Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 7 / 11, wszystkich spraw: 317

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


181. Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS - 07.

182. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. OGN - 05.
183. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. BZN - 04.
184. Małe urządzenia komunalne (ławki, słupy ogłoszeniowe, kosze na odpady uliczne, kwiatoniery, bariery). OSK - 02.
185. Oddanie nieruchomości Gminy w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. OGN - 02.
186. Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. BSP-11.
187. Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. BZN - 11.
188. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA-10.
189. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OSS - 21.
190. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 04.
191. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. OGN - 03.
192. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu BSP - 09.
193. Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. BZN - 07.
194. Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. BSP - 17.
195. Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego. OOS - 03.
196. Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. BSP - 06.
197. Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. BSP - 04.
198. Wykup nieruchomości przez Gminę Płock. OGN - 07.
199. Sprawy związane z ustawą o własności lokali. BZN - 03.
200. Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich. OSK - 07.
201. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury i sztuki. OK - 03.
202. Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 28.
203. Stowarzyszenia sportowe. WSR - 06.
204. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22.
205. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14.
206. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej: pomników, tablic, obelisków i innych. OSK - 08.
207. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. BSP - 18.
208. Złożenie skargi. WOP - 07.
209. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. BSP - 19.
210. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym. BZN - 05.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka