Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg struktury organizacyjnej

Zobacz także alfabetyczną listę / wg popularności

Rozwiń wszystkie sprawy


Lista spraw - Biuro Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa
liczba znalezionych spraw: 18
Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  BSP-01. [czytane 8778146 razy]
Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. BSP – 02. [czytane 8778529 razy]
Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. BSP - 03. [czytane 8778095 razy]
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 04. [czytane 8778753 razy]
Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. BSP - 05 [czytane 8778042 razy]
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. BSP - 06. [czytane 8779680 razy]
Przyznanie ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. BSP - 07. [czytane 8777698 razy]
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu BSP - 08. [czytane 8778252 razy]
Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. BSP - 09. [czytane 8778293 razy]
Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. BSP-10. [czytane 8778181 razy]
Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. BSP - 11. [czytane 8778569 razy]
Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste do rejestru zabytków. BSP - 12. [czytane 8778567 razy]
Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. BSP - 13. [czytane 8778510 razy]
Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. BSP - 14. [czytane 8778541 razy]
Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. BSP - 15. [czytane 8778132 razy]
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. BSP - 16. [czytane 8778117 razy]
Zwrot działki siedliskowej nieruchomości przekazanej na rzecz Skarbu Państwa za świadczenia rentowe. BSP - 17. [czytane 8779691 razy]
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. BSP - 18. [czytane 8777840 razy]

Lista spraw - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
liczba znalezionych spraw: 8

Lista spraw - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Geolog Miasta
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej
liczba znalezionych spraw: 29
Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02. [czytane 8779162 razy]
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do porzewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. REG - 27. [czytane 243 razy]
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG - 28. [czytane 225 razy]
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG-29. [czytane 164 razy]
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03. [czytane 8781787 razy]
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG-30. [czytane 172 razy]
Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG-25 [czytane 8780212 razy]
Rezygnacja z licencji na transport drogowy. REG - 07. [czytane 8778658 razy]
Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08. [czytane 8779923 razy]
Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12 [czytane 8780352 razy]
Udostępnienie informacji z bazy danych ewidencji działalności gospodarczej. REG - 09. (Dotyczy danych nie przekazanych do CEIDG). [czytane 8781927 razy]
Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10. [czytane 8778268 razy]
Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23 [czytane 8778892 razy]
Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01. [czytane 8780493 razy]
Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11. [czytane 8779498 razy]
Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24 [czytane 8781320 razy]
Zawieszenie w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. REG- 26. [czytane 8778279 razy]
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14. [czytane 8777981 razy]
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15. [czytane 8778329 razy]
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu do konsumpcji w miejscu sprzedaży. REG - 16. [czytane 8780638 razy]
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do konsumpcji w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17. [czytane 8780885 razy]
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05. [czytane 8780690 razy]
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG-04. [czytane 8780520 razy]
Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13 [czytane 8778444 razy]
Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18. [czytane 8779214 razy]
Zmiana licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy. REG-20. [czytane 8778554 razy]
Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. REG - 19. [czytane 8778134 razy]
Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21. [czytane 8778897 razy]
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22. [czytane 8778592 razy]

Lista spraw - Oddział Komunikacji
liczba znalezionych spraw: 36
Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01. [czytane 8779361 razy]
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02. [czytane 8778219 razy]
Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. OKM - 06. [czytane 8784972 razy]
Katalog opłat skarbowych. OKM - 07. [czytane 8779583 razy]
Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 08. [czytane 8782430 razy]
Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM-37. [czytane 8777384 razy]
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 09. [czytane 8781237 razy]
Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 10. [czytane 8779523 razy]
Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 11. [czytane 8779507 razy]
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 12. [czytane 8786508 razy]
Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 13. [czytane 8778355 razy]
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 14. [czytane 8791316 razy]
Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 38. [czytane 2215 razy]
Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 22. [czytane 1482 razy]
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15. [czytane 8778715 razy]
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16. [czytane 8778205 razy]
Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17. [czytane 8779289 razy]
Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM-39 [czytane 2013 razy]
Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 18. [czytane 8786218 razy]
Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 19. [czytane 8778439 razy]
Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 20. [czytane 8779361 razy]
Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 21. [czytane 8779043 razy]
Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 24. [czytane 8777732 razy]
Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 36. [czytane 8779318 razy]
Wykaz formularzy. OKM - 25. [czytane 8780150 razy]
Wykaz ośrodków szkolenia kierowców w Płocku. OKM - 26. [czytane 8784830 razy]
Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 27. [czytane 8785860 razy]
Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM -28. [czytane 8785297 razy]
Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 23. [czytane 8778816 razy]
Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 29. [czytane 8789758 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 30. [czytane 8786194 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 31. [czytane 8778355 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 32. [czytane 8778453 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 33. [czytane 8778017 razy]
Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 34. [czytane 8778711 razy]
Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 35. [czytane 8780523 razy]

Lista spraw - Oddział Obrotu Nieruchomościami Gminy
liczba znalezionych spraw: 12

Lista spraw - Oddział Ochrony Środowiska
liczba znalezionych spraw: 27
Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01. [czytane 8779391 razy]
Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w przypadkach losowych. OOS - 03. [czytane 8777860 razy]
Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego. OOS - 06. [czytane 8778073 razy]
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 07. [czytane 8777770 razy]
Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 08. [czytane 8777649 razy]
Ustalenie nowej linii brzegowej cieku wodnego. OOS - 12. [czytane 8779124 razy]
Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS-35 [czytane 8778075 razy]
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OOS - 22. [czytane 8778386 razy]
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS-13. [czytane 8778291 razy]
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 14. [czytane 8780218 razy]
Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 16. [czytane 8778487 razy]
Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OOS - 18. [czytane 8778072 razy]
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych. OOS - 19. [czytane 8778058 razy]
Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 17. [czytane 8777620 razy]
Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. OOS - 23. [czytane 8778081 razy]
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OOS - 24. [czytane 8777952 razy]
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. OOS - 27. [czytane 8778080 razy]
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów. OOS - 25. [czytane 8777887 razy]
Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów. OOS - 26. [czytane 8778415 razy]
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat z terenu nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych. OOS - 20. [czytane 8778260 razy]
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat z terenu nieruchomości będących we władaniu osób prawnych i osób fizycznych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. OOS-21. [czytane 8778602 razy]
Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. OOS - 28. [czytane 8780124 razy]
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. OOS - 29. [czytane 8779083 razy]
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 31. [czytane 8777893 razy]
Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia. [czytane 8777699 razy]
Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi. OOS - 33. [czytane 8778046 razy]
Zgłoszenie instalacji niewymagajacej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 32. [czytane 8778434 razy]

Lista spraw - Oddział Podatków i Opłat
liczba znalezionych spraw: 11

Lista spraw - Oddział Spraw Komunalnych
liczba znalezionych spraw: 13

Lista spraw - Oddział Spraw Obywatelskich
liczba znalezionych spraw: 18

Lista spraw - Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
liczba znalezionych spraw: 1

Lista spraw - Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Referat Polityki Infrastruktury Miejskiej
liczba znalezionych spraw: 2

Lista spraw - Urząd Stanu Cywilnego
liczba znalezionych spraw: 8

Lista spraw - Wydział Edukacji i Kultury
liczba znalezionych spraw: 23
Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. WE - 01. [czytane 8779535 razy]
Gimnazja. WE - 02. [czytane 8778373 razy]
Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury i sztuki. WKS - 03. [czytane 8778055 razy]
Inne placówki oświatowo - wychowawcze i placówki kształcenia i wychowania specjalnego. WE - 03. [czytane 8778920 razy]
Instytucje kultury. WKS - 04. [czytane 8779529 razy]
Kierowanie uczniów, nie będących mieszkańcami Miasta Płocka, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie Płocka. WE - 04. [czytane 8778122 razy]
Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. WE-05. [czytane 8781582 razy]
Nadawanie uprawnień szkoły publicznej placówkom niepublicznym. WE - 06. [czytane 8778424 razy]
Obwody Gimnazjalne. WE-17. [czytane 8778093 razy]
Obwody Szkół Podstawowych. WE-18. [czytane 8779352 razy]
Ogólne Informacje na temat pomocy materialnej dla uczniów. WE-13. [czytane 8777283 razy]
Organizacja i funkcjonowanie placówek oświatowo - wychowawczych. WE - 07. [czytane 8778630 razy]
Organizacje pozarządowe współpracujące z Oddziałem Kultury [czytane 8778392 razy]
Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. WE - 08. [czytane 8786812 razy]
Przedszkola miejskie. WE - 09. [czytane 8778562 razy]
Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. WE - 10. [czytane 8778104 razy]
Stowarzyszenia kulturalne. WKS - 05. [czytane 8778510 razy]
Stypendia szkolne na rok szkolny 2010 2011. WE-14. [czytane 8777076 razy]
Szkoły podstawowe. WE - 11. [czytane 8777212 razy]
Szkoły ponadgimnazjalne. WE - 12. [czytane 8778144 razy]
Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. WE - 15. [czytane 8778917 razy]
Współpraca z instytucjami oświatowymi. WE - 16. [czytane 8778762 razy]
Wykaz placówek wpisanych do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonej przez gminę Płock. WE - 17. [czytane 8777356 razy]

Lista spraw - Wydział Geodezji
liczba znalezionych spraw: 12

Lista spraw - Wydział Gospodarki Mieniem
liczba znalezionych spraw: 10

Lista spraw - Wydział Organizacji i Procesów Pracy
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Wydział Promocji i Informacji
liczba znalezionych spraw: 2

Lista spraw - Wydział Sportu i Rekreacji
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury
liczba znalezionych spraw: 25
DECYZJA O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI.WUA-24. [czytane 8778056 razy]
DECYZJA O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ. WUA-23. [czytane 8779268 razy]
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22. [czytane 8778402 razy]
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA RZECZ INNEGO INWESTORA. WUA-25. [czytane 8779508 razy]
UDZIELENIE ZGODY NA ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH. WUA - 02. [czytane 8777963 razy]
Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA - 03. [czytane 8779085 razy]
Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu WUA - 06. [czytane 8780520 razy]
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA - 07. [czytane 8779419 razy]
WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY / ROZBIÓRKI / MONTAŻU / ZAMIARU BUDOWY INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH NA GAZ PŁYNNY Z POJEDYNCZYM ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI DO 7,0m3. WUA-01. [czytane 8778713 razy]
Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA - 10 [czytane 8778099 razy]
Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA - 11. [czytane 8779693 razy]
Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA- 12. [czytane 8779038 razy]
Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.WUA - 13. [czytane 8780067 razy]
Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA - 14. [czytane 8778963 razy]
Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA - 15. [czytane 8780040 razy]
ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI LOKALU. WUA-16. [czytane 8779108 razy]
ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ BUDYNKU JEDNORODZINNEGO. WUA-17. [czytane 8778464 razy]
ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. WUA-04 [czytane 8785599 razy]
ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIE POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ. WUA-05. [czytane 8779942 razy]
ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU LUB JEGO CZĘŚCI. WUA-26. . [czytane 8777996 razy]
ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY. WUA-18. [czytane 8780433 razy]
ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZBIÓRKI BUDYNKÓW I BUDOWLI. WUA - 19. [czytane 8778897 razy]
ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. WUA-20. [czytane 8783411 razy]
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU LUB JEGO CZĘŚCI. WUA-21. [czytane 8779743 razy]
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ – ZAMIAR WPROWADZENIA ISTOTNYCH ZMIAN W STOSUNKU DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO. WUA-27. [czytane 8779211 razy]

Lista spraw - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
liczba znalezionych spraw: 4