Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 4 / 11, wszystkich spraw: 329

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


91. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.

92. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz zawieszenie i odwieszenie e-dowodu. OSO - 15.
93. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. WSP - 05.
94. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.
95. Zmiana użytku gruntowego oraz ujawnienie budynku w związku z zakończeniem budowy. WGD - 11.
96. Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19.
97. Zameldowanie na pobyt stały – cudzoziemcy. OSO - 19.
98. Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka. REG - 30.
99. Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. REG - 31.
100. Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.
101. Wykaz formularzy. OKM - 30.
102. Stowarzyszenia sportowe. WSR - 06.
103. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. WZN - 02.
104. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
105. Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, dzierżawę. OPO - 03.
106. Stawki podatku od środków transportu na 2018, 2019 rok. OPO - 09.
107. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
108. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13.
109. Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych. OTP - 05.
110. Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-31
111. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Portal Geodety. WGD - 13.
112. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach, schroniska dla zwierząt. OOS - 24.
113. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę". OOS - 29.
114. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
115. Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
116. Instytucje kultury. OK - 02.
117. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
118. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
119. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
120. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli. WUA-19.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka