Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 3 / 11, wszystkich spraw: 322

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


61. Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.

62. Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka. WOP - 06.
63. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
64. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13.
65. Ulgi, umorzenia i nadpłaty. OPO-12.
66. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03.
67. Stawki podatku od środków transportu na 2018, 2019 rok. OPO - 09.
68. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGD - 03.
69. Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 08.
70. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. BZN - 08.
71. Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora. WUA-25.
72. Podziały nieruchomości. WGD - 04.
73. Obwody szkół podstawowych i gimnazjów. OE - 06.
74. Zmiana w ewidencji gruntów i budynków w związku z zakończeniem budowy budynku. WGD - 12.
75. Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01.
76. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
77. Informacja Publiczna. WOP - 01.
78. Wydawanie wniosków o przyznanie karmy dla kotów wolno żyjących społecznym opiekunom. OOS - 16.
79. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.
80. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. OE - 12.
81. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
82. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
83. Instytucje kultury. OK - 02.
84. Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. BSP - 15.
85. Rezygnacja z licencji na transport drogowy. REG - 07.
86. Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
87. Uzyskanie wpisu, zmiany wpisu, wykreślenia wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. WZS – 02.
88. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.
89. PŁOCKA KARTA SENIORA. POP – 01.
90. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka