Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Archiwum ogłoszeń: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Ogłoszenia z 2018 roku:
 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-26
 
Zagospodarowanie skweru przy ul. Kochanowskiego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Decyzja na wycinkę 22 2018 OR-P Skwer Kochanowskiego. , Data dodania: 2018-04-05
2. Koncepcja_Skwer_Kochanowskiego , Data dodania: 2018-05-11
3. Koncepcja_Skwer_Kochanowskiego_Wizualizacje , Data dodania: 2018-05-11
4. 2_Przedmiar Płock Kochanowskiego , Data dodania: 2018-05-11
5. PW_Skwer_Kochanowskiego , Data dodania: 2018-05-11
6. PB_Skan , Data dodania: 2018-05-11
7. 3_Opinia_geotechniczna , Data dodania: 2018-05-11
8. 4_STWiORB_Płock_Kochanowskiego_całość_scalone , Data dodania: 2018-05-11
9. 5_BIOZ_PZT_Płock_Kochanowskiego , Data dodania: 2018-05-11
10. Załącznik Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2018-05-30
11. Załącznik Wykaz osób , Data dodania: 2018-05-30
12. Załącznik Formularz ofertowy , Data dodania: 2018-05-30
13. OPZ , Data dodania: 2018-05-30
14. PZJ , Data dodania: 2018-05-30
15. klauzula informacyjna z art 13 RODO , Data dodania: 2018-06-26
16. wzór umowy , Data dodania: 2018-06-26
17. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-06-26
18. wynik , Data dodania: 2018-07-13

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-22
 
Opracowanie operatów wodnoprwanych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych, w tym opracowanie: Etap I - operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Brzeźnicy poprzez wylot W-8B (ul. Przemysłowa) Płocku; Etap II – operatu wodnoprwanego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprwanego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Wisły poprzez wyloty W1, W2 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załacznik nr 2 do OPZ (Etap I , Data dodania: 2018-06-22
2. Załacznik nr 1 do OPZ (Etap I , Data dodania: 2018-06-22
3. Załącznik nr 3 do OPZ (Etap II , Data dodania: 2018-06-22
4. umowa na operaty wodnoprawne , Data dodania: 2018-06-22
5. opis przedmiotu zamówienia 20.06.2018 roku , Data dodania: 2018-06-22
6. ogloszenie , Data dodania: 2018-06-22
7. wynik , Data dodania: 2018-07-02

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-19
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją inwestycji pn. Remont mola spacerowego w Płocku . Uwaga ! Zmiana terminu składania ofert na 10 lipca 2018 roku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Projekt Wykonawczy , Data dodania: 2018-06-12
2. Przedmiar-pomocniczy , Data dodania: 2018-06-12
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , Data dodania: 2018-06-12
4. Projekt Budowlany , Data dodania: 2018-06-12
5. zał 1 do OPZ , Data dodania: 2018-06-19
6. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-06-19
7. Wzór umowy , Data dodania: 2018-06-19
8. zał 1 do OPZ , Data dodania: 2018-06-19
9. Zał. 2 do OPZ , Data dodania: 2018-06-19
10. Załącznik nr 2 - Wykaz osób , Data dodania: 2018-06-19
11. Załącznik nr 2 - Wykaz osób , Data dodania: 2018-06-19
12. ogłoszenie o przetargu , Data dodania: 2018-06-19
13. Załacznik nr 1 - Formularz oferty , Data dodania: 2018-06-19
14. Załacznik nr 1 - Formularz oferty , Data dodania: 2018-06-19
15. zmiana terminu skladania ofert , Data dodania: 2018-06-25
16. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2018-07-03

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-15
 
Wykonanie usługi polegającej na wypożyczeniu i konserwacji separatorów ruchu drogowego U-25 C, wys. 80 cm, w ilości 506 mb. w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Boryszewo w ulicy Otolińskiej do węzła Bielska .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Umowa - wypożyczenie separatorów ruchu (11.06.2018) akc. MG , Data dodania: 2018-06-13
2. OPZ - separatory ruchu (11.06.2018) , Data dodania: 2018-06-13
3. Zał. nr 2 do Opz - TER (14.06.2018) V.2.ods , Data dodania: 2018-06-14
4. ogloszenie , Data dodania: 2018-06-15
5. załaczniki w formie edytowalnej , Data dodania: 2018-06-15
6. PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU , Data dodania: 2018-06-15
7. informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert , Data dodania: 2018-06-27

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-11
 
Wdrożenie, udostępnienie i utrzymanie internetowej platformy (generatora wniosków) do obsługi procedur zlecania organizacjom pozarządowym wykonania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy – Miasta Płock, w trybach określonych w art. 11 oraz art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2018 roku, poz. 450 z późniejszymi zmianami).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY-1 , Data dodania: 2018-05-24
2. Wzór umowy , Data dodania: 2018-06-11
3. Opis przedmiotu zmównienia , Data dodania: 2018-06-11
4. ogłoszenie o zamówieniu, Załacznik nr 1 i 2 , Data dodania: 2018-06-11
5. informacja o wyborze , Data dodania: 2018-07-05

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-07
 
Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla czynnych zawodowo nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, w ramach realizacji projektu pn.: Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Ogłoszenie zostało zamieszczone w bazie konkurencyjności pod numerem 1116781
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-06-07
2. Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu , Data dodania: 2018-06-07
3. istotne postanowienia umowy , Data dodania: 2018-06-07
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-06-07
5. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2018-06-19

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-06
 
Opracowanie operatów wodnoprwanych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych, w tym opracowanie: Etap I - operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Brzeźnicy poprzez wylot W-8B (ul. Przemysłowa) Płocku; Etap II – operatu wodnoprwanego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprwanego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Wisły poprzez wyloty W1, W2 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-06-06
2. umowa na operaty wodnoprawne2 , Data dodania: 2018-06-06
3. ogloszenie , Data dodania: 2018-06-06
4. zamknięcie przetargu , Data dodania: 2018-06-22

 

Ogłoszenie z dnia 2018-06-05
 
Zakup defibrylatorów AED na potrzeby realizacji projektu w ramach VI Budżetu Obywatelskiego pn.: AED i Ty – to reakcja społeczeństwa ratuje życie. UWAGA: Zmianie uległ termin składania ofert na dzień 15.06.2018 r. godzina 11:00.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2018-06-04
2. Załącznik nr 1 formularz oferty , Data dodania: 2018-06-05
3. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-06-05
4. Załącznik nr 1 formularz oferty , Data dodania: 2018-06-05
5. Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-06-05
6. Załącznik nr 3 istotne postanowienia umowy , Data dodania: 2018-06-05
7. Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2018-06-05
8. Pytanie i odp. , Data dodania: 2018-06-11
9. Pytania i odp. 2 Przesunięcie terminu składania ofert , Data dodania: 2018-06-12
10. wynik , Data dodania: 2018-06-28

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-30
 
Zagospodarowanie skweru przy ul. Kochanowskiego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Decyzja na wycinkę 22 2018 OR-P Skwer Kochanowskiego. , Data dodania: 2018-04-05
2. Koncepcja_Skwer_Kochanowskiego , Data dodania: 2018-05-11
3. Koncepcja_Skwer_Kochanowskiego_Wizualizacje , Data dodania: 2018-05-11
4. 2_Przedmiar Płock Kochanowskiego , Data dodania: 2018-05-11
5. PW_Skwer_Kochanowskiego , Data dodania: 2018-05-11
6. PB_Skan , Data dodania: 2018-05-11
7. 3_Opinia_geotechniczna , Data dodania: 2018-05-11
8. 4_STWiORB_Płock_Kochanowskiego_całość_scalone , Data dodania: 2018-05-11
9. 5_BIOZ_PZT_Płock_Kochanowskiego , Data dodania: 2018-05-11
10. Załącznik Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2018-05-30
11. Załącznik Wykaz osób , Data dodania: 2018-05-30
12. Załącznik Formularz ofertowy , Data dodania: 2018-05-30
13. OPZ , Data dodania: 2018-05-30
14. klauzula informacyjna z art 13 RODO , Data dodania: 2018-05-30
15. Wzór umowy , Data dodania: 2018-05-30
16. PZJ , Data dodania: 2018-05-30
17. ogłoszenie , Data dodania: 2018-05-30
18. unieważnienie , Data dodania: 2018-06-19

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-23
 
Naprawa nawierzchni poliuretanowej placu zabaw oraz urządzeń zabawowych zamontowanych na placu zabaw przy ul. Krakówka na Osiedlu Radziwie w Płocku, na działce o nr ewid. gruntów 1328, położonej w obrębie nr 12 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tereny zielone i parki rekreacyjne .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-05-23
2. wzór umowy , Data dodania: 2018-05-23
3. DOKUMENTACJA _2 , Data dodania: 2018-05-23
4. ogłoszenie. , Data dodania: 2018-05-23
5. Unieważnienie , Data dodania: 2018-05-30

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-05-08
 
Naprawa nawierzchni poliuretanowej placu zabaw oraz urządzeń zabawowych zamontowanych na placu zabaw przy ul. Krakówka na Osiedlu Radziwie w Płocku, na działce o nr ewid. gruntów 1328, położonej w obrębie nr 12 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tereny zielone i parki rekreacyjne .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-05-08
2. wzór umowy , Data dodania: 2018-05-08
3. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-05-08
4. DOKUMENTACJ , Data dodania: 2018-05-08
5. unieważnienie , Data dodania: 2018-05-23

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-26
 
Przebudowa wewnętrznej instalacji p.poż (hydrantowej) w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Płocku, ul. Misjonarska 22 .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Przedmiar , Data dodania: 2018-03-27
2. STWIOR , Data dodania: 2018-03-28
3. PT remontu instalacji hydrantowej , Data dodania: 2018-03-29
4. projekt umowy , Data dodania: 2018-04-24
5. ogłoszenia , Data dodania: 2018-04-26
6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , Data dodania: 2018-04-26
7. WYNIK , Data dodania: 2018-05-14

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-17
 
naprawa nawierzchni poliuretanowej placu zabaw oraz urządzeń zabawowych zamontowanych na placu zabaw przy ul. Krakówka na Osiedlu Radziwie w Płocku, na działce o nr ewid. gruntów 1328, położonej w obrębie nr 12 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tereny zielone i parki rekreacyjne .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. 2018.03.12_OPZ NAPRAWA PLACU KRAKÓ , Data dodania: 2018-04-17
2. 2018.03.12_wzór umowy_Naprawa placu , Data dodania: 2018-04-17
3. OGŁOSZENIE , Data dodania: 2018-04-17
4. DOKUMENTACJ , Data dodania: 2018-04-17
5. uniewaznienie , Data dodania: 2018-04-24

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-16
 
Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola nr 11 przy ul. Bielskiej 26/1 w Płocku – etap I.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. UZGODNIENIE , Data dodania: 2016-11-07
2. 05 , Data dodania: 2016-11-07
3. 01 , Data dodania: 2016-11-07
4. 02 , Data dodania: 2016-11-07
5. 04 , Data dodania: 2016-11-07
6. STWiO_Plac zabaw przy MP nr 11_Płock , Data dodania: 2016-11-07
7. 191 op MP11 zabawki rev1 , Data dodania: 2016-11-23
8. Z2 , Data dodania: 2017-01-11
9. Z1 , Data dodania: 2017-01-11
10. 03 , Data dodania: 2017-01-11
11. Przedmiar robót - plac zabaw dla dzieci 4-5 lat - MP11 , Data dodania: 2018-03-29
12. Plan zagospodarowania terenu MP 11- załącznik nr 1a do OPZ , Data dodania: 2018-03-30
13. Wykaz doświadczenia - Załącznik nr 4 , Data dodania: 2018-04-05
14. Wykaz osób - Załącznik nr 5 , Data dodania: 2018-04-05
15. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 , Data dodania: 2018-04-05
16. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-04-05
17. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2018-04-05
18. Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 2 , Data dodania: 2018-04-16
19. WZÓR UMOWY - załącznik nr 3 , Data dodania: 2018-04-16
20. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-04-16
21. odpowiedzi na zapytania , Data dodania: 2018-04-18
22. odpowiedzi na zapytania II , Data dodania: 2018-04-19
23. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2018-04-24

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-05
 
Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola nr 11 przy ul. Bielskiej 26/1 w Płocku – etap I.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. UZGODNIENIE , Data dodania: 2016-11-07
2. 05 , Data dodania: 2016-11-07
3. 01 , Data dodania: 2016-11-07
4. 02 , Data dodania: 2016-11-07
5. 04 , Data dodania: 2016-11-07
6. STWiO_Plac zabaw przy MP nr 11_Płock , Data dodania: 2016-11-07
7. 191 op MP11 zabawki rev1 , Data dodania: 2016-11-23
8. Z2 , Data dodania: 2017-01-11
9. Z1 , Data dodania: 2017-01-11
10. 03 , Data dodania: 2017-01-11
11. Przedmiar robót - plac zabaw dla dzieci 4-5 lat - MP11 , Data dodania: 2018-03-29
12. Plan zagospodarowania terenu MP 11- załącznik nr 1a do OPZ , Data dodania: 2018-03-30
13. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-04-05
14. Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 2 , Data dodania: 2018-04-05
15. wzór umowy - załącznik nr 3 , Data dodania: 2018-04-05
16. Wykaz doświadczenia - Załącznik nr 4 , Data dodania: 2018-04-05
17. Wykaz osób - Załącznik nr 5 , Data dodania: 2018-04-05
18. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 , Data dodania: 2018-04-05
19. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2018-04-05
20. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2018-04-05
21. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2018-04-16

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-05
 
naprawa nawierzchni poliuretanowej placu zabaw oraz urządzeń zabawowych zamontowanych na placu zabaw przy ul. Krakówka na Osiedlu Radziwie w Płocku, na działce o nr ewid. gruntów 1328, położonej w obrębie nr 12 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tereny zielone i parki rekreacyjne .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. 2018.03.12_wzór umowy_Naprawa placu , Data dodania: 2018-03-23
2. ogłoszenie , Data dodania: 2018-04-05
3. 2018.03.12_OPZ NAPRAWA PLACU KRAKÓ , Data dodania: 2018-04-05
4. DOKUMENTACJ , Data dodania: 2018-04-05
5. uniewaznienie 2 , Data dodania: 2018-04-16

 

Ogłoszenie z dnia 2018-04-04
 
Dostawa mebli do wyposażenia pracowni szkolnych(biurka, krzesła) w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie , Data dodania: 2018-04-04
2. formularz ofertowy , Data dodania: 2018-04-04
3. umowa meble _wzór , Data dodania: 2018-04-04
4. opz , Data dodania: 2018-04-04
5. informacja z otwarcia , Data dodania: 2018-04-11
6. wynik , Data dodania: 2018-04-16

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-23
 
naprawia nawierzchni poliuretanowej placu zabaw oraz urządzeń zabawowych zamontowanych na placu zabaw przy ul. Krakówka na Osiedlu Radziwie w Płocku, na działce o nr ewid. gruntów 1328, położonej w obrębie nr 12 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tereny zielone i parki rekreacyjne .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie , Data dodania: 2018-03-23
2. 2018.03.12_wzór umowy_Naprawa placu , Data dodania: 2018-03-23
3. 2018.03.12_OPZ NAPRAWA PLACU KRAKÓ , Data dodania: 2018-03-23
4. DOKUMENTACJ , Data dodania: 2018-03-23
5. uniewaznienie , Data dodania: 2018-04-03

 

Ogłoszenie z dnia 2018-03-12
 
Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Miasto Płock .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zal_2A_tereny_do_zalesienia , Data dodania: 2018-03-09
2. formularze_edytowalne , Data dodania: 2018-03-09
3. opz , Data dodania: 2018-03-09
4. wzor_umowy_urzadzenie_lasu , Data dodania: 2018-03-12
5. ogloszenie , Data dodania: 2018-03-12
6. zestawienie_ofert , Data dodania: 2018-03-23
7. wynik , Data dodania: 2018-04-06

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-26
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa ulicy Ziołowej – prace przygotowawcze’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Warunki tech. ul. Ziołowa - oświetlenie - zał. nr 5 , Data dodania: 2018-01-24
2. Warunki tech. ul. Ziołowa - energa operator - zał. nr 7 , Data dodania: 2018-01-24
3. Warunki tech. Petrotel - ul. Ziołowa zał. nr 8 , Data dodania: 2018-01-24
4. Warunki tech. kan. deszczowa - ul. Ziołowa zał. nr 9 , Data dodania: 2018-01-24
5. Warunki tech. - ul. Ziołowa - mzd - zał. nr 4 , Data dodania: 2018-01-24
6. Warunki tech. - wodociągi - u. Ziołowa zał. nr 3 , Data dodania: 2018-01-24
7. ul. Ziołowa mpzp , Data dodania: 2018-02-15
8. mapa zasadnicza , Data dodania: 2018-02-20
9. Zał. Nr 5 - Tabela elementów scalonych - wersja edytowalna , Data dodania: 2018-02-26
10. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-02-26
11. Zał. nr 1- FORMULARZ OFERTY- wersja edytowalna , Data dodania: 2018-02-26
12. Zał. nr 2 - Wykaz osób - wersja edytowalna , Data dodania: 2018-02-26
13. Załącznik Nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-02-26
14. Załącznik nr 4 - UMOWA WZÓR , Data dodania: 2018-02-26
15. Zał. Nr 5 - Tabela elementów scalonych - pdf. , Data dodania: 2018-02-26
16. Zał. nr 2 - Wykaz osób - pdf. , Data dodania: 2018-02-26
17. Zał. nr 1- FORMULARZ OFERTY - pdf. , Data dodania: 2018-02-26

