Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 3 / 11, wszystkich spraw: 305

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


61. Podziały nieruchomości. WGD - 04.

62. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. WOP - 04.
63. Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. OE - 07.
64. Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.
65. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. WZS - 01.
66. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. BZN - 02.
67. Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w przypadkach losowych. OOS - 02.
68. Prowadzenie szkół i placówek. Wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock. OE - 08.
69. Przedszkola, szkoły, placówki - wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, prowadzonych przez gminę Płock. OE - 09.
70. Przekazanie dokumentacji geologicznej innej. GM - 01.
71. Przekazanie zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK – 11.
72. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 05.
73. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. OGN - 03.
74. Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. BSP - 06.
75. Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora. WUA-25.
76. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. BSP - 07.
77. Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego. OOS - 03.
78. Przyznanie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zalesienia gruntów. OOS - 39.
79. Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. BSP - 08.
80. Przyznanie środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej. OOS - 31.
81. Płocka Karta Familijna 3+. WOP - 05.
82. PŁOCKA KARTA SENIORA. POP – 01.
83. Rejestr ośrodków szkolenia kierowców w Płocku. OKM - 31.
84. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 07.
85. Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01.
86. Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 08.
87. Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 09.
88. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 10.
89. Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 11.
90. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka