Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 6 / 10, wszystkich spraw: 298

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


151. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej. WSR - 04.

152. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.
153. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WZK – 01.
154. Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.
155. Działania w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. BRK - 01.
156. Stowarzyszenia na terenie miasta Płocka. OSO - 03.
157. Stypendia i nagrody sportowe. WSR - 07.
158. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.
159. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. REG - 19.
160. Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. BZN - 14.
161. Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10.
162. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
163. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.
164. Inne działania na obszarze zabytkowym. MKZ – 02.
165. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Płock. OGN - 01.
166. Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych. BRK - 03.
167. Zawieszenie wykonywania transportu drogowego. REG - 26.
168. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 17.
169. Opiniowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej. ZPI- 02
170. Badania konserwatorskie i architektoniczne. MKZ-01.
171. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15.
172. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. BRK - 04.
173. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
174. Stawki opłaty targowej. OPO - 08.
175. Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
176. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
177. Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05
178. Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. OE - 10.
179. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę". OOS - 29.
180. Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  BSP-01.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka