Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 7 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


181. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.

182. Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 22.
183. Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów Komunalnych. OGO - 01.
184. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock w drodze bezprzetargowej (tzw. dodzielenie gruntu do działek istniejących). OGN - 04.
185. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. OGN - 05.
186. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
187. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
188. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
189. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
190. Działania w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. BRK - 01.
191. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22.
192. Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01.
193. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.
194. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.
195. Stypendia szkolne. OE-11.
196. Wyprawka szkolna. OE-14.
197. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.
198. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG - 29.
199. Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 26.
200. Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych. OTP - 05.
201. Petycje. WOP - 03.
202. Płocka Karta Familijna 3+. WOP - 05.
203. Przyjęcie lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego oraz poświadczenie własnoręczności podpisu na w/w oświadczeniu. OOS - 44.
204. Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-32.
205. Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany na etapie jego sporządzania lub zmiany. WUA-33.
206. Zgłoszenie przedsięwzięcia do ujęcia w Płockim Programie Rewitalizacji / aktualizacji przedsięwzięcia ujętego w Płockim Programie Rewitalizacji. WUA – 35.
207. Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.
208. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OSS - 21.
209. Opiniowanie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09.
210. Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. BSP - 04.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka