Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 10 / 12, wszystkich spraw: 334

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


271. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.

272. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. OGN - 05.
273. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
274. Opłata skarbowa. OPO - 02.
275. Stawki opłaty targowej. OPO - 08.
276. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
277. Zrzeczenie się uprawnienia z zakresu transportu drogowego. REG - 07.
278. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14.
279. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
280. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
281. Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
282. Stowarzyszenia na terenie miasta Płocka. OSO - 03.
283. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. REG – 20.
284. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22.
285. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
286. Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 15.
287. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OGO-02.
288. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania odpadów OGO - 07.
289. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.
290. Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. GM - 02.
291. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22.
292. Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01.
293. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
294. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.
295. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
296. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury i sztuki. OK - 03.
297. Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. WZN - 11.
298. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. WZN - 04.
299. Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. WZN - 07.
300. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. WSP - 12.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka