Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 9 / 11, wszystkich spraw: 305

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


241. Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 13.

242. Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19.
243. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. WOP - 02.
244. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
245. Udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. WGD - 07.
246. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej organizacji ruchu. OTP - 03.
247. PŁOCKA KARTA SENIORA. POP – 01.
248. Zgłoszenie pracy geodezyjnej. WGD – 10.
249. Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 14.
250. Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. WZS-03.
251. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10.
252. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18.
253. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG - 28.
254. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG - 29.
255. Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 26.
256. Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych. OTP - 05.
257. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. REG - 27.
258. Obwody szkół podstawowych i gimnazjów. OE - 06.
259. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. OE - 12.
260. Petycje. WOP - 03.
261. Wydawanie wniosków o przyznanie karmy dla kotów wolno żyjących społecznym opiekunom. OOS - 16.
262. Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych. WSR - 02.
263. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-28.
264. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej. OE - 02.
265. Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami lub potwierdzające zarejestrowanie pojazdu. OKM - 25.
266. Wyprawka szkolna. OE-14.
267. Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów Komunalnych. OGO - 01.
268. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym z dniem rozpoczęcia działalności. OE - 05.
269. Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych). OOS – 10.
270. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka