Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 4 / 10, wszystkich spraw: 300

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


91. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.

92. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.
93. Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01.
94. Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.
95. Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
96. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
97. Ustalenie nowej linii brzegowej cieku wodnego. OOS - 06.
98. Instytucje kultury. OK - 02.
99. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
100. Umiejscowienie (transkrypcja) i uzupełnienie aktu stanu cywilnego. USC - 03.
101. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
102. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
103. Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r. oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. BSP-03.
104. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. BZN - 10.
105. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. WZS - 01.
106. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
107. Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. MKZ – 04.
108. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. OSO - 15.
109. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 05.
110. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osob prawnych. OOS - 18.
111. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
112. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
113. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. REG - 20.
114. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
115. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. BZN - 12.
116. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. BZN - 08.
117. Podziały nieruchomości. WGK - 04.
118. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach, schroniska dla zwierząt. OOS - 24.
119. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
120. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka