Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 7 / 11, wszystkich spraw: 328

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


181. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej: pomników, tablic, obelisków i innych. OSK - 08.

182. Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05
183. Utrzymanie zieleni. OOS - 08.
184. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.
185. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów. OGO - 04.
186. Przedszkola, szkoły, placówki - wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, prowadzonych przez gminę Płock. OE - 09.
187. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
188. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
189. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15.
190. Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10.
191. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
192. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22.
193. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.
194. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. REG - 27.
195. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG - 28.
196. Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. OKM – 21.
197. Oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. OOS - 46.
198. Zmiana lasu na użytek rolny. OOS - 37.
199. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
200. Utrzymanie Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów. OSK - 03.
201. Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. WSP – 02.
202. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
203. Stowarzyszenia kulturalne. OK - 01.
204. Stowarzyszenia sportowe. WSR - 06.
205. Informacja Publiczna. WOP - 01.
206. Stowarzyszenia na terenie miasta Płocka. OSO - 03.
207. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. OGO - 06.
208. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OGO-02.
209. Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. GM - 02.
210. Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka