Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Archiwum ogłoszeń: 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Ogłoszenia z 2017 roku:
 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-10-18
 
Zakup miejsc na szkoleniach/kursach dla czynnych zawodowo nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 17 w Płocku dl potrzeb realizacji projektu pn.: ,,Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 - wersja edytowalna , Data dodania: 2017-10-17
2. Tabela nr 1 wyjazdowe , Data dodania: 2017-10-17
3. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-10-17
4. wzór umowy , Data dodania: 2017-10-17
5. Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 - pdf , Data dodania: 2017-10-17
6. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-10-18

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-10-16
 
Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 17 w Płocku dl potrzeb realizacji projektu pn.: ,,Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Tabela nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-10-13
2. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-10-16
3. wzór umowy-stacjonarne , Data dodania: 2017-10-16
4. Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3 - wersja edytowalna , Data dodania: 2017-10-17
5. Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3 - pdf , Data dodania: 2017-10-17
6. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-10-17

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-10-10
 
Zakup miejsc na szkoleniach/kursach dla czynnych zawodowo dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Płocku dla potrzeb realizacji projektu pn.: ,,Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku’’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Tabela nr 1 wyjazdowe , Data dodania: 2017-10-10
2. wzór umowy , Data dodania: 2017-10-10
3. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-10-10
4. Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3. , Data dodania: 2017-10-17
5. Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3. — pdf , Data dodania: 2017-10-17
6. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym , Data dodania: 2017-10-17

 

Ogłoszenie z dnia 2017-10-09
 
Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Płocku dla potrzeb realizacji projektu pn.: ,,Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku’’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3 - wersja edytowalna , Data dodania: 2017-10-09
2. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości do 30 000 Euro , Data dodania: 2017-10-09
3. OPZ , Data dodania: 2017-10-09
4. Tabela nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-10-09
5. wzór umowy , Data dodania: 2017-10-09
6. Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3. pdf , Data dodania: 2017-10-09
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZĘŚĆ 1 , Data dodania: 2017-10-20
8. Informacja o unieważnieniu - Części 2,3,4,5 , Data dodania: 2017-10-20

 

Ogłoszenie z dnia 2017-10-05
 
Przeprowadzenie badań społecznych dotyczących pozyskania opinii płocczan o jakości życia w mieście, działaniach Urzędu Miasta Płocka oraz Prezydenta Miasta Płocka
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wzor_umowy_przeprowadzenie_badan , Data dodania: 2017-10-05
2. Opz , Data dodania: 2017-10-05
3. ogloszenie_badania , Data dodania: 2017-10-05
4. FORMULARZ_OFERTY_BADANIA_edytowalny , Data dodania: 2017-10-05
5. zestawienie_ofert , Data dodania: 2017-10-13

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-29
 
Świadczenie usługi edukacyjnej – studia podyplomowe z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego dla pracowników Urzędu Miasta Płocka w ramach realizacji projektu pn. Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: 09.10.2017 r., godz. 12.00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wzor_umowy , Data dodania: 2017-09-29
2. OPZ , Data dodania: 2017-09-29
3. zalacznikie_edytowalne_studia_podyplomowe_ppp , Data dodania: 2017-09-29
4. ogloszenie_studiappp , Data dodania: 2017-09-29
5. przedluzenie_terminu_skladania_ofert , Data dodania: 2017-10-03
6. zmiana_wzoru_umowy , Data dodania: 2017-10-05
7. wzor_umowy_zmieniony , Data dodania: 2017-10-05
8. wybor_studia_podyplomowe_ppp , Data dodania: 2017-10-17

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-28
 
Przeprowadzenie szkolenia i/lub kursu dla czynnych zawodowo nauczycieli Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku, w ramach realizacji projektu pn.: Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ZAŁACZNIKI DO OGŁOSZENIA - FORMULARZE - wersja edyt. , Data dodania: 2017-09-28
2. WZÓR UMOWY , Data dodania: 2017-09-28
3. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA , Data dodania: 2017-09-28
4. ZAŁACZNIKI DO OGŁOSZENIA - FORMULARZE , Data dodania: 2017-09-28
5. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU , Data dodania: 2017-09-28
6. Informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2017-10-11

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-27
 
Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla czynnych zawodowo nauczycieli Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku, w ramach realizacji projektu pn.: Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. zalaczniki_edytowalne_studia_MP31 , Data dodania: 2017-09-27
2. ogloszenie_MP31 , Data dodania: 2017-09-27
3. opz_studia_podyplomoweMP31 , Data dodania: 2017-09-27
4. wzor_umowy_studia_podyplomoweMP31 , Data dodania: 2017-09-27
5. wybor , Data dodania: 2017-10-11

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-27
 
Dostawa materiałów biurowych do prowadzenia zajęć dla potrzeb realizacji projektów pn.: Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku oraz pn.: Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku realizowanych w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Formularz cenowy - załącznik nr 1 do Oferty - wersja edyt.. , Data dodania: 2017-09-26
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -materiały biurowe , Data dodania: 2017-09-27
3. Istotne postanowienia umowy , Data dodania: 2017-09-27
4. FORMULARZ OFERTY — Część 2 , Data dodania: 2017-09-27
5. FORMULARZ OFERTY - Częśc 1 , Data dodania: 2017-09-27
6. Formularz cenowy - załącznik nr 1 do Oferty , Data dodania: 2017-09-27
7. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-09-27
8. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa materiałów biurowych , Data dodania: 2017-10-06
9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2017-10-12

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-26
 
Wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na naprawie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw przy ul. Krakówka na Osiedlu Radziwie w Płocku, na działce o nr ewid. gruntów 1328, położonej w obrębie nr 12 – Radziwie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tereny zielone i parki rekreacyjne .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SPECYFIKACJA PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
2. STR_1_SPEC. , Data dodania: 2017-09-11
3. RZUT PLACU ZABAW PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
4. PZ PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
5. STR_2 , Data dodania: 2017-09-11
6. STR_1 , Data dodania: 2017-09-11
7. ZESTAW. ARCHITEKT.PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
8. STR_OPIS , Data dodania: 2017-09-11
9. DETAL OGRODZENIA PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
10. DETALE NAW 2 PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
11. INFORMACJA BIOZ , Data dodania: 2017-09-11
12. OŚW , Data dodania: 2017-09-11
13. DETALE NAW 1 PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
14. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-09-11
15. PRZEDMIAR ROBÓT , Data dodania: 2017-09-11
16. wzór umowy , Data dodania: 2017-09-11
17. informacja dodatkowa , Data dodania: 2017-09-12
18. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-09-26
19. ogłoszenie o przetargu , Data dodania: 2017-09-26
20. karty katalo , Data dodania: 2017-09-26
21. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2017-10-05

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-14
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. mapa zasadnicza-Centralny Park Rekreacji(1) , Data dodania: 2017-09-06
2. Tabela elementów scalonych-Centralny Park Rekreacyjny , Data dodania: 2017-09-06
3. mapa zasadnicza-Centralny Park Rekreacji(2) , Data dodania: 2017-09-06
4. załącznik graficzny-zakres rzeczowy Centralny Park , Data dodania: 2017-09-06
5. Zał. -Wykaz wykonanych usług , Data dodania: 2017-09-07
6. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-09-14
7. Zał. -Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówi... , Data dodania: 2017-09-14
8. Formularz oferty - załącznik Nr 1 , Data dodania: 2017-09-14
9. Wzór umowy , Data dodania: 2017-09-14
10. Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2017-09-14
11. Koncepcja urbanistyczna osiedla Dobrzyńska w Płocku - załacznik Nr ... , Data dodania: 2017-09-14
12. informacja z otwarcia , Data dodania: 2017-09-28

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-11
 
Wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na naprawie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw przy ul. Krakówka na Osiedlu Radziwie w Płocku, na działce o nr ewid. gruntów 1328, położonej w obrębie nr 12 – Radziwie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tereny zielone i parki rekreacyjne . UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. SPECYFIKACJA PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
2. STR_1_SPEC. , Data dodania: 2017-09-11
3. RZUT PLACU ZABAW PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
4. PZ PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
5. STR_2 , Data dodania: 2017-09-11
6. STR_OPIS , Data dodania: 2017-09-11
7. DETAL OGRODZENIA PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
8. ZESTAW. ARCHITEKT.PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
9. STR_1 , Data dodania: 2017-09-11
10. DETALE NAW 2 PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
11. INFORMACJA BIOZ , Data dodania: 2017-09-11
12. DETALE NAW 1 PŁOCK , Data dodania: 2017-09-11
13. OŚW , Data dodania: 2017-09-11
14. PRZEDMIAR ROBÓT , Data dodania: 2017-09-11
15. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-09-11
16. wzór umowy , Data dodania: 2017-09-11
17. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-09-11
18. ogłoszenie o przetargu , Data dodania: 2017-09-11
19. informacja dodatkowa , Data dodania: 2017-09-12
20. zmiana terminu składania ofert, zapytania , Data dodania: 2017-09-15
21. odpowiedzi na zapytania , Data dodania: 2017-09-18
22. karty katalo , Data dodania: 2017-09-18
23. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2017-09-26

 

Ogłoszenie z dnia 2017-08-14
 
Wykonanie badań geologiczno-inżynierskich dla opracowania programu funkcjonalno-użytkowego i określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych na terenie działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 484/27, 480, 474/1, 470/4, 470/3, 469/4, 469/6 zlokalizowanych przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku dla zadania Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej, usunięcie szkód powstałych wskutek ruchów osuwiskowych ziemi oraz usunięcie zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-07-31
2. wzór umowy , Data dodania: 2017-08-03
3. ogłoszenie o przetargu , Data dodania: 2017-08-14
4. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-09-06

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-31
 
Wykonanie badań geologiczno-inżynierskich dla opracowania programu funkcjonalno-użytkowego i określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych na terenie działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 484/27, 480, 474/1, 470/4, 470/3, 469/4, 469/6 zlokalizowanych przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku dla zadania Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej, usunięcie szkód powstałych wskutek ruchów osuwiskowych ziemi oraz usunięcie zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie o przetargu , Data dodania: 2017-07-31
2. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-07-31
3. wzór umowy , Data dodania: 2017-07-31
4. zapytanie i odpowiedź 1 , Data dodania: 2017-08-03
5. zapytanie i odpowiedź 2 , Data dodania: 2017-08-04
6. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2017-08-14

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-26
 
Organizacja oraz przeprowadzenie programu profilaktyki zintegrowanej pn. Archipelag Skarbów Fundacji Instytut Profilaktyki Zintegrowanej z siedzibą Kobyłka k. Warszawy, ul. Ogrodowa 8 dla uczniów klas II gimnazjalnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych (bez diagnozy ryzykownych zachowań młodzieży i bez szkoleń rad pedagogicznych) w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 na terenie miasta Płocka
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wzór umowy , Data dodania: 2017-07-12
2. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-07-12
3. Załącznik nr 1 do umowy , Data dodania: 2017-07-12
4. Załącznik nr 2 do umowy , Data dodania: 2017-07-12
5. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-07-26
6. wynik , Data dodania: 2017-08-07

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-20
 
Dostosowanie bazy lokalowej szkół do zmian w związku z reformą oświaty – dostawa i montaż wyposażenia zaplecza sanitarno-szatniowego bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 17 i Gimnazjum nr 4 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Rozmieszczenie wyposażenia - Gimnazjum nr 4 , Data dodania: 2017-07-20
2. Zestawienie wyposażenia zaplecza bloku sportowego Gimnazjum nr 4 , Data dodania: 2017-07-20
3. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-07-20
4. Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 , Data dodania: 2017-07-20
5. Wzór Umowy - załacznik nr 3 , Data dodania: 2017-07-20
6. Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2017-07-20
7. Załącznik nr 1 formularz ofertowy , Data dodania: 2017-07-20
8. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-07-20
9. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-08-02

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-18
 
Zagospodarowanie terenu waz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola nr 11 przy ul. Bielskiej 26/1 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. STWiO_Plac zabaw przy MP nr 11_Płock , Data dodania: 2016-11-07
2. Zagospodarowanie terenu Miejskiego Przedszkola nr 11 - zakkres likwida... , Data dodania: 2017-06-13
3. Przedmiar - plac zabaw dla dzieci w wieku 4-5 lat - Miejskie Przedszko... , Data dodania: 2017-06-13
4. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2017-06-16
5. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-06-16
6. Załącznik nr 5 Wykaz osób , Data dodania: 2017-06-16
7. Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2017-06-16
8. Załacznik nr 3 - wzór umowy , Data dodania: 2017-07-18
9. Załacznik nr 2 -Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2017-07-18
10. Załącznik nr 1 formularz ofertowy , Data dodania: 2017-07-18
11. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-07-18
12. PRO , Data dodania: 2017-07-18
13. wynik , Data dodania: 2017-07-27

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-14
 
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Przyjaznych serc przy ul. Krótkiej 6A w Płocku do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Ekspertya ppoż. DPS Płock Rys. 2 - Rzut Parteru , Data dodania: 2017-06-20
2. Ekpertyza ppoż. DPS Płock Rys. 3 - Rzut I piętra , Data dodania: 2017-06-20
3. Ekspertyza ppoż. DPS Płock Rys. 4 - Rzut II piętra , Data dodania: 2017-06-20
4. Ekpertyza ppoż. DPS Płock Rys. 1 - PZT , Data dodania: 2017-06-20
5. Ekspertyza ppoż. DPS Płock Rys. 5 - Przekrój , Data dodania: 2017-06-20
6. Ekspertyza ppoż. DPS Płock , Data dodania: 2017-06-20
7. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-07-14
8. Wzór umowy , Data dodania: 2017-07-14
9. postanowienia , Data dodania: 2017-07-14
10. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-07-14
11. wynik , Data dodania: 2017-07-26

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-12
 
Organizacja oraz przeprowadzenie programu profilaktyki zintegrowanej pn. Archipelag Skarbów Fundacji Instytut Profilaktyki Zintegrowanej z siedzibą Kobyłka k. Warszawy, ul. Ogrodowa 8 dla uczniów klas II gimnazjalnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych (bez diagnozy ryzykownych zachowań młodzieży i bez szkoleń rad pedagogicznych) w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 na terenie miasta Płocka
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie , Data dodania: 2017-07-12
2. wzór umowy , Data dodania: 2017-07-12
3. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-07-12
4. Załącznik nr 1 do umowy , Data dodania: 2017-07-12
5. Załącznik nr 2 do umowy , Data dodania: 2017-07-12
6. unieważnienie , Data dodania: 2017-07-26

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-03
 
Zagospodarowanie terenu waz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola nr 11 przy ul. Bielskiej 26/1 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. STWiO_Plac zabaw przy MP nr 11_Płock , Data dodania: 2016-11-07
2. Zagospodarowanie terenu Miejskiego Przedszkola nr 11 - zakkres likwida... , Data dodania: 2017-06-13
3. Przedmiar - plac zabaw dla dzieci w wieku 4-5 lat - Miejskie Przedszko... , Data dodania: 2017-06-13
4. Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2017-06-16
5. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2017-06-16
6. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-06-16
7. WZÓR UMOWY , Data dodania: 2017-06-16
8. Załącznik nr 1 formularz ofertowy , Data dodania: 2017-06-16
9. Załącznik nr 5 Wykaz osób , Data dodania: 2017-06-16
10. Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2017-06-16
11. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-07-03
12. PRO , Data dodania: 2017-07-03
13. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-07-13

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-30
 
Dostawa karmy dla kotów wolno żyjących będących pod opieką karmicieli (karmicielek) z terenu Gminy Miasto – Płock.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-06-30
2. opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-06-30
3. wzór umowy , Data dodania: 2017-06-30
4. Załącznik nr 1 formularz ofertowy , Data dodania: 2017-06-30
5. wynik , Data dodania: 2017-07-17

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-28
 
Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku DPS Przyjaznych Serc w Płocku, ul. Krótka 6A
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Specyfikacja -br. elektryczna , Data dodania: 2017-03-21
2. Specyfikacja - br. sanitarna , Data dodania: 2017-03-23
3. załączniki , Data dodania: 2017-06-19
4. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-06-19
5. OPZ - DPS ul Krótka p-poż , Data dodania: 2017-06-19
6. wzór umowy , Data dodania: 2017-06-19
7. ogłoszenie , Data dodania: 2017-06-28
8. P , Data dodania: 2017-06-28
9. Przedmiar br. budow , Data dodania: 2017-06-28
10. Przedmiar br. elektry , Data dodania: 2017-06-28
11. Przedmiar br. sanit , Data dodania: 2017-06-28
12. Specyfikacja - br. budow , Data dodania: 2017-06-28
13. wzory załączników , Data dodania: 2017-06-28
14. wynik , Data dodania: 2017-07-12

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-19
 
Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku DPS Przyjaznych Serc w Płocku, ul. Krótka 6A
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Specyfikacja -br. elektryczna , Data dodania: 2017-03-21
2. Specyfikacja - br. sanitarna , Data dodania: 2017-03-23
3. ogłoszenie , Data dodania: 2017-06-19
4. załączniki , Data dodania: 2017-06-19
5. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-06-19
6. OPZ - DPS ul Krótka p-poż , Data dodania: 2017-06-19
7. wzór umowy , Data dodania: 2017-06-19
8. P , Data dodania: 2017-06-19
9. Przedmiar br. budow , Data dodania: 2017-06-19
10. Przedmiar br. elektry , Data dodania: 2017-06-19
11. Przedmiar br. sanit , Data dodania: 2017-06-19
12. Specyfikacja - br. budow , Data dodania: 2017-06-19
13. unieważnienie , Data dodania: 2017-06-28

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-19
 
Wygłuszenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. P6021358 , Data dodania: 2017-06-02
2. P6021359 , Data dodania: 2017-06-02
3. P6021361 , Data dodania: 2017-06-02
4. P6021362 , Data dodania: 2017-06-02
5. P6021363 , Data dodania: 2017-06-02
6. Zalecenia adaptacji akustycznej sali sportowej Szkoły Podstawowej nr ... , Data dodania: 2017-06-02
7. Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-06-07
8. Wzór umowy , Data dodania: 2017-06-07
9. Plan Zapewnienia Jakości - załącznik nr 5 , Data dodania: 2017-06-07
10. ogłoszenie , Data dodania: 2017-06-19
11. załączniki , Data dodania: 2017-06-19
12. odpowiedź na zapytanie , Data dodania: 2017-06-23
13. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2017-06-29

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-16
 
Zagospodarowanie terenu waz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola nr 11 przy ul. Bielskiej 26/1 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. STWiO_Plac zabaw przy MP nr 11_Płock , Data dodania: 2016-11-07
2. Zagospodarowanie terenu Miejskiego Przedszkola nr 11 - zakkres likwida... , Data dodania: 2017-06-13
3. Przedmiar - plac zabaw dla dzieci w wieku 4-5 lat - Miejskie Przedszko... , Data dodania: 2017-06-13
4. Opis Przedmiotu Zamówienia , Data dodania: 2017-06-16
5. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2017-06-16
6. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-06-16
7. WZÓR UMOWY , Data dodania: 2017-06-16
8. Załącznik nr 1 formularz ofertowy , Data dodania: 2017-06-16
9. Załącznik nr 5 Wykaz osób , Data dodania: 2017-06-16
10. Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2017-06-16
11. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-06-16
12. PRO , Data dodania: 2017-06-16
13. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-06-30

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-16
 
Wykonanie badań laboratoryjnych przy robotach budowlano-montażowych realizowanych w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Opis przedmiotu zamówienia. , Data dodania: 2017-05-31
2. wzór umowy , Data dodania: 2017-05-31
3. Wykaz akredytacji , Data dodania: 2017-05-31
4. Zestawienie Badań Laboratoryjnych , Data dodania: 2017-05-31
5. ogłoszenie o przetargu , Data dodania: 2017-06-16
6. wynik , Data dodania: 2017-06-27

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-14
 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych odbioru i wykonania robót budowlanych zagospodarowania terenu wokół garaży przy ul. Gintera w Płocku zlokalizowanego na działce o nr ewid. 65/73 obr. 10 wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub decyzji właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi) wg opisu przedmiotu zamówienia.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Warunki deszczówka - Gintera , Data dodania: 2017-06-13
2. warunki MZD- Gintera , Data dodania: 2017-06-13
3. warunki oświetlenie-Gintera-Energa , Data dodania: 2017-06-13
4. ogłoszenie o przetargu , Data dodania: 2017-06-14
5. OPZ , Data dodania: 2017-06-14
6. wzór umowy , Data dodania: 2017-06-14
7. wynik , Data dodania: 2017-06-21

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-09
 
Świadczenie usługi edukacyjnej – studia podyplomowe dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizacji projektu pn. Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wzor_umowy_studia_podypomowe2 , Data dodania: 2017-06-09
2. ogloszenie_studia_podyplomowe2 , Data dodania: 2017-06-09
3. zalaczniki_edytowalne , Data dodania: 2017-06-09
4. opz_studia_podyplomowe2 , Data dodania: 2017-06-09
5. wybor_uniewaznienie , Data dodania: 2017-07-03

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-07
 
Wykonanie remontu pokrycia dachu segmentu nad kuchnią w Miejskim Przedszkolu nr 27 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Rysunek nr 1 - zakres remontu pokrycia dachu w MP27 , Data dodania: 2017-05-18
2. Rys. nr 2 - schemat montażu kominka wentylacyjnego , Data dodania: 2017-05-24
3. Rys. nr 3 - rzut rozmieszczenia kominków wentylacyjnych , Data dodania: 2017-05-24
4. Zdjęcie nr 1 - zdjęcie remontowanego dachu , Data dodania: 2017-05-24
5. Zdjęcie nr 2 - zdjęcie remontowanego dachu , Data dodania: 2017-05-24
6. Przedmiar - branża elektryczna , Data dodania: 2017-05-29
7. Przedmiar - branża budowlana , Data dodania: 2017-05-29
8. Załącznik nr 2 - OPZ , Data dodania: 2017-06-07
9. Załącznik nr 3 wzór umowy , Data dodania: 2017-06-07
10. Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2017-06-07
11. Załącznik nr 5 Wykaz osób , Data dodania: 2017-06-07
12. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-06-07
13. Specyfikacja techniczna , Data dodania: 2017-06-07
14. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2017-06-07
15. Załącznik nr 1 formularz ofertowy , Data dodania: 2017-06-07
16. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-06-07
17. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-06-23

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-06
 
,,Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem właściwej zgody (pozwolenie/zgłoszenie) na wykonanie robót budowlanych polegających na rozebraniu istniejącej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, znajdującą się w budynku biblioteką, infrastrukturą podziemną znajdującą się przy Szkole Podstawowej Nr 18 ul. Jasna 8 na działkach o numerach ewidencyjnym 60, 61, 62 i 63/1 wraz z realizacją przedmiotowych robót rozbiórkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:,,Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18’’w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Jasna , Data dodania: 2017-05-22
2. Jasna granice , Data dodania: 2017-05-22
3. OPINIA GEOTECHNICZNA , Data dodania: 2017-05-22
4. Zał. nr 6 - Tabela Elementów Scalonych , Data dodania: 2017-05-22
5. Zał. nr 4 - Wykaz osób , Data dodania: 2017-05-22
6. Zał. nr 5- Wykaz wykonanych robót , Data dodania: 2017-05-22
7. Zał. nr 3 - FORMULARZ OFERTY , Data dodania: 2017-05-22
8. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 , Data dodania: 2017-05-22
9. Wzór umowy - Załącznik Nr 2 , Data dodania: 2017-05-22
10. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-06-06
11. wynik , Data dodania: 2017-06-19

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-31
 
Wykonanie badań laboratoryjnych przy robotach budowlano-montażowych realizowanych w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Opis przedmiotu zamówienia. , Data dodania: 2017-05-31
2. wzór umowy , Data dodania: 2017-05-31
3. Wykaz akredytacji , Data dodania: 2017-05-31
4. ogłoszenie o przetargu , Data dodania: 2017-05-31
5. Zestawienie Badań Laboratoryjnych , Data dodania: 2017-05-31
6. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-06-16

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-26
 
Świadczenie usługi edukacyjnej – studia podyplomowe dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizacji projektu pn. Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opz , Data dodania: 2017-05-26
2. wzor_umowy , Data dodania: 2017-05-26
3. zalaczniki_edytowalne , Data dodania: 2017-05-26
4. ogloszenie , Data dodania: 2017-05-26
5. informacja_o_uniewaznieniu , Data dodania: 2017-06-06

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-22
 
,,Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem właściwej zgody (pozwolenie/zgłoszenie) na wykonanie robót budowlanych polegających na rozebraniu istniejącej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, znajdującą się w budynku biblioteką, infrastrukturą podziemną znajdującą się przy Szkole Podstawowej Nr 18 ul. Jasna 8 na działkach o numerach ewidencyjnym 60, 61, 62 i 63/1 wraz z realizacją przedmiotowych robót rozbiórkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:,,Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18’’w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Jasna , Data dodania: 2017-05-22
2. Jasna granice , Data dodania: 2017-05-22
3. OPINIA GEOTECHNICZNA , Data dodania: 2017-05-22
4. Zał. nr 6 - Tabela Elementów Scalonych , Data dodania: 2017-05-22
5. Zał. nr 4 - Wykaz osób , Data dodania: 2017-05-22
6. Zał. nr 5- Wykaz wykonanych robót , Data dodania: 2017-05-22
7. Zał. nr 3 - FORMULARZ OFERTY , Data dodania: 2017-05-22
8. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-05-22
9. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 , Data dodania: 2017-05-22
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 2 , Data dodania: 2017-05-22
11. Dodatkowy zapis do umowy , Data dodania: 2017-05-29
12. Informacja - wizja lokalna , Data dodania: 2017-05-30
13. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-06-06

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-12
 
Usuwanie barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenów stanowiących własność osób prywatnych i innych podmiotów w granicach administracyjnych miasta Płocka .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie , Data dodania: 2017-05-12
2. formularze_edytowalne , Data dodania: 2017-05-12
3. wzor_umowy_barszcz , Data dodania: 2017-05-12
4. opz_barszcz , Data dodania: 2017-05-12
5. Wykaz_dzialek , Data dodania: 2017-05-12
6. wybor_barszcz , Data dodania: 2017-05-19

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-06
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie terenów zieleni w okresie realizacji zagospodarowania Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień w Płocku oraz przebudowy alei A. Roguckiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ’’Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei w Płocku’’ realizowanego w ramach projektu pn.’’Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik graficzny nr 2-podział na etapy , Data dodania: 2017-04-03
2. Załączniki nr 1- wersja edytowalna , Data dodania: 2017-04-03
3. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-04-06
4. ROG_W_opis zieleni_2017.02.14__kst , Data dodania: 2017-04-06
5. UMOWA nadzór nad zielenią Wieża Ciśnień, Roguckiego , Data dodania: 2017-04-06
6. Załączniki nr 1 , Data dodania: 2017-04-06
7. Załączniki Nr 4- wersja edytowalna - Kopia , Data dodania: 2017-04-06
8. Załączniki Nr 4 , Data dodania: 2017-04-06
9. OPZ , Data dodania: 2017-04-06
10. Specyfikacje techni , Data dodania: 2017-04-06
11. Przedmiary ro , Data dodania: 2017-04-06
12. PROJEKT Plac Dąbrowsk , Data dodania: 2017-04-06
13. zmiana zapisu w umowie. UWAGA ! Zmiana terminu składania ofert. , Data dodania: 2017-04-12
14. zmieniony załącznik nr 1 , Data dodania: 2017-04-12
15. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2017-05-04

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-05
 
,,Aktualizacje operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z powierzchni utwardzonych zanieczyszczonych na terenie miasta Płocka w roku 2017 . UWAGA: zmiana terminu składania ofert: do 19.04.2017 r., godz. 10.00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. załącznik nr 1 do umowy-1. , Data dodania: 2017-03-30
2. formularz_cenowy. , Data dodania: 2017-04-05
3. załącznik nr 1 do OPZ. , Data dodania: 2017-04-05
4. wzor_umowy , Data dodania: 2017-04-05
5. OPZ_05.04 , Data dodania: 2017-04-05
6. ogloszenie_operaty , Data dodania: 2017-04-05
7. zalaczniki_edytowalne , Data dodania: 2017-04-05
8. zapytanie_odpowiedz , Data dodania: 2017-04-12
9. zalacznik_nr_1_do_opz_zmieniony. , Data dodania: 2017-04-12
10. zestawienie_ofert , Data dodania: 2017-04-25
11. wybor_aktualizacja_operatow , Data dodania: 2017-05-15

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-31
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji drogowej pn. Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do węzła Długa . Ogłoszenie zamieszczone w bazie konkurencyjności pod nr 1027855
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedmiotu zamówienia nadzór inw elektryka , Data dodania: 2017-03-31
2. Umowa - nadzór branża elektryczna (20.02.2017) akc. MG , Data dodania: 2017-03-31
3. ogłoszenie o przetargu , Data dodania: 2017-03-31
4. Załącznik nr 2 - Wykaz osób , Data dodania: 2017-03-31
5. Załacznik nr 1 , Data dodania: 2017-03-31
6. PB - Obwod , Data dodania: 2017-03-31
7. PFU TRZE , Data dodania: 2017-03-31
8. PW - Obwod , Data dodania: 2017-03-31
9. informacja z otwarcia , Data dodania: 2017-04-20
10. wynik , Data dodania: 2017-04-27

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-30
 
modernizacja budynku Biblioteki Dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 2 w Płocku obejmująca wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu elementów zewnętrznych, łazienki oraz pomieszczeń piwnic
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Rys2 - proj. budowlany , Data dodania: 2016-06-29
2. Rys3 - proj. budowlany , Data dodania: 2016-06-29
3. Rys4 - proj. budowlany , Data dodania: 2016-06-29
4. Rys5 - proj. budowlany , Data dodania: 2016-06-29
5. Rys6 - proj. budowlany , Data dodania: 2016-06-29
6. Rys7 - proj. budowlany , Data dodania: 2016-06-29
7. Rys8 - proj. budowlany , Data dodania: 2016-06-29
8. Rys8 - proj. wykonawczy , Data dodania: 2016-06-29
9. Rys1 - proj. budowlany , Data dodania: 2016-06-29
10. Rys1 - proj. wykonawczy , Data dodania: 2016-06-29
11. opisy - proj. budowlany , Data dodania: 2016-06-29
12. strona tyt - proj. wykonawczy , Data dodania: 2016-06-29
13. OPIS TECHNICZNY , Data dodania: 2016-06-29
14. Skrót do Instr_ wyk_ sys_ CAPATECT_SILIKAT_2013 - Instr_wyk_sys_CAPAT... , Data dodania: 2016-06-29
15. zestawienie zawartości - proj. wykonawczy , Data dodania: 2016-06-29
16. Rys2 - proj. wykonawczy , Data dodania: 2016-06-29
17. Rys3 - proj. wykonawczy , Data dodania: 2016-06-29
18. Rys4 - proj. wykonawczy , Data dodania: 2016-06-29
19. Rys5 - proj. wykonawczy , Data dodania: 2016-06-29
20. Rys6 - proj. wykonawczy , Data dodania: 2016-06-29
21. Rys7 - proj. wykonawczy , Data dodania: 2016-06-29
22. STRONA tyt specyfikacja techniczna , Data dodania: 2016-06-29
23. SPECYFIKACJA TECHNICZNA , Data dodania: 2016-06-29
24. rysunek rozwiązania zamiennego , Data dodania: 2017-03-09
25. strona tyt-remont nawierzchni , Data dodania: 2017-03-09
26. ŁAZIENKA I PIWNICE - rysunki i szkice , Data dodania: 2017-03-27
27. Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2017-03-28
28. PRZEDMIAR ROBÓT - II etap , Data dodania: 2017-03-30
29. Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-03-30
30. OPZ - II etap , Data dodania: 2017-03-30
31. Wzór Umowy , Data dodania: 2017-03-30
32. ogłoszenie , Data dodania: 2017-03-30
33. Zmiana terminu realizacji , Data dodania: 2017-04-04
34. Wynik , Data dodania: 2017-04-13

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-29
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji drogowej pn. Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do węzła Długa .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. opis przedmiotu zamówienia nadzór inw elektryka , Data dodania: 2017-03-29
2. Umowa - nadzór branża elektryczna (20.02.2017) akc. MG , Data dodania: 2017-03-29
3. Załącznik nr 2 - Wykaz osób , Data dodania: 2017-03-29
4. ogłoszenie , Data dodania: 2017-03-29
5. PB - Obwod , Data dodania: 2017-03-29
6. PFU TRZE , Data dodania: 2017-03-29
7. PW - Obwod , Data dodania: 2017-03-29
8. unieważnienie postępowania , Data dodania: 2017-03-30

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-20
 
Usługa cateringowa w ramach realizacji projektu pn.: Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie , Data dodania: 2017-03-20
2. opz , Data dodania: 2017-03-20
3. istotne_postanowienia_umowy , Data dodania: 2017-03-20
4. zalaczniki_edytowalne , Data dodania: 2017-03-20
5. zmiana_opz , Data dodania: 2017-03-23
6. zapytanie_zmiana_terminu , Data dodania: 2017-03-28
7. wybor , Data dodania: 2017-04-05

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-16
 
Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów w Urzędzie Miasta Płocka w ramach realizacji projektu pn. Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. załączniki do ogłoszenia , Data dodania: 2017-03-16
2. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-03-16
3. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-03-16
4. Załącznik nr 6 do ogłoszenia , Data dodania: 2017-03-16
5. informacja o wyniku , Data dodania: 2017-04-12

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-10
 
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Kutrzeby o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z brakującą infrastrukturą techniczną na odcinku od wybudowanej ulicy Kutrzeby do wybudowanej w latach poprzednich ulicy Sikorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa ulicy Kutrzeby – prace przygotowawcze
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Warunki do projektowania oświetlenia_MZD-DI.4202.3.2017CP , Data dodania: 2017-02-27
2. Mapka - Załącznik nr 1 do OPZ , Data dodania: 2017-02-27
3. Warunki z Wodociągów Płockich_TT_5_814_2017 , Data dodania: 2017-02-27
4. Warunki do projektowania ulicy Kutrzeby_MZD-DT.432.2.4.2017.BS , Data dodania: 2017-02-27
5. Mapka własnościowa , Data dodania: 2017-03-01
6. Tabela elementów scalonych , Data dodania: 2017-03-02
7. OPZ , Data dodania: 2017-03-02
8. Wzór umowy , Data dodania: 2017-03-07
9. ogłoszenie , Data dodania: 2017-03-10
10. wynik , Data dodania: 2017-03-21

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-07
 
Remont podłogi w salach bloku skrzydła A Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. OPZ - Załącznik nr 3 , Data dodania: 2017-03-02
2. rysunek - rzut , Data dodania: 2017-03-02
3. wzór umowy , Data dodania: 2017-03-03
4. ogłoszenie , Data dodania: 2017-03-06
5. wynik , Data dodania: 2017-03-21

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-28
 
Zakup miejsca na szkoleniu z zakresu Terapia behawioralna dla 1 nauczyciela płockiego przedszkola z terenu Miasta Płocka, w ramach realizacji projektu konkursowego pn.: Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie , Data dodania: 2017-02-28
2. wzor_umowy , Data dodania: 2017-02-28
3. OPZ , Data dodania: 2017-02-28
4. uniewaznienie , Data dodania: 2017-03-10

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-21
 
,,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wodnego placu zabaw na terenie Parku Północnego w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodnego placu zabaw – budżet obywatelski . Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 06.03.2017 r. godz. 11.00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. projekt budżetu obywatelskiego na 2017 rok , Data dodania: 2017-01-24
2. wzor_umowy , Data dodania: 2017-02-21
3. Proponowana lokalizacja wodnego placu zabaw , Data dodania: 2017-02-21
4. Tabela Elementów Scalonych , Data dodania: 2017-02-21
5. opz_plac_wodny_21.02 , Data dodania: 2017-02-21
6. ogloszenie , Data dodania: 2017-02-21
7. FORMULARZ_OFERTY_WODNY_PLAC_ZABAW_edytowalny , Data dodania: 2017-02-21
8. wykaz_uslug_wodny_plac_edytowalny , Data dodania: 2017-02-21
9. zapytania_zmiana_terminu , Data dodania: 2017-02-27
10. zapytania2_odpowiedzi , Data dodania: 2017-02-28
11. odpowiedź na zapytanie z 24.02. , Data dodania: 2017-03-01
12. mapa - park wodny , Data dodania: 2017-03-01
13. uzupelnienie_odpowiedzi , Data dodania: 2017-03-02
14. informacja_wybor , Data dodania: 2017-03-10

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-17
 
,,Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości – w piwnicach na parterze i sali gimnastycznej wraz z wymianą zalicznikowego kabla wiz-tu i przeniesieniem układu pomiarowego szkoły przy ul. Padlewskiego 2 w Płocku’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. mapa kolor ZSU i P proponowane zmiany zasilania , Data dodania: 2017-02-16
2. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-02-17
3. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 2 , Data dodania: 2017-02-17
4. wykaz doświadczenia - Zał. Nr 4,wykaz osób - Zał Nr 5 , Data dodania: 2017-02-17
5. wzór umowy - Załącznik Nr 3 , Data dodania: 2017-02-17
6. FORMULARZ OFERTY - ZAŁĄCZNIK NR 1 , Data dodania: 2017-02-17
7. informacja o wyniku , Data dodania: 2017-03-01

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-06
 
Wykonanie remontu podłogi w sali widowiskowej Gimnazjum nr 5 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-02-06
2. Załącznik nr 2 wzór umowy -remont podłogi , Data dodania: 2017-02-06
3. Załącznik nr 8 Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2017-02-06
4. Załącznik nr 6 Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-02-06
5. Załącznik nr 3 - FORMULARZ OFERTY , Data dodania: 2017-02-06
6. Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2017-02-06
7. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-02-06
8. Załącznik nr 5 STWiORB , Data dodania: 2017-02-06
9. Załącznik nr 7 Przedmiar robót - remont podłogi w sali widowiskowe... , Data dodania: 2017-02-06
10. Załącznik nr 9 Rysunek boiska do siatkówki , Data dodania: 2017-02-06
11. Załącznik nr 10 Rys. nr 2 - Rysunek archiwalny sali widowiskowej.pd... , Data dodania: 2017-02-06
12. Informacja o wyborze , Data dodania: 2017-02-20

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-01-02
 
wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu siłowni zewnętrznej wraz ze stojakami na rowery, oświetleniem, małą architekturą, ciągami pieszymi i placami z kostki betonowej i nawierzchni poliuretanowej oraz nasadzeniami roślinności - zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 1087/12, 1087/9, 1087/22 na osiedlu Imielnica w Płocku, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Siłownia zewnętrzna na osiedlu Imielnica – Budżet Obywatelski .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. tablice informacyjne , Data dodania: 2012-04-23
2. tablica , Data dodania: 2015-05-27
3. Aneks do projektu zieleni - Siłownia Imielnica , Data dodania: 2016-09-07
4. 4 Specyfikacja , Data dodania: 2016-09-07
5. 6 Zielen , Data dodania: 2016-09-07
6. Aneks do projektu Silownia Imielnica , Data dodania: 2016-09-07
7. Decyzja zgloszenia , Data dodania: 2016-09-07
8. Estetyzacja- uzgodnienie , Data dodania: 2016-09-07
9. Przedmiar , Data dodania: 2016-09-07
10. Dokumentacja projektowa +Rysunki , Data dodania: 2016-09-07
11. UMOWA - załącznik nr 3 , Data dodania: 2017-01-02
12. OPZ - załącznik nr 2 , Data dodania: 2017-01-02
13. ogłoszenie , Data dodania: 2017-01-02
14. Wniosek o zatwierdzenie materialow , Data dodania: 2017-01-02
15. Poprawiony formularz ofertowy - popr. termin realizacji , Data dodania: 2017-01-05
16. zmiana ogloszenia , Data dodania: 2017-01-12
17. wynik , Data dodania: 2017-01-19

 
   
 
Stopka