Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 7 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


181. Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. OKM – 21.

182. Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. BKZ – 04.
183. Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.
184. Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 22.
185. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
186. Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10.
187. Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.
188. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości . OPO - 10.
189. Wydanie zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 33.
190. Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. WZN - 07.
191. Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami lub potwierdzające zarejestrowanie pojazdu. OKM - 25.
192. Wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu figurowania w ewidencji podatkowej. OPO - 11.
193. Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
194. Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 26.
195. Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. WZS-03.
196. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WZK – 01.
197. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
198. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA-10.
199. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
200. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.
201. Wydawanie decyzji w sprawie przekazywania zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK - 10.
202. Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
203. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
204. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
205. Wydawanie map do celów opiniodawczych. WGD - 09.
206. Wydawanie opinii plastycznych przez Zespół do spraw Estetyki Miasta. WUA - 29.
207. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.
208. Wydawanie pozwolenia na podejmowanie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. BKZ - 02.
209. Wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. BKZ - 01.
210. Wydawanie pozwolenia na roboty budowlane w otoczeniu zabytku nieruchomego. BKZ - 06.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka