Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 2 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


31. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.

32. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach). OTP - 02.
33. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09.
34. Wydawanie opinii plastycznych przez Zespół do spraw Estetyki Miasta. WUA - 29.
35. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-28.
36. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. OSO - 05.
37. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
38. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
39. Wydawanie map do celów opiniodawczych. WGD - 09.
40. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10.
41. Opłata od posiadania psów. OPO - 01.
42. Opłata skarbowa. OPO - 02.
43. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
44. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
45. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. WSP - 20.
46. Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGD - 01.
47. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WZN - 12.
48. Podatek od nieruchomości. OPO - 05.
49. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
50. Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
51. Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. OE - 07.
52. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. WZN - 04.
53. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
54. Zmiana w ewidencji gruntów i budynków w związku z zakończeniem budowy budynku. WGD - 12.
55. Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. OKM - 03.
56. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
57. Podatek od środków transportu. OPO - 06.
58. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli. WUA-19.
59. Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.
60. Podejmowanie interwencji w sprawach o ochronę praw konsumentów. BRK - 02.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka