Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg struktury organizacyjnej

Zobacz także alfabetyczną listę / wg popularności

Rozwiń wszystkie sprawy


Lista spraw - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
liczba znalezionych spraw: 8

Lista spraw - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Biuro Obrotu Nieruchomościami Gminy
liczba znalezionych spraw: 8

Lista spraw - Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy
liczba znalezionych spraw: 14
Dzierżawa nieruchomości Gminy Płock. OGN - 02. [czytane 8780329 razy]
Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. WGM - 03. [czytane 8780361 razy]
Sprawy związane z ustawą o własności lokali. WGM - 04. [czytane 8778444 razy]
Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. OGN - 10. [czytane 8778563 razy]
Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym. OGN - 11 [czytane 8778135 razy]
Sprzedaż lokali komunalnych. OGN - 12. [czytane 8782855 razy]
Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu ds. Rozdysponowywania Nieruchomości. WGM - 09. [czytane 8778609 razy]
Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. WGM - 21. [czytane 8779310 razy]
Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WGM - 11. [czytane 8779588 razy]
Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. WGM - 14. [czytane 8778883 razy]
Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WGM - 18. [czytane 8779228 razy]
Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. WGM - 20. [czytane 8778719 razy]
Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. WGM - 23. [czytane 8779086 razy]
Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r., w zwaloryzowanej wysokości. WGM - 24. [czytane 8777722 razy]

Lista spraw - Geolog Miasta
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej
liczba znalezionych spraw: 28
Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02. [czytane 8780092 razy]
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do porzewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. REG - 27. [czytane 969 razy]
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG-28. [czytane 966 razy]
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03. [czytane 8783406 razy]
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG-30. [czytane 867 razy]
Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG-25 [czytane 8782081 razy]
Rezygnacja z licencji na transport drogowy. REG - 07. [czytane 8779481 razy]
Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08. [czytane 8781152 razy]
Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12 [czytane 8781425 razy]
Udostępnienie informacji z bazy danych ewidencji działalności gospodarczej. REG - 09. (Dotyczy danych nie przekazanych do CEIDG). [czytane 8783008 razy]
Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10. [czytane 8778971 razy]
Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23 [czytane 8779682 razy]
Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01. [czytane 8781504 razy]
Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11. [czytane 8780357 razy]
Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24 [czytane 8782334 razy]
Zawieszenie w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. REG- 26. [czytane 8778964 razy]
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14. [czytane 8778629 razy]
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15. [czytane 8779038 razy]
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu do konsumpcji w miejscu sprzedaży. REG - 16. [czytane 8781667 razy]
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do konsumpcji w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17. [czytane 8782510 razy]
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05. [czytane 8781551 razy]
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG-04. [czytane 8781689 razy]
Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13 [czytane 8779165 razy]
Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18. [czytane 8780279 razy]
Zmiana licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy. REG-20. [czytane 8779320 razy]
Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. REG - 19. [czytane 8778878 razy]
Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21. [czytane 8779727 razy]
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22. [czytane 8779429 razy]

Lista spraw - Oddział Komunikacji
liczba znalezionych spraw: 37
Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01. [czytane 8780347 razy]
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02. [czytane 8778934 razy]
Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. OKM - 06. [czytane 8787004 razy]
Katalog opłat skarbowych. OKM - 07. [czytane 8780338 razy]
Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 08. [czytane 8783788 razy]
Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM-37. [czytane 8777691 razy]
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 09. [czytane 8782966 razy]
Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 10. [czytane 8780524 razy]
Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 11. [czytane 8780382 razy]
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 12. [czytane 8789270 razy]
Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 13. [czytane 8779077 razy]
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 14. [czytane 8795573 razy]
Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 38. [czytane 2913 razy]
Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 22. [czytane 2198 razy]
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15. [czytane 8779383 razy]
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16. [czytane 8778849 razy]
Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17. [czytane 8780435 razy]
Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM-39 [czytane 2990 razy]
Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 18. [czytane 8788749 razy]
Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 19. [czytane 8779224 razy]
Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 20. [czytane 8780297 razy]
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 40. [czytane 714 razy]
Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 21. [czytane 8779944 razy]
Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 24. [czytane 8778242 razy]
Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 36. [czytane 8780290 razy]
Wykaz formularzy. OKM - 25. [czytane 8781246 razy]
Wykaz ośrodków szkolenia kierowców w Płocku. OKM - 26. [czytane 8786310 razy]
Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 27. [czytane 8787505 razy]
Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM -28. [czytane 8787673 razy]
Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 23. [czytane 8779587 razy]
Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 29. [czytane 8794943 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 30. [czytane 8790127 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 31. [czytane 8779061 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 32. [czytane 8779224 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 33. [czytane 8778704 razy]
Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 34. [czytane 8779529 razy]
Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 35. [czytane 8781621 razy]

Lista spraw - Oddział Kultury
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Oddział Ochrony Środowiska
liczba znalezionych spraw: 27
Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01. [czytane 8780231 razy]
Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w przypadkach losowych. OOS - 03. [czytane 8778419 razy]
Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego. OOS - 06. [czytane 8778623 razy]
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 07. [czytane 8778258 razy]
Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 08. [czytane 8778134 razy]
Ustalenie nowej linii brzegowej cieku wodnego. OOS - 12. [czytane 8779940 razy]
Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS-35 [czytane 8778657 razy]
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OOS - 22. [czytane 8778936 razy]
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS-13. [czytane 8778959 razy]
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 14. [czytane 8781248 razy]
Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 16. [czytane 8779118 razy]
Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OOS - 18. [czytane 8778626 razy]
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych. OOS - 19. [czytane 8778661 razy]
Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 17. [czytane 8778084 razy]
Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. OOS - 23. [czytane 8778638 razy]
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OOS - 24. [czytane 8778491 razy]
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. OOS - 27. [czytane 8778618 razy]
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów. OOS - 25. [czytane 8778422 razy]
Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów. OOS - 26. [czytane 8779023 razy]
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat z terenu nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych. OOS - 20. [czytane 8778889 razy]
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat z terenu nieruchomości będących we władaniu osób prawnych i osób fizycznych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. OOS-21. [czytane 8779314 razy]
Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. OOS - 28. [czytane 8780999 razy]
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. OOS - 29. [czytane 8779897 razy]
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 31. [czytane 8778395 razy]
Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia. [czytane 8778182 razy]
Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi. OOS - 33. [czytane 8778600 razy]
Zgłoszenie instalacji niewymagajacej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 32. [czytane 8779086 razy]

Lista spraw - Oddział Podatków i Opłat
liczba znalezionych spraw: 11

Lista spraw - Oddział Spraw Komunalnych
liczba znalezionych spraw: 14

Lista spraw - Oddział Spraw Obywatelskich
liczba znalezionych spraw: 18

Lista spraw - Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
liczba znalezionych spraw: 1

Lista spraw - Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa
liczba znalezionych spraw: 18
Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  BSP-01. [czytane 8778919 razy]
Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. BSP – 02. [czytane 8779429 razy]
Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. BSP - 03. [czytane 8778745 razy]
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 04. [czytane 8779544 razy]
Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. BSP - 05 [czytane 8778764 razy]
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. BSP - 06. [czytane 8780544 razy]
Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. BSP - 07. [czytane 8778366 razy]
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu BSP - 08. [czytane 8778857 razy]
Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. BSP - 09. [czytane 8778850 razy]
Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. BSP-10. [czytane 8778733 razy]
Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. BSP - 11. [czytane 8779172 razy]
Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste do rejestru zabytków. BSP - 12. [czytane 8779216 razy]
Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. BSP - 13. [czytane 8779204 razy]
Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. BSP - 14. [czytane 8779251 razy]
Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. BSP - 15. [czytane 8778785 razy]
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. BSP - 16. [czytane 8778635 razy]
Zwrot działki siedliskowej nieruchomości przekazanej na rzecz Skarbu Państwa za świadczenia rentowe. BSP - 17. [czytane 8780568 razy]
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. BSP - 18. [czytane 8778433 razy]

Lista spraw - Referat Planowania Infrastruktury Miejskiej
liczba znalezionych spraw: 2

Lista spraw - Urząd Stanu Cywilnego
liczba znalezionych spraw: 8

Lista spraw - Wydział Edukacji i Kultury
liczba znalezionych spraw: 19
Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. WE - 01. [czytane 8780408 razy]
Gimnazja. WE - 02. [czytane 8778784 razy]
Inne placówki oświatowo - wychowawcze i placówki kształcenia i wychowania specjalnego. WE - 03. [czytane 8779639 razy]
Kierowanie uczniów, nie będących mieszkańcami Miasta Płocka, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie Płocka. WE - 04. [czytane 8778687 razy]
Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. WE-05. [czytane 8782369 razy]
Nadawanie uprawnień szkoły publicznej placówkom niepublicznym. WE - 06. [czytane 8779031 razy]
Obwody Gimnazjalne. WE-17. [czytane 8778674 razy]
Obwody Szkół Podstawowych. WE-18. [czytane 8780131 razy]
Ogólne Informacje na temat pomocy materialnej dla uczniów. WE-13. [czytane 8777605 razy]
Organizacja i funkcjonowanie placówek oświatowo - wychowawczych. WE - 07. [czytane 8779376 razy]
Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. WE - 08. [czytane 8788030 razy]
Przedszkola miejskie. WE - 09. [czytane 8779042 razy]
Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. WE - 10. [czytane 8778639 razy]
Stypendia szkolne na rok szkolny 2010 2011. WE-14. [czytane 8777269 razy]
Szkoły podstawowe. WE - 11. [czytane 8777483 razy]
Szkoły ponadgimnazjalne. WE - 12. [czytane 8778803 razy]
Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. WE - 15. [czytane 8779581 razy]
Współpraca z instytucjami oświatowymi. WE - 16. [czytane 8779422 razy]
Wykaz placówek wpisanych do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonej przez gminę Płock. WE - 17. [czytane 8777685 razy]

Lista spraw - Wydział Geodezji
liczba znalezionych spraw: 12

Lista spraw - Wydział Organizacji i Procesów Pracy
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Wydział Promocji i Informacji
liczba znalezionych spraw: 2

Lista spraw - Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
liczba znalezionych spraw: 25
DECYZJA O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI.WUA-24. [czytane 8778355 razy]
DECYZJA O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ. WUA-23. [czytane 8780122 razy]
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22. [czytane 8778976 razy]
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA RZECZ INNEGO INWESTORA. WUA-25. [czytane 8780404 razy]
UDZIELENIE ZGODY NA ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH. WUA - 02. [czytane 8778398 razy]
Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA - 03. [czytane 8779883 razy]
Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu WUA - 06. [czytane 8781597 razy]
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA - 07. [czytane 8780165 razy]
WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY / ROZBIÓRKI / MONTAŻU / ZAMIARU BUDOWY INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH NA GAZ PŁYNNY Z POJEDYNCZYM ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI DO 7,0m3. WUA-01. [czytane 8779371 razy]
Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA - 10 [czytane 8778627 razy]
Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA - 11. [czytane 8780586 razy]
Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA- 12. [czytane 8779931 razy]
Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.WUA - 13. [czytane 8780966 razy]
Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA - 14. [czytane 8779663 razy]
Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA - 15. [czytane 8780922 razy]
ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI LOKALU. WUA-16. [czytane 8780047 razy]
ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ BUDYNKU JEDNORODZINNEGO. WUA-17. [czytane 8778920 razy]
ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. WUA-04 [czytane 8787325 razy]
ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIE POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ. WUA-05. [czytane 8780929 razy]
ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU LUB JEGO CZĘŚCI. WUA-26. . [czytane 8778611 razy]
ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY. WUA-18. [czytane 8781604 razy]
ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZBIÓRKI BUDYNKÓW I BUDOWLI. WUA - 19. [czytane 8780059 razy]
ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. WUA-20. [czytane 8784809 razy]
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU LUB JEGO CZĘŚCI. WUA-21. [czytane 8780991 razy]
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ – ZAMIAR WPROWADZENIA ISTOTNYCH ZMIAN W STOSUNKU DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO. WUA-27. [czytane 8779965 razy]

Lista spraw - Wydział Sportu i Rekreacji
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
liczba znalezionych spraw: 4