Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 6 / 11, wszystkich spraw: 320

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


151. Opiniowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej. ZPI- 02

152. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
153. Stowarzyszenia na terenie miasta Płocka. OSO - 03.
154. Stawki opłaty targowej. OPO - 08.
155. Wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. BKZ - 01.
156. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Płock. OGN - 01.
157. Działania w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. BRK - 01.
158. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
159. Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych. BRK - 03.
160. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. REG - 19.
161. Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.
162. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
163. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.
164. Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. BZN - 14.
165. Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10.
166. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn.
167. Zawieszenie wykonywania transportu drogowego. REG - 26.
168. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.
169. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. BRK - 04.
170. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 17.
171. Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26.
172. Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. OE - 10.
173. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15.
174. Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05
175. Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. WUA-24.
176. Utrzymanie zieleni. OOS - 08.
177. Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
178. Kanalizacja deszczowa - interwencje mieszkańców. OSK - 01
179. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. BZN - 13.
180. Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  BSP-01.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka