Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 3 / 11, wszystkich spraw: 317

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


61. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.

62. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.
63. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.
64. Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24.
65. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
66. Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.
67. Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
68. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
69. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. BSP - 07.
70. Informacja Publiczna. WOP - 01.
71. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
72. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
73. Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 08.
74. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.
75. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGD - 03.
76. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.
77. Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.
78. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
79. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
80. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. WUA-27.
81. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.
82. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. BZN - 02.
83. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
84. Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01.
85. Adresy zakładów pracy chronionej i warsztatów terapii zajęciowej. RON - 01.
86. Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 09.
87. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.
88. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
89. Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01.
90. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka