Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 9 / 11, wszystkich spraw: 321

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


241. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.

242. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
243. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. BZN - 08.
244. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. BZN - 10.
245. Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. BZN - 11.
246. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. BZN - 12.
247. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. BZN - 13.
248. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. BZN - 09.
249. Wyprawka szkolna. OE-14.
250. Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom (żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.
251. Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. BZN - 14.
252. Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36.
253. Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
254. Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
255. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
256. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
257. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
258. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
259. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
260. Zameldowanie na pobyt czasowy – cudzoziemcy. OSO - 20.
261. Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
262. Zameldowanie na pobyt stały – cudzoziemcy. OSO - 19.
263. Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
264. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
265. Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. BSP - 17.
266. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. BRK - 04.
267. Zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Płocka oraz z dziedzińca i placu na Starym Rynku
268. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
269. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
270. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka