Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 6 / 11, wszystkich spraw: 328

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


151. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.

152. Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13
153. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14.
154. Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.
155. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. OE - 03.
156. Kanalizacja deszczowa - interwencje mieszkańców. OSK - 01
157. Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. OGO - 09.
158. Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS -25.
159. Przekazanie zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK – 11.
160. Zameldowanie na pobyt stały – cudzoziemcy. OSO - 19.
161. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. WSP - 20.
162. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.
163. Opiniowanie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09.
164. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGD - 03.
165. Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
166. Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
167. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.
168. Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.
169. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 04.
170. Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
171. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. REG - 19.
172. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania odpadów OGO - 07.
173. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22.
174. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. OGN - 03.
175. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach). OTP - 02.
176. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. OSO - 17.
177. Przyjęcie lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego oraz poświadczenie własnoręczności podpisu na w/w oświadczeniu. OOS - 44.
178. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI OOS - 48.
179. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu. OSK - 04.
180. Małe urządzenia komunalne (ławki, słupy ogłoszeniowe, kosze na odpady uliczne, kwiatoniery, bariery). OSK - 02.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka