Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 7 / 10, wszystkich spraw: 300

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


181. Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26.

182. Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS - 07.
183. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn.
184. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. BZN - 13.
185. Kanalizacja deszczowa - interwencje mieszkańców. OSK - 01
186. Utrzymanie zieleni. OOS - 08.
187. Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. OOS - 26.
188. Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. BZN - 11.
189. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. BZN - 04.
190. Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. BSP-11.
191. Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. WUA-24.
192. Małe urządzenia komunalne (ławki, słupy ogłoszeniowe, kosze na odpady uliczne, kwiatoniery, bariery). OSK - 02.
193. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OSS - 21.
194. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA-10.
195. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu BSP - 09.
196. Oddanie nieruchomości Gminy w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. OGN - 02.
197. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. OGN - 05.
198. Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. BSP - 17.
199. Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. BSP - 04.
200. Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego. OOS - 03.
201. Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. BZN - 07.
202. Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. BSP - 06.
203. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. OGN - 03.
204. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury i sztuki. OK - 03.
205. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 04.
206. Sprawy związane z ustawą o własności lokali. BZN - 03.
207. Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich. OSK - 07.
208. Wykup nieruchomości przez Gminę Płock. OGN - 07.
209. Przeprowadzenie zbiórek publicznych. OSO - 02.
210. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka