Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 4 / 11, wszystkich spraw: 328

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


91. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.

92. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
93. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
94. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
95. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OSS - 21.
96. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGD - 03.
97. Wydawanie map do celów opiniodawczych. WGD - 09.
98. Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  WSP-01.
99. Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. WSP - 08.
100. Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r. oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. WSP-03.
101. Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. WSP - 17.
102. Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
103. Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
104. Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05.
105. Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. WZN - 14.
106. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 27.
107. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
108. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock w drodze bezprzetargowej (tzw. dodzielenie gruntu do działek istniejących). OGN - 04.
109. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
110. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd gruntem Gminy. OGN - 06.
111. Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
112. Opłata skarbowa. OPO - 02.
113. Stawki opłaty targowej. OPO - 08.
114. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
115. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03.
116. Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.
117. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. REG - 19.
118. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. REG - 20.
119. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
120. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka