Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 8 / 11, wszystkich spraw: 320

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


211. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym. BZN - 05.

212. Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
213. Rozgraniczenia nieruchomości. WGD - 05.
214. Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. GM - 02.
215. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd gruntem Gminy. OGN - 06.
216. Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05.
217. Opiniowanie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09.
218. Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. BSP - 08.
219. Utrzymanie Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów. OSK - 03.
220. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych. GM - 04.
221. Przekazanie dokumentacji geologicznej innej. GM - 01.
222. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej. GM - 03.
223. Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. BZN - 15.
224. Wybrane telefony i urzędy ważne dla osób niepełnosprawnych. RON - 08.
225. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu. OSK - 04.
226. Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM - 06.
227. Przedszkola, szkoły, placówki - wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, prowadzonych przez gminę Płock. OE - 09.
228. Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.
229. Stypendia szkolne. OE-11.
230. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04.
231. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
232. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. BZN - 09.
233. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu. OTP - 04.
234. Zmiana użytku gruntowego oraz ujawnienie budynku w związku z zakończeniem budowy. WGD - 11.
235. Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 13.
236. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
237. Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19.
238. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. WOP - 02.
239. Udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. WGD - 07.
240. PŁOCKA KARTA SENIORA. POP – 01.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka