Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Archiwum ogłoszeń: 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Ogłoszenia z 2017 roku:
 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-20
 
Usługa cateringowa w ramach realizacji projektu pn.: Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie , Data dodania: 2017-03-20
2. opz , Data dodania: 2017-03-20
3. istotne_postanowienia_umowy , Data dodania: 2017-03-20
4. zalaczniki_edytowalne , Data dodania: 2017-03-20

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-16
 
Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów w Urzędzie Miasta Płocka w ramach realizacji projektu pn. Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. załączniki do ogłoszenia , Data dodania: 2017-03-16
2. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-03-16
3. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-03-16
4. Załącznik nr 6 do ogłoszenia , Data dodania: 2017-03-16

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-10
 
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Kutrzeby o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z brakującą infrastrukturą techniczną na odcinku od wybudowanej ulicy Kutrzeby do wybudowanej w latach poprzednich ulicy Sikorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa ulicy Kutrzeby – prace przygotowawcze
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Warunki do projektowania oświetlenia_MZD-DI.4202.3.2017CP , Data dodania: 2017-02-27
2. Mapka - Załącznik nr 1 do OPZ , Data dodania: 2017-02-27
3. Warunki z Wodociągów Płockich_TT_5_814_2017 , Data dodania: 2017-02-27
4. Warunki do projektowania ulicy Kutrzeby_MZD-DT.432.2.4.2017.BS , Data dodania: 2017-02-27
5. Mapka własnościowa , Data dodania: 2017-03-01
6. Tabela elementów scalonych , Data dodania: 2017-03-02
7. OPZ , Data dodania: 2017-03-02
8. Wzór umowy , Data dodania: 2017-03-07
9. ogłoszenie , Data dodania: 2017-03-10
10. wynik , Data dodania: 2017-03-21

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-07
 
Remont podłogi w salach bloku skrzydła A Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. OPZ - Załącznik nr 3 , Data dodania: 2017-03-02
2. rysunek - rzut , Data dodania: 2017-03-02
3. wzór umowy , Data dodania: 2017-03-03
4. ogłoszenie , Data dodania: 2017-03-06
5. wynik , Data dodania: 2017-03-21

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-28
 
Zakup miejsca na szkoleniu z zakresu Terapia behawioralna dla 1 nauczyciela płockiego przedszkola z terenu Miasta Płocka, w ramach realizacji projektu konkursowego pn.: Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. ogloszenie , Data dodania: 2017-02-28
2. wzor_umowy , Data dodania: 2017-02-28
3. OPZ , Data dodania: 2017-02-28
4. uniewaznienie , Data dodania: 2017-03-10

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-21
 
,,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wodnego placu zabaw na terenie Parku Północnego w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodnego placu zabaw – budżet obywatelski . Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 06.03.2017 r. godz. 11.00
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. projekt budżetu obywatelskiego na 2017 rok , Data dodania: 2017-01-24
2. wzor_umowy , Data dodania: 2017-02-21
3. Proponowana lokalizacja wodnego placu zabaw , Data dodania: 2017-02-21
4. Tabela Elementów Scalonych , Data dodania: 2017-02-21
5. opz_plac_wodny_21.02 , Data dodania: 2017-02-21
6. ogloszenie , Data dodania: 2017-02-21
7. FORMULARZ_OFERTY_WODNY_PLAC_ZABAW_edytowalny , Data dodania: 2017-02-21
8. wykaz_uslug_wodny_plac_edytowalny , Data dodania: 2017-02-21
9. zapytania_zmiana_terminu , Data dodania: 2017-02-27
10. zapytania2_odpowiedzi , Data dodania: 2017-02-28
11. odpowiedź na zapytanie z 24.02. , Data dodania: 2017-03-01
12. mapa - park wodny , Data dodania: 2017-03-01
13. uzupelnienie_odpowiedzi , Data dodania: 2017-03-02
14. informacja_wybor , Data dodania: 2017-03-10

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-17
 
,,Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości – w piwnicach na parterze i sali gimnastycznej wraz z wymianą zalicznikowego kabla wiz-tu i przeniesieniem układu pomiarowego szkoły przy ul. Padlewskiego 2 w Płocku’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. mapa kolor ZSU i P proponowane zmiany zasilania , Data dodania: 2017-02-16
2. Ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-02-17
3. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 2 , Data dodania: 2017-02-17
4. wykaz doświadczenia - Zał. Nr 4,wykaz osób - Zał Nr 5 , Data dodania: 2017-02-17
5. wzór umowy - Załącznik Nr 3 , Data dodania: 2017-02-17
6. FORMULARZ OFERTY - ZAŁĄCZNIK NR 1 , Data dodania: 2017-02-17
7. informacja o wyniku , Data dodania: 2017-03-01

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-06
 
Wykonanie remontu podłogi w sali widowiskowej Gimnazjum nr 5 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2017-02-06
2. Załącznik nr 2 wzór umowy -remont podłogi , Data dodania: 2017-02-06
3. Załącznik nr 8 Plan Zapewnienia Jakości , Data dodania: 2017-02-06
4. Załącznik nr 6 Wniosek o zatwierdzenie materiałów , Data dodania: 2017-02-06
5. Załącznik nr 3 - FORMULARZ OFERTY , Data dodania: 2017-02-06
6. Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia , Data dodania: 2017-02-06
7. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2017-02-06
8. Załącznik nr 5 STWiORB , Data dodania: 2017-02-06
9. Załącznik nr 9 Rysunek boiska do siatkówki , Data dodania: 2017-02-06
10. Załącznik nr 10 Rys. nr 2 - Rysunek archiwalny sali widowiskowej.pd... , Data dodania: 2017-02-06
11. Załącznik nr 7 Przedmiar robót - remont podłogi w sali widowiskowe... , Data dodania: 2017-02-06
12. Informacja o wyborze , Data dodania: 2017-02-20

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-01-02
 
wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu siłowni zewnętrznej wraz ze stojakami na rowery, oświetleniem, małą architekturą, ciągami pieszymi i placami z kostki betonowej i nawierzchni poliuretanowej oraz nasadzeniami roślinności - zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 1087/12, 1087/9, 1087/22 na osiedlu Imielnica w Płocku, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Siłownia zewnętrzna na osiedlu Imielnica – Budżet Obywatelski .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. tablice informacyjne , Data dodania: 2012-04-23
2. tablica , Data dodania: 2015-05-27
3. Aneks do projektu zieleni - Siłownia Imielnica , Data dodania: 2016-09-07
4. 4 Specyfikacja , Data dodania: 2016-09-07
5. 6 Zielen , Data dodania: 2016-09-07
6. Aneks do projektu Silownia Imielnica , Data dodania: 2016-09-07
7. Decyzja zgloszenia , Data dodania: 2016-09-07
8. Estetyzacja- uzgodnienie , Data dodania: 2016-09-07
9. Przedmiar , Data dodania: 2016-09-07
10. Dokumentacja projektowa +Rysunki , Data dodania: 2016-09-07
11. UMOWA - załącznik nr 3 , Data dodania: 2017-01-02
12. OPZ - załącznik nr 2 , Data dodania: 2017-01-02
13. ogłoszenie , Data dodania: 2017-01-02
14. Wniosek o zatwierdzenie materialow , Data dodania: 2017-01-02
15. Poprawiony formularz ofertowy - popr. termin realizacji , Data dodania: 2017-01-05
16. zmiana ogloszenia , Data dodania: 2017-01-12
17. wynik , Data dodania: 2017-01-19

 
   
 
Stopka