Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 2 / 11, wszystkich spraw: 327

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


31. Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.

32. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu. OTP - 04.
33. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 07.
34. Stawki podatku od środków transportu na 2018, 2019 rok. OPO - 09.
35. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.
36. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
37. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli. WUA-19.
38. Podejmowanie interwencji w sprawach o ochronę praw konsumentów. BRK - 02.
39. Udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. WGD - 07.
40. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10.
41. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
42. Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. WZN - 01.
43. Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
44. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09.
45. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
46. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
47. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości . OPO - 10.
48. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców. OSO - 10.
49. Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. BSP - 10.
50. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. WOP - 02.
51. Sprzedaż lokali komunalnych. WZN - 06.
52. Opłata od posiadania psów. OPO - 01.
53. Opłata skarbowa. OPO - 02.
54. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12
55. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03.
56. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18.
57. Podziały nieruchomości. WGD - 04.
58. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02.
59. Wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. BKZ - 01.
60. Ulgi, umorzenia i nadpłaty. OPO-12.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka