Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 5 / 12, wszystkich spraw: 333

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


121. Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. WSP - 11.

122. Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 13.
123. Stawki opłaty targowej. OPO - 08.
124. Stawki podatku od środków transportu na 2018, 2019, 2020 rok. OPO - 09.
125. Stowarzyszenia kulturalne. OK - 01.
126. Stowarzyszenia na terenie miasta Płocka. OSO - 03.
127. Stypendia i nagrody sportowe. WPR - 06.
128. Stypendia szkolne. OE-11.
129. Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka. WOP - 06.
130. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. OSO - 04.
131. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. OSO - 05.
132. Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz uwierzytelnianie dokumentów. WGD - 06.
133. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. OSO - 06.
134. Udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. WGD - 07.
135. Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych. BRK - 03.
136. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd gruntem Gminy. OGN - 06.
137. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. WSP - 12.
138. Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. WSP - 13.
139. Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste do rejestru zabytków. WSP - 14.
140. Udzielenie doradztwa leśnego. OOS - 34.
141. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
142. Ulgi, umorzenia i nadpłaty. OPO-12.
143. Umiejscowienie, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego. USC - 03.
144. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.
145. Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. WZN - 16.
146. Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS - 07.
147. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Płock. OGO - 12
148. Utrzymanie Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów. OSK - 03.
149. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu. OSK - 04.
150. Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka