Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg struktury organizacyjnej

Zobacz także alfabetyczną listę / wg popularności

Rozwiń wszystkie sprawy


Lista spraw - Biuro Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa
liczba znalezionych spraw: 18
Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  BSP-01. [czytane 8778837 razy]
Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. BSP – 02. [czytane 8779315 razy]
Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. BSP - 03. [czytane 8778680 razy]
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 04. [czytane 8779450 razy]
Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. BSP - 05 [czytane 8778692 razy]
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. BSP - 06. [czytane 8780387 razy]
Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. BSP - 07. [czytane 8778307 razy]
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu BSP - 08. [czytane 8778800 razy]
Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. BSP - 09. [czytane 8778783 razy]
Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. BSP-10. [czytane 8778658 razy]
Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. BSP - 11. [czytane 8779096 razy]
Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste do rejestru zabytków. BSP - 12. [czytane 8779109 razy]
Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. BSP - 13. [czytane 8779131 razy]
Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. BSP - 14. [czytane 8779166 razy]
Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. BSP - 15. [czytane 8778714 razy]
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. BSP - 16. [czytane 8778575 razy]
Zwrot działki siedliskowej nieruchomości przekazanej na rzecz Skarbu Państwa za świadczenia rentowe. BSP - 17. [czytane 8780442 razy]
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. BSP - 18. [czytane 8778383 razy]

Lista spraw - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
liczba znalezionych spraw: 8

Lista spraw - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Geolog Miasta
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej
liczba znalezionych spraw: 28
Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02. [czytane 8779981 razy]
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do porzewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. REG - 27. [czytane 889 razy]
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG-28. [czytane 877 razy]
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03. [czytane 8783082 razy]
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG-30. [czytane 790 razy]
Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG-25 [czytane 8780990 razy]
Rezygnacja z licencji na transport drogowy. REG - 07. [czytane 8779371 razy]
Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08. [czytane 8780792 razy]
Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12 [czytane 8781284 razy]
Udostępnienie informacji z bazy danych ewidencji działalności gospodarczej. REG - 09. (Dotyczy danych nie przekazanych do CEIDG). [czytane 8782837 razy]
Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10. [czytane 8778907 razy]
Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23 [czytane 8779586 razy]
Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01. [czytane 8781336 razy]
Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11. [czytane 8780257 razy]
Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24 [czytane 8782186 razy]
Zawieszenie w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. REG- 26. [czytane 8778895 razy]
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14. [czytane 8778577 razy]
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15. [czytane 8778970 razy]
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu do konsumpcji w miejscu sprzedaży. REG - 16. [czytane 8781536 razy]
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do konsumpcji w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17. [czytane 8782028 razy]
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05. [czytane 8781452 razy]
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG-04. [czytane 8781515 razy]
Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13 [czytane 8779094 razy]
Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18. [czytane 8780095 razy]
Zmiana licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy. REG-20. [czytane 8779231 razy]
Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. REG - 19. [czytane 8778799 razy]
Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21. [czytane 8779631 razy]
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22. [czytane 8779301 razy]

Lista spraw - Oddział Komunikacji
liczba znalezionych spraw: 37
Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01. [czytane 8780214 razy]
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02. [czytane 8778861 razy]
Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. OKM - 06. [czytane 8786637 razy]
Katalog opłat skarbowych. OKM - 07. [czytane 8780227 razy]
Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 08. [czytane 8783599 razy]
Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM-37. [czytane 8777646 razy]
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 09. [czytane 8782610 razy]
Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 10. [czytane 8780381 razy]
Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 11. [czytane 8780252 razy]
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 12. [czytane 8788763 razy]
Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 13. [czytane 8778958 razy]
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 14. [czytane 8794674 razy]
Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 38. [czytane 2822 razy]
Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 22. [czytane 2103 razy]
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15. [czytane 8779308 razy]
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16. [czytane 8778776 razy]
Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17. [czytane 8780246 razy]
Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM-39 [czytane 2832 razy]
Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 18. [czytane 8788319 razy]
Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 19. [czytane 8779145 razy]
Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 20. [czytane 8780176 razy]
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 40. [czytane 644 razy]
Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 21. [czytane 8779793 razy]
Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 24. [czytane 8778180 razy]
Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 36. [czytane 8780106 razy]
Wykaz formularzy. OKM - 25. [czytane 8781092 razy]
Wykaz ośrodków szkolenia kierowców w Płocku. OKM - 26. [czytane 8786046 razy]
Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 27. [czytane 8787110 razy]
Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM -28. [czytane 8787235 razy]
Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 23. [czytane 8779502 razy]
Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 29. [czytane 8793699 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 30. [czytane 8789242 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 31. [czytane 8778988 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 32. [czytane 8779151 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 33. [czytane 8778629 razy]
Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 34. [czytane 8779439 razy]
Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 35. [czytane 8781459 razy]

Lista spraw - Oddział Kultury
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Oddział Obrotu Nieruchomościami Gminy
liczba znalezionych spraw: 12

Lista spraw - Oddział Ochrony Środowiska
liczba znalezionych spraw: 27
Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01. [czytane 8780102 razy]
Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w przypadkach losowych. OOS - 03. [czytane 8778350 razy]
Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego. OOS - 06. [czytane 8778548 razy]
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 07. [czytane 8778204 razy]
Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 08. [czytane 8778083 razy]
Ustalenie nowej linii brzegowej cieku wodnego. OOS - 12. [czytane 8779798 razy]
Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS-35 [czytane 8778579 razy]
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OOS - 22. [czytane 8778872 razy]
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS-13. [czytane 8778875 razy]
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 14. [czytane 8781028 razy]
Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 16. [czytane 8779012 razy]
Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OOS - 18. [czytane 8778561 razy]
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych. OOS - 19. [czytane 8778581 razy]
Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 17. [czytane 8778030 razy]
Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. OOS - 23. [czytane 8778570 razy]
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OOS - 24. [czytane 8778425 razy]
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. OOS - 27. [czytane 8778558 razy]
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów. OOS - 25. [czytane 8778363 razy]
Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów. OOS - 26. [czytane 8778938 razy]
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat z terenu nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych. OOS - 20. [czytane 8778815 razy]
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat z terenu nieruchomości będących we władaniu osób prawnych i osób fizycznych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. OOS-21. [czytane 8779217 razy]
Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. OOS - 28. [czytane 8780824 razy]
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. OOS - 29. [czytane 8779770 razy]
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 31. [czytane 8778338 razy]
Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia. [czytane 8778127 razy]
Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi. OOS - 33. [czytane 8778539 razy]
Zgłoszenie instalacji niewymagajacej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 32. [czytane 8779000 razy]

Lista spraw - Oddział Podatków i Opłat
liczba znalezionych spraw: 11

Lista spraw - Oddział Spraw Komunalnych
liczba znalezionych spraw: 13

Lista spraw - Oddział Spraw Obywatelskich
liczba znalezionych spraw: 18

Lista spraw - Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
liczba znalezionych spraw: 1

Lista spraw - Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Referat Polityki Infrastruktury Miejskiej
liczba znalezionych spraw: 2

Lista spraw - Urząd Stanu Cywilnego
liczba znalezionych spraw: 8

Lista spraw - Wydział Edukacji i Kultury
liczba znalezionych spraw: 19
Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. WE - 01. [czytane 8780288 razy]
Gimnazja. WE - 02. [czytane 8778697 razy]
Inne placówki oświatowo - wychowawcze i placówki kształcenia i wychowania specjalnego. WE - 03. [czytane 8779526 razy]
Kierowanie uczniów, nie będących mieszkańcami Miasta Płocka, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie Płocka. WE - 04. [czytane 8778627 razy]
Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. WE-05. [czytane 8782250 razy]
Nadawanie uprawnień szkoły publicznej placówkom niepublicznym. WE - 06. [czytane 8778955 razy]
Obwody Gimnazjalne. WE-17. [czytane 8778614 razy]
Obwody Szkół Podstawowych. WE-18. [czytane 8780040 razy]
Ogólne Informacje na temat pomocy materialnej dla uczniów. WE-13. [czytane 8777566 razy]
Organizacja i funkcjonowanie placówek oświatowo - wychowawczych. WE - 07. [czytane 8779275 razy]
Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. WE - 08. [czytane 8787891 razy]
Przedszkola miejskie. WE - 09. [czytane 8778972 razy]
Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. WE - 10. [czytane 8778582 razy]
Stypendia szkolne na rok szkolny 2010 2011. WE-14. [czytane 8777233 razy]
Szkoły podstawowe. WE - 11. [czytane 8777436 razy]
Szkoły ponadgimnazjalne. WE - 12. [czytane 8778717 razy]
Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. WE - 15. [czytane 8779493 razy]
Współpraca z instytucjami oświatowymi. WE - 16. [czytane 8779337 razy]
Wykaz placówek wpisanych do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonej przez gminę Płock. WE - 17. [czytane 8777645 razy]

Lista spraw - Wydział Geodezji
liczba znalezionych spraw: 12

Lista spraw - Wydział Gospodarki Mieniem
liczba znalezionych spraw: 10

Lista spraw - Wydział Organizacji i Procesów Pracy
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Wydział Promocji i Informacji
liczba znalezionych spraw: 2

Lista spraw - Wydział Sportu i Rekreacji
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury
liczba znalezionych spraw: 25
DECYZJA O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI.WUA-24. [czytane 8778292 razy]
DECYZJA O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ. WUA-23. [czytane 8779979 razy]
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22. [czytane 8778892 razy]
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA RZECZ INNEGO INWESTORA. WUA-25. [czytane 8780224 razy]
UDZIELENIE ZGODY NA ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH. WUA - 02. [czytane 8778326 razy]
Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA - 03. [czytane 8779749 razy]
Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu WUA - 06. [czytane 8781446 razy]
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA - 07. [czytane 8780049 razy]
WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY / ROZBIÓRKI / MONTAŻU / ZAMIARU BUDOWY INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH NA GAZ PŁYNNY Z POJEDYNCZYM ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI DO 7,0m3. WUA-01. [czytane 8779238 razy]
Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA - 10 [czytane 8778552 razy]
Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA - 11. [czytane 8780413 razy]
Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA- 12. [czytane 8779794 razy]
Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.WUA - 13. [czytane 8780826 razy]
Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA - 14. [czytane 8779559 razy]
Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA - 15. [czytane 8780760 razy]
ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI LOKALU. WUA-16. [czytane 8779884 razy]
ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ BUDYNKU JEDNORODZINNEGO. WUA-17. [czytane 8778816 razy]
ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. WUA-04 [czytane 8786903 razy]
ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIE POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ. WUA-05. [czytane 8780749 razy]
ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU LUB JEGO CZĘŚCI. WUA-26. . [czytane 8778544 razy]
ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY. WUA-18. [czytane 8781415 razy]
ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZBIÓRKI BUDYNKÓW I BUDOWLI. WUA - 19. [czytane 8779824 razy]
ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. WUA-20. [czytane 8784471 razy]
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU LUB JEGO CZĘŚCI. WUA-21. [czytane 8780771 razy]
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ – ZAMIAR WPROWADZENIA ISTOTNYCH ZMIAN W STOSUNKU DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO. WUA-27. [czytane 8779785 razy]

Lista spraw - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
liczba znalezionych spraw: 4