Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 7 / 11, wszystkich spraw: 329

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


181. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.

182. Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. WUA-24.
183. Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom (żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.
184. Wydawanie wniosków o przyznanie karmy dla kotów wolno żyjących społecznym opiekunom. OOS - 16.
185. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. OE - 12.
186. Rejestr Danych Kontaktowych. OSO - 23.
187. Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. WSP – 02.
188. Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. OE - 10.
189. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej. OE - 02.
190. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 27.
191. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG - 25.
192. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. REG – 19.
193. Utrzymanie zieleni. OOS - 08.
194. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.
195. Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. WUA-14.
196. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.
197. Wydawanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów przy zabytku nieruchomym. BKZ - 05.
198. Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.
199. Informacje dotyczące przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury. OK- 05.
200. Zawieszenie wykonywania transportu drogowego. REG - 26.
201. Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 15.
202. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OGO-02.
203. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej organizacji ruchu. OTP - 03.
204. Małe urządzenia komunalne (ławki, słupy ogłoszeniowe, kosze na odpady uliczne, kwiatoniery, bariery). OSK - 02.
205. Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
206. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Portal Geodety. WGD - 13.
207. Kanalizacja deszczowa - interwencje mieszkańców. OSK - 01
208. Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS - 07.
209. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.
210. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach). OTP - 02.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka