Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 9 / 10, wszystkich spraw: 300

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


241. Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.

242. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
243. Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. BSP - 17.
244. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. BRK - 04.
245. Zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Płocka oraz z dziedzińca i placu na Starym Rynku
246. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
247. Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
248. Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. OOS - 20.
249. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
250. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
251. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej. GM - 03.
252. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych. GM - 04.
253. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04.
254. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.
255. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.
256. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
257. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej i rozrywkowej, nie będącej imprezą masową. WZK – 03.
258. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.
259. Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24.
260. Zawieszenie w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. REG - 26.
261. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OSS - 21.
262. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14.
263. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15.
264. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 16.
265. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22.
266. Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych. OTP - 05.
267. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
268. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
269. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
270. Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. GM - 02.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka