Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 1 / 11, wszystkich spraw: 328

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


1. Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04.

2. Wydanie dowodów osobistych. OSO - 07.
3. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
4. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12.
5. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. OSO - 04.
6. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04.
8. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10.
9. Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
10. Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36.
11. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.
12. Podatek od nieruchomości. OPO - 05.
13. Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz uwierzytelnianie dokumentów. WGD - 06.
14. Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01.
15. Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.
16. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 10.
17. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04.
18. Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM - 33.
19. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 07.
20. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20.
21. Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 13.
22. Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
23. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
24. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości . OPO - 10.
25. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
26. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
27. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli. WUA-19.
28. Opłata od posiadania psów. OPO - 01.
29. Podatek od środków transportu. OPO - 06.
30. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka