Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 6 / 11, wszystkich spraw: 311

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


151. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. OE - 12.

152. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
153. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10.
154. Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06.
155. Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych). OOS – 10.
156. Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 14.
157. Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.
158. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.
159. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15.
160. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.
161. Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
162. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18.
163. Wybrane telefony i urzędy ważne dla osób niepełnosprawnych. RON - 08.
164. Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19.
165. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
166. Wydanie dowodów osobistych. OSO - 07.
167. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.
168. Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.
169. Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04.
170. Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. OKM – 21.
171. Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. BKZ – 04.
172. Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.
173. Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 22.
174. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
175. Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10.
176. Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.
177. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości . OPO - 10.
178. Wydanie zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 33.
179. Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. BZN - 07.
180. Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami lub potwierdzające zarejestrowanie pojazdu. OKM - 25.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka