Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista najczęściej czytanych dokumentów:

Jesteś na stronie 10 / 1571

270.  Podatek od środków transportu. OPO - 06. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 814
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 21:40:12

271.  Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 814
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 11:46:23

272.  Jednostki powiatowej administracji zespolonej - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 814
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 17:28:49

273.  Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 814
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 20:20:32

274.  zarządzenia z 2009 roku - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 814
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 21:24:33

275.  Sesja V - 25-01-2011 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 814
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 17:45:29

276.  Budżet Miasta Płocka na 2016 rok - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 814
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 20:41:50

277.  Sesja XXX - 28-12-2012 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 814
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 17:46:33

278.  Sesja XXXVI - 25-06-2013 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 814
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 19:13:15

279.  Plany pracy Komisji - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 814
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 17:30:43

280.  Budżet Miasta Płocka na 2017 rok - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 814
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 17:33:31

281.  UCHWAŁA NR 515/XXX/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 marca 2017 r. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 814
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 14:33:03

282.  Kadencja 2018 - 2023 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 814
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 20:57:17

283.  Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 813
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 17:13:39

284.  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 813
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 19:46:09

285.  Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę". OOS - 29. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 813
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 22:06:12

286.  Zmiana w ewidencji gruntów i budynków w związku z zakończeniem budowy budynku. WGD - 12. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 813
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 10:45:50

287.  Wykaz formularzy. OKM - 30. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 813
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 19:42:35

288.  Stawki podatku od środków transportu na 2018, 2019 rok. OPO - 09. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 813
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 19:46:31

289.  Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym. OOS - 19. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 813
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 19:44:43

290.  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. WSP - 05. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 813
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 13:04:49

291.  Sesja XXIV - 29-05-2012 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 813
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 20:27:08

292.  Sesja XXXII - 26-02-2013 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 813
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 17:46:42

293.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 813
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 22:07:53

294.  PŁOCKA KARTA SENIORA. POP – 01. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 813
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 17:20:15

296.  Zarządzenia z 2018 roku - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 813
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 13:29:39

297.  Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. REG - 31. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 813
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 19:43:16

298.  Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 813
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 17:29:09

299.  Nr 295/19 z dnia 12 lutego 2019r. - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 54 918 813
Data ostatniej wizyty: 2019-08-22 16:50:04


Pozostałe strony (1571):
1 ... |5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... 1571 |
   
 
Stopka