Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 6 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


151. Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.

152. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
153. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22.
154. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
155. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. BRK - 04.
156. Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. OE - 07.
157. Przekazanie dokumentacji geologicznej innej. GM - 01.
158. Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.
159. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
160. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
161. Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 32.
162. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.
163. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.
164. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej organizacji ruchu. OTP - 03.
165. Opiniowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej. ZPI- 02
166. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów. OGO - 08.
167. Petycje. WOP - 03.
168. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. OSO - 17.
169. Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom (żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.
170. Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-31
171. Zgoda na pozyskanie drewna w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa - niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 32.
172. Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku. OSO - 21.
173. Zameldowanie na pobyt stały – cudzoziemcy. OSO - 19.
174. Przyjęcie lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego oraz poświadczenie własnoręczności podpisu na w/w oświadczeniu. OOS - 44.
175. Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.
176. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu. OSK - 04.
177. Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGD - 01.
178. Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. BSP-11.
179. Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r. oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. BSP-03.
180. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka