Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 9 / 11, wszystkich spraw: 324

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


241. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.

242. Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM - 33.
243. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.
244. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
245. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. WZN - 08.
246. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10.
247. Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. WZN - 11.
248. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WZN - 12.
249. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. WZN - 13.
250. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09.
251. Wyprawka szkolna. OE-14.
252. Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom (żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.
253. Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. WZN - 14.
254. Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36.
255. Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
256. Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
257. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
258. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
259. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
260. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
261. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
262. Zameldowanie na pobyt czasowy – cudzoziemcy. OSO - 20.
263. Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
264. Zameldowanie na pobyt stały – cudzoziemcy. OSO - 19.
265. Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
266. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
267. Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. BSP - 17.
268. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. BRK - 04.
269. Zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Płocka oraz z dziedzińca i placu na Starym Rynku
270. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka