Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 11 / 11, wszystkich spraw: 329

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


301. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG - 28.

302. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-28.
303. Wydawanie pozwolenia na roboty budowlane w otoczeniu zabytku nieruchomego. BKZ - 06.
304. Oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. OOS - 46.
305. Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku. OSO - 21.
306. Monitoring realizacji przedsięwzięć ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji. WUA – 36.
307. Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. WSP - 13.
308. Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. WSP - 17.
309. Sprawy związane z ustawą o własności lokali. WZN - 03.
310. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd gruntem Gminy. OGN - 06.
311. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
312. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15.
313. Przekazanie dokumentacji geologicznej innej. GM - 01.
314. Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. WUA-14.
315. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
316. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.
317. Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM - 06.
318. Złożenie skargi. WOP - 07.
319. Wydawanie decyzji w sprawie przekazywania zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK - 10.
320. Zmiana lasu na użytek rolny. OOS - 37.
321. Zgłoszenie przedsięwzięcia do ujęcia w Płockim Programie Rewitalizacji / aktualizacji przedsięwzięcia ujętego w Płockim Programie Rewitalizacji. WUA – 35.
322. Rozgraniczenia nieruchomości. WGD - 05.
323. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14.
324. Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
325. Działania w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. BRK - 01.
326. Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. GM - 02.
327. Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. OOS - 30.
328. Korespondencja do Rady Mieszkańców Osiedla lub Zarządu Osiedla. BRM - 02.
329. Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-34.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka