Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 10 / 11, wszystkich spraw: 324

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


271. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.

272. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
273. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej. GM - 03.
274. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych. GM - 04.
275. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04.
276. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.
277. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.
278. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
279. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.
280. Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24.
281. Zawieszenie wykonywania transportu drogowego. REG - 26.
282. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Portal Geodety. WGD - 13.
283. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OSS - 21.
284. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14.
285. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15.
286. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 16.
287. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22.
288. Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych. OTP - 05.
289. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
290. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
291. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
292. Zgoda na pozyskanie drewna w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa - niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 32.
293. Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. GM - 02.
294. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach, schroniska dla zwierząt. OOS - 24.
295. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. WUA-27.
296. Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26.
297. Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS -25.
298. Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów Komunalnych. OGO - 01.
299. Zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. OOS – 47.
300. Zgłoszenie pracy geodezyjnej. WGD – 10.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka