Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 1 / 12, wszystkich spraw: 333

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


1. Adresy zakładów pracy chronionej i warsztatów terapii zajęciowej. RON - 01.

2. Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGD - 01.
3. Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  WSP-01.
4. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Płock. OGN - 01.
5. Cechowanie drewna pozyskanego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa. OOS - 35.
6. Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01.
7. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02.
8. Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01.
9. Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. WUA-24.
10. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.
11. Dopisanie do spisu wyborców miasta Płocka. OSO – 24.
12. Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.
13. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.
14. Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-31
15. Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.
16. Działania w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. BRK - 01.
17. Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. WSP – 02.
18. Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. WZN - 01.
19. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. OSO - 17.
20. Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych. WPR - 02.
21. Informacja Publiczna. WOP - 01.
22. Informacje dotyczące przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury. OK- 05.
23. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej. WPR - 04.
24. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury i sztuki. OK - 03.
25. Instytucje kultury. OK - 02.
26. Kanalizacja deszczowa - interwencje mieszkańców. OSK - 01
27. Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. OKM - 03.
28. Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
29. Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
30. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej. OE - 02.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka