Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 11 / 11, wszystkich spraw: 321

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


301. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. BZN - 04.

302. Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. BZN - 07.
303. Sprawy związane z ustawą o własności lokali. BZN - 03.
304. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. BSP - 18.
305. Utrzymanie Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów. OSK - 03.
306. Przekazanie dokumentacji geologicznej innej. GM - 01.
307. Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. BZN - 15.
308. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04.
309. Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 13.
310. Udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. WGD - 07.
311. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej organizacji ruchu. OTP - 03.
312. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG - 29.
313. Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych. WSR - 02.
314. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. OSO - 05.
315. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym z dniem rozpoczęcia działalności. OE - 05.
316. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania odpadów OGO - 07.
317. Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. BZN - 16.
318. Wydanie zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 33.
319. Zameldowanie na pobyt stały – cudzoziemcy. OSO - 19.
320. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na ODROBACZENIE, SZCZEPIENIE przeciw wściekliźnie, chorobom zakaźnym wśród kotów lub ODPCHLENIE. OOS - 42.
321. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Portal Geodety. WGD - 13.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka