Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Płocka informuje, że od dnia 7 kwietnia 2020 r.,wprowadza elektroniczną komunikację z wykonawcami do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.

Elektroniczną komunikacją zostaje objęta wszelka korespondencja występująca w postępowaniu wszczętym po 6 kwietnia 2020 r., w tym: składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów.

Elektroniczna komunikacja z wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej, zwanej dalej Platformą. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

W przypadku braku możliwości złożenia przez wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów w postaci elektronicznej, Wydział Zamówień Publicznych dopuszcza formę tradycyjną (forma papierowa).


UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Archiwum ogłoszeń: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Ogłoszenia z 2020 roku:
 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-06-10
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasta Płock, sektor IV.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 do OPZ - Wykaz nieruchomości Sektor IV , Data dodania: 2020-03-06
2. Wykaz pojazdów - załącznik nr 2 do oferty , Data dodania: 2020-06-05
3. Formularz cenowy Sektor IV bez medycznych , Data dodania: 2020-06-10
4. ogloszenie , Data dodania: 2020-06-10
5. espd-request , Data dodania: 2020-06-10
6. espd-request , Data dodania: 2020-06-10
7. README , Data dodania: 2020-06-10
8. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-06-10
9. OPZ , Data dodania: 2020-06-10
10. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2020-06-10
11. ogloszenie zmian 18.06.2020 , Data dodania: 2020-06-18
12. modyfikacja SIWZ 18.06 , Data dodania: 2020-06-18

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-06-10
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasta Płock, sektor III.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 do OPZ - Wykaz nieruchomości Sektor III , Data dodania: 2020-03-06
2. załącznik nr 2 do oferty , Data dodania: 2020-06-05
3. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-06-10
4. Dział II opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-06-10
5. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2020-06-10
6. README , Data dodania: 2020-06-10
7. espd-request , Data dodania: 2020-06-10
8. espd-request , Data dodania: 2020-06-10
9. Formularz oferty, zobowiązanie , Data dodania: 2020-06-10
10. Thumb , Data dodania: 2020-06-10
11. ogloszenie zmian 18.06 , Data dodania: 2020-06-18
12. modyfikacja SIWZ 18.06 , Data dodania: 2020-06-18

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-11
 
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją inwestycji drogowej pn. Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła Trzepowo w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Trzepowo w Płocku

Dokumentacja postępowania znajduje się pod linkiem: http://bip.ump.pl/?do=zp&zp=unijne&id=5415

 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 2 Istotne postanowienia gwarancji , Data dodania: 2020-05-04
2. Załacznik nr 1 Tabela elementow scalonych. , Data dodania: 2020-05-04
3. Załacznik nr 1 do Umowy - EBI (05.03.2020) , Data dodania: 2020-05-04
4. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-04
5. Dział III wzór umowy , Data dodania: 2020-05-04
6. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-05-08
7. załączniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2020-05-08
8. README , Data dodania: 2020-05-11
9. espd-request , Data dodania: 2020-05-11
10. espd-request , Data dodania: 2020-05-11
11. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-05-11
12. ogłoszenie o zmianie (2) , Data dodania: 2020-05-13
13. opublikowane ogłoszenie , Data dodania: 2020-05-18
14. ogłoszenie o znianie (3) , Data dodania: 2020-05-21
15. odp. na pytanie z dnia 13.05.2020. Zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2020-05-21
16. Sprosotowanie do pisma - odp. na pytanie z dnia 13.05.2020 , Data dodania: 2020-06-02
17. Opublikowane ogłoszenie o zmianie (3) , Data dodania: 2020-06-02
18. unieważnienie postępowania , Data dodania: 2020-06-10

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-06
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasta Płock, sektor II.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Usługi - 210493-2020 - TED Tenders Electronic Daily , Data dodania: 2020-05-06
2. espd-request , Data dodania: 2020-05-06
3. README , Data dodania: 2020-05-06
4. espd-request , Data dodania: 2020-05-06
5. Załącznik nr 2 do Oferty , Data dodania: 2020-05-06
6. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2020-05-06
7. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-05-06
8. Dział II Opis przedmiotu zamówienia , Data dodania: 2020-05-06
9. Formularz cenowy Sektor II edytowalny , Data dodania: 2020-05-06
10. Usługi - 210493-2020 - TED Tenders Electronic Daily_p , Data dodania: 2020-05-06
11. 2a. Załącznik nr 1 do OPZ - Wykaz nieruchomości Sektor II , Data dodania: 2020-05-08
12. ogłoszenie zmian , Data dodania: 2020-06-03
13. zmiana treści siwz nr 1 , Data dodania: 2020-06-03
14. nowe formularze edytowalne , Data dodania: 2020-06-03
15. zmiana treści siwz 18.06.2020 - sektor II , Data dodania: 2020-06-18
16. ogloszenie zmian 18.06.2020 , Data dodania: 2020-06-18
17. zmiana treści siwz 18.06.2020 , Data dodania: 2020-06-18

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-05-06
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasta Płock, sektor I.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. espd-request(1) , Data dodania: 2020-05-06
2. Formularz cenowy Sektor I edytowalny , Data dodania: 2020-05-06
3. Załącznik nr 2 do Oferty , Data dodania: 2020-05-06
4. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-05-06
5. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-05-06
6. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2020-05-06
7. OPZ dla Sektora I , Data dodania: 2020-05-06
8. Załącznik nr 2 do Oferty , Data dodania: 2020-05-06
9. Załącznik nr 1 do OPZ - Wykaz nieruchomości Sektor I-1 , Data dodania: 2020-05-08
10. nowe Formularze , Data dodania: 2020-06-03
11. zmiana treści SIWZ , Data dodania: 2020-06-03
12. ogłoszenie zmian , Data dodania: 2020-06-03
13. zmiana treści siwz 18.06.2020 - sektor I , Data dodania: 2020-06-18
14. ogłoszenie zmian 18.06.2020 , Data dodania: 2020-06-18
15. zmiana treści siwz 18.06.2020 , Data dodania: 2020-06-18

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-03-12
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasta Płock, sektor IV.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 do OPZ - Wykaz nieruchomości Sektor IV , Data dodania: 2020-03-06
2. Załącznik nr 2 do Oferty , Data dodania: 2020-03-06
3. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2020-03-12
4. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-03-12
5. DZIAŁ II SIWZ, OPZ dla Sektora IV , Data dodania: 2020-03-12
6. README , Data dodania: 2020-03-12
7. espd-request , Data dodania: 2020-03-12
8. espd-request , Data dodania: 2020-03-12
9. ogloszenie , Data dodania: 2020-03-12
10. Załącznik nr 3 Formularz cenowy Sektor IV edytowalny , Data dodania: 2020-03-19
11. Załączniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2020-03-19
12. OPZ dla Sektora IV-poprawna numeracja. , Data dodania: 2020-03-26
13. Pytania na sektor IV. , Data dodania: 2020-03-30
14. AKTUALNY Załącznik nr 2 do Oferty , Data dodania: 2020-04-03
15. AKTUALNY Załącznik nr 2 do Oferty , Data dodania: 2020-04-03
16. odpowiedzi na zapytania sektor 4 , Data dodania: 2020-04-03
17. ogłoszenie zmian sektor 4 , Data dodania: 2020-04-03
18. Pytania z dnia 07.04.2020 (4) , Data dodania: 2020-04-09
19. ogłoszenie o zmianie (4) , Data dodania: 2020-04-16
20. AKTUALNY Załącznik nr 2 do Oferty 16.04 , Data dodania: 2020-04-16
21. Odp. na pytania (4) , Data dodania: 2020-04-16
22. pytania i odpowiedzi 16.04.2020 POPRAWNE , Data dodania: 2020-04-17
23. ogłoszenie zmian , Data dodania: 2020-04-23
24. ogłoszenie zmian 29.04. , Data dodania: 2020-04-29
25. modyfikacja siwz, zmiana terminu , Data dodania: 2020-04-29
26. ogloszenie zmian 30.04. , Data dodania: 2020-04-30
27. modyfikacja SIWZ 30.04 , Data dodania: 2020-04-30
28. modyfikacja SIWZ 04.05 , Data dodania: 2020-05-04
29. ogloszenie zmian 04.05 , Data dodania: 2020-05-04
30. AKTUALNY ZAŁACZNIK FORMULARZ CENOWY IV , Data dodania: 2020-05-06
31. Informacja , Data dodania: 2020-05-06
32. grupa kapitałowa , Data dodania: 2020-05-18
33. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-05-18
34. uniewaznienie , Data dodania: 2020-05-21

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-03-12
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasta Płock, sektor II.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. 1. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-03-11
2. 3. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2020-03-11
3. 5. Załącznik nr 2 do Oferty , Data dodania: 2020-03-11
4. 2a. Załącznik nr 1 do OPZ - Wykaz nieruchomości Sektor II , Data dodania: 2020-03-11
5. Załącznik nr 2 do Oferty , Data dodania: 2020-03-12
6. espd-request(3) , Data dodania: 2020-03-12
7. 2. Dział II do siwz ( opis przedmiotu zamówienia ) oraz załącznik ... , Data dodania: 2020-03-12
8. 2020-OJS051-121262-pl , Data dodania: 2020-03-12
9. Załącznik nr 3 Formularz cenowy Sektor II edytowalny , Data dodania: 2020-03-19
10. Załączniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2020-03-19
11. zapytania nr 4 , Data dodania: 2020-03-30
12. zapytania nr 2 , Data dodania: 2020-03-30
13. zapytanie nr 1 , Data dodania: 2020-03-30
14. zapytania nr 3 , Data dodania: 2020-03-30
15. AKTUALNY Załącznik nr 2 do Oferty , Data dodania: 2020-04-03
16. AKTUALNY Załącznik nr 2 do Oferty , Data dodania: 2020-04-03
17. odpowiedzi na zapytania sektor 2 , Data dodania: 2020-04-03
18. ogłoszenie zmian sektor 2 , Data dodania: 2020-04-03
19. Pytania z dnia 07.04.2020 (2) , Data dodania: 2020-04-09
20. Odpowiedzi na pytania (2) , Data dodania: 2020-04-16
21. informacja z otwarcia ofert - SEKTOR II , Data dodania: 2020-04-21
22. informacja z otwarcia ofert - SEKTOR II.odt.x , Data dodania: 2020-04-21
23. informacja o unieważnieniu postępowania sektor 2 , Data dodania: 2020-04-28

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-03-12
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasta Płock, sektor III.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 do OPZ - Wykaz nieruchomości Sektor III , Data dodania: 2020-03-06
2. ogłoszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-03-12
3. espd-request , Data dodania: 2020-03-12
4. README , Data dodania: 2020-03-12
5. espd-request , Data dodania: 2020-03-12
6. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2020-03-12
7. Załącznik nr 2 do Oferty , Data dodania: 2020-03-12
8. Załącznik nr 2 do Oferty , Data dodania: 2020-03-12
9. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-03-12
10. Dział II SIWZ oraz załącznik nr 1 do umowy , Data dodania: 2020-03-12
11. Załącznik nr 3 Formularz cenowy Sektor III edytowalny , Data dodania: 2020-03-19
12. Załączniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2020-03-19
13. Pytania na sektor III. , Data dodania: 2020-03-30
14. AKTUALNY Załącznik nr 2 do Oferty , Data dodania: 2020-04-03
15. AKTUALNY Załącznik nr 2 do Oferty , Data dodania: 2020-04-03
16. odpowiedzi na zapytania sektor 3 , Data dodania: 2020-04-03
17. ogłoszenie zmian sektor 3 , Data dodania: 2020-04-03
18. Pytania z dnia 07.04.2020 r.(3) , Data dodania: 2020-04-09
19. Odpowiedzi na pytania (3) , Data dodania: 2020-04-16
20. AKTUALNY Załącznik nr 2 do Oferty 16.04 , Data dodania: 2020-04-16
21. ogłoszenie o zmianie (3) , Data dodania: 2020-04-16
22. ogłoszenie zmian sektor III , Data dodania: 2020-04-23
23. zmiana terminu Sektor III , Data dodania: 2020-04-29
24. ogłoszenie o zmianie terminu , Data dodania: 2020-04-29
25. AKTUALNY Załącznik nr 2 do Oferty 30.04.2020 , Data dodania: 2020-04-30
26. Zmiana treści SIWZ OPZ i Kryt. , Data dodania: 2020-04-30
27. Zmiana ogłoszenia Kryt. , Data dodania: 2020-04-30
28. Zmiana ogłoszenia 04.05. , Data dodania: 2020-05-04
29. Zmian treści SIWZ 04.05 , Data dodania: 2020-05-04
30. AKTUALNY ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY III , Data dodania: 2020-05-06
31. Informacja , Data dodania: 2020-05-06
32. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-05-18
33. oświadczenie o grupie kapitałowej , Data dodania: 2020-05-18
34. Informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2020-05-21

 

UWAGA!

Wydział Zamówień Publicznych informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej sesje otwarcia ofert nastąpią poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videos?view=57&flow=grid


Ogłoszenie z dnia 2020-03-12
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasta Płock, sektor I.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 do OPZ - Wykaz nieruchomości Sektor I-1 , Data dodania: 2020-03-06
2. Dział I SIWZ , Data dodania: 2020-03-12
3. Dział III - Wzór umowy , Data dodania: 2020-03-12
4. Załącznik nr 2 do Oferty , Data dodania: 2020-03-12
5. ogłoszenie o zamówieniu sektor I , Data dodania: 2020-03-12
6. README , Data dodania: 2020-03-12
7. espd-request , Data dodania: 2020-03-12
8. espd-request , Data dodania: 2020-03-12
9. Załącznik nr 2 do Oferty , Data dodania: 2020-03-12
10. OPZ dla Sektora I , Data dodania: 2020-03-12
11. Załącznik nr 3 Formularz cenowy Sektor I edytowalny , Data dodania: 2020-03-19
12. Załączniki w wersji edytowalnej , Data dodania: 2020-03-19
13. zapytania nr 1 , Data dodania: 2020-03-30
14. zapytania nr 2 , Data dodania: 2020-03-30
15. zapytania nr 3 , Data dodania: 2020-03-30
16. zapytania nr 4 , Data dodania: 2020-03-30
17. AKTUALNY Załącznik nr 2 do Oferty , Data dodania: 2020-04-03
18. AKTUALNY Załącznik nr 2 do Oferty , Data dodania: 2020-04-03
19. odpowiedzi na zapytania sektor 1 , Data dodania: 2020-04-03
20. ogłoszenie zmian sektor 1 , Data dodania: 2020-04-03
21. Pytania z dnia 07.04.2020 (1) , Data dodania: 2020-04-09
22. Odpowiedzi na pytania (1) , Data dodania: 2020-04-16
23. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-04-20
24. informacja o unieważnieniu postępowania sektor 1 , Data dodania: 2020-04-28

 

Ogłoszenie z dnia 2020-02-26
 
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowej Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła Trzepowo w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Trzepowo w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. projekt umowy z załacznikami , Data dodania: 2020-02-21
2. 01-ETAP 1 , Data dodania: 2020-02-21
3. 02-ETAP 2 , Data dodania: 2020-02-21
4. 03-Przedmiary - mat. pomocnicze , Data dodania: 2020-02-26
5. 04-ZALACZNIKI FORMALNE , Data dodania: 2020-02-26
6. 05 - Uszczegółowenienie dokumetacji , Data dodania: 2020-02-26
7. SIWZ , Data dodania: 2020-02-26
8. opis przedmiotu zamówienia z załącznikami , Data dodania: 2020-02-26
9. formularz oferty, zobowiązanie podmiotu trzeciego , Data dodania: 2020-02-26
10. espd-request , Data dodania: 2020-02-26
11. espd-request , Data dodania: 2020-02-26
12. ogloszenie o zamówieniu , Data dodania: 2020-02-26
13. ogloszenie o zmianie ogloszenia , Data dodania: 2020-02-26
14. opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 26.02.2020 , Data dodania: 2020-03-03
15. ogloszenie o zmianie ogloszenia z 03.03.2020 , Data dodania: 2020-03-03
16. modyfikacja SIWZ 04.03.2020, zmiana formularza oferty , Data dodania: 2020-03-04
17. zmieniony formularz oferty - edytowalny , Data dodania: 2020-03-04
18. modyfikacja umowy 13.03.2020 , Data dodania: 2020-03-13
19. zmiana treści siwz , Data dodania: 2020-03-17
20. ogłoszenie zmian , Data dodania: 2020-03-17
21. 2020-OJS047-110134-pl , Data dodania: 2020-03-17
22. odpowiedzi na zapytania , Data dodania: 2020-03-17
23. odpowiedzi na zapytania 23.03.2020 , Data dodania: 2020-03-23
24. ogłoszenie zmian 19.03 , Data dodania: 2020-03-23
25. odpowiedzi na zapytania 03.04.2020 , Data dodania: 2020-04-03
26. ogłoszenie zmian 03.04.2020 , Data dodania: 2020-04-03
27. ogłoszenie zmian 07.04 , Data dodania: 2020-04-08
28. ogłoszenie zmian 22.04.2020 , Data dodania: 2020-04-22
29. zmiana treści siwz 22.04.2020 , Data dodania: 2020-04-22
30. opublikowane ogloszenie zmian z 22.04.2020 , Data dodania: 2020-04-27
31. informacja z otwarcia ofert , Data dodania: 2020-05-15
32. grupa kapitałowa , Data dodania: 2020-05-15
33. uniewaznienie , Data dodania: 2020-06-10

 
   
 
Stopka