Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 3 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


61. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.

62. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
63. Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 08.
64. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
65. Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, dzierżawę. OPO - 03.
66. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców. OSO - 10.
67. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI lub UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU. OOS - 41.
68. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 05.
69. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. OE - 03.
70. Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26.
71. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18.
72. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
73. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
74. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn.
75. Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
76. Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.
77. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.
78. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.
79. Uzyskanie wpisu, zmiany wpisu, wykreślenia wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. WZS – 02.
80. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG - 28.
81. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WZN - 12.
82. Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 11.
83. Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05.
84. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
85. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.
86. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.
87. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. REG - 19.
88. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.
89. Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych. OTP - 05.
90. Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych). OOS – 10.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka