Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 4 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


91. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WZN - 12.

92. Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.
93. Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
94. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12
95. Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
96. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. REG - 20.
97. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
98. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.
99. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu. OTP - 04.
100. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
101. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.
102. Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. BSP - 10.
103. Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 11.
104. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
105. Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05.
106. Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 22.
107. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
108. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
109. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
110. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.
111. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
112. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.
113. Petycje. WOP - 03.
114. Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych). OOS – 10.
115. Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Płocka. OSO - 22
116. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
117. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach, schroniska dla zwierząt. OOS - 24.
118. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGD - 03.
119. Podziały nieruchomości. WGD - 04.
120. Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka