Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 5 / 11, wszystkich spraw: 329

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


121. Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka. REG - 30.

122. Zameldowanie na pobyt stały – cudzoziemcy. OSO - 19.
123. Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych. BRK - 03.
124. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
125. Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01.
126. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. OE - 03.
127. Stawki opłaty targowej. OPO - 08.
128. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
129. Podziały nieruchomości. WGD - 04.
130. Informacja Publiczna. WOP - 01.
131. Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
132. Organizacje pozarządowe współpracujące z Oddziałem Kultury. OK-04.
133. Płocka Karta Familijna 3+. WOP - 05.
134. Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. OKM - 03.
135. Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
136. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. REG – 20.
137. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. OGN - 03.
138. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. OSK - 09.
139. Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13
140. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
141. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGD - 03.
142. Wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. BKZ - 01.
143. Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. WSP - 10.
144. Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów Komunalnych. OGO - 01.
145. Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. BKZ – 04.
146. Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-34.
147. Adresy zakładów pracy chronionej i warsztatów terapii zajęciowej. RON - 01.
148. Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26.
149. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.
150. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.  REG - 28.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka