Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 11 / 12, wszystkich spraw: 333

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


301. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. WUA-27.

302. Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26.
303. Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS -25.
304. Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów Komunalnych. OGO - 01.
305. Zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. OOS – 47.
306. Zgłoszenie pracy geodezyjnej. WGD – 10.
307. Zgłoszenie przedsięwzięcia do ujęcia w Płockim Programie Rewitalizacji / aktualizacji przedsięwzięcia ujętego w Płockim Programie Rewitalizacji. WUA – 35.
308. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz zawieszenie i odwieszenie certyfikatów w e-dowodzie. OSO - 15.
309. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
310. Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.
311. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli. WUA-19.
312. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.
313. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20.
314. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
315. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
316. Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13
317. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
318. Zmiana lasu na użytek rolny. OOS - 37.
319. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
320. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.  REG - 28.
321. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. WSP - 18.
322. Zmiana użytku gruntowego oraz ujawnienie budynku w związku z zakończeniem budowy. WGD - 11.
323. Zmiana w ewidencji gruntów i budynków w związku z zakończeniem budowy budynku. WGD - 12.
324. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
325. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22.
326. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. REG – 19.
327. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. REG – 20.
328. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn.
329. Zrzeczenie się uprawnienia z zakresu transportu drogowego. REG - 07.
330. Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. WZN - 15.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka