Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 5 / 11, wszystkich spraw: 320

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


121. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.

122. Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. BSP - 15.
123. Zmiana w ewidencji gruntów i budynków w związku z zakończeniem budowy budynku. WGD - 12.
124. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. OSK - 09.
125. Organizacje pozarządowe współpracujące z Oddziałem Kultury. OK-04.
126. Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 22.
127. Uzyskanie wpisu, zmiany wpisu, wykreślenia wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. WZS – 02.
128. Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
129. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.
130. Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. BSP – 02.
131. Rezygnacja z licencji na transport drogowy. REG - 07.
132. Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. BSP - 13.
133. Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13
134. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
135. Wydawanie pozwolenia na umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów. BKZ - 05.
136. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock w drodze bezprzetargowej (tzw. dodzielenie gruntu do działek istniejących). OGN - 04.
137. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 27.
138. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WZK – 01.
139. Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
140. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22.
141. Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. BSP - 16.
142. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15.
143. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.
144. Stypendia i nagrody sportowe. WSR - 07.
145. Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 11.
146. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej. WSR - 04.
147. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. BSP - 12.
148. Stowarzyszenia kulturalne. OK - 01.
149. Wydawanie pozwolenia na podejmowanie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. BKZ - 02.
150. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka