Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 5 / 10, wszystkich spraw: 298

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


121. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach, schroniska dla zwierząt. OOS - 24.

122. Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-14.
123. Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. BSP - 10.
124. Organizacje pozarządowe współpracujące z Oddziałem Kultury. OK-04.
125. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. OSK - 09.
126. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.
127. Zmiana w ewidencji gruntów i budynków w związku z zakończeniem budowy budynku. WGK - 12.
128. Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 22.
129. Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
130. Uzyskanie wpisu (zmiany wpisu), wykreślenia wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. WZS – 02.
131. Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. BSP – 02.
132. Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. BSP - 15.
133. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
134. Rezygnacja z licencji na transport drogowy. REG - 07.
135. Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. BSP - 13.
136. Wydanie pozwolenia na na umieszczenie reklamy (urządzeń technicznych, tablic, napisów) na zabytku wpisanym do rejestru lub stanowiącym element zabytkowego zespołu urbanistyczno – architektonicznego. MKZ – 05.
137. Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
138. Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13
139. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 27.
140. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock w drodze bezprzetargowej (tzw. dodzielenie gruntu do działek istniejących). OGN - 04.
141. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22.
142. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15.
143. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego. OOS - 12.
144. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej i rozrywkowej, nie będącej imprezą masową. WZK – 03.
145. Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. BSP - 16.
146. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WZK – 01.
147. Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 11.
148. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.
149. Stowarzyszenia kulturalne. OK - 01.
150. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. BSP - 12.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka