Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 8 / 12, wszystkich spraw: 334

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


211. Oddanie nieruchomości Gminy w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. OGN - 02.

212. Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, dzierżawę. OPO - 03.
213. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości . OPO - 10.
214. Opłata skarbowa. OPO - 02.
215. Stawki opłaty targowej. OPO - 08.
216. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 16.
217. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
218. Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.
219. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03.
220. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
221. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
222. Zrzeczenie się uprawnienia z zakresu transportu drogowego. REG - 07.
223. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15.
224. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14.
225. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
226. Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10.
227. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
228. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
229. Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
230. Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
231. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
232. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.
233. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli. WUA-19.
234. Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.
235. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
236. Stowarzyszenia na terenie miasta Płocka. OSO - 03.
237. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. REG – 19.
238. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. REG – 20.
239. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22.
240. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka