Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 3 / 10, wszystkich spraw: 298

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


61. Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24.

62. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.
63. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców. OSO - 10.
64. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGK - 08.
65. Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
66. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.
67. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
68. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
69. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. BSP - 07.
70. Informacja Publiczna. WOP - 01.
71. Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.
72. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
73. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
74. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGK - 03.
75. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. WUA-27.
76. Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 08.
77. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.
78. Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. OOS - 20.
79. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
80. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.
81. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
82. Adresy zakładów pracy chronionej i warsztatów terapii zajęciowej. RON - 01.
83. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.
84. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
85. Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 09.
86. Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i lub krzewów z terenu wpisanego do rejestru zabytków. MKZ – 07.
87. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. BZN - 02.
88. Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01.
89. Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01.
90. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka