Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 6 / 11, wszystkich spraw: 329

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


151. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22.

152. Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka. WOP - 06.
153. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WZK – 01.
154. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. WUA-27.
155. Opiniowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej. ZPI- 02
156. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na ODROBACZENIE, SZCZEPIENIE przeciw wściekliźnie, chorobom zakaźnym wśród kotów lub ODPCHLENIE. OOS - 42.
157. Zmiana w ewidencji gruntów i budynków w związku z zakończeniem budowy budynku. WGD - 12.
158. Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 22.
159. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.
160. Wykup nieruchomości przez Gminę Płock. OGN - 07.
161. Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
162. Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.
163. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
164. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. WZN - 04.
165. Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. WZN - 07.
166. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
167. Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora. WUA-25.
168. Kanalizacja deszczowa - interwencje mieszkańców. OSK - 01
169. Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 14.
170. Obwody szkół podstawowych i gimnazjów. OE - 06.
171. Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami lub potwierdzające zarejestrowanie pojazdu. OKM - 25.
172. Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom (żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.
173. Zameldowanie na pobyt stały – cudzoziemcy. OSO - 19.
174. Procedura przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach i kolizji drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt - OOS-45.
175. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
176. Instytucje kultury. OK - 02.
177. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
178. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OGO-02.
179. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
180. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej. WPR - 04.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka