Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 2 / 11, wszystkich spraw: 318

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


31. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03.

32. Sprzedaż lokali komunalnych. BZN - 06.
33. Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05.
34. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. OE - 03.
35. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
36. Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.
37. Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, dzierżawę. OPO - 03.
38. Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06.
39. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
40. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
41. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
42. Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
43. Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGD - 01.
44. Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka. WOP - 06.
45. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.
46. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach). OTP - 02.
47. Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora. WUA-25.
48. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12
49. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
50. Wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu figurowania w ewidencji podatkowej. OPO - 11.
51. Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
52. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13.
53. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 16.
54. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.
55. Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. BZN - 01.
56. Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
57. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
58. Wykaz formularzy. OKM - 30.
59. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG - 25.
60. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców. OSO - 10.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka