Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 1 / 11, wszystkich spraw: 324

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


1. Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04.

2. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12.
3. Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 08.
4. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości . OPO - 10.
5. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20.
6. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 07.
7. Podatek od nieruchomości. OPO - 05.
8. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.
9. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13.
10. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.
11. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04.
12. Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. BSP - 13.
13. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. WZN - 13.
14. Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
15. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
16. Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM - 33.
17. Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36.
18. Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.
19. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.
20. Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
21. Instytucje kultury. OK - 02.
22. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. WZN - 02.
23. Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, dzierżawę. OPO - 03.
24. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.
25. Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.
26. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.
27. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
28. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. OSO - 04.
29. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.
30. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-28.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka