Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista najczęściej czytanych dokumentów:

Jesteś na stronie 5 / 1560

120.  Poradnie i specjalne ośrodki szkolno-wychowacze - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 931
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 19:22:54

121.  Lista spraw - Referat Spraw Obywatelskich - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 931
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 15:44:30

122.  Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 931
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 17:58:27

123.  Kadencja 2006 - 2010 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 929
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 21:48:36

124.  Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 928
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 18:49:18

125.  kontrole wewnętrzne - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 928
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 17:07:23

126.  Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 928
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 16:31:35

127.  Referat Edukacji - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 928
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 15:06:04

128.  Sprawozdania o stanie zobowiązań - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 927
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 16:43:29

129.  Wydawanie map do celów opiniodawczych. WGD - 09. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 926
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 12:59:44

130.  Kadencja 2018-2023 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 926
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 19:07:32

131.  Lista spraw - Referat Edukacji - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 925
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 15:06:09

132.  Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 924
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 19:19:15

133.  Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 923
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 21:25:31

134.  Jednostki pomocnicze - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 923
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 18:52:33

135.  Lista spraw - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 923
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 18:28:02

136.  Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-28. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 923
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 18:51:03

137.  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 922
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 18:55:58

138.  Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 922
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 18:49:17

139.  Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 922
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 19:01:46

140.  Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 922
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 15:06:57

141.  Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 921
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 10:51:49

142.  Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2018 rok - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 921
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 21:39:52

143.  Lista spraw - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 919
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 15:37:10

144.  Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka. WOP - 06. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 919
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 18:57:45

145.  zarządzenia z 2006 roku - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 919
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 20:43:58

146.  Kadencja 2006 - 2010 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 919
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 22:23:53

147.  zarządzenia z 2010 roku - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 919
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 20:29:56

148.  Zespół Dowodów Osobistych - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 918
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 11:12:32

149.  Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 52 596 918
Data ostatniej wizyty: 2019-06-26 14:05:49


Pozostałe strony (1560):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... 1560 |
   
 
Stopka