Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 5 / 11, wszystkich spraw: 313

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


121. Szacowanie szkód łowieckich. OOS - 43.

122. Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka. WOP - 06.
123. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL. OSO - 04.
124. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. OSO - 05.
125. Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz uwierzytelnianie dokumentów. WGD - 06.
126. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. OSO - 06.
127. Udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. WGD - 07.
128. Udostępnienie informacji z bazy danych ewidencji działalności gospodarczej. REG - 09. (Dotyczy danych nie przekazanych do CEIDG).
129. Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych. BRK - 03.
130. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd gruntem Gminy. OGN - 06.
131. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. BSP - 12.
132. Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. BSP - 13.
133. Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste do rejestru zabytków. BSP-14.
134. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
135. Ulgi i umorzenia. OPO-12.
136. Umiejscowienie, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego. USC - 03.
137. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.
138. Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. BZN - 16.
139. Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS - 07.
140. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Płock. OOS - 36
141. Utrzymanie Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów. OSK - 03.
142. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu. OSK - 04.
143. Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05
144. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
145. Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich. OSK - 07.
146. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej: pomników, tablic, obelisków i innych. OSK - 08.
147. Utrzymanie zieleni. OOS - 08.
148. Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. BSP - 15.
149. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.
150. Uzyskanie wpisu / zmiany wpisu / wykreślenia wpisu w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających. WZS - 04.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka