Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 9 / 11, wszystkich spraw: 318

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


241. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.

242. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. BZN - 08.
243. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. BZN - 10.
244. Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. BZN - 11.
245. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. BZN - 12.
246. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. BZN - 13.
247. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. BZN - 09.
248. Wyprawka szkolna. OE-14.
249. Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom (żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.
250. Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. BZN - 14.
251. Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36.
252. Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
253. Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
254. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
255. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
256. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
257. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
258. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
259. Zameldowanie na pobyt czasowy – cudzoziemcy. OSO - 20.
260. Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
261. Zameldowanie na pobyt stały – cudzoziemcy. OSO - 19.
262. Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
263. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
264. Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. BSP - 17.
265. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. BRK - 04.
266. Zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Płocka oraz z dziedzińca i placu na Starym Rynku
267. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
268. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
269. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
270. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej. GM - 03.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka