Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 11 / 11, wszystkich spraw: 320

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


301. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli. WUA-19.

302. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.
303. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20.
304. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
305. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
306. Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13
307. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
308. Zmiana lasu na użytek rolny. OOS - 37.
309. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
310. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. REG - 19.
311. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. REG - 20.
312. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. BSP - 18.
313. Zmiana użytku gruntowego oraz ujawnienie budynku w związku z zakończeniem budowy. WGD - 11.
314. Zmiana w ewidencji gruntów i budynków w związku z zakończeniem budowy budynku. WGD - 12.
315. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
316. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22.
317. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn.
318. Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. BZN - 15.
319. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. BSP - 19.
320. Złożenie skargi. WOP - 07.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka