Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 8 / 11, wszystkich spraw: 318

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


211. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym. BZN - 05.

212. Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
213. Rozgraniczenia nieruchomości. WGD - 05.
214. Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. GM - 02.
215. Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05.
216. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd gruntem Gminy. OGN - 06.
217. Utrzymanie Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów. OSK - 03.
218. Opiniowanie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09.
219. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych. GM - 04.
220. Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. BSP - 08.
221. Przekazanie dokumentacji geologicznej innej. GM - 01.
222. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej. GM - 03.
223. Wybrane telefony i urzędy ważne dla osób niepełnosprawnych. RON - 08.
224. Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. BZN - 15.
225. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu. OSK - 04.
226. Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM - 06.
227. Przedszkola, szkoły, placówki - wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, prowadzonych przez gminę Płock. OE - 09.
228. Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.
229. Stypendia szkolne. OE-11.
230. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04.
231. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
232. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. BZN - 09.
233. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu. OTP - 04.
234. Zmiana użytku gruntowego oraz ujawnienie budynku w związku z zakończeniem budowy. WGD - 11.
235. Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 13.
236. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
237. Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19.
238. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. WOP - 02.
239. Udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. WGD - 07.
240. PŁOCKA KARTA SENIORA. POP – 01.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka