Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 2 / 10, wszystkich spraw: 297

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


31. Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05.

32. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.
33. Podejmowanie interwencji w sprawach o ochronę praw konsumentów. BRK - 02.
34. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. OE - 03.
35. Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości skarbu państwa i gminy, dzierżawę. OPO - 03.
36. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
37. Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.
38. Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06.
39. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
40. Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGK - 01.
41. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
42. Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka. WOP - 06.
43. Udostępnienie informacji z bazy danych ewidencji działalności gospodarczej. REG - 09. (Dotyczy danych nie przekazanych do CEIDG).
44. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
45. Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora. WUA-25.
46. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
47. Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
48. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach). OTP - 02.
49. Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
50. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG - 25.
51. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13.
52. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 16.
53. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12
54. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.
55. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
56. Wykaz formularzy. OKM - 30.
57. Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
58. Wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu figurowania w ewidencji podatkowej. OPO - 11.
59. Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24.
60. Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. BZN - 01.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka