Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 5 / 12, wszystkich spraw: 333

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


121. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.

122. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.
123. Wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. BKZ - 01.
124. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.
125. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
126. Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka. WOP - 06.
127. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. OE - 03.
128. Organizacje pozarządowe współpracujące z Oddziałem Kultury. OK-04.
129. Podziały nieruchomości. WGD - 04.
130. Zameldowanie na pobyt stały – cudzoziemcy. OSO - 19.
131. Płocka Karta Familijna 3+. WOP - 05.
132. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 16.
133. Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
134. Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
135. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGD - 03.
136. Instytucje kultury. OK - 02.
137. Informacja Publiczna. WOP - 01.
138. Stawki opłaty targowej. OPO - 08.
139. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. REG – 20.
140. Zmiana w ewidencji gruntów i budynków w związku z zakończeniem budowy budynku. WGD - 12.
141. Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. WSP - 10.
142. Obwody szkół podstawowych i gimnazjów. OE - 06.
143. Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych. BRK - 03.
144. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.  REG - 28.
145. Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05
146. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. OGN - 03.
147. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
148. Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 11.
149. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. WSP - 05.
150. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. WSP - 20.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka