Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 1 / 11, wszystkich spraw: 318

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


1. Adresy zakładów pracy chronionej i warsztatów terapii zajęciowej. RON - 01.

2. Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGD - 01.
3. Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  BSP-01.
4. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Płock. OGN - 01.
5. Cechowanie drewna pozyskanego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa. OOS - 35.
6. Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01.
7. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02.
8. Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01.
9. Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. WUA-24.
10. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.
11. Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.
12. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.
13. Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-31
14. Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.
15. Działania w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. BRK - 01.
16. Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. BSP – 02.
17. Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. BZN - 01.
18. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. OSO - 17.
19. Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych. WSR - 02.
20. Informacja Publiczna. WOP - 01.
21. Informacje dotyczące przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury. OK- 05.
22. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej. WSR - 04.
23. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury i sztuki. OK - 03.
24. Instytucje kultury. OK - 02.
25. Kanalizacja deszczowa - interwencje mieszkańców. OSK - 01
26. Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. OKM - 03.
27. Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
28. Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
29. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej. OE - 02.
30. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. OE - 03.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka