Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 11 / 12, wszystkich spraw: 333

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


301. Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM - 06.

302. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury i sztuki. OK - 03.
303. Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. WSP - 06.
304. Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. OOS - 30.
305. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej. GM - 03.
306. Utrzymanie Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów. OSK - 03.
307. Wydawanie decyzji w sprawie przekazywania zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK - 10.
308. Zmiana lasu na użytek rolny. OOS - 37.
309. Procedura przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach i kolizji drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt - OOS-45.
310. Monitoring realizacji przedsięwzięć ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji. WUA – 36.
311. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Portal Komornika. WGD – 17.
312. Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. WSP - 08.
313. Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. GM - 02.
314. Przekazanie dokumentacji geologicznej innej. GM - 01.
315. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. WOP - 04.
316. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych. GM - 04.
317. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Interesanta. WGD - 15.
318. Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.
319. Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-32.
320. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.
321. Przyznanie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zalesienia gruntów. OOS - 39.
322. Zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Płocka oraz z dziedzińca i placu na Starym Rynku
323. Korespondencja do Rady Mieszkańców Osiedla lub Zarządu Osiedla. WOR - 02.
324. Przedszkola, szkoły, placówki - wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, prowadzonych przez gminę Płock. OE - 09.
325. Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.
326. Rejestr ośrodków szkolenia kierowców w Płocku. OKM - 31.
327. Przyznanie środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej. OOS - 31.
328. Udzielenie doradztwa leśnego. OOS - 34.
329. Stypendia szkolne. OE-11.
330. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. OSO - 17.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka