Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 4 / 11, wszystkich spraw: 327

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


91. PŁOCKA KARTA SENIORA. POP – 01.

92. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. REG - 27.
93. Wykaz formularzy. OKM - 30.
94. Informacja Publiczna. WOP - 01.
95. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. REG - 20.
96. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. WUA-27.
97. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG - 28.
98. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.
99. Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. BSP - 13.
100. Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 08.
101. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
102. Stawki opłaty targowej. OPO - 08.
103. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
104. Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora. WUA-25.
105. Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 13.
106. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
107. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGD - 03.
108. Rozgraniczenia nieruchomości. WGD - 05.
109. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Płock. OGN - 01.
110. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
111. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13.
112. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
113. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. WZN - 02.
114. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
115. Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
116. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.
117. Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 32.
118. Adresy zakładów pracy chronionej i warsztatów terapii zajęciowej. RON - 01.
119. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
120. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka