Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Miejskim Przedszkolu Nr l w ramach projektu pn.: Wsparcie na starcie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, w następujących częściach:
Część5 Zajęcia specjalistyczne w ramach Programu Terapeutycznego Dla Dzieci z Zaburzeniami w Zachowaniu
Część7 Zajęcia terapuetyczne z psychologiem
Część14 - Dyżury specjalistów: Psycholog
data dodania: 2013-11-25
nr ogłoszenia: 3627


   
 
Stopka