Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 3 / 11, wszystkich spraw: 320

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


61. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.

62. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.
63. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.
64. Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.
65. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.
66. Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24.
67. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
68. Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
69. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
70. Informacja Publiczna. WOP - 01.
71. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. BSP - 07.
72. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
73. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
74. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.
75. Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 08.
76. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGD - 03.
77. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
78. Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.
79. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
80. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.
81. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. BZN - 02.
82. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. WUA-27.
83. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
84. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. BZN - 10.
85. Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01.
86. Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01.
87. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
88. Adresy zakładów pracy chronionej i warsztatów terapii zajęciowej. RON - 01.
89. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.
90. Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 09.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka