Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista ostatnio dokonanych modyfikacji dokumentów:

Łączna ilość dokonywanych zmian to: 34 727
Jesteś na stronie 25 / 728

Zobacz także listę ostatnio dodanych dokumentów

721.  Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: czwartek, 20 lutego 2020, godz. 08:31
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

722.  Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców. OSO - 10. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: czwartek, 20 lutego 2020, godz. 08:31
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

723.  Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: czwartek, 20 lutego 2020, godz. 08:29
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

724.  Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: środa, 19 lutego 2020, godz. 11:20
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

725.  Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: środa, 19 lutego 2020, godz. 10:17
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

726.  Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Ewa Selig
Data zmiany: wtorek, 18 lutego 2020, godz. 14:31
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

727.  Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Ewa Selig
Data zmiany: wtorek, 18 lutego 2020, godz. 14:30
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

728.  Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Ewa Selig
Data zmiany: wtorek, 18 lutego 2020, godz. 14:25
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

729.  Łukasz Maria Pietrzak / 2020-02-13 / 921 - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Agnieszka Kopera
Data zmiany: wtorek, 18 lutego 2020, godz. 14:06
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

730.  Anna Derlukiewicz / 2020-02-18 / 936 - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Agnieszka Kopera
Data zmiany: wtorek, 18 lutego 2020, godz. 12:26
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

731.  Anna Derlukiewicz, Tomasz Kominek / 2020-02-18 / 940 - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Agnieszka Kopera
Data zmiany: wtorek, 18 lutego 2020, godz. 12:23
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

732.  Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: wtorek, 18 lutego 2020, godz. 12:03
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

733.  Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: wtorek, 18 lutego 2020, godz. 08:42
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

734.  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. WSP - 20. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Bartłomiej Szatkowski
Data zmiany: piątek, 14 lutego 2020, godz. 08:57
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

735.  Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. WSP - 19. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 14 lutego 2020, godz. 08:56
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

736.  Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. WSP - 18. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 14 lutego 2020, godz. 08:56
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

737.  Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. WSP - 17. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 14 lutego 2020, godz. 08:55
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

738.  Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. WSP - 16. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 14 lutego 2020, godz. 08:55
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

739.  Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste do rejestru zabytków. WSP - 14. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 14 lutego 2020, godz. 08:54
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

740.  Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. WSP - 13. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 14 lutego 2020, godz. 08:54
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

741.  Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. WSP - 12. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 14 lutego 2020, godz. 08:53
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

742.  Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. WSP - 11. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 14 lutego 2020, godz. 08:53
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

743.  Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. WSP - 10. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 14 lutego 2020, godz. 08:53
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

744.  Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. WSP - 07. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 14 lutego 2020, godz. 08:52
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

745.  Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. WSP - 06. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 14 lutego 2020, godz. 08:52
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

746.  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. WSP - 05. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 14 lutego 2020, godz. 08:51
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

747.  Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. WSP - 04. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 14 lutego 2020, godz. 08:50
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

748.  Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r. oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. WSP-03. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 14 lutego 2020, godz. 08:49
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

749.  Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. WSP – 02. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 14 lutego 2020, godz. 08:49
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

750.  Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  WSP-01. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: piątek, 14 lutego 2020, godz. 08:48
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu


Pozostałe strony (728):
1 ... |20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ... 728 |
   
 
Stopka