Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 6 / 10, wszystkich spraw: 300

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


151. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02.

152. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.
153. Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.
154. Działania w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. BRK - 01.
155. Stowarzyszenia na terenie miasta Płocka. OSO - 03.
156. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.
157. Stypendia i nagrody sportowe. WKS - 04.
158. Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. BZN - 14.
159. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. REG - 19.
160. Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10.
161. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.
162. Inne działania na obszarze zabytkowym. MKZ – 02.
163. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 17.
164. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Płock. OGN - 01.
165. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
166. Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych. BRK - 03.
167. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15.
168. Opiniowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej. ZPI- 02
169. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WZK – 01.
170. Zawieszenie w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. REG - 26.
171. Badania konserwatorskie i architektoniczne. MKZ-01.
172. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. BRK - 04.
173. Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
174. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
175. Stawki opłaty targowej. OPO - 08.
176. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
177. Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05
178. Informacja Turystyczna. WPT - 01.
179. Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. OE - 10.
180. Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  BSP-01.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka