Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 2 / 11, wszystkich spraw: 320

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


31. Sprzedaż lokali komunalnych. BZN - 06.

32. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03.
33. Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05.
34. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. OE - 03.
35. Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.
36. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
37. Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06.
38. Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, dzierżawę. OPO - 03.
39. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
40. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
41. Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
42. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
43. Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGD - 01.
44. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.
45. Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka. WOP - 06.
46. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach). OTP - 02.
47. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12
48. Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora. WUA-25.
49. Wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu figurowania w ewidencji podatkowej. OPO - 11.
50. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
51. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13.
52. Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
53. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 16.
54. Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. BZN - 01.
55. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.
56. Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
57. Wykaz formularzy. OKM - 30.
58. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
59. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców. OSO - 10.
60. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG - 25.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka