Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 4 / 11, wszystkich spraw: 318

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


91. Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01.

92. Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 08.
93. Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 09.
94. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 10.
95. Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 11.
96. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12.
97. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 04.
98. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.
99. Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05.
100. Rezygnacja z licencji na transport drogowy. REG - 07.
101. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
102. Rozgraniczenia nieruchomości. WGD - 05.
103. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu. OTP - 04.
104. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej organizacji ruchu. OTP - 03.
105. Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. OE - 10.
106. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12
107. Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-32.
108. Sprawy związane z ustawą o własności lokali. BZN - 03.
109. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. BZN - 04.
110. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym. BZN - 05.
111. Sprzedaż lokali komunalnych. BZN - 06.
112. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock w drodze bezprzetargowej (tzw. dodzielenie gruntu do działek istniejących). OGN - 04.
113. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu BSP - 09.
114. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. OGN - 05.
115. Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. BSP - 10.
116. Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. BSP-11.
117. Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 13.
118. Stawki opłaty targowej. OPO - 08.
119. Stawki podatku od środków transportu na 2018 rok. OPO - 09.
120. Stowarzyszenia kulturalne. OK - 01.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka