Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 4 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


91. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.

92. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
93. Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. WUA-24.
94. Obwody szkół podstawowych i gimnazjów. OE - 06.
95. Zameldowanie na pobyt czasowy – cudzoziemcy. OSO - 20.
96. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
97. Podziały nieruchomości. WGD - 04.
98. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. BSP - 07.
99. Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. BSP - 15.
100. Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. BSP - 17.
101. Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
102. Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05.
103. Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.
104. Instytucje kultury. OK - 02.
105. Sprzedaż lokali komunalnych. WZN - 06.
106. Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów Komunalnych. OGO - 01.
107. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 27.
108. Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. WZN - 01.
109. Wykup nieruchomości przez Gminę Płock. OGN - 07.
110. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
111. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03.
112. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców. OSO - 10.
113. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
114. Umiejscowienie, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego. USC - 03.
115. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.
116. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej. WPR - 04.
117. Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 32.
118. Wydawanie pozwolenia na podejmowanie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. BKZ - 02.
119. Wydawanie pozwolenia na umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów. BKZ - 05.
120. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka