Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Oddział Spraw Obywatelskich - informacje


Dowody osobiste

Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy


Elektroniczny wniosek o wydanie lub wymianę dowodu osobistego: https://epuap.gov.pl/wymiendowod

Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. OSO - 05.
Wydanie dowodów osobistych. OSO - 07.
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. OSO - 15.

Ewidencja ludności

Elektroniczne wnioski o zameldowanie i wymeldowanie: https://obywatel.gov.pl/meldunek

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL. OSO - 04.
Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców. OSO - 10.
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.
Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. OSO - 17.

Pozostałe

Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.
Stowarzyszenia na terenie miasta Płocka. OSO - 03.
Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom (żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.
   
 
Stopka