Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 10 / 11, wszystkich spraw: 329

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


271. Zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Płocka oraz z dziedzińca i placu na Starym Rynku

272. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
273. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
274. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
275. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej. GM - 03.
276. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych. GM - 04.
277. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04.
278. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.
279. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.
280. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
281. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.
282. Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24.
283. Zawieszenie wykonywania transportu drogowego. REG - 26.
284. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Interesanta. WGD - 15.
285. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Narada Koordynacyjna. WGD - 16.
286. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Portal Geodety. WGD - 13.
287. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Portal Komornika. WGD – 17.
288. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Portal Rzeczoznawcy. WGD - 14
289. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OSS - 21.
290. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14.
291. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15.
292. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 16.
293. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22.
294. Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych. OTP - 05.
295. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
296. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
297. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
298. Zgoda na pozyskanie drewna w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa - niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 32.
299. Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. GM - 02.
300. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. WUA-27.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka