Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 10 / 10, wszystkich spraw: 298

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


271. Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26.

272. Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS -25.
273. Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. OOS - 26.
274. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 27.
275. Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów Komunalnych. OGO - 01.
276. Zgłoszenie pracy geodezyjnej. WGK – 10.
277. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. OSO - 15.
278. Zgłoszenie wodnoprawne. OOS - 28.
279. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
280. Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.
281. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli. WUA-19.
282. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20.
283. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
284. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
285. Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13
286. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
287. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
288. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. REG - 19.
289. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. REG - 20.
290. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. BSP - 18.
291. Zmiana użytku gruntowego oraz ujawnienie budynku w związku z zakończeniem budowy. WGK - 11.
292. Zmiana w ewidencji gruntów i budynków w związku z zakończeniem budowy budynku. WGK - 12.
293. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
294. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22.
295. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę". OOS - 29.
296. Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. BZN - 15.
297. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. BSP - 19.
298. Złożenie skargi. WOP - 07.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka