Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista ostatnio dokonanych modyfikacji dokumentów:

Łączna ilość dokonywanych zmian to: 30 755
Jesteś na stronie 8 / 656

Zobacz także listę ostatnio dodanych dokumentów

211.  Iwona Jóźwicka, Wioletta Maria Kulpa / 2018-08-30 / 2601 - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Agnieszka Kopera
Data zmiany: piątek, 31 sierpnia 2018, godz. 10:38
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

212.  Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych). OOS – 10. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 31 sierpnia 2018, godz. 10:22
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

213.  Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS - 07. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 31 sierpnia 2018, godz. 10:21
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

214.  Michał Twardy / 2018-08-22 / 2574 - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Agnieszka Kopera
Data zmiany: wtorek, 28 sierpnia 2018, godz. 09:24
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

215.  Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości . OPO - 10. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 28 sierpnia 2018, godz. 07:30
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

216.  Podatek od środków transportu. OPO - 06. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 28 sierpnia 2018, godz. 07:30
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

217.  Opłata skarbowa. OPO - 02. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 28 sierpnia 2018, godz. 07:29
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

218.  Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. BZN - 13. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: poniedziałek, 27 sierpnia 2018, godz. 13:06
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

219.  Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. BZN - 12. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: poniedziałek, 27 sierpnia 2018, godz. 13:05
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

220.  Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. BZN - 16. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: poniedziałek, 27 sierpnia 2018, godz. 11:24
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

221.  Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. BZN - 01. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: poniedziałek, 27 sierpnia 2018, godz. 11:23
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

222.  Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. BZN - 16. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: poniedziałek, 27 sierpnia 2018, godz. 09:12
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

223.  Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. BZN - 01. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: poniedziałek, 27 sierpnia 2018, godz. 09:09
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

224.  Wydanie dowodów osobistych. OSO - 07. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: poniedziałek, 27 sierpnia 2018, godz. 07:54
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

225.  Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: poniedziałek, 27 sierpnia 2018, godz. 07:51
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

226.  Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: poniedziałek, 27 sierpnia 2018, godz. 07:50
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

227.  Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: poniedziałek, 27 sierpnia 2018, godz. 07:50
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

228.  Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: poniedziałek, 27 sierpnia 2018, godz. 07:49
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

229.  Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: poniedziałek, 27 sierpnia 2018, godz. 07:49
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

230.  Petycje - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: piątek, 24 sierpnia 2018, godz. 13:36
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

231.  Michał Twardy / 2018-08-22 / 2573 - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Agnieszka Kopera
Data zmiany: czwartek, 23 sierpnia 2018, godz. 12:32
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

232.  Regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: środa, 22 sierpnia 2018, godz. 11:34
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

233.  Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2018 r. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: środa, 22 sierpnia 2018, godz. 09:36
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

234.  Sesja L- 30-08-2018 - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: środa, 22 sierpnia 2018, godz. 09:25
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

235.  Sesja L- 30-08-2018 - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: środa, 22 sierpnia 2018, godz. 09:21
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

236.  Podatek od nieruchomości. OPO - 05. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: środa, 22 sierpnia 2018, godz. 07:31
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

237.  Podatek od nieruchomości. OPO - 05. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: środa, 22 sierpnia 2018, godz. 07:30
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

238.  Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05 - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 21 sierpnia 2018, godz. 13:53
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

239.  Ogłoszenia o wyniku - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany:
Data zmiany: wtorek, 21 sierpnia 2018, godz. 12:09
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

240.  Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: wtorek, 21 sierpnia 2018, godz. 11:15
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu


Pozostałe strony (656):
1 ... |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ... 656 |
   
 
Stopka