Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 6 / 12, wszystkich spraw: 333

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


151. Obwody szkół podstawowych i gimnazjów. OE - 06.

152. Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.
153. Płocka Karta Familijna 3+. WOP - 05.
154. Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 22.
155. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. OE - 12.
156. Wydawanie wniosków o przyznanie karmy dla kotów wolno żyjących społecznym opiekunom. OOS - 16.
157. Adresy zakładów pracy chronionej i warsztatów terapii zajęciowej. RON - 01.
158. Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich. OSK - 07.
159. Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. WSP - 10.
160. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
161. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
162. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.
163. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. OE - 03.
164. Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. WSP - 16.
165. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
166. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 04.
167. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.
168. Organizacje pozarządowe współpracujące z Oddziałem Kultury. OK-04.
169. Opiniowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej. ZPI- 02
170. Uzyskanie wpisu / zmiany wpisu / wykreślenia wpisu w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających. WZS - 04.
171. Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. WSP – 02.
172. Zawieszenie wykonywania transportu drogowego. REG - 26.
173. Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-31
174. Stowarzyszenia kulturalne. OK - 01.
175. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22.
176. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.
177. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
178. Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora. WUA-25.
179. Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. WSP - 13.
180. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 27.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka