Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 8 / 10, wszystkich spraw: 298

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


211. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22.

212. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. BSP - 18.
213. Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w przypadkach losowych. OOS - 02.
214. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej: pomników, tablic, obelisków i innych. OSK - 08.
215. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. BSP - 19.
216. Złożenie skargi. WOP - 07.
217. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym. BZN - 05.
218. Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 15.
219. Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
220. Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. GM - 02.
221. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd gruntem Gminy. OGN - 06.
222. Rozgraniczenia nieruchomości. WGK - 05.
223. Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05.
224. Utrzymanie Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów. OSK - 03.
225. Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. BSP - 08.
226. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej. GM - 03.
227. Uzgadnianie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09.
228. Przekazanie dokumentacji geologicznej innej. GM - 01.
229. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych. GM - 04.
230. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu. OSK - 04.
231. Wybrane telefony i urzędy ważne dla osób niepełnosprawnych. RON - 08.
232. Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. BZN - 15.
233. Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM - 06.
234. Przedszkola, szkoły, placówki - wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, prowadzonych przez gminę Płock. OE - 09.
235. Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.
236. Stypendia szkolne. OE-11.
237. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04.
238. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
239. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu. OTP - 04.
240. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. BZN - 09.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka