Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 1 / 10, wszystkich spraw: 300

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


1. Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04.

2. Wydanie dowodów osobistych. OSO - 07.
3. Stawki podatku od środków transportu na 2017 rok. OPO - 09.
4. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
5. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości . OPO - 10.
6. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12.
7. Podatek od nieruchomości. OPO - 05.
8. Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz uwierzytelnianie dokumentów. WGK - 06.
9. Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36.
10. Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.
11. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL. OSO - 04.
12. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 10.
13. Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM - 33.
14. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04.
15. Wydawanie map do celów opiniodawczych. WGK - 09.
16. Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
17. Opłata skarbowa. OPO - 02.
18. Podatek od środków transportu. OPO - 06.
19. Opłata od posiadania psów. OPO - 01.
20. Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01.
21. Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. OKM - 03.
22. Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. OE - 07.
23. Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 32.
24. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20.
25. Rejestr ośrodków szkolenia kierowców w Płocku. OKM - 31.
26. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGK - 02.
27. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 07.
28. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03.
29. Sprzedaż lokali komunalnych. BZN - 06.
30. Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka