Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 6 / 12, wszystkich spraw: 334

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


151. Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. WSP - 10.

152. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. WSP - 19.
153. Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 11.
154. Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
155. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
156. Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.
157. Rejestr ośrodków szkolenia kierowców w Płocku. OKM - 31.
158. Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 28.
159. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. WZN - 02.
160. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.
161. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na LECZENIE OGÓLNE. OOS - 40.
162. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 27.
163. Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.
164. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 04.
165. Informacja Publiczna. WOP - 01.
166. Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.
167. Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. OE - 10.
168. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej funkcjonującym niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym. OE - 04.
169. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej. OE - 02.
170. Przedszkola, szkoły, placówki - wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, prowadzonych przez gminę Płock. OE - 09.
171. Wykup nieruchomości przez Gminę Płock. OGN - 07.
172. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości . OPO - 10.
173. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 16.
174. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
175. Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.
176. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
177. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
178. Zrzeczenie się uprawnienia z zakresu transportu drogowego. REG - 07.
179. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
180. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka