Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 3 / 10, wszystkich spraw: 297

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


61. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.

62. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGK - 08.
63. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców. OSO - 10.
64. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.
65. Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
66. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
67. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.
68. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
69. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. BSP - 07.
70. Informacja Publiczna. WOP - 01.
71. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
72. Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.
73. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
74. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. WUA-27.
75. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGK - 03.
76. Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 08.
77. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.
78. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
79. Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. OOS - 20.
80. Adresy zakładów pracy chronionej i warsztatów terapii zajęciowej. RON - 01.
81. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.
82. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.
83. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
84. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
85. Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 09.
86. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. BZN - 02.
87. Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i lub krzewów z terenu wpisanego do rejestru zabytków. MKZ – 07.
88. Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01.
89. Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01.
90. Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka