Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 4 / 11, wszystkich spraw: 329

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


91. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.

92. Profesjonalna rejestracja pojazdów. OKM - 42.
93. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
94. Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. WUA-30.
95. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
96. Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 09.
97. Wykaz formularzy. OKM - 30.
98. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Płock. OGO - 12
99. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.
100. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
101. Wydawanie opinii plastycznych przez Zespół do spraw Estetyki Miasta. WUA - 29.
102. Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych. OTP - 05.
103. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
104. Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora. WUA-25.
105. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. OGN - 09.
106. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. OSO - 05.
107. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
108. Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24.
109. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
110. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
111. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
112. Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka. WPZ - 01.
113. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WZN - 12.
114. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 16.
115. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. WZN - 08.
116. Instytucje kultury. OK - 02.
117. Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. REG - 31.
118. Obwody szkół podstawowych i gimnazjów. OE - 06.
119. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.
120. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka