Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista najczęściej czytanych dokumentów:

Jesteś na stronie 6 / 1387

150.  Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 787 803
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 22:42:02

151.  Płocki Program Rewitalizacji Miasta Płocka - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 787 684
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 21:26:20

152.  Biuro Obsługi Rady Miasta - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 787 669
Data ostatniej wizyty: 2017-07-25 00:25:50

153.  Poradnie i specjalne ośrodki szkolno-wychowacze - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 787 659
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 20:38:52

154.  Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 787 590
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 23:29:27

155.  Wydział Zamówień Publicznych - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 787 562
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 20:59:53

156.  Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 787 524
Data ostatniej wizyty: 2017-07-25 00:18:53

157.  Biuro Obrotu Nieruchomościami Gminy - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 787 453
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 20:59:06

158.  UCHWAŁA NR 411/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 787 125
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 21:32:56

159.  Wydział Kontroli - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 787 076
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 21:32:47

160.  kontrole wewnętrzne - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 787 063
Data ostatniej wizyty: 2017-07-25 00:09:27

161.  Fundacje miejskie - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 787 058
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 20:38:25

162.  Kadencja 2006 - 2010 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 787 039
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 20:56:36

163.  Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 787 037
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 22:45:02

164.  Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGK - 01. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 786 946
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 20:48:35

165.  Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka. WOP - 06. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 786 926
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 20:40:34

166.  Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 786 840
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 22:44:28

167.  kontrole zewnętrzne - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 786 823
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 20:39:01

168.  Biuro Inwestycji Strategicznych - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 786 798
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 22:48:57

169.  Udostępnienie informacji z bazy danych ewidencji działalności gospodarczej. REG - 09. (Dotyczy danych nie przekazanych do CEIDG). - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 786 668
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 22:44:26

170.  Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora. WUA-25. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 786 656
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 22:42:04

171.  Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 786 560
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 22:44:39

172.  Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 786 554
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 21:36:19

173.  Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach). OTP - 02. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 786 522
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 20:47:43

174.  Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 786 446
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 22:45:47

175.  Wiceprzewodniczący Rady Miasta - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 786 290
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 21:51:05

176.  Podatek rolny i leśny. OPO - 07. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 786 256
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 20:54:06

177.  Zespół Ewidencji Ludności - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 786 191
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 21:39:26

178.  Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 786 130
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 20:37:50

179.  Osiedla Miasta Płocka - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 786 127
Data ostatniej wizyty: 2017-07-24 21:29:09


Pozostałe strony (1387):
1 ... |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... 1387 |
   
 
Stopka