Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 2 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


31. Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka. REG - 30.

32. Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. REG - 31.
33. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02.
34. Korespondencja do Rady Mieszkańców Osiedla lub Zarządu Osiedla. BRM - 02.
35. Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku. OSO - 21.
36. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. REG - 27.
37. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG - 28.
38. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03.
39. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG - 29.
40. Małe urządzenia komunalne (ławki, słupy ogłoszeniowe, kosze na odpady uliczne, kwiatoniery, bariery). OSK - 02.
41. Monitoring realizacji przedsięwzięć ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji. WUA – 36.
42. Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r. oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. BSP-03.
43. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGD - 03.
44. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej funkcjonującym niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym. OE - 04.
45. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym z dniem rozpoczęcia działalności. OE - 05.
46. Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05.
47. Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM - 06.
48. Obwody szkół podstawowych i gimnazjów. OE - 06.
49. Oddanie nieruchomości Gminy w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. OGN - 02.
50. Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. BSP - 04.
51. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. WOP - 02.
52. Opiniowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej. ZPI- 02
53. Opiniowanie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09.
54. Opłata od posiadania psów. OPO - 01.
55. Opłata skarbowa. OPO - 02.
56. Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, dzierżawę. OPO - 03.
57. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04.
58. Organizacje pozarządowe współpracujące z Oddziałem Kultury. OK-04.
59. Oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. OOS - 46.
60. Petycje. WOP - 03.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka