Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 1 / 11, wszystkich spraw: 327

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


1. Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04.

2. Wydanie dowodów osobistych. OSO - 07.
3. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
4. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12.
5. Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
6. Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01.
7. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.
8. Opłata od posiadania psów. OPO - 01.
9. Podatek od nieruchomości. OPO - 05.
10. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20.
11. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10.
12. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12
13. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09.
14. Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36.
15. Sprzedaż lokali komunalnych. WZN - 06.
16. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04.
17. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18.
18. Stawki podatku od środków transportu na 2018, 2019 rok. OPO - 09.
19. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.
20. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 07.
21. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
22. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.
23. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
24. Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. OE - 07.
25. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Płock. OGO - 12
26. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
27. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
28. Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.
29. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
30. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka