Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 10 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


271. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02.

272. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.
273. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury i sztuki. OK - 03.
274. Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. WZN - 15.
275. Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM - 06.
276. Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS - 07.
277. Wyprawka szkolna. OE-14.
278. Organizacje pozarządowe współpracujące z Oddziałem Kultury. OK-04.
279. Złożenie skargi. WOP - 07.
280. Zgłoszenie pracy geodezyjnej. WGD – 10.
281. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG - 29.
282. Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 26.
283. Informacje dotyczące przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury. OK- 05.
284. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. WOP - 04.
285. Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS -25.
286. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. OSO - 06.
287. Oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. OOS - 46.
288. Przekazanie zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK – 11.
289. Zmiana lasu na użytek rolny. OOS - 37.
290. Zameldowanie na pobyt czasowy – cudzoziemcy. OSO - 20.
291. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na ODROBACZENIE, SZCZEPIENIE przeciw wściekliźnie, chorobom zakaźnym wśród kotów lub ODPCHLENIE. OOS - 42.
292. Uzyskanie wpisu / zmiany wpisu / wykreślenia wpisu w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających. WZS - 04.
293. Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05
294. Rozgraniczenia nieruchomości. WGD - 05.
295. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
296. Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
297. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 27.
298. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. OE - 12.
299. Prowadzenie szkół i placówek. Wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock. OE - 08.
300. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym z dniem rozpoczęcia działalności. OE - 05.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka