Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista najczęściej czytanych dokumentów:

Jesteś na stronie 9 / 1378

240.  Lista spraw - Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 632
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 04:11:07

241.  Sprawozdania o nadwyżce / deficycie - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 627
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 09:00:12

242.  Miesięczne kwoty dotacji - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 602
Data ostatniej wizyty: 2017-06-25 17:57:59

243.  Wiarygodność kredytowa miasta (rating) - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 545
Data ostatniej wizyty: 2017-06-25 22:11:42

244.  Adresy zakładów pracy chronionej i warsztatów terapii zajęciowej. RON - 01. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 543
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 12:00:06

245.  Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 532
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 11:08:14

246.  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 521
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 09:37:49

247.  Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 507
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 11:59:53

248.  Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 471
Data ostatniej wizyty: 2017-06-25 04:07:25

249.  Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 461
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 07:16:01

250.  Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 446
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 10:54:38

251.  Referat Geodezji i Katastru - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 429
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 13:47:37

252.  Sprawozdania o stanie zobowiązań - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 427
Data ostatniej wizyty: 2017-06-25 21:40:07

253.  Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 09. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 403
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 14:06:48

254.  Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. BZN - 02. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 362
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 08:11:09

255.  Powszechny Spis Rolny 2010r. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 325
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 06:16:01

256.  Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i lub krzewów z terenu wpisanego do rejestru zabytków. MKZ – 07. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 318
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 07:39:19

257.  Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 292
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 14:13:19

258.  Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 227
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 13:57:17

259.  Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 205
Data ostatniej wizyty: 2017-06-25 20:26:20

260.  Pomoc publiczna - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 167
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 12:08:02

261.  Oddział Informacji Miejskiej - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 166
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 08:12:36

262.  Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 164
Data ostatniej wizyty: 2017-06-25 02:11:37

263.  Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 156
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 11:55:58

264.  Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 155
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 08:12:29

265.  Zarządzenia z 2011 roku - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 130
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 12:03:46

266.  Referat Strategii i Planowania - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 121
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 08:07:43

267.  Lista spraw - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 120
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 10:58:40

268.  Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 081
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 13:14:46

269.  Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 073
Data ostatniej wizyty: 2017-06-26 11:10:08


Pozostałe strony (1378):
1 ... |4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ... 1378 |
   
 
Stopka