Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 4 / 12, wszystkich spraw: 333

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


91. Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. WSP - 15.

92. Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.
93. Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 13.
94. Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami lub potwierdzające zarejestrowanie pojazdu. OKM - 25.
95. Wydawanie opinii plastycznych przez Zespół do spraw Estetyki Miasta. WUA - 29.
96. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
97. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
98. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
99. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
100. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Płock. OGO - 12
101. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. OGN - 09.
102. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.
103. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. WZN - 08.
104. Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 09.
105. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
106. Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. OKM - 03.
107. Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. WUA-30.
108. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. OSO - 05.
109. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
110. Zmiana użytku gruntowego oraz ujawnienie budynku w związku z zakończeniem budowy. WGD - 11.
111. Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych. OTP - 05.
112. PŁOCKA KARTA SENIORA. POP – 01.
113. Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24.
114. Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora. WUA-25.
115. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WZN - 12.
116. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
117. Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13
118. Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. REG - 31.
119. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
120. Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka. REG - 30.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka