Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 11 / 11, wszystkich spraw: 329

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


301. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Portal Komornika. WGD – 17.

302. Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM - 06.
303. Wydawanie decyzji w sprawie przekazywania zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK - 10.
304. Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. GM - 02.
305. Przekazanie dokumentacji geologicznej innej. GM - 01.
306. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.
307. Zgoda na pozyskanie drewna w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa - niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 32.
308. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. OSO - 17.
309. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Interesanta. WGD - 15.
310. Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.
311. Utrzymanie Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów. OSK - 03.
312. Przedszkola, szkoły, placówki - wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, prowadzonych przez gminę Płock. OE - 09.
313. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. WOP - 04.
314. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej. GM - 03.
315. Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-32.
316. Procedura przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach i kolizji drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt - OOS-45.
317. Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. WSP - 08.
318. Rejestr ośrodków szkolenia kierowców w Płocku. OKM - 31.
319. Zmiana lasu na użytek rolny. OOS - 37.
320. Stowarzyszenia na terenie miasta Płocka. OSO - 03.
321. Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.
322. Korespondencja do Rady Mieszkańców Osiedla lub Zarządu Osiedla. WOR - 02.
323. Przyznanie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zalesienia gruntów. OOS - 39.
324. Przyznanie środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej. OOS - 31.
325. Udzielenie doradztwa leśnego. OOS - 34.
326. Wybrane telefony i urzędy ważne dla osób niepełnosprawnych. RON - 08.
327. Stypendia szkolne. OE-11.
328. Opłata od posiadania psów. OPO - 01.
329. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 04.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka