Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 4 / 10, wszystkich spraw: 298

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


91. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.

92. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.
93. Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.
94. Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.
95. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
96. Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
97. Ustalenie nowej linii brzegowej cieku wodnego. OOS - 06.
98. Umiejscowienie (transkrypcja) i uzupełnienie aktu stanu cywilnego. USC - 03.
99. Instytucje kultury. OK - 02.
100. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
101. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
102. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. WZS - 01.
103. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. BZN - 10.
104. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
105. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
106. Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r. oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. BSP-03.
107. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. OSO - 15.
108. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
109. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
110. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
111. Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. MKZ – 04.
112. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 05.
113. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. REG - 20.
114. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. BZN - 12.
115. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
116. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. BZN - 08.
117. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
118. Podziały nieruchomości. WGK - 04.
119. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
120. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach, schroniska dla zwierząt. OOS - 24.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka