Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 5 / 12, wszystkich spraw: 332

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


121. Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 09.

122. Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasta Płock. WZN - 14.
123. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. WZN - 08.
124. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na LECZENIE OGÓLNE. OOS - 40.
125. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 04.
126. Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.
127. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. OGN - 03.
128. Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. WZN - 11.
129. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.
130. Organizacje pozarządowe współpracujące z Oddziałem Kultury. OK-04.
131. Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. OGO - 09.
132. Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom (żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.
133. Zameldowanie na pobyt czasowy – cudzoziemcy. OSO - 20.
134. Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany na etapie jego sporządzania lub zmiany. WUA-33.
135. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
136. Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. WSP - 15.
137. Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 11.
138. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
139. Wykaz formularzy. OKM - 30.
140. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
141. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12
142. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
143. Wydawanie pozwolenia na umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów. BKZ - 05.
144. Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26.
145. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.  REG - 28.
146. Obwody szkół podstawowych i gimnazjów. OE - 06.
147. Przekazanie zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK – 11.
148. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. OGN - 09.
149. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu. OSK - 04.
150. Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka