Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 9 / 11, wszystkich spraw: 329

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


241. Wykup nieruchomości przez Gminę Płock. OGN - 07.

242. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
243. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.
244. Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM - 33.
245. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.
246. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
247. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. WZN - 08.
248. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10.
249. Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. WZN - 11.
250. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WZN - 12.
251. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. WZN - 13.
252. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09.
253. Wyprawka szkolna. OE-14.
254. Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom (żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.
255. Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasta Płock. WZN - 14.
256. Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36.
257. Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
258. Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
259. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
260. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
261. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
262. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
263. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
264. Zameldowanie na pobyt czasowy – cudzoziemcy. OSO - 20.
265. Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
266. Zameldowanie na pobyt stały – cudzoziemcy. OSO - 19.
267. Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
268. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
269. Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. WSP - 17.
270. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. BRK - 04.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka