Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 6 / 11, wszystkich spraw: 329

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


151. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.

152. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
153. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Portal Rzeczoznawcy. WGD - 14
154. Opiniowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej. ZPI- 02
155. Zameldowanie na pobyt czasowy – cudzoziemcy. OSO - 20.
156. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG - 29.
157. Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 26.
158. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WZK – 01.
159. Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05
160. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
161. Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 11.
162. Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.
163. Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych. WPR - 02.
164. Stypendia i nagrody sportowe. WPR - 06.
165. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
166. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. WSP - 05.
167. Zrzeczenie się uprawnienia z zakresu transportu drogowego. REG - 07.
168. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
169. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02.
170. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej. WPR - 04.
171. Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. WSP - 16.
172. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. WSP - 20.
173. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock w drodze bezprzetargowej (tzw. dodzielenie gruntu do działek istniejących). OGN - 04.
174. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. WSP - 19.
175. Uzyskanie wpisu / zmiany wpisu / wykreślenia wpisu w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających. WZS - 04.
176. Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
177. Uzyskanie wpisu, zmiany wpisu, wykreślenia wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. WZS – 02.
178. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę". OOS - 29.
179. Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.
180. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka