Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 7 / 11, wszystkich spraw: 321

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


181. Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.

182. Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 22.
183. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
184. Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10.
185. Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.
186. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości . OPO - 10.
187. Wydanie zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 33.
188. Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. BZN - 07.
189. Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami lub potwierdzające zarejestrowanie pojazdu. OKM - 25.
190. Wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu figurowania w ewidencji podatkowej. OPO - 11.
191. Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
192. Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 26.
193. Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. WZS-03.
194. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WZK – 01.
195. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
196. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA-10.
197. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
198. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.
199. Wydawanie decyzji w sprawie przekazywania zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK - 10.
200. Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
201. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
202. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
203. Wydawanie map do celów opiniodawczych. WGD - 09.
204. Wydawanie opinii plastycznych przez Zespół do spraw Estetyki Miasta. WUA - 29.
205. Wydawanie opinii w zakresie usytuowania punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. BRM - 01.
206. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.
207. Wydawanie pozwolenia na podejmowanie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. BKZ - 02.
208. Wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. BKZ - 01.
209. Wydawanie pozwolenia na roboty budowlane w otoczeniu zabytku nieruchomego. BKZ - 06.
210. Wydawanie pozwolenia na umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów. BKZ - 05.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka