Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 5 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


121. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach, schroniska dla zwierząt. OOS - 24.

122. Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. BSP-11.
123. Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. BSP – 02.
124. Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01.
125. Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
126. Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05.
127. Instytucje kultury. OK - 02.
128. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd gruntem Gminy. OGN - 06.
129. Rezygnacja z licencji na transport drogowy. REG - 07.
130. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
131. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. OGN - 03.
132. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej. WPR - 04.
133. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.
134. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA-10.
135. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym. WZN - 05.
136. Wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. BKZ - 01.
137. Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. BKZ – 04.
138. Wydawanie pozwolenia na umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów. BKZ - 05.
139. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.
140. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. OE - 03.
141. Złożenie skargi. WOP - 07.
142. Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26.
143. Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych. WPR - 02.
144. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. WOP - 04.
145. Zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Płocka oraz z dziedzińca i placu na Starym Rynku
146. Wydawanie pozwolenia na roboty budowlane w otoczeniu zabytku nieruchomego. BKZ - 06.
147. Korespondencja do Rady Mieszkańców Osiedla lub Zarządu Osiedla. BRM - 02.
148. Utrzymanie zieleni. OOS - 08.
149. Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  BSP-01.
150. Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste do rejestru zabytków. BSP-14.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka