Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 7 / 11, wszystkich spraw: 318

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


181. Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 22.

182. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
183. Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10.
184. Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.
185. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości . OPO - 10.
186. Wydanie zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 33.
187. Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. BZN - 07.
188. Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami lub potwierdzające zarejestrowanie pojazdu. OKM - 25.
189. Wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu figurowania w ewidencji podatkowej. OPO - 11.
190. Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
191. Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 26.
192. Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. WZS-03.
193. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WZK – 01.
194. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
195. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA-10.
196. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
197. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.
198. Wydawanie decyzji w sprawie przekazywania zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK - 10.
199. Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
200. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
201. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
202. Wydawanie map do celów opiniodawczych. WGD - 09.
203. Wydawanie opinii plastycznych przez Zespół do spraw Estetyki Miasta. WUA - 29.
204. Wydawanie opinii w zakresie usytuowania punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. BRM - 01.
205. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.
206. Wydawanie pozwolenia na podejmowanie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. BKZ - 02.
207. Wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. BKZ - 01.
208. Wydawanie pozwolenia na roboty budowlane w otoczeniu zabytku nieruchomego. BKZ - 06.
209. Wydawanie pozwolenia na umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów. BKZ - 05.
210. Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 15.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka