Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 5 / 12, wszystkich spraw: 333

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


121. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania odpadów OGO - 07.

122. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
123. Informacje dotyczące przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury. OK- 05.
124. Zameldowanie na pobyt stały – cudzoziemcy. OSO - 19.
125. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
126. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
127. Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19.
128. Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami lub potwierdzające zarejestrowanie pojazdu. OKM - 25.
129. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
130. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 16.
131. Wydawanie opinii plastycznych przez Zespół do spraw Estetyki Miasta. WUA - 29.
132. Przyjęcie lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego oraz poświadczenie własnoręczności podpisu na w/w oświadczeniu. OOS - 44.
133. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Portal Geodety. WGD - 13.
134. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach, schroniska dla zwierząt. OOS - 24.
135. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. WZN - 08.
136. Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. OKM - 03.
137. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
138. Stypendia i nagrody sportowe. WPR - 07.
139. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach). OTP - 02.
140. Zameldowanie na pobyt czasowy – cudzoziemcy. OSO - 20.
141. Podziały nieruchomości. WGD - 04.
142. Zrzeczenie się uprawnienia z zakresu transportu drogowego. REG - 07.
143. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej. WPR - 04.
144. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. OSO - 05.
145. Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26.
146. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę". OOS - 29.
147. Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01.
148. Stowarzyszenia sportowe. WSR - 06.
149. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
150. Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka