Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 4 / 10, wszystkich spraw: 298

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


91. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.

92. Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.
93. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
94. Umiejscowienie (transkrypcja) i uzupełnienie aktu stanu cywilnego. USC - 03.
95. Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.
96. Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
97. Ustalenie nowej linii brzegowej cieku wodnego. OOS - 06.
98. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
99. Instytucje kultury. OK - 02.
100. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. WZS - 01.
101. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
102. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. BZN - 10.
103. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
104. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
105. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. OSO - 15.
106. Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r. oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. BSP-03.
107. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
108. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 05.
109. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
110. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
111. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. REG - 20.
112. Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. MKZ – 04.
113. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
114. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. BZN - 12.
115. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. BZN - 08.
116. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
117. Podziały nieruchomości. WGK - 04.
118. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
119. Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.
120. Wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych. MKZ - 08.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka