Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 5 / 11, wszystkich spraw: 318

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


121. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach, schroniska dla zwierząt. OOS - 24.

122. Organizacje pozarządowe współpracujące z Oddziałem Kultury. OK-04.
123. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. OSK - 09.
124. Zmiana w ewidencji gruntów i budynków w związku z zakończeniem budowy budynku. WGD - 12.
125. Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. BSP - 15.
126. Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 22.
127. Uzyskanie wpisu, zmiany wpisu, wykreślenia wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. WZS – 02.
128. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.
129. Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
130. Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. BSP – 02.
131. Rezygnacja z licencji na transport drogowy. REG - 07.
132. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
133. Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. BSP - 13.
134. Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13
135. Wydawanie pozwolenia na umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów. BKZ - 05.
136. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock w drodze bezprzetargowej (tzw. dodzielenie gruntu do działek istniejących). OGN - 04.
137. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 27.
138. Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
139. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WZK – 01.
140. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22.
141. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15.
142. Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. BSP - 16.
143. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.
144. Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 11.
145. Stowarzyszenia kulturalne. OK - 01.
146. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej. WSR - 04.
147. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. BSP - 12.
148. Stypendia i nagrody sportowe. WSR - 07.
149. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02.
150. Wydawanie pozwolenia na podejmowanie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. BKZ - 02.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka