Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 1 / 12, wszystkich spraw: 334

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


1. Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04.

2. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12.
3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04.
4. Wydawanie dowodów osobistych. OSO - 07.
5. Podatek od nieruchomości. OPO - 05.
6. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
7. Podatek od środków transportu. OPO - 06.
8. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. OSO - 04.
9. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10.
10. Stawki podatku od środków transportu na 2018, 2019, 2020 rok. OPO - 09.
11. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
12. Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01.
13. Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz uwierzytelnianie dokumentów. WGD - 06.
14. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.
15. Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
16. Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM - 33.
17. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04.
18. Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36.
19. Opłata od posiadania psów. OPO - 01.
20. Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
21. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10.
22. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 07.
23. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 10.
24. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09.
25. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
26. Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.
27. Podejmowanie interwencji w sprawach o ochronę praw konsumentów. BRK - 02.
28. Wydawanie map do celów opiniodawczych. WGD - 09.
29. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.
30. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka