Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista ostatnio dokonanych modyfikacji dokumentów:

Łączna ilość dokonywanych zmian to: 35 004
Jesteś na stronie 4 / 730

Zobacz także listę ostatnio dodanych dokumentów

91.  Zawarcie małżeństwa. USC - 05. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 01 września 2020, godz. 07:25
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

92.  Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 01 września 2020, godz. 07:25
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

93.  Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd gruntem Gminy. OGN - 06. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 01 września 2020, godz. 07:20
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

94.  Powszechny Spis Rolny 2020 - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: poniedziałek, 31 sierpnia 2020, godz. 11:56
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

95.  Powszechny Spis Rolny 2020 - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: poniedziałek, 31 sierpnia 2020, godz. 11:53
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

96.  UCHWAŁA NR 383/XXII/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 sierpnia 2020 r. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: piątek, 28 sierpnia 2020, godz. 12:11
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

97.  UCHWAŁA NR 380/XXII/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 sierpnia 2020 r. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: piątek, 28 sierpnia 2020, godz. 11:35
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

98.  Petycje - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: czwartek, 27 sierpnia 2020, godz. 20:36
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

99.  Harmonogram odbioru odpadów dla zabudowy jednorodzinneji zagrodowej ważne od sierpnia 2020 r. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: czwartek, 27 sierpnia 2020, godz. 09:45
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

100.  Harmonogram odbioru odpadów dla zabudowy jednorodzinneji zagrodowej ważne od sierpnia 2020 r. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: czwartek, 27 sierpnia 2020, godz. 09:44
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

101.  Małgorzata Maria Ogrodnik, Daria Magdalena Domosławska / 2020-08-21 / 1118 - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Agnieszka Kopera
Data zmiany: wtorek, 25 sierpnia 2020, godz. 14:46
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

102.  Uchwała Nr 594/XLII/09 z 27 października 2009 roku w sprawie: przyjęcia Studium transportowego i bezpieczeństwa transportu - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: wtorek, 25 sierpnia 2020, godz. 10:16
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

103.  Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: piątek, 21 sierpnia 2020, godz. 15:18
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

104.  Instytucje kultury - dane - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: piątek, 21 sierpnia 2020, godz. 15:02
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

105.  Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. WZN - 15. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 21 sierpnia 2020, godz. 12:04
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

106.  Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasta Płock. WZN - 14. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 21 sierpnia 2020, godz. 12:04
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

107.  Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 21 sierpnia 2020, godz. 12:03
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

108.  Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. WZN - 13. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 21 sierpnia 2020, godz. 12:02
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

109.  Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WZN - 12. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 21 sierpnia 2020, godz. 12:01
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

110.  Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. WZN - 11. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 21 sierpnia 2020, godz. 12:01
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

111.  Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 21 sierpnia 2020, godz. 12:00
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

112.  Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. WZN - 08. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 21 sierpnia 2020, godz. 11:59
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

113.  Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. WZN - 07. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 21 sierpnia 2020, godz. 11:58
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

114.  Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. WZN - 16. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 21 sierpnia 2020, godz. 11:57
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

115.  Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. WZN - 02. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 21 sierpnia 2020, godz. 11:56
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

116.  Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. WZN - 01. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 21 sierpnia 2020, godz. 11:55
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

117.  Sesja XXII prowadzona w sposób zdalny - 27-08-2020 - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: czwartek, 20 sierpnia 2020, godz. 17:34
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

118.  Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: czwartek, 20 sierpnia 2020, godz. 13:32
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

119.  Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych. OTP - 05. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: czwartek, 20 sierpnia 2020, godz. 13:21
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

120.  Petycje - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: czwartek, 20 sierpnia 2020, godz. 12:05
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu


Pozostałe strony (730):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... 730 |
   
 
Stopka