Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock sp. z o.o.
 
  

  wyszukiwanie
 
Lista najczęściej czytanych dokumentów:

Jesteś na stronie 4 / 4

90.  Utrzymanie czystości i porządku oraz odśnieżanie terenów zewnętrznych wokół hali widowiskowo-sportowej ORLEN ARENA. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 56 233 473
Data ostatniej wizyty: 2019-09-17 20:53:47

92.  Opracowanie dokumentacji projektowej wiaty drewnianej – altany piknikowej na „Zielonym Ogródku” MOSiR Płock Sp. z o.o. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 56 233 473
Data ostatniej wizyty: 2019-09-17 20:53:10

93.  Badanie jakości wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym w nieckach basenowych na pływalniach MOSiR Płock i w Kąpielisku - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 56 233 473
Data ostatniej wizyty: 2019-09-17 20:52:55

95.  Remont niecki sportowej Pływalni Jagiellonka w Płocku, przy ul. Themersonów 1 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 56 233 473
Data ostatniej wizyty: 2019-09-16 04:20:42

96.  Przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Borowickiej 23 oraz budowa parkingu i dojazdu do boiska. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 56 233 473
Data ostatniej wizyty: 2019-09-16 05:36:27

97.  Okresowy przegląd stanu technicznego gaśnic i hydrantów w obiektach MOSiR Płock w 2018 r. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 56 233 473
Data ostatniej wizyty: 2019-09-17 20:52:13

98.  Okresowe kontrole instalacji elektrycznych, piorunochronnych i oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego w MOSiR Sp. z o.o. w 2019 r. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 56 233 473
Data ostatniej wizyty: 2019-09-17 20:51:33

100.  Ochrona osób i mienia na obiektach MOSiR Płock sp. z o.o. – hala widowiskowo-sportowa ORLEN ARENA rok 2018 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 56 233 472
Data ostatniej wizyty: 2019-09-16 01:35:20


Pozostałe strony (4):
1 | 2 | 3 | 4 |