Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 5 / 11, wszystkich spraw: 329

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


121. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. REG - 20.

122. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15.
123. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13.
124. Wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. BKZ - 01.
125. Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. BKZ – 04.
126. Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 26.
127. Uzyskanie wpisu / zmiany wpisu / wykreślenia wpisu w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających. WZS - 04.
128. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
129. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGD - 03.
130. Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
131. Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. OKM - 03.
132. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. OE - 12.
133. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania odpadów OGO - 07.
134. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. OE - 03.
135. Zawieszenie wykonywania transportu drogowego. REG - 26.
136. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG - 28.
137. Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-34.
138. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. OGN - 09.
139. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI OOS - 48.
140. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
141. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. OSK - 09.
142. Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGD - 01.
143. Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. WSP – 02.
144. Prowadzenie szkół i placówek. Wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock. OE - 08.
145. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Płock. OGN - 01.
146. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.
147. Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych. OTP - 05.
148. Informacje dotyczące przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury. OK- 05.
149. Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
150. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka