Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 8 / 10, wszystkich spraw: 298

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


211. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów. OGO - 08.

212. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
213. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
214. Wykaz formularzy. OKM - 30.
215. Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 32.
216. Wykup nieruchomości przez Gminę Płock. OGN - 07.
217. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
218. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.
219. Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM - 33.
220. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.
221. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
222. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. BZN - 08.
223. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. BZN - 10.
224. Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. BZN - 11.
225. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. BZN - 12.
226. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. BZN - 13.
227. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. BZN - 09.
228. Wyprawka szkolna. OE-14.
229. Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom (żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.
230. Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. BZN - 14.
231. Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36.
232. Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
233. Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
234. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
235. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
236. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
237. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
238. Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
239. Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
240. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka