Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 8 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


211. Wydawanie pozwolenia na umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów. BKZ - 05.

212. Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 15.
213. Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 28.
214. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.
215. Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. WUA-30.
216. Wydawanie wniosków o przyznanie karmy dla kotów wolno żyjących społecznym opiekunom. OOS - 16.
217. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na LECZENIE OGÓLNE. OOS - 40.
218. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na ODROBACZENIE, SZCZEPIENIE przeciw wściekliźnie, chorobom zakaźnym wśród kotów lub ODPCHLENIE. OOS - 42.
219. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI lub UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU. OOS - 41.
220. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-28.
221. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców. OSO - 10.
222. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.
223. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13.
224. Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. WUA-14.
225. Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. OGO - 09.
226. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OGO-02.
227. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. OGO - 06.
228. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów. OGO - 04.
229. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. OSK - 09.
230. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 17.
231. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach). OTP - 02.
232. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania odpadów OGO - 07.
233. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów. OGO - 08.
234. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
235. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
236. Wykaz formularzy. OKM - 30.
237. Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 32.
238. Wykup nieruchomości przez Gminę Płock. OGN - 07.
239. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
240. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka