Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 3 / 10, wszystkich spraw: 297

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


61. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.

62. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców. OSO - 10.
63. Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24.
64. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGK - 08.
65. Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
66. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.
67. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
68. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
69. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. BSP - 07.
70. Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.
71. Informacja Publiczna. WOP - 01.
72. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
73. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
74. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGK - 03.
75. Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 08.
76. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. WUA-27.
77. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.
78. Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. OOS - 20.
79. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.
80. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
81. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
82. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
83. Adresy zakładów pracy chronionej i warsztatów terapii zajęciowej. RON - 01.
84. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.
85. Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 09.
86. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. BZN - 02.
87. Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01.
88. Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01.
89. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.
90. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka