Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 2 / 11, wszystkich spraw: 321

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


31. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.

32. Wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu figurowania w ewidencji podatkowej. OPO - 11.
33. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 05.
34. Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 32.
35. Opłata skarbowa. OPO - 02.
36. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.
37. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. WZS - 01.
38. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
39. Sprzedaż lokali komunalnych. BZN - 06.
40. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12
41. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
42. Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.
43. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
44. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. OSO - 15.
45. Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. BZN - 01.
46. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
47. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
48. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02.
49. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.
50. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18.
51. Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
52. Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGD - 01.
53. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców. OSO - 10.
54. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. WOP - 02.
55. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
56. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli. WUA-19.
57. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.
58. Stawki podatku od środków transportu na 2018, 2019 rok. OPO - 09.
59. Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka. WOP - 06.
60. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu. OTP - 04.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka