Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg struktury organizacyjnej

Zobacz także alfabetyczną listę / wg popularności

Rozwiń wszystkie sprawy


Lista spraw - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
liczba znalezionych spraw: 8

Lista spraw - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Biuro Obrotu Nieruchomościami Gminy
liczba znalezionych spraw: 8

Lista spraw - Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy
liczba znalezionych spraw: 14
Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. OGN - 02. [czytane 8780588 razy]
Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. WGM - 03. [czytane 8780508 razy]
Sprawy związane z ustawą o własności lokali. WGM - 04. [czytane 8778507 razy]
Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. OGN - 10. [czytane 8778628 razy]
Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym. OGN - 11 [czytane 8778200 razy]
Sprzedaż lokali komunalnych. OGN - 12. [czytane 8783238 razy]
Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. WGM - 09. [czytane 8778680 razy]
Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. WGM - 21. [czytane 8779474 razy]
Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WGM - 11. [czytane 8779723 razy]
Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. WGM - 14. [czytane 8778937 razy]
Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WGM - 18. [czytane 8779391 razy]
Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. WGM - 20. [czytane 8778803 razy]
Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. WGM - 23. [czytane 8779159 razy]
Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r., w zwaloryzowanej wysokości. WGM - 24. [czytane 8777778 razy]

Lista spraw - Geolog Miasta
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej
liczba znalezionych spraw: 28
Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02. [czytane 8780241 razy]
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do porzewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. REG - 27. [czytane 1020 razy]
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG-28. [czytane 1027 razy]
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03. [czytane 8783804 razy]
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG-30. [czytane 940 razy]
Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG-25 [czytane 8782243 razy]
Rezygnacja z licencji na transport drogowy. REG - 07. [czytane 8779575 razy]
Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08. [czytane 8781366 razy]
Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12 [czytane 8781654 razy]
Udostępnienie informacji z bazy danych ewidencji działalności gospodarczej. REG - 09. (Dotyczy danych nie przekazanych do CEIDG). [czytane 8783187 razy]
Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10. [czytane 8779044 razy]
Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23 [czytane 8779774 razy]
Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01. [czytane 8781669 razy]
Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11. [czytane 8780477 razy]
Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24 [czytane 8782463 razy]
Zawieszenie w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. REG- 26. [czytane 8779026 razy]
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14. [czytane 8778677 razy]
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15. [czytane 8779101 razy]
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu do konsumpcji w miejscu sprzedaży. REG - 16. [czytane 8781854 razy]
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do konsumpcji w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17. [czytane 8782876 razy]
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05. [czytane 8781660 razy]
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG-04. [czytane 8782015 razy]
Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13 [czytane 8779239 razy]
Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18. [czytane 8780492 razy]
Zmiana licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy. REG-20. [czytane 8779505 razy]
Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. REG - 19. [czytane 8778949 razy]
Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21. [czytane 8779826 razy]
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22. [czytane 8779524 razy]

Lista spraw - Oddział Komunikacji
liczba znalezionych spraw: 37
Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01. [czytane 8780484 razy]
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02. [czytane 8778998 razy]
Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. OKM - 06. [czytane 8787730 razy]
Katalog opłat skarbowych. OKM - 07. [czytane 8780521 razy]
Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 08. [czytane 8784155 razy]
Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM-37. [czytane 8777746 razy]
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 09. [czytane 8783403 razy]
Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 10. [czytane 8780711 razy]
Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 11. [czytane 8780580 razy]
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 12. [czytane 8790230 razy]
Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 13. [czytane 8779252 razy]
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 14. [czytane 8797104 razy]
Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 38. [czytane 3009 razy]
Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 22. [czytane 2305 razy]
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15. [czytane 8779471 razy]
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16. [czytane 8778944 razy]
Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17. [czytane 8780714 razy]
Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM-39 [czytane 3148 razy]
Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 18. [czytane 8789507 razy]
Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 19. [czytane 8779318 razy]
Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 20. [czytane 8780514 razy]
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 40. [czytane 791 razy]
Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 21. [czytane 8780132 razy]
Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 24. [czytane 8778320 razy]
Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 36. [czytane 8780507 razy]
Wykaz formularzy. OKM - 25. [czytane 8781499 razy]
Wykaz ośrodków szkolenia kierowców w Płocku. OKM - 26. [czytane 8786764 razy]
Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 27. [czytane 8788112 razy]
Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM -28. [czytane 8788363 razy]
Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 23. [czytane 8779693 razy]
Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 29. [czytane 8796916 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 30. [czytane 8791412 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 31. [czytane 8779149 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 32. [czytane 8779320 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 33. [czytane 8778791 razy]
Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 34. [czytane 8779640 razy]
Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 35. [czytane 8781887 razy]

Lista spraw - Oddział Kultury
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Oddział Ochrony Środowiska
liczba znalezionych spraw: 27
Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01. [czytane 8780403 razy]
Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w przypadkach losowych. OOS - 03. [czytane 8778482 razy]
Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego. OOS - 06. [czytane 8778706 razy]
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 07. [czytane 8778318 razy]
Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 08. [czytane 8778182 razy]
Ustalenie nowej linii brzegowej cieku wodnego. OOS - 12. [czytane 8780158 razy]
Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS-35 [czytane 8778731 razy]
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OOS - 22. [czytane 8779015 razy]
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS-13. [czytane 8779078 razy]
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 14. [czytane 8781521 razy]
Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 16. [czytane 8779312 razy]
Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OOS - 18. [czytane 8778703 razy]
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych. OOS - 19. [czytane 8778788 razy]
Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 17. [czytane 8778135 razy]
Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. OOS - 23. [czytane 8778723 razy]
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OOS - 24. [czytane 8778544 razy]
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. OOS - 27. [czytane 8778671 razy]
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów. OOS - 25. [czytane 8778465 razy]
Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów. OOS - 26. [czytane 8779096 razy]
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat z terenu nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych. OOS - 20. [czytane 8778977 razy]
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat z terenu nieruchomości będących we władaniu osób prawnych i osób fizycznych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. OOS-21. [czytane 8779432 razy]
Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. OOS - 28. [czytane 8781308 razy]
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. OOS - 29. [czytane 8780109 razy]
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 31. [czytane 8778449 razy]
Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia. [czytane 8778227 razy]
Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi. OOS - 33. [czytane 8778671 razy]
Zgłoszenie instalacji niewymagajacej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 32. [czytane 8779208 razy]

Lista spraw - Oddział Podatków i Opłat
liczba znalezionych spraw: 11

Lista spraw - Oddział Spraw Komunalnych
liczba znalezionych spraw: 14

Lista spraw - Oddział Spraw Obywatelskich
liczba znalezionych spraw: 18
Dodatki energetyczne. OSO-03. [czytane 1812 razy]
Dodatki mieszkaniowe. OSO - 01. [czytane 8793360 razy]
Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 02. [czytane 8777658 razy]
Obniżki czynszu. OSO - 04. [czytane 8778970 razy]
Przeprowadzenie zbiórek publicznych. OSO - 20. [czytane 8778480 razy]
Stowarzyszenia na terenie miasta Płocka. OSO - 09. [czytane 8778636 razy]
Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. OSO - 10. [czytane 8789383 razy]
Wpisywanie numeru PESEL. OSO - 12. [czytane 8780746 razy]
Wydanie dowodów osobistych. OSO - 13. [czytane 8809707 razy]
Wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych. OSO - 14. [czytane 8781038 razy]
Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 15. [czytane 8781540 razy]
Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 16. [czytane 8778227 razy]
Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego. OSO - 17. [czytane 8779141 razy]
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące. OSO - 21. [czytane 8778691 razy]
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 22. [czytane 8782100 razy]
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące. OSO - 25. [czytane 8780707 razy]
Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 26. [czytane 8786647 razy]
Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO-23. [czytane 8780104 razy]

Lista spraw - Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
liczba znalezionych spraw: 1

Lista spraw - Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego
liczba znalezionych spraw: 6

Lista spraw - Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa
liczba znalezionych spraw: 19
Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  BSP-01. [czytane 8779018 razy]
Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. BSP – 02. [czytane 8779544 razy]
Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. BSP - 03. [czytane 8778796 razy]
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 04. [czytane 8779698 razy]
Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. BSP - 05 [czytane 8778825 razy]
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. BSP - 06. [czytane 8781088 razy]
Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. BSP - 07. [czytane 8778408 razy]
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu BSP - 08. [czytane 8778937 razy]
Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. BSP - 09. [czytane 8778975 razy]
Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. BSP-10. [czytane 8778802 razy]
Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. BSP - 11. [czytane 8779273 razy]
Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. BSP - 12. [czytane 8779428 razy]
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste/trwały zarząd do rejestru zabytków. BSP-19. [czytane 78 razy]
Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. BSP - 13. [czytane 8779296 razy]
Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. BSP - 14. [czytane 8779332 razy]
Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. BSP - 15. [czytane 8778847 razy]
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. BSP - 16. [czytane 8778688 razy]
Zwrot działki siedliskowej nieruchomości przekazanej na rzecz Skarbu Państwa za świadczenia rentowe. BSP - 17. [czytane 8780746 razy]
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. BSP - 18. [czytane 8778473 razy]

Lista spraw - Referat Planowania Infrastruktury Miejskiej
liczba znalezionych spraw: 2

Lista spraw - Urząd Stanu Cywilnego
liczba znalezionych spraw: 8

Lista spraw - Wydział Edukacji i Kultury
liczba znalezionych spraw: 19
Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. WE - 01. [czytane 8780580 razy]
Gimnazja. WE - 02. [czytane 8778894 razy]
Inne placówki oświatowo - wychowawcze i placówki kształcenia i wychowania specjalnego. WE - 03. [czytane 8779754 razy]
Kierowanie uczniów, nie będących mieszkańcami Miasta Płocka, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie Płocka. WE - 04. [czytane 8778771 razy]
Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. WE-05. [czytane 8782642 razy]
Nadawanie uprawnień szkoły publicznej placówkom niepublicznym. WE - 06. [czytane 8779113 razy]
Obwody Gimnazjalne. WE-17. [czytane 8778750 razy]
Obwody Szkół Podstawowych. WE-18. [czytane 8780362 razy]
Ogólne Informacje na temat pomocy materialnej dla uczniów. WE-13. [czytane 8777659 razy]
Organizacja i funkcjonowanie placówek oświatowo - wychowawczych. WE - 07. [czytane 8779500 razy]
Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. WE - 08. [czytane 8788225 razy]
Przedszkola miejskie. WE - 09. [czytane 8779168 razy]
Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. WE - 10. [czytane 8778710 razy]
Stypendia szkolne na rok szkolny 2010 2011. WE-14. [czytane 8777305 razy]
Szkoły podstawowe. WE - 11. [czytane 8777532 razy]
Szkoły ponadgimnazjalne. WE - 12. [czytane 8778861 razy]
Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. WE - 15. [czytane 8779687 razy]
Współpraca z instytucjami oświatowymi. WE - 16. [czytane 8779526 razy]
Wykaz placówek wpisanych do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonej przez gminę Płock. WE - 17. [czytane 8777732 razy]

Lista spraw - Wydział Geodezji
liczba znalezionych spraw: 12

Lista spraw - Wydział Organizacji i Procesów Pracy
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Wydział Promocji i Informacji
liczba znalezionych spraw: 2

Lista spraw - Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
liczba znalezionych spraw: 25
DECYZJA O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI.WUA-24. [czytane 8778454 razy]
DECYZJA O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ. WUA-23. [czytane 8780276 razy]
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22. [czytane 8779075 razy]
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA RZECZ INNEGO INWESTORA. WUA-25. [czytane 8780779 razy]
UDZIELENIE ZGODY NA ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH. WUA - 02. [czytane 8778488 razy]
Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA - 03. [czytane 8780040 razy]
Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu WUA - 06. [czytane 8781958 razy]
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA - 07. [czytane 8780317 razy]
WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY / ROZBIÓRKI / MONTAŻU / ZAMIARU BUDOWY INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH NA GAZ PŁYNNY Z POJEDYNCZYM ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI DO 7,0m3. WUA-01. [czytane 8779613 razy]
Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA - 10 [czytane 8778691 razy]
Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA - 11. [czytane 8780860 razy]
Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA- 12. [czytane 8780146 razy]
Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.WUA - 13. [czytane 8781222 razy]
Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA - 14. [czytane 8779824 razy]
Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA - 15. [czytane 8781138 razy]
ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI LOKALU. WUA-16. [czytane 8780277 razy]
ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ BUDYNKU JEDNORODZINNEGO. WUA-17. [czytane 8779069 razy]
ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. WUA-04 [czytane 8788114 razy]
ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIE POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ. WUA-05. [czytane 8781244 razy]
ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU LUB JEGO CZĘŚCI. WUA-26. . [czytane 8778684 razy]
ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY. WUA-18. [czytane 8781917 razy]
ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZBIÓRKI BUDYNKÓW I BUDOWLI. WUA - 19. [czytane 8780494 razy]
ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. WUA-20. [czytane 8785331 razy]
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU LUB JEGO CZĘŚCI. WUA-21. [czytane 8781378 razy]
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ – ZAMIAR WPROWADZENIA ISTOTNYCH ZMIAN W STOSUNKU DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO. WUA-27. [czytane 8780358 razy]

Lista spraw - Wydział Sportu i Rekreacji
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
liczba znalezionych spraw: 4