17
3. Opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2013-10-17
4. formularz oferty- zalacznik nr 1, wykaz osob - zalacznik nr 2 , Data dodania: 2013-10-17
5. Wariant I petli autobusowej , Data dodania: 2013-10-17
6. Wariant II petli autobusowej , Data dodania: 2013-10-17
7. informacja w wyboru , Data dodania: 2013-10-29

 

 

Ogłoszenie z dnia 2013-09-11
 
PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W PŁOCKU (1 CZĘŚĆ) W RAMACH PROJEKTU pn.: MATEMATYKA – NIC TRUDNEGO! WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wzor umowy , Data dodania: 2013-09-11
2. ogloszenie , Data dodania: 2013-09-11
3. opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2013-09-11
4. zalaczniki , Data dodania: 2013-09-11
5. informacja o wyniku , Data dodania: 2013-09-17

 

Ogłoszenie z dnia 2013-09-09
 
Świadczenie usługi Specjalisty ds. opracowania i monitoringu Powiatowego Programu Wspomagania - w ramach Projektu pn.: Nauczyciel Doskonały .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie , Data dodania: 2013-09-09
2. Opis przedmiotu zamowienia, postanowienia umowy. zalaczniki , Data dodania: 2013-09-09
3. informacja z wyboru , Data dodania: 2013-09-16

 

 

Ogłoszenie z dnia 2013-09-04
 
Świadczenie usług eksperckich - przygotowanie i konsultacje Powiatowego Programu Wspomagania - w ramach Projektu pn.: Nauczyciel Doskonały .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zalaczniki - wersja edytowalna , Data dodania: 2013-09-04
2. opis przedmiotu zamowienia, postanowienia umowy, zalaczniki , Data dodania: 2013-09-04
3. ogloszenie , Data dodania: 2013-09-04
4. informacja z wyboru , Data dodania: 2013-09-16

 

Ogłoszenie z dnia 2013-09-02
 
Świadczenie usługi Specjalisty ds. opracowania i monitoringu Powiatowego Programu Wspomagania - w ramach Projektu pn.: Nauczyciel Doskonały .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie , Data dodania: 2013-09-02
2. Opis przedmiotu zamowienia, postanowienia umowy, zalaczniki , Data dodania: 2013-09-02
3. Zalaczniki - wersja edytowalna , Data dodania: 2013-09-03

 

Ogłoszenie z dnia 2013-08-22
 
PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W PŁOCKU (2 CZĘŚCI) I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 (3 CZĘŚCI) W RAMACH PROJEKTU pn.: MATEMATYKA – NIC TRUDNEGO! SPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wzor umowy. , Data dodania: 2013-08-22
2. opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2013-08-22
3. oswiadczenia , Data dodania: 2013-08-22
4. ogloszenie , Data dodania: 2013-08-22
5. wynik , Data dodania: 2013-08-29

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2013-06-13
 
Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 35 dzieci niepełnosprawnych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu lub zagrożenie problemem alkoholowym.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. umowa , Data dodania: 2013-06-13
2. Opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2013-06-13
3. zalaczniki nr 1,3,4,5,6,7,8 , Data dodania: 2013-06-13
4. Zalacznik Nr 2 -formularz cenowy , Data dodania: 2013-06-13
5. ogloszenie o zamowieniu , Data dodania: 2013-06-13
6. informacja z wyboru , Data dodania: 2013-06-20

 

Ogłoszenie z dnia 2013-05-17
 
-------------Zapytanie ofertowe w postępowaniu poniżej 20 000 PLN------------
Raport za rok 2012 z monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na terenie miasta Płock

 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. raport narkotykowy , Data dodania: 2013-05-17
2. wynik postepowanie do 20 000 - problem narkotykowy , Data dodania: 2013-06-13

 

Ogłoszenie z dnia 2013-05-17
 
-------------Zapytanie ofertowe w postępowaniu poniżej 20 000 PLN------------
Raport stanu problemów alkoholowych w mieście Płocku za 2012 rok

 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. raport alkoholowy , Data dodania: 2013-05-17
2. wynik postepowanie do 20 000 - problem alkoholowy , Data dodania: 2013-06-13

 

Ogłoszenie z dnia 2013-04-29
 
Remont podłóg i malowanie ścian w Szkole Podstawowej Nr 18 w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenia o zamowieniu , Data dodania: 2013-04-29
2. wynik , Data dodania: 2013-05-17

 

Ogłoszenie z dnia 2013-04-23
 
Wykonanie i umieszczenie reklam na burtach 20 jachtów w obrębie Zalewu Zegrzyńskiego
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie , Data dodania: 2013-04-23
2. opz jachty , Data dodania: 2013-04-23
3. wzor umowy , Data dodania: 2013-04-23
4. wzor , Data dodania: 2013-04-23

 

Ogłoszenie z dnia 2013-04-15
 
Dostawę ukwieconych 8 szt. wież kwiatowych (wielopoziomowych) i umieszczenie ich w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (na pl. Stary Rynek, pl. Narutowicza i Nowy Rynek w Płocku)
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Ogloszenie_do 14_000_euro , Data dodania: 2013-04-15
2. Opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2013-04-15
3. wzor umowy , Data dodania: 2013-04-15
4. Informacja z wyboru , Data dodania: 2013-04-24

 

Ogłoszenie z dnia 2013-04-09
 
Remont dachu budynku mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6B
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Opis przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2013-04-09
2. wzor umowy - dach na Kazimierza Wielkiego , Data dodania: 2013-04-09
3. ogloszenie , Data dodania: 2013-04-09
4. wynik , Data dodania: 2013-04-16

 

Ogłoszenie z dnia 2013-04-09
 
Wydruk publikacji dla mieszkańców Płocka w ilości 44 tys. egzemplarzy
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie o zamowieniu , Data dodania: 2013-04-09
2. Lista wykonawcow zlozonych ofert , Data dodania: 2013-04-18
3. wynik , Data dodania: 2013-04-30

 

 

Ogłoszenie z dnia 2013-03-28
 
Utrzymanie zieleni miejskiej na terenach wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Gminy - Miasto Płock lub Skarbu Państwa (z wyłączeniem: drzew rosnących w pasach drogowych ulic, robót objętych umową na konserwację zieleni oraz utrzymanie czystości na Skarpie Wiślanej w Plocku i zleceniem na Rejon III - dla obszarów wpisanych do rejestru zabytków)
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zal. nr 1 do umowy w strefie , Data dodania: 2013-03-28
2. umowa , Data dodania: 2013-03-28
3. Zal. nr 2 do umowy formularz cenowy , Data dodania: 2013-03-28
4. opis przedm. zamow , Data dodania: 2013-03-28
5. ogloszenie , Data dodania: 2013-03-28
6. Zalacznik do opisu przedmiotu zamowienia , Data dodania: 2013-04-04
7. Zamiana Ogloszenia do 14 000 euro , Data dodania: 2013-04-04
8. wynik utzymanie zieleni , Data dodania: 2013-04-11

 

Ogłoszenie z dnia 2013-03-27
 
-------------Zapytanie ofertowe w postępowaniu poniżej 20 000 PLN------------ Przeprowadzenie warsztatów umiejetności rodzicielskich - zajęć o charakterze rodzicielskim, mającym na celu podniesienie kompetencji wychowawczych, przygotowujących rodziców do wychowania dzieci bez przemocy
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zapytanie ofertowe ponizej 20 000 pln , Data dodania: 2013-03-27
2. formularz , Data dodania: 2013-03-28

 

 

Ogłoszenie z dnia 2013-02-13
 
opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w zakresie zmiany przeznaczenia zaprojektowanego pawilonu sanitarno - kasowego wraz z uzyskaniem decyzji zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę oraz wykonania projektu budowlanego przyłącza wodociągowego wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Ośrodka Sportowego STOCZNIOWIEC - prace przygotowawcze .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zalacznik nr 3 do opz , Data dodania: 2013-02-13
2. zalacznik nr 4 do opz , Data dodania: 2013-02-13
3. zalacznik nr 5 do opz , Data dodania: 2013-02-13
4. zalacznik nr 6 do opz , Data dodania: 2013-02-13
5. zalacznik nr 1 do opz , Data dodania: 2013-02-13
6. zalacznik nr 2 do opz cz.II , Data dodania: 2013-02-13
7. opz , Data dodania: 2013-02-13
8. Zalacznik nr 2 do OPZ , Data dodania: 2013-02-13
9. ogloszenie , Data dodania: 2013-02-13
10. wzor_umowy , Data dodania: 2013-02-13

 

 

Ogłoszenie z dnia 2013-02-06
 
Przeprowadzenie badań wizerunowych na próbie 1000 mieszkańców Płocka
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie do 14.000 euro , Data dodania: 2013-02-06
2. Lista wykonawcow , Data dodania: 2013-02-14
3. wynik , Data dodania: 2013-02-19

 
   
 
Stopka