Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg struktury organizacyjnej

Zobacz także alfabetyczną listę / wg popularności

Rozwiń wszystkie sprawy


Lista spraw - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
liczba znalezionych spraw: 8

Lista spraw - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Biuro Obrotu Nieruchomościami Gminy
liczba znalezionych spraw: 8

Lista spraw - Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy
liczba znalezionych spraw: 14
Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. OGN - 02. [czytane 8780880 razy]
Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. WGM - 03. [czytane 8780701 razy]
Sprawy związane z ustawą o własności lokali. WGM - 04. [czytane 8778597 razy]
Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. OGN - 10. [czytane 8778749 razy]
Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym. OGN - 11 [czytane 8778303 razy]
Sprzedaż lokali komunalnych. OGN - 12. [czytane 8783592 razy]
Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. WGM - 09. [czytane 8778759 razy]
Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. WGM - 21. [czytane 8779620 razy]
Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WGM - 11. [czytane 8779871 razy]
Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. WGM - 14. [czytane 8779012 razy]
Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WGM - 18. [czytane 8779557 razy]
Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. WGM - 20. [czytane 8778917 razy]
Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. WGM - 23. [czytane 8779280 razy]
Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r., w zwaloryzowanej wysokości. WGM - 24. [czytane 8777864 razy]

Lista spraw - Geolog Miasta
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej
liczba znalezionych spraw: 28
Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02. [czytane 8780424 razy]
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do porzewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. REG - 27. [czytane 1112 razy]
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG-28. [czytane 1144 razy]
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03. [czytane 8784157 razy]
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG-30. [czytane 1044 razy]
Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG-25 [czytane 8782411 razy]
Rezygnacja z licencji na transport drogowy. REG - 07. [czytane 8779698 razy]
Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08. [czytane 8781633 razy]
Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12 [czytane 8781889 razy]
Udostępnienie informacji z bazy danych ewidencji działalności gospodarczej. REG - 09. (Dotyczy danych nie przekazanych do CEIDG). [czytane 8783408 razy]
Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10. [czytane 8779152 razy]
Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23 [czytane 8779876 razy]
Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01. [czytane 8781852 razy]
Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11. [czytane 8780645 razy]
Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24 [czytane 8782644 razy]
Zawieszenie w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. REG- 26. [czytane 8779112 razy]
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14. [czytane 8778751 razy]
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15. [czytane 8779204 razy]
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu do konsumpcji w miejscu sprzedaży. REG - 16. [czytane 8782172 razy]
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do konsumpcji w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17. [czytane 8783265 razy]
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05. [czytane 8781781 razy]
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG-04. [czytane 8782328 razy]
Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13 [czytane 8779338 razy]
Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18. [czytane 8780666 razy]
Zmiana licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy. REG-20. [czytane 8779677 razy]
Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. REG - 19. [czytane 8779066 razy]
Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21. [czytane 8779956 razy]
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22. [czytane 8779644 razy]

Lista spraw - Oddział Komunikacji
liczba znalezionych spraw: 38
Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01. [czytane 8780635 razy]
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02. [czytane 8779093 razy]
Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. OKM - 06. [czytane 8788495 razy]
Katalog opłat skarbowych. OKM - 07. [czytane 8780710 razy]
Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 08. [czytane 8784454 razy]
Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM-37. [czytane 8777810 razy]
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 09. [czytane 8783860 razy]
Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 10. [czytane 8780935 razy]
Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 11. [czytane 8780768 razy]
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 12. [czytane 8791108 razy]
Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 13. [czytane 8779366 razy]
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 14. [czytane 8798417 razy]
Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 38. [czytane 3143 razy]
Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 22. [czytane 2430 razy]
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15. [czytane 8779589 razy]
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16. [czytane 8779046 razy]
Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17. [czytane 8780956 razy]
Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM-39 [czytane 3281 razy]
Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 18. [czytane 8790216 razy]
Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 19. [czytane 8779431 razy]
Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 41. [czytane 93 razy]
Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 20. [czytane 8780711 razy]
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 40. [czytane 887 razy]
Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 21. [czytane 8780309 razy]
Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 24. [czytane 8778424 razy]
Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 36. [czytane 8780753 razy]
Wykaz formularzy. OKM - 25. [czytane 8781753 razy]
Wykaz ośrodków szkolenia kierowców w Płocku. OKM - 26. [czytane 8787178 razy]
Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 27. [czytane 8788760 razy]
Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM -28. [czytane 8789064 razy]
Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 23. [czytane 8779802 razy]
Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 29. [czytane 8799001 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 30. [czytane 8792909 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 31. [czytane 8779255 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 32. [czytane 8779461 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 33. [czytane 8778895 razy]
Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 34. [czytane 8779782 razy]
Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 35. [czytane 8782191 razy]

Lista spraw - Oddział Kultury
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Oddział Ochrony Środowiska
liczba znalezionych spraw: 27
Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01. [czytane 8780580 razy]
Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w przypadkach losowych. OOS - 03. [czytane 8778569 razy]
Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego. OOS - 06. [czytane 8778792 razy]
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 07. [czytane 8778413 razy]
Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 08. [czytane 8778267 razy]
Ustalenie nowej linii brzegowej cieku wodnego. OOS - 12. [czytane 8780413 razy]
Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS-35 [czytane 8778845 razy]
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OOS - 22. [czytane 8779129 razy]
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS-13. [czytane 8779247 razy]
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 14. [czytane 8781832 razy]
Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 16. [czytane 8779535 razy]
Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OOS - 18. [czytane 8778818 razy]
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych. OOS - 19. [czytane 8778972 razy]
Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 17. [czytane 8778217 razy]
Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. OOS - 23. [czytane 8778826 razy]
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OOS - 24. [czytane 8778623 razy]
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. OOS - 27. [czytane 8778753 razy]
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów. OOS - 25. [czytane 8778552 razy]
Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów. OOS - 26. [czytane 8779214 razy]
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat z terenu nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych. OOS - 20. [czytane 8779094 razy]
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat z terenu nieruchomości będących we władaniu osób prawnych i osób fizycznych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. OOS-21. [czytane 8779590 razy]
Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. OOS - 28. [czytane 8781595 razy]
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. OOS - 29. [czytane 8780323 razy]
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 31. [czytane 8778533 razy]
Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia. [czytane 8778307 razy]
Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi. OOS - 33. [czytane 8778795 razy]
Zgłoszenie instalacji niewymagajacej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 32. [czytane 8779353 razy]

Lista spraw - Oddział Podatków i Opłat
liczba znalezionych spraw: 11

Lista spraw - Oddział Spraw Komunalnych
liczba znalezionych spraw: 14

Lista spraw - Oddział Spraw Obywatelskich
liczba znalezionych spraw: 18
Dodatki energetyczne. OSO-03. [czytane 1977 razy]
Dodatki mieszkaniowe. OSO - 01. [czytane 8794090 razy]
Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 02. [czytane 8777721 razy]
Obniżki czynszu. OSO - 04. [czytane 8779054 razy]
Przeprowadzenie zbiórek publicznych. OSO - 20. [czytane 8778549 razy]
Stowarzyszenia na terenie miasta Płocka. OSO - 09. [czytane 8778852 razy]
Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. OSO - 10. [czytane 8790749 razy]
Wpisywanie numeru PESEL. OSO - 12. [czytane 8780913 razy]
Wydanie dowodów osobistych. OSO - 13. [czytane 8812792 razy]
Wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych. OSO - 14. [czytane 8781381 razy]
Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 15. [czytane 8781795 razy]
Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 16. [czytane 8778285 razy]
Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego. OSO - 17. [czytane 8779268 razy]
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące. OSO - 21. [czytane 8778781 razy]
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 22. [czytane 8782493 razy]
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące. OSO - 25. [czytane 8781154 razy]
Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 26. [czytane 8787336 razy]
Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO-23. [czytane 8780231 razy]

Lista spraw - Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
liczba znalezionych spraw: 1

Lista spraw - Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego
liczba znalezionych spraw: 6

Lista spraw - Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa
liczba znalezionych spraw: 19
Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  BSP-01. [czytane 8779116 razy]
Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. BSP – 02. [czytane 8779654 razy]
Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. BSP - 03. [czytane 8778874 razy]
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 04. [czytane 8779860 razy]
Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. BSP - 05 [czytane 8778913 razy]
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. BSP - 06. [czytane 8781319 razy]
Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. BSP - 07. [czytane 8778472 razy]
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu BSP - 08. [czytane 8779006 razy]
Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. BSP - 09. [czytane 8779138 razy]
Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. BSP-10. [czytane 8778895 razy]
Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. BSP - 11. [czytane 8779352 razy]
Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. BSP - 12. [czytane 8779565 razy]
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste/trwały zarząd do rejestru zabytków. BSP-19. [czytane 144 razy]
Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. BSP - 13. [czytane 8779403 razy]
Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. BSP - 14. [czytane 8779423 razy]
Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. BSP - 15. [czytane 8778937 razy]
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. BSP - 16. [czytane 8778764 razy]
Zwrot działki siedliskowej nieruchomości przekazanej na rzecz Skarbu Państwa za świadczenia rentowe. BSP - 17. [czytane 8780915 razy]
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. BSP - 18. [czytane 8778540 razy]

Lista spraw - Referat Planowania Infrastruktury Miejskiej
liczba znalezionych spraw: 2

Lista spraw - Urząd Stanu Cywilnego
liczba znalezionych spraw: 8

Lista spraw - Wydział Edukacji i Kultury
liczba znalezionych spraw: 19
Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. WE - 01. [czytane 8780772 razy]
Gimnazja. WE - 02. [czytane 8779064 razy]
Inne placówki oświatowo - wychowawcze i placówki kształcenia i wychowania specjalnego. WE - 03. [czytane 8779881 razy]
Kierowanie uczniów, nie będących mieszkańcami Miasta Płocka, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie Płocka. WE - 04. [czytane 8778877 razy]
Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. WE-05. [czytane 8783319 razy]
Nadawanie uprawnień szkoły publicznej placówkom niepublicznym. WE - 06. [czytane 8779234 razy]
Obwody Gimnazjalne. WE-17. [czytane 8778856 razy]
Obwody Szkół Podstawowych. WE-18. [czytane 8780590 razy]
Ogólne Informacje na temat pomocy materialnej dla uczniów. WE-13. [czytane 8777727 razy]
Organizacja i funkcjonowanie placówek oświatowo - wychowawczych. WE - 07. [czytane 8779635 razy]
Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. WE - 08. [czytane 8788529 razy]
Przedszkola miejskie. WE - 09. [czytane 8779324 razy]
Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. WE - 10. [czytane 8778814 razy]
Stypendia szkolne na rok szkolny 2010 2011. WE-14. [czytane 8777371 razy]
Szkoły podstawowe. WE - 11. [czytane 8777621 razy]
Szkoły ponadgimnazjalne. WE - 12. [czytane 8778961 razy]
Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. WE - 15. [czytane 8779837 razy]
Współpraca z instytucjami oświatowymi. WE - 16. [czytane 8779678 razy]
Wykaz placówek wpisanych do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonej przez gminę Płock. WE - 17. [czytane 8777802 razy]

Lista spraw - Wydział Geodezji
liczba znalezionych spraw: 12

Lista spraw - Wydział Organizacji i Procesów Pracy
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Wydział Promocji i Informacji
liczba znalezionych spraw: 2

Lista spraw - Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
liczba znalezionych spraw: 25
DECYZJA O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI.WUA-24. [czytane 8778556 razy]
DECYZJA O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ. WUA-23. [czytane 8780491 razy]
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22. [czytane 8779195 razy]
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA RZECZ INNEGO INWESTORA. WUA-25. [czytane 8781121 razy]
UDZIELENIE ZGODY NA ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH. WUA - 02. [czytane 8778593 razy]
Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA - 03. [czytane 8780256 razy]
Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu WUA - 06. [czytane 8782312 razy]
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA - 07. [czytane 8780496 razy]
WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY / ROZBIÓRKI / MONTAŻU / ZAMIARU BUDOWY INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH NA GAZ PŁYNNY Z POJEDYNCZYM ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI DO 7,0m3. WUA-01. [czytane 8779849 razy]
Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA - 10 [czytane 8778796 razy]
Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA - 11. [czytane 8781090 razy]
Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA- 12. [czytane 8780336 razy]
Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.WUA - 13. [czytane 8781440 razy]
Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA - 14. [czytane 8779984 razy]
Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA - 15. [czytane 8781361 razy]
ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI LOKALU. WUA-16. [czytane 8780535 razy]
ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ BUDYNKU JEDNORODZINNEGO. WUA-17. [czytane 8779209 razy]
ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. WUA-04 [czytane 8788677 razy]
ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIE POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ. WUA-05. [czytane 8781554 razy]
ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU LUB JEGO CZĘŚCI. WUA-26. . [czytane 8778798 razy]
ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY. WUA-18. [czytane 8782255 razy]
ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZBIÓRKI BUDYNKÓW I BUDOWLI. WUA - 19. [czytane 8780889 razy]
ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. WUA-20. [czytane 8785873 razy]
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU LUB JEGO CZĘŚCI. WUA-21. [czytane 8781765 razy]
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ – ZAMIAR WPROWADZENIA ISTOTNYCH ZMIAN W STOSUNKU DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO. WUA-27. [czytane 8780722 razy]

Lista spraw - Wydział Sportu i Rekreacji
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
liczba znalezionych spraw: 4