Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 3 / 11, wszystkich spraw: 329

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


61. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.

62. Informacja Publiczna. WOP - 01.
63. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12
64. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. OSO - 17.
65. Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. WSP - 15.
66. Wykaz formularzy. OKM - 30.
67. Stypendia i nagrody sportowe. WPR - 07.
68. Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Płocka. OSO - 22
69. Podatek od środków transportu. OPO - 06.
70. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli. WUA-19.
71. Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 32.
72. PŁOCKA KARTA SENIORA. POP – 01.
73. Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
74. Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05.
75. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. WSP - 20.
76. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.
77. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.
78. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
79. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
80. Podejmowanie interwencji w sprawach o ochronę praw konsumentów. BRK - 02.
81. Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka. REG - 30.
82. Profesjonalna rejestracja pojazdów. OKM - 42.
83. Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 09.
84. Podziały nieruchomości. WGD - 04.
85. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02.
86. Stowarzyszenia na terenie miasta Płocka. OSO - 03.
87. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz zawieszenie i odwieszenie e-dowodu. OSO - 15.
88. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. WSP - 05.
89. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę". OOS - 29.
90. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. WZN - 02.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka