Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 11 / 11, wszystkich spraw: 328

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


301. Zgłoszenie przedsięwzięcia do ujęcia w Płockim Programie Rewitalizacji / aktualizacji przedsięwzięcia ujętego w Płockim Programie Rewitalizacji. WUA – 35.

302. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach, schroniska dla zwierząt. OOS - 24.
303. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów. OGO - 04.
304. Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego. OOS - 03.
305. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na LECZENIE OGÓLNE. OOS - 40.
306. Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.
307. Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. OE - 10.
308. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej. OE - 02.
309. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
310. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
311. Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
312. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. OGO - 06.
313. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.
314. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02.
315. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz zawieszenie i odwieszenie e-dowodu. OSO - 15.
316. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury i sztuki. OK - 03.
317. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
318. Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS - 07.
319. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG - 29.
320. Zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. OOS – 47.
321. Informacje dotyczące przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury. OK- 05.
322. Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku. OSO - 21.
323. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na ODROBACZENIE, SZCZEPIENIE przeciw wściekliźnie, chorobom zakaźnym wśród kotów lub ODPCHLENIE. OOS - 42.
324. Ulgi, umorzenia i nadpłaty. OPO-12.
325. Przyjęcie lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego oraz poświadczenie własnoręczności podpisu na w/w oświadczeniu. OOS - 44.
326. Procedura przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach i kolizji drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt - OOS-45.
327. Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. REG - 31.
328. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI OOS - 48.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka