Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg struktury organizacyjnej

Zobacz także alfabetyczną listę / wg popularności

Rozwiń wszystkie sprawy


Lista spraw - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
liczba znalezionych spraw: 8

Lista spraw - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Biuro Obrotu Nieruchomościami Gminy
liczba znalezionych spraw: 8

Lista spraw - Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy
liczba znalezionych spraw: 14
Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. OGN - 02. [czytane 8781165 razy]
Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. WGM - 03. [czytane 8780925 razy]
Sprawy związane z ustawą o własności lokali. WGM - 04. [czytane 8778662 razy]
Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. OGN - 10. [czytane 8778838 razy]
Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym. OGN - 11 [czytane 8778385 razy]
Sprzedaż lokali komunalnych. OGN - 12. [czytane 8784036 razy]
Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. WGM - 09. [czytane 8778837 razy]
Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. WGM - 21. [czytane 8779753 razy]
Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WGM - 11. [czytane 8780038 razy]
Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. WGM - 14. [czytane 8779102 razy]
Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WGM - 18. [czytane 8779719 razy]
Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. WGM - 20. [czytane 8779016 razy]
Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. WGM - 23. [czytane 8779373 razy]
Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r., w zwaloryzowanej wysokości. WGM - 24. [czytane 8777948 razy]

Lista spraw - Geolog Miasta
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej
liczba znalezionych spraw: 28
Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02. [czytane 8780667 razy]
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do porzewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. REG - 27. [czytane 1202 razy]
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG-28. [czytane 1227 razy]
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03. [czytane 8784672 razy]
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG-30. [czytane 1125 razy]
Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG-25 [czytane 8782561 razy]
Rezygnacja z licencji na transport drogowy. REG - 07. [czytane 8779851 razy]
Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08. [czytane 8781883 razy]
Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12 [czytane 8782162 razy]
Udostępnienie informacji z bazy danych ewidencji działalności gospodarczej. REG - 09. (Dotyczy danych nie przekazanych do CEIDG). [czytane 8783675 razy]
Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10. [czytane 8779274 razy]
Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23 [czytane 8779982 razy]
Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01. [czytane 8782118 razy]
Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11. [czytane 8780825 razy]
Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24 [czytane 8782880 razy]
Zawieszenie w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. REG- 26. [czytane 8779194 razy]
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14. [czytane 8778825 razy]
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15. [czytane 8779314 razy]
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG-16. [czytane 8782630 razy]
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG-17. [czytane 8783736 razy]
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05. [czytane 8781985 razy]
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG-04. [czytane 8782665 razy]
Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13 [czytane 8779446 razy]
Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18. [czytane 8780901 razy]
Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. REG-19. [czytane 8779202 razy]
Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. REG-20. [czytane 8779843 razy]
Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21. [czytane 8780095 razy]
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22. [czytane 8779760 razy]

Lista spraw - Oddział Gospodarowania Odpadami
liczba znalezionych spraw: 9

Lista spraw - Oddział Komunikacji
liczba znalezionych spraw: 38
Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01. [czytane 8780820 razy]
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02. [czytane 8779189 razy]
Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. OKM - 06. [czytane 8789335 razy]
Katalog opłat skarbowych. OKM - 07. [czytane 8780919 razy]
Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 08. [czytane 8784820 razy]
Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM-37. [czytane 8777874 razy]
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 09. [czytane 8784384 razy]
Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 10. [czytane 8781138 razy]
Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 11. [czytane 8780938 razy]
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 12. [czytane 8792077 razy]
Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 13. [czytane 8779458 razy]
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 14. [czytane 8800161 razy]
Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 38. [czytane 3350 razy]
Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 22. [czytane 2551 razy]
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15. [czytane 8779694 razy]
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16. [czytane 8779179 razy]
Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17. [czytane 8781277 razy]
Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM-39 [czytane 3436 razy]
Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 18. [czytane 8791199 razy]
Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 19. [czytane 8779563 razy]
Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 41. [czytane 237 razy]
Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 20. [czytane 8781006 razy]
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 40. [czytane 990 razy]
Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 21. [czytane 8780540 razy]
Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 24. [czytane 8778530 razy]
Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 36. [czytane 8781124 razy]
Wykaz formularzy. OKM - 25. [czytane 8782072 razy]
Wykaz ośrodków szkolenia kierowców w Płocku. OKM - 26. [czytane 8787661 razy]
Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 27. [czytane 8789455 razy]
Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM -28. [czytane 8790124 razy]
Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 23. [czytane 8779957 razy]
Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 29. [czytane 8801519 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 30. [czytane 8794559 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 31. [czytane 8779392 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 32. [czytane 8779626 razy]
Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 33. [czytane 8779009 razy]
Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 34. [czytane 8779957 razy]
Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 35. [czytane 8782478 razy]

Lista spraw - Oddział Kultury
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Oddział Ochrony Środowiska
liczba znalezionych spraw: 27
Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01. [czytane 8780819 razy]
Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w przypadkach losowych. OOS - 02. [czytane 8778668 razy]
Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego. OOS - 03. [czytane 8778921 razy]
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 04. [czytane 8778540 razy]
Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05. [czytane 8778356 razy]
Ustalenie nowej linii brzegowej cieku wodnego. OOS - 06. [czytane 8780615 razy]
Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS-07. [czytane 8778974 razy]
Utrzymanie zieleni. OOS - 08. [czytane 8778796 razy]
Uzgadnianie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09. [czytane 8778056 razy]
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS-10. [czytane 8779434 razy]
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 11. [czytane 8782187 razy]
Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 12. [czytane 8779829 razy]
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych i/lub stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego. OOS - 13. [czytane 8779161 razy]
Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 14. [czytane 8778296 razy]
Wydawanie wniosków o przyznanie karmy dla kotów wolno żyjących społecznym opiekunom. OOS - 15. [czytane 138 razy]
Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 16. [czytane 8779140 razy]
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat z terenu nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych. OOS - 17. [czytane 8779271 razy]
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat z terenu nieruchomości będących we władaniu osób prawnych i osób fizycznych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. OOS-18. [czytane 8779812 razy]
Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. OOS - 19. [czytane 8781883 razy]
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. OOS - 20. [czytane 8780551 razy]
Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OSS - 21. [czytane 8779002 razy]
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22. [czytane 8778633 razy]
Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia. OOS - 23. [czytane 8778384 razy]
Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach, schroniska dla zwierząt. OOS - 24. [czytane 8780206 razy]
Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi. OOS - 25. [czytane 8778901 razy]
Zgłoszenie instalacji niewymagajacej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 26. [czytane 8779502 razy]
Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn."Podaj łapę". OOS - 27. [czytane 8778877 razy]

Lista spraw - Oddział Podatków i Opłat
liczba znalezionych spraw: 11

Lista spraw - Oddział Spraw Komunalnych
liczba znalezionych spraw: 9

Lista spraw - Oddział Spraw Obywatelskich
liczba znalezionych spraw: 17

Lista spraw - Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
liczba znalezionych spraw: 1

Lista spraw - Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego
liczba znalezionych spraw: 6

Lista spraw - Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa
liczba znalezionych spraw: 19
Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  BSP-01. [czytane 8779201 razy]
Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. BSP – 02. [czytane 8779810 razy]
Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r., oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. BSP- [czytane 8781097 razy]
Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. BSP - 03. [czytane 8778982 razy]
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 04. [czytane 8780069 razy]
Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. BSP - 05 [czytane 8779012 razy]
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. BSP - 06. [czytane 8781520 razy]
Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. BSP - 07. [czytane 8778534 razy]
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu BSP - 08. [czytane 8779095 razy]
Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. BSP - 09. [czytane 8779355 razy]
Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. BSP-10. [czytane 8779011 razy]
Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. BSP - 11. [czytane 8779482 razy]
Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. BSP - 12. [czytane 8779681 razy]
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste/trwały zarząd do rejestru zabytków. BSP-19. [czytane 210 razy]
Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. BSP - 13. [czytane 8779543 razy]
Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. BSP - 14. [czytane 8779543 razy]
Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. BSP - 15. [czytane 8779021 razy]
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. BSP - 16. [czytane 8778839 razy]
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. BSP - 18. [czytane 8778613 razy]

Lista spraw - Referat Planowania Infrastruktury Miejskiej
liczba znalezionych spraw: 1

Lista spraw - Urząd Stanu Cywilnego
liczba znalezionych spraw: 6

Lista spraw - Wydział Edukacji i Kultury
liczba znalezionych spraw: 19
Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. WE - 01. [czytane 8780967 razy]
Gimnazja. WE - 02. [czytane 8779249 razy]
Inne placówki oświatowo - wychowawcze i placówki kształcenia i wychowania specjalnego. WE - 03. [czytane 8780036 razy]
Kierowanie uczniów, nie będących mieszkańcami Miasta Płocka, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie Płocka. WE - 04. [czytane 8778982 razy]
Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. WE-05. [czytane 8783947 razy]
Nadawanie uprawnień szkoły publicznej placówkom niepublicznym. WE - 06. [czytane 8779390 razy]
Obwody Gimnazjalne. WE-17. [czytane 8778951 razy]
Obwody Szkół Podstawowych. WE-18. [czytane 8780760 razy]
Ogólne Informacje na temat pomocy materialnej dla uczniów. WE-13. [czytane 8777833 razy]
Organizacja i funkcjonowanie placówek oświatowo - wychowawczych. WE - 07. [czytane 8779786 razy]
Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. WE - 08. [czytane 8789614 razy]
Przedszkola miejskie. WE - 09. [czytane 8779476 razy]
Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. WE - 10. [czytane 8778917 razy]
Stypendia szkolne na rok szkolny 2010 2011. WE-14. [czytane 8777414 razy]
Szkoły podstawowe. WE - 11. [czytane 8777690 razy]
Szkoły ponadgimnazjalne. WE - 12. [czytane 8779048 razy]
Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. WE - 15. [czytane 8779970 razy]
Współpraca z instytucjami oświatowymi. WE - 16. [czytane 8779822 razy]
Wykaz placówek wpisanych do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonej przez gminę Płock. WE - 17. [czytane 8777863 razy]

Lista spraw - Wydział Geodezji
liczba znalezionych spraw: 12

Lista spraw - Wydział Organizacyjny
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Wydział Promocji i Informacji
liczba znalezionych spraw: 2

Lista spraw - Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
liczba znalezionych spraw: 25
DECYZJA O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI.WUA-24. [czytane 8778672 razy]
DECYZJA O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ. WUA-23. [czytane 8780727 razy]
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22. [czytane 8779296 razy]
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA RZECZ INNEGO INWESTORA. WUA-25. [czytane 8781562 razy]
UDZIELENIE ZGODY NA ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH. WUA - 02. [czytane 8778728 razy]
Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA - 03. [czytane 8780462 razy]
Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu WUA - 06. [czytane 8782675 razy]
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA - 07. [czytane 8780688 razy]
WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY / ROZBIÓRKI / MONTAŻU / ZAMIARU BUDOWY INSTALACJI ZBIORNIKOWYCH NA GAZ PŁYNNY Z POJEDYNCZYM ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI DO 7,0m3. WUA-01. [czytane 8780257 razy]
Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA - 10 [czytane 8778883 razy]
Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA - 11. [czytane 8781335 razy]
Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA- 12. [czytane 8780582 razy]
Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.WUA - 13. [czytane 8781738 razy]
Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA - 14. [czytane 8780200 razy]
Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA - 15. [czytane 8781590 razy]
ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI LOKALU. WUA-16. [czytane 8780815 razy]
ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ BUDYNKU JEDNORODZINNEGO. WUA-17. [czytane 8779420 razy]
ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. WUA-04 [czytane 8789372 razy]
ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIE POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ. WUA-05. [czytane 8781990 razy]
ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU LUB JEGO CZĘŚCI. WUA-26. . [czytane 8778902 razy]
ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY. WUA-18. [czytane 8782832 razy]
ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZBIÓRKI BUDYNKÓW I BUDOWLI. WUA - 19. [czytane 8781551 razy]
ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. WUA-20. [czytane 8786669 razy]
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU LUB JEGO CZĘŚCI. WUA-21. [czytane 8782354 razy]
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ – ZAMIAR WPROWADZENIA ISTOTNYCH ZMIAN W STOSUNKU DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO. WUA-27. [czytane 8781222 razy]

Lista spraw - Wydział Sportu i Rekreacji
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
liczba znalezionych spraw: 4

   
 
Stopka