Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 1 / 11, wszystkich spraw: 329

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


1. Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04.

2. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12.
3. Wydawanie dowodów osobistych. OSO - 07.
4. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
5. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. OSO - 04.
6. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10.
7. Podatek od nieruchomości. OPO - 05.
8. Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
9. Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01.
10. Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.
11. Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz uwierzytelnianie dokumentów. WGD - 06.
12. Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 13.
13. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.
14. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04.
15. Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36.
16. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04.
17. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09.
18. Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.
19. Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany na etapie jego sporządzania lub zmiany. WUA-33.
20. Małe urządzenia komunalne (ławki, słupy ogłoszeniowe, kosze na odpady uliczne, kwiatoniery, bariery). OSK - 02.
21. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 10.
22. Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM - 33.
23. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.
24. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
25. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
26. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10.
27. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20.
28. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
29. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
30. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka