Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 10 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


271. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.

272. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OGO-02.
273. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.
274. Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. GM - 02.
275. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
276. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz zawieszenie i odwieszenie e-dowodu. OSO - 15.
277. Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS - 07.
278. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG - 25.
279. Organizacje pozarządowe współpracujące z Oddziałem Kultury. OK-04.
280. Kanalizacja deszczowa - interwencje mieszkańców. OSK - 01
281. Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 14.
282. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG - 28.
283. Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS -25.
284. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. OSO - 17.
285. Przekazanie zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK – 11.
286. Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka. REG - 30.
287. Utrzymanie Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów. OSK - 03.
288. Małe urządzenia komunalne (ławki, słupy ogłoszeniowe, kosze na odpady uliczne, kwiatoniery, bariery). OSK - 02.
289. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn.
290. Wykaz formularzy. OKM - 30.
291. Prowadzenie szkół i placówek. Wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock. OE - 08.
292. Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
293. Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.
294. Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
295. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej. GM - 03.
296. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych. GM - 04.
297. Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05.
298. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15.
299. Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM - 06.
300. Zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. OOS – 47.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka