Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 4 / 11, wszystkich spraw: 321

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


91. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 07.

92. Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01.
93. Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 08.
94. Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 09.
95. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 10.
96. Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 11.
97. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12.
98. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 04.
99. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.
100. Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05.
101. Rezygnacja z licencji na transport drogowy. REG - 07.
102. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
103. Rozgraniczenia nieruchomości. WGD - 05.
104. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu. OTP - 04.
105. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej organizacji ruchu. OTP - 03.
106. Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. OE - 10.
107. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12
108. Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-32.
109. Sprawy związane z ustawą o własności lokali. BZN - 03.
110. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. BZN - 04.
111. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym. BZN - 05.
112. Sprzedaż lokali komunalnych. BZN - 06.
113. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock w drodze bezprzetargowej (tzw. dodzielenie gruntu do działek istniejących). OGN - 04.
114. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu BSP - 09.
115. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. OGN - 05.
116. Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. BSP - 10.
117. Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. BSP-11.
118. Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 13.
119. Stawki opłaty targowej. OPO - 08.
120. Stawki podatku od środków transportu na 2018, 2019 rok. OPO - 09.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka