Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista ostatnio dokonanych modyfikacji dokumentów:

Łączna ilość dokonywanych zmian to: 34 692
Jesteś na stronie 19 / 723

Zobacz także listę ostatnio dodanych dokumentów

541.  Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. REG - 27. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 10 marca 2020, godz. 15:32
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

542.  Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie turystyki i krajoznawstwa. WPR - 05. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Bartłomiej Szatkowski
Data zmiany: wtorek, 10 marca 2020, godz. 15:24
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

543.  Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. WPR – 01. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Bartłomiej Szatkowski
Data zmiany: wtorek, 10 marca 2020, godz. 15:24
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

544.  Informacja Turystyczna. WPR - 03. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Bartłomiej Szatkowski
Data zmiany: wtorek, 10 marca 2020, godz. 15:23
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

545.  Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. WPR – 01. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Bartłomiej Szatkowski
Data zmiany: wtorek, 10 marca 2020, godz. 15:23
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

546.  Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz zawieszenie i odwieszenie certyfikatów w e-dowodzie. OSO - 15. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 10 marca 2020, godz. 15:22
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

547.  Wydawanie dowodów osobistych. OSO - 07. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 10 marca 2020, godz. 15:22
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

548.  Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. OSO - 06. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 10 marca 2020, godz. 15:21
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

549.  Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. OSO - 05. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 10 marca 2020, godz. 15:21
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

550.  Stypendia i nagrody sportowe. WPR - 06. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 10 marca 2020, godz. 15:18
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

551.  Stypendia i nagrody sportowe. WPR - 06. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 10 marca 2020, godz. 15:15
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

552.  Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej. WPR - 04. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 10 marca 2020, godz. 15:12
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

553.  Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 10 marca 2020, godz. 14:47
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

554.  Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 10 marca 2020, godz. 14:45
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

555.  Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: wtorek, 10 marca 2020, godz. 14:19
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

556.  Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: wtorek, 10 marca 2020, godz. 14:07
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

557.  Anna Derlukiewicz, Lech Jan Latarski / 2020-03-03 / 23 - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Agnieszka Kopera
Data zmiany: wtorek, 03 marca 2020, godz. 14:07
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

558.  Harmonogram dyżurów punktów poradnictwa obywatelskiego - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: poniedziałek, 02 marca 2020, godz. 14:48
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

559.  UCHWAŁA NR 305/XVII/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 lutego 2020 r. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: poniedziałek, 02 marca 2020, godz. 13:43
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

560.  UCHWAŁA NR 304/XVII/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 lutego 2020 r. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: poniedziałek, 02 marca 2020, godz. 13:43
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

561.  Anna Derlukiewicz, Lech Jan Latarski / 2020-03-02 / 22 - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Agnieszka Kopera
Data zmiany: poniedziałek, 02 marca 2020, godz. 12:33
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

562.  Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Ewa Selig
Data zmiany: piątek, 28 lutego 2020, godz. 14:40
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

563.  UCHWAŁA NR 313/XVII/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 lutego 2020 r. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: piątek, 28 lutego 2020, godz. 12:32
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

564.  Petycje - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Konrad Kozłowski
Data zmiany: czwartek, 27 lutego 2020, godz. 14:30
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

565.  Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: środa, 26 lutego 2020, godz. 15:04
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

566.  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. OGN - 09. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Bartłomiej Szatkowski
Data zmiany: środa, 26 lutego 2020, godz. 14:50
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

567.  Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: środa, 26 lutego 2020, godz. 10:06
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

568.  Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasta Płock. WZN - 14. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: środa, 26 lutego 2020, godz. 10:06
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

569.  Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WZN - 12. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: środa, 26 lutego 2020, godz. 10:03
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu

570.  Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10. - kliknij aby zobaczyć dokument
Opis wprowadzonych zmian: Aktualizacja danych
Autor zmiany: Rafał Frankowski
Data zmiany: środa, 26 lutego 2020, godz. 10:03
Kliknij tu aby zobaczyć pełną historię wszystkich zmian tego dokumentu


Pozostałe strony (723):
1 ... |14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ... 723 |
   
 
Stopka