Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 6 / 12, wszystkich spraw: 333

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


151. Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-34.

152. Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.
153. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WZK – 01.
154. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.
155. Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
156. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock w drodze bezprzetargowej (tzw. dodzielenie gruntu do działek istniejących). OGN - 04.
157. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Portal Rzeczoznawcy. WGD - 14
158. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.
159. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. WSP - 19.
160. Opiniowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej. ZPI- 02
161. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
162. Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26.
163. Adresy zakładów pracy chronionej i warsztatów terapii zajęciowej. RON - 01.
164. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
165. Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS - 07.
166. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
167. Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 26.
168. Zrzeczenie się uprawnienia z zakresu transportu drogowego. REG - 07.
169. Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01.
170. Utrzymanie zieleni. OOS - 08.
171. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
172. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
173. Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych. WPR - 02.
174. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
175. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG - 25.
176. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02.
177. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG - 29.
178. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OGO-02.
179. Zameldowanie na pobyt czasowy – cudzoziemcy. OSO - 20.
180. Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów Komunalnych. OGO - 01.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka