Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 8 / 10, wszystkich spraw: 300

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


211. Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 28.

212. Stowarzyszenia sportowe. WKS - 03.
213. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. BSP - 18.
214. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej: pomników, tablic, obelisków i innych. OSK - 08.
215. Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w przypadkach losowych. OOS - 02.
216. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie turystyki i krajoznawstwa. WPT - 02.
217. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. BSP - 19.
218. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22.
219. Złożenie skargi. WOP - 07.
220. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym. BZN - 05.
221. Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. GM - 02.
222. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd gruntem Gminy. OGN - 06.
223. Rozgraniczenia nieruchomości. WGK - 05.
224. Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
225. Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 15.
226. Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05.
227. Utrzymanie Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów. OSK - 03.
228. Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. BSP - 08.
229. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej. GM - 03.
230. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych. GM - 04.
231. Przekazanie dokumentacji geologicznej innej. GM - 01.
232. Uzgadnianie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09.
233. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu. OSK - 04.
234. Wybrane telefony i urzędy ważne dla osób niepełnosprawnych. RON - 08.
235. Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. BZN - 15.
236. Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM - 06.
237. Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.
238. Przedszkola, szkoły, placówki - wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, prowadzonych przez gminę Płock. OE - 09.
239. Stypendia szkolne. OE-11.
240. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka