Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 8 / 10, wszystkich spraw: 297

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


211. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. BSP - 18.

212. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22.
213. Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w przypadkach losowych. OOS - 02.
214. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej: pomników, tablic, obelisków i innych. OSK - 08.
215. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. BSP - 19.
216. Złożenie skargi. WOP - 07.
217. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym. BZN - 05.
218. Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 15.
219. Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. GM - 02.
220. Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
221. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd gruntem Gminy. OGN - 06.
222. Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05.
223. Rozgraniczenia nieruchomości. WGK - 05.
224. Utrzymanie Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów. OSK - 03.
225. Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. BSP - 08.
226. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej. GM - 03.
227. Przekazanie dokumentacji geologicznej innej. GM - 01.
228. Uzgadnianie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09.
229. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych. GM - 04.
230. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu. OSK - 04.
231. Wybrane telefony i urzędy ważne dla osób niepełnosprawnych. RON - 08.
232. Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. BZN - 15.
233. Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM - 06.
234. Przedszkola, szkoły, placówki - wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, prowadzonych przez gminę Płock. OE - 09.
235. Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.
236. Stypendia szkolne. OE-11.
237. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04.
238. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu. OTP - 04.
239. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
240. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. BZN - 09.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka