Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 5 / 11, wszystkich spraw: 305

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


121. Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz uwierzytelnianie dokumentów. WGD - 06.

122. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. OSO - 06.
123. Udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. WGD - 07.
124. Udostępnienie informacji z bazy danych ewidencji działalności gospodarczej. REG - 09. (Dotyczy danych nie przekazanych do CEIDG).
125. Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych. BRK - 03.
126. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd gruntem Gminy. OGN - 06.
127. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. BSP - 12.
128. Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. BSP - 13.
129. Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste do rejestru zabytków. BSP-14.
130. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
131. Umiejscowienie, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego. USC - 03.
132. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.
133. Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. BZN - 16.
134. Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS - 07.
135. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Płock. OOS - 36
136. Utrzymanie Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów. OSK - 03.
137. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu. OSK - 04.
138. Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05
139. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
140. Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich. OSK - 07.
141. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej: pomników, tablic, obelisków i innych. OSK - 08.
142. Utrzymanie zieleni. OOS - 08.
143. Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. BSP - 15.
144. Uzgadnianie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09.
145. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.
146. Uzyskanie wpisu (zmiany wpisu), wykreślenia wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. WZS – 02.
147. Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. BSP - 16.
148. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. OE - 12.
149. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
150. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka