Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 3 / 12, wszystkich spraw: 332

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


61. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI lub UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU. OOS - 41.

62. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.
63. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu. OTP - 04.
64. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18.
65. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Portal Geodety. WGD - 13.
66. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
67. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
68. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz zawieszenie i odwieszenie certyfikatów w e-dowodzie. OSO - 15.
69. Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01.
70. Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.
71. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
72. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
73. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
74. Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
75. Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. OE - 07.
76. Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. WUA-14.
77. Zameldowanie na pobyt stały – cudzoziemcy. OSO - 19.
78. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02.
79. Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. WSP – 02.
80. Sprzedaż lokali komunalnych. WZN - 06.
81. Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.
82. Udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. WGD - 07.
83. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
84. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
85. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03.
86. Działania w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. BRK - 01.
87. Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01.
88. Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. WZS-03.
89. Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 08.
90. Stawki podatku od środków transportu na 2018, 2019, 2020 rok. OPO - 09.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka