Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 4 / 12, wszystkich spraw: 334

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


91. Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.

92. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02.
93. Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. WUA-14.
94. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. WSP - 05.
95. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. OGN - 03.
96. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA-10.
97. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
98. Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24.
99. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.
100. Wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. BKZ - 01.
101. Wydawanie pozwolenia na podejmowanie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. BKZ - 02.
102. Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. BKZ – 04.
103. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG - 25.
104. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. OE - 03.
105. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WZK – 01.
106. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.
107. Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. WSP - 16.
108. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. WZS - 01.
109. Uzyskanie wpisu, zmiany wpisu, wykreślenia wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. WZS – 02.
110. Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. WUA-24.
111. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu. OTP - 04.
112. Zmiana użytku gruntowego oraz ujawnienie budynku w związku z zakończeniem budowy. WGD - 11.
113. Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. WZS-03.
114. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. WOP - 02.
115. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.  REG - 28.
116. Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 26.
117. Zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. OOS – 47.
118. Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych. OTP - 05.
119. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
120. Informacje dotyczące przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury. OK- 05.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka