Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 1 / 11, wszystkich spraw: 328

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


1. Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04.

2. Wydanie dowodów osobistych. OSO - 07.
3. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12.
4. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
5. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. OSO - 04.
6. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10.
7. Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36.
8. Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.
9. Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
10. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.
11. Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz uwierzytelnianie dokumentów. WGD - 06.
12. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
13. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 10.
14. Wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu figurowania w ewidencji podatkowej. OPO - 11.
15. Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01.
16. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04.
17. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
18. Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM - 33.
19. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.
20. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04.
21. Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
22. Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.
23. Podatek od nieruchomości. OPO - 05.
24. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości . OPO - 10.
25. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
26. Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami lub potwierdzające zarejestrowanie pojazdu. OKM - 25.
27. Ulgi, umorzenia i nadpłaty. OPO-12.
28. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
29. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę". OOS - 29.
30. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka