Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 2 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


31. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. BSP - 07.

32. Umiejscowienie, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego. USC - 03.
33. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. WOP - 02.
34. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
35. Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. WZN - 01.
36. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
37. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20.
38. Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 13.
39. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. WSP - 20.
40. Wydawanie map do celów opiniodawczych. WGD - 09.
41. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 10.
42. Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
43. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03.
44. Wykaz formularzy. OKM - 30.
45. Opłata skarbowa. OPO - 02.
46. Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
47. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. OSO - 15.
48. Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.
49. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
50. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
51. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców. OSO - 10.
52. Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.
53. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13.
54. Kanalizacja deszczowa - interwencje mieszkańców. OSK - 01
55. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
56. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.
57. Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 08.
58. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli. WUA-19.
59. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. OGN - 03.
60. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka