Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 7 / 10, wszystkich spraw: 299

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


181. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. BZN - 13.

182. Utrzymanie zieleni. OOS - 08.
183. Kanalizacja deszczowa - interwencje mieszkańców. OSK - 01
184. Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS - 07.
185. Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. WUA-24.
186. Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. OOS - 26.
187. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. BZN - 04.
188. Małe urządzenia komunalne (ławki, słupy ogłoszeniowe, kosze na odpady uliczne, kwiatoniery, bariery). OSK - 02.
189. Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. BZN - 11.
190. Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. BSP-11.
191. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. OGN - 05.
192. Oddanie nieruchomości Gminy w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. OGN - 02.
193. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OSS - 21.
194. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA-10.
195. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu BSP - 09.
196. Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. BSP - 17.
197. Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego. OOS - 03.
198. Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. BZN - 07.
199. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. OGN - 03.
200. Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. BSP - 04.
201. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 04.
202. Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. BSP - 06.
203. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury i sztuki. OK - 03.
204. Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich. OSK - 07.
205. Sprawy związane z ustawą o własności lokali. BZN - 03.
206. Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 28.
207. Wykup nieruchomości przez Gminę Płock. OGN - 07.
208. Przeprowadzenie zbiórek publicznych. OSO - 02.
209. Stowarzyszenia sportowe. WSR - 06.
210. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka