Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 6 / 11, wszystkich spraw: 322

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


151. Płocka Karta Familijna 3+. WOP - 05.

152. Stowarzyszenia sportowe. WSR - 06.
153. Wyprawka szkolna. OE-14.
154. Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. WUA-14.
155. Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24.
156. Przyjęcie lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego oraz poświadczenie własnoręczności podpisu na w/w oświadczeniu. OOS - 44.
157. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. BZN - 13.
158. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
159. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.
160. Zameldowanie na pobyt czasowy – cudzoziemcy. OSO - 20.
161. Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany na etapie jego sporządzania lub zmiany. WUA-33.
162. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 16.
163. Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05.
164. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02.
165. Organizacje pozarządowe współpracujące z Oddziałem Kultury. OK-04.
166. Złożenie skargi. WOP - 07.
167. Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26.
168. Zgłoszenie pracy geodezyjnej. WGD – 10.
169. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 17.
170. Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. BZN - 14.
171. Wykup nieruchomości przez Gminę Płock. OGN - 07.
172. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. WUA-27.
173. Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich. OSK - 07.
174. Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
175. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.
176. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. BSP - 12.
177. Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19.
178. Rozgraniczenia nieruchomości. WGD - 05.
179. Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r. oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. BSP-03.
180. Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. BSP - 16.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka