Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 8 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


211. Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom (żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.

212. Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku. OSO - 21.
213. Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany na etapie jego sporządzania lub zmiany. WUA-33.
214. Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-34.
215. Zgłoszenie przedsięwzięcia do ujęcia w Płockim Programie Rewitalizacji / aktualizacji przedsięwzięcia ujętego w Płockim Programie Rewitalizacji. WUA – 35.
216. Monitoring realizacji przedsięwzięć ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji. WUA – 36.
217. Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich. OSK - 07.
218. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02.
219. Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. BSP-11.
220. Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. BSP - 08.
221. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
222. Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
223. Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
224. Stowarzyszenia kulturalne. OK - 01.
225. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów. OGO - 04.
226. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.
227. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na LECZENIE OGÓLNE. OOS - 40.
228. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. OE - 12.
229. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym z dniem rozpoczęcia działalności. OE - 05.
230. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej funkcjonującym niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym. OE - 04.
231. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. OGN - 05.
232. Oddanie nieruchomości Gminy w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. OGN - 02.
233. Stawki opłaty targowej. OPO - 08.
234. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
235. Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10.
236. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. OGO - 06.
237. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OGO-02.
238. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania odpadów OGO - 07.
239. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej. GM - 03.
240. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka