Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 1 / 12, wszystkich spraw: 334

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


1. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.

2. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 07.
3. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04.
4. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.
5. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. WSP - 07.
6. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12.
7. Stowarzyszenia kulturalne. OK - 01.
8. Opłata skarbowa. OPO - 02.
9. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli. WUA-19.
10. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania odpadów OGO - 07.
11. Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26.
12. Rozgraniczenia nieruchomości. WGD - 05.
13. Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. WSP - 08.
14. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
15. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. OE - 12.
16. Podatek od nieruchomości. OPO - 05.
17. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12
18. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
19. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
20. Wydawanie dowodów osobistych. OSO - 07.
21. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
22. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20.
23. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. REG – 20.
24. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
25. Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
26. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.
27. Zawieszenie wykonywania transportu drogowego. REG - 26.
28. Udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. WGD - 07.
29. Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 26.
30. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka