Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 3 / 12, wszystkich spraw: 333

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


61. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI lub UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU. OOS - 41.

62. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. OGN - 03.
63. Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. REG - 31.
64. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu. OTP - 04.
65. Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. WSP - 15.
66. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
67. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli. WUA-19.
68. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WZN - 12.
69. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
70. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
71. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
72. PŁOCKA KARTA SENIORA. POP – 01.
73. Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych). OOS – 10.
74. Stawki podatku od środków transportu na 2018, 2019, 2020 rok. OPO - 09.
75. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.
76. Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka. WOP - 06.
77. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
78. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
79. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. REG – 19.
80. Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. OE - 07.
81. Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom (żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.
82. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
83. Wydanie zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 33.
84. Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05.
85. Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
86. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
87. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.
88. Zmiana użytku gruntowego oraz ujawnienie budynku w związku z zakończeniem budowy. WGD - 11.
89. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.
90. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka