Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 5 / 11, wszystkich spraw: 322

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


121. Rejestr ośrodków szkolenia kierowców w Płocku. OKM - 31.

122. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach). OTP - 02.
123. Stowarzyszenia na terenie miasta Płocka. OSO - 03.
124. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG - 25.
125. Wydawanie opinii plastycznych przez Zespół do spraw Estetyki Miasta. WUA - 29.
126. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.
127. Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. WUA-24.
128. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. OSK - 09.
129. Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. BSP – 02.
130. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
131. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn.
132. Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
133. Adresy zakładów pracy chronionej i warsztatów terapii zajęciowej. RON - 01.
134. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
135. Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01.
136. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA-10.
137. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. OSO - 17.
138. Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. OKM - 03.
139. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
140. Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka. REG - 30.
141. Uzyskanie wpisu / zmiany wpisu / wykreślenia wpisu w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających. WZS - 04.
142. Oddanie nieruchomości Gminy w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. OGN - 02.
143. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
144. Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 11.
145. Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 22.
146. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
147. Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. WZS-03.
148. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22.
149. Wydawanie pozwolenia na podejmowanie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. BKZ - 02.
150. Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych). OOS – 10.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka