Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 9 / 11, wszystkich spraw: 318

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


241. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.

242. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. BZN - 08.
243. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. BZN - 10.
244. Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. BZN - 11.
245. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. BZN - 12.
246. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. BZN - 13.
247. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. BZN - 09.
248. Wyprawka szkolna. OE-14.
249. Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom (żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.
250. Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. BZN - 14.
251. Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36.
252. Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
253. Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
254. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
255. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
256. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
257. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
258. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
259. Zameldowanie na pobyt czasowy – cudzoziemcy. OSO - 20.
260. Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
261. Zameldowanie na pobyt stały – cudzoziemcy. OSO - 19.
262. Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
263. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
264. Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. BSP - 17.
265. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. BRK - 04.
266. Zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Płocka oraz z dziedzińca i placu na Starym Rynku
267. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
268. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
269. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
270. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej. GM - 03.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka