Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 2 / 11, wszystkich spraw: 329

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


31. Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Urbanistyki. WUA-06.

32. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20.
33. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
34. Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
35. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10.
36. Ulgi, umorzenia i nadpłaty. OPO-12.
37. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.
38. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.
39. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
40. Podejmowanie interwencji w sprawach o ochronę praw konsumentów. BRK - 02.
41. Wydanie zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 33.
42. Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01.
43. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI lub UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU. OOS - 41.
44. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.
45. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-28.
46. Sprzedaż lokali komunalnych. WZN - 06.
47. Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.
48. Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19.
49. Opłata skarbowa. OPO - 02.
50. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02.
51. Podatek od środków transportu. OPO - 06.
52. Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. WZN - 01.
53. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. WOP - 02.
54. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz zawieszenie i odwieszenie certyfikatów w e-dowodzie. OSO - 15.
55. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
56. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli. WUA-19.
57. Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.
58. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. WZN - 02.
59. Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGD - 01.
60. Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 08.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka