Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista najczęściej czytanych dokumentów:

Jesteś na stronie 9 / 1515

240.  Lista spraw - Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 458
Data ostatniej wizyty: 2018-12-09 16:58:36

241.  Budżet Miasta Płocka na 2011 rok - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 458
Data ostatniej wizyty: 2018-12-09 16:15:28

242.  Lista spraw - Biuro Mienia Skarbu Państwa - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 458
Data ostatniej wizyty: 2018-12-08 18:09:22

243.  Podstawa prawna - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 458
Data ostatniej wizyty: 2018-12-09 18:32:09

244.  Plany pracy Komisji w 2018 r. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 458
Data ostatniej wizyty: 2018-12-09 20:57:42

245.  Dyrektor Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 458
Data ostatniej wizyty: 2018-12-09 13:07:37

246.  Informacja na temat działań podejmowanych w 2016 roku wobec organów Gminy - Miasto Płock przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 458
Data ostatniej wizyty: 2018-12-09 23:33:18

247.  Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 457
Data ostatniej wizyty: 2018-12-10 00:25:53

248.  Informacja na temat działań podejmowanych w 2017 roku wobec organów Gminy - Miasto Płock przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 457
Data ostatniej wizyty: 2018-12-09 23:15:41

249.  Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 456
Data ostatniej wizyty: 2018-12-09 22:53:24

250.  Budżet Miasta Płocka na 2006 rok - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 456
Data ostatniej wizyty: 2018-12-08 21:21:52

251.  Pomoc publiczna udzielona przez Urząd Miasta Płocka w 2006 roku - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 456
Data ostatniej wizyty: 2018-12-08 06:03:18

252.  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 456
Data ostatniej wizyty: 2018-12-09 16:13:52

253.  zarządzenia z 2008 roku - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 456
Data ostatniej wizyty: 2018-12-10 00:16:17

254.  Sesja XVII - 22-03-2016 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 456
Data ostatniej wizyty: 2018-12-08 06:15:39

255.  Referat Polityki Przestrzennej Miasta - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 455
Data ostatniej wizyty: 2018-12-09 17:28:39

256.  Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 455
Data ostatniej wizyty: 2018-12-09 15:31:37

257.  zarządzenia z 2007 roku - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 455
Data ostatniej wizyty: 2018-12-09 13:42:35

258.  Referat Administracyjno - Finansowy - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 454
Data ostatniej wizyty: 2018-12-09 21:40:19

259.  Kadencja 2006 - 2010 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 454
Data ostatniej wizyty: 2018-12-09 20:55:15

260.  Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2015 - 2019 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 454
Data ostatniej wizyty: 2018-12-09 18:32:07

261.  kontrole zewnętrzne z 2011 roku - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 454
Data ostatniej wizyty: 2018-12-08 18:50:25

262.  Kadencja 2014 - 2018 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 454
Data ostatniej wizyty: 2018-12-09 16:15:02

263.  Sesja VII - 28-04-2015 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 454
Data ostatniej wizyty: 2018-12-09 17:51:46

264.  Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 454
Data ostatniej wizyty: 2018-12-09 21:50:00

265.  Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy dla zbocza doliny Wisły w części prawobrzeżnej miasta Płocka - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 454
Data ostatniej wizyty: 2018-12-09 18:31:53

266.  Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGD - 01. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 453
Data ostatniej wizyty: 2018-12-09 13:38:44

267.  Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 453
Data ostatniej wizyty: 2018-12-08 17:22:48

268.  Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców. OSO - 10. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 453
Data ostatniej wizyty: 2018-12-09 03:32:40

269.  Centrum ds. Organizacji Pozarządowych - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 43 591 453
Data ostatniej wizyty: 2018-12-08 12:11:43


Pozostałe strony (1515):
1 ... |4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ... 1515 |
   
 
Stopka