Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 6 / 10, wszystkich spraw: 298

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


151. Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.

152. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.
153. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15.
154. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.
155. Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
156. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18.
157. Wybrane telefony i urzędy ważne dla osób niepełnosprawnych. RON - 08.
158. Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19.
159. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
160. Wydanie dowodów osobistych. OSO - 07.
161. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.
162. Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.
163. Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04.
164. Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. OKM – 21.
165. Wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych. MKZ - 08.
166. Wydanie pozwolenia na na umieszczenie reklamy (urządzeń technicznych, tablic, napisów) na zabytku wpisanym do rejestru lub stanowiącym element zabytkowego zespołu urbanistyczno – architektonicznego. MKZ – 05.
167. Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. MKZ – 04.
168. Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.
169. Wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. MKZ – 09.
170. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego. OOS - 12.
171. Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 22.
172. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
173. Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10.
174. Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.
175. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości . OPO - 10.
176. Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. BZN - 07.
177. Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami lub potwierdzające zarejestrowanie pojazdu. OKM - 25.
178. Wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu figurowania w ewidencji podatkowej. OPO - 11.
179. Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 26.
180. Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. WZS-03.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka