Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 3 / 10, wszystkich spraw: 298

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


61. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców. OSO - 10.

62. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.
63. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGK - 08.
64. Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24.
65. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.
66. Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
67. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
68. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
69. Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.
70. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. BSP - 07.
71. Informacja Publiczna. WOP - 01.
72. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
73. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
74. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGK - 03.
75. Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 08.
76. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.
77. Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. OOS - 20.
78. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. WUA-27.
79. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.
80. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
81. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
82. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
83. Adresy zakładów pracy chronionej i warsztatów terapii zajęciowej. RON - 01.
84. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.
85. Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 09.
86. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. BZN - 02.
87. Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01.
88. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.
89. Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01.
90. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka