Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 10 / 11, wszystkich spraw: 322

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


271. Zmiana lasu na użytek rolny. OOS - 37.

272. Zgłoszenie przedsięwzięcia do ujęcia w Płockim Programie Rewitalizacji / aktualizacji przedsięwzięcia ujętego w Płockim Programie Rewitalizacji. WUA – 35.
273. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu. OSK - 04.
274. Przyznanie środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej. OOS - 31.
275. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. OGO - 06.
276. Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.
277. Wydawanie map do celów opiniodawczych. WGD - 09.
278. Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. OE - 07.
279. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. OE - 03.
280. Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, dzierżawę. OPO - 03.
281. Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
282. Wykaz formularzy. OKM - 30.
283. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
284. Umiejscowienie, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego. USC - 03.
285. Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 09.
286. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
287. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
288. Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
289. Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.
290. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
291. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. BZN - 12.
292. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.
293. Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13
294. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
295. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock w drodze bezprzetargowej (tzw. dodzielenie gruntu do działek istniejących). OGN - 04.
296. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WZK – 01.
297. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22.
298. Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10.
299. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.
300. Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. OE - 10.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka