Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 2 / 12, wszystkich spraw: 334

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


31. Podatek rolny i leśny. OPO - 07.

32. Stawki podatku od środków transportu na 2018, 2019, 2020 rok. OPO - 09.
33. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20.
34. Przekazanie dokumentacji geologicznej innej. GM - 01.
35. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz zawieszenie i odwieszenie certyfikatów w e-dowodzie. OSO - 15.
36. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.
37. Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 32.
38. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.
39. PŁOCKA KARTA SENIORA. POP – 01.
40. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09.
41. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-28.
42. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10.
43. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. OSO - 17.
44. Wydawanie decyzji w sprawie przekazywania zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK - 10.
45. Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. WZN - 16.
46. Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka. REG - 30.
47. Rejestr Danych Kontaktowych. OSO - 23.
48. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
49. Małe urządzenia komunalne (ławki, słupy ogłoszeniowe, kosze na odpady uliczne, kwiatoniery, bariery). OSK - 02.
50. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OSS - 21.
51. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę". OOS - 29.
52. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGD - 03.
53. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02.
54. Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. WSP - 06.
55. Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. WSP - 13.
56. Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. WSP – 02.
57. Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. WSP - 10.
58. Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.
59. Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 28.
60. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. WZN - 08.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka