Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 9 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


241. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. OGN - 05.

242. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd gruntem Gminy. OGN - 06.
243. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
244. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
245. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
246. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
247. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. REG - 19.
248. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. REG - 20.
249. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. OGO - 06.
250. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OGO-02.
251. Przekazanie dokumentacji geologicznej innej. GM - 01.
252. Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. GM - 02.
253. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej. GM - 03.
254. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
255. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. OGN - 03.
256. Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. WZN - 11.
257. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. BSP - 12.
258. Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24.
259. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.
260. Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS - 07.
261. Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. BKZ – 04.
262. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG - 25.
263. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. WUA-27.
264. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej organizacji ruchu. OTP - 03.
265. Zmiana użytku gruntowego oraz ujawnienie budynku w związku z zakończeniem budowy. WGD - 11.
266. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów. OGO - 08.
267. Płocka Karta Familijna 3+. WOP - 05.
268. Ulgi, umorzenia i nadpłaty. OPO-12.
269. Przyjęcie lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego oraz poświadczenie własnoręczności podpisu na w/w oświadczeniu. OOS - 44.
270. Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-32.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka