Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 1 / 12, wszystkich spraw: 333

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


1. Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04.

2. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12.
3. Wydawanie dowodów osobistych. OSO - 07.
4. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
5. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. OSO - 04.
6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04.
7. Podatek od nieruchomości. OPO - 05.
8. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10.
9. Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz uwierzytelnianie dokumentów. WGD - 06.
10. Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.
11. Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
12. Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01.
13. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.
14. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09.
15. Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36.
16. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 10.
17. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.
18. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04.
19. Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM - 33.
20. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
21. Sprzedaż lokali komunalnych. WZN - 06.
22. Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. WZN - 01.
23. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20.
24. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10.
25. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
26. Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGD - 01.
27. Podejmowanie interwencji w sprawach o ochronę praw konsumentów. BRK - 02.
28. Wydawanie map do celów opiniodawczych. WGD - 09.
29. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.
30. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka