Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista ostatnio dokonanych modyfikacji dokumentów:

Łączna ilość dokonywanych zmian to: 27 852
Jesteś na stronie 3 / 598

Zobacz także listę ostatnio dodanych dokumentów

61.  Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 13:42
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

62.  Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 13:23
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

63.  Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 13:22
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

64.  Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-14. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 13:22
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

65.  Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 13:22
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

66.  Stypendia szkolne. OE-11. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 13:21
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

67.  Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 13:07
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

68.  Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji. WUA-28. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 13:07
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

69.  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 13:05
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

70.  Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 13:05
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

71.  Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora. WUA-25. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 13:04
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

72.  Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 13:04
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

73.  Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. WUA-24. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 13:03
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

74.  Nadawanie uprawnień szkoły publicznej funkcjonującym niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym. OE - 04. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 13:00
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

75.  Nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym z dniem rozpoczęcia działalności. OE - 05. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 13:00
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

76.  Złożenie skargi. WOP - 07. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 12:42
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

77.  Wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. MKZ – 09. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 12:23
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

78.  Wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych. MKZ - 08. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 12:23
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

79.  Wydanie pozwolenia na na umieszczenie reklamy (urządzeń technicznych, tablic, napisów) na zabytku wpisanym do rejestru lub stanowiącym element zabytkowego zespołu urbanistyczno – architektonicznego. MKZ – 05. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 12:22
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

80.  Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. MKZ – 04. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 12:22
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

81.  Inne działania na obszarze zabytkowym. MKZ – 02. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 12:22
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

82.  Badania konserwatorskie i architektoniczne. MKZ-01. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 12:21
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

83.  Informacja Publiczna. WOP - 01. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 12:10
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

84.  Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej i rozrywkowej, nie będącej imprezą masową. WZK – 03. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 11:48
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

85.  Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WZK – 01. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 11 lipca 2017, godz. 11:46
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

86.  Rada Miasta Płocka - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: poniedziałek, 10 lipca 2017, godz. 11:58
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

87.  Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. BZN - 07. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: poniedziałek, 10 lipca 2017, godz. 07:40
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

88.  Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. BZN - 01. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: poniedziałek, 10 lipca 2017, godz. 07:34
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

89.  Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. OSK - 09. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 07 lipca 2017, godz. 14:09
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

90.  Wydawanie decyzji w sprawie przekazywania zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK - 10. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 07 lipca 2017, godz. 14:09
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu


Pozostałe strony (598):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... 598 |
   
 
Stopka