Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 2 / 11, wszystkich spraw: 318

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


31. Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka. REG - 30.

32. Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. REG - 31.
33. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02.
34. Korespondencja do Rady Mieszkańców Osiedla lub Zarządu Osiedla. BRM - 02.
35. Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku. OSO - 21.
36. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. REG - 27.
37. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG - 28.
38. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03.
39. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG - 29.
40. Małe urządzenia komunalne (ławki, słupy ogłoszeniowe, kosze na odpady uliczne, kwiatoniery, bariery). OSK - 02.
41. Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r. oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. BSP-03.
42. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGD - 03.
43. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej funkcjonującym niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym. OE - 04.
44. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym z dniem rozpoczęcia działalności. OE - 05.
45. Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05.
46. Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM - 06.
47. Obwody szkół podstawowych i gimnazjów. OE - 06.
48. Oddanie nieruchomości Gminy w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. OGN - 02.
49. Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. BSP - 04.
50. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. WOP - 02.
51. Opiniowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej. ZPI- 02
52. Opiniowanie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09.
53. Opłata od posiadania psów. OPO - 01.
54. Opłata skarbowa. OPO - 02.
55. Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, dzierżawę. OPO - 03.
56. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04.
57. Organizacje pozarządowe współpracujące z Oddziałem Kultury. OK-04.
58. Oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. OOS - 46.
59. Petycje. WOP - 03.
60. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG - 25.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka