Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg struktury organizacyjnej

Zobacz także alfabetyczną listę / wg popularności

Rozwiń wszystkie sprawy


Lista spraw - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
liczba znalezionych spraw: 8

Lista spraw - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Biuro Obrotu Nieruchomościami Gminy
liczba znalezionych spraw: 8

Lista spraw - Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy
liczba znalezionych spraw: 14
Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. BZN - 01. [czytane 8781829 razy]
Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. BZN - 02. [czytane 8781303 razy]
Sprawy związane z ustawą o własności lokali. BZN - 03. [czytane 8778868 razy]
Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. BZN - 04. [czytane 8779113 razy]
Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym. BZN - 05 [czytane 8778583 razy]
Sprzedaż lokali komunalnych. BZN - 06. [czytane 8785058 razy]
Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. BZN - 07. [czytane 8779028 razy]
Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. BZN - 08. [czytane 8780080 razy]
Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. BZN - 09. [czytane 8780463 razy]
Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. BZN - 10. [czytane 8779296 razy]
Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. BZN - 11. [czytane 8780128 razy]
Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. BZN - 12. [czytane 8779217 razy]
Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. BZN - 12. [czytane 8779550 razy]
Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. BZN - 13. [czytane 8778125 razy]

Lista spraw - Geolog Miasta
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Oddział Edukacji
liczba znalezionych spraw: 14

Lista spraw - Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej
liczba znalezionych spraw: 28
Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02. [czytane 8781120 razy]
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do porzewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. REG - 27. [czytane 1392 razy]
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG-28. [czytane 1486 razy]
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03. [czytane 8785704 razy]
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG-30. [czytane 1349 razy]
Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG-25 [czytane 8782918 razy]
Rezygnacja z licencji na transport drogowy. REG - 07. [czytane 8780093 razy]
Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08. [czytane 8782436 razy]
Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12 [czytane 8782820 razy]
Udostępnienie informacji z bazy danych ewidencji działalności gospodarczej. REG - 09. (Dotyczy danych nie przekazanych do CEIDG). [czytane 8784269 razy]
Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10. [czytane 8779522 razy]
Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23 [czytane 8780262 razy]
Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01. [czytane 8782564 razy]
Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11. [czytane 8781162 razy]
Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24 [czytane 8783378 razy]
Zawieszenie w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. REG- 26. [czytane 8779433 razy]
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14. [czytane 8778985 razy]
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15. [czytane 8779543 razy]
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG-16. [czytane 8783308 razy]
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG-17. [czytane 8784567 razy]
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05. [czytane 8782292 razy]
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG-04. [czytane 8783357 razy]
Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13 [czytane 8779749 razy]
Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18. [czytane 8781325 razy]
Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. REG-19. [czytane 8779474 razy]
Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. REG-20. [czytane 8780222 razy]
Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21. [czytane 8780409 razy]
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22. [czytane 8780029 razy]

Lista spraw - Oddział Gospodarowania Odpadami
liczba znalezionych spraw: 9

Lista spraw - Oddział Komunikacji
liczba znalezionych spraw: 39
Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01. [czytane 8781165 razy]
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02. [czytane 8779390 razy]
Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. OKM - 06. [czytane 8790673 razy]
Katalog opłat skarbowych. OKM - 07. [czytane 8781365 razy]
Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 08. [czytane 8785652 razy]
Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM-37. [czytane 8778048 razy]
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 09. [czytane 8785344 razy]
Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 10. [czytane 8781530 razy]
Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 11. [czytane 8781296 razy]
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 12. [czytane 8793711 razy]
Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 13. [czytane 8779683 razy]
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 14. [czytane 8803646 razy]
Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 38. [czytane 3687 razy]
Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 22. [czytane 2806 razy]
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15. [czytane 8779971 razy]
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16. [czytane 8779430 razy]
Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17. [czytane 8781911 razy]
Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM-39 [czytane 3806 razy]
Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 18. [czytane 8793298 razy]
Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 19. [czytane 8779825 razy]
Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 41. [czytane 1015 razy]
Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 20. [czytane 8781642 razy]
Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami lub potwierdzające zarejestrowanie pojazdu. OKM - 42. [czytane 97 razy]
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 40. [czytane 1195 razy]
Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 21. [czytane 8781001 razy]
Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 24. [czytane 8778728 razy]
Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 36. [czytane 8781758 razy]
Wykaz formularzy. OKM - 25. [czytane 8782670 razy]
Wykaz ośrodków szkolenia kierowców w Płocku. OKM - 26. [czytane 8788514 razy]
Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 27. [czytane 8790568 razy]
Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM -28. [czytane 8791716 razy]
Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 23. [czytane 8780275 razy]
Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 29. [czytane 8806712 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 30. [czytane 8797518 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 31. [czytane 8779672 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 32. [czytane 8779953 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 33. [czytane 8779250 razy]
Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 34. [czytane 8780336 razy]
Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 35. [czytane 8783237 razy]

Lista spraw - Oddział Kultury
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Oddział Ochrony Środowiska
liczba znalezionych spraw: 25
Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01. [czytane 8781218 razy]
Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w przypadkach losowych. OOS - 02. [czytane 8778883 razy]
Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego. OOS - 03. [czytane 8779116 razy]
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 04. [czytane 8778814 razy]
Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05. [czytane 8778573 razy]
Ustalenie nowej linii brzegowej cieku wodnego. OOS - 06. [czytane 8781081 razy]
Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS-07. [czytane 8779233 razy]
Utrzymanie zieleni. OOS - 08. [czytane 8779067 razy]
Uzgadnianie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09. [czytane 8778313 razy]
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS-10. [czytane 8779736 razy]
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 11. [czytane 8782925 razy]
Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 12. [czytane 8780255 razy]
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych i/lub stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego. OOS - 13. [czytane 8779484 razy]
Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 14. [czytane 8778524 razy]
Wydawanie wniosków o przyznanie karmy dla kotów wolno żyjących społecznym opiekunom. OOS - 15. [czytane 369 razy]
Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 16. [czytane 8779428 razy]
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych i osob prawnych. OOS - 17. [czytane 8779931 razy]
Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. OOS - 19. [czytane 8782461 razy]
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. OOS - 20. [czytane 8781097 razy]
Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OSS - 21. [czytane 8779214 razy]
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22. [czytane 8778839 razy]
Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach, schroniska dla zwierząt. OOS - 24. [czytane 8780555 razy]
Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi. OOS - 25. [czytane 8779125 razy]
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia. OOS-26. [czytane 8779886 razy]
Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę". OOS-27. [czytane 8779160 razy]

Lista spraw - Oddział Podatków i Opłat
liczba znalezionych spraw: 11

Lista spraw - Oddział Spraw Komunalnych
liczba znalezionych spraw: 9

Lista spraw - Oddział Spraw Obywatelskich
liczba znalezionych spraw: 17

Lista spraw - Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
liczba znalezionych spraw: 1

Lista spraw - Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego
liczba znalezionych spraw: 6

Lista spraw - Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa
liczba znalezionych spraw: 19
Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  BSP-01. [czytane 8779374 razy]
Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. BSP – 02. [czytane 8780059 razy]
Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r. oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. BSP-03. [czytane 8781391 razy]
Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. BSP - 04. [czytane 8779167 razy]
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 05. [czytane 8780431 razy]
Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. BSP - 06. [czytane 8779172 razy]
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. BSP - 07. [czytane 8781853 razy]
Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. BSP - 08. [czytane 8778685 razy]
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu BSP - 09. [czytane 8779296 razy]
Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. BSP - 10. [czytane 8779827 razy]
Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. BSP-11. [czytane 8779280 razy]
Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. BSP - 12. [czytane 8779740 razy]
Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. BSP - 13. [czytane 8779940 razy]
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste/trwały zarząd do rejestru zabytków. BSP-14. [czytane 352 razy]
Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. BSP - 15. [czytane 8779851 razy]
Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. BSP - 16. [czytane 8779808 razy]
Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. BSP - 17. [czytane 8779218 razy]
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. BSP - 18. [czytane 8779004 razy]
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. BSP - 19. [czytane 8778780 razy]

Lista spraw - Referat Planowania Infrastruktury Miejskiej
liczba znalezionych spraw: 1

Lista spraw - Urząd Stanu Cywilnego
liczba znalezionych spraw: 6

Lista spraw - Wydział Geodezji
liczba znalezionych spraw: 12

Lista spraw - Wydział Organizacyjny
liczba znalezionych spraw: 5

Lista spraw - Wydział Promocji i Informacji
liczba znalezionych spraw: 2

Lista spraw - Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
liczba znalezionych spraw: 25
Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. WUA-24. [czytane 8778921 razy]
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23. [czytane 8781207 razy]
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22. [czytane 8779512 razy]
Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora. WUA-25. [czytane 8782801 razy]
Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02. [czytane 8779037 razy]
Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03. [czytane 8780838 razy]
Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06. [czytane 8783499 razy]
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07. [czytane 8781109 razy]
Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01. [czytane 8780971 razy]
Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA-10. [czytane 8779122 razy]
Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11. [czytane 8781896 razy]
Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12. [czytane 8781031 razy]
Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13. [czytane 8782510 razy]
Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-14. [czytane 8780485 razy]
Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15. [czytane 8781980 razy]
Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16. [czytane 8781370 razy]
Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17. [czytane 8779882 razy]
Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04. [czytane 8791348 razy]
Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05. [czytane 8782778 razy]
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. WUA-27. [czytane 8782004 razy]
Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26. [czytane 8779148 razy]
Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18. [czytane 8783951 razy]
Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli. WUA-19. [czytane 8782728 razy]
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20. [czytane 8788077 razy]
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21. [czytane 8783631 razy]

Lista spraw - Wydział Sportu i Rekreacji
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
liczba znalezionych spraw: 3

   
 
Stopka