Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista najczęściej czytanych dokumentów:

Jesteś na stronie 11 / 1549

300.  Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 590
Data ostatniej wizyty: 2019-03-24 23:40:23

301.  Referat Sportu i Rekreacji - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 590
Data ostatniej wizyty: 2019-03-24 23:35:27

302.  Referat Wymiaru Podatków - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 589
Data ostatniej wizyty: 2019-03-24 14:30:21

303.  maj 2004 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 589
Data ostatniej wizyty: 2019-03-24 23:39:06

304.  Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 589
Data ostatniej wizyty: 2019-03-25 05:37:04

305.  Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach). OTP - 02. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 589
Data ostatniej wizyty: 2019-03-24 22:28:38

306.  Referat Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 589
Data ostatniej wizyty: 2019-03-25 08:44:19

307.  Zarządzenia z 2018 roku - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 589
Data ostatniej wizyty: 2019-03-24 23:29:07

308.  Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 588
Data ostatniej wizyty: 2019-03-25 08:35:50

309.  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 588
Data ostatniej wizyty: 2019-03-25 08:18:12

310.  Referat Strategii i Planowania - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 588
Data ostatniej wizyty: 2019-03-24 10:49:41

311.  Emisja obligacji 2013 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 588
Data ostatniej wizyty: 2019-03-25 07:14:19

312.  Referat Polityki Gospodarczej Miasta - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 588
Data ostatniej wizyty: 2019-03-24 05:15:04

313.  Podziały nieruchomości. WGD - 04. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 587
Data ostatniej wizyty: 2019-03-25 03:31:18

314.  Zmiana w ewidencji gruntów i budynków w związku z zakończeniem budowy budynku. WGD - 12. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 587
Data ostatniej wizyty: 2019-03-24 22:34:32

315.  Referat Informacji Miejskiej - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 587
Data ostatniej wizyty: 2019-03-25 06:33:28

316.  Wydawanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. BKZ - 07. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 587
Data ostatniej wizyty: 2019-03-23 23:19:46

317.  Ulgi, umorzenia i nadpłaty. OPO-12. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 587
Data ostatniej wizyty: 2019-03-24 18:46:59

318.  Zespół Dokumentacji i Kartografii - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 587
Data ostatniej wizyty: 2019-03-24 20:26:20

319.  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 586
Data ostatniej wizyty: 2019-03-24 23:21:19

320.  Listy kandydatów spełniających wymagania formalne - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 586
Data ostatniej wizyty: 2019-03-25 07:35:04

321.  Podstawa prawna - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 586
Data ostatniej wizyty: 2019-03-25 01:09:27

322.  Lista spraw - Wydział Techniczno - Gospodarczy - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 586
Data ostatniej wizyty: 2019-03-24 22:43:18

323.  Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. BSP – 02. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 585
Data ostatniej wizyty: 2019-03-24 18:44:39

324.  Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. BSP - 15. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 585
Data ostatniej wizyty: 2019-03-25 02:05:01

325.  Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 585
Data ostatniej wizyty: 2019-03-24 21:49:25

326.  Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej. WPR - 04. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 585
Data ostatniej wizyty: 2019-03-25 08:35:18

327.  Kadencja 2010 - 2014 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 585
Data ostatniej wizyty: 2019-03-25 07:33:44

328.  Informacja na temat działań podejmowanych w 2016 roku wobec organów Gminy - Miasto Płock przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 585
Data ostatniej wizyty: 2019-03-25 04:36:50

329.  Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 48 302 585
Data ostatniej wizyty: 2019-03-23 23:33:40


Pozostałe strony (1549):
1 ... |6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ... 1549 |
   
 
Stopka