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-23
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Budowa ulicy Maneżowej’’ w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 do OPZ - orientacyjna lokalizacja ulicy , Data dodania: 2018-01-24
2. załącznik nr 2 do opz - Warunki z WRM-VII na deszczówkę- Maneżowa... , Data dodania: 2018-01-24
3. załącznik nr 3 do opz - Warunki na oświetlenie z MZD- Maneżowa , Data dodania: 2018-01-24
4. załącznik nr 6 do opz - Maneżowa_struktura własności , Data dodania: 2018-01-24
5. załącznik nr 7 do opz - tabela elementów scalonych Maneżowa - wers... , Data dodania: 2018-02-02
6. załącznik nr 4a do opz - warunki z Wodociągów , Data dodania: 2018-02-15
7. załącznik nr 4b do opz- warunki z Wodociągów , Data dodania: 2018-02-15
8. załącznik nr 5 do opz- warunki Energa Oświetlenie Maneżowa , Data dodania: 2018-02-15
9. załącznik nr 7 do opz - tabela elementów scalonych Maneżowa - pdf.... , Data dodania: 2018-02-23
10. Zał. nr 8- FORMULARZ OFERTY- wersja edytowalna , Data dodania: 2018-02-23
11. Zał. nr 9 - Wykaz osób - wersja edytowalna , Data dodania: 2018-02-23
12. Zał. nr 10 - Wykaz wykonanych usług - wersja edytowalna , Data dodania: 2018-02-23
13. Zał. nr 8- FORMULARZ OFERTY- wersja edytowalna — pdf. , Data dodania: 2018-02-23
14. Zał. nr 9 - Wykaz osób - wersja edytowalna — pdf. , Data dodania: 2018-02-23
15. Zał. nr 10 - Wykaz wykonanych usług - wersja edytowalna — pdf..p... , Data dodania: 2018-02-23
16. Ogłoszenie o zamowieniu publicznym , Data dodania: 2018-02-23
17. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Załącznik nr 12 — pdf. , Data dodania: 2018-02-23
18. WZÓR UMOWY - Załącznik nr 11 — pdf. , Data dodania: 2018-02-23
19. wybor , Data dodania: 2018-03-14

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-21
 
Modernizacja budynku Filii Bibliotecznej Nr 9 Książnicy Płockiej przy ul. Orzechowej 5 a w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Zał. nr 7 - Wykaz osób - wersja edytowalna , Data dodania: 2018-02-21
2. Zał. nr 8 - Wykaz wykonanych robót - wersja edytowalna , Data dodania: 2018-02-21
3. Zał. nr 6 - FORMULARZ OFERTY- wersja edytowalna , Data dodania: 2018-02-21
4. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro , Data dodania: 2018-02-21
5. Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-02-21
6. Zał. Nr 2 - Umowa wzór , Data dodania: 2018-02-21
7. Zał. nr 6 - FORMULARZ OFERTY pdf , Data dodania: 2018-02-21
8. Zał. nr 7 - Wykaz osób pdf. , Data dodania: 2018-02-21
9. Zał.nr 5 -Przedmiar ro , Data dodania: 2018-02-21
10. Zał. nr 4 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru ro , Data dodania: 2018-02-21
11. Zał. nr - 3 projekt budowlano wykona , Data dodania: 2018-02-21
12. przedmiar - instalacja odgromowa , Data dodania: 2018-02-22
13. Pismo informacja o przedmiarze instalacji odgromowej. , Data dodania: 2018-02-22
14. Zał. nr 8 - Wykaz wykonanych robót - pdf. , Data dodania: 2018-02-23
15. Informacja o wyborze , Data dodania: 2018-03-12

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-02-12
 
Dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku w ramach realizacji projektu pn.: Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-02-12
2. formularz oferty - zał. nr 1 , Data dodania: 2018-02-12
3. OPZ_SZCZEGÓŁOWY cz 1 , Data dodania: 2018-02-12
4. OPZ_SZCZEGÓŁOWY cz 2 , Data dodania: 2018-02-12
5. OPZ_SZCZEGÓŁOWY cz 3 , Data dodania: 2018-02-12
6. OPZ_SZCZEGÓŁOWY cz 4 , Data dodania: 2018-02-12
7. OPZ_SZCZEGÓŁOWY cz 5 , Data dodania: 2018-02-12
8. WZÓR UMOWY_CZ 1 , Data dodania: 2018-02-12
9. WZÓR UMOWY_CZ 2 , Data dodania: 2018-02-12
10. WZÓR UMOWY_CZ 3 , Data dodania: 2018-02-12
11. WZÓR UMOWY_CZ 4 , Data dodania: 2018-02-12
12. WZÓR UMOWY_CZ 5 , Data dodania: 2018-02-12
13. wynik , Data dodania: 2018-02-22

 

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-30
 
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wymiany drewnianej nawierzchni mola spacerowego, drewnianej konstrukcji elewacji budynku gastronomicznego zlokalizowanego na molo, zabezpieczenia antykorozyjnego zapory przeciwlodowej oraz filarów i konstrukcji mola spacerowego w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załacznik nr 3 - wzór umowy , Data dodania: 2018-01-29
2. ekspertyza , Data dodania: 2018-01-29
3. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-01-30
4. Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy , Data dodania: 2018-01-30
5. Załącznik nr 4 - Wykaz osób , Data dodania: 2018-01-30
6. Załacznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2018-01-30
7. Zał. nr 2 do Umowy - Karta pobytu nadzoru autorskiego (23.01 , Data dodania: 2018-01-30
8. Zał. nr 1 do Umowy - Wzór protokołu odbioru (23.01 , Data dodania: 2018-01-30
9. informacja o wyborze , Data dodania: 2018-02-07

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-25
 
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki obok Parku Północnego w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Projekt umowy , Data dodania: 2018-01-22
2. OPZ - korty + siatkówka , Data dodania: 2018-01-22
3. Tabela Elementów Scalonych - kompleks nowoczesnych boisk , Data dodania: 2018-01-22
4. Koncepcja- Centrum Sportów Ekstremalnych , Data dodania: 2018-01-25
5. Zagospodarowanie terenu do zaprojektowania , Data dodania: 2018-01-25
6. Budżet Obywatelski - Kompleks Nowoczesnych Boisk , Data dodania: 2018-01-25
7. Mapa do celów projektowych - 2016 , Data dodania: 2018-01-25
8. ogłoszenie , Data dodania: 2018-01-25
9. wynik , Data dodania: 2018-02-08

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-25
 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych budowy parkingu przy ul. Jasnej 15 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z wjazdem od ulicy Na Skarpie
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. mapa zasadnicza_Na Skarpie , Data dodania: 2018-01-24
2. Tabela Elementów Scalonych - Parking przy ul. Jasnej 15 , Data dodania: 2018-01-24
3. ogłoszenie , Data dodania: 2018-01-25
4. OPZ Parking przy ul. Jasnej 15 , Data dodania: 2018-01-25
5. Wzór umowy Parking przy ul. Jasnej 15 , Data dodania: 2018-01-25
6. wynik , Data dodania: 2018-02-12

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-23
 
Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z powierzchni utwardzonych zanieczyszczonych na terenie miasta Płocka wraz z doborem przepływomierzy
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. załącznik nr 1 do opz. , Data dodania: 2018-01-23
2. załącznik nr 1 do umowy. , Data dodania: 2018-01-23
3. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2018-01-23
4. OPZ , Data dodania: 2018-01-23
5. wzór umowy , Data dodania: 2018-01-23
6. Wykaz osób , Data dodania: 2018-01-23
7. Formularz oferty , Data dodania: 2018-01-23
8. wykaz wykonawców , Data dodania: 2018-02-02
9. wynik , Data dodania: 2018-02-07

 

Ogłoszenie z dnia 2018-01-19
 
Świadczenie usługi holowania pojazdów, prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów, pobierania opłat za holowanie pojazdów usuniętych z drogi . Świadczenie usługi holowania pojazdów, prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów, pobierania opłat za holowanie pojazdów usuniętych z drogi .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zalacznik_do_umowy , Data dodania: 2017-12-11
2. Uchwała_nr_434_Rady_Miasta_Plocka , Data dodania: 2017-12-11
3. ogloszenie , Data dodania: 2018-01-19
4. formularze_edytowalne , Data dodania: 2018-01-19
5. umowa część II - pojazdy powyżej 3,5 ton , Data dodania: 2018-01-19
6. umowa częśc III - materiały niebezpieczne , Data dodania: 2018-01-19
7. umowa część I - pojazdy do 3,5 ton , Data dodania: 2018-01-19
8. opz_holowanie , Data dodania: 2018-01-19
9. uniewaznienie , Data dodania: 2018-01-31

 

 

 
   
 
Stopka