Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 8 / 12, wszystkich spraw: 332

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


211. Opiniowanie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09.

212. Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 22.
213. Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
214. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów. OGO - 04.
215. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. OE - 12.
216. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock w drodze bezprzetargowej (tzw. dodzielenie gruntu do działek istniejących). OGN - 04.
217. Oddanie nieruchomości Gminy w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. OGN - 02.
218. Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.
219. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. REG – 19.
220. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. BRK - 04.
221. Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05.
222. Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. WZN - 07.
223. Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. BKZ – 04.
224. Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora. WUA-25.
225. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej organizacji ruchu. OTP - 03.
226. Opiniowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej. ZPI- 02
227. Wydawanie wniosków o przyznanie karmy dla kotów wolno żyjących społecznym opiekunom. OOS - 16.
228. Informacje dotyczące przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury. OK- 05.
229. Wydawanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE)1071/2009. REG - 32.
230. Rejestr Danych Kontaktowych. OSO - 23.
231. Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.
232. Utrzymanie Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów. OSK - 03.
233. Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. WSP - 11.
234. Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. WSP - 08.
235. Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste do rejestru zabytków. WSP - 14.
236. Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. WSP - 17.
237. Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 28.
238. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.
239. Stowarzyszenia kulturalne. OK - 01.
240. Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów Komunalnych. OGO - 01.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka