Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 4 / 11, wszystkich spraw: 305

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


91. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.

92. Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.
93. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
94. Umiejscowienie, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego. USC - 03.
95. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
96. Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
97. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. WZS - 01.
98. Ustalenie nowej linii brzegowej cieku wodnego. OOS - 06.
99. Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.
100. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. BZN - 10.
101. Instytucje kultury. OK - 02.
102. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
103. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
104. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
105. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. OSO - 15.
106. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
107. Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r. oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. BSP-03.
108. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
109. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 05.
110. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. REG - 20.
111. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
112. Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. MKZ – 04.
113. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
114. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. BZN - 08.
115. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. BZN - 12.
116. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
117. Podziały nieruchomości. WGD - 04.
118. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
119. Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.
120. Wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych. MKZ - 08.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka