Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 2 / 11, wszystkich spraw: 305

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


31. Sprzedaż lokali komunalnych. BZN - 06.

32. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03.
33. Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05.
34. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. OE - 03.
35. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
36. Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06.
37. Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości skarbu państwa i gminy, dzierżawę. OPO - 03.
38. Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.
39. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
40. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
41. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
42. Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
43. Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGD - 01.
44. Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka. WOP - 06.
45. Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora. WUA-25.
46. Udostępnienie informacji z bazy danych ewidencji działalności gospodarczej. REG - 09. (Dotyczy danych nie przekazanych do CEIDG).
47. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach). OTP - 02.
48. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
49. Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
50. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12
51. Wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu figurowania w ewidencji podatkowej. OPO - 11.
52. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 16.
53. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13.
54. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG - 25.
55. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.
56. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
57. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.
58. Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
59. Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. BZN - 01.
60. Wykaz formularzy. OKM - 30.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka