Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 5 / 10, wszystkich spraw: 297

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


121. Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-14.

122. Organizacje pozarządowe współpracujące z Oddziałem Kultury. OK-04.
123. Wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych. MKZ - 08.
124. Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.
125. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. OSK - 09.
126. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.
127. Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. BSP - 10.
128. Zmiana w ewidencji gruntów i budynków w związku z zakończeniem budowy budynku. WGK - 12.
129. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
130. Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. BSP – 02.
131. Uzyskanie wpisu (zmiany wpisu), wykreślenia wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. WZS – 02.
132. Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
133. Rezygnacja z licencji na transport drogowy. REG - 07.
134. Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. BSP - 15.
135. Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 22.
136. Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. BSP - 13.
137. Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
138. Wydanie pozwolenia na na umieszczenie reklamy (urządzeń technicznych, tablic, napisów) na zabytku wpisanym do rejestru lub stanowiącym element zabytkowego zespołu urbanistyczno – architektonicznego. MKZ – 05.
139. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22.
140. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock w drodze bezprzetargowej (tzw. dodzielenie gruntu do działek istniejących). OGN - 04.
141. Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13
142. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15.
143. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 27.
144. Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. BSP - 16.
145. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego. OOS - 12.
146. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej i rozrywkowej, nie będącej imprezą masową. WZK – 03.
147. Stowarzyszenia kulturalne. OK - 01.
148. Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 11.
149. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. BSP - 12.
150. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej. WSR - 04.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka