Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 4 / 12, wszystkich spraw: 332

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


91. Stawki podatku od środków transportu na 2018, 2019, 2020 rok. OPO - 09.

92. Zrzeczenie się uprawnienia z zakresu transportu drogowego. REG - 07.
93. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
94. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.
95. PŁOCKA KARTA SENIORA. POP – 01.
96. Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych. OTP - 05.
97. Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
98. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
99. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.
100. Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych. BRK - 03.
101. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13.
102. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG - 25.
103. Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 13.
104. Wydawanie opinii plastycznych przez Zespół do spraw Estetyki Miasta. WUA - 29.
105. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Portal Rzeczoznawcy. WGD - 14
106. Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGD - 01.
107. Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. WSP - 13.
108. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. WSP - 19.
109. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WZN - 12.
110. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
111. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. REG – 20.
112. Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
113. Zmiana użytku gruntowego oraz ujawnienie budynku w związku z zakończeniem budowy. WGD - 11.
114. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG - 29.
115. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-28.
116. Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku. OSO - 21.
117. Profesjonalna rejestracja pojazdów. OKM - 42.
118. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn.
119. Zmiana w ewidencji gruntów i budynków w związku z zakończeniem budowy budynku. WGD - 12.
120. Sprawy związane z ustawą o własności lokali. WZN - 03.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka