Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 5 / 11, wszystkich spraw: 321

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


121. Stowarzyszenia kulturalne. OK - 01.

122. Stowarzyszenia na terenie miasta Płocka. OSO - 03.
123. Stowarzyszenia sportowe. WSR - 06.
124. Stypendia i nagrody sportowe. WSR - 07.
125. Stypendia szkolne. OE-11.
126. Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka. WOP - 06.
127. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL. OSO - 04.
128. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. OSO - 05.
129. Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz uwierzytelnianie dokumentów. WGD - 06.
130. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. OSO - 06.
131. Udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. WGD - 07.
132. Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych. BRK - 03.
133. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd gruntem Gminy. OGN - 06.
134. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. BSP - 12.
135. Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. BSP - 13.
136. Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste do rejestru zabytków. BSP-14.
137. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
138. Ulgi, umorzenia i nadpłaty. OPO-12.
139. Umiejscowienie, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego. USC - 03.
140. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.
141. Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. BZN - 16.
142. Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS - 07.
143. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Płock. OGO - 12
144. Utrzymanie Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów. OSK - 03.
145. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu. OSK - 04.
146. Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05
147. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
148. Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich. OSK - 07.
149. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej: pomników, tablic, obelisków i innych. OSK - 08.
150. Utrzymanie zieleni. OOS - 08.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka