Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 5 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


121. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA-10.

122. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WZK – 01.
123. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu. OTP - 04.
124. Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. WUA-30.
125. Wydanie zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 33.
126. Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. REG - 31.
127. Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Płocka. OSO - 22
128. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
129. Utrzymanie zieleni. OOS - 08.
130. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGD - 03.
131. Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. BSP - 06.
132. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. BSP - 18.
133. Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. BSP – 02.
134. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. BSP - 19.
135. Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. BSP - 17.
136. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. WZN - 13.
137. Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 09.
138. Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 22.
139. Instytucje kultury. OK - 02.
140. Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. WZN - 14.
141. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. WZN - 02.
142. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock w drodze bezprzetargowej (tzw. dodzielenie gruntu do działek istniejących). OGN - 04.
143. Wykup nieruchomości przez Gminę Płock. OGN - 07.
144. Stawki podatku od środków transportu na 2018, 2019 rok. OPO - 09.
145. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
146. Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.
147. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
148. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14.
149. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
150. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka