Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 8 / 11, wszystkich spraw: 327

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


211. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02.

212. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. OGN - 03.
213. Organizacje pozarządowe współpracujące z Oddziałem Kultury. OK-04.
214. Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. WZS-03.
215. Wydawanie wniosków o przyznanie karmy dla kotów wolno żyjących społecznym opiekunom. OOS - 16.
216. Informacje dotyczące przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury. OK- 05.
217. Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-31
218. Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. REG - 31.
219. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 17.
220. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach, schroniska dla zwierząt. OOS - 24.
221. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. BSP - 19.
222. Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. BSP - 17.
223. Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 11.
224. Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
225. Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.
226. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
227. Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych. BRK - 03.
228. Zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Płocka oraz z dziedzińca i placu na Starym Rynku
229. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Płock. OGO - 12
230. Korespondencja do Rady Mieszkańców Osiedla lub Zarządu Osiedla. BRM - 02.
231. Przyjęcie lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego oraz poświadczenie własnoręczności podpisu na w/w oświadczeniu. OOS - 44.
232. Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany na etapie jego sporządzania lub zmiany. WUA-33.
233. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej: pomników, tablic, obelisków i innych. OSK - 08.
234. Rejestr ośrodków szkolenia kierowców w Płocku. OKM - 31.
235. Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 28.
236. Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. OE - 10.
237. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania odpadów OGO - 07.
238. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.
239. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22.
240. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka