Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 11 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


301. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz zawieszenie i odwieszenie e-dowodu. OSO - 15.

302. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
303. Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.
304. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli. WUA-19.
305. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.
306. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20.
307. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
308. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
309. Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13
310. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
311. Zmiana lasu na użytek rolny. OOS - 37.
312. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
313. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. REG - 19.
314. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. REG - 20.
315. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. BSP - 18.
316. Zmiana użytku gruntowego oraz ujawnienie budynku w związku z zakończeniem budowy. WGD - 11.
317. Zmiana w ewidencji gruntów i budynków w związku z zakończeniem budowy budynku. WGD - 12.
318. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
319. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22.
320. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn.
321. Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. WZN - 15.
322. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. BSP - 19.
323. Złożenie skargi. WOP - 07.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka