Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 4 / 10, wszystkich spraw: 297

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


91. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.

92. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.
93. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
94. Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.
95. Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
96. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
97. Ustalenie nowej linii brzegowej cieku wodnego. OOS - 06.
98. Instytucje kultury. OK - 02.
99. Umiejscowienie (transkrypcja) i uzupełnienie aktu stanu cywilnego. USC - 03.
100. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
101. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
102. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. WZS - 01.
103. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
104. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. BZN - 10.
105. Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r. oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. BSP-03.
106. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
107. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. OSO - 15.
108. Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. MKZ – 04.
109. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
110. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
111. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 05.
112. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osob prawnych. OOS - 18.
113. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
114. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. BZN - 12.
115. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. REG - 20.
116. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. BZN - 08.
117. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
118. Podziały nieruchomości. WGK - 04.
119. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
120. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach, schroniska dla zwierząt. OOS - 24.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka