Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 2 / 10, wszystkich spraw: 299

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


31. Podejmowanie interwencji w sprawach o ochronę praw konsumentów. BRK - 02.

32. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.
33. Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05.
34. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. OE - 03.
35. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
36. Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości skarbu państwa i gminy, dzierżawę. OPO - 03.
37. Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06.
38. Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.
39. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
40. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
41. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
42. Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGK - 01.
43. Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka. WOP - 06.
44. Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
45. Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora. WUA-25.
46. Udostępnienie informacji z bazy danych ewidencji działalności gospodarczej. REG - 09. (Dotyczy danych nie przekazanych do CEIDG).
47. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach). OTP - 02.
48. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
49. Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
50. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12
51. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 16.
52. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13.
53. Wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu figurowania w ewidencji podatkowej. OPO - 11.
54. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.
55. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
56. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG - 25.
57. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.
58. Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
59. Wykaz formularzy. OKM - 30.
60. Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. BZN - 01.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka