Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 4 / 11, wszystkich spraw: 320

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


91. Umiejscowienie, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego. USC - 03.

92. Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.
93. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. WZS - 01.
94. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
95. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
96. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
97. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.
98. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
99. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
100. Instytucje kultury. OK - 02.
101. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. OSO - 15.
102. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
103. Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
104. Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.
105. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
106. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
107. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. BZN - 08.
108. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 05.
109. Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. BKZ – 04.
110. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. REG - 20.
111. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
112. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. BZN - 12.
113. Podziały nieruchomości. WGD - 04.
114. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
115. Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r. oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. BSP-03.
116. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
117. Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.
118. Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. WUA-14.
119. Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. BSP - 10.
120. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach, schroniska dla zwierząt. OOS - 24.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka