Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 9 / 10, wszystkich spraw: 300

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


241. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu. OTP - 04.

242. Zmiana użytku gruntowego oraz ujawnienie budynku w związku z zakończeniem budowy. WGK - 11.
243. Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 13.
244. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
245. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. BZN - 09.
246. Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19.
247. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. WOP - 02.
248. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej organizacji ruchu. OTP - 03.
249. Udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. WGK - 07.
250. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
251. PŁOCKA KARTA SENIORA. POP – 01.
252. Zgłoszenie pracy geodezyjnej. WGK – 10.
253. Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 14.
254. Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. WZS-03.
255. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG - 28.
256. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG - 29.
257. Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 26.
258. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do porzewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. REG - 27.
259. Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych. OTP - 05.
260. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. OE - 12.
261. Petycje. WOP - 03.
262. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18.
263. Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych. WKS - 01.
264. Obwody szkół podstawowych i gimnazjów. OE - 06.
265. Wydawanie wniosków o przyznanie karmy dla kotów wolno żyjących społecznym opiekunom. OOS - 16.
266. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10.
267. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej. OE - 02.
268. Wyprawka szkolna. OE-14.
269. Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami lub potwierdzające zarejestrowanie pojazdu. OKM - 25.
270. Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów Komunalnych. OGO - 01.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka