Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 5 / 10, wszystkich spraw: 298

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


121. Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-14.

122. Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.
123. Organizacje pozarządowe współpracujące z Oddziałem Kultury. OK-04.
124. Wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych. MKZ - 08.
125. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.
126. Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. BSP - 10.
127. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. OSK - 09.
128. Zmiana w ewidencji gruntów i budynków w związku z zakończeniem budowy budynku. WGK - 12.
129. Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. BSP – 02.
130. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
131. Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
132. Uzyskanie wpisu (zmiany wpisu), wykreślenia wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. WZS – 02.
133. Rezygnacja z licencji na transport drogowy. REG - 07.
134. Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 22.
135. Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. BSP - 15.
136. Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. BSP - 13.
137. Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
138. Wydanie pozwolenia na na umieszczenie reklamy (urządzeń technicznych, tablic, napisów) na zabytku wpisanym do rejestru lub stanowiącym element zabytkowego zespołu urbanistyczno – architektonicznego. MKZ – 05.
139. Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13
140. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock w drodze bezprzetargowej (tzw. dodzielenie gruntu do działek istniejących). OGN - 04.
141. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22.
142. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 27.
143. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15.
144. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego. OOS - 12.
145. Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. BSP - 16.
146. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej i rozrywkowej, nie będącej imprezą masową. WZK – 03.
147. Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 11.
148. Stowarzyszenia kulturalne. OK - 01.
149. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02.
150. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. BSP - 12.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka