Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock sp. z o.o.
 
  

  wyszukiwanie
 
Lista najczęściej czytanych dokumentów:

Jesteś na stronie 3 / 4

60.  Okresowe kontrole instalacji elektrycznych, piorunochronnych i oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego w MOSiR Sp. z o.o. w 2019 r. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 557
Data ostatniej wizyty: 2020-01-27 11:26:16

61.  Konserwacja zbiorników filtrów wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody (SUW) na Pływalni Podolanka w Płocku, przy ulicy Czwartaków 6 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 557
Data ostatniej wizyty: 2020-01-27 05:21:50

62.  Zal 7.1 Proj wykon wymiana zloza.pdf - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 557
Data ostatniej wizyty: 2020-01-27 10:15:46

63.  Zal 7.2 PRZEDMIAR ROBOT wymiana zloza.pdf - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 557
Data ostatniej wizyty: 2020-01-27 06:12:49

64.  Zal 7.4 STWiOR WYMIANA ZLOZA - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 557
Data ostatniej wizyty: 2020-01-27 08:24:26

65.  Zal 8.6 STWiOR PLUKANIE POW - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 557
Data ostatniej wizyty: 2020-01-26 23:20:33

66.  Ochrona osób i mienia na obiektach MOSiR Płock sp. z o.o. w 2020r. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 557
Data ostatniej wizyty: 2020-01-27 11:06:59

67.  Utrzymanie czystości i porządku oraz odśnieżanie terenów zewnętrznych wokół hali widowiskowo-sportowej ORLEN ARENA w roku 2020 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 556
Data ostatniej wizyty: 2020-01-26 14:12:00

68.  MOSIR Sp. z o.o. w organizacji zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi utrzymania czystości w hali widowiskowo-sportowej Orlen Arena. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 556
Data ostatniej wizyty: 2020-01-27 03:03:47

70.  Utrzymanie czystości w budynku krytej Pływalni Miejskiej - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 556
Data ostatniej wizyty: 2020-01-27 10:15:57

71.  Utrzymanie i pielęgnacja zieleni wokół hali widowiskowo-sportowej ORLEN ARENA. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 556
Data ostatniej wizyty: 2020-01-26 22:17:27

73.  Opracowanie dokumentacji projektowej wiaty drewnianej – altany piknikowej na „Zielonym Ogródku” MOSiR Płock Sp. z o.o. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 556
Data ostatniej wizyty: 2020-01-27 01:15:58

74.  Opracowanie dokumentacji projektowej wiaty drewnianej – altany piknikowej na „Zielonym Ogródku” MOSiR Płock Sp. z o.o. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 556
Data ostatniej wizyty: 2020-01-26 13:58:26

75.  Opracowanie dokumentacji projektowej wiaty drewnianej – altany piknikowej na „Zielonym Ogródku” MOSiR Płock Sp. z o.o. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 556
Data ostatniej wizyty: 2020-01-26 10:12:55

76.  Badanie jakości wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym w nieckach basenowych na pływalniach MOSiR Płock i w Kąpielisku - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 556
Data ostatniej wizyty: 2020-01-26 15:24:32

77.  Ochrona osób i mienia na obiektach MOSiR Płock sp. z o.o. od 02.01.2018 r. od godz. 20:00 do 02.01.2019 r. do godz. 7:00 (zamówienie nr 2) - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 556
Data ostatniej wizyty: 2020-01-26 20:30:54

78.  Dostawa wody mineralnej do obiektów MOSiR Płock w 2018 r. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 556
Data ostatniej wizyty: 2020-01-27 00:38:09

80.  Utrzymanie i pielęgnacja zieleni wokół hali widowiskowo-sportowej Orlen Arena - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 556
Data ostatniej wizyty: 2020-01-27 03:17:38

82.  zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla pracowników MOSiR Płock Sp. z o.o. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 556
Data ostatniej wizyty: 2020-01-26 07:37:08

83.  Przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Borowickiej 23 oraz budowa parkingu i dojazdu do boiska. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 556
Data ostatniej wizyty: 2020-01-26 13:51:46

84.  Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej do pływalni krytych MOSiR Płock w 2019 r - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 556
Data ostatniej wizyty: 2020-01-26 16:08:20

85.  Kompleksowe sprzątanie w obiektach sportowych MOSiR Płock Sp. z o.o. - kryta Pływalnia Jagiellonka 3/2019 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 556
Data ostatniej wizyty: 2020-01-26 17:34:52

86.  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 556
Data ostatniej wizyty: 2020-01-27 12:02:33

87.  Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników MOSiR Płock Sp. z o.o. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 556
Data ostatniej wizyty: 2020-01-27 00:14:01

88.  Nadzór Inwestorski –budowa wiaty drewnianej – altany piknikowej na terenie Zielonego Ogródka MOSiR Płock - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 556
Data ostatniej wizyty: 2020-01-27 08:01:24

89.  Modernizację niecki basenu rekreacyjnego na Pływalni Podolanka w Płocku przy ul. Czwartaków 6 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 61 704 556
Data ostatniej wizyty: 2020-01-27 03:12:41


Pozostałe strony (4):
1 | 2 | 3 | 4 |