Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 1 / 11, wszystkich spraw: 324

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


1. Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04.

2. Podatek od nieruchomości. OPO - 05.
3. Wydanie dowodów osobistych. OSO - 07.
4. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. OSO - 04.
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04.
6. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12.
7. Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
8. Podatek od środków transportu. OPO - 06.
9. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
10. Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01.
11. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04.
12. Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
13. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09.
14. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.
15. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.
16. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10.
17. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. WOP - 02.
18. Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz uwierzytelnianie dokumentów. WGD - 06.
19. Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36.
20. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
21. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu. OTP - 04.
22. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 10.
23. Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.
24. Opłata od posiadania psów. OPO - 01.
25. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 05.
26. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
27. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości . OPO - 10.
28. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
29. Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06.
30. Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, dzierżawę. OPO - 03.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka