Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 9 / 12, wszystkich spraw: 333

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


241. Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 32.

242. Wykup nieruchomości przez Gminę Płock. OGN - 07.
243. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
244. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.
245. Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM - 33.
246. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.
247. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
248. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. WZN - 08.
249. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10.
250. Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. WZN - 11.
251. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WZN - 12.
252. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. WZN - 13.
253. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09.
254. Wyprawka szkolna. OE-14.
255. Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom (żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.
256. Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasta Płock. WZN - 14.
257. Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36.
258. Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
259. Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
260. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
261. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
262. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
263. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
264. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
265. Zameldowanie na pobyt czasowy – cudzoziemcy. OSO - 20.
266. Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
267. Zameldowanie na pobyt stały – cudzoziemcy. OSO - 19.
268. Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
269. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
270. Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. WSP - 17.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka