Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 8 / 11, wszystkich spraw: 328

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


211. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. WSP - 07.

212. Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste do rejestru zabytków. WSP - 14.
213. Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. WSP - 10.
214. Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01.
215. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
216. Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
217. Instytucje kultury. OK - 02.
218. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.
219. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 04.
220. Przedszkola, szkoły, placówki - wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, prowadzonych przez gminę Płock. OE - 09.
221. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
222. Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, dzierżawę. OPO - 03.
223. Podatek od nieruchomości. OPO - 05.
224. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15.
225. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14.
226. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
227. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców. OSO - 10.
228. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
229. Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.
230. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
231. Stowarzyszenia na terenie miasta Płocka. OSO - 03.
232. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22.
233. Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 15.
234. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OGO-02.
235. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania odpadów OGO - 07.
236. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22.
237. Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05.
238. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15.
239. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
240. Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. WZN - 11.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka