Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 3 / 11, wszystkich spraw: 313

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


61. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców. OSO - 10.

62. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.
63. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.
64. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.
65. Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24.
66. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
67. Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
68. Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.
69. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
70. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. BSP - 07.
71. Informacja Publiczna. WOP - 01.
72. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
73. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
74. Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 08.
75. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGD - 03.
76. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.
77. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.
78. Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.
79. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
80. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. WUA-27.
81. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
82. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
83. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. BZN - 02.
84. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.
85. Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01.
86. Adresy zakładów pracy chronionej i warsztatów terapii zajęciowej. RON - 01.
87. Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 09.
88. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.
89. Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01.
90. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka