Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 9 / 10, wszystkich spraw: 298

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


241. Zmiana użytku gruntowego oraz ujawnienie budynku w związku z zakończeniem budowy. WGK - 11.

242. Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 13.
243. Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19.
244. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. WOP - 02.
245. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
246. Udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. WGK - 07.
247. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej organizacji ruchu. OTP - 03.
248. PŁOCKA KARTA SENIORA. POP – 01.
249. Zgłoszenie pracy geodezyjnej. WGK – 10.
250. Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 14.
251. Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. WZS-03.
252. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG - 28.
253. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10.
254. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG - 29.
255. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18.
256. Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 26.
257. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. REG - 27.
258. Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych. OTP - 05.
259. Obwody szkół podstawowych i gimnazjów. OE - 06.
260. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. OE - 12.
261. Petycje. WOP - 03.
262. Wydawanie wniosków o przyznanie karmy dla kotów wolno żyjących społecznym opiekunom. OOS - 16.
263. Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych. WSR - 02.
264. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej. OE - 02.
265. Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami lub potwierdzające zarejestrowanie pojazdu. OKM - 25.
266. Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów Komunalnych. OGO - 01.
267. Wyprawka szkolna. OE-14.
268. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym z dniem rozpoczęcia działalności. OE - 05.
269. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-28.
270. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka