Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 2 / 10, wszystkich spraw: 298

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


31. Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05.

32. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.
33. Podejmowanie interwencji w sprawach o ochronę praw konsumentów. BRK - 02.
34. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. OE - 03.
35. Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości skarbu państwa i gminy, dzierżawę. OPO - 03.
36. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
37. Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.
38. Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06.
39. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
40. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
41. Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGK - 01.
42. Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka. WOP - 06.
43. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
44. Udostępnienie informacji z bazy danych ewidencji działalności gospodarczej. REG - 09. (Dotyczy danych nie przekazanych do CEIDG).
45. Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora. WUA-25.
46. Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
47. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
48. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach). OTP - 02.
49. Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
50. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 16.
51. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG - 25.
52. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13.
53. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12
54. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.
55. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
56. Wykaz formularzy. OKM - 30.
57. Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
58. Wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu figurowania w ewidencji podatkowej. OPO - 11.
59. Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. BZN - 01.
60. Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka