Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 5 / 11, wszystkich spraw: 328

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


121. Wydawanie decyzji w sprawie przekazywania zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK - 10.

122. Zameldowanie na pobyt czasowy – cudzoziemcy. OSO - 20.
123. Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka. REG - 30.
124. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. OGN - 09.
125. Adresy zakładów pracy chronionej i warsztatów terapii zajęciowej. RON - 01.
126. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WZN - 12.
127. Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 11.
128. Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 22.
129. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
130. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
131. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.
132. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
133. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. REG - 20.
134. Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
135. Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Płocka. OSO - 22
136. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
137. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach, schroniska dla zwierząt. OOS - 24.
138. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
139. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. OE - 12.
140. Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24.
141. Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM - 06.
142. Stypendia i nagrody sportowe. WPR - 07.
143. Organizacje pozarządowe współpracujące z Oddziałem Kultury. OK-04.
144. Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19.
145. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG - 29.
146. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów. OGO - 08.
147. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. WSP - 07.
148. Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. OKM - 03.
149. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. WZN - 02.
150. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej. OE - 02.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka