Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 7 / 11, wszystkich spraw: 329

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


181. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.

182. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.
183. Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. WSP - 16.
184. Zmiana użytku gruntowego oraz ujawnienie budynku w związku z zakończeniem budowy. WGD - 11.
185. Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. WUA-30.
186. Rozgraniczenia nieruchomości. WGD - 05.
187. Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
188. Rejestr ośrodków szkolenia kierowców w Płocku. OKM - 31.
189. Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.
190. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15.
191. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. REG - 19.
192. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.
193. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG - 25.
194. Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26.
195. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
196. Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.
197. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 17.
198. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej: pomników, tablic, obelisków i innych. OSK - 08.
199. Utrzymanie zieleni. OOS - 08.
200. Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  WSP-01.
201. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. WSP - 18.
202. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. WSP - 19.
203. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu WSP - 09.
204. Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 11.
205. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. WZN - 08.
206. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów. OGO - 04.
207. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 27.
208. Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. OE - 10.
209. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
210. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka