Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista najczęściej czytanych dokumentów:

Jesteś na stronie 10 / 1424

270.  Referat Rozliczeń Podatku VAT - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 417
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 13:25:47

271.  Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 391
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 19:12:36

272.  Katalog opłat skarbowych. OKM - 04. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 379
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 23:55:12

273.  Ustalenie nowej linii brzegowej cieku wodnego. OOS - 06. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 358
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 20:56:28

274.  Instytucje kultury. OK - 02. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 348
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 20:51:17

276.  Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 283
Data ostatniej wizyty: 2017-12-11 21:36:15

277.  Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. BZN - 10. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 279
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 22:59:09

278.  Referat Remontów - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 269
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 19:41:54

279.  Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 254
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 13:22:20

280.  Planowanie inwestycji - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 243
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 17:24:45

281.  Ulgi, odroczenia, umorzenia lub spłata w ratach - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 205
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 20:22:48

282.  Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 194
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 20:52:39

283.  Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 044
Data ostatniej wizyty: 2017-12-13 00:15:43

284.  Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 041
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 20:44:18

285.  Lista spraw - Oddział Spraw Komunalnych - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 783 008
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 22:19:04

286.  Zespół Obsługi Inwestora i Partnerstwa Publiczno – Prywatnego - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 782 924
Data ostatniej wizyty: 2017-12-10 07:09:45

287.  Informacja na temat pomocy świadczonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku dla mieszkańców Płocka - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 782 919
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 21:41:16

288.  Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. OSO - 15. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 782 910
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 22:58:30

289.  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 782 908
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 12:48:55

290.  Zespół Współpracy z Mediami - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 782 905
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 11:57:12

293.  Lista spraw - Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 782 790
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 00:38:03

294.  Zespół Kadr - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 782 687
Data ostatniej wizyty: 2017-12-10 19:44:46

295.  Budżet Miasta Płocka na 2011 rok - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 782 686
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 18:38:08

296.  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 782 657
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 04:53:22

297.  Prezydent Miasta Płocka - kadencja 2006 - 2010 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 782 652
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 12:23:06

298.  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 05. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 782 648
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 22:26:04

299.  Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 782 634
Data ostatniej wizyty: 2017-12-12 17:10:50


Pozostałe strony (1424):
1 ... |5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... 1424 |
   
 
Stopka