Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 1 / 11, wszystkich spraw: 321

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


1. Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04.

2. Wydanie dowodów osobistych. OSO - 07.
3. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12.
4. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
5. Podatek od nieruchomości. OPO - 05.
6. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości . OPO - 10.
7. Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36.
8. Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz uwierzytelnianie dokumentów. WGD - 06.
9. Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01.
10. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04.
11. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 10.
12. Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
13. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10.
14. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
15. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.
16. Podatek od środków transportu. OPO - 06.
17. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.
18. Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
19. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL. OSO - 04.
20. Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM - 33.
21. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
22. Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.
23. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. BZN - 10.
24. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.
25. Opłata od posiadania psów. OPO - 01.
26. Podejmowanie interwencji w sprawach o ochronę praw konsumentów. BRK - 02.
27. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12
28. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-28.
29. Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06.
30. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka