Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 3 / 10, wszystkich spraw: 300

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


61. Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. OOS - 19.

62. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGK - 08.
63. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.
64. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców. OSO - 10.
65. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
66. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
67. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.
68. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.
69. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. BSP - 07.
70. Informacja Publiczna. WOP - 01.
71. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
72. Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.
73. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
74. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. WUA-27.
75. Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 08.
76. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
77. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGK - 03.
78. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.
79. Adresy zakładów pracy chronionej i warsztatów terapii zajęciowej. RON - 01.
80. Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. OOS - 20.
81. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.
82. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
83. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
84. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.
85. Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 09.
86. Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.
87. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. BZN - 02.
88. Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i lub krzewów z terenu wpisanego do rejestru zabytków. MKZ – 07.
89. Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01.
90. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka