Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 1 / 12, wszystkich spraw: 333

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


1. Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04.

2. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12.
3. Wydawanie dowodów osobistych. OSO - 07.
4. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
5. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10.
6. Podatek od nieruchomości. OPO - 05.
7. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
8. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 10.
9. Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM - 33.
10. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. OSO - 04.
11. Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz uwierzytelnianie dokumentów. WGD - 06.
12. Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01.
13. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.
14. Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36.
15. Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.
16. Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
17. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04.
18. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców. OSO - 10.
19. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.
20. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18.
21. Ulgi, umorzenia i nadpłaty. OPO-12.
22. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. WSP - 07.
23. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
24. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości . OPO - 10.
25. Wydawanie map do celów opiniodawczych. WGD - 09.
26. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 07.
27. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09.
28. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04.
29. Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
30. Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka