Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 10 / 12, wszystkich spraw: 333

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


271. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu. OSK - 04.

272. Rozgraniczenia nieruchomości. WGD - 05.
273. Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 28.
274. Stowarzyszenia kulturalne. OK - 01.
275. Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 14.
276. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu WSP - 09.
277. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. WZN - 13.
278. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów. OGO - 04.
279. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14.
280. Petycje. WOP - 03.
281. Przekazanie zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK – 11.
282. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. WSP - 18.
283. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. OGO - 06.
284. Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05.
285. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej: pomników, tablic, obelisków i innych. OSK - 08.
286. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.
287. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. OGN - 05.
288. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. BRK - 04.
289. Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. OKM – 21.
290. Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
291. Złożenie skargi. WOP - 07.
292. Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku. OSO - 21.
293. Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste do rejestru zabytków. WSP - 14.
294. Opiniowanie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09.
295. Zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. OOS – 47.
296. Zgoda na pozyskanie drewna w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa - niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 32.
297. Cechowanie drewna pozyskanego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa. OOS - 35.
298. Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10.
299. Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego. OOS - 03.
300. Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. WZN - 11.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka