Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 1 / 11, wszystkich spraw: 327

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


1. Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04.

2. Wydanie dowodów osobistych. OSO - 07.
3. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
4. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.
5. Podatek od nieruchomości. OPO - 05.
6. Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01.
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04.
8. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12.
9. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12
10. Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
11. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20.
12. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18.
13. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09.
14. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.
15. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
16. Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 32.
17. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
18. Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36.
19. Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.
20. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10.
21. Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, dzierżawę. OPO - 03.
22. Opłata od posiadania psów. OPO - 01.
23. Stawki podatku od środków transportu na 2018, 2019 rok. OPO - 09.
24. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
25. Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. OE - 07.
26. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.
27. Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19.
28. Udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. WGD - 07.
29. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10.
30. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGD - 03.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka