Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 7 / 11, wszystkich spraw: 305

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


181. Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. WZS-03.

182. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WZK – 01.
183. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
184. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA-10.
185. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
186. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.
187. Wydawanie decyzji w sprawie przekazywania zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK - 10.
188. Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
189. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
190. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
191. Wydawanie map do celów opiniodawczych. WGD - 09.
192. Wydawanie opinii plastycznych przez Zespół do spraw Estetyki Miasta. WUA - 29.
193. Wydawanie opinii w zakresie usytuowania punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. BRM - 01.
194. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.
195. Wydawanie pozwolenia na podejmowanie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. BKZ - 02.
196. Wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. BKZ - 01.
197. Wydawanie pozwolenia na roboty budowlane w otoczeniu zabytku nieruchomego. BKZ - 06.
198. Wydawanie pozwolenia na umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów. BKZ - 05.
199. Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 15.
200. Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 28.
201. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.
202. Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. WUA-30.
203. Wydawanie wniosków o przyznanie karmy dla kotów wolno żyjących społecznym opiekunom. OOS - 16.
204. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-28.
205. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców. OSO - 10.
206. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.
207. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13.
208. Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-14.
209. Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. OGO - 09.
210. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OGO-02.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka