Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 11 / 12, wszystkich spraw: 332

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


301. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.

302. Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. OOS - 30.
303. Wydawanie pozwolenia na podejmowanie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. BKZ - 02.
304. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach). OTP - 02.
305. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.
306. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WZK – 01.
307. Złożenie skargi. WOP - 07.
308. Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych. WPR - 02.
309. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. WOP - 04.
310. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. OSO - 06.
311. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. OSO - 17.
312. Przyznanie środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej. OOS - 31.
313. Przyznanie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zalesienia gruntów. OOS - 39.
314. Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-32.
315. Procedura przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach i kolizji drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt - OOS-45.
316. Zgłoszenie przedsięwzięcia do ujęcia w Płockim Programie Rewitalizacji / aktualizacji przedsięwzięcia ujętego w Płockim Programie Rewitalizacji. WUA – 35.
317. Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. OKM - 03.
318. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej. OE - 02.
319. Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. WUA-24.
320. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. REG - 27.
321. Korespondencja do Rady Mieszkańców Osiedla lub Zarządu Osiedla. WOR - 02.
322. Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. OKM – 21.
323. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Portal Komornika. WGD – 17.
324. Rejestr ośrodków szkolenia kierowców w Płocku. OKM - 31.
325. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22.
326. Zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Płocka oraz z dziedzińca i placu na Starym Rynku
327. Wybrane telefony i urzędy ważne dla osób niepełnosprawnych. RON - 08.
328. Rozgraniczenia nieruchomości. WGD - 05.
329. Przedszkola, szkoły, placówki - wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, prowadzonych przez gminę Płock. OE - 09.
330. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury i sztuki. OK - 03.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